25 jul. 2010

Voor Volk en Vaderland, Houzee!


Het had allemaal wat vlotter gekund, denk je, dat praten van het CDA met de VVD en de Nationaal Socialistische Beweging van de heer Wilders. Maar Maxime Verhagen gaf er de voorkeur aan met zijn gezin op vakantie te gaan. Een meesterzet.
Stel je voor, de man is nog steeds minister van Buitenlandse Zaken en tegelijk fractieleider. Dan bestaat er echt niet zoiets als vrije tijd. De Tweede Kamer mag dan officieel op reces zijn, maar in roerige tijden blijven alle fractieleden uiteraard staande bij. Het zou kunnen dat er plotseling zwaarwegende politieke beslissingen moeten worden genomen. Dan moeten alle hens aan dek en dus is het ook veelzeggend dat niet iedereen van de CDA-fractie bij het vooroverleg aanwezig was, toen Verhagen besloot om op het verzoek van Lubbers in te gaan en het gesprek, waartoe hij eerder niet bereid was, toch aan te gaan. Dat soort verschijnselen heeft een signaalfunctie in de politiek. Het is allemaal erg informeel, met andere woorden, het CDA neemt het treffen met Wilders niet serieus, maar uiteraard wil Verhagen wel even weten in hoeverre de VVD nog van Wilders los te weken is.
Dat ligt helemaal in de rede, vooral als je het gesprek aangaat met het motto: “we praten wel, maar we wijken niet”. De resterende CDA-achterban haalt dan opgelucht adem, want er is geen schijn van kans dat het CDA met de PVV in een kabinet zitting neemt. Wilders gelooft er zelf ook niet in, anders zou hij niet zo irritant zijn geweest de fractiekamer van het CDA op te eisen. Die kamer is nu wel te groot voor het geslonken CDA, dat is waar, maar de PVV heeft slechts drie zeteltjes meer. En de ruimte die de PVV-parlementariërs verlaten en die werkelijk te klein is omdat de Nationaal Socialistische Beweging zoveel meer aanhang gekregen heeft, is ook te klein voor wat er nog over is van de CDA-fractie.
Afijn, het heeft er alle schijn van dat iedereen, die in de war is geraakt door het politiek gespartel, nu denkt dat de VVD de absolute macht in het parlement reeds in handen heeft, want vrijwel niemand van het journaille kan zich nog een kabinet zonder steun van de slechts 31 zetels tellende VVD-fractie voorstellen. Nee, dat Rutte de nieuwe premier wordt staat in hun visie als een paal boven water. Rutte zelf twijfelt ook niet want volgens hem wil heel Nederland een regering van VVD-PVV-CDA onder zijn leiding. Heel Nederland, dat zijn alle kiezers plus de mensen die niet gestemd hebben, meer dan 100%. Maar als nuchtere blogger reken ik uit dat de VVD één vijfde van het gehele kiezersvolk vertegenwoordigt, niet niks, maar ze moeten veel meer dan dubbel zo groot worden om werkelijk onontkoombaar te zijn als belangrijkste regeringspartij. Die grenzeloze zelfoverschatting is wel typisch een fascistisch trekje nietwaar? Je hoeft eigenlijk helemaal geen verkiezingen meer te houden als het hele volk achter je staat. Is het dan niet veel beter de democratie dan maar helemaal af te schaffen, zodat het volk niet nodeloos verward wordt door de opties die feitelijk niet geldig zijn? PvdA, SP, Groenlinks, D66, CU, SGP en PvdD doen toch helemaal niet mee?
Maar ja, voor Rutte is het: nu of nooit.
Zijn partij verloor sinds de verkiezingen in de peilingen reeds 8 zetels terwijl de PVV er 11 won en Maurice de Hond laat met zijn 30.000 respondenten niet met zich spotten.
De VVD een absolute meerderheid? Dat zal ik nooit meemaken, al zou ik nog vijftig jaar leven. Dat de beweging van Wilders nog zal groeien ten koste van de VVD lijkt me meer voor de hand te liggen.
Raar eigenlijk, want het is niet eens een partij, waarvan je lid kunt worden en het beleid wordt dus ook niet ter discussie gesteld bij de achterban, zoals we dat van alle democratisch ingestelde partijen gewend zijn. Een echte beweging, met een nationalistische agenda naast een socialistische agenda. De PVV is gelijk aan de Dietsche Nationaal Socialisten, de DINASO, zoals die bij de opgang van het fascisme en tijdens de Duitse bezetting in Vlaanderen en Nederland ontstond en in Vlaanderen nog steeds in ere gehouden wordt.
Maar een oud VVD-er die tot het socialisme bekeerd is? Ach, dat is helemaal niet nieuw en het gaat er maar om hoe je kiezers kunt winnen en wat je dan later doet als de macht je in de schoot valt, dat zien we dan wel weer. Je denkt toch niet dat iemand die in de VVD gepokt en gemazeld is het uit overtuiging gaat opnemen voor de kleine man? Daar is de Groot-Dietsche Gedachte veel te groots en meeslepend voor.
Wilders heeft geen zin in LPF-toestanden en daarom is hij de enige leider en de enige die bepaalt wat de agenda moet zijn en dat werkt lekker flexibel. Zo besloot hij op een jolige dag, direct na zijn verkiezingswinst, in z’n eentje dat het breekpunt van zijn partij aangaande de AOW-leeftijd best opgegeven kon worden. Dus dat is dan ook zo en zo kan het ook gaan met de hypotheekrente aftrek en met talloze andere puntjes, als de kern van zijn programma maar overeind blijft: afrekenen met de Islam en andere oorspronkelijk uit het buitenland en de koloniën afkomstige Nederlanders.
Net als in Denemarken moeten die met hun hele gezin, inclusief aangetrouwde Denen, het land uit en het Deense koningshuis is inmiddels al gedegradeerd tot een stelletje randdebielen die alleen maar lintjes doorknippen en die nooit iets met enige inhoud zullen mogen zeggen, zelfs niet in de familiekring, want de vijand luistert altijd mee. Een beschaafd bastaardvloekje bij het uitglijden onder de douche en koningin Margaretha II wordt ter verantwoording geroepen, foei. De centrum-rechtse minderheidsregering blijft in het zadel met gedoogsteun van de Dansk Folkeparti van Pia Kjærsgaard, een constructie die onlangs is ook voorgesteld door Wilders voor een minderheidsregering van VVD en CDA. Uiteraard stuurt en beheerst deze Deense Volkspartij het gehele regeringsbeleid zonder zelf enige verantwoordelijkheid te dragen. De naam van de partij is – uiteraard niet toevallig - gelijkluidend aan die van de partij die net als de Vlaamse DINASO tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Duitsers collaboreerde.
Ik denk dat het Huis van Oranje-Nassau zich niet tot die rol van het Deense voorbeeld zal verlagen, waarop het nageslacht van de door Wilders meest gehate vrouw, Koningin Wilhelmina, die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Engeland zijn gedachtegoed zo fel bekritiseerde via Radio Oranje, het land uitgezet wordt, omdat Nederland van vreemde smetten vrijgemaakt moet worden.
Overigens is streng Gereformeerd Nederland ook heel gecharmeerd en prijzen ze Wilders, die van zichzelf zegt dat hij agnost is, de hemel in om zijn onversneden deugdelijk christelijke standpunten. Het is allemaal precies als in de periode ’40-’45. Hitler citeerde ook rijkelijk anti-Semitische uitspraken van Luther en kerkelijke autoriteiten van Rooms Katholieke huize. Maar nu nemen moslims en kleurlingen de plaats van joden in en wat nog mooier is, deze keer wordt het niet aan een ander volk overgelaten om met mensen als Ahmed Aboutaleb of Umberto Tan af te rekenen. Zo hier en daar wordt Wilders ook actief gesteund door een met zijn gedachtegoed dwepende pastoor of kapelaan. Het is allemaal net als vroeger.
Goed, toegegeven, het land is in een morele crisis.
Vreemd genoeg las ik dat GroenLinks ook denkt dat het goed is dat het vorstenhuis uit ons staatsbestel verwijderd wordt, om plaats te maken voor een trendy president, die men zich door de mode van de tijd laat opdringen, zoiets als een Wilders dus. Dat juist nu moet blijken hoe belangrijk de stuurmanskunst van onze geliefde vorstin is in zulke verwarrende tijden. Allicht wil Hare Majesteit de afgang van haarzelf en haar familie niet bevorderen. Dat is toch niet zo raar? Zou een president dat juist wel doen, dan?
Zeker, daarin heeft ze inderdaad politieke invloed, maar dat is in dit geval conform de Grondwet en ze doet het bescheiden vanuit de achtergrond. Dus wat wil je anders?
Is dat achterkamertjes politiek?
Wat een ongelooflijke onzin. We hebben toch voldoende voorbeelden te bezichtigen in het buitenland om te leren hoe lastig het is met zo’n president? Dat zijn allemaal amateurs die niet van kindsbeen af zijn opgeleid tot de moeilijke opgave om boven de partijen te staan.
Nee, niet boven alle bewegingen. Ze wordt niet geacht te sympathiseren met de Hell’s Angels of de kale jongens van zo’n Volksfront. Je mag toch wel enig moreel besef en beschaving tonen als vorstin of zou men dat een president ook kwalijk nemen?
Bovendien lijkt me het vorstenhuis, naast het nationale voetbalelftal nog het enige wat ons volk bindt. We hebben liever oranje dan de Nederlandse driekleur, liever het Wilhelmus dan “Wie Neêrlands bloed door d’adren vloedt…”
En laten we ook niet vergeten dat al die fractieleiders weleens naar de kerk gaan, behalve Wilders, en ze stuk voor stuk op tv tegenover Andries Knevel in Het Elfde Uur hebben beleden dat ze verdomd gelovig zijn, hartstikke gelovig, zelfs voormalige lid van de op Mao georiënteerde Kommunistische Eenheidpartij Nederland (KEN) Jan Marijnissen. Dus dat de Koningin dan ook eens iets zegt als gelovige, mag je haar evenmin kwalijk nemen, al zie ik er zelf, als atheïst, geen heil in.
Ja, ik snap dat wel. Als je weinig tijd hebt om je kinderen behoorlijk op te voeden, dan pleur je er in godsnaam maar een zooi christelijke moraal in. Dat ligt nog overal voor het oprapen en als dat faalt kun je altijd zeggen dat jij je best gedaan hebt – wat natuurlijk niet zo is.
Overigens is er met de moderne Christelijke moraal niet erg veel mis sinds men besloten heeft dat je de Bijbel vooral niet serieus moet nemen. Naastenliefde bijvoorbeeld is een puur humanistische gedachte en het kan mij niet schelen hoe je eraan komt als je het maar in praktijk brengt. Beatrix heeft dat, Wilders niet.
Dat naastenliefde in orthodox gereformeerde kringen evenmin aangetroffen wordt, kan ik uit eigen ervaring getuigen. Maak maar eens een kerkscheuring mee. Geen enkele gereformeerde hond weet nu nog waarover het toen ging, maar ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Nee, ze gaan niet naar de hel. Daar zitten ze al midden in, de man-made hell.
Zielig hè?
Overigens ben ik, door de vurige liefde die Rutte koestert voor wat Wilders vertegenwoordigt, erachter gekomen waarom de voorman de van de VVD nog steeds vrijgezel is: Zijn tante is al getrouwd.