31 jul. 2010

Hebben de minkukels nu de meerderheid?Sommige CDA-leden zullen heel trots zijn: ze hebben de poot strak gehouden tegenover de PVV. Als ze deelnemen in een minderheidskabinet dat afhankelijk is van de heer Wilders dan wordt niet direct het vuur geopend op "vreemde" rassen en religies. Een heel principiële stellingname en wat ze willen kent een precedent in Europa, zie het Deens Model.
Dat het Deens staatsmodel heel iets anders is dan het Nederlandse wordt niet vermeld. Het is daar zo stabiel zegt men wel, als een extra aanbeveling voor zo'n minderheidskabinet. Het belangrijkste verschil is echter dat een Deens kabinet voor vier jaar geïnstalleerd wordt en een Deense kamer van volksvertegenwoordigers eveneens. Beide zitten de volle termijn uit. Als een regeringsvoorstel in de kamer valt dan valt de regering niet. Het voorstel wordt aangepast of ingetrokken. Ja, dat is het soort stabiliteit waar Balkenende ook sterk in was. Wat niet haalbaar is of moeilijk ligt, stel je uit en hoe minder je regeert, hoe minder wrijving er is in de politieke arena.
Wat de stabiliteit in Nederland volledig ondergraaft is dat de regering door aan amendement naar huis gestuurd kan worden en een kabinet dat bestaat bij de gratie van slechts één stem in de Tweede Kamer heeft dus een redelijke levensverwachting van ten hoogste drie maanden. Voor een degelijke formatie heb je al meer tijd nodig, dus van regeren kan geen sprake zijn. Zo'n kabinet is slechts een onderbreking van het formatieproces.
Enkele reacties:

Boris van der Ham (D66): „Wilders heeft Verhagen/Rutte nu klem bij de neus en rond de hals; hij loopt geen afbreukrisico, maar heeft alle macht.”

Sharon Dijksma (PvdA): „Wilders zit niet in het kabinet, maar is straks wél de echte premier van dit land.”

Eelbert Dijkgraaf (SGP): „Best haalbare variant gegeven de verkiezingsuitslag. Laat CDA de C hoog houden bij de onderhandelingen.”

André Rouvoet (ChristenUnie): „Als Wilders inderdaad voorkeur heeft voor minderheidskabinet, lijkt me dat reden om dat niet te doen!”

Femke Halsema (GroenLinks): „Het is democratisch buitengewoon discutabel dat er nu gewerkt wordt aan een minderheidskabinet.”

Inderdaad Femke, Lubbers had immers opdracht van de Majesteit om de mogelijkheden te onderzoeken voor een meerderheidskabinet? Ook volgens Cohen was het de opdracht van informateur Ruud Lubbers om mogelijke meerderheidskabinetten te onderzoeken. „In deze moeilijke periode is er behoefte aan een kabinet dat kan rekenen op een stabiele meerderheid in de Tweede Kamer. Verdere stappen zijn nu aan de informateur, maar het lijkt mij logisch dat eerst meerderheidsvarianten verder verkend worden, alvorens we kiezen voor een instabiele minderheid.”
„Ik zie niet hoe hij dit kan passen binnen zijn opdracht”, zei Cohen gisteren in het radioprogramma Met Het Oog Op Morgen over de informateur. De PvdA-fractieleider zei verder nog steeds niet in een kabinet te willen stappen met VVD en CDA, het zogenoemde middenkabinet. Wel pleitte hij nogmaals voor een onderzoek naar een breed kabinet van vijf partijen.
Cohen noemde het „in hoge mate verbazingwekkend” dat het CDA „op deze manier politieke banden met de PVV aangaat”. Hij wees erop dat het CDA kort geleden samenwerking met de partij van Geert Wilders afwees. Een minderheidskabinet met de PVV in de gedoogrol geeft Wilders „alle mogelijkheden om door te gaan in de Kamer”, aldus Cohen.De linkse partijen in de Tweede Kamer willen volgende week een debat over de ontstane situatie in de kabinetsformatie. Zij vinden dat informateur Lubbers eerst alle mogelijke meerderheidskabinetten moet onderzoeken voordat de weg van een minderheidskabinet wordt ingeslagen. Voor een dergelijk debat is echter een Kamermeerderheid nodig. Die is er niet als VVD, PVV en CDA hun steun hieraan onthouden.

UPDATE: de NRC meldt:
De linkse partijen in de Tweede Kamer willen volgende week een debat over de ontstane situatie in de kabinetsformatie. Zij vinden dat informateur Lubbers eerst alle mogelijke meerderheidskabinetten moet onderzoeken voordat de weg van een minderheidskabinet wordt ingeslagen. Voor een dergelijk debat is echter een Kamermeerderheid nodig. Die is er niet als VVD, PVV en CDA hun steun hieraan onthouden.

29 jul. 2010

NRC: Kiezers Houzee!


NRC heeft een verhaal dat we reeds kennen maar de details zijn wel interessant:
Rotterdam, 28 juli. Nederlandse kiezers lijken eensgezinder dan de politici in Den Haag. Dat valt op te maken uit onderzoek van NRC Handelsblad, waarin kiezers gevraagd is naar bezuinigingen die de komende regering zou moeten doorvoeren. Vooral de VVD grijpt mis met de weerstand van deze partijtegen het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek: de eigen achterban blijkt voor die maatregel.

Het nieuwe kabinet wordt een bezuinigingskabinet, welke coalitie er ook gaat komen. Gedwongen door het grote begrotingstekort moet 29 miljard euro worden bezuinigd. NRC Handelsblad vroeg lezers en bezoekers van nrc.nl daarom op de stoel van de toekomstige coalitie te gaan zitten en op de website een persoonlijk bezuinigingspakket samen te stellen in de zogeheten Bezuinigingsmeter. Ruim 8.000 mensen vulden de opgaven in.

zie NRC

Het artikel heeft de kop "Breekpunten bestaan niet voor de kiezers" en dat geeft de teneur die ik sinds de verkiezingen steeds bespeur, n.l. dat alleen rechtse kiezers tellen. Andere kiezers, toch twee keer zoveel, bestaan niet meer blijkens de media en dat komt overeen met wat we van rechtse kiezers reeds weten.
De gedachte is dat de partij die het meest gewonnen heeft moet regeren. De gedachte is ook dat iedereen dat wil. Om nu niet meteen op je bek te vallen, bevraag je dus ook alleen rechtse kiezers over dit onderwerp. Maar mijn gedachte is juist, dat het realistischer is om een kabinet te laten regeren dat kan steunen op een meerderheid in het parlement. Dat is geen nieuw idee, dacht ik, maar het is wel een mogelijkheid die al een halve eeuw wordt toegepast en nu geheel naar het land der fabelachtige absurditeiten verwezen is.
Stel nu dat de PVV met de VVD een minderheidskabinet gaat vormen.
Hoe gaat dat dan met slechts de steun van 55 de 150 stemmen in de Tweede Kamer?
Dat gaat zo: Ieder voorstel van het kabinet wordt in eerste instantie door het presidium van de Tweede Kamer teruggestuurd naar de regering met de opmerking dat er geen steun voor is en of de minister het ook even wat kan aanpassen. Als een regeringsvoorstel namelijk meteen wordt afgestemd is dat heel sneu voor zo'n regering en het presidium is er onder andere voor om kamer en regering zoveel mogelijk narigheid te besparen.
Bijvoorbeeld de etnische registratie of de kopvoddenbelasting of totale bouwstop van moskeeën (waar overigens een grondwetswijziging voor nodig is). Het presidium zal de regering erop wijzen dat er meer steun is voor afbouw van de hypotheekrenteaftrek als je ergens geld mee verdienen wilt en dat een bouwstop ten koste gaat van de werkgelegenheid en dus de een verhoging van de sociale lasten inhoudt. Maar de regering zal deze wijze aanwijzingen naast zich neerleggen en het op een debat met stemming laten aankomen. Veel debat zal er niet zijn. Het gaat gewoon niet door en als de regering op zijn strepen gaat staan valt het kabinet reeds voordat het ook maar voor een dubbeltje aan regeren is toegekomen.
Dan kun je dus weer helemaal overnieuw beginnen.
Met nieuwe verkiezingen komen we er ook niet, want er stromen heel wat kiezers van de VVD naar de Nationaal Socialistische Beweging van de heer Wilders, maar dat de blok-verhoudingen in het parlement daardoor veranderen, lijkt me niet erg waarschijnlijk. Je houdt een extreem rechts blok van onverantwoordelijke idioten tegenover een veel groter blok van verstandige mensen. Maar de PVV zal beslist weer de grootste groeier zijn en dat is ook goed. Duidelijkheid is nooit verkeerd. Je moet weten wie en met hoeveel die fascistische rotzakken zijn. Een meerderheid wordt het toch nooit.
Dat joden weer een grote J in hun paspoort en op hun rijbewijs krijgen is natuurlijk niet iets waarvoor een meerderheid in de samenleving erg warm loopt, maar als de etnische registratie erdoor komt, zoals hoog op het verlanglijstje van Wilders staat, zou dat wel moeten. De meeste niet, maar veel 65-plussers zullen zich toch liever door de politie laten doodknuppelen. Het is dan nog de vraag hoe zwarte, bruine of gele mensen aangeduid moeten worden en moeten Friezen ook een aparte etnische categorie worden of worden die al bij voorbaat geacht van vreemde smetten vrij te zijn?
Het vervelende voor het land is echter, dat er al zo lang niet meer geregeerd is en dat het nu toch wel tijd wordt dat er weer eens serieus aanstalten wordt gemaakt.
Overigens moet ik terugkomen op mijn eerder ingenomen stellingname dat eventueel de CU zou kunnen aanschuiven bij een progressief kabinet, dat ook moet bezuinigen, maar dan anders. Enig onderzoek heeft mij duidelijk gemaakt dat het dogmatisch christelijk volksdeel grote waardering heeft voor de fascistische idealen van de ongelovige Wilders. Zij bidden hem massaal Gods zege en heil toe. Voor de ongeletterden onder ons: in het Duits is dat "Sieg und Heil". Anton Mussert, de vorige NSB-leider en dus ook geen heilig boontje, hield het nog op "Houzee!"

26 jul. 2010

LoveParade, alles in orde!Een woedende menigte heeft zondagavond burgemeester Adolf Sauerland van Duisburg verdreven, toen die een bezoek bracht aan de plek des onheils bij de Loveparade-terrein. In Duitse media doen inmiddels geruchten de ronde dat de 55-jarige burgervader van de stad in het Ruhrgebied wil aftreden.
De burgemeester bestond het te verklaren dat alle nodige voorzorgsmaatregelen waren getroffen en er geen fouten zijn gemaakt. Niets aan de hand dus. Dat heeft verregaande implicaties want dit betekent dat alles naar wens en verwachting is verlopen en dan kun je rustig stellen dat men tevoren advies van deskundigen heeft ingewonnen en toen men hoorde hoe bloedlink het was om anderhalf miljoen bezoekers als enige weg in en uit door een tunnel te jagen, heeft men dus gezegd: fijn, dat willen we juist, lekker veel lijken en gewonden. Dan komt Duisburg in het nieuws. De voorzorgsmaatregelen moesten dus garanderen dat het fout zou aflopen met een flink aantal bezoekers. Nou dat is goed gelukt, niets op aan te merken.
Waar zijn de mensen nu zo kwaad om, hè?
Sauerland werd door een woedende menigte beschimpt toen hij naar de noodlottige tunnel kwam. Mensen verweten hem dat hij de ramp kon zien aankomen die aan negentien mensen het leven heeft gekost. De 'idioot' Sauerland zou uit gierigheid hebben bezuinigd op de veiligheidsmaatregelen, aldus de krant Bild.
De burgemeester werd met vuilnis bekogeld en van achteren geraakt. Agenten scheidden de burgemeester van de woedende menigte en begeleidden hem naar zijn dienstauto, die in zijn achteruit wegvluchtte.

Nieuw Rechts (PVV+VVD): De Amerikaanse variant


Als we schrijven 2008 in het heetst van de campagne voor het presidentschap van de VS komt de Republikeinse kandidaat John McCain op een jaarlijks feestje van motor fetisjisten, waar hij zijn 64-jarige vrouw Cindy aanbiedt om kansrijk mee te doen met de miss-topless verkiezingen en zo de eerste first lady te worden die ooit zo'n contest gewonnen heeft. Ze zou ook de eerste First Lady zijn geworden die als drugsverslaafde is veroordeeld wegens het verduisteren van drugs uit de voorraden van een hulporganisatie die ze mede bestuurde. Maar er moet ook serieuze taal gesproken worden en dan gaat het natuurlijk over Irak volledig onderwerpen Iran platbombarderen en de "grens tussen Afghanistan en Irak" beveiligen. (Heeft iemand enig idee waar deze grens dan ligt?) Vervolgens komt er een tirade tegen Europa dat volgens hem volledig communistisch geregeerd wordt (een verzorgingsstaat is volgens hem communistisch) en hij besluit met de conclusie dat Europa nog steeds Amerika's aartsvijand is en dat hij de wet die het de president vergunt om zonder voorafgaande toestemming van het Congress Europa binnen te vallen zal handhaven. Deze wet is onder Bush43 aangenomen toen het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gevestigd werd en was bedoeld om eventuele voorgeleide Amerikanen met militair geweld te bevrijden om zo te voorkomen dat ze berecht zouden worden, bijvoorbeeld voor oorlogsmisdaden.
Het duurde een paar dagen, voordat het nieuws was doorgesijpeld en het werd niet erg groot gebracht, want nou ja, platgebombardeerd en uitgemoord worden door geallieerde vrienden is uiteraard minder erg als bekeurd worden voor te hard rijden.
Althans zo lijkt het.
Wellicht neemt men het allemaal niet zo serieus wat Amerikaanse "extremisten" roepen. Maar als je een beetje oplet, dan zie je dat de beweging van extremisten hand over hand toeneemt in aantallen van de conservatieve bevolking en de omvang der conservatieve bevolking is enorm.

Enige dagen later sprak Wouter Bos zijn sympathie uit voor presidentskandidaat Obama en dat werd hem zeer kwalijk genomen, want dat was geen kabinetsstandpunt. Mark Rutte reageerde met het uitspreken van zijn hoop dat John McCain zou winnen, omdat een Democratisch presidentschap de ondergang van de Amerikaanse economie kon betekenen. De kredietcrisis was er echter al voordat Obama gekozen werd en de crisis kwam als gevolg van de politiek waarvan Mark Rutte zo'n warm voorstander is en nog steeds blijft. Volgens Rutte los je ieder economisch probleem op als je de ultra-rijken belastingvoordelen biedt en aan de onderkant van verzorgingsstaat gelden onttrekt om hun aandelenportefeuille veilig te stellen, een typisch McCain standpunt.
Nu is het wel zo dat je er onder de Obama-administratie financieel op achteruit kunt gaan, maar dat moet je de zeldzame pech hebben om jaarlijks meer dan een kwart miljoen dollar te verdienen. Dat is ongeveer 5% van de bevolking die reeds 75% van alle Amerikaanse welvaart en kapitaalgoederen bezit.

Toen echter belastinggeld werd gebruikt om de banken en de auto-industrie te redden werd het vele conservatieven te dol. De Tea Party Movement werd opgericht door Republikeinse geldschieters om de steun van conservatieve kiezers toch te kanaliseren op rechts en inmiddels is er een hechte broederband gegroeid tussen Gods Own Predators van de Republikeinse Partij en de Tea Party groepen waaronder uiteraard de Klu Klux Klan, de Amerikaanse Nazie Partij en veel vergelijkbare en deels flink bewapende groepen.

De video hierboven geeft een doorsnee van hun kreten.
Intussen treedt in Arkansas een zekere Billy Roper op, een kandidaat van de Tea Party voor het gouverneurschap van de staat, met de belofte dat hij niet zal toestaan dat zich nog mensen van gekleurde rassen in de VS ophouden.
Ondertussen spreken Republikeinen er schande van dat de Tea Party Movement door de Democraten ervan wordt beschuldigd racistische elementen te bevatten.
Het is dus niet zo vreemd dat Wilders voordat hij zijn eerste volledige verkiezingsprogramma opstelde stage gelopen heeft bij zijn Amerikaanse geestverwanten. Echter zowel de Tea Party als de PVV aanhangers zijn en blijven een minderheid. Zoals in ieder ander volk is slechts 15% geestelijk minvermogend en laat slechts een andere 15% zich meeslepen op de golven van haat, angst en vooroordeel.
Als ze niet op de PVV kunnen stemmen, doen ze wel iets anders verkeerd, met mogelijk nog meer schade voor de samenleving.

25 jul. 2010

Voor Volk en Vaderland, Houzee!


Het had allemaal wat vlotter gekund, denk je, dat praten van het CDA met de VVD en de Nationaal Socialistische Beweging van de heer Wilders. Maar Maxime Verhagen gaf er de voorkeur aan met zijn gezin op vakantie te gaan. Een meesterzet.
Stel je voor, de man is nog steeds minister van Buitenlandse Zaken en tegelijk fractieleider. Dan bestaat er echt niet zoiets als vrije tijd. De Tweede Kamer mag dan officieel op reces zijn, maar in roerige tijden blijven alle fractieleden uiteraard staande bij. Het zou kunnen dat er plotseling zwaarwegende politieke beslissingen moeten worden genomen. Dan moeten alle hens aan dek en dus is het ook veelzeggend dat niet iedereen van de CDA-fractie bij het vooroverleg aanwezig was, toen Verhagen besloot om op het verzoek van Lubbers in te gaan en het gesprek, waartoe hij eerder niet bereid was, toch aan te gaan. Dat soort verschijnselen heeft een signaalfunctie in de politiek. Het is allemaal erg informeel, met andere woorden, het CDA neemt het treffen met Wilders niet serieus, maar uiteraard wil Verhagen wel even weten in hoeverre de VVD nog van Wilders los te weken is.
Dat ligt helemaal in de rede, vooral als je het gesprek aangaat met het motto: “we praten wel, maar we wijken niet”. De resterende CDA-achterban haalt dan opgelucht adem, want er is geen schijn van kans dat het CDA met de PVV in een kabinet zitting neemt. Wilders gelooft er zelf ook niet in, anders zou hij niet zo irritant zijn geweest de fractiekamer van het CDA op te eisen. Die kamer is nu wel te groot voor het geslonken CDA, dat is waar, maar de PVV heeft slechts drie zeteltjes meer. En de ruimte die de PVV-parlementariërs verlaten en die werkelijk te klein is omdat de Nationaal Socialistische Beweging zoveel meer aanhang gekregen heeft, is ook te klein voor wat er nog over is van de CDA-fractie.
Afijn, het heeft er alle schijn van dat iedereen, die in de war is geraakt door het politiek gespartel, nu denkt dat de VVD de absolute macht in het parlement reeds in handen heeft, want vrijwel niemand van het journaille kan zich nog een kabinet zonder steun van de slechts 31 zetels tellende VVD-fractie voorstellen. Nee, dat Rutte de nieuwe premier wordt staat in hun visie als een paal boven water. Rutte zelf twijfelt ook niet want volgens hem wil heel Nederland een regering van VVD-PVV-CDA onder zijn leiding. Heel Nederland, dat zijn alle kiezers plus de mensen die niet gestemd hebben, meer dan 100%. Maar als nuchtere blogger reken ik uit dat de VVD één vijfde van het gehele kiezersvolk vertegenwoordigt, niet niks, maar ze moeten veel meer dan dubbel zo groot worden om werkelijk onontkoombaar te zijn als belangrijkste regeringspartij. Die grenzeloze zelfoverschatting is wel typisch een fascistisch trekje nietwaar? Je hoeft eigenlijk helemaal geen verkiezingen meer te houden als het hele volk achter je staat. Is het dan niet veel beter de democratie dan maar helemaal af te schaffen, zodat het volk niet nodeloos verward wordt door de opties die feitelijk niet geldig zijn? PvdA, SP, Groenlinks, D66, CU, SGP en PvdD doen toch helemaal niet mee?
Maar ja, voor Rutte is het: nu of nooit.
Zijn partij verloor sinds de verkiezingen in de peilingen reeds 8 zetels terwijl de PVV er 11 won en Maurice de Hond laat met zijn 30.000 respondenten niet met zich spotten.
De VVD een absolute meerderheid? Dat zal ik nooit meemaken, al zou ik nog vijftig jaar leven. Dat de beweging van Wilders nog zal groeien ten koste van de VVD lijkt me meer voor de hand te liggen.
Raar eigenlijk, want het is niet eens een partij, waarvan je lid kunt worden en het beleid wordt dus ook niet ter discussie gesteld bij de achterban, zoals we dat van alle democratisch ingestelde partijen gewend zijn. Een echte beweging, met een nationalistische agenda naast een socialistische agenda. De PVV is gelijk aan de Dietsche Nationaal Socialisten, de DINASO, zoals die bij de opgang van het fascisme en tijdens de Duitse bezetting in Vlaanderen en Nederland ontstond en in Vlaanderen nog steeds in ere gehouden wordt.
Maar een oud VVD-er die tot het socialisme bekeerd is? Ach, dat is helemaal niet nieuw en het gaat er maar om hoe je kiezers kunt winnen en wat je dan later doet als de macht je in de schoot valt, dat zien we dan wel weer. Je denkt toch niet dat iemand die in de VVD gepokt en gemazeld is het uit overtuiging gaat opnemen voor de kleine man? Daar is de Groot-Dietsche Gedachte veel te groots en meeslepend voor.
Wilders heeft geen zin in LPF-toestanden en daarom is hij de enige leider en de enige die bepaalt wat de agenda moet zijn en dat werkt lekker flexibel. Zo besloot hij op een jolige dag, direct na zijn verkiