21 apr. 2010

Picasso weer hersteld en terug na ongelukjeDe acteur (links) uit het Museum Of Modern Art (MOMA)in New York is weer hersteld en terug na beschadiging bij een nauwelijks voorstelbaar ongelukje, doordat een vrouw bij een bezoek in het kader van een klasje volwasseneneducatie tegen het canvas van "de Auteur" uit Picasso's roze periode aanviel. Er ontstond een verticale scheur van ongeveer 21cm langs de rechter benedenhoek van het schilderij.

Slide show:
'The Actor' Returns

20 apr. 2010

Van deregulering naar regulering en vice versa


Nu bankgigant Goldman Sachs voor de Amerikaanse rechter wordt gedaagd, om zich te verantwoorden voor de afzetterij van klanten ten behoeve van de eigen winst en winsten voor bevoorrechte klanten, wordt een tipje van de sluier over bancaire wanprestaties opgelicht.
Toen enkele werknemers van de bank ontdekten dat het fout ging lopen met de handel in bepaalde complexe hypotheek producten, werd er naast het aanbod van die producten als "goede investeringen" druk gespeculeerd in de verwachting dat die handel binnen afzienbare tijd zou falen. Wat aan de ene kant dus in die handel verloren werd, werd tegelijk aan de andere kant met enorme speculatiewinsten gecompenseerd. Investeerders die de aanbieding van die "goede investering" voor zoete koek geslikt hadden verloren enorme bedragen. Ze zijn bewust om de tuin geleid. Het staat echter nog te bezien of een Amerikaanse financiële instelling voor dergelijke praktijken kan worden veroordeeld.
Verder staat ons bij dat die andere bankgigant, de City groep, onder andere de voormalige Griekse regering hielp met de malversaties die het land in grote problemen heeft gebracht, maar dat spreekt Amerikanen wat minder aan. Dat het financieel wangedrag van de bankenwereld nu aan de dag treedt, helpt de Amerikaanse Democraten in House en Senate om regulerende wetgeving op te stellen, maar aan de inmiddels bekende Amerikaanse naïviteit ontbreekt het niet. Geithner, de Amerikaanse minister van Financiën, heeft een wat halfslachtige benadering die weinig zoden aan de dijk zal zetten en de praktijken niet wezenlijk zal veranderen. In hoofdzaak komt het erop neer dat de banken niet te groot mogen worden zodat het omvallen van zo'n instelling onoverkomelijk zou zijn. In de geschiedenis van het kapitalisme is echter bekend dat het weinig uitmaakt, omdat de kleinere banken die dezelfde onbetrouwbare producten voeren dan omvallen met een soort domino-effect. Het gaat dus om het toezicht en de effectieve controle op betrouwbaarheid, met strenge sancties uiteraard. Tegenover de verdergaande voorstellen die de Democratische Senatoren doen, bestaat felle oppositie van de Republikeinen. Kennelijk denken de yanks nog steeds dat ze voor de hele wereld de nieuwe spelregels kunnen bepalen.
Is dat zo?
We weten nu dat Amerikaanse banken per definitie onbetrouwbaar zijn. Wie er zaken mee doet, wordt gegarandeerd besodemieterd en volgens mij vindt niemand het fijn daar het slachtoffer van te worden. Aan de andere kant is het niet verboden om met onze eigen banken zaken te doen in Amerika, mits je 50% van het banktegoed investeert in Amerikaanse zaken. Dat is goed te doen, want er is op een eerlijke manier ook best wat te verdienen in de States en het is dus niet extra lastig als onze banken onder goede controle staan. Een goede regulering staat dus niets in de weg, behalve misbruik van vertrouwen en als daar voor Amerikaanse begrippen grote bezwaren tegen bestaan, dan bevestigt dat de onbetrouwbaarheid van die Amerikaanse banken. De Republikeinen willen dat de banken het recht behouden om naar hartenlust te roven en frauderen, als het maar winst oplevert. Geen regulering dus, want, zo is de redenering, die oneerlijk verkregen winsten zijn goed voor de Amerikaanse economie.
Dat geloof ik niet en ik ben van huis uit al erg ongelovig maar het is ook tegen de ratio. Je doet toch geen zaken met onbetrouwbare partners als er ook meer betrouwbare partners voorhanden zijn? Met die laatsten ben je per definitie beter uit.
Binnen Europa en haar naaste partners zal er wel beter toezicht komen dan in de USA ooit denkbaar is. Enerzijds wordt het toezicht aangescherpt om grote banken niet te laten omvallen en dat zal de taak zijn van de centrale banken terwijl anderzijds door onafhankelijke instanties toezicht en tucht wordt uitgeoefend om de consumenten afdoende te beschermen. Dat hebben we al een beetje zo geregeld, maar niet streng genoeg, anders zouden we nu ook geen crisis hebben. Een land als Canada komt er beter vanaf omdat die niet met de Amerikaanse mode zijn meegegaan in het versoepelen van de regels.
Hoewel de Amerikaanse conservatieven zowel de Bolsjewistische revolutie als de fascistische omwenteling in Duitsland hebben gefinancierd, roepen ze nu dat de USA tegen fascisme en communisme (van hun President Obama) moeten worden beschermd door geen regulering van hun fatale financiële praktijken toe te staan. Het kapitalisme van de ongeremde en ongelimiteerde hebzucht mag geen strobreed in de weg gelegd worden. Het mooiste voor ons zou zijn, als ze daar nu hun zin in krijgen, zodat ze voor eens en voor altijd leren hoe onzalig dat gaat aflopen, maar ik verwacht dat de Democraten hun Financial Reform wel kunnen doordrijven. Dat is eerder gedaan door Roosevelt in de Grote Crisis van de jaren dertig der vorige eeuw, maar het punt is dat Republikeinen daarna al die verstandige maatregelen, die de huidige grote crisis zouden hebben voorkomen, weer hebben afgeschaft. Dat zal weer opnieuw gebeuren zodra er weer een Republikeinse President met een meerderheid in het Congres aan de macht komt. Reken erop dat het blijft sukkelen met die Amerikanen.
Het is alleen zaak dat wij genoeg leergeld hebben betaald en ons niet opnieuw laten meeslepen in zo'n ramp zoals de VVD, SGP en PvdV graag zouden zien, liefst zonder Europa. Ook demissionair minister De Jager (CDA) schijnt meer te voelen voor de symboolpolitiek en verbale afkeuring van misbruik zonder steekhoudende maatregelen. De boodschap is dat we de banken zichzelf moeten laten controleren en dat we erop moeten vertrouwen dat die aasgieren het beste met ons voorhebben. Dat werkt dus niet, maar je moet dus niet stemmen op politici die dat nog steeds niet inzien.
Het vervelende is dat de kiezers geneigd zijn de schuld van een crisis te geven aan de regering die er wat tegen gaat doen. Dan zijn ze tegen alle corrigerende maatregelen en kiezen ze weer voor de oppositie die de crisis heeft veroorzaakt. Zo komt het nooit goed.

15 apr. 2010

Nucleair esprit

Een Amerikaanse official pakt het nieuwe START-verdrag uit.

Je kon het zien aankomen. Jan Peter doet een stevige duit in het nucleaire zakje door een internationaal nucleair hof voor te stellen aan President Obama. Dat kon net even in de vijf minuten dat ze samen gesproken hebben, want de Amerikaanse President ontvangt altijd iedereen heel netjes en een handje krijgen van de grote man is voor Jan Peter echt niet genoeg. Hij wil nooit meer meemaken dat de Amerikaanse President voor dat handje geven - en al met de microfoon open - aan een ondergeschikte moet vragen: "hoe heet die vent ook alweer?"
Dat was Bush43 toen Balkenende enthousiast voorstelde mee te doen aan de oorlog in Irak vanwege de vermeende massavernietigingswapens, de vermeende troepenconcentraties langs de Iraaks-Arabische grens en vanwege de vermeende betrokkenheid van de seculiere Saddam Hussein met Al Qaeda, de vermeende aanstichter van de echte aanslagen van 11 september 2001. Obama weet wel hoe hij heet, die vent die zei dat hij wel mee wil blijven doen in Afghanistan, maar het thuis niet meer voor mekaar kon krijgen, maar een voorstel om een internationaal hof voor te stellen om landen te straffen die zich niet aan een akkoord houden dat nog gesloten moet worden, vond hij niet zo'n goed idee en daarom lukte het niet om die vijf minuten van de begroeting te doen uitlopen tot, eh... tja, misschien wel een kwartiertje of zo. Wie weet, hè? Niet geschoten is altijd mis.

Nederland heeft ook een heel slechte reputatie, omdat juist via ons land de nucleaire kennis is uitgelekt naar Pakistan, Irak en Noord-Korea en daar ging die top over, hoe je voortaan met z'n allen kunt voorkomen dat de kennis en de spulletjes verder verspreid worden. De top was een groot succes met als belangrijkste punt dat China niet langer afkerig staat tegenover een straffere hand om Iran van het ontwikkelen van kernwapens af te houden. Iran is China's belangrijkste olieleverancier dus dat is vrij lastig voor de Chinezen. Een goed voorbeeld hadden de USA an Rusland al gegeven door kort tevoren een nieuw START-verdrag te sluiten met meer reductie van kernwapens dan we enige tijd geleden hadden verwacht. Inmiddels zijn tengevolge van de top al enkele daadwerkelijke stappen gezet, neem Oekraïne dat direct een opwerkingsfabriek voor plutonium heeft gesloten. Dat is een vliegende start.

Lees meer op mijn blog Pointers Weekley en bekijk de video's daar.

13 apr. 2010

Regering ruïneerde IJsland


Veel IJslanders hebben tot nu toe vooral de Britse regering de schuld gegeven van de ineenstorting van hun economie, want Londen liet in de herfst van 2008 de gelden van de IJslandse grootbank Kaupthing kortstondig bevriezen onder verwijzing naar de antiterreurwet. Dat zette een kettingreactie in de financiële sector van de Atlantische republiek in gang die zeker in een staatsbankroet had kunnen eindigen. Een onafhankelijke commissie kwam maandag met een gedetailleerd verslag van de financiële crisis dat licht werpt op de achtergronden. Volgens dit 2000 pagina’s tellende onderzoek is vooral de oude IJslandse machtskliek zelf voor een belangrijk deel verantwoordelijk.
De chef van de IJslandse Centrale Bank David Oddsson, nu hoofdredacteur van de grootste krant wordt veel de schuld in de schoenen geschoven. Verder beschuldigen de auteurs de regeringschef van weleer Geir Haarde, de Minister van Financiën Arni Mathiesen en de directeur van de toezichthoudende instantie van grote onachtzaamheid. De topmanagers van de drie grote banken waren in riskante internationale speculaties verwikkeld en hadden een schuldenberg opgebouwd die tienmaal groter was dan het Bruto Binnenlands Product van IJsland.
Nog in 2008, ook na het fiasco van Lehman Brothers, zouden de banken een derde van hun krediet hebben uitgegeven aan “assets” die inmiddels onder hoge schuldenlasten lagen zonder mogelijkheden tot terugbetaling. Met de gelden zouden nieuwe waardepapieren worden aangekocht. Een deel van de gelden verdween naar buitenlandse klanten en privépersonen in de directiekamers van financiën en economie hebben zich verrijkt, zo heet het.
Bovendien verspeelde de IJslandse effectenbank een krediet van de Bank voor Internationaal Betalingsverkeer in Basel, de centrale bank der centrale banken, meer dan 500 miljoen dollar. Bankmedewerkers vergaten de afrekening te verlengen. Hoofd van de Centrale Bank Oddsson heeft bovendien een hulpaanbod van andere Europese centrale banken afgeslagen.
“Hoofdoorzaak van de ineenstorting was echter dat de banken te snel groeiden. De omvang van onze banken vertwintigvoudigde zich in zeven jaar door ongecontroleerde deregulering,” zei een woordvoerster.

De Ultra-Rechtse OpmarsHet verkiezingssucces van extreemrechts in Hongarije is een schok voor het democratische Europa, maar absoluut geen op zichzelf staande verschijning. De 16,7% voor Jobbik (vertaald: De Betere) maakt deel uit van een reeds lang opkomende trend van ultrarechtse partijen, die behalve ideologische overeenkomsten ook aanzienlijke verschillen laten zien. De gemeenschappelijke noemer van Jobbik, de Partij voor de Vrijheid, de Lega Nord in Italië, de Perussuomalaiset (vertaald: Echte Finnen) en andere groeperingen van dit soort is de eis van rabiate apartheid ten opzichte van etnische minderheden. De vijandbeelden hebben echter gedeeltelijk ander contouren. Jobbik en vergelijkbare Oost-Europese groepen richten hun haat vooral tegen Roma en Joden. In West-Europa agiteren de rechts-populistische en extreemrechtse groeperingen vooral tegen buitenlanders en Moslims en hoe dat bij de kiezers aanspreekt kan sterk wisselen.
Voor anti-Islam demagoog Geert Wilders en zijn PVV wordt een grote winst voorspeld bij de landelijke verkiezingen in juni, maar anderzijds zijn de resultaten in de polls niet meer zo triomferend sinds in maart de populaire ex-burgemeester van Amsterdam, de sociaaldemocraat Job Cohen, in de verwachtingen omhoog komt en ook in Oostenrijk zullen de rechtse populisten bij de presidentsverkiezingen op 25 april vermoedelijk een klap moeten incasseren. De kandidate van de Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ), Barbara Rosenkranz viel in de polls van 26% naar 12%. Rosenkranz heeft in maart het wettelijke verbod van naziepartijen uitgedaagd. Door de landelijke opschudding daarover en onder druk van haar eigen partij en moest Rosenkranz terugkrabbelen
De grenzen tussen populistische en extremistische uitgangspunten zijn bij de ultrarechtse partijen vaak vloeibaar. Daaronder valt ook het Hongaarse Jobbik met haar haatprogramma tegen Joden en Roma, de visioenen van een Groot-Hongarije en de SA-achtige marsen van haar “Hongaarse Garde”. Een andere aanwijzing vormen de contacten met de Duitse rechtsextremen waaronder de NPD. Vergelijkbaar brutaal treedt de British National Party op waarvan de leider Nick Griffin in 2009 voorstelde om schepen met Afrikaanse vluchtelingen tot zinken te brengen.
Andere rechtsbuiten partijen geven zich de nodige moeite om een moderner jasje aan te trekken en zelfs een vriendelijke houding aan te nemen tegenover Israël en de Joden, uit berekening, om zo hun haat tegen de Moslims te voeden.
Speculerend op joodse angsten voor islamitische terreur vinden de PVV, het Vlaams Belang en de Duitse Pro-beweging in Nordrhein-Westfalen elkaar in hun moslim-vijandigheid onder verwijzing naar de islamitische terreur. Moslims nemen daarbij de plaats van de Joden in en hun antisemitisme wordt daarmee ontkend, in ieder geval in de openbaarheid. Maar het mechanisme voor het opwekken van angst en haat verandert er niet mee.
In sommige landen lukte het rechts-extremisten om invloed uit te oefenen op de regering. In Slowakije is sinds 2006 de tegen Roma vijandige Slovenská národná strana (Slowaakse Nationale Partij) één van de twee coalitiepartners van de sociaaldemocratische premier Robert Fico. In Denemarken is de conservatief-liberale coalitie van premier Lars Løkke Rasmussen afhankelijk van de gedoogsteun door de xenofobe Deense Volkspartij. Dat was onder zijn voorganger ook al zo en de Dansk Folkeparti dwong een drastische verscherping van de rechten van buitenlanders af. Een ander voorbeeld is, dat dank zij de harde anti-islamitische propaganda van de Zwitserse Volkspartij (SVP) vanaf 2009 de bouw van minaretten in het land der eedgenoten verboden is.
Internationaal werkt ultrarechts nog niet echt lekker samen. In november 2007 stortte in het Europarlement de samenwerking van afgevaardigden uit zeven landen in hun fractie „Identiteit, Traditie, Soevereiniteit” in. Allicht, voor elkaar waren ze allemaal vervloekte buitenlanders.

12 apr. 2010

Energieke fantasieën uit de oude doos


Soms duiken er in de politiek ideeën op waar je eigenlijk alleen maar hard om kunt lachen en een aardig voorbeeld is het plan om in het kader van de innovatie-politiek vier grote kolencentrales te gaan bouwen. Dat moet bij de Eemshaven, net buiten de rafelige rand der beschaving. De laatste bewoners van die streek zijn bezig met plannen om ook te vertrekken, want er is daar geen droog brood te verdienen, maar in Rotterdam of elders kunnen ze de aanvoer van de benodigde kolen niet aan. Die moeten per schip uit Zuid-Afrika komen, de laatste plek op aarde waar nog voldoende voorraad is om voor 100 jaar de plaatselijke bevolking van energie te voorzien, maar ook Zuid-Afrika weet dat er geen toekomst in kolen zit, behalve voor de chemische industrie. In Nederland sloot de laatste mijn in 1974 en de Beatrixmijn is zelfs nooit tot exploitatie gekomen. België ging met grote verliezen nog achttien jaar door.
Wat is er zo innovatief aan het gebruik van kolen?
In de oudheid, bijvoorbeeld bij de Romeinen, was al bekend dat steenkool als brandstof te gebruiken was, maar omdat hout toen nog veel gemakkelijker te krijgen was gebruikte men dit liever om aan warmte-energie te komen. Hout werd bovendien al vele eeuwen gebruikt. Sinds het uitvinden van het vuur gebruikt men al hout om warm te worden. Steenkool werd ook alleen gebruikt als het dicht aan de oppervlakte lag en zo goedkoop te delven was. Toen in middeleeuws Europa de houtvoorraad slonk, werd het economisch interessanter om de productie van steenkool op te pakken en werden er langzamerhand nieuwe mijnen aangelegd. Engeland was het eerste land waarin, vanwege de schaarste aan hout, de steenkoolwinning een betrekkelijk grote omvang aannam (13e eeuw). Omdat deze steenkool vanwege de hoge transportkosten hoofdzakelijk gewonnen werd in locaties dicht bij zee of aangevoerd werd over zee, stond het de eerste eeuwen ook wel bekend als "sea coal".
Bij de verbranding van 1 kg steenkool komt circa 2,6 kg CO2 vrij. Dit is uitsluitend de CO2 die aanwezig is in steenkolen zelf en die vrijkomt bij verbranding. Dit is echter maar een gedeelte van de totale hoeveelheid CO2-uitstoot die steenkool als product veroorzaakt. Volgens de well-to-wheel-methodiek wordt alle CO2 die ontstaat bij het opsporen, winnen, transporteren en opslaan van steenkolen toegerekend aan de CO2-uitstoot van steenkool. Dat kan wel zo'n 20% bedragen en daarmee komt de uitstoot op 3,1 kg CO2 per kg steenkool. Ik heb het zelf niet bedacht en kan het ook niet uitleggen, maar emeritus Prof Jo Hermans zet het in zijn "Energie Survival Gids" (ISBN 9789075541113) allemaal keurig uiteen.
Het idee is nu dat professor Jo Hermans een volslagen idioot is, die nergens de ballen verstand van heeft, omdat kolencentrales schoon zijn en dat er dus geen luchtvervuiling of CO2-uitstoot ontstaat. Dat is dus geheel nieuw inzicht en een nieuw inzicht is hetzelfde als innovatie denken rechtse politici. Een alternatief is kernenergie.
  • Rutte van de VVD zegt bijvoorbeeld glashard dat hij niet in windmolens gelooft, dus die bestaan helemaal niet. Hij kan zich niet voorstellen dat er ooit al eens eentje gebouwd is. Geen wonder dat de man nog steeds vrijgezel is.
  • Verder denkt de PVV onder aanvoering van Wilders, dat de mens totaal geen invloed heeft op klimaat en milieu en dan heten mensen die daar anders over denken eco-terroristen.
  • Het idee van die kolencentrales die zo schoon zijn komt voort uit het CDA.
  • Aan kerncentrales waar zelfs de PvdA al voor is zit het bezwaar dat er reeds honderden in aanbouw zijn, dat het dertig jaar duurt om een centrale van af het eerste schetsje op de tekentafel in bedrijf te krijgen, dat je de enorm hoge beheerskosten van het kernafval niet mee hoeft te tellen evenmin als de prijsverhogingen nu de wereldvoorraad aan bruikbare grondstoffen snel opraakt, redenen voor andere landen om het werk aan reeds half afgebouwde kerncentrales te staken, omdat de kosten voor alternatieve energie zonder vervuiling en schaarste of veiligheidsprobleem beduidend lager zullen zijn.


De gedachte, dat de ideale maatschappij met de middeleeuwen verloren ging, is niet nieuw voor aartsconservatieven en de doodsangst voor vernieuwing en verandering is zelfs vrij algemeen in die kringen.
Bij Rutte moeten we bedenken dat hij een groot bewonderaar is geworden van John McCain sinds tijdens diens campagne om de verkiezingen van Barack Obama te winnen, gebleken is, dat de oude krijger aan Alzheimer lijdt, gezien de medicatie die hij bleek te slikken en omdat hij zich niet meer kon voorstellen dat Irak en Afghanistan geen gemeenschappelijke grens hebben, terwijl hij nog wel wist te vertellen dat de Europese Unie de aartsvijand is van de Verenigde Staten en ook weigerde hij daarom te spreken met de Spaanse "president" Zapatero, niet wetend dat de man premier is en Spanje een koninkrijk. Maar goed, McCain was ook tegen windmolens, want in de States is windenergie slechts goed voor 2% van de energiebehoefte.
In Nederland is dat op dit moment 3%, maar in Duitsland 6% en dat verschil wordt heel snel groter, want de oosterburen volgen het voorbeeld van Denemarken dat nog verder voorop loopt. Dat je met de bestaande technologie van windmolens in tien jaar ook op 50% kunt komen, duurzaam en goedkoop, door er in rap tempo genoeg neer te zetten, schijnt een iets te ingewikkelde redenering te zijn om een conservatief te kunnen overtuigen. Bovendien levert het een heleboel nieuwe banen op, dus ook belastingopbrengsten en dat kan de schatkist goed gebruiken, maar ja, het liefst schaft de conservatief iedere vorm van inkomstenbelasting af en
conservatieven zijn dus geen liefhebbers van meer werkgelegenheid.
Zo moet het ontslagrecht versoepeld worden, zodat een werknemer zonder meer kan worden ontslagen, zodra hij/zij de leeftijd van het minimumloon overstijgt, om vervolgens levenslang via uitzendbureaus hap-snap voor korte tijd en veel goedkoper aan het werk gezet te worden, waar dat maar net even nodig is. Dagloners, hè? Goedkoper kan het niet.
Ook moet de algemeen verbindendverklaring van de CAO het raam uit, want anders zouden werkgevers geen soepel beleid kunnen voeren voor flexwerkers. Dat je flexwerkers en partieel thuiswerkers ook in de CAO kunt behandelen, komt bij deze aartsconservatieve heikneuters niet op. Wat aarzelend komt Balkenende ervoor uit dat hij dat nog wel in zijn achterhoofd houdt, want misschien moet hij het in een formatie nog over een andere boeg gooien, hoewel hij van mening is, dat je met de PvdA absoluut geen zaken meer kunt doen en een samenwerking met de VVD, PVV en ToN veel kansrijker is. Op de Christen Unie hoeft hij niet te rekenen, want die verdommen het om de huren omhoog te gooien en de huursubsidie af te schaffen, zodat alle ouderen die in een huurhuis wonen en geen eerste eigen woning kunnen kopen, gewoon op straat worden gesmeten.
Tja, anderhalf miljoen bejaarde daklozen, het is wel een manier om van de vergrijzing af te komen, vooral in de winter. De CU wil echter wel christelijk maar toch sociaal zijn en dat is een waarlijk opgestane nieuwe gedachte, die wel door het recente paasfeest ingegeven zal zijn. Nu maar zien of die gedachte tot aan de verkiezingen standhoudt.
In ieder geval lijkt het beleid om achterstandswijken op te knappen en huurhuizen te onderhouden het over rechts definitief af te leggen. De verpaupering en gettovorming moeten koste wat het kost doorgaan voor mensen die te beroerd zijn om een half miljoen euro of meer voor een doorzonwoning uit te geven. De hypotheekrenteaftrek moet immers blijven? Verplichte aflossing van hypotheken moet er niet komen.
Als je dat zo hoort lijkt het net of je een huis van een half miljoen voor niks krijgt. Nou ja, een handtekening zetten is nog steeds niet afgeschaft.
Ik leg nog maar eens uit dat de hypotheekrenteaftrek niet betekent dat je het bedrag van die hypotheekrente af kunt trekken van het bedrag dat je aan belasting betaalt. Je kunt het alleen aftrekken van je bruto inkomen, dus je moet het eerst wel volledig opbrengen, maar dan hoef je er geen belasting meer op te betalen. Het voordeel is dus slechts maximaal de helft als je heel dik verdient en slechts derde als je het wat krapper hebt en dan heb je ook nog de onroerendezaakbelasting, het onderhoud voor eigen rekening, de verzekering en allerlei precariorechten. Op tv liet iemand een straat zien, als het voorbeeld dat huiseigenaren veel netter de boel onderhouden dan huurders, maar aan de uniforme netheid was duidelijk te zien dat dit allemaal huizen van een woningbouwcorporatie waren, huurhuizen dus. Bij een straat met koopwoningen zie je allerlei afwijkingen in het onderhoud.
Wat gaat een koophuis nu kosten als je voor een schamel huurhok al duizend euro per maand neer moet tellen? Ik geef geen antwoord, want het zal vanzelf wel duidelijk zijn, dat de huizenmarkt zich onmiddellijk herstelt als de foute regering aantreedt en dat is opnieuw de opmaat voor een nieuwe en nog diepere crisis, want die kopers zullen hun hand overspelen, omdat hun inkomen flink achteruit zal gaan en dan gaan er weer banken failliet, stokt de kredietvoorziening voor het bedrijfsleven en dat net op het moment dat de regering besloten heeft dat de grenzen dichtgaan en we met Europa en de euro geen donder meer te maken willen hebben, omdat ze niet toegeven aan de eisen die premier Wilders stelt. Hij wil de landbouwsusidies afschaffen en de bio-industrie afbouwen dus als je toch niks meer uit te voeren hebt, wat moet je dan nog met Europa, waar ze hardnekkig vlees, eieren, melk graan aardappelen en groenten blijven verbouwen? Ontwikkelingssamenwerking afschaffen en de grenzen open voor goedkoop voedsel uit de hongerende ontwikkelingslanden. Hij heeft het volstrekt schaamteloos op zijn website gezet.
Voor één sinaasappel moet je veertig liter water geven, maar dat lossen ze daar in Afrika wel op, denkt Wilders.
Net als in het begin van de jaren dertig der vorige eeuw zal een koers over rechts weer gigantisch veranderingen teweegbrengen en juist door het beleid om elke verandering tegen te gaan, want verandering over links is vernieuwing en dat past niet in een tijd die op zichzelf al zo nieuw is door alle veranderingen in de wereld. Daar stelt de reactionaire aartsconservatief zich tegen te weer. Die ultra-rechtse ideeën, ter bevordering van stilstand en achteruitgang, blijken volgens de peilingen toch verrassend goed aan te slaan bij de Nederlandse bevolking. Liever dood dan rood en liever niks meer te doen dan lekker groen.

Inpakken en wegwezen, want Nederland heeft geen toekomst

Innovatieplatformlid Alexander Rinnooy Kan overhandigt de Kennisinvesteringsagenda 2010, een actieplan om Nederland in de top 5 van kenniseconomieën te brengen, aan politici Gerard Schouw (D'66), Marianne Besselink (PvdA), Mark Harberg (VVD), Jan Jacob van Dijk (CDA) en Tofik Dibi (Groenlinks).

“Onderwijs en kennis hebben geen vijanden, maar te weinig echte vrienden”, zegt Alexander Rinnooy Kan, SER voorzitter en voorzitter van de werkgroep Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform, met het uitkomen van de derde evaluatie van de Kennisinvesteringsagenda(KIA). “Juist de komende jaren hebben onderwijs, onderzoek en ondernemerschap echte vrienden nodig”. De KIA laat zien hoe Nederland er voor staat als kennisintensief land. Rinnooy Kan: “Helaas constateren we voor het derde achtereenvolgende jaar dat er maar sporadisch vooruitgang is geboekt. We benutten nog steeds lang niet al het talent dat in Nederland beschikbaar is. De afstand tot onze naaste concurrenten, Duitsland en Scandinavië, is verder opgelopen. Het doel om tot de top 5 te behoren raakt daarmee verder uit zicht."

Getalenteerde Nederlandse jongeren van alle leeftijden doen er goed aan het polderlandschap gehaast te verlaten. Met een IQ van boven de 75 heb je in dit land niets te zoeken of te verwachten. Laat mij maar achter want ik ben te oud, maar maak dat je als de sodemieter wegkomt en het beste is dat je kinderen elders zo vroeg mogelijk de taal van je nieuwe vaderland leren, want teruggaan zou buitengewoon onverstandig zijn. Eén goede raad: trek niet over of voorbij de Alpen, want dat is alleen leuk in vakanties. Het maakt weinig uit wat je vakgebied is, want het gaat om de toekomst na ons, d.w.z. de toekomst van onze kinderen en in Duitsland, om maar eens iets te noemen, liggen de kansen op een zinvol leven heel erg veel hoger. En niet alleen in Duitsland. Het Europese buitenland gaat met haar tijd mee en in Nederland blijven we niet een klein beetje, maar echt heel erg ver achter, omdat we nu eenmaal sinds het begin van deze eeuw een achterlijke politiek hebben en maar blijven doorgaan op de weg van een effectief debiliseringsbeleid, dat ook al de laatste dertig jaar van de vorige eeuw overheerste, terwijl men tracht de indruk te wekken, dat juist door het onderwijs steeds verder af te breken, in verwarring te brengen en financieel uit te kleden men razend snel op weg is naar de top in de kenniseconomie. Ga je objectief vergelijken dan zie je dat we steeds dieper wegzakken en steeds minder investeren met de lachwekkende pretentie daar steeds hoger mee te scoren. Dat niet iedereen het zo doet, hè? Als je echt voor een dubbeltje op de eerste rij kunt zitten zouden andere landen dat toch navolgen?
Zelfs als atheïst bid ik nog vijf keer per dag met het gezicht naar mijn geboortestad Arnhem dat God genadig moge verhoeden dat Verdonk, Wilders en Rutte de kans krijgen om Nederland van de EU af te zonderen, want dan worden de achtergebleven Nederlanders niet eens in leven gehouden door de Europese charitas zodat het massale sterven niet meer tegen te houden is. Wie niet werkt zal niet eten, maar als het enige werk dat van de doodgravers is, kun je in het laatst overgebleven baantje ook niet meer de kost verdienen.
Je kunt op school niks leren waaraan je wat hebt, want anders wordt het te moeilijk voor anderen die zo dom zijn als het achtereind van een vakrken en iedfereen moet gelijke kansen hebben desnoods ten koste van hen die wel tot iets in staat zijn. Een blinde en doofstomme analfabeet moet gewoon met goed gevolg eindexamen kunnen doen aan de school voor journalistiek. Je hoeft alleen de eisen maar wat terug te schroeven en dat kost echt niks extra. Dat haal ik er maar even bij om duidelijk te maken hoe het zit zonder dat ik erg hoef te overdrijven.
Gelukkig wordt slechts 6% van de kennis om een vak uit te oefenen op school geleerd en de rest in de praktijk. Jawel, dat is heel goed mogelijk maar het kost onvergelijkbaar meer tijd. Wat je in de schoolrijpe leeftijd kunt leren in een maand van 6 tot en met 24 jaar kost een jaar als je al wat ouder bent, dus daar moet je dan tot je pensioengerechtigde leeftijd over doen, zodat niemand daar nog wat aan heeft. Ik ken massa's kunstenaars die er dertig jaar over gedaan hebben, om te leren wat mij na drie maanden kunstacademie in Arnhem werd duidelijk gemaakt, namelijk dat ik wel talent had, maar nog geen begin van enig vakmanschap, terwijl ik toch vanaf mijn negende gemiddeld vier uur per dag geoefend had en iedereen in mijn omgeving het hartstikke prachtig vond. Tja, de handen konden wel wat, maar er mankeerden gewoon nog enkele fundamentele inzichten en conceptuele vaardigheden aan en daar moest nog vijf jaar intensief aan gewerkt worden. In die tijd kon dat nog lukken, zodat je alles kunt maken wat je bedenken kunt of zomaar in je opkomt, maar nu kun je alleen nog een op zichzelf staand kunstje leren dat misschien even in de mode komt.
Ik was nog net op tijd, ruim voor de Mammoetwet en de nota Herziening Onderwijs Salarissen. De Mammoetwet was bedoeld om het onderwijs buiten westen te meppen en de HOS-nota om het vervolgens dodelijk te wurgen en dat is enorm succesvol geweest. Het waren bezuinigingsmaatregelen die werden verkocht als onderwijsvernieuwing. Tja, als het volk niks geleerd heeft kun je het alles wijsmaken en dat is in het belang van de politiek. Toch kon iedereen het zien aankomen, want de mammoet was toch al helemaal uitgeroeid door menselijk toedoen? Dat moest dus ook zo met het onderwijs. Het onderwijs moest net als de mammoet worden uitgeroeid. Onderwijs kost namelijk geld.
Mijn grootouders waren ook op tijd, tot aan hun dood liefdevol verzorgd zonder ook maar één pyjama-dag en keurig ter aarde besteld. Ze hebben nooit te horen gekregen dat hun ouderdom een maatschappelijk probleem was, waar jongeren zwaar onder zouden moeten lijden. Ze hebben gewerkt en geoogst wat ze verdienden, levenslang trouw aan de sociaal-democratie.
Voor mijn moeder was dat al niet meer weggelegd zodat ze liever doorging tot ze erbij neerviel en voor mezelf heb ik ook geen enkele illusie dat een menswaardig einde in het verschiet ligt. Dat kost geld, dus dat zit er niet meer in.
De jongeren zouden daar veel te erg onder moeten lijden.
Daarom jongeren... je hebt geen toekomst in Nederland... ga weg!

Tegen beter weten in

Waar moet Nederland in de toekomst zijn geld mee verdienen? Feike Sybesma, CEO DSM pleit voor een nieuwe Nederlandse industriepolitiek en waarschuwt voor de directe gevolgen voor Nederland.
Spijtig, niet mijn schuld, maar Buitenhof staat niet toe dat embedded video op ander site verschijnt, dus we moeten het doen met een linkje: dit dus. Wat de meerwaarde van dit uitstapje zou kunnen zijn is een raadsel, maar goed, autisme en achterlijkheid gaan in Nederland hand in hand, wat dan gepaard gaat met narcisme, dus in die richting zullen we het waarschijnlijk moeten zoeken.
Dit is de man:

Feike Sybesma pept de zaak nog aardig op. We stellen vast dat Nederland smadelijk uit de top-tien gezakt is, maar hij heeft het er consequent over dat we ons best moeten doen om onze plaats in de top-tien te behouden. Dat is net zoiets als een voetbaltrainer die vindt dat je de score op gelijkspel moet zien te houden, terwijl je al met 5-0 achterstaat.
Maar de opdracht van het Innovatieplatform was om Nederland in de top-vijf te houden en dat dit niet is gelukt, is niet alleen overduidelijk, Feike geeft ook aan, hoewel schoorvoetend, waar dat aan ligt. Per slot is hij de man niet om de regering te vertellen hoe er geregeerd moet worden. Dat is een misverstand, want hij is die man nu juist wel, omdat de regering daarom gevraagd heeft, vanwege het feit dat ze het zelf niet weten. Hoe zouden ze ook? Het is domweg hun vak niet. Hij doet net of vakmanschap een politiek onderwerp is en dat is het natuurlijk niet, net zomin als economie. Je kunt keuzes maken, dat is waar, maar die zijn altijd te onderscheiden in goede keuzes en foute keuzes. Een goede keuze is het als het beoogde resultaat wordt bereikt en het aardige is, dat je bij deze test best mag afkijken. Het is niet verboden, om, als Finland het bijzonder goed doet, dat beleid klakkeloos over te nemen om een vergelijkbaar resultaat te bereiken. In mijn vak kan dat niet, omdat ik creatief en uniek moet zijn, maar in zijn vak kan dat nu juist wel en als je dan lekker bezig bent, kom je vanzelf wel tot een eigen stijl, met de kans boven iedereen uit te stijgen.
In Nederland is men bereid te geloven, dat we het beste van de wereld zijn op het gebied van onderwijs, kennis en innovatie met het absolute minimum aan investeringen. Dat hoor je Feike ook nog zeggen, dat het zo verbazend is wat we toch nog voor mekaar krijgen, gezien hoe weinig we erin investeren. Wij en hij kunnen echter niet aanwijzen dat we iets voor mekaar krijgen en dat mag geen verwondering wekken gezien het feit hoe weinig we in de kenniseconomie investeren. Krijgen we echt iets voor mekaar zonder dat het wat kost? Hoe komt men erbij?
Ik denk door de sporten waar we goed in zijn, omdat we veel vlees eten dat vergeven is met groeiversterkers en antibiotica, meer dan overal elders in de wereld. Ze geven het aan die beesten; er wordt mest uitgereden op het land; de rotzooi spoelt uit via de grond in de sloot en daarmee wordt onze groente besproeid, dus ook als vegetariër ontkom je er niet aan. Dat we daardoor ESBL binnenhalen - bacteriën die immuun zijn voor antibiotica - en daarmee onze volksgezondheid op dodelijke wijze ondermijnen, ach, wat dondert dat, als er met onze bio-industrie goed verdiend wordt in de export? Dat is nu een voorbeeld waarover we kunnen roepen dat we voorop lopen. Ongeveer 80% van al het kippenvlees is met ESBL besmet en hoelang zullen we dat nog mogen uitvoeren, als kippenvlees uit andere landen wél gezond is?

Het Innovatieplatform wordt nu opgeheven en je hoort voorzitter Feike niet zeggen dat het is mislukt, maar dat is het natuurlijk wel.
Ze hebben nagelaten de regering te vertellen wat de regering móét doen en als je die amateurs dan laat kiezen wat er werkelijk gaat gebeuren kiezen voor wat het minste kost en dat is zo weinig mogelijk doen met als alternatief alles verkeerd doen. Het zijn per slot politici en dat zijn heel slimme mensen die vrijwel nergens de ballen verstand van hebben anders hadden ze wel een zinniger vak gekozen. Dat is niet erg als ze de deskundigheid van anderen maar aangeleverd krijgen in hapklare brokken. Ze willen best wel succes hebben en ook wel zonder zelf op een originele gedachte te komen. Dat vinden ze fijn, van niks weten, maar doen wat een echt deskundige ander zegt en daarmee succes behalen en dan de eer opstrijken die eigenlijk aan die ander toekomt. Om een politicus te overtuigen moet je gewoon voorrekenen dat het financieel-economisch zo duidelijk winst oplevert dat het Centraal Plan Bureau en de Raad voor het Regeringsbeleid er óók in geloven. Dat had het Innovatieplatform moeten doen.
Op typisch Hollandse manier hebben ze dat uit pure bescheidenheid nagelaten.
Dat er geen donder van terecht gekomen is, heeft het Innovatieplatform te wijten aan het feit dat ze niet een hele lijst hebben van noodzakelijke maatregelen die de kabinetten-Balkenende tijdens hun bestaan hebben nagelaten en waarvoor ze, wegens weloverwogen obstructie tegen het landsbelang, zonder meer levenslang in de bajes gegooid moeten worden.
Dat het gevoerde beleid verwoestend is voor talloze levens van Nederlanders moge duidelijk zijn.
Om maar even bij het voorbeeld van ESBL te blijven, in Denemarken wordt het probleem getackeld door het gebruik van antibiotica in de dierhouderij met 80% terug te brengen, terwijl het narcistische CDA-meisje Verhoeven, met de kekke blonde lokjes in heur donkere haar, besluit nog maar eens een proef te doen met 10% minder antibiotica, duidelijk met de bedoeling om, terwijl er reeds honderden menselijke doden vallen, een werkelijk ingrijpen voor onbepaalde tijd uit te stellen en liefst tot in eeuwigheid, al zou de helft van de bevolking erdoor uitsterven, omdat er intussen toch wel lekker aan verdiend wordt.
Er zijn al vijftig jaar proeven gedaan en het is allemaal uitgebreid onderzocht, maar de minister gaat er kennelijk vanuit, dat Nederland zich op een andere planeet bevindt, waar heel andere wiskundige, bio-medische en fysische wetten gelden. Er is al zoveel onderzocht dat het onmogelijk is dat een Nederlands onderzoek nog tot nieuwe feiten komt, tenzij het de bedoeling is dat er met alles in dit onderzoek godsgruwelijk gefraudeerd wordt tot en met de duidelijk waarneembare besturende "Hand Gods" die het beste met ons voorheeft. Dat zal dus de bedoeling wel zijn. Heb vertrouwen, want als het niet goed zou zijn zou God ons er wel van weerhouden.
Dan ben je niet alleen onvoorstelbaar stupide, maar ook door en door slecht.

10 apr. 2010

Psychoanalyse zit in de put


Het is droevig gesteld met de psychoanalyse in Nederland, nu deze behandeling van de verstoorde gemoedsrust niet meer in het basispakket van de ziektekostenverzekering zit. Onze nationale zwartkijker zei al eens: "de tijd heelt alle wonden en slaat er nog veel meer". Dat zou een aanwijzing kunnen zijn, maar sceptici als ik stellen zich de vraag of een man als Sigmund Freud wel in staat geacht moet worden zo'n therapie te ontwerpen, als hij een dame adviseert zich aan de neus te laten opereren, om van de aandrang tot masturberen te genezen. Het was een groot fiasco, omdat de chirurg zo slordig was een stuk verband in de wond achter te laten, waardoor een hevige ontsteking optrad en we wisten het al voor de geboorte van Johan Kruyf, wie zijn neus schendt schendt zijn aangezicht en anders had Johan ons wel even bijgepraat. Dat geschonden aangezicht zal vast niet geholpen hebben om de dame van de noodzaak tot zelfredzaamheid af te helpen.
Kortom, ik heb mijnheer Freud altijd al een charlatan gevonden, sinds ik hoorde dat de duur van zo'n therapie vaak zo'n twintig jaar beslaat. Je ligt zeer frequent op een bank en je vertelt iemand, die nauwelijks aanwezig is, wat je allemaal overkomt, wat je overkomen is en hoe je gevoelens daarover zijn. Nu heb ik persoonlijk een afschrikwekkende jeugd gehad, maar ik zag er voordeel in, omdat ik er verschrikkelijk veel van geleerd heb en daar had ik geen seconde therapie voor nodig. Daar komt bij dat mijn problematisch jeugd al meer dan een halve eeuw achter me ligt en dan zou je toch echt eens iets anders moeten verzinnen om onverteerbare karakterfouten te rechtvaardigen of je moet er domweg zelf iets aan doen.
En natuurlijk heb ik daarna ook al het normale gezeik gehad waar iedereen in het leven onderdoor moet. Shit happens.
Maar psychotherapie heeft voorheen echt niet altijd voor iedereen opengestaan, bijvoorbeeld niet voor de eenvoudige van geest en bovendien werd de behandeling ook al volgens de eigen beginselen inflatoir, toen hele groepen met elkaar, dus tegelijk, in psychoanalyse gingen. Dan wordt het toch meer een soort kringgesprek, waardoor je op zichzelf en met een normaal functionerende geest al depressief kunt worden. Uiteraard kan bij frustratie een babbeltje wel wat troost bieden in bepaalde gevallen. Daar heb je vrienden voor.
Soms is er absoluut geen oplossing of verlichting denkbaar, bijvoorbeeld als je een zoon hebt die door complicaties bij de geboorte het verstand heeft van een kanarie zonder de bijbehorende vaardigheden en straks op 18 augustus reeds 37 jaar een vrijwel plantaardig leven heeft. Dat los je niet op door er over te praten en het heeft ook niks met je onderbewuste te maken. Het is - zacht uitgedrukt - gewoon kut, klote, shit en dat blijft het.
Daarom is het maar goed dat er geen god bestaat, want anders zou die er de hand in hebben en dan moet je zo'n almachtig opperwezen met alles wat je bent en hebt gaan haten.
Haat, daar houd ik helemaal niet van, maar je zou wel moeten.
Zo heb ik het idee dat het waarschijnlijk voor de geestelijke volksgezondheid heel nuttig zou zijn, als iedereen nu eens eindelijk ophoudt te geloven tegen beter weten in en gewoon te wennen aan het realistische idee dat er niks komt na de dood, zoals er voor de geboorte ook niks was. Je hebt maar één leven en maar één kans om er iets van te maken wat de moeite waard is, zodat je er nog plezier in kunt hebben. Daarna is het afgelopen en je kunt dan niets meer goedmaken, inhalen of overdoen. Het voordeel is, dat je ook niet bang hoeft te zijn voor wat je na de dood te wachten staat. Er zal niets zijn, ook geen straf als je een heel slecht mens bent geweest. Het enige motief om als een goed mens door het leven te gaan, kan alleen maar zijn, omdat dit meer plezier, meer levensgeluk, oplevert. Dan heb je het, ondanks alles, toch nog goed gehad en kun je tevreden voorgoed de ogen sluiten.
Nou, moet je daar nu twintig jaar lang voor in psychoanalyse gaan?
Dat wil er bij mij niet in.

