12 apr. 2010

Energieke fantasieën uit de oude doos


Soms duiken er in de politiek ideeën op waar je eigenlijk alleen maar hard om kunt lachen en een aardig voorbeeld is het plan om in het kader van de innovatie-politiek vier grote kolencentrales te gaan bouwen. Dat moet bij de Eemshaven, net buiten de rafelige rand der beschaving. De laatste bewoners van die streek zijn bezig met plannen om ook te vertrekken, want er is daar geen droog brood te verdienen, maar in Rotterdam of elders kunnen ze de aanvoer van de benodigde kolen niet aan. Die moeten per schip uit Zuid-Afrika komen, de laatste plek op aarde waar nog voldoende voorraad is om voor 100 jaar de plaatselijke bevolking van energie te voorzien, maar ook Zuid-Afrika weet dat er geen toekomst in kolen zit, behalve voor de chemische industrie. In Nederland sloot de laatste mijn in 1974 en de Beatrixmijn is zelfs nooit tot exploitatie gekomen. België ging met grote verliezen nog achttien jaar door.
Wat is er zo innovatief aan het gebruik van kolen?
In de oudheid, bijvoorbeeld bij de Romeinen, was al bekend dat steenkool als brandstof te gebruiken was, maar omdat hout toen nog veel gemakkelijker te krijgen was gebruikte men dit liever om aan warmte-energie te komen. Hout werd bovendien al vele eeuwen gebruikt. Sinds het uitvinden van het vuur gebruikt men al hout om warm te worden. Steenkool werd ook alleen gebruikt als het dicht aan de oppervlakte lag en zo goedkoop te delven was. Toen in middeleeuws Europa de houtvoorraad slonk, werd het economisch interessanter om de productie van steenkool op te pakken en werden er langzamerhand nieuwe mijnen aangelegd. Engeland was het eerste land waarin, vanwege de schaarste aan hout, de steenkoolwinning een betrekkelijk grote omvang aannam (13e eeuw). Omdat deze steenkool vanwege de hoge transportkosten hoofdzakelijk gewonnen werd in locaties dicht bij zee of aangevoerd werd over zee, stond het de eerste eeuwen ook wel bekend als "sea coal".
Bij de verbranding van 1 kg steenkool komt circa 2,6 kg CO2 vrij. Dit is uitsluitend de CO2 die aanwezig is in steenkolen zelf en die vrijkomt bij verbranding. Dit is echter maar een gedeelte van de totale hoeveelheid CO2-uitstoot die steenkool als product veroorzaakt. Volgens de well-to-wheel-methodiek wordt alle CO2 die ontstaat bij het opsporen, winnen, transporteren en opslaan van steenkolen toegerekend aan de CO2-uitstoot van steenkool. Dat kan wel zo'n 20% bedragen en daarmee komt de uitstoot op 3,1 kg CO2 per kg steenkool. Ik heb het zelf niet bedacht en kan het ook niet uitleggen, maar emeritus Prof Jo Hermans zet het in zijn "Energie Survival Gids" (ISBN 9789075541113) allemaal keurig uiteen.
Het idee is nu dat professor Jo Hermans een volslagen idioot is, die nergens de ballen verstand van heeft, omdat kolencentrales schoon zijn en dat er dus geen luchtvervuiling of CO2-uitstoot ontstaat. Dat is dus geheel nieuw inzicht en een nieuw inzicht is hetzelfde als innovatie denken rechtse politici. Een alternatief is kernenergie.
  • Rutte van de VVD zegt bijvoorbeeld glashard dat hij niet in windmolens gelooft, dus die bestaan helemaal niet. Hij kan zich niet voorstellen dat er ooit al eens eentje gebouwd is. Geen wonder dat de man nog steeds vrijgezel is.
  • Verder denkt de PVV onder aanvoering van Wilders, dat de mens totaal geen invloed heeft op klimaat en milieu en dan heten mensen die daar anders over denken eco-terroristen.
  • Het idee van die kolencentrales die zo schoon zijn komt voort uit het CDA.
  • Aan kerncentrales waar zelfs de PvdA al voor is zit het bezwaar dat er reeds honderden in aanbouw zijn, dat het dertig jaar duurt om een centrale van af het eerste schetsje op de tekentafel in bedrijf te krijgen, dat je de enorm hoge beheerskosten van het kernafval niet mee hoeft te tellen evenmin als de prijsverhogingen nu de wereldvoorraad aan bruikbare grondstoffen snel opraakt, redenen voor andere landen om het werk aan reeds half afgebouwde kerncentrales te staken, omdat de kosten voor alternatieve energie zonder vervuiling en schaarste of veiligheidsprobleem beduidend lager zullen zijn.


De gedachte, dat de ideale maatschappij met de middeleeuwen verloren ging, is niet nieuw voor aartsconservatieven en de doodsangst voor vernieuwing en verandering is zelfs vrij algemeen in die kringen.
Bij Rutte moeten we bedenken dat hij een groot bewonderaar is geworden van John McCain sinds tijdens diens campagne om de verkiezingen van Barack Obama te winnen, gebleken is, dat de oude krijger aan Alzheimer lijdt, gezien de medicatie die hij bleek te slikken en omdat hij zich niet meer kon voorstellen dat Irak en Afghanistan geen gemeenschappelijke grens hebben, terwijl hij nog wel wist te vertellen dat de Europese Unie de aartsvijand is van de Verenigde Staten en ook weigerde hij daarom te spreken met de Spaanse "president" Zapatero, niet wetend dat de man premier is en Spanje een koninkrijk. Maar goed, McCain was ook tegen windmolens, want in de States is windenergie slechts goed voor 2% van de energiebehoefte.
In Nederland is dat op dit moment 3%, maar in Duitsland 6% en dat verschil wordt heel snel groter, want de oosterburen volgen het voorbeeld van Denemarken dat nog verder voorop loopt. Dat je met de bestaande technologie van windmolens in tien jaar ook op 50% kunt komen, duurzaam en goedkoop, door er in rap tempo genoeg neer te zetten, schijnt een iets te ingewikkelde redenering te zijn om een conservatief te kunnen overtuigen. Bovendien levert het een heleboel nieuwe banen op, dus ook belastingopbrengsten en dat kan de schatkist goed gebruiken, maar ja, het liefst schaft de conservatief iedere vorm van inkomstenbelasting af en
conservatieven zijn dus geen liefhebbers van meer werkgelegenheid.
Zo moet het ontslagrecht versoepeld worden, zodat een werknemer zonder meer kan worden ontslagen, zodra hij/zij de leeftijd van het minimumloon overstijgt, om vervolgens levenslang via uitzendbureaus hap-snap voor korte tijd en veel goedkoper aan het werk gezet te worden, waar dat maar net even nodig is. Dagloners, hè? Goedkoper kan het niet.
Ook moet de algemeen verbindendverklaring van de CAO het raam uit, want anders zouden werkgevers geen soepel beleid kunnen voeren voor flexwerkers. Dat je flexwerkers en partieel thuiswerkers ook in de CAO kunt behandelen, komt bij deze aartsconservatieve heikneuters niet op. Wat aarzelend komt Balkenende ervoor uit dat hij dat nog wel in zijn achterhoofd houdt, want misschien moet hij het in een formatie nog over een andere boeg gooien, hoewel hij van mening is, dat je met de PvdA absoluut geen zaken meer kunt doen en een samenwerking met de VVD, PVV en ToN veel kansrijker is. Op de Christen Unie hoeft hij niet te rekenen, want die verdommen het om de huren omhoog te gooien en de huursubsidie af te schaffen, zodat alle ouderen die in een huurhuis wonen en geen eerste eigen woning kunnen kopen, gewoon op straat worden gesmeten.
Tja, anderhalf miljoen bejaarde daklozen, het is wel een manier om van de vergrijzing af te komen, vooral in de winter. De CU wil echter wel christelijk maar toch sociaal zijn en dat is een waarlijk opgestane nieuwe gedachte, die wel door het recente paasfeest ingegeven zal zijn. Nu maar zien of die gedachte tot aan de verkiezingen standhoudt.
In ieder geval lijkt het beleid om achterstandswijken op te knappen en huurhuizen te onderhouden het over rechts definitief af te leggen. De verpaupering en gettovorming moeten koste wat het kost doorgaan voor mensen die te beroerd zijn om een half miljoen euro of meer voor een doorzonwoning uit te geven. De hypotheekrenteaftrek moet immers blijven? Verplichte aflossing van hypotheken moet er niet komen.
Als je dat zo hoort lijkt het net of je een huis van een half miljoen voor niks krijgt. Nou ja, een handtekening zetten is nog steeds niet afgeschaft.
Ik leg nog maar eens uit dat de hypotheekrenteaftrek niet betekent dat je het bedrag van die hypotheekrente af kunt trekken van het bedrag dat je aan belasting betaalt. Je kunt het alleen aftrekken van je bruto inkomen, dus je moet het eerst wel volledig opbrengen, maar dan hoef je er geen belasting meer op te betalen. Het voordeel is dus slechts maximaal de helft als je heel dik verdient en slechts derde als je het wat krapper hebt en dan heb je ook nog de onroerendezaakbelasting, het onderhoud voor eigen rekening, de verzekering en allerlei precariorechten. Op tv liet iemand een straat zien, als het voorbeeld dat huiseigenaren veel netter de boel onderhouden dan huurders, maar aan de uniforme netheid was duidelijk te zien dat dit allemaal huizen van een woningbouwcorporatie waren, huurhuizen dus. Bij een straat met koopwoningen zie je allerlei afwijkingen in het onderhoud.
Wat gaat een koophuis nu kosten als je voor een schamel huurhok al duizend euro per maand neer moet tellen? Ik geef geen antwoord, want het zal vanzelf wel duidelijk zijn, dat de huizenmarkt zich onmiddellijk herstelt als de foute regering aantreedt en dat is opnieuw de opmaat voor een nieuwe en nog diepere crisis, want die kopers zullen hun hand overspelen, omdat hun inkomen flink achteruit zal gaan en dan gaan er weer banken failliet, stokt de kredietvoorziening voor het bedrijfsleven en dat net op het moment dat de regering besloten heeft dat de grenzen dichtgaan en we met Europa en de euro geen donder meer te maken willen hebben, omdat ze niet toegeven aan de eisen die premier Wilders stelt. Hij wil de landbouwsusidies afschaffen en de bio-industrie afbouwen dus als je toch niks meer uit te voeren hebt, wat moet je dan nog met Europa, waar ze hardnekkig vlees, eieren, melk graan aardappelen en groenten blijven verbouwen? Ontwikkelingssamenwerking afschaffen en de grenzen open voor goedkoop voedsel uit de hongerende ontwikkelingslanden. Hij heeft het volstrekt schaamteloos op zijn website gezet.
Voor één sinaasappel moet je veertig liter water geven, maar dat lossen ze daar in Afrika wel op, denkt Wilders.
Net als in het begin van de jaren dertig der vorige eeuw zal een koers over rechts weer gigantisch veranderingen teweegbrengen en juist door het beleid om elke verandering tegen te gaan, want verandering over links is vernieuwing en dat past niet in een tijd die op zichzelf al zo nieuw is door alle veranderingen in de wereld. Daar stelt de reactionaire aartsconservatief zich tegen te weer. Die ultra-rechtse ideeën, ter bevordering van stilstand en achteruitgang, blijken volgens de peilingen toch verrassend goed aan te slaan bij de Nederlandse bevolking. Liever dood dan rood en liever niks meer te doen dan lekker groen.

Inpakken en wegwezen, want Nederland heeft geen toekomst

Innovatieplatformlid Alexander Rinnooy Kan overhandigt de Kennisinvesteringsagenda 2010, een actieplan om Nederland in de top 5 van kenniseconomieën te brengen, aan politici Gerard Schouw (D'66), Marianne Besselink (PvdA), Mark Harberg (VVD), Jan Jacob van Dijk (CDA) en Tofik Dibi (Groenlinks).

“Onderwijs en kennis hebben geen vijanden, maar te weinig echte vrienden”, zegt Alexander Rinnooy Kan, SER voorzitter en voorzitter van de werkgroep Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform, met het uitkomen van de derde evaluatie van de Kennisinvesteringsagenda(KIA). “Juist de komende jaren hebben onderwijs, onderzoek en ondernemerschap echte vrienden nodig”. De KIA laat zien hoe Nederland er voor staat als kennisintensief land. Rinnooy Kan: “Helaas constateren we voor het derde achtereenvolgende jaar dat er maar sporadisch vooruitgang is geboekt. We benutten nog steeds lang niet al het talent dat in Nederland beschikbaar is. De afstand tot onze naaste concurrenten, Duitsland en Scandinavië, is verder opgelopen. Het doel om tot de top 5 te behoren raakt daarmee verder uit zicht."

Getalenteerde Nederlandse jongeren van alle leeftijden doen er goed aan het polderlandschap gehaast te verlaten. Met een IQ van boven de 75 heb je in dit land niets te zoeken of te verwachten. Laat mij maar achter want ik ben te oud, maar maak dat je als de sodemieter wegkomt en het beste is dat je kinderen elders zo vroeg mogelijk de taal van je nieuwe vaderland leren, want teruggaan zou buitengewoon onverstandig zijn. Eén goede raad: trek niet over of voorbij de Alpen, want dat is alleen leuk in vakanties. Het maakt weinig uit wat je vakgebied is, want het gaat om de toekomst na ons, d.w.z. de toekomst van onze kinderen en in Duitsland, om maar eens iets te noemen, liggen de kansen op een zinvol leven heel erg veel hoger. En niet alleen in Duitsland. Het Europese buitenland gaat met haar tijd mee en in Nederland blijven we niet een klein beetje, maar echt heel erg ver achter, omdat we nu eenmaal sinds het begin van deze eeuw een achterlijke politiek hebben en maar blijven doorgaan op de weg van een effectief debiliseringsbeleid, dat ook al de laatste dertig jaar van de vorige eeuw overheerste, terwijl men tracht de indruk te wekken, dat juist door het onderwijs steeds verder af te breken, in verwarring te brengen en financieel uit te kleden men razend snel op weg is naar de top in de kenniseconomie. Ga je objectief vergelijken dan zie je dat we steeds dieper wegzakken en steeds minder investeren met de lachwekkende pretentie daar steeds hoger mee te scoren. Dat niet iedereen het zo doet, hè? Als je echt voor een dubbeltje op de eerste rij kunt zitten zouden andere landen dat toch navolgen?
Zelfs als atheïst bid ik nog vijf keer per dag met het gezicht naar mijn geboortestad Arnhem dat God genadig moge verhoeden dat Verdonk, Wilders en Rutte de kans krijgen om Nederland van de EU af te zonderen, want dan worden de achtergebleven Nederlanders niet eens in leven gehouden door de Europese charitas zodat het massale sterven niet meer tegen te houden is. Wie niet werkt zal niet eten, maar als het enige werk dat van de doodgravers is, kun je in het laatst overgebleven baantje ook niet meer de kost verdienen.
Je kunt op school niks leren waaraan je wat hebt, want anders wordt het te moeilijk voor anderen die zo dom zijn als het achtereind van een vakrken en iedfereen moet gelijke kansen hebben desnoods ten koste van hen die wel tot iets in staat zijn. Een blinde en doofstomme analfabeet moet gewoon met goed gevolg eindexamen kunnen doen aan de school voor journalistiek. Je hoeft alleen de eisen maar wat terug te schroeven en dat kost echt niks extra. Dat haal ik er maar even bij om duidelijk te maken hoe het zit zonder dat ik erg hoef te overdrijven.
Gelukkig wordt slechts 6% van de kennis om een vak uit te oefenen op school geleerd en de rest in de praktijk. Jawel, dat is heel goed mogelijk maar het kost onvergelijkbaar meer tijd. Wat je in de schoolrijpe leeftijd kunt leren in een maand van 6 tot en met 24 jaar kost een jaar als je al wat ouder bent, dus daar moet je dan tot je pensioengerechtigde leeftijd over doen, zodat niemand daar nog wat aan heeft. Ik ken massa's kunstenaars die er dertig jaar over gedaan hebben, om te leren wat mij na drie maanden kunstacademie in Arnhem werd duidelijk gemaakt, namelijk dat ik wel talent had, maar nog geen begin van enig vakmanschap, terwijl ik toch vanaf mijn negende gemiddeld vier uur per dag geoefend had en iedereen in mijn omgeving het hartstikke prachtig vond. Tja, de handen konden wel wat, maar er mankeerden gewoon nog enkele fundamentele inzichten en conceptuele vaardigheden aan en daar moest nog vijf jaar intensief aan gewerkt worden. In die tijd kon dat nog lukken, zodat je alles kunt maken wat je bedenken kunt of zomaar in je opkomt, maar nu kun je alleen nog een op zichzelf staand kunstje leren dat misschien even in de mode komt.
Ik was nog net op tijd, ruim voor de Mammoetwet en de nota Herziening Onderwijs Salarissen. De Mammoetwet was bedoeld om het onderwijs buiten westen te meppen en de HOS-nota om het vervolgens dodelijk te wurgen en dat is enorm succesvol geweest. Het waren bezuinigingsmaatregelen die werden verkocht als onderwijsvernieuwing. Tja, als het volk niks geleerd heeft kun je het alles wijsmaken en dat is in het belang van de politiek. Toch kon iedereen het zien aankomen, want de mammoet was toch al helemaal uitgeroeid door menselijk toedoen? Dat moest dus ook zo met het onderwijs. Het onderwijs moest net als de mammoet worden uitgeroeid. Onderwijs kost namelijk geld.
Mijn grootouders waren ook op tijd, tot aan hun dood liefdevol verzorgd zonder ook maar één pyjama-dag en keurig ter aarde besteld. Ze hebben nooit te horen gekregen dat hun ouderdom een maatschappelijk probleem was, waar jongeren zwaar onder zouden moeten lijden. Ze hebben gewerkt en geoogst wat ze verdienden, levenslang trouw aan de sociaal-democratie.
Voor mijn moeder was dat al niet meer weggelegd zodat ze liever doorging tot ze erbij neerviel en voor mezelf heb ik ook geen enkele illusie dat een menswaardig einde in het verschiet ligt. Dat kost geld, dus dat zit er niet meer in.
De jongeren zouden daar veel te erg onder moeten lijden.
Daarom jongeren... je hebt geen toekomst in Nederland... ga weg!

Tegen beter weten in

Waar moet Nederland in de toekomst zijn geld mee verdienen? Feike Sybesma, CEO DSM pleit voor een nieuwe Nederlandse industriepolitiek en waarschuwt voor de directe gevolgen voor Nederland.
Spijtig, niet mijn schuld, maar Buitenhof staat niet toe dat embedded video op ander site verschijnt, dus we moeten het doen met een linkje: dit dus. Wat de meerwaarde van dit uitstapje zou kunnen zijn is een raadsel, maar goed, autisme en achterlijkheid gaan in Nederland hand in hand, wat dan gepaard gaat met narcisme, dus in die richting zullen we het waarschijnlijk moeten zoeken.
Dit is de man:

Feike Sybesma pept de zaak nog aardig op. We stellen vast dat Nederland smadelijk uit de top-tien gezakt is, maar hij heeft het er consequent over dat we ons best moeten doen om onze plaats in de top-tien te behouden. Dat is net zoiets als een voetbaltrainer die vindt dat je de score op gelijkspel moet zien te houden, terwijl je al met 5-0 achterstaat.
Maar de opdracht van het Innovatieplatform was om Nederland in de top-vijf te houden en dat dit niet is gelukt, is niet alleen overduidelijk, Feike geeft ook aan, hoewel schoorvoetend, waar dat aan ligt. Per slot is hij de man niet om de regering te vertellen hoe er geregeerd moet worden. Dat is een misverstand, want hij is die man nu juist wel, omdat de regering daarom gevraagd heeft, vanwege het feit dat ze het zelf niet weten. Hoe zouden ze ook? Het is domweg hun vak niet. Hij doet net of vakmanschap een politiek onderwerp is en dat is het natuurlijk niet, net zomin als economie. Je kunt keuzes maken, dat is waar, maar die zijn altijd te onderscheiden in goede keuzes en foute keuzes. Een goede keuze is het als het beoogde resultaat wordt bereikt en het aardige is, dat je bij deze test best mag afkijken. Het is niet verboden, om, als Finland het bijzonder goed doet, dat beleid klakkeloos over te nemen om een vergelijkbaar resultaat te bereiken. In mijn vak kan dat niet, omdat ik creatief en uniek moet zijn, maar in zijn vak kan dat nu juist wel en als je dan lekker bezig bent, kom je vanzelf wel tot een eigen stijl, met de kans boven iedereen uit te stijgen.
In Nederland is men bereid te geloven, dat we het beste van de wereld zijn op het gebied van onderwijs, kennis en innovatie met het absolute minimum aan investeringen. Dat hoor je Feike ook nog zeggen, dat het zo verbazend is wat we toch nog voor mekaar krijgen, gezien hoe weinig we erin investeren. Wij en hij kunnen echter niet aanwijzen dat we iets voor mekaar krijgen en dat mag geen verwondering wekken gezien het feit hoe weinig we in de kenniseconomie investeren. Krijgen we echt iets voor mekaar zonder dat het wat kost? Hoe komt men erbij?
Ik denk door de sporten waar we goed in zijn, omdat we veel vlees eten dat vergeven is met groeiversterkers en antibiotica, meer dan overal elders in de wereld. Ze geven het aan die beesten; er wordt mest uitgereden op het land; de rotzooi spoelt uit via de grond in de sloot en daarmee wordt onze groente besproeid, dus ook als vegetariër ontkom je er niet aan. Dat we daardoor ESBL binnenhalen - bacteriën die immuun zijn voor antibiotica - en daarmee onze volksgezondheid op dodelijke wijze ondermijnen, ach, wat dondert dat, als er met onze bio-industrie goed verdiend wordt in de export? Dat is nu een voorbeeld waarover we kunnen roepen dat we voorop lopen. Ongeveer 80% van al het kippenvlees is met ESBL besmet en hoelang zullen we dat nog mogen uitvoeren, als kippenvlees uit andere landen wél gezond is?

Het Innovatieplatform wordt nu opgeheven en je hoort voorzitter Feike niet zeggen dat het is mislukt, maar dat is het natuurlijk wel.
Ze hebben nagelaten de regering te vertellen wat de regering móét doen en als je die amateurs dan laat kiezen wat er werkelijk gaat gebeuren kiezen voor wat het minste kost en dat is zo weinig mogelijk doen met als alternatief alles verkeerd doen. Het zijn per slot politici en dat zijn heel slimme mensen die vrijwel nergens de ballen verstand van hebben anders hadden ze wel een zinniger vak gekozen. Dat is niet erg als ze de deskundigheid van anderen maar aangeleverd krijgen in hapklare brokken. Ze willen best wel succes hebben en ook wel zonder zelf op een originele gedachte te komen. Dat vinden ze fijn, van niks weten, maar doen wat een echt deskundige ander zegt en daarmee succes behalen en dan de eer opstrijken die eigenlijk aan die ander toekomt. Om een politicus te overtuigen moet je gewoon voorrekenen dat het financieel-economisch zo duidelijk winst oplevert dat het Centraal Plan Bureau en de Raad voor het Regeringsbeleid er óók in geloven. Dat had het Innovatieplatform moeten doen.
Op typisch Hollandse manier hebben ze dat uit pure bescheidenheid nagelaten.
Dat er geen donder van terecht gekomen is, heeft het Innovatieplatform te wijten aan het feit dat ze niet een hele lijst hebben van noodzakelijke maatregelen die de kabinetten-Balkenende tijdens hun bestaan hebben nagelaten en waarvoor ze, wegens weloverwogen obstructie tegen het landsbelang, zonder meer levenslang in de bajes gegooid moeten worden.
Dat het gevoerde beleid verwoestend is voor talloze levens van Nederlanders moge duidelijk zijn.
Om maar even bij het voorbeeld van ESBL te blijven, in Denemarken wordt het probleem getackeld door het gebruik van antibiotica in de dierhouderij met 80% terug te brengen, terwijl het narcistische CDA-meisje Verhoeven, met de kekke blonde lokjes in heur donkere haar, besluit nog maar eens een proef te doen met 10% minder antibiotica, duidelijk met de bedoeling om, terwijl er reeds honderden menselijke doden vallen, een werkelijk ingrijpen voor onbepaalde tijd uit te stellen en liefst tot in eeuwigheid, al zou de helft van de bevolking erdoor uitsterven, omdat er intussen toch wel lekker aan verdiend wordt.
Er zijn al vijftig jaar proeven gedaan en het is allemaal uitgebreid onderzocht, maar de minister gaat er kennelijk vanuit, dat Nederland zich op een andere planeet bevindt, waar heel andere wiskundige, bio-medische en fysische wetten gelden. Er is al zoveel onderzocht dat het onmogelijk is dat een Nederlands onderzoek nog tot nieuwe feiten komt, tenzij het de bedoeling is dat er met alles in dit onderzoek godsgruwelijk gefraudeerd wordt tot en met de duidelijk waarneembare besturende "Hand Gods" die het beste met ons voorheeft. Dat zal dus de bedoeling wel zijn. Heb vertrouwen, want als het niet goed zou zijn zou God ons er wel van weerhouden.
Dan ben je niet alleen onvoorstelbaar stupide, maar ook door en door slecht.