1 mrt. 2010

Wie zal dat Mugabe-beleid van Wilders betalen?


Nu er serieuze verkiezingen aankomen blijkt de PVV voor het eerst iets prijs te geven van wat ze in de praktijk willen bereiken. Flikker de moslims de wereld uit, was een boodschap waarmee je de verkiezingen niet in kunt gaan, is de PVV-zombies verteld door een keur van peperdure adviseurs. Tot nu toe was de PVV inhoudelijk zwaar gesluierd, maar nu komt er een spleetje vrij waardoor we ze in de politieke ogen kunnen kijken.
Echt geschrokken ben ik niet.
Een "kopvoddentax" zal niemand wat kosten. Wie een hoofddoek draagt wordt niet gediscrimineerd, want het is niet tegen de wet en een wet om hoofddoeken te verbieden is sowieso niet mogelijk, vanwege internationale verdragen i.v.m. Mensenrechten. Of het dragen van een hoofddoek religieus of anders - bijvoorbeeld bij een stoffige klus - is gemotiveerd doet er ook niet toe. Dat iedereen een integraalhelm mag dragen om identificatie te voorkomen maar geen hoofddoek, zelfs niet als het gezicht wordt vrijgehouden, is ook niet uit te leggen. Maar goed, om overlast voor de burger en bedreigende situaties te beperken wordt een "kopvoddentax" beloofd en dat is waarlijk nog niet het meest stompzinnige idee van de PVV-leider.
We gaan met de PVV aan de macht - de macht en de volledige macht en niet anders dan de absolute macht. Zo,waarlijk, helpe mij god almachtig - allemaal veel minder belasting betalen, heet het en dat is natuurlijk hartstikke fijn. Bij de overheid is er dan minder geld voor veiligheid, politie, onderwijs en zorg. Tja, wat moet je met veiligheid als toch niemand zich meer achter een hoofddoek kan verschuilen vanwege de hoge kosten? Wat moet je met politie als de PVV alle criminelen zo bang maakt, door volledig aan de absolute macht te zijn, dat er geen enkele misdaad meer gepleegd zal worden en er zelfs geen verkeersovertredingen meer voorkomen? En wat moet je met onderwijs als je reeds snapt dat je alleen maar PVV hoeft te stemmen om in het leven met vlag en wimpel te slagen? Dat is weer een hele zorg minder, dus wat moet je dan nog met zorg? Het zorgeloos bestaan maakt iedereen gezond en welvarend. Om dat te bereiken moet iedereen domweg op de PVV stemmen en wie dat niet horen wil moet het maar voelen.
Minder belasting en bij de volgende verkiezingen nog minder belasting met daarna nog weer minder belasting - dat houdt natuurlijk een keer op en als we dan allemaal helemaal geen belasting meer hoeven te betalen, merken we dat er geen openbare voorzieningen meer zijn, de wegen onbegaanbaar zijn geworden, huizen en andere gebouwen instorten waar je bijstaat, er nergens meer een rustige plek met orde en recht is, geen waterleiding die functioneert, geen elektriciteit of gas, geen ziekenhuis of eerste hulp en alle dagen winkelsluiting - waar zelfs de SGP niet om vraagt - terwijl groepen mensen - waarvan de meisjes en vrouwen hoofddoeken dragen - worden weggevoerd om afgeslacht te worden, omdat je er op een andere manier niet vanaf kunt komen.
Maar de kinderen hoeven dan tenminste niet meer naar school en dat is hartstikke fijn en helemaal niet hinderlijk, want de ouders hebben toch geen baan meer. Alle dagen vrij, dat is nogal logisch volgens de Partij Voor de Vrijheid. Waarom zou je nog moeten werken als je geen belasting meer hoeft te betalen? Als je honger hebt breek je in bij de buren om hun kinderen te roven en te slachten. Er is toch geen functionerende justitie meer, want dat kost belastinggeld, wat in de PVV-wereld inmiddels geheel is afgeschaft. Ambtenaren zijn uitsluitend "vrijwilligers" die door corruptie maar aan de kost moeten komen want geld voor een redelijk salaris van de overheid is er niet.

Nu zitten we toevallig ook nog met economisch zwaar weer en dan is het zaak dat de overheid maatregelen neemt, om banen te creëren en zo de economie te bevorderen, zodat de boel blijft draaien. Zonder zeer grote inspanningen en fondsen zal dat niet lukken, zoals het ook nas de wereldoorlog het land niet zonder offers kon worden opgebouwd en verder ontwikkeld tot wat we nu hebben bereikt. Waarvan moet dat betaald worden? Daar heeft de PVV een simpel antwoord op: je moet de belasting verlagen. Als het om de economie of de openbare financiën gaat heeft de PVV dat als enige regel. Steeds minder belasting en daardoor steeds minder invloed van de overheid om zo de particuliere roofridders weer hun middeleeuwse positie terug te geven. Dus ongeveer zoals in de ideale heilsstaat van de PVV: Afghanistan.
Religieus fundamentalisme is namelijk helemaal niet vreemd binnen de PVV, alleen komt precies hetzelfde dan van de andere, de Christelijke kant en daar valt met het Balkenende-CDA dus altijd wel over te praten (Balkenende die ook zonder "tikkie terug" Verhagen inruilt voor Wilders).
Nu wil de PVV een einde maken aan onze internationale positie als distributieland door de grenzen te sluiten en alle verdragen met het buitenland op te zeggen, ongeveer zoals Albanië onder het communistische bewind van dictator Hoxa. Weg met Europa! heet het. Rotterdam en Amsterdam mogen de havens sluiten en onze industrie, veeteelt en landbouw moeten tot 2% van de huidige omvang worden teruggebracht - alleen voor binnenlands gebruik waar dan vrijwel niemand nog enig product betalen kan.

Wat mij meer bezorgd maakt is dat ook de SP en de VVD jagen op kiezers die niet begrijpen hoe goed Europa voor ons is en eveneens gebruik maakt van de redeloze angst voor islamitische burgers die zich prima aan de wet houden, maar nog niet allemaal evengoed snappen hoe ze hun kinderen moeten opvoeden in een vrij land als het onze. Kijk, de SP en de VVD zijn serieuze partijen, die verankerd zijn in onze recente geschiedenis en hun waarde hebben bewezen. Je moet ergens vóór zijn terwijl een ander ertegen is, nietwaar? Anders heb je geen discussie.

Maar om nu te stemmen op de PVV voor economische, juridische, morele en culturele zelfmoord, dat is echt overdreven, hoe leuk je het ook vindt dat een Indonesische Nederlander zijn haar blondeert om er helemaal bij te horen. Zo gek zal het Nederlandse volk toch niet zijn?
Omdat Nederland nooit een vuist zal kunnen maken onder de pure fascist Wilders maak ik me geen zorgen. Laat Wilders zijn sluier maar eens moeten afgooien in de praktijk van de echte politieke problemen. Besturen gaat wat dieper dan een computerspelletje uit de jaren 1980. Neem dat maar van mij aan.

In Zimbabwe, waar het Wilders-ideaal ook al geheel verwezenlijkt is, zijn ze trouwens hartstikke blij met computerspelletjes uit de oude doos.