8 apr. 2010

Opiniepeilingen: scheid het kaf van het koren


Laat, maar desalniettemin werd mijn aandacht getrokken door een uitstekende column op de website van Nova d.d. 6 maart 2010, genaamd: Opiniepeilingen: scheid het kaf van het koren.
Omdat Amerikaanse politiek mijn eerste aandachtsgebied is, heb ik daar de nodige ervaring opgedaan met recente polls, waar de hervorming van de ziektekostenverzekering aan de orde kwam. Gemiddeld genomen over alle polls was een meerderheid tegen "Obamacare" maar heel veel van die polls waren ronduit schandalig wat de vraagstelling betreft. Over tien jaar wordt er een biljoen dollar (duizend miljard dus) bezuinigd terwijl er tenminste 32 miljoen Amerikanen meer verzekerd zijn wat ongeveer 10% van de hele bevolking is. Bovendien kwam slechts in een enkele poll voor dat éénderde van de reflectanten ertegen was, omdat de nieuwe wet naar hun idee bij een gebrek aan een Public Option niet ver genoeg ging.
Dan zie je vragen als, wilt u het aan een ambtelijke medische commissie overlaten of oma nog verder mag leven? Zo'n ambtelijke commissie komt uiteraard in de hele wet niet voor, maar de Republikeinen beweren van wel al kunnen ze niet aanwijzen waar dat dan staat in de wet. Het is bangmakerij en kiezersbedrog, net als het roepen dat de President een Nazie of een communist of een lid van Al Qaeda is en niet in de VS is geboren, wat door zo'n 45% van de Republikeinen voor zoete koek wordt aangenomen. Het zijn ongeveer net zulke stupide beweringen als wanneer wij zouden zeggen dat Wouter Bos niet voor zijn gezin uit de politiek stapt maar dat hij er met die 18 miljard die we nu moeten bezuinigen vandoor gegaan is. Zo iets is niet eens mogelijk, maar een Amerikaanse vraagstelling zou zijn: Als de minister van Financiën er met de staatskas vandoor gaat stemt u dan nog wel PvdA?
In de column wordt terecht aangehaald dat het John F. Kennedy was die met het pollen begonnen is - maar toen ging het nog netjes - en dat deze sonderingen van de publieke opinie sindsdien een hele industrie zijn geworden. Het was eerst vooral het bedrijfsleven dat de mogelijkheden zag om die publieke opinie ermee te manipuleren, maar dat manipuleren werd al snel door de politiek in het Nixon-tijdperk overgenomen en Ronald Reagan produceerde zo zijn eigen zwijgende meerderheid, op grond waarvan hij zijn grootste stommiteiten van draagvlak meende te voorzien. Als het even niet zo makkelijk ging, werd er weer een belastingverlaging tegenaan gesmeten, maar aan het eind van zijn termijn was het verschil tussen arm en rijk toch weer fors gegroeid en liep het begrotingstekort opnieuw gillend uit de hand, zoals het onveranderlijk bij elke Republikeinse president het geval is. Ik noem twee van zijn grootste blunders: het stopzetten van Carter's gevorderde beleid om Amerika energie-onafhankelijk te maken en zijn uiterst kostbare Starwars-project waarbij nooit een positief resultaat is geboekt zoals van tevoren door de technici was voorspeld op heel eenvoudig te begrijpen gronden.

Sindsdien is de Republikeinse politiek volledig gericht geweest op bewust opgeroepen angstgevoelens der bevolking en demonisering van Europa hoort daar ook bij. In Republikeinse ogen zijn wij in de Europese Unie allemaal communistische staten dan wel fascisten, want verschil zien ze daar niet in. McCain die bij de presidentsverkiezingen de Republikeinse tegenspeler van Obama was wist Europa zelfs Amerika's aartsvijand te noemen en wellicht was dat het waardoor hij van VVD-leider Rutten de voorkeur verdiende boven Obama die een goede samenwerking zoekt. McCain wilde bijvoorbeeld ook niet praten met de Spaanse "president" en hij was vergeten dat Spanje een koninkrijk is en José Luis Rodríguez Zapatero een premier net zoals Jan Peter Balkenende. Republikeinen die op autoritaire wijze de baas willen spelen in de wereld weten er meestal de weg niet. Zo had Buish43 geen idee wat de hoofdstad van India kan zijn en McCain weet niet dat Afghanistan en Iraq geen gemeenschappelijk grens hebben, maar hij wil het land dat ertussen ligt wel platbombarderen. Tegen het manipuleren van polls verdedigt de Democratische Partij zich vooral door gebruik te maken van het internet en duizenden korte tv-advertenties. Dat proberen de Republikeinen nu ook en daarmee wordt een zee van bagger over hun tegenstanders uitgegooid, zelfs met het voor vast en zeker voorspellen dat half oktober 2009 ongeveer tweehonderd miljoen Amerikanen op last van de president zijn afgeslacht en dat er daarvoor al meer dan een miljoen buitenlandse militairen in het land zijn. Toen iedereen eind oktober nog springlevend bleek te zijn, claimde men dat het kwam, omdat zij de geheime plannen vroegtijdig hadden onthuld en daarmee hadden voorkomen. Maar, zeiden ze, in het geheim was al wel de staat van beleg afgekondigd en daarmee de grondwet buiten werking gesteld.
Om hun leven en goed te verdedigen staat nu per 19 april 2010 een gewapende mars naar Washington gepland, want de schande dat vrijwel elke Amerikaan straks een particuliere ziektekostenverzekering zal hebben, willen ze niet meemaken. Ze hebben in ieder geval wapens genoeg.
Dit soort geschreeuw van volslagen krankzinnigen kunnen wij ons van Europese politici moeilijk voorstellen, maar Wilders is er speciaal voor naar de States geweest om ervan te leren.
Dat je dan een eigen gewapende partij-militie moet hebben hoort erbij net als dreigen jongeren van islamitische huize door de knieën te schieten. Als je dat gevaarlijk rechts-extreem noemt, zei de Republikeinse gouverneur van Texas, dan sta ik aan hun kant. En zo kan het gebeuren dat de mensen levensgrote negerpoppen in de bomen hangen tijdens de verkiezingsstrijd om aan te geven dat een zwarte in het Witte Huis niet thuishoort. Dat noemt men daar "vrijheid van meningsuiting", waar Wilders het ook vaak over heeft en aan dat aanzetten tot haat en moord wordt steeds vaker gevolg gegeven. Dergelijke ideologische moorden moet en niet zwaar bestraft worden vindt McCain blijkens zijn steun aan een wet die het nooit gehaald heeft. Het idee was dat je een taakstrafje krijgt als je de president doodschiet, mits die president zwart is.
In de VS wordt het kaf niet meer van het koren gescheiden, maar is het hele korenveld langzamerhand rijp, vinden velen, om in brand gestoken te worden.

Peperdure kernenergie in plaats van goedkope schone energie?De roep om meer kernenergie neemt wereldwijd ontstellende vormen aan en Nederland moet volgens de PvdA keihard mee strijden om de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen daarvoor. Goedschiks zal dat niet gaan, want daarvoor is de concurrentie te groot, maar gelukkig hebben we een geoefende krijgsmacht en het voordeel van ons land is dat we polders genoeg hebben waar we al het kernafval van de wereld in kunnen opbergen (in roestige vaatjes). Wat moet je anders met al dat Hollands raaigras waar vanwege de bio-industrie geen beesten meer op grazen?
Van tekentafel tot inbedrijfstelling duurt het ongeveer dertig jaar voordat zo'n kreng draait en als je de energie van wind, bodem, zee en zon gebruikt heb je binnen drie jaar een werkende installatie die onvergelijkelijk veel goedkoper is zoals in Denemarken, Duitsland en elders heel goed wordt begrepen.

Je kunt het geld dat je in nieuwe energie investeert maar één keer uitgeven dus al die doodlopende wegen naar meer kernenergie - alsof het niet op kan - zullen ongetwijfeld al het beschikbare budget opslokken en als je A zegt moet je ook B zeggen en dat betekent niet minder dan oorlog om de schaarse grondstoffen.

Dan hebben we nog het puntje veiligheid.
Wie een beetje op de hoogte is weet dat geen enkele kernenergiecentrale beveiligd is tegen een terroristische aanval met een Boeing 757 die je erop laat crashen. In Nederland betekent dat 17 miljoen doden en het land is voor duizenden jaren onbewoonbaar. Ach, wat maakt het uit, hè? Inderdaad, ik ben al honderd als ik de eerste nieuwe centrale in werking mag zien en dat zal ik niet zien, want Borsele houden ze open totdat ie vanzelf al in mekaar ploft. Daarna zit de schrik er wel weer goed in voor enkele decennia. Het beste is om Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant alvast te evacueren, ja, inclusief Rotterdam met z'n havens. Het is daar bloedlink wonen en werken, erger dan op een vulkaan. De van tevoren berekende en vastgestelde houdbaarheidsdatum is allang overschreden, maar zolang ie het nog doet...

Ach zo groot als Tsjernobil is Borsele niet, daar moeten we reëel in zijn. Er wonen wel veel meer mensen in de gevarenzone, maar er blijft echt nog wel een stukje bewoonbaar Nederland over als het onvermijdelijke plaatsvindt en anders zeggen we gewoon dat het geen kwaad kan als je elke dag een bakje yoghurt eet en wie dan op straat in mekaar zakt heeft een slap karakter.
Het zit allemaal tussen de oren, nietwaar?

Indian Point is een cluster van drie kerncentrales in de Verenigde Staten. Het ligt tussen Boston en de stad New York en op 11 september 2001 kruisten twee gekaapte vliegtuigen elkaar precies boven dat punt waar op dat moment twee van de drie onbeveiligde centrales in bedrijf waren. Ook is er 65% van al het Amerikaanse kernafval opgeslagen. Als de aanval op Indian Point was ingezet in plaats van op de Twin Towers van het World Trade Center, dan zouden tenminste 30 miljoen Amerikanen zijn omgekomen en al het land tussen de genoemde steden, inclusief die steden zelf zouden voorgoed onbewoonbaar zijn geworden. Voor een zelfmoordterrorist moet het weinig uitmaken waar en hoe hij zelf omkomt al is het dichtste bij op zichzelf al veel handiger dan nog een stukje doorvliegen. Wat moet je met een luizige drieduizend slachtoffers als je er dertig miljoen meer had kunnen meepakken door de operatie iets te vereenvoudigen? Het is maar een ideetje natuurlijk, maar een windmolenpark en een getijdencentrale lijken me toch stukken veiliger.

Hebben islamitische terroristen kernwapens nodig om het westen aan te vallen?
Welnee, we leggen het wel voor ze klaar wat ze nodig hebben.

Het rooien van ooievaarsWat een raar gedoe, nietwaar?
Als je meer nestpalen plaatst, zoals er verscheidene in de video te zien zijn, dan heb je geen enkel probleem meer en een schoorsteen beveiligen met rechtopstaande pinnen kan geen kostenpost van €35.000 opleveren, maar zo'n bedrag geeft wel aan wat ongeveer de boete moet zijn per illegaal verwijderd nest. Voor een ooievaar is zo'n dakgoot een noodoplossing.
Maar verdomd, het ligt toch anders! Hier is sprake van een toestemming om de wet te overtreden.
Waar zijn we mee bezig en hoever kan dat gaan?
Ik heb al eens meegemaakt dat een boekhouder vergunning kreeg om een varkensmesterij in een aan de agrarische bestemming ontrokken boerderij midden in de bebouwde kom van een dorp (Meeden, Groningen) te vestigen, tegen alle wet- en regelgeving in en met volkomen negeren van uitspraken van de Raad van State. En dan nog subsidie vangen ook!

Jongeren door de knieën schieten omdat ze van islamitische huize zijn mag ook niet, maar ik denk dat er wel PVV-wethouders zullen komen die daar vergunning voor gaan geven aan hun neo-nazistische vriendjes.

De natte droom van Jan Kees de Jager


Achttien miljard, een beste hap. Zag je die boekenkast?
Dat is maar behelpen hè?
De PvdA wil in de komende vier jaar tien en in de volgende vier jaar nog eens tien miljard structureel bezuinigen. Het CDA, wil alles ineens uit de begrooting schrappen, maar hoe, dat zeggen ze nog niet dus dat mogen de partijen aan hun rechterkant invullen, alles weghalen aan de onderkant der armen, gehandicapten en chronisch zieken en ouden en de rijken en grote bedrijven wat extra toestoppen, alsof je daarmee de economie kunt redden en aan hun linkerkant hebben ze geen zin om de werkloosheid finaal uit de hand te laten lopen en de economie te laten instorten door zo'n idioot idee. We moeten ophouden met steeds meer op Amerika te willen lijken waar 5% van de bevolking 75% van alle welvaart bezit.
Multimiljonair Jan Kees de Jager denkt daar anders over.
Mijnheer de Jager, nu demissionair minister en eerst onder de "straatarme" Wouter Bos staatssecretaris, had de naam een bekwaam en gedegen rekenmeester te zijn. Daar heb je wat aan, denk je dan, maar helaas, we hoorden hem spreken van zulke gigantisch grote rentebedragen, indien het Financiën niet het volle bezuinigingsbedrag van achttien miljard euro gedurende een volgende kabinetsperiode binnenhaalt. Dan zal de schuld met dertig miljard per jaar toenemen, zegt hij.
Wonderlijke gedachte die hij kennelijk pas uitspreekt, nu hij onder het wakend ook van zijn voormalige en meer deskundige PvdA-baas weg is.

Eens even kijken, dat is dus honderdtwintig miljard meer tekort over die vier jaar, als er 8 miljard minder bespaard wordt. We zouden dus eigenlijk dat bedrag plus de reeds door de PvdA geraamde twintig miljard moeten besparen in de komende vier regeringsjaren. Dat is honderdveertig miljard in totaal, dus deel dat even door vier, dan kom je op een besparing van vijfendertig miljard euro per jaar uit, wat je moet Besparen om de schuld niet groter te laten worden. Dat betekent dat alle politieke partijen met de verkeerde sommetjes bezig zijn en dat ons land er heel erg veel slechter voorstaat, dan bijvoorbeeld Griekenland, maar dat dit nog niemand opgevallen is, ook het CDA niet.
Of zou De jager meer weten dan alle anderen? Zouden het Ministerie van Financiën en onze Rekenkamer de kluit belazerd en op grote schaal gefraudeerd hebben, net als de vorige Griekse regering?
Dat geloven we toch niet?
Zo niet, hoe komt CDA-er De Jager dan aan die krankzinnige tekorten van dertig miljard per jaar als er over vier jaar geen twintig miljard bespaard wordt? Moet doe toen miljard die de PvdA tot 2015 wil laten staan echt honderdtwintig miljard aan rente kosten? Hij zegt het.
Daar past maar één antwoord op: hij roept maar wat in Den Haag Vandaag, om ons allemaal de stuipen op het lijf te jagen, zodat we denken dat we er met het CDA nog goed vanaf komen, met een vervijfvoudiging van de werkloosheid (van 5% naar 25%) en het afschaffen van alle sociale voorzieningen en subsidies. Want het volkomen uit de hand lopen van de uitgaven aan de sociale kant, past natuurlijk niet bij een bezuinigingsplan en wat je door die werkloosheid aan belasting minder binnenkrijgt, moet ook weer extra bezuinigd worden, dus dan gaan we nog eens dertig miljard per jaar extra in het rood en als dat ook wegbezuinigd moet worden, kan er van economische stabiliteit geen sprake meer zijn en als je de schuld met die dertig miljoen per jaar laat oplopen, ben je dus helemaal niets verder gekomen, maar je hebt er wel een enorm leger hongerende werklozen bij, die geen van allen een cent uitkering krijgen en dus maar moeten verrekken. Om de kosten van gezondheidszorg ook niet te laten stijgen mogen de hongerende massa natuurlijk niet medisch geholpen worden. Wat de economie dan nog redden kan is dat de pest uitbreekt, zodat alle lagen van de bevolking sterk worden uitgedund waardoor dan weer werkgelegenheid ontstaat en er voor die kleinere bevolking minder kosten aan voorzieningen zijn. Ook geen files meer.
Kijk, uiteindelijk komt het allemaal wel weer goed, na een eeuw of zo, maar voor in de moderne tijd lijkt me dit CDA-idee toch geen begaanbare weg. Een groot deel van de bevolking tekent dan haar eigen doodvonnis met een stem op het CDA en ze hebben al zo'n moeite om de boel bij elkaar te houden.
Het lijkt op wat er in de Sovjet Unie gebeurde als een vijfjarenplan weer eens een hongersnood had teweeggebracht. Dan aten de boeren hun vee en zaaigoed op en hakten ze hun vruchtbomen om om in de Russische winter warm te blijven. Heeft die De Jager eigenlijk wel een gedegen opleiding gehad in zijn vakgebied zodat hij niet verder komt dan het eenvoudige: "de tering naar de nering zetten?"
Is dat een schril contrast met het "Meer VOC-mentaliteit" van Balkenende?
Natuurlijk niet. Net als in Zimbabwe en Noord Korea kun je de eigen bevolking koloniseren.
Waar zijn we mee bezig, draai ik nu door of deed De Jager dat?
Dertig miljard per jaar meer schuld door de rentelast over twee-en-een-half miljard per jaar minder te bezuinigen, teneinde de werkgelegenheid te ontzien. Tja, het geeft toch te denken.

De PvdA wil achttien miljard bezuinigen over twee keer vier jaar en - heel verstandig - dan rekenen ze over die hele structurele bezuinigingsoperatie van acht jaar twee miljard extra als rentekosten en wat tegenvallers. Het is altijd fijn als het achteraf meevalt. Gekker kun je het niet maken, als je de nog steeds heel kwetsbare economie niet wil ruïneren met een enorme explosie van werkloosheid, die dan gepaard gaat met minder belastinginkomsten en hogere lasten voor het Rijk, zodat de bezuinigingen averechts gaan werken. Of je dat nu vooral in bezuiniging op de infrastructuur moet zoeken zoals de PvdA aangeeft is voor mij nog wel de vraag en meer kernenergie over dertig jaar in plaats van groene energie nu meteen, lijkt me ook niet zo'n gaaf idee. Maar goed, daarover is te praten en over vijfendertig miljoen per jaar bezuinigen, nee, daar praat je niet eens over. Dat is economische zelfmoord.

Maar ja, op rechts vind je wel meer van dat soort ideetjes, zoals weg uit de EU, de grenzen weer dicht, de gulden terug, allochtonen door de knieën schieten, vakbonden afschaffen en slechts één tv-zender van de staat aan de Telegraaf (de meest foute pro-Nazie in en na de oorlog) beschikbaar stellen. Dat schijnt voor Balkenende en De Jager wel bespreekbaar te zijn, als er maar geen verbod op hoofddoekjes komt.

Als dat doorgaat, wat doen we dan?
Dat lijkt me heel simpel, dan gaan we gewoon weg.