SGP uit het lood geslagen door Hoge Raad


De uitspraak van de Hoge Raad dat binnen de SGP vrouwen niet mogen worden uitgesloten van de kandidatenlijst bij verkiezingen en niet mogen worden geweerd als kandidaat bij aanstelling in een regeringsfunctie heeft verregaande consequenties.
Op grond van onder meer Genesis 3:16b waar God zegt tegen de vrouw: "naar uw man zal uw hart uitgaan en hij zal over u heersen" meent de Staatkundig Gereformeerde Partij het bijbels recht aan haar zijde te hebben en nu zegt de Hoger Raad, dat kunt u wel vinden maar dat neemt niet weg dat u verplicht bent de Nederlandse wet te gehoorzamen en die verbiedt domweg de ongelijke berechting tussen mannen en vrouwen. De overheid heeft volgens de Hoge Raad de verplichting om handhaving van dat principe af te dwingen. De SGP is in paniek, maar ook Moslims hebben reden om hierover uiterst ongerust te zijn, omdat de vrijheid van godsdienst dus niet de vrijheid geeft andere vrijheden en rechten te negeren. Tot nu toe was het altijd schipperen met die tegenstrijdige vrijheden en nu komt er een eind aan dat geschipper. Het is wel een beetje raar dat een demissionaire minister voor Binnenlandse Zaken nu denkt meteen weer een nieuwe wet te moeten voorbereiden. Het is reeds wettelijk geregeld en op grond daarvan heeft de Hoge Raad deze uitspraak kunnen doen. Het is natuurlijk niet toevallig dat dit dezelfde minister is, die een wet van zijn pa weer nieuw leven in wilde blazen, waardoor het wettelijk verboden is zich kritisch of spottend uit te laten over religie of God, terwijl zo langzamerhand de meeste Nederlanders wel weten dat er helemaal geen enkele god bestaat en ook nooit bestaan heeft waardoor elke vorm van religie dus pure flauwekul is.
Het misverstand van veel fundamentalistisch denkende gelovigen wordt in de hand gewerkt door de veel breder gedragen idee dat onze wetgeving en staatsvorm gebaseerd zijn op joods-christelijke beginselen. Uiteraard ga je dan in de bijbel kijken of er ook regeltjes zijn die bij ons op straat moeten worden toegepast en velen wijzen dan op de tien geboden, over het hoofd ziende dat je dan geen enkele afbeelding mag maken van iets of iemand in de omgeving en dat een vader die zijn eigen dochter verkracht door die dochter gerespecteerd moet worden hoewel hij voor de wet strafbaar is. Dat lijkt me toch allemaal wel wat problematisch net als het voorschrift dat slaven zich moeten schikken in hun slavernij en dat praktiserende homoseksuelen gedood moeten worden. Goddank vinden we daarvan niets terug in onze wetgeving en de reden is dat de wetgeving is gebaseerd op Romeinse en Humanistische principes en temeer als gevolg van De Verlichting. Zich naar de wet van het land voegen betekent dat men zich van God of zijn gebod geen donder aan moet trekken en dat is de enige manier om vreedzaam met elkaar als Nederlanders met zeer uiteenlopende overtuigingen in één volksgemeenschap samen te wonen. In tegenstelling tot het goddelijk bevel om andersdenkenden uit te roeien wordt dat in de Nederlandse wet verboden en dat is heel prettig.
De grote grap is nu dat, terwijl de Hoge Raad mede verwijst naar de binding aan internationale verdragen aangaande de mensenrechten, de SGP nu overweegt in hoger beroep te gaan bij de Raad voor Europa. Ja, ze gaan toestemming vragen om vrouwen te discrimineren bij de hoogste instantie die erop gericht is elke vorm van discriminatie te bestrijden.
De verdediging van de SGP luidt dat naar hun idee vrouwen wel gelijkwaardig zijn aan mannen maar dat ze niet gelijk zijn wat dan impliceert dat ze niet dezelfde rechten kunnen hebben. Men kan zich grappige vergelijkingen voorstellen zoals dat mannen niet het recht hebben een kind te baren of borstvoeding te geven. Die vergelijking gaat niet op omdat mannen die rechten wel hebben maar er niet toe in staat zijn. Aldus is de vrouw niet in staat te functioneren als wethouder, meent de SGP en dat wordt in de praktijk dikwijls anders ervaren, maar de realiteit telt niet voor de gelovige, want geloven is een zeker weten tegen beter weten in en zonder enig spoor van bewijs. Kortom de aarde is een plat vierkant en heel het universum draait eromheen en de aarde is bovendien niet ouder dan pakweg zesduizend jaar. Het staat allemaal in de bijbel. Red je er maar mee.

Wat betekent nu de vrijheid van godsdienst nog?
Het betekent niet meer dan dat je alle onzin die je maar verzinnen kunt mag geloven en anderen zo kunt doen weten hoe geschift je bent.

8 apr. 2010

Opiniepeilingen: scheid het kaf van het koren


Laat, maar desalniettemin werd mijn aandacht getrokken door een uitstekende column op de website van Nova d.d. 6 maart 2010, genaamd: Opiniepeilingen: scheid het kaf van het koren.
Omdat Amerikaanse politiek mijn eerste aandachtsgebied is, heb ik daar de nodige ervaring opgedaan met recente polls, waar de hervorming van de ziektekostenverzekering aan de orde kwam. Gemiddeld genomen over alle polls was een meerderheid tegen "Obamacare" maar heel veel van die polls waren ronduit schandalig wat de vraagstelling betreft. Over tien jaar wordt er een biljoen dollar (duizend miljard dus) bezuinigd terwijl er tenminste 32 miljoen Amerikanen meer verzekerd zijn wat ongeveer 10% van de hele bevolking is. Bovendien kwam slechts in een enkele poll voor dat éénderde van de reflectanten ertegen was, omdat de nieuwe wet naar hun idee bij een gebrek aan een Public Option niet ver genoeg ging.
Dan zie je vragen als, wilt u het aan een ambtelijke medische commissie overlaten of oma nog verder mag leven? Zo'n ambtelijke commissie komt uiteraard in de hele wet niet voor, maar de Republikeinen beweren van wel al kunnen ze niet aanwijzen waar dat dan staat in de wet. Het is bangmakerij en kiezersbedrog, net als het roepen dat de President een Nazie of een communist of een lid van Al Qaeda is en niet in de VS is geboren, wat door zo'n 45% van de Republikeinen voor zoete koek wordt aangenomen. Het zijn ongeveer net zulke stupide beweringen als wanneer wij zouden zeggen dat Wouter Bos niet voor zijn gezin uit de politiek stapt maar dat hij er met die 18 miljard die we nu moeten bezuinigen vandoor gegaan is. Zo iets is niet eens mogelijk, maar een Amerikaanse vraagstelling zou zijn: Als de minister van Financiën er met de staatskas vandoor gaat stemt u dan nog wel PvdA?
In de column wordt terecht aangehaald dat het John F. Kennedy was die met het pollen begonnen is - maar toen ging het nog netjes - en dat deze sonderingen van de publieke opinie sindsdien een hele industrie zijn geworden. Het was eerst vooral het bedrijfsleven dat de mogelijkheden zag om die publieke opinie ermee te manipuleren, maar dat manipuleren werd al snel door de politiek in het Nixon-tijdperk overgenomen en Ronald Reagan produceerde zo zijn eigen zwijgende meerderheid, op grond waarvan hij zijn grootste stommiteiten van draagvlak meende te voorzien. Als het even niet zo makkelijk ging, werd er weer een belastingverlaging tegenaan gesmeten, maar aan het eind van zijn termijn was het verschil tussen arm en rijk toch weer fors gegroeid en liep het begrotingstekort opnieuw gillend uit de hand, zoals het onveranderlijk bij elke Republikeinse president het geval is. Ik noem twee van zijn grootste blunders: het stopzetten van Carter's gevorderde beleid om Amerika energie-onafhankelijk te maken en zijn uiterst kostbare Starwars-project waarbij nooit een positief resultaat is geboekt zoals van tevoren door de technici was voorspeld op heel eenvoudig te begrijpen gronden.

Sindsdien is de Republikeinse politiek volledig gericht geweest op bewust opgeroepen angstgevoelens der bevolking en demonisering van Europa hoort daar ook bij. In Republikeinse ogen zijn wij in de Europese Unie allemaal communistische staten dan wel fascisten, want verschil zien ze daar niet in. McCain die bij de presidentsverkiezingen de Republikeinse tegenspeler van Obama was wist Europa zelfs Amerika's aartsvijand te noemen en wellicht was dat het waardoor hij van VVD-leider Rutten de voorkeur verdiende boven Obama die een goede samenwerking zoekt. McCain wilde bijvoorbeeld ook niet praten met de Spaanse "president" en hij was vergeten dat Spanje een koninkrijk is en José Luis Rodríguez Zapatero een premier net zoals Jan Peter Balkenende. Republikeinen die op autoritaire wijze de baas willen spelen in de wereld weten er meestal de weg niet. Zo had Buish43 geen idee wat de hoofdstad van India kan zijn en McCain weet niet dat Afghanistan en Iraq geen gemeenschappelijk grens hebben, maar hij wil het land dat ertussen ligt wel platbombarderen. Tegen het manipuleren van polls verdedigt de Democratische Partij zich vooral door gebruik te maken van het internet en duizenden korte tv-advertenties. Dat proberen de Republikeinen nu ook en daarmee wordt een zee van bagger over hun tegenstanders uitgegooid, zelfs met het voor vast en zeker voorspellen dat half oktober 2009 ongeveer tweehonderd miljoen Amerikanen op last van de president zijn afgeslacht en dat er daarvoor al meer dan een miljoen buitenlandse militairen in het land zijn. Toen iedereen eind oktober nog springlevend bleek te zijn, claimde men dat het kwam, omdat zij de geheime plannen vroegtijdig hadden onthuld en daarmee hadden voorkomen. Maar, zeiden ze, in het geheim was al wel de staat van beleg afgekondigd en daarmee de grondwet buiten werking gesteld.
Om hun leven en goed te verdedigen staat nu per 19 april 2010 een gewapende mars naar Washington gepland, want de schande dat vrijwel elke Amerikaan straks een particuliere ziektekostenverzekering zal hebben, willen ze niet meemaken. Ze hebben in ieder geval wapens genoeg.
Dit soort geschreeuw van volslagen krankzinnigen kunnen wij ons van Europese politici moeilijk voorstellen, maar Wilders is er speciaal voor naar de States geweest om ervan te leren.
Dat je dan een eigen gewapende partij-militie moet hebben hoort erbij net als dreigen jongeren van islamitische huize door de knieën te schieten. Als je dat gevaarlijk rechts-extreem noemt, zei de Republikeinse gouverneur van Texas, dan sta ik aan hun kant. En zo kan het gebeuren dat de mensen levensgrote negerpoppen in de bomen hangen tijdens de verkiezingsstrijd om aan te geven dat een zwarte in het Witte Huis niet thuishoort. Dat noemt men daar "vrijheid van meningsuiting", waar Wilders het ook vaak over heeft en aan dat aanzetten tot haat en moord wordt steeds vaker gevolg gegeven. Dergelijke ideologische moorden moet en niet zwaar bestraft worden vindt McCain blijkens zijn steun aan een wet die het nooit gehaald heeft. Het idee was dat je een taakstrafje krijgt als je de president doodschiet, mits die president zwart is.
In de VS wordt het kaf niet meer van het koren gescheiden, maar is het hele korenveld langzamerhand rijp, vinden velen, om in brand gestoken te worden.

Peperdure kernenergie in plaats van goedkope schone energie?De roep om meer kernenergie neemt wereldwijd ontstellende vormen aan en Nederland moet volgens de PvdA keihard mee strijden om de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen daarvoor. Goedschiks zal dat niet gaan, want daarvoor is de concurrentie te groot, maar gelukkig hebben we een geoefende krijgsmacht en het voordeel van ons land is dat we polders genoeg hebben waar we al het kernafval van de wereld in kunnen opbergen (in roestige vaatjes). Wat moet je anders met al dat Hollands raaigras waar vanwege de bio-industrie geen beesten meer op grazen?
Van tekentafel tot inbedrijfstelling duurt het ongeveer dertig jaar voordat zo'n kreng draait en als je de energie van wind, bodem, zee en zon gebruikt heb je binnen drie jaar een werkende installatie die onvergelijkelijk veel goedkoper is zoals in Denemarken, Duitsland en elders heel goed wordt begrepen.

Je kunt het geld dat je in nieuwe energie investeert maar één keer uitgeven dus al die doodlopende wegen naar meer kernenergie - alsof het niet op kan - zullen ongetwijfeld al het beschikbare budget opslokken en als je A zegt moet je ook B zeggen en dat betekent niet minder dan oorlog om de schaarse grondstoffen.

Dan hebben we nog het puntje veiligheid.
Wie een beetje op de hoogte is weet dat geen enkele kernenergiecentrale beveiligd is tegen een terroristische aanval met een Boeing 757 die je erop laat crashen. In Nederland betekent dat 17 miljoen doden en het land is voor duizenden jaren onbewoonbaar. Ach, wat maakt het uit, hè? Inderdaad, ik ben al honderd als ik de eerste nieuwe centrale in werking mag zien en dat zal ik niet zien, want Borsele houden ze open totdat ie vanzelf al in mekaar ploft. Daarna zit de schrik er wel weer goed in voor enkele decennia. Het beste is om Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant alvast te evacueren, ja, inclusief Rotterdam met z'n havens. Het is daar bloedlink wonen en werken, erger dan op een vulkaan. De van tevoren berekende en vastgestelde houdbaarheidsdatum is allang overschreden, maar zolang ie het nog doet...

Ach zo groot als Tsjernobil is Borsele niet, daar moeten we reëel in zijn. Er wonen wel veel meer mensen in de gevarenzone, maar er blijft echt nog wel een stukje bewoonbaar Nederland over als het onvermijdelijke plaatsvindt en anders zeggen we gewoon dat het geen kwaad kan als je elke dag een bakje yoghurt eet en wie dan op straat in mekaar zakt heeft een slap karakter.
Het zit allemaal tussen de oren, nietwaar?

Indian Point is een cluster van drie kerncentrales in de Verenigde Staten. Het ligt tussen Boston en de stad New York en op 11 september 2001 kruisten twee gekaapte vliegtuigen elkaar precies boven dat punt waar op dat moment twee van de drie onbeveiligde centrales in bedrijf waren. Ook is er 65% van al het Amerikaanse kernafval opgeslagen. Als de aanval op Indian Point was ingezet in plaats van op de Twin Towers van het World Trade Center, dan zouden tenminste 30 miljoen Amerikanen zijn omgekomen en al het land tussen de genoemde steden, inclusief die steden zelf zouden voorgoed onbewoonbaar zijn geworden. Voor een zelfmoordterrorist moet het weinig uitmaken waar en hoe hij zelf omkomt al is het dichtste bij op zichzelf al veel handiger dan nog een stukje doorvliegen. Wat moet je met een luizige drieduizend slachtoffers als je er dertig miljoen meer had kunnen meepakken door de operatie iets te vereenvoudigen? Het is maar een ideetje natuurlijk, maar een windmolenpark en een getijdencentrale lijken me toch stukken veiliger.

Hebben islamitische terroristen kernwapens nodig om het westen aan te vallen?
Welnee, we leggen het wel voor ze klaar wat ze nodig hebben.

Het rooien van ooievaarsWat een raar gedoe, nietwaar?
Als je meer nestpalen plaatst, zoals er verscheidene in de video te zien zijn, dan heb je geen enkel probleem meer en een schoorsteen beveiligen met rechtopstaande pinnen kan geen kostenpost van €35.000 opleveren, maar zo'n bedrag geeft wel aan wat ongeveer de boete moet zijn per illegaal verwijderd nest. Voor een ooievaar is zo'n dakgoot een noodoplossing.
Maar verdomd, het ligt toch anders! Hier is sprake van een toestemming om de wet te overtreden.
Waar zijn we mee bezig en hoever kan dat gaan?
Ik heb al eens meegemaakt dat een boekhouder vergunning kreeg om een varkensmesterij in een aan de agrarische bestemming ontrokken boerderij midden in de bebouwde kom van een dorp (Meeden, Groningen) te vestigen, tegen alle wet- en regelgeving in en met volkomen negeren van uitspraken van de Raad van State. En dan nog subsidie vangen ook!

Jongeren door de knieën schieten omdat ze van islamitische huize zijn mag ook niet, maar ik denk dat er wel PVV-wethouders zullen komen die daar vergunning voor gaan geven aan hun neo-nazistische vriendjes.

De natte droom van Jan Kees de Jager


Achttien miljard, een beste hap. Zag je die boekenkast?
Dat is maar behelpen hè?
De PvdA wil in de komende vier jaar tien en in de volgende vier jaar nog eens tien miljard structureel bezuinigen. Het CDA, wil alles ineens uit de begrooting schrappen, maar hoe, dat zeggen ze nog niet dus dat mogen de partijen aan hun rechterkant invullen, alles weghalen aan de onderkant der armen, gehandicapten en chronisch zieken en ouden en de rijken en grote bedrijven wat extra toestoppen, alsof je daarmee de economie kunt redden en aan hun linkerkant hebben ze geen zin om de werkloosheid finaal uit de hand te laten lopen en de economie te laten instorten door zo'n idioot idee. We moeten ophouden met steeds meer op Amerika te willen lijken waar 5% van de bevolking 75% van alle welvaart bezit.
Multimiljonair Jan Kees de Jager denkt daar anders over.
Mijnheer de Jager, nu demissionair minister en eerst onder de "straatarme" Wouter Bos staatssecretaris, had de naam een bekwaam en gedegen rekenmeester te zijn. Daar heb je wat aan, denk je dan, maar helaas, we hoorden hem spreken van zulke gigantisch grote rentebedragen, indien het Financiën niet het volle bezuinigingsbedrag van achttien miljard euro gedurende een volgende kabinetsperiode binnenhaalt. Dan zal de schuld met dertig miljard per jaar toenemen, zegt hij.
Wonderlijke gedachte die hij kennelijk pas uitspreekt, nu hij onder het wakend ook van zijn voormalige en meer deskundige PvdA-baas weg is.

Eens even kijken, dat is dus honderdtwintig miljard meer tekort over die vier jaar, als er 8 miljard minder bespaard wordt. We zouden dus eigenlijk dat bedrag plus de reeds door de PvdA geraamde twintig miljard moeten besparen in de komende vier regeringsjaren. Dat is honderdveertig miljard in totaal, dus deel dat even door vier, dan kom je op een besparing van vijfendertig miljard euro per jaar uit, wat je moet Besparen om de schuld niet groter te laten worden. Dat betekent dat alle politieke partijen met de verkeerde sommetjes bezig zijn en dat ons land er heel erg veel slechter voorstaat, dan bijvoorbeeld Griekenland, maar dat dit nog niemand opgevallen is, ook het CDA niet.
Of zou De jager meer weten dan alle anderen? Zouden het Ministerie van Financiën en onze Rekenkamer de kluit belazerd en op grote schaal gefraudeerd hebben, net als de vorige Griekse regering?
Dat geloven we toch niet?
Zo niet, hoe komt CDA-er De Jager dan aan die krankzinnige tekorten van dertig miljard per jaar als er over vier jaar geen twintig miljard bespaard wordt? Moet doe toen miljard die de PvdA tot 2015 wil laten staan echt honderdtwintig miljard aan rente kosten? Hij zegt het.
Daar past maar één antwoord op: hij roept maar wat in Den Haag Vandaag, om ons allemaal de stuipen op het lijf te jagen, zodat we denken dat we er met het CDA nog goed vanaf komen, met een vervijfvoudiging van de werkloosheid (van 5% naar 25%) en het afschaffen van alle sociale voorzieningen en subsidies. Want het volkomen uit de hand lopen van de uitgaven aan de sociale kant, past natuurlijk niet bij een bezuinigingsplan en wat je door die werkloosheid aan belasting minder binnenkrijgt, moet ook weer extra bezuinigd worden, dus dan gaan we nog eens dertig miljard per jaar extra in het rood en als dat ook wegbezuinigd moet worden, kan er van economische stabiliteit geen sprake meer zijn en als je de schuld met die dertig miljoen per jaar laat oplopen, ben je dus helemaal niets verder gekomen, maar je hebt er wel een enorm leger hongerende werklozen bij, die geen van allen een cent uitkering krijgen en dus maar moeten verrekken. Om de kosten van gezondheidszorg ook niet te laten stijgen mogen de hongerende massa natuurlijk niet medisch geholpen worden. Wat de economie dan nog redden kan is dat de pest uitbreekt, zodat alle lagen van de bevolking sterk worden uitgedund waardoor dan weer werkgelegenheid ontstaat en er voor die kleinere bevolking minder kosten aan voorzieningen zijn. Ook geen files meer.
Kijk, uiteindelijk komt het allemaal wel weer goed, na een eeuw of zo, maar voor in de moderne tijd lijkt me dit CDA-idee toch geen begaanbare weg. Een groot deel van de bevolking tekent dan haar eigen doodvonnis met een stem op het CDA en ze hebben al zo'n moeite om de boel bij elkaar te houden.
Het lijkt op wat er in de Sovjet Unie gebeurde als een vijfjarenplan weer eens een hongersnood had teweeggebracht. Dan aten de boeren hun vee en zaaigoed op en hakten ze hun vruchtbomen om om in de Russische winter warm te blijven. Heeft die De Jager eigenlijk wel een gedegen opleiding gehad in zijn vakgebied zodat hij niet verder komt dan het eenvoudige: "de tering naar de nering zetten?"
Is dat een schril contrast met het "Meer VOC-mentaliteit" van Balkenende?
Natuurlijk niet. Net als in Zimbabwe en Noord Korea kun je de eigen bevolking koloniseren.
Waar zijn we mee bezig, draai ik nu door of deed De Jager dat?
Dertig miljard per jaar meer schuld door de rentelast over twee-en-een-half miljard per jaar minder te bezuinigen, teneinde de werkgelegenheid te ontzien. Tja, het geeft toch te denken.

De PvdA wil achttien miljard bezuinigen over twee keer vier jaar en - heel verstandig - dan rekenen ze over die hele structurele bezuinigingsoperatie van acht jaar twee miljard extra als rentekosten en wat tegenvallers. Het is altijd fijn als het achteraf meevalt. Gekker kun je het niet maken, als je de nog steeds heel kwetsbare economie niet wil ruïneren met een enorme explosie van werkloosheid, die dan gepaard gaat met minder belastinginkomsten en hogere lasten voor het Rijk, zodat de bezuinigingen averechts gaan werken. Of je dat nu vooral in bezuiniging op de infrastructuur moet zoeken zoals de PvdA aangeeft is voor mij nog wel de vraag en meer kernenergie over dertig jaar in plaats van groene energie nu meteen, lijkt me ook niet zo'n gaaf idee. Maar goed, daarover is te praten en over vijfendertig miljoen per jaar bezuinigen, nee, daar praat je niet eens over. Dat is economische zelfmoord.

Maar ja, op rechts vind je wel meer van dat soort ideetjes, zoals weg uit de EU, de grenzen weer dicht, de gulden terug, allochtonen door de knieën schieten, vakbonden afschaffen en slechts één tv-zender van de staat aan de Telegraaf (de meest foute pro-Nazie in en na de oorlog) beschikbaar stellen. Dat schijnt voor Balkenende en De Jager wel bespreekbaar te zijn, als er maar geen verbod op hoofddoekjes komt.

Als dat doorgaat, wat doen we dan?
Dat lijkt me heel simpel, dan gaan we gewoon weg.

4 apr. 2010

Pasen

In het kruis zal ik vaak roemen,
nog steeds niet echt in onbruik.
Aldus ontloken
maar verder dan de onderbuik
zou ik niet willen gaan.
Niet ’s morgens…

Vooral met Pasen weer
En ’t is niet dat het moet,
het dondert niet
Ik doe geen mens verdriet
Zolang wij ons verstaan
Ook ‘s morgens…

Mijn lieve jongeheer
Is voor de tweede keer
toch waarlijk opgestaan

Tja, Pasen…