10 nov. 2010

Oranjehaat is troef


Voor het ultra-rechtse weekblad Elsevier, dat net als Pointer's Weekly dagelijks commentaar levert, is het volkomen duidelijk: overwegen of de koning(in) voortaan niet meer de informateur moet aanwijzen is precies hetzelfde als de koning(in) radicaal uit de regering flikkeren. Dus als Job Cohen die overweging voorstelt, draait hij, omdat hij de radicaal republikeinse anti-oranjemotie van Wilders niet heeft gesteund.
De vraag hoe je van dat volgens extreem-rechts "vervloekte koningshuis" af kunt komen is echter een heel andere.
Cohen heeft, nogal typisch voor de Nederlandse sociaal-democratie een meer genuanceerde houding, maar nuances worden door extreem-rechts steeds geduid als draaien en daar hebben ze veel succes mee.
De vraag is nu of Hare Majesteit de politiek in de luren heeft gelegd met haar beleid inzake het informatie- en formatieproces. Uiteindelijk oordeelt en beslist de volksvertegenwoordiging immers? Ook in dit geval hebben we dat weer duidelijk kunnen waarnemen. Dat we nu met een kabinet-Rutte zitten komt in eerste instantie voor rekening van de kiezers en in tweede instantie kun je zeggen, dat rechts heel handig links heeft overtroefd. Daar heeft de koningin niets mee te maken en dat moet volstrekt duidelijk zijn. Als Hare Majesteit ons met dit kabinet had opgescheept, zou ik roepen: weg met de koningin, werpt haar uit in de buitenste duisternis, waar het geween is en het geknars de tanden!
Het is echter wel duidelijk dat het Oranjehuis, anders dan de Spaanse, de Italiaanse en de Spaanse variant een barricade vormt tegen een puur totalitaire of fascistische politiek en een nieuwe holocaust. Omdat ik mijn allereerste grote schilderij, Rennende Bizon, bij mijn allereerste tentoonstelling aan hare Majesteit Koningin Wilhelmina verkocht heb, ben ik niet helemaal objectief, maar ik kan toch gerust stellen dat Wilhelmina geen marginale figuur geweest is in ons verzet tegen fascisme tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rutte daarentegen is een bewonderaar van het verliezende alternatief voor President Obama, Senator John McCain, die gesteld heeft dat America in diezelfde Tweede Wereldoorlog in Europa aan de verkeerde kant heeft gevochten en net als de familie Bush en alle andere neoconservatieven, herboren Christenen of niet, partij voor Hitler had moeten kiezen.
Vandaar ook de woedende reactie van Balkenende op Wouter Bos, die, hoewel minister, als partijvoorzitter zijn voorkeur voor Obama uitsprak, alsof voor een PvdA-leider iets anders mogelijk zou zijn. Maar die hysterische woede van Balkenende duidt even duidelijk op een voorkeur voor de man die het huidige Europa een aartsvijand van
de USA noemt, in volkomen overeenstemming met de toenmalige oppositie.
Overigens dient de vraag gesteld worden of een Reichsfürher, rijkskanselier of president een gerieflijker of goedkopere optie is. Wat kost een voor enkele jaren democratisch gekozen president als de Duitse, inclusief heel de ceremoniële poespas eromheen? Dat is wel de meest bescheiden optie en de man is nauwelijks zichtbaar en zeker geen bindmiddel voor de Duitse natie, zoals ons koningshuis ontegenzeglijk wél is. Het wordt pas een probleem als er in de toekomst een soort intellectueel kneusje op de troon komt te zitten ten gevolge van de erfopvolging. Dat zit er voorlopig niet in, is ook niet te verwachten want ons koningshuis kent geen inteelt. De genetisch diversiteit is indrukwekkend. Dus waarom zouden we nu per acclamatie de weledele heer Wilders bij de gratie Gods tot soeverein leider en opperheer van het Nederlandse Rijk benoemen?

Dat je beter af bent met representatieve vertegenwoordiging van het Nederlandse volk en de Nederlandse soevereiniteit door een soort zombie die er zelf geen enkele gedachte op mag nahouden, althans nooit uitspreken, staat ook nog te bezien. We zouden net zo goed een mascotte, een konijn of zoiets, kunnen aanstellen om lintjes door te knagen en in het buitenland op staatsbezoek te gaan en dan alleen maar pootjes te geven. Dan is de erfelijke troonopvolging ook geen enkel probleem, dus het mogen ook muizen zijn in plaats van konijnen. Het is namelijk makkelijker om muizen met oranje oogjes, oranje klauwtjes en oranje oortjes te kweken. Per slot gaat het alleen om het doorknagen van lintjes en dat hoeft echt niet veel te kosten.
Uiteraard zal de huidige regeringscoalitie de voorkeur geven aan de bruine rat.

Geen opmerkingen: