29 okt. 2010

Ramsey Nasr schrijft gedicht over kabinet


Mijn nieuwe vaderland

Wie neerlands bloed in d’aders vloeit
van vreemde smetten vrij
wiens hart voor volk en orde gloeit
verhef uw zang als wij.
Vandaag zien wij weer één van zin
de vlaggen afgestoft.
Vandaag zet ik mijn feestlied in
voor vaderland en schoft.

Ik eer de leiders van mijn land.
Hun vlekkeloos parcours
leert mij wat macht vóór al verlangt:
’t geweten van een hoer.
Ik eer mijn leiders hemelhoog
en ’t hoogst zit een fascist
die u en mij zolang gedoogt –
zolang als hij beslist.

Beschermt gij, leiders, onze grond
waar vreemde adem gaat
gij die zo rein zijt, kerngezond
en zuiver op de graat.
Wij smeken om een harde hand
in aangewreven haat.
Behoud voor 't lieve vaderland
de blanke natiestaat.


Braakt uit, gij vrienden, vrij van zin
uw krop, uw kreet, uw gal.
Niets is taboe en niets te min
uw bagger minst van al.
Verneder dus wat u niet zint
sla stuk wat niet bevalt
laat zien hoe u dit land bemint
omhels het op zijn smalst.

Hoe klopt ons hart, hoe zwelt ons bloed
bij 't rijzen van dees’ toon.
Klonk ooit een zuiverder gemoed
een leger hart zo schoon?
Waar hoorde men die koekoekszang
voor volk en vaderland?
Dat was toen in het landsbelang
een heel volk werd verbrand.

Dood nu wat afwijkt van uw bloed
en van uw onderbuik.
Bewaar het niet, verdelg het goed
zodat dit land ontluikt.
Wie hier nog onze mildheid zoekt:
los op in brandend veen.
Waar elk verschil werd opgedoekt
zijn staat en burger één.

Wie neerlands bloed in d’aders vloeit
van vreemde smetten vrij
die fabel staat weer eens in bloei
in dwazen zoals wij.
Veel liever word ik door een volk
van hunnen aangerand
dan mee te gaan in deze kolk
van schoft en vaderland.

27 okt. 2010

Arbeid maakt vrij?Indien de video hierboven niet werkt, klik dan op deze link

Na de tweede wereldoorlog bleef mijn joodse moeder met mij (4 jaar) over en in die tijd was er geen regulier werk voor moeders op de arbeidsmarkt. De gedachte hierachter is dat moeders zich met hun kinderen bezig moeten houden en dan hebben ze geen tijd voor werk. Ze kreeg dus een uitkering en net als in de video hierboven moest daarvoor gewerkt (ook afwassen) worden. De werkdagen waren 12 uur lang, 6 dagen per week, terwijl een gewone werkdag 8 uur duurde en de steun (dat heette toen zo) bedroeg 75% van het minimumloon. Daar zat weer een andere morele gedachte achter: wie niet werkt zal niet eten.
Zou de reguliere arbeidsmarkt niet gesloten zijn geweest voor moeders dan had de mijne weer als handwerklerares op een huishoudschool kunnen werken, zoals voordat ze trouwde, waardoor ze onder het beroepsverbod viel.
Uiteraard zag men het wat mijn opvoeding betreft heel somber in en dus werd daar iets aan gedaan door mij op te halen en in het Observatiehuis De Schutsluis te Loosdrecht onder te brengen, waar vanuit ik wellicht geadopteerd kon worden, om als voormalig joods jongetje een christelijke opvoeding te krijgen. De instantie die daar over ging heette de Vrijzinnige Voogdijvereniging Tot Steun (voor alle gezindten). Er waren enige vervelende condities, want als joods jongetje was je uitgesloten van zoiets als het Ziekenfonds. Je moest er ook hard werken en dan kreeg je te weinig te eten en al helemaal heen onderwijs. Ik was dus na twee jaar danig ondervoed, kreeg een longontsteking en nadat ik in coma was geraakt, werd ik gered door een personeelslid met een dokter en medicijnen, alles op haar eigen rekening. Ze werd daarvoor ontslagen wegens eigenmachtig optreden.
Voor joodse jongetjes was namelijk geen ziekenfonds voorzien, dus geen medische behandeling in welke vorm dan ook en alleen de 7 joodse jongetjes waren op den duur erg kwetsbaar, omdat die er jarenlang verbleven en ontberingen leden, terwijl de 93 boefjes, die overigens net zo hard werden afgebeuld, na drie maanden observatie naar hun definitieve plaatsing door de kinderrechter gingen. Die waren dus veel korter op dieet.
Bovendien heb ik geen dag onderwijs gehad in de drie jaar dat ik er geweest ben. Dus hoe zat het dan met die opvoeding, waarover men zo bezorgd was geweest? Dat moest je dus zelf doen en uiteindelijk kwam het allemaal goed door particulier initiatief van buiten af, een hoop geluk en mijn eigen capaciteiten.

Ik heb sterk de indruk dat men onder het bruine bewind poogt dezelfde contraproductieve en aftandse filosofieën weer tot beleid te maken. Liberaal noemt men dat, maar het is feitelijk aards-conservatief. Te gemakkelijk gaat men er vanuit dat wie niet werkt of door omstandigheden niet werken kan, kennelijk niet werken wil, waardoor draconische maatregelen gerechtvaardigd lijken en dan gaat er nog veel meer mis. Kinderen in gevangenschap en zonder onderwijs of deugdelijke medische verzorging zijn al geen uitzondering meer. Door de toename van taakstraffen in plaats van detentie zijn er veel cellen voor kinderen beschikbaar in de penitentiaire inrichtingen waarop flink bezuinigd gaat worden. Het doet er niet toe dat die kinderen kinderen van illegaal in Nederland verblijvende ouders zijn. Het blijven kinderen, een categorie met speciale rechten die thans door de overheid worden geschonden. Natuurlijk zit het bestuur met dilemma's en dat hoort nu eenmaal bij besturen en daarom moet je capabele mensen in het bestuur hebben die oorzaken en gevolgen kunnen onderscheiden.

Zelf heb ik het geluk gehad een mecenas te treffen die mijn peperdure individueel onderwijs betaalde en me ook later bijstond in mijn studiekosten, omdat ik bovengemiddeld presteerde en ik werd nog 7 jaar begeleid door een uitstekende kinderpsychiater. Dan heb je ongelooflijk veel geluk gehad. Met de andere jongens, de 6 joodse en een paar duizend boefjes, is het, zoals uit de statistieken blijkt, niet zo goed afgelopen, maar ook in het belang van de samenleving is het massaal genereren van beroepsmisdadigers niet zo'n goed idee, lijkt me.

In de VS heerst de trend om overeenkomstig de reeds lang heersende VVD-ideologie het gevangeniswezen te privatiseren, waardoor winsten uit arbeid door gevangenen ten goede komen aan de aandeelhouders. Ook de directeur van Observatiehuis De Schutsluis in Loosdrecht, waar ik toen met die andere 6 joodse jongetjes geïnterneerd was, verdiende een flink fortuin met zijn regiem van kinderarbeid. Dan moeten er wel voldoende arbeidskrachten zijn en hoe minder je die te eten geeft, hoe goedkoper de arbeid wordt en als 93% raszuivere boefjes binnen drie maanden doorstroomt heb je geen opvallend hoge sterfte. Van een dooie jood kijkt niemand op.
Kijken we weer in de statistieken, dan blijkt dat iedere Amerikaan gemiddeld 2 jaar van zijn/haar leven in de gevangenis doorbrengt. In The Land Of The Free leeft het meest gestrafte volk ter wereld. Wij gaan dus ook die kant op met VVD en PVV, met het woord Vrijheid prominent in de naamgeving van partij en beweging.

21 okt. 2010

Poen Pezen voor EU-uitdagingen


De Europese Commissie en het Europarlement vinden dat de Unie financieel niet opgewassen is tegen de uitdagingen ven de toekomst. Duitsland en andere lidstaten staan steeds meer onder druk om de EU eigen geld ter beschikking te stellen.
Voor de bepaling van het EU-budget 2011 eisen alle fracties in het Europarlement van Straatsburg meer geld voor de uitgaven van de unie ingevolge het Verdrag van Lissabon. Je kunt wel iets afspreken, maar dan moet je ook betalen wat het kost. "De voorziene doelstellingen zijn duidelijk financieel onvoldoende onderbouwd," zei de sociaaldemocratische fractieleider Martin Schulz afgelopen dinsdag. Omdat echter de bovengrens der bijdrage van een lidstaat vastligt, dringt zich de behoefte op om een eigen inkomstenbron van de EU in te stellen. Dat ligt niet lekker bij het Nieuwe Schaduwrijk Bruine kabinet in Nederland, dat juist de bijdrage aan de EU wil halveren, terwijl Nederland 75% van het BNP in of door het voornamelijk Europese buitenland verdient. M.a.w. we liggen er al uit voordat we zelf afscheid genomen hebben op grond van de onvoorstelbare zelfoverschatting dat Rutte het gelijk van de wereld heeft en Wilders de enige is die Europa kan redden. Hoe en met wat, dat weten ze buiten het financieel verwurgen van de Nederlandse cultuur zelf ook nog niet, maar zij zullen handhaven, te vuur, te zwaard en teveel om op te noemen. Nou ja, op een blanke duintop die schittert in de zonnegloed, dat wel. Dromers!
Terug in de realiteit zal het duidelijk zijn, dat Nederland min of meer economisch geannexeerd is door Duitsland, domweg met handen en voeten gebonden, maar niet verhinderd om te spreken en - dat moet iedereen toegeven - die Duitsers luisteren echt naar ons, ietsje meer nog dan naar hun eigen deelstaat Sleeswijk-Holstein met een vergelijkbaar aantal inwoners en oppervlak.
Onze autonomie bestaat alleen nog in onze fantasie. Het is allang geen realistisch gegeven meer en als grootste van de kleintjes, tevens leidinggevend in de Benelux en als participerende Founding Fathers van de EK&S-Gemeenschap (de Europese Kolen-en Staalgemeenschap) en de EEG, hebben we binnen de EU een buitensporig grote invloed, meer dan ons inwonertal kan rechtvaardigen. Omdat wij door niemand worden gevreesd kunnen we vrijuit spreken, een soort getuigenis-partij après la letre.

Het is vanzelfsprekend dat iedereen profiteert van een zo hecht mogelijke eensgezinde samenwerking van de cultureel verwante volkeren in de Europese invloedssfeer. Dat is een kwestie van orde op zaken stellen in het eigen Europese huis, waarbij de volledige toetreding van alle Scandinavische landen en de Balkanstaten een veel hogere prioriteit heeft dan de toetreding van zuidwestelijk Azië, Turkije, Syrië en Iran, waardoor de VS ons willen opzadelen met hun probleem.

Wat het Midden-Oosten betreft zijn we gauw klaar want natuurlijk keren we ons tegen de voorgenomen genocide door extreme moslims van Hezbollah en Hamas, die niet alleen alle joden, inclusief mijzelf, willen liquideren maar ook ons Europa en vervolgens de rest van de wereld willen onderbrengen in een wereldkalifaat. Wij, Europeanen die zelf hun leergeld betaald hebben, zijn geen voorstanders van theocratie. Nadat we hebben toegegeven dat ons eigen imperialisme niet de juiste weg is, om de wereld door autoritair bestuur te transformeren tot een vreedzame planeet, willen we niet het slachtoffer worden van het meer hardnekkige islam-imperialisme. Men vraagt zich wel eens af wat er nu zo vredig is in de islamitische staat als de islam toch een religie van vrede moet zijn. Wel, dat beperkt zich tot kleine sektes van lieden die het geheel met elkaar eens zijn en alle anderen, ook moslims, moeten dan geliquideerd worden, zodat er uiteindelijk geen onderlingen geschillen meer bestaan. Er kan slechts vrede zijn als je het volledig en in alles met elkaar eens bent. In het Christendom hebben we dat ook meegemaakt, maar het bleek onhoudbaar. Uiteindelijk blijft er dus slechts één over die ten onder gaat door gebrek aan support. Je kunt hieruit gemakkelijk concluderen dat volgens de koran het vrederijk van God alleen te bereiken is door de zelf-liquidatie. Wij hoeven het zelf niet te doen.
Het is natuurlijk wel van belang dat we niet al te onbesuisd proberen proberen hen te redden die hun leven ervoor over hebben om ons af te maken. Tja, ik ben een jood, dus voor mij is dat nogal eenvoudig.

Nochtans verzet ik mij tegen de gedachte dat de Europese Unie zich a priori moet conformeren met de Israëlische politiek, zoals Wilders het graag ziet. Op Israël is politiek heel veel aan te merken, maar dat mag niet verder gaan dan de grens stellen bij legalisatie van de overheid om het eigen volk te beschermen tegen aantasting van de veiligheid van de gehele eigen bevolking. Dat geeft geen recht op gebiedsuitbreiding. Als de Israëlische politiek de vorm van landje-pik aanneemt, dan moeten we, ondanks de Bijbelse motieven, daarvan afstand nemen en de seculiere staat Israël zelf voor haar religieus-politieke dwalingen laten opdraaien. Als ze hun normen aan anderen willen opdringen, moeten ze ook accepteren dat die anderen hun normen aan hen willen opdringen en mijn idee is, dat je daarmee beter kunt ophouden en slechts het recht moet handhaven om gewoon jezelf te zijn. Dus geen bijbels Groot-Israël van de Nijl tot de Eufraat, hoewel een Oriëntaalse Unie met Jordanië en Israël als leidend staten geen slecht idee zou zijn en in de al zeer nabije toekomst de enige mogelijkheid om nog wat mee te doen op het wereldtoneel.

De oliemacht is tanende in het Midden-Oosten en heel het mediterrane gebied dringt zich op met het centrale probleem van watergebrek. Hoewel je rijk bent en geen wijn of bier drinkt, terwijl je melk niet verdraagt, ga je onverhoopt toch dood bij gebrek aan drinkbaar water. Daar doe je dan toch wat aan?
Jawel, er is water zat in de zeeën der aarde, maar ongeschikt voor landbouw en menselijke consumptie, tenzij je er met veel energie wat aan doet, want de nodige energie van de zon is er ook genoeg en meer dan ze op kunnen. Ze kunnen ook nog energie exporteren en zo onze exponentieel toegenomen Europese behoefte dekken. Wij zijn toch niet allemaal gek? Als het niet lukt gaan zij dood en kunnen wij ietsje armer verder leven in een toch al onwerkelijke uitspatting van weelde. Het wordt pas lastig als we heel Afrika van alle gemakken willen voorzien. De Oriënt en Noord-Afrika bewateren in ruil voor veel van onze energiebehoefte is een goede deal en als homo sapiens onder mekaar snappen we dat allemaal.

Momenteel is de EU samen met haar oude maatjes van de EEG de sterkste economische macht ter wereld en dan moet je nu dus even doorpakken. Als iedereen individueel gelijke kansen krijgt is concurrentie een zaak van getallen en educatieniveau. Als zodanig doen we het niet slecht, hoewel India en China grotere procentuele groei vertonen, maar die hebben dan ook een enorme achterstand in te halen en dat zal niet altijd zonder narigheid, onderling en intern, verlopen. Hun toekomst kun je terugvinden in onze geschiedenis en dat geldt ook voor de Verenigde Staten. De onversneden VOC-mentaliteit werkt niet neer, wat onze vorige premier nooit begrepen heeft, bijvoorbeeld dat herinvoering van slavernij en dus ook de handel in slaven, geen draagvlak meer vindt in de huidige samenleving. Nee, Wilders heeft het beter begrepen, dat je ongeveer een derde van de bevolking kunt vangen op grond van ongerustheid over volksvreemde eigenaardigheden van sommige buren, zoals protestanten zich vroeger verontrust toonden als ze katholieken in het openbaar een kruisje zagen slaan. Bij het vervullen van mijn militaire dienstplicht (1963-64) heb ik dat zelf nog meegemaakt,want even stilte om te bidden voor het eten was verplicht. Dan heb je van huis uit geleerd dat de paapse mis een vervloekte afgoderij is en zo'n gozer zit gewoon naast je en dat blijkt in werkelijkheid geen enkel probleem te zijn.
Daaruit ontstaat enerzijds de draak van het gedoogbeleid en anderzijds de gezegende mogelijkheid van tolerantie. Dat gaat niet samen, zodat je moet kiezen en dan lijkt me tolerantie zonder het gedogen van wetsovertreding geen verkeerde keus. Die wet moet dan voor iedereen gelijk zijn en voor iedereen gelijk worden gehandhaafd. Als een opgeschoten drop-out een willekeurige oude dame zonder te onderscheiden motief gewoon dood trapt naast de supermarkt, dan kan zo iemand niet onschuldig gehouden worden, omdat de familie vindt dat de dader zo'n voortreffelijke moslim was, hoewel hij de moskee nog nimmer van binnen zag, maar gewoon, omdat hij volgens de islamitische normen zijn moeder in ere hield en nooit probeerde een mede-moslim te vermoorden. Een hele wijk ontstak in ziedende woede, omdat de moordenaar zich tóch moest verantwoorden voor de rechter. Kijk, dan hebben we onvoldoende duidelijk gemaakt wat Europa is en daarmee hebben we onze eigenwaarde te grabbel gegooid.
In de unieke en tijdelijke situatie dat we nu economisch de sterkste baasjes zijn in de wereld moeten we enige dingetjes naar onze hand zetten als het om wereldpolitiek gaat en dan past ons nu even geen bescheidenheid. Het gaat wat dat betreft in Europa om geld en eenheid. Waar het naar toe moet is duidelijk. De Europese doctrine is grofweg dat wat goed is voor een ander niet per se slecht hoeft te zijn voor onszelf. Geen hemelbestormende ideologie, zoals het Amerikaanse idee dat je mensen in de hele wereld met onafzienbaar geweld moet dwingen zich democratisch en gezellig te gedragen. Naar mijn idee ben je dan als supermacht meteen al uitgeschakeld. Het vestigen van democratieën in Afghanistan en Irak is tot op heden geen succes gebleken, dus de VS hebben die oorlogen in feite bij voorbaat al verloren, zoals ze ook de Vietnamese bevrijdingsoorlog verloren hebben, nadat ze in Korea al moesten berusten in een patstelling.
Geweld werkt alleen met voldoende draagvlak bij de bevolking die het dagelijks aangaat, zoals in de oorlog tegen Nazie-Duitsland en Japan, dus democratie werkt overal, ook ondergronds.
Wat dat betreft kunnen we ontzettend trots zijn op onze Europese opvatting van het staatsbestel, parlementaire democratie met lokale diversiteit en zoveel mogelijk bestuurlijke verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij de mensen.

Wat daarmee mis kan zijn, is, dat verplichtingen zonder bijbehorende financiële dekking aan anderen worden doorgeschoven, naar boven of naar beneden, wat niet uitmaakt als het domweg niet werkt. Als de keizer geen kleren heeft, krijgt ie het koud in de winter, hoe je hem ook wendt of keert en dat geldt ook voor de boer die ons leven met gezond voedsel onderhoudt. Dat kan ook niet zonder dekking van de kosten. Dat zie je toch aankomen?
Nu doet zich het ongelukkige voorval voor, dat we even worden geregeerd door verwildering in ons land. Echt regeren kun je het niet noemen, omdat 80% van alle voornemens niet uitvoerbaar is of niet kan leiden tot het doel dat men zich stelt. Je kunt niet tweeduizend man meer aantrekken voor iets en tegelijk voor tweeduizend man minder salaris betalen. Dan sturen ze die taak dus naar een ander, zoals de gemeenten, zonder financiële dekking. Zo werkt het niet. Een aannemer in een groot bouwproject gaat in zo'n geval failliet en het project wordt dan stil gelegd, waardoor belangrijke infrastructuur niet tijdelijk maar permanent teloor gaat, totdat alsnog de benodigde gelden beschikbaar zijn. Dat is dermate wetmatig, dat bouwondernemers ervan profiteren door opdrachten voor een te lage prijs te aanvaarden, wetende dat het echt benodigde geld achteraf wel wordt bijgepast, omdat anders de hele initiële investering verloren gaat.
Wat we daaruit leren, is, dat we in feite gedirigeerd worden door nut en noodzaak. Als iets echt nodig is, dan komt het uiteindelijk toch en hoe meer we tegenstribbelen hoe duurder het wordt. Daarom is het zinnig om zonder ideologische vooroordelen goed te analyseren wat nut en noodzaak is en daarop pragmatisch in te spelen met adequate financiering.
Dat moeten we Europees ook toepassen, want we hebben er geen belang bij op korte termijn wat extra geld in onze zak te hebben en daardoor later met onze onze kinderen honger moeten lijden. Nu opmaken wat je hebt is het enige motief achter de voorgestelde halvering van de Nederlandse bijdrage aan wat Europa nodig heeft om ons allemaal te laten profiteren van onze kortstondige machtspositie in de immer schiftende wereldomvattende concurrentiestrijd.
Ook al krijgen we later wellicht een tweede kans, toch moeten we niet nalaten deze kans nu te grijpen.
Door onze goede positie nu te benutten kunnen we veel bereiken wat voor allen - zelfs voor moslims - beter is. Dat het behalve voor onszelf ook voor anderen klaarblijkelijk beter is, mag ons niet tegenhouden en dat is dus radicaal tegen het voorgenomen beleid van het kabinet-Rutte. Dat wil 18 miljard bezuinigen ten koste van de armen, de zorg, de veiligheid en de kern van onze welvaart, vegen er vervolgens hun reet mee af en spoelen het door.
Pas ná Rutte kan er weer echt geregeerd worden.

Op de wereldmarkt boert het Duitse bedrijfsleven beter dan ooit


Op de wereldmarkt boert het Duitse bedrijfsleven beter dan ooit. Naar schattingen van het (Budesverband Grosshandel Aussenhandel) BGA kan al in 2011 de grens van een miljard euro overschreden worden. "Volgend jaar is er een dikke kans dat we in onze export voor het eerst in de geschiedenis de één biljoen (1000 miljard) bereiken," zei BGA-president Anton Börner afgelopen dinsdag. Dan zal de uitvoer zo sterk toenemen als al in tien jaar niet meer gezien is. De export steeg volgens het BGA in Berlijn gedurende het lopende jaar al met 16% naar 937 miljard euro. Daar mee wordt sneller dan verwacht weer het niveau van voor de crisis bereikt. Er zijn echter wereldwijde risico's. Zo zou de economie van de VS kunnen terugvallen in de recessie of de onroerendgoedballon zou kunnen knappen in China. Ook de euroschuldencrisis is nog lang niet overkomen.
Daartoe proberen veel landen met het "zoete gif van protectionisme" hun markten tegen buitenlandse concurrentie af te schermen. In het lopende jaar is de export in landen buiten de EU ook bijzonder dynamisch. Die kunnen volgens het BGA wel tot 25% groeien. Omgekeerd zullen de importen van goederen der EU-landen tezamen 17% moeten inleveren, tot een niveau van 789 miljard euro. Het handelsoverschot bedraagt 148 miljard euro.
Bescheiden rekent het BGA voor Duitsland met een toename der export van 7% op 1003 miljard euro terwijl de invoer met 8% naar 852 miljard euro stijgen zal. Duitsland zal zijn aandeel in de wereldmarkt van 9% naar 9.5% zien toenemen, "een opmerkelijke prestatie in het licht van het steeds toenemende aantal mededingers die technologisch ook steeds nmeer bij ons aansluiten", zei Börner. Kritiek van Europese partners en de VS op het Duitse exportmodel wees hij van de hand. "Er is geen automatisme waardoor de groei van de export altijd ten nadele van andere landen gaat." De succesvolle Duitse exportmarkt is een deuropener voor vele toeleveringsbedrijven in de naburige landen. "Zonder de Duitse exportkracht zou het er een stuk beroerder uitzien met de Europese economie" en daarin heeft hij natuurlijk groot gelijk voor wat Nederland en vooral Polen betreft.

16 okt. 2010

Brussel kritisch over innovatiebeleid


De Nederlandse investeringen in onderzoek, ontwikkeling en onderwijs blijven ruim achter bij het Europese gemiddelde. Het Nederlandse innovatiebeleid levert nog wel voldoende resultaat om bij de Europese middenmoot te horen, maar een inhaalslag is hard nodig.
Dat zegt Robert-Jan Smits, de hoogste ambtenaar van het directoraat-generaal Research van de Europese Commissie. Zijn uitlatingen zijn saillant, omdat Smits een van de hoogst geplaatste Nederlanders is in Brussel. Sinds de aanstelling van Smits heeft Nederland drie directeuren-generaal bij de Commissie.
'Nederland moet erg uitkijken dat de investeringen in onderwijs en onderzoek op peil worden gehouden', zo zegt Smits. Nederland steekt 1,71% van zijn bruto binnenlands product in de kenniseconomie, tegen een Europees gemiddelde van 1,9%. Het Europese streven is 3%.

Ranglijst
Smits verwijst naar een ranglijst die de Commissie in december presenteert. Daarop stijgt Nederland van de elfde naar de negende plaats, onder meer doordat Nederland goed scoort op het aantal aangevraagde patenten en op de citatenindex van wetenschappelijke publicaties. 'Die citatenindex is gebaseerd op werk dat vijf tot tien jaar geleden is gedaan', zegt Smits. 'Als een land weinig geld in de kenniseconomie stopt, dan heeft dat land op een gegeven moment ook niet meer voldoende onderzoekers die kunnen publiceren.'
Nederland is 'nog steeds een innovatievolger', zegt Smits. België, Frankrijk, Luxemburg en Ierland doen het ongeveer even goed als Nederland. Onder de kabinetten-Balkenende is met het Innovatieplatform juist een poging gedaan leidend te zijn in Europa. Iedereen is overtuigd van de noodzaak en de voordelen, dus waarom doen we dat dan niet?

Weinig onderzoekers
Doordat de Nederlandse investeringen in de kenniseconomie achterblijven, is ook het aantal onderzoekers in Nederland relatief laag, zo zegt de topambtenaar. 'Nederland staat zelfs op de laatste plaats van heel Europa wat betreft het aantal vrouwelijke bèta-onderzoekers. Dat is natuurlijk beschamend.' Ook stokt volgens hem de aanwas van jonge innovatieve bedrijven in Nederland.
Smits ziet Duitsland als een voorbeeld voor Nederland: 'Duitsland geeft volgend jaar euro 12 mrd uit aan onderzoek en ontwikkeling. Dat is een stijging van 54% ten opzichte van 2005. Duitsland wil naar de 3% van het BNP en zet dus wél op de kenniseconomie in.'

Kabinetsplannen
Over de plannen van het nieuwe kabinet wil de Nederlandse ambtenaar zich nog niet uitlaten. Het aanstaande kabinet-Rutte wil structureel € 1,45 mrd bezuinigen op onderwijs en eenzelfde bedrag investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Bij Economische Zaken worden euro 300 mln aan innovatiesubsidies geschrapt.
In de Lissabonagenda, de Europese strategie voor 2000-2010, was ook al een streefcijfer van 3% investeringen in innovatie opgenomen.

12 okt. 2010

Het kabinet Rutte ziet er als volgt uit.

OM: aangevers niet-ontvankelijk

Algemene Zaken: minister-president Mark Rutte (VVD)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: minister Maxime Verhagen (CDA; tevens vicepremier), staatssecretaris Henk Bleker (CDA)

Financiën: minister Jan Kees de Jager (CDA), staatssecretaris Frans Weekers (VVD)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: minister Henk Kamp (VVD), staatssecretaris Paul de Krom (VVD)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: minister Piet Hein Donner (CDA)

Immigratie en Asiel: minister Gerd Leers (CDA)

Buitenlandse Zaken: minister Uri Rosenthal (VVD), staatssecretaris Ben Knapen (CDA)

Defensie: minister Hans Hillen (CDA)

Veiligheid en Justitie: minister Ivo Opstelten (VVD), staatssecretaris Fred Teeven (VVD)

Infrastructuur en Milieu: minister Melanie Schultz van Haegen (VVD), staatssecretaris Joop Atsma (CDA)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: minister Edith Schippers (VVD), staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (CDA)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: minister Marja van Bijsterveldt (CDA), staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD)

Nieuwe kerncentrale onhaalbaar, dus de oude blijft todat ie ploft

Philippsburg, de laatste kerncentrale die nog in vijf jaar gebouwd kon worden (1979-1984)
Niet het nieuwe kabinet, maar pas een volgende regering kan een besluit nemen over de bouw van een nieuwe kerncentrale in het Zeeuwse Borssele. Dat blijkt uit een memo van het Ministerie van VROM. Daarin staat dat een vergunning voor een nieuwe kerncentrale pas op zijn vroegst eind 2016 kan worden verleend. Dat staat haaks op het plan van Rutte, om al in de komende jaren een besluit te nemen, al is een besluit nemen wel veel makkelijker dan een vergunning verlenen.
Het nieuwe kabinet Rutte/Verhagen is de initiatiefnemer van de bouw van een nieuwe kerncentrale goed gezind, want in het regeerakkoord staat dat de aanvragen van vergunningen die voldoen aan de vereisten worden ingewilligd. Uit de VROM-notitie blijkt dat dit niet gaat lukken. Pas eind 2016, begin 2017 kan een vergunning worden afgegeven, dus na de regeerperiode van het kabinet Rutte.
De lange periode die ervoor wordt uitgetrokken is het gevolg van de vele procedures die doorlopen moeten worden, mede in verband met de toegenomen eis van veiligheid. En het zijn juist de procedures die de vertraging veroorzaken en de bouw van de kerncentrale in de regeerperiode van het nieuwe kabinet in gevaar brengen.

Planning onrealistisch
De tijd die het ministerie nodig denkt de hebben komt niet overeen met die van de twee bedrijven die aan hebben gegeven een nieuwe kerncentrale te willen bouwen. Het Zeeuwse energiebedrijf Delta denkt dat de regering al in 2013 een vergunning kan afgeven, bijvoorbeeld door toetsing aan milieu- en veiligheidseisen achterwege te laten. Dat lijkt met de huidige wet- en regelgeving onhaalbaar. 'De planning van Delta is volstrekt onrealistisch, zo staat er letterlijk in de notitie van VROM die op het hoogste ambtelijke niveau circuleert. Een vergunning afgeven lukt pas eind 2016, begin 2017. Rekening houdend met een bouwtijd van zeker vijf jaar kan een nieuwe kerncentrale dus pas op zijn vroegst begin 2022 aan het elektriciteitsnet worden gekoppeld.' Een meer realistische schatting is 30 jaar voor ontwikkeling, toetsing en bouw van een eerste nieuwe terreurbestendige centrale voor betaalbaar grondstofverbruik en met het incalculeren van de kosten van afvalverwerking wordt de energieprijs aanzienlijk hoger dan die van veilige en duurzame energie zonder afvalprobleem die op veel kortere termijn beschikbaar kan komen.
Bij de huidige stand van zaken is de prijs van conventionele kernenergie gelijk aan de gemiddelde prijs van duurzame energie terwijl de duurzame energie door technologische ontwikkeling en opschaling lager wordt stijgt de prijs van kernenergie aanzienlijk eveneens door technologische ontwikkeling en het inzicht dat met de opwekking van energie het kernenergieverhaal nog niet klaar is. Valt er een middelgroot passagiersvliegtuig op Borsele dan is Zeeland, West-Brabant en half Zuid-Holland (inclusief de agglomeratie Rotterdam) voor enige duizenden jaren ontvolkt, Antwerpen onbereikbaar en de stranden radio-actief. Dat moet je wel meerekenen in de begroting voor een kerncentrale die niet zelfdovend en dus niet tegen terreur bestand is. Het laat zich aanzien dat het bedrijf Delta deze kosten nog niet geheel op een rijtje heeft.

Demissionair minister Maria van der Hoeven (CDA, Economische Zaken) heeft een wet die groene stroom op het hoogspanningsnet voorrang moet geven op grijze stroom weer ingetrokken. Daarmee zet ze een streep door een van de belangrijkste 'groene' wetswijzigingen van het demissionaire kabinet.

Van der Hoeven trekt een van de meest ambitieuze groene wetsvoorstellen weer in Van der Hoeven trekt een van de meest ambitieuze groene wetsvoorstellen weer in

In een brief aan de Eerste Kamer stelt Van der Hoeven dat ze aanleiding ziet voor een 'inhoudelijke heroverweging' van het wetsvoorstel, omdat er twijfel is over de Europese richtlijnen, meldt de Volkskrant.

Onderzoekers teleurgesteld over Duitse energiepolitiekDe meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van hernieuwbare energiebronnen in Duitsland zijn teleurgesteld door het eind september goedgekeurde energieplan van de federale regering. "Te timide," aldus Wolfgang Eberhard, hoogleraar en directeur van het Helmholtz-Zentrum in Berlijn voor materialen en energie, op maandag tijdens een persconferentie in Berlin-Friedrichshain, in aanwezigheid van vier andere instituutshoofden. De aanleiding was de oprichting, 20 jaar geleden, van de Renewable Energy Research Association (FVEE), op dat moment nog de Solar Energy Research Association. De organisatie vertegenwoordigt 1.800 medewerkers in elf instellingen en ongeveer 80 procent van de capaciteit der buitenuniversitaire onderzoeksinstellingen te velde in Duitsland.
Op hun jubileumvergadering, bespraken de onderzoekers vragen ten aanzien van de voorwaarden waaronder een volledig duurzame energievoorziening mogelijk is - niet alleen de elektriciteit, maar ook voor warmte en transport. Een conclusie die het verbond in de zomer heeft vastgelegd in een gezamenlijke studie en voorgelegd aan de regering luidt: “een dergelijke energievoorziening is in 2050 mogelijk en betaalbaar”.
De regering heeft echter voor de lange termijnaanpak gekozen, gebaseerd op een rapport van drie instellingen die zeer kritisch tegenover duurzame energie staan. Dus de overheid verwacht nu dat in 2050 slechts ongeveer 60 procent van de elektriciteit met wind, zon, biomassa en geothermische energie kan worden opgewekt. Dus 40 procent van de elektriciteit zou over 40 jaar, nog steeds met behulp van fossiele brandstoffen worden geproduceerd.
“Dat zou niet alleen ecologisch maar ook economisch onverstandig zijn”, zei Frithjof Staiß, hoogleraar en directeur van het Centrum voor Zonne-energie- en Waterstofonderzoek (ZSW) in Stuttgart. Zelfs nu geeft de Bondsrepubliek Duitsland ongeveer 60 miljard euro per jaar uit aan invoer van energie en in 2050 zou dit bedrag kunnen zijn verdubbeld als de energieprijzen gestegen zijn. De kosten van de grondstoffen zijn in het algemeen, veel moeilijker te voorspellen dan die voor de uitbreiding van duurzame energiewinning. "Dat kunnen we goed duidelijk maken." Momenteel, zou de wereld ongeveer 130 miljard euro per jaar investeren in technologieën voor hernieuwbare energie. Het aandeel van de Duitse bedrijven ligt op ongeveer een kwart daarvan, schatte Staiß. Ondertussen bedraagt de werkgelegenheid in de sector, ongeveer 340.000 mensen in Duitsland. "In de toekomst kunnen dat er tweemaal zoveel worden," zei hij.
De onderzoekers bekritiseerden op diverse gronden de productieverlenging van kerncentrales en geloofden niet aan enig voordeel daarvan. De kanselier en haar ministers hebben herhaaldelijk benadrukt dat met de extra winst van de nucleaire bedrijven, vooral hernieuwbare energie moet worden onderzocht. Een groot deel van het geld moet worden besteed aan CCS, CO2-opslag-technologie, aldus de onderzoekers.
Ook werd gewezen op de technische hindernissen voor een volledig duurzame economie en samenleving. "Het wordt vooral in het verkeer lastig," zei professor Jürgen Schmid, hoofd van het Fraunhofer Instituut voor Windenergie en Systeemtechnologie (IWES). Zo is het mogelijk in 2050, dat vrijwel alle personenauto's in Duitsland elektrische auto’s zijn, maar voor het zware vrachtvervoer, schepen en vliegtuigen is dat moeilijk. De kwestie van opslag van energie is nog niet voldoende onderzocht. Hij verwees naar waterstof en methaan, die gedurende een overmaat aan windenergie geproduceerd kunnen worden als een technisch mogelijke oplossing.