14 nov. 2010

Riviervissen hebben overstromingen nodig


Riviervissen hebben overstromingen van riviervlaktes nodig om te overleven. De vis kan er paaien en opgroeien. Menselijk ingrijpen in de rivierloop bedreigt echter de overlevingskans van riviervis. Dat hebben onderzoekers aangetoond aan de Wolga in Rusland. NWO-onderzoeker Konrad Gorski hoopt op dit onderzoek op 12 november aan de Wageningen Universiteit te promoveren.

Riviervlakten overstromen in veel gevallen elk voorjaar door regenval of smeltwater Daardoor zijn ze tijdelijk toegankelijk voor vissen. Tegenwoordig zijn er, grotendeels door ingrijpen van de mens, in negentig procent van de riviervlakten in de wereld geen natuurlijke overloopgebieden meer. Hoewel al duidelijk was dat riviervissen lijden onder dit gebrek aan vloedvlakten, brengt Gorski nu voor het eerst boven water welke factoren cruciaal zijn voor de overlevingskansen van de geschubde koudbloedigen.

Zo blijkt het nauw te luisteren of de rivier op het juiste moment in het jaar buiten zijn oevers treedt en lang genoeg om geschikte paaiplaatsen bereikbaar te maken. De hoeveelheid water die de riviervlakte blank zet moet groot genoeg zijn en de overstroming mag niet te vroeg of te laat in het seizoen optreden. Komt de overstroming te vroeg dan zijn de temperaturen te laag voor de voortplanting en kan jonge vis niet groeien. Bij een late overstroming is het groeiseizoen te kort. Vissoorten die de vloedvlakte niet meer als paai- of kraamgebied kunnen gebruiken, verdwijnen.

Konrad Gorksi gebruikte een riviervlakte van de Wolga als onderzoeksgebied. Door het bemonsteren van volwassen vissen, het verzamelen van vislarven en het vangen van jonge visjes stelden de onderzoekers vast waar en wanneer de vis zich voortplant en hun nakomelingen opgroeien. Ze combineerden die gegevens met metingen aan waterstromingen en overstromingsgegevens uit satellietbeelden. Zo kon voor de hele riviervlakte (30x100 km) de relatie tussen overstroming, de aanwezigheid van geschikte voortplantings- en opgroeigebieden en de aanwezige vissen worden bepaald.

Stroomafwaarts van de stad Wolgograd heeft de Wolga een grote riviervlakte. Deze is nog grotendeels natuurlijk, en wordt niet door dijken beschermd, waardoor de riviervlakte elk voorjaar kan overstromen. Dit maakt de Wolga-riviervlakte een model voor Europese laaglandrivieren, ook met het oog op ecologisch herstel van rivieren in Nederland. Ook in Nederland is het belangrijk dat de uiterwaarden regelmatig overstromen in de juiste tijd van het jaar. Vissen zijn beter in staat te reageren op die overstromingen wanneer ze erop kunnen anticiperen.

De promotie van Konrad Gorski maakt onderdeel uit van het onderzoek van dr.ir. Leo Nagelkerke, dr.ir. Erwin Winter en prof.dr. Hans Middelkoop, dat werd gefinancierd vanuit het programma Water van NWO-gebied Aard- en Levenswetenschappen.

12 nov. 2010

Liegen mag, maar niet te erg, zegt Britse rechter


Associated Press kwam met een aardig bericht:
LONDON – A British court on Friday threw out the results of a parliamentary election after deciding that the victor had gone too far in distorting his opponent’s positions.
Zoiets verwacht je niet in de Angelsaksische wereld, waar ze gewend zijn alkaar volkomen verrot te schelden en de meest krankzinnige leugens over hun politieke tegenstanders te vertellen en op tv uit te dragen. Heb je zin om het volk wijs te maken dat de President lid is van Al Qaeda dan mag dat. Velen (47% van de Republikeinen) geloven dat Obama moslim en in Kenia geboren is. Dat dit leugens zijn is afdoende bewezen. In Kenia is een voormalige verpleegster plotseling erg rijk geworden door te verklaren dat ze zich nog kan herinneren dat Obama onder haar handen daar in een ziekenhuis geboren is. Gevraagd hoe zij zich dat zo goed kon herinneren aangezien er uiteraard heel veel kinderen in dat ziekenhuis geboren werden antwoordde ze in de zin van: De geboorte van een President, en zeker een Amerikaanse President, is iets wat je niet gauw vergeet.
FactCheck.org is een website van het Annenberg Public Policy Center van de University of Pennsylvania. Ze gaan even kort in op het bericht.
The judges voided the May 6 re-election of Labour Party incumbent Phil Woolas, who had accused his opponent of getting support from Muslim militants favoring violence. The court said that violated British election law. Woolas won by 103 votes, but the British court on Nov. 5 ordered that he be removed from office and prohibited from serving in parliament for three years.

That’s pretty strong medicine, even for Britain, where the AP said nothing like it had happened since the 19th century. Woolas says he’ll appeal, and one professor was quoted as saying the decision is a restriction of free speech. But it’s not likely to happen in the U.S.

We’re often asked why U.S. politicians can make false or misleading claims without paying any penalty, even a fine. The short answer is that we have a First Amendment guaranteeing freedom of speech, while Britain does not. We wrote about this in a 2004 article — False Ads: There Oughta Be A Law! - Or Maybe Not. What we said then remains true today: In the United States, "Candidates have a legal right to lie to voters just about as much as they want." Federal truth-in-advertising laws apply to ads for products, not political candidates. A few states have such laws, but they are generally ineffective.

We certainly don’t approve of false or misleading political claims, by any candidate or party. But the founders of our democracy left it to the voters, not the courts, to sort fact from fiction.

Dat is nu precies waarom organisaties als FactCheck zo noodzakelijk zijn, maar ze bereiken nog niet 1% van het publiek dat dagelijks via kabel-tv stations als FOX News wordt gehersenspoeld met bewering als zou de nieuwe wetgeving voor de gezondheidszorg voorzien in een co0mmissie die bepaald wie er mag blijven leven en wie ze willen laten doodgaan. Uiteraard staat dat niet in de wet en ook niet iets wat er ook maar enigszins op lijkt. Maar de woede over die "death panels"
is er niet minder om en draagt voor een belangrijk deel bij aan het verlies van de Democratische Partij bij de tussentijdse verkiezingen. Je stemt per slot niet op een partij die jouw oma of jouw gehandicapte neefje wil vermoorden en als je er ook moeite mee hebt om Republikeins te stemmen stem je gewoon niet.
Zo blijkt dat het niet zo makkelijk is voor de gemiddelde Amerikaan om waarheid en verdichting te onderscheiden. Daarom liegen de Democraten ook wel eens en dat is natuurlijk veel erger, want dan is er niemand meer die je vertrouwen kunt. In de Nederlandse politiek is het euvel ook binnengeslopen. Van Wilders is het bekend, dus dat doet er niet zoveel toe, maar soms fluiten CDA en VVD het valse deuntje even mee. Liegen, bedriegen, vals beschuldigen... zou het een routine onderdeel kunnen worden van onze politieke cultuur?

11 nov. 2010

BP betekent niet "Be Prepared"In de NRC staat:
De Britse oliemaatschappij BP heeft in de aanloop naar de olieramp in de Golf van Mexico niet bewust risico’s genomen bij het boren. Dat is de voorlopige conclusie van de commissie die de ramp onderzoekt.

Dat is een grof schandaal.
  • vast staat dat de bemanning van het boorplatform de alarminstallatie had uitgeschakeld om niet gestoord te worden;
  • vast staat dat de casing die door Halliburton was verzorgd niet volgens de eisen was uitgevoerd;
  • vast staat dat er een tweedehands onbetrouwbare en niet uitgeteste blow-out preventer (BOP) was geplaatst en
  • eveneens staat vast dat BP van al deze mankementen tevoren op de hoogte was en om tijd en geld te sparen geen maatregelen nam.

Een ramp kon niet uitblijven bij zoveel bewust genomen risico.
Om dat in te zien moeten we even op de techniek ingaan.
De olie of het gas zit diep onder de zeebodem al miljoenen jaren opgesloten onder een laag van ondoordringbaar gesteente, de zogenaamde cap-rock, en daarin wordt een gat geboord dat beduidend ruimer is dan de pijp waardoor de olie of het gas later naar boven moet komen. In dat diepe gat wordt een buis neergelaten, waardoor het materiaal voor de casing wordt geperst, feitelijk vrij ordinair beton, dat dan onderuit die pijp komt en aan de buitenkant daarvan helemaal omhoog geperst wordt tot aan de zeebodem. Dat ging dus niet helemaal goed. De bedoeling is dat er geen olie of gas meer buiten die pijp om omhoog kan komen door het veel ruimere boorgat. Vervolgens wordt er nog iets verder door de cap-rock geboord tot het reservoir is bereikt en dan wordt alles hermetisch afgesloten terwijl de bronpijp wordt geplaatst en in het midden met bijvoorbeeld cement wordt gefixeerd. Uiteindelijk is de betrekkelijk smalle bronpijp en een standpijp daar bovenop door de zee de enige verbinding van het productieplatform met het reservoir en daar moet alles doorheen zodra er een BOP op de bron geplaatst is.
Om de ramp te begrijpen hoeven we in eerste instantie met de BOP geen rekening te houden, want het gas dat de fatale explosie teweeg bracht kwam buiten de bronpijp om uit de zeebodem rondom de bron. De casing deugde dus niet bij de cap-rock en dan vinden gassen onder enorme druk makkelijker dan olie hun weg naar het oppervlak der aarde. In elke oliereservoir zitten namelijk ook gassen en die komen altijd al met de olie samen in de bronpijp naar boven, maar dat is binnen het systeem en die gassen worden dan gescheiden en veilig afgefakkeld. Het gas dat buiten het systeem omhoog komt kan niet opgevangen en afgefakkeld worden en bij een in die situatie te verwachten outburst komt het gehele platform plotseling in een gaswolk te liggen en ontstaat er een enorme ontploffing. Tengevolge daarvan stierven elf mensen en verging het hele platform. Daarmee stortte de hele onderzeese installatie in en dat veroorzaakte de lekkage van olie. Uiteraard kon men de blow-out preventer niet meer aansturen, maar de BOP bleek bovendien ook niet te deugen.

Om de bron te dichten was het nodig om de casing alsnog deugdelijk te maken en de bronpijp eveneens te dichten. Tegen de oliedruk in kan dat niet, dus je moet buitenom naar de onderkant van de bronpijp en daar dan cementspecie door de oliedruk omhoog laten persen tot de hele bronpijp vol zit. Daarvoor moet een nieuw gat geboord worden en dat kost veel tijd, ongeveer negentig dagen als het mee zit en dus werkte men nogal paniekerig aan alternatieven die allemaal mislukten, totdat iemand op de gedachte kwam om de verwrongen standleiding dicht bij de zeebodem netjes af te zagen, zodat er een passende aansluiting gemaakt kon worden. Ook dat was niet ideaal, maar toen kon er een flens worden losgedraaid, waardoor een beter passende aansluiting kon worden gemonteerd. Dat had ook meteen al in de eerste week kunnen gebeuren en voor al dat wekenlange paniekgedoe, is ook de gepensioneerde commandant van de kustwacht, die aangesteld was om de boel te leiden, mede verantwoordelijk. Die had er ook de ballen verstand niet van en als een Amerikaan boven de dertig komt, leert ie nooit meer wat bij, want als je dan al in de lift zit gaat ie vanzelf verder omhoog.
Dat is tekenend bij dit soort situaties. BP heeft best bekwame ingenieurs in dienst die precies weten wat wel kan en wat niet, maar de mensen met verstand van het vak nemen niet de beslissingen. Dat doen zulke in een lift omhoog getrokken bureaucratische amateurs die in eerste instantie over de centjes, de zakelijke contacten en de financiële belangen gaan. Ingenieurs zeuren altijd en ze hebben vaak vuile handen. Daarom wordt er door de beslissers op ze neergekeken alsof ze een lagere biologische entiteit zijn.
Zo is de cultuur en iedereen weet al heel lang dat het een volkomen foute cultuur is die al vaak tot ongelukken en rampen geleid heeft.

10 nov. 2010

Vreemde smetten registreren en even later uitroeien, maar waarom eigenlijk?Dat de Nederlandse wet het onmogelijk maakt om, als je in Nederland geboren bent, afstand te doen van een buitenlandse nationaliteit, is volslagen belachelijk, maar dat de huidige regering daar onder de bevoogding van Wilders niets aan wil doen, is volslagen krankzinnig.
Ook al wordt er niet minder dan duizend generaties terug een Marokkaan of Turk in iemands voorgeslacht teruggevonden, dan is die persoon bij de geboorte in Nederland en uit Nederlandse ouders, toch ook een Marokkaan, Argentijn of Turk, volgens de Marokkaanse, Argentijnse, Turkse en ook Nederlandse wetgeving. Het is onmogelijk om ervan af te komen. Dit is niet minder dan erkenning en navolging van sharia (islamitische religieuze wetgeving), want hetzelfde geldt ook voor de religieuze identiteit. Wie Islamitische voorouders heeft, wordt volgens de Islam vanzelf als een moslim aangemerkt en op afvalligheid van de Islam, door een ander geloof te kiezen of geheel ongelovig te worden, staat in de meeste islamitische landen de doodstraf. Voor veel Nederlanders is het dus levensgevaarlijk om te reizen naar landen waar het voor andere Nederlanders geenszins levensbedreigend is. Uiteraard is de Nederlandse regering bereid om het buitenland desgevraagd gegevens te verstrekken die voor die bevriende buitenlandse regering aanleiding zijn om die Nederlandse onderdanen uit de reizigersstroom op te pikken en te doden. Bij het overstappen op intercontinentale vluchten kan het Nederlanderschap ex-moslims fataal zijn, zoals ook Interpol in de beschaafde wereld zware criminelen kan onderscheppen. Minister Donner zegt, dat hij zich beroept op internationale verdragen, maar dat is grofweg en weloverwogen, glashard gelogen. Tegenwoordig mag dat, liegen tegen de Tweede Kamer en de hele volksvertegenwoordiging bedriegen. Iedereen weet dat hij glashard staat te liegen, maar wie doet er wat aan?
Er is absoluut geen sprake van een dergelijk verdrag en er is ook nooit sprake van geweest. Niemand heeft er ooit iets over gehoord en dus is het absoluut zeker nooit geratificeerd, zoals er ook nooit iets over is vastgelegd in enig officieel verslag. Juist minister Donner, de expert bij uitstek, weet dat verdragen waarvan nooit iemand iets van vernomen heeft, hoewel ze hoog op zijn persoonlijke wensenlijstje staan en waar zelfs binnen het huidige CDA nog steeds geen duidelijke steun voor te vinden is, niet tot de geldende regelgeving behoren, alleen maar omdat hijzelf, in navolging van zijn ministeriële pappa, dat nu eenmaal graag zou willen. Zijn overtreding van de staatsrechtelijke regels is erger dan die van enige minister die ooit eerder uit het ambt is ontzet. Enkele ter dood veroordeelde en geëxecuteerde landverraders hebben het minder bont gemaakt.
We gaan dus op zoek naar de motieven voor die bewuste weloverwogen schending van het staatsrecht door de orthodox Calvinistische bewindsman, die hiermee een godsgruwelijke schandvlek op zijn hele dynastie van bestuurders, van zijn voorname voorgeslacht en van zijn illustere verwanten is geworden. Dat de vanzelfsprekendheid van bestuurlijke integriteit en kwaliteit zo gemakkelijk te grabbel wordt gegooid door een slappeling die nog wat nadeint op de voorvaderlijke branding, het is treurig om aan te zien. Wat een sukkel is die vent en toch nog zo gevaarlijk.
De registratie, let wel, de door alle generaties heen onoverkomelijke registratie van onze voorvaderlijke etnische en religieuze identiteit, als de enige en eeuwig geldige, ondanks veranderde individuele keuzes en ontwikkelingen, is ooit eens via het CDA stiekem in de wetgeving geslopen en verdedigd als een ongevraagd, leuk gebaar naar de wetgeving van diverse "bevriende" buitenlanden, 17 in totaal, waaronder die van islamitische theocratieën en het toenmalig fascistische Argentinië.
Voor sommige Nederlanders met voorouders uit zo'n vreemd land, zoals Turkije - en dat is niet het enige - geldt zelfs de militaire dienstplicht, waarbij de dienstplichtige een eed van trouw moet afleggen aan de vreemde staat en in geval van militaire conflicten kan worden opgeroepen en dan onder die vreemde krijgstucht valt. De Turkse premier Erdogan eist zelfs dat kinderen en volgende generaties van geëmigreerde Turken in hun Europese vaderlanden en op kosten van die Europese staten in de Turkse cultuur en taal regulier onderwijs tot en met universitair niveau ontvangen, met de taal, cultuur en geschiedenis van het land van inwoning en geboorte slechts op een tweede, facultatieve plaats. Dat van Turken afstammende Nederlanders gewoon Nederlands op Nederlandse scholen leren vindt Erdogan een hemeltergende schande. Tot in alle opvolgende generaties blijf je dus Turk, met alleen Turkse taal, Turkse Cultuur, Turks onderwijs, Turkse trouw aan de Turkse staat en de Turkse dienstplicht, terwijl je alleen maar Nederlander bent, met je eigen Nederlandse familie, vrienden en omgeving en je de Turkse vlag niet eens herkent in een willekeurige verzameling plaatjes van vlaggen, behalve dan dat het een vreemd gekleurd doekje is, anders dan het vertrouwde rood-wit-blauw, waarmee soms nogal overdreven wordt gezwaaid.
Maar met wat jijzelf vindt of gelooft heeft de Turkse staat niks te maken, want stemmen mag je daar niet en wat zij bepalen voor jou geldt wél, dat is de bedoeling van die "bevriende staat" die onder leiding van dezelfde premier Erdogan op weg is een theocratie te worden met een sterke religieuze en politieke binding aan het Iran van de Ayatollahs en de Afghaanse Taliban, inclusief Hezbollah en Hamas. Zo heeft Marokko een aparte minister die op eigen houtje, dus zonder enige democratische controle en zonder democratisch mandaat, de zogenaamde buitenlandse Marokkanen bestuurt, groter in aantal de de Marokkaanse bevolking in het land zelf, allen die ergens in hun afstamming een individu met een Marokkaanse identiteit hebben en dat zelfs voor een deel zelf niet meer weten. Zo wil minister Donner dat en zo willen die buitenlandse mafketels dat. Donner wil ze registreren en alvast apart zetten zodat ze ooit gemakkelijk teruggevonden en als onrein vee geruimd kunnen worden. Eerst moeten we er natuurlijk even aan wennen dat keurige PVV-ers kindertjes met bruine ogen en zwart haar van de schommel rukken en de hoofdjes tegen een boomstam te pletter slaan om vrij hun mening te uiten dat Nederland van vreemde smetten vrijgemaakt moet worden. De gedachte vormt zich vanzelf dat als dit de gruwelijke praktijk is je dat beter netjes van overheidswege kunst regelen. Dan mag het, ook wel massaal, als er maar geen viezigheid op de straat achterblijft. Nou goed, zover zijn we nog niet, maar we weten heel goed hoe zich dat ontwikkelt.
Dan komt daar nog bij dat je als Nederlander vanwege de privacywetgeving, je eigen gegevens en die van je ouders, kinderen of levenspartner, niet mag inzien, voordat ze enige tijd gestorven zijn, lang genoeg om alles te vergeten of de herinnering niet te overleven. Op een gegeven moment wéét je niet eens dat je een geregistreerde Marokkaan, Turk of Argentijn bent en dientengevolge geacht wordt genetisch een moslim of conservatief katholiek te zijn.
Het institutionaliseren van meervoudige nationaliteiten tegen de wil en levenssfeer van betrokkenen die in Nederland geboren zijn of de Nederlandse nationaliteit verworven hebben, is een gerevitaliseerd overblijfsel van het pure nazi-fascisme dat door de Roomse bloedgroep van het CDA is ingebracht en nu, na het uitschakelen van de gezonde delen, triomfantelijk uitbreekt: Wij zijn de door God gezonden kanker van de samenleving en iedereen en alles zal aan ons ten onder gaan en daar zullen we zelf heel veel geld aan verdienen, alvorens hemel en aarde door ons schandalige wanbeleid vergaan, maar dan komt er volgens de bijbel een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar wij als ware gelovigen opnieuw de baas zullen zijn. Krijg maar de pest-pokken-tyfus en de kolere, halleluja!
Dit is hetzelfde soort lieden als de Rooms-klerikale Spaanse priesters die tijdens hun opstand tegen hun seculiere maar democratisch gekozen regering van de Tweede Spaanse Republiek hun eigen parochianen in de ure des gevaars naar de kerk lieten komen dan de deuren sloten om de hele parochie door gecoördineerde bombardementen en beschietingen te laten omkomen, allen priesters, die kortelings in zijn nadagen door de vorige paus alle 800 in getal in één keer werden zalig verklaard.
Progressief Nederland heeft toen even niet goed opgelet, zoals de CHU en ARP als bloedgroepen van het CDA ook niet goed opgelet hebben, toen de katholieke historische voorkeur voor een fascistisch corporatieve staat de Christen-democratie infecteerde en vergiftigde na de politieke moord op de verlicht Calvinistische Aantjes door Van Agt en zijn Jezuïtische medestanders in het ultieme kwaad.
Juist Aantjes, door schade en schande wijzer geworden, was een alerte waakhond tegen deze Roomse tendens, maar werd op zijn reeds lang bekend, beleden en vergeven verleden als onbezonnen jongeling, te gelegener tijd genadeloos en tot op het bloedend bot afgeslacht en weggegooid. Van Agt is nog steeds, als enig Europees-politieke steunpilaar van het Charter van Hamas, voorstander van ongelimiteerde Jodenmoord en de vestiging van een wereldwijd islamitisch emiraat.
Ikzelf vind dat zo eng, omdat ik me als 69-jarige afvraag hoe gek je kunt worden op je oude dag na een leven, zoals ook het mijne, waar af en toe wel wat op aan te merken was. Hoe vreselijk is het, dat het altijd nog erger kan, wanneer je eenmaal de weg helemaal kwijt bent.
Wij moeten echter wel goed blijven onderscheiden, dat de PVV niet fascistisch is, maar het CDA wél en de PVV is domweg een totalitaire Nationaal Socialistische Beweging die, zoals dat het populisme gewoontegetrouw betaamt, gemakkelijk met fascisme om kan gaan.
Het fascisme is niet per definitie racistisch. Bij Mussolini, Franco en Salazar, allemaal Roomse prototypes van het fascisme, vind je het niet prominent terug, het Griekse kolonelsbewind maakte zich er niet erg druk om en ook op de Filipijnen van Marcos, of in Zuid-Amerika, in het Chili van Pinochet, of het Argentinië van Videla en een handvol andere door Amerikanen gesponsorde fascistische regimes, was racisme als gezichtsbepalend deel van het fascisme niet aan de orde. Het fascisme richt zich op de realisatie van een kapitalistisch corporatieve staat en in Nederland is hun enige grote triomf de wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO), wat, in het verlengde van de Politionele Acties in het voormalig Nederlands Indië, één van de sociaal-democratische concessies was, om vanuit een minderheidspositie de Bijstandswet en de AOW te kunnen realiseren. Daar hoorde ook bij, dat, ergens gedurende de jaren 60, Joden niet langer uitgesloten waren van het Ziekenfonds.
In die tijd was politiek nog echt grofstoffelijke (i.m. Maarten Toonder) koehandel.
Het ging ongeveer in de stijl van: jij mag vermoorden wie je wil, als ik ze maar netjes mag begraven. De sociaal democratie stond aan de kant van de begrafenisondernemers op voorwaarde dat vakbonden zouden worden toegestaan en de Christen-democratie stond aan de kant van de "liberale" moordenaars. De keurige liberale burgemeester Jonkheer Des Tombe van Apeldoorn, bijvoorbeeld, (werkelijk een alleraardigste man, die ik persoonlijk kende) liet in 1956 een bevel uitgaan aan de politie en de Marechaussee om alle tegen zijn verbod op de film "Rock Around The Clock" protesterende scholieren, bijeen te drijven, niemand te laten ontsnappen en allen zonder vorm van proces te doden als Bolsjewistische opstandelingen, die in andere landen een gevaar voor de monarchie en staatsorde waren geweest.
Motivatie: (ongevraagde) bescherming van Wilhelmina en het vorstenhuis tegen een communistische revolutie en bescherming van Nederland tegen een barbaarse cultuur met wanstaltig vreemde smetten ("er doen zelfs negers aan mee"). De burgemeester was zo vriendelijk om openlijk van zijn onvoorstelbaar schandalige ideologische motieven in de Apeldoornse Courant kond te doen, hoewel er een verbod werd uitgevaardigd om het aantal doden en gewonden te rapporteren. Er waren lege stoelen in ieder klas van iedere middelbare school, maar er kraaide dus geen haan naar.
Ik was persoonlijk ter plaatse, omdat ik recht tegenover de bewuste bioscoop aan de Paslaan uit catechisatie kwam, maar als jongeren werden we bij die bioscoop allemaal gelijkelijk als staatsgevaarlijke bolsjewistische opstandelingen aangemerkt en radicaal in mekaar geslagen, met het doel ons definitief uit te roeien. Geen gevangenen en niemand mocht levend ontsnappen, was de instructie.
Jeetje, dacht ik, moeten ze nu allemaal dood, ook die lui die helemaal geen Joden zijn? Dat was heel opbeurend voor een Joodse knaap, die "voor zijn eigen bestwil" christelijk moest worden opgevoed, maar, net als voor Van Agt, is het uitmoorden van cultuurvreemden, ook voor Jonkheer Des Tombe belangrijker dan het ermee samengaande opofferen van de eigen soort. Dat is meer nadrukkelijk bedoeld als intimidatie van het volk dan als te betreuren maar onvermijdelijke collaterale schade. Men vierde het doden der ontspoorde bolsjewistische kinderen, maar betreurde het ontsnappen en overleven van de meerderheid zeer. Een voorstel om school voor school de hele Apeldoornse jeugd uit te moorden haalde het net niet, hoewel het idee dat de goeden onder de kwaden moesten lijden min of meer standaard was in die tijd.
Volgens mij, als 15-jarige heel goed bekend met de Apeldoornse scholierenwereld, was er geen enkele sympathisant van het communisme aanwezig en die zou direct onder de vreedzaam protesterende populatie opgevallen zijn als een felrood knipperlicht in de polder. Daarom verslapte de numeriek grotere, zwaar gewapende politionele krijgsmacht, ook na een aanvankelijk enthousiaste moorddadige kloppartij. Het leek eerst heel leuk om de iets meer dan 500 protesterende kinderen naar de eeuwige jachtvelden te helpen, allen uit "de betere" kringen, inclusief ons aantal van ongeveer twaalf gereformeerde catechisanten. Maar ze waren niet erg gemotiveerd om alle vijfhonderd kinderen uit bloem des volks, elk één voor één en zonder enige vorm van proces een genadig nekschot te geven.
Dus voordat het moorden een routine werd, verflauwde het enthousiasme voor het stelselmatig liquideren van de Apeldoornse middelbare schooljeugd en pas op dat moment kwam ik naar buiten en werd ik voor het eerst geraakt, toen ik over een dood meisje heenstappend mijn fiets wilde pakken om naar huis te gaan.
Tja, "omdat mijn fiets daar stond", maar dan wel in 1956, dus een beetje te vroeg voor de geschiedenisboekjes, maar ik ben mijn tijd altijd al ver vooruit geweest, al wist ik wel heel ouderwets terug te meppen, waardoor er opeens een twee-mans breed gaatje en vervolgens een bres ontstond, die een vele levens reddende dijkdoorbraak werd. Als het moet doe je het en alleen door pure doodsangst word je een held.
Goed, dat was ook de absolute waanzin van de Koude Oorlog, toen Canada al met enorme graanleveranties van honderd-duizenden tonnen en dito valutawinsten bezig was de gevreesde Russische communisten en hun schamele vee met hangen en wurgen in leven te houden, omdat het falend communistische systeem tot massaal terminale hongersnood had geleid. Die hele koude oorlog was zowel corporatistische, als communistische volksverlakkerij. En dat was de essentiële tegenstelling en overeenkomst in de naoorlogse politiek van de twintigste eeuw.
Het verschijnsel, om alle politiek als corporatistisch of communistisch te kwalificeren, is bijna universeel, maar het door de Nederlandse sociaal-democratie ontwikkelde poldermodel is effectiever, waarbij kapitaal en arbeid, werkgever en werknemer, op grond van exacte en onafhankelijke analyses, die het wederzijds belang in beeld brengen, slechts lichtelijk door ideologische utopieën beroerd, met elkaar vredelievend onderhandelen, net als in een gezin aan je eigen keukentafel, weet je wel? Ook met af en toe een beetje ruzie om het leuk te houden.
Het ergste (corporatistische) kwaad zit in het huidige CDA en het is ook niet toevallig dat de PVV, ondanks de verklaard atheïstische overtuiging van Wilders zelf, sterke aanhang vindt in dezelfde conservatief Calvinistische stroming die ook de Satanische Hitler zeer toegenegen was. De norm is bij die mensen is, dat God de overheid geeft die op dat moment in het "Goddelijk Plan" past. Eenzelfde filosofie wordt uitgedragen door de van oorsprong Amerikaanse "Family", een grotendeels zeer geheim en internationaal genootschap van conservatieve machthebbers, waartoe, ondanks haar Democratische signatuur, ook Hilary Clinton behoort, alsook de meeste door de USA gesponsorde dictators.
Naoorlogse kritiek in Nederland op de Jodenvervolging door Duitsers was er, omdat ze zelf hun eigen Jodenvraagstuk definitief hadden willen oplossen door de "moordenaars van Christus" nog grondiger uit te roeien. Zo werd decennia lang na de oorlog de Jodenvervolging nog steeds gezien als één van de zegeningen van het nazidom, samen met de autosnelwegen, het spoorboekje en het Ziekenfonds.
Vandaag of morgen wordt Wilders vermoord en dan is heel de Nederlandse natie in diepe rouw, maar dan zal spoedig het bewustzijn intrede doen dat Moslims als Arabieren of van dezelfde bloedgroep, net als Joden, etnisch of uit zelfverkozen navolging en verzwagering, afstammelingen van Abraham en dus evengoed Semieten zijn. Dan zijn Joden dus ook weer een doelwit en dat zal nog meer aanhangers genereren. Want, laten we wel wezen, veel Christenen hebben grote moeite met de beschermende hand die Wilders de Israëlische religieus-politieke extremisten boven het hoofd houdt.
Dat vindt Piet Hein Donner natuurlijk ook niet prettig, maar als je de etnische en religieuze identiteit van Nederlanders bij de geboorte al onafwendbaar vastlegt, ook van borelingen van wie slecht één van de vele betovergrootouders van oorsprong een echte Marokkaan of Turk was, kun je, als de tijd daarvoor rijp is, gemakkelijk het kaf van het koren scheiden om het kaf te vernietigen.

Ik heb bezwaar tegen het heersende idee, dat er om iets beters te bereiken altijd mensen en zelfs hele volkeren uitgemoord moeten worden. Ik ben daar nogal apart in, want ik voel me daar niet lekker bij en dus nauwelijks meer thuis in mijn eigen vaderland, culminerend in mijn geliefde geboortestad Arnhem. Tweeduizend jaar geleden leefden mijn voorouders in Lucetanië, deel van het tegenwoordige Portugal. Wat ik vanuit mijn eigen dus heel recente historische achtergrond goed begrijp, is, dat je iedereen die jou zonder aanzien des persoons naar het leven staat, radicaal moet uitroeien. Als Hamas één raket op Israël afvuurt, moet naar mijn idee Hamas vrijwillig tienduizend dode Hamas-aanhangers bij Israël komen inleveren en anders moet Israël honderd-duizend Hamas-aanhangers doden. Zo moet de Israëlische regering het eigen volk beschermen tegen Hamas in het zuiden en Hezbollah in het noorden. Zodra er geen gevaar meer is, moeten ze meteen ermee ophouden lullig te doen tegen buitenstaanders, zelfs als het Palestijnen betreft. Dat is mijn standpunt en, onafhankelijk van mijn kritiek op de huidige conservatieve Israëlische politiek, is dat heel pittig, maar aan de andere kant vind ik, dat het recht op vreedzaam samenwonen veel hoger is, dan het recht om elkaar te doden in een eindeloze ketting van oog om oog en, politiek gezien, daaraan ook voorbij, het recht om alle andersdenkenden te doden, zoals de allang geschifte oud-premier Van Agt en de weduwe Duysenberg beweren, hoewel alsnog beperkt tot Joden, maar wel ook de Joden die toevallig recht tegenover het huisadres van de weduwe Duysenberg wonen en die dus niets met de Israëlische politiek te maken hebben. Het is natuurlijk heel frustrerend dat de weduwe zich veel erger doodergert aan het constante bestaan van Joden, zo frontaal in het zicht van haar privé-woning, dan zij zich iets aan haar gelegen laten liggen. Mevrouw Duysenberg is gek, denken ze en dat is net wat te makkelijk. Het antisemitisme neemt wanstaltige vormen aan, veel verder dan een anekdotisch raar geval. Ze schreeuwen het uit: als we eerst nu maar eens van alle Joden afkomen, zien we later wel weer verder en Geert Wilders probeert het van de andere kant, eerst die andere Semieten van de wereld af en dan zien we later wel weer verder. Als je van die twee bevolkingsgroepen af bent, heb je geen enkele garantie dat anderen, jijzelf ook natuurlijk, vervolgens niet hetzelfde lot moeten ondergaan. Hamas en Hezbollah, waar Van Agt en Duysenberg zulke enthousiaste supporters van zijn, willen zelfs islamitische andersdenkenden niet in leven laten en in de Gaza-strook is er daarvan ook niet één meer in leven. Daarom is het ook zo makkelijk om die hele strip om te schoffelen, want onschuldigen zijn er niet meer. Die zijn allemaal allang door Hamas om zeep gebracht.
Ik roep dit niet om u angst aan te jagen. De tijd die er nodig is om een nieuwe holocaust tot stand te brengen is meer dan ik met mijn optimale levensverwachting nog te leven heb en ik denk dat het in Nederland nooit meer zover zal komen, dus het lijkt erop, dat ik me voor de kat haar onbehaarde schaamdelen druk zit te maken.
Maar Van Agt en Duysenberg worden gesteund door die werkgroep van de Verenigde Naties, die is ingesteld om discriminatie te bestrijden. Deze werkgroep van talloze landen, merendeels van islamitische signatuur, geeft doorgaans eensluidend te kennen dat eerst alle Joden, overal ter wereld in iedere staat, moeten worden uitgeroeid, alvorens aan opheffing van discriminatie kan worden begonnen. Dat is dus het weinig vreugdevolle officiële meerderheidsstandpunt van de islamitische landen binnen dezelfde Verenigde Naties die in 1948 tot de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens kwamen. Het is dus nogal raar, dat zelfs de universeel ter dood veroordeelde joden aller landen nog in de vorm van belastingen - ook in Nederland - contributie moeten betalen aan dat vernietigende oordeel.
Onze hulp aan de slachtoffers van overstromingen in Pakistan komt echt wel aan. Zodra de taliban andersdenkende en joodse kindertjes hebben uitgesorteerd en tegen de natte rotsen hebben stukgeslagen wordt de westerse hulp toegelaten als giften van Allah en, als het even kan, worden de "vreemde" hulpverleners zelf ook nog vermoord.
Vreemdelingenhaat is dus helemaal niet zo raar en ook in onze eigen heel recente geschiedenis al vaker vertoond. Terwijl VVD en CDA bezig zijn om, aangemoedigd door een halve gare, geblondeerde, Limburgse pseudo-Hitler, een nieuwe aanval op de democratie te doen, tot verderf van vrijheid, volk en koningshuis, moeten we weten, dat etnische en religieuze registratie, ongeacht onze (veranderde) overtuigingen en loyaliteit ten aanzien van buren, broeders en buitenlui, geen andere bedoeling kan hebben dan ons, de ene groep na de andere, keurig netjes en volgens Donner's administratieve registratie en prioriteit op te ruimen. Dan kunnen Rutte en Verhagen wel roepen dat het hele Nederlandse volk dat wil, maar dat geloof ik domweg niet. Het zal er niet van komen maar dat die lui dat willen is al erg genoeg.

Het zal de bakker, godverdomme, toch een rotzorg zijn of hij een brood aan mij of aan jou verkoopt?

Nou ja, zoiets, dat hoop ik. Zo simpel denk ik nu eenmaal.

Oranjehaat is troef


Voor het ultra-rechtse weekblad Elsevier, dat net als Pointer's Weekly dagelijks commentaar levert, is het volkomen duidelijk: overwegen of de koning(in) voortaan niet meer de informateur moet aanwijzen is precies hetzelfde als de koning(in) radicaal uit de regering flikkeren. Dus als Job Cohen die overweging voorstelt, draait hij, omdat hij de radicaal republikeinse anti-oranjemotie van Wilders niet heeft gesteund.
De vraag hoe je van dat volgens extreem-rechts "vervloekte koningshuis" af kunt komen is echter een heel andere.
Cohen heeft, nogal typisch voor de Nederlandse sociaal-democratie een meer genuanceerde houding, maar nuances worden door extreem-rechts steeds geduid als draaien en daar hebben ze veel succes mee.
De vraag is nu of Hare Majesteit de politiek in de luren heeft gelegd met haar beleid inzake het informatie- en formatieproces. Uiteindelijk oordeelt en beslist de volksvertegenwoordiging immers? Ook in dit geval hebben we dat weer duidelijk kunnen waarnemen. Dat we nu met een kabinet-Rutte zitten komt in eerste instantie voor rekening van de kiezers en in tweede instantie kun je zeggen, dat rechts heel handig links heeft overtroefd. Daar heeft de koningin niets mee te maken en dat moet volstrekt duidelijk zijn. Als Hare Majesteit ons met dit kabinet had opgescheept, zou ik roepen: weg met de koningin, werpt haar uit in de buitenste duisternis, waar het geween is en het geknars de tanden!
Het is echter wel duidelijk dat het Oranjehuis, anders dan de Spaanse, de Italiaanse en de Spaanse variant een barricade vormt tegen een puur totalitaire of fascistische politiek en een nieuwe holocaust. Omdat ik mijn allereerste grote schilderij, Rennende Bizon, bij mijn allereerste tentoonstelling aan hare Majesteit Koningin Wilhelmina verkocht heb, ben ik niet helemaal objectief, maar ik kan toch gerust stellen dat Wilhelmina geen marginale figuur geweest is in ons verzet tegen fascisme tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rutte daarentegen is een bewonderaar van het verliezende alternatief voor President Obama, Senator John McCain, die gesteld heeft dat America in diezelfde Tweede Wereldoorlog in Europa aan de verkeerde kant heeft gevochten en net als de familie Bush en alle andere neoconservatieven, herboren Christenen of niet, partij voor Hitler had moeten kiezen.
Vandaar ook de woedende reactie van Balkenende op Wouter Bos, die, hoewel minister, als partijvoorzitter zijn voorkeur voor Obama uitsprak, alsof voor een PvdA-leider iets anders mogelijk zou zijn. Maar die hysterische woede van Balkenende duidt even duidelijk op een voorkeur voor de man die het huidige Europa een aartsvijand van
de USA noemt, in volkomen overeenstemming met de toenmalige oppositie.
Overigens dient de vraag gesteld worden of een Reichsfürher, rijkskanselier of president een gerieflijker of goedkopere optie is. Wat kost een voor enkele jaren democratisch gekozen president als de Duitse, inclusief heel de ceremoniële poespas eromheen? Dat is wel de meest bescheiden optie en de man is nauwelijks zichtbaar en zeker geen bindmiddel voor de Duitse natie, zoals ons koningshuis ontegenzeglijk wél is. Het wordt pas een probleem als er in de toekomst een soort intellectueel kneusje op de troon komt te zitten ten gevolge van de erfopvolging. Dat zit er voorlopig niet in, is ook niet te verwachten want ons koningshuis kent geen inteelt. De genetisch diversiteit is indrukwekkend. Dus waarom zouden we nu per acclamatie de weledele heer Wilders bij de gratie Gods tot soeverein leider en opperheer van het Nederlandse Rijk benoemen?

Dat je beter af bent met representatieve vertegenwoordiging van het Nederlandse volk en de Nederlandse soevereiniteit door een soort zombie die er zelf geen enkele gedachte op mag nahouden, althans nooit uitspreken, staat ook nog te bezien. We zouden net zo goed een mascotte, een konijn of zoiets, kunnen aanstellen om lintjes door te knagen en in het buitenland op staatsbezoek te gaan en dan alleen maar pootjes te geven. Dan is de erfelijke troonopvolging ook geen enkel probleem, dus het mogen ook muizen zijn in plaats van konijnen. Het is namelijk makkelijker om muizen met oranje oogjes, oranje klauwtjes en oranje oortjes te kweken. Per slot gaat het alleen om het doorknagen van lintjes en dat hoeft echt niet veel te kosten.
Uiteraard zal de huidige regeringscoalitie de voorkeur geven aan de bruine rat.

5 nov. 2010

Bloedrood millieu- en energiebeleidIn de Verenigde Staten is de kerst-commercie reeds van start gegaan. In barre economische tijden heb je als middenstander absoluut meer tijd nodig om mensen ertoe te bewegen bizarre dingen te kopen die ze absoluut niet nodig hebben.
Bij ons zijn de mensen ook totaal de weg kwijt.
Wat superminister Maxime Verhagen weergaf bij de toelichting op zijn besluit om geen CO2-opslag in Barendrecht te laten plaatsvinden, is buitengewoon alarmerend voor de mentaliteit van het huidige Nederlandse schaduwrijk bruine no-way-forward kabinet-Rutte. De opslag te Barendrecht gaat niet door, terecht, vanwege het gebrek aan draagvlak onder de bevolking.
Wat scheelt die bevolking dan?
Nou, ze vinden het gevaarlijk.
Hier lopen de meningen uiteen, maar je moet al een erg verknipte sadist zijn om uit te dragen dat echt gruwelijk lijden met vreselijke ongelukken ontzettend lekker is, hoewel een gruwelijk levensverloop uiteraard de hunkering naar eeuwige hemelse zaligheid aanzienlijk doet toenemen. Hartstikke goed, vindt de paapse Verhagen, dus de opslag van CO2 noemt hij het niet heilig maar wel veilig. Althans voor mensen die in desolate streken als Noord-Oost Groningen wonen, welke allemaal door directeur Schnabel van het Sociaal Cultureel Planbureau zijn opgegeven. Daar moet je niet meer in investeren, zegt Paul Schnabel, want dat geld zie je nooit meer terug en je bereikt er toch niks mee. Als je er banen creëert wil er niemand solliciteren. Verhagen ziet licht voor zulke mensen. Hij belooft CO2 opslag en hij is heus niet zo oerdom om niet zeker te weten dat het helemaal niet veilig is. Je moet alleen mensen vinden die erin stinken. Als ze eraan dood gaan klagen ze niet meer en dan is er door anderen toch lekker aan verdiend. De Heer Verhagen geeft en de Heer Verhagen neemt. De naam des Here zij geloofd.

CO2 ondergronds opslaan is niet veilig, omdat het naar boven kan ontsnappen door poreuze aardlagen. Waar zout gewonnen is, kun je CO2 opslaan, maar dat gas dringt langzaam, doch onstuitbaar door de aardlagen heen weer naar boven, vooral door de enorme ondergrondse druk. Met gas gaat dat nog makkelijker dan met een vloeistof als water en ook water komt onvervroren de grond uit. Dat noem je dan een bron of spreng en zo ontstaan beekjes en rivieren. Een andere mogelijkheid is, om CO2 daar op te slaan waar eerder het aardgas gezeten heeft. Lijkt een goed idee, maar dat is het niet, want wie in zo'n gebied woont tijdens de gaswinning, weet dat de boel daar beneden instort als het gas verdwijnt. Er ontstaat bodemdaling en er komen scheuren in huizen bij lichte aardbevingen. Dus ontstaan er daar beneden breuken in het ondoordringbaar gesteente dat eeuwenlang de gasbel opgesloten hield en via die breuken in de deklaag, cap-rock erosie genoemd, kan het CO2 gewoon ontsnappen door de meer poreuze aardlagen erboven. In voormalige olievelden vind je dezelfde gammele condities, want ook een ingestort huis wordt niet zomaar vanzelf weer waterdicht. Indien het gas of de olie direct door het CO2 vervangen waren en onder dezelfde druk ingebracht, zodat er geen instorting opgetreden zou zijn, dan zou het er veel beter hebben uitgezien, maar dan kost de opslag van CO2 meer dan olie- of gaswinning. Wie kan rekenen begint er niet aan.
Verhagen bespreekt dus per definitie alleen onveilige opslag van CO2 en dan komt hij uit in het Noorden Des Lands, waar al dat kostbare aardgas vandaan komt. Hij zegt letterlijk: "als ze daar de energiehaven van Nederland willen zijn, moeten ze er ook wat voor over hebben."
Dat zijn de woorden van de bewindsman en wat bedoelt hij dan?
Hij bedoelt dat ze er hun leven en gezondheid voor moeten over hebben.
De volkomen in de steek gelaten volwaardige zeehaven bij Delfzijl, het Havenproject Eemsmond, een lelijk litteken in het winderige kustgebied,is niet bedacht voor windfarms en getijdencentrales, wat veel onderhoudswerk oplevert, maar krijgt nu toch een belangrijke functie, omdat er twee gloednieuwe en ontzettend vervuilende kolencentrales worden gevestigd en daar de kolen, nog druipend van het menselijk bloed, gemakkelijk en goedkoop kunnen worden aangeland. Om die kolen heel goedkoop te winnen, worden elders op de wereld hele dorpen uitgemoord en opgeruimd, compleet met alles wat leeft en beeft, mens en dier. Eerst wordt alles wat adem heeft vernield, zoals dat in het Bijbelboek Deuteronomium (20) is bedoeld. Vervolgens worden die kolen door primitieve slavenarbeid onder onmenselijke omstandigheden uit de grond gehaald en in diep geladen schepen naar dat Nederlandse Noorden Des Lands vervoert, waar Zuidelijk Nederland als gewetenloos paapse afnemer denkt zo de duurzame energieontwikkeling een slag voor te zijn. Ook Rutte heeft een hekel aan de "windmolenwaanzin" zoals hij dat noemt, om van de PVV-haat jegens "milieuterroristen" maar te zwijgen. Tja, ook bedenkingen tegen massamoord en slavernij (levensverwachting van de slaven is 35 jaar) zijn hobby's van de linkse kerk. Een zichzelf respecterende corporatistische partij als het Christen Democratisch Appel, met paapse wortels in de politieke traditie van Salazar, Franco en Mussolini, doet daaraan niet mee. Per slot dient men het verlangen naar de eeuwige zaligheid te bevorderen en dat lukt zo wel. De ene moet eerst nog flink lijden en de andere wordt heel genadig al direct naar de virtuele Schepper doorgestuurd en voor deze hand- en spandienst aan de Almachtige verkrijgt men voor een spotprijsje dat zwarte goud om er nog veel meer onheil mee aan te richten.
Een Nederlands knus decemberdagje thuis op de bank na een lekkere douche kost slechts één mensenleven elders. Bijna niks dus, hè Verhagen?
Het is toch niet de boodschap van vrede en in mensen een welbehagen.
Op het gebied van vuilste schone energiebeleid dat als groen wordt verkocht, heeft het CDA een stand op te houden. Zo werd vorig jaar trots gemeld dat Verhagen en Balkenende exclusief bilateraal met de Braziliaanse President Lula overeengekomen waren dat er enorme arealen regenwoud - een aantal malen groter dan Nederland - zouden worden gekapt om er spullen te verbouwen voor de productie van ethanol, waarvan een bepaald percentage moet worden bijgemengd in dieselolie om aan de Europese normen te voldoen. Ook daar wordt eerst de oorspronkelijke plaatselijke bevolking uitgeroeid, voordat het regenwoud veilig gekapt kan worden.
Het is een sport binnen het CDA om zo schandelijk mogelijk te bedenken hoe je op de smerigste en meest schadelijke manier aan de eisen van milieuwetgeving kunt voldoen. Ze vertonen op feestjes filmpjes van de clearing van gebieden die voor mijnbouw of plantages bestemd zijn en als goed in beeld komt hoe mensen in stukken gehakt of vanuit vliegtuigjes neergemaaid worden, zijn dat echte dijenkletsers. Stel je voor, het kan nog steeds, wat in ons eigen land allang verboden is en zelfs in Afghanistan teveel in de kijker loopt, alles vernielen en willekeurig heersen over leven en dood. Om de oeroude politieke traditie in stand te houden, dat is toch echt genieten?
Tja, het is allemaal ontzettend zondig, maar ooit is onze-lieve-heer aan het kruis gestorven, om de zonden van CDA-leden te verzoenen en dus is het allemaal dik in orde. Het laatste oordeel is aanstaande en dan komt er een heel nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat staat in de Bijbel, dus waar maakt die linkse kerk van ongelovigen en afvalligen zich druk om?
God regeert in Nederland sinds de stichter van onze staat in 1619 werd onthoofd.
Met gezonde VOC-mentaliteit is dat goed te waarderen.

In de sleur van het wederzijds onbegrip


Als trouw lezer van SPIEGEL ONLINE en als NOS-journaalvolger valt het me vrijwel dagelijks op hoe weinig Europeanen weten en begrijpen van de Amerikaanse politiek, uiteraard met uitzondering van de nooit gladgeschoren vrolijke cynicus en Charles Groenhuizen.
Als je ergens totaal geen verstand van hebt, moet je je mond houden, vind ik persoonlijk, maar daarin schijn ik absoluut alleen te staan.
Wat bijna niemand begrijpt, is, dat vrijwel alle Amerikanen extreem rechts zijn, met op de uiterst linkse flank van wat nog parlementair verkiesbaar is, iets wat vergelijkbaar is met D66. Dat is ook ongeveer de positie van de huidige President Barack Hoesein Obama, maar dan wel met CU-achtig kleurtje. In de ogen van Tea Partiers en Republikeinen staat dat gelijk met Marxisme, communisme, socialisme of fascisme - geheel afhankelijk van de stemming van de dag.
Amerikanen noemen mensen als Obama "liberals" en objectief beschouwd zit Obama dan in de gematigde hoek. Die positie heeft hij altijd ingenomen, zolang ik hem volg in de Senaat vanaf 2004, nadat hij me opviel door een speech op de Nationale Conventie der Democraten van dat jaar en verdere studie leidt tot de conclusie dat hij die positie ook al innam gedurende zijn politieke activiteiten in zijn home-state Illinois.
Van links en rechts begrijpen Amerikanen niet veel, door een volslagen onbegrip van wat bij ons en in de rest van de wereld "links" is. Je doet er beter aan om - net als bij ons - van de meer duidelijke tegenstelling progressief en conservatief uit te gaan. Obama is progressief en gaat liever met kleine stapjes vooruit via het compromis, dan dat hij helemaal niets bereikt door een heel principiële houding. In Europa heeft die strategie cumulatief tot grote successen van de sociaal democratie geleid en dat zal Obama niet ontgaan zijn. De kapitalistische verzorgingsstaat naar West-Europees model is ook zijn ideaal en conservatieve Amerikanen hebben daar een beeld van dat overeen komt met het Stalinisme of de Nazie-terreur.
Dat is geen flauwekul, want dat geloven ze echt, dat het bij ons zo is, ook al omdat velen de hele democratie hartgrondig wantrouwen als de tirannie van het volk, althans zoals dat ooit door Lenin werd opgevat: "de macht aan het (arbeiders-)volk!" Zo'n geïsoleerd citaat van Lenin kennen ze uit hun hoofd en dat is dan meteen alles wat ze ervan weten.
Dat de bolsjewieken mede door steun van neo-conservatieve Amerikanen - zoals vader/grootvader Prescott Bush - aan de macht zijn geholpen, weet bijna niemand. Ook het eerste hoofdkwartier van Hitler te München is door hetzelfde rechtse Amerika gefinancierd. De gemiddelde geletterde Amerikaan heeft daar geen flauwe notie van.
Zo vreemd is het dus niet, dat alles wat conservatief is in bolsjewisme en fascisme gelijkvormig wordt teruggevonden bij Amerikaanse conservatieven en gekker is nog dat Amerikanen ook hun eigen grondleggers niet blijken te kennen en geen enkel blijk geven over kennis aangaande hun eigen grondwet te beschikken. Het merendeel blijkt volgens onderzoek ervan uit te gaan dat de Amerikaanse Unie gesticht is als een bij uitstek Christelijke staat, zoals Iran een moslim republiek is. Dan is het domweg niet handig om te weten dat de grondleggers merendeels helemaal niet zo Christelijk of zelfs helemaal niet Christelijk waren. De scheiding van kerk en staat wordt door conservatieven uitgelegd als onconstitutioneel. Constitutioneel recht is echter Obama zijn vak en als hij zich aan de echte tekst van hun constitutie houdt, is hij een gedoodverfde, on-Amerikaanse, anti-christelijke extremist.
Amerikaans rechts is extremer dan een Europeaan zich kan voorstellen.
Een goede vriend van Obama's tegenspeler in de presidentsverkiezingen, John McCain, roept dagelijks op de radio boodschappen om als dat het volgens de grondwet helemaal okay is om politie bij vuurwapencontrole overhoop te schieten. McCain moedigt dat aan en stemt zelfs voor een wet, die zou moeten vaststellen dat zoiets als het doden van met vuurwapencontrole belaste agenten een ordeverstoring is, maar geen misdaad. Die wet haalde het niet, maar het is wel een getuigenis en je moet ook weten dat McCain heel gematigd is in Republikeinse kringen en daarmee nog de meeste kans maakte tegen Obama.
Een ander voorbeeld van gematigd conservatief is dat McCain in de verkiezingscampagne ons westelijk Europa Amerika's aartsvijand noemt en even later verklaart dat hij weigert een gesprek aan te gaan met de Spaanse premier Zapatero, die hij overigens "de Spaanse President" noemt, niet wetend dat Spanje een Koninkrijk is.
Dat Obama tijdens de presidentsverkiezingen een uiterst succesvol bezoek aan Europa brengt, zet kwaad bloed bij conservatieve Amerikanen. Als je gewaardeerd wordt door buitenlanders, kun je niet anders dan een heel slechte president zijn, vindt conservatief Amerika. Amerika moet in de wereld niet gewaardeerd worden, vinden ze, maar gevreesd. Zo niet, dan is oorlog geboden om de Amerikaans positie te herstellen en de schrik er weer eens flink in te jagen. Dat Amerika sinds het bereiken van een patstelling in Korea in de jaren 50 er een gewoonte van maakt alle oorlogen ondanks enorme verwoestingen en talloze doden op termijn te verliezen, wordt over het hoofd gezien, want aan feiten laat conservatief Amerika zich niets gelegen liggen.
Integendeel, feitenkennis is elitair en exacte wetenschap is ook uiterst verwerpelijk. "Wie gelooft dat 'E is MC-kwadraat' houdt direct op met Bijbellezen", zegt de Amerikaanse conservatieve politicus en daarover bestaat in hun kringen geen twijfel. Wetenschap is vals en slecht, vooral de evolutieleer en de opvattingen van 'klimaatterroristen'. Vandaag zeggen wetenschappers dit en morgen zeggen ze wat anders, zo is de algemene conservatieve opvatting tot in de hoogste regeringskringen.
De meest gebruikelijke idiote opvatting is naar mijn smaak, dat Amerika in alles het allerbeste van de hele wereld heeft, ook wat de gezondheidszorg betreft, maar feitelijk staat de kwaliteit daarvan volgens de WHO slecht aangeschreven op een 46ste plaats achter Slovenië en nog net voor Sri Lanka en daar betalen ze gemiddeld acht keer zoveel voor als bij ons, die kwalitatief altijd in de top vijf staan. Dat wil zeggen dat de kosten, die slechts dubbel zo hoog zijn als bij ons, direct op de particulier worden verhaald, met doorberekening van overhead, marketing en een enorme overlading van administratieve romslomp - 23% administratiekosten bij geprivatiseerde zorg tegen 7% via de overheid. In elk stadium van die krankzinnige kostenontwikkeling worden extreme winstmarges toegevoegd, zodat de gemiddelde Amerikaan failliet gaat aan een gewone blindedarmontsteking.
"Wij hechten aan onze vrijheid," zegt de Amerikaans conservatief, "en daar betalen we dan maar wat meer voor".
Maar wat houdt die vrijheid nog in, als 50 miljoen Amerikanen onverzekerd in het ziekenhuis komen en hun rekening niet kunnen betalen, waardoor de kosten op de gemeenschap worden afgeschoven, terwijl men iedere heffing van belastingen, behalve voor militaire doeleinden, onrechtmatig vindt.
Het heffen van belasting wordt gezien als stelen van hen die het goed hebben, om dat kapitaal dan te herverdelen onder het armoedige uitschot. Bedenk dat 5% van de allerrijkste Amerikanen 75% van de gehele Amerikaanse welvaart bezitten, terwijl daarnaast 45% van de alle bezittingen in Amerika (Shell, ING, Rabobank en Philips, bijvoorbeeld) buitenlands eigendom is. De miljonairs en miljardairs betalen gemiddeld 15% belasting en de middenklasse 31%. Ze zijn fel tegen gelijke lasten voor iedereen. Herverdeling van welvaart noemen ze dat en dat is erger dan massamoord. Mensen die van de USA een verzorgingsstaat naar West-Europees model willen maken, moeten worden uitgeroeid, vinden ze, of, zoals een vooraanstaand Republikeins politicus zegt, "voor elke immigrant die je Amerikaans staatsburger toelaat, moet je een "liberal" (lees: lid van de Democratische Partij)deporteren". Dat is dan geen grap, of retorische overdrijving, maar een serieuze politieke stellingname. Van dezelfde man wordt tijdens een verjaardagsfeestje de uitspraak genoteerd, dat die zwarte moslim-apen in het Witte Huis niet thuishoren. Dat blanke Amerikanen allemaal immigranten zijn geweest of daarvan afstammen, doet niet ter zake, ook niet dat er nog steeds diep wordt neergekeken op de echt oorspronkelijke bevolking, de meest gediscrimineerde minderheid. In en bij afgelegen reservaten zijn er nog steeds blanke clubjes die af en toe een weekend erop uittrekken om voor de sport "Indianen" af te schieten alsof het konijnen zijn.
Het is dus onvoorstelbaar onnozel van Europeanen om te stellen dat President Barack Hoesein Obama het vertrouwen ven deze Amerikanen heeft verloren, of dat hij niet in staat is gebleken tot een vruchtbare samenwerking met hen te komen.
Hier is een bloemlezing van Europese opinies.
Nu de conservatieven de controle over het Huis van Afgevaardigden hebben verkregen, hebben ze reeds in alle toonaarden geroepen dat er van een compromis met de Obama-regering geen sprake kan zijn.
Lees dat op mijn Engelstalige blog Pointer's Weekly. Ik rapporteer daar regelmatig over, objectief en dus extreem links in conservatief Amerikaanse ogen.
De president moet volledig uitgerangeerd worden, vinden de zegevierende Republikeinen. Dat het nu even niet goed uitkomt, in verband met de van het Bush-bewind geërfde economische crisis en de daaruit voortkomende werkeloosheid, doet er niet toe. Het ergste wat de Republikeinen kan overkomen, is, dat Obama de Amerikaanse problemen geheel of gedeeltelijk oplost en daartegen strijden ze vol overtuiging, als echte liefhebbers van het vaderland en voor het bestwil van alle echte Amerikanen.
Dat wil het hele volk, zeggen ze.
Dat laatste klinkt ons bekend in de oren en doet ons terugdenken aan de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen die door de verklaarde favoriet van onze huidige premier werd verloren.

De werkelijkheid ziet er anders uit dan Europeanen en ook de Amerikaanse conservatieven zelf begrijpen.
Het is juist, dat de populariteit van Obama zwaar te lijden heeft onder de werkeloosheid en andere crisisverschijnselen, maar de populariteit van de meest populaire Presidenten in de recente geschiedenis, zoals de Republikeinse Reagan en de Democratische Clinton, was bij de tussentijdse verkiezingen nog lager en dat bij onvergelijkbaar veel betere economische omstandigheden, dipjes in plaats van een echte crisis. Bovendien scoort de verliezende Democratische Partij ook nu nog 8 punten beter in populariteit van de Congresstandpunten dan de Republikeinse Partij. Verlies bij de heersende partij in de tussentijdse verkiezingen is standaard, nooit anders waargenomen, omdat vooral de ontevreden Amerikanen dan gaan stemmen en de rest in meerderheid thuisblijft. Een opkomst van 30% is dan al heel mooi en al is dat idioot, zo gaat dat nu eenmaal altijd in Amerika, reeds vanaf 1935.
Kunnen wij dus wel even rekening houden met de feiten?