10 apr. 2010

Psychoanalyse zit in de put


Het is droevig gesteld met de psychoanalyse in Nederland, nu deze behandeling van de verstoorde gemoedsrust niet meer in het basispakket van de ziektekostenverzekering zit. Onze nationale zwartkijker zei al eens: "de tijd heelt alle wonden en slaat er nog veel meer". Dat zou een aanwijzing kunnen zijn, maar sceptici als ik stellen zich de vraag of een man als Sigmund Freud wel in staat geacht moet worden zo'n therapie te ontwerpen, als hij een dame adviseert zich aan de neus te laten opereren, om van de aandrang tot masturberen te genezen. Het was een groot fiasco, omdat de chirurg zo slordig was een stuk verband in de wond achter te laten, waardoor een hevige ontsteking optrad en we wisten het al voor de geboorte van Johan Kruyf, wie zijn neus schendt schendt zijn aangezicht en anders had Johan ons wel even bijgepraat. Dat geschonden aangezicht zal vast niet geholpen hebben om de dame van de noodzaak tot zelfredzaamheid af te helpen.
Kortom, ik heb mijnheer Freud altijd al een charlatan gevonden, sinds ik hoorde dat de duur van zo'n therapie vaak zo'n twintig jaar beslaat. Je ligt zeer frequent op een bank en je vertelt iemand, die nauwelijks aanwezig is, wat je allemaal overkomt, wat je overkomen is en hoe je gevoelens daarover zijn. Nu heb ik persoonlijk een afschrikwekkende jeugd gehad, maar ik zag er voordeel in, omdat ik er verschrikkelijk veel van geleerd heb en daar had ik geen seconde therapie voor nodig. Daar komt bij dat mijn problematisch jeugd al meer dan een halve eeuw achter me ligt en dan zou je toch echt eens iets anders moeten verzinnen om onverteerbare karakterfouten te rechtvaardigen of je moet er domweg zelf iets aan doen.
En natuurlijk heb ik daarna ook al het normale gezeik gehad waar iedereen in het leven onderdoor moet. Shit happens.
Maar psychotherapie heeft voorheen echt niet altijd voor iedereen opengestaan, bijvoorbeeld niet voor de eenvoudige van geest en bovendien werd de behandeling ook al volgens de eigen beginselen inflatoir, toen hele groepen met elkaar, dus tegelijk, in psychoanalyse gingen. Dan wordt het toch meer een soort kringgesprek, waardoor je op zichzelf en met een normaal functionerende geest al depressief kunt worden. Uiteraard kan bij frustratie een babbeltje wel wat troost bieden in bepaalde gevallen. Daar heb je vrienden voor.
Soms is er absoluut geen oplossing of verlichting denkbaar, bijvoorbeeld als je een zoon hebt die door complicaties bij de geboorte het verstand heeft van een kanarie zonder de bijbehorende vaardigheden en straks op 18 augustus reeds 37 jaar een vrijwel plantaardig leven heeft. Dat los je niet op door er over te praten en het heeft ook niks met je onderbewuste te maken. Het is - zacht uitgedrukt - gewoon kut, klote, shit en dat blijft het.
Daarom is het maar goed dat er geen god bestaat, want anders zou die er de hand in hebben en dan moet je zo'n almachtig opperwezen met alles wat je bent en hebt gaan haten.
Haat, daar houd ik helemaal niet van, maar je zou wel moeten.
Zo heb ik het idee dat het waarschijnlijk voor de geestelijke volksgezondheid heel nuttig zou zijn, als iedereen nu eens eindelijk ophoudt te geloven tegen beter weten in en gewoon te wennen aan het realistische idee dat er niks komt na de dood, zoals er voor de geboorte ook niks was. Je hebt maar één leven en maar één kans om er iets van te maken wat de moeite waard is, zodat je er nog plezier in kunt hebben. Daarna is het afgelopen en je kunt dan niets meer goedmaken, inhalen of overdoen. Het voordeel is, dat je ook niet bang hoeft te zijn voor wat je na de dood te wachten staat. Er zal niets zijn, ook geen straf als je een heel slecht mens bent geweest. Het enige motief om als een goed mens door het leven te gaan, kan alleen maar zijn, omdat dit meer plezier, meer levensgeluk, oplevert. Dan heb je het, ondanks alles, toch nog goed gehad en kun je tevreden voorgoed de ogen sluiten.
Nou, moet je daar nu twintig jaar lang voor in psychoanalyse gaan?
Dat wil er bij mij niet in.

SGP uit het lood geslagen door Hoge Raad


De uitspraak van de Hoge Raad dat binnen de SGP vrouwen niet mogen worden uitgesloten van de kandidatenlijst bij verkiezingen en niet mogen worden geweerd als kandidaat bij aanstelling in een regeringsfunctie heeft verregaande consequenties.
Op grond van onder meer Genesis 3:16b waar God zegt tegen de vrouw: "naar uw man zal uw hart uitgaan en hij zal over u heersen" meent de Staatkundig Gereformeerde Partij het bijbels recht aan haar zijde te hebben en nu zegt de Hoger Raad, dat kunt u wel vinden maar dat neemt niet weg dat u verplicht bent de Nederlandse wet te gehoorzamen en die verbiedt domweg de ongelijke berechting tussen mannen en vrouwen. De overheid heeft volgens de Hoge Raad de verplichting om handhaving van dat principe af te dwingen. De SGP is in paniek, maar ook Moslims hebben reden om hierover uiterst ongerust te zijn, omdat de vrijheid van godsdienst dus niet de vrijheid geeft andere vrijheden en rechten te negeren. Tot nu toe was het altijd schipperen met die tegenstrijdige vrijheden en nu komt er een eind aan dat geschipper. Het is wel een beetje raar dat een demissionaire minister voor Binnenlandse Zaken nu denkt meteen weer een nieuwe wet te moeten voorbereiden. Het is reeds wettelijk geregeld en op grond daarvan heeft de Hoge Raad deze uitspraak kunnen doen. Het is natuurlijk niet toevallig dat dit dezelfde minister is, die een wet van zijn pa weer nieuw leven in wilde blazen, waardoor het wettelijk verboden is zich kritisch of spottend uit te laten over religie of God, terwijl zo langzamerhand de meeste Nederlanders wel weten dat er helemaal geen enkele god bestaat en ook nooit bestaan heeft waardoor elke vorm van religie dus pure flauwekul is.
Het misverstand van veel fundamentalistisch denkende gelovigen wordt in de hand gewerkt door de veel breder gedragen idee dat onze wetgeving en staatsvorm gebaseerd zijn op joods-christelijke beginselen. Uiteraard ga je dan in de bijbel kijken of er ook regeltjes zijn die bij ons op straat moeten worden toegepast en velen wijzen dan op de tien geboden, over het hoofd ziende dat je dan geen enkele afbeelding mag maken van iets of iemand in de omgeving en dat een vader die zijn eigen dochter verkracht door die dochter gerespecteerd moet worden hoewel hij voor de wet strafbaar is. Dat lijkt me toch allemaal wel wat problematisch net als het voorschrift dat slaven zich moeten schikken in hun slavernij en dat praktiserende homoseksuelen gedood moeten worden. Goddank vinden we daarvan niets terug in onze wetgeving en de reden is dat de wetgeving is gebaseerd op Romeinse en Humanistische principes en temeer als gevolg van De Verlichting. Zich naar de wet van het land voegen betekent dat men zich van God of zijn gebod geen donder aan moet trekken en dat is de enige manier om vreedzaam met elkaar als Nederlanders met zeer uiteenlopende overtuigingen in één volksgemeenschap samen te wonen. In tegenstelling tot het goddelijk bevel om andersdenkenden uit te roeien wordt dat in de Nederlandse wet verboden en dat is heel prettig.
De grote grap is nu dat, terwijl de Hoge Raad mede verwijst naar de binding aan internationale verdragen aangaande de mensenrechten, de SGP nu overweegt in hoger beroep te gaan bij de Raad voor Europa. Ja, ze gaan toestemming vragen om vrouwen te discrimineren bij de hoogste instantie die erop gericht is elke vorm van discriminatie te bestrijden.
De verdediging van de SGP luidt dat naar hun idee vrouwen wel gelijkwaardig zijn aan mannen maar dat ze niet gelijk zijn wat dan impliceert dat ze niet dezelfde rechten kunnen hebben. Men kan zich grappige vergelijkingen voorstellen zoals dat mannen niet het recht hebben een kind te baren of borstvoeding te geven. Die vergelijking gaat niet op omdat mannen die rechten wel hebben maar er niet toe in staat zijn. Aldus is de vrouw niet in staat te functioneren als wethouder, meent de SGP en dat wordt in de praktijk dikwijls anders ervaren, maar de realiteit telt niet voor de gelovige, want geloven is een zeker weten tegen beter weten in en zonder enig spoor van bewijs. Kortom de aarde is een plat vierkant en heel het universum draait eromheen en de aarde is bovendien niet ouder dan pakweg zesduizend jaar. Het staat allemaal in de bijbel. Red je er maar mee.

Wat betekent nu de vrijheid van godsdienst nog?
Het betekent niet meer dan dat je alle onzin die je maar verzinnen kunt mag geloven en anderen zo kunt doen weten hoe geschift je bent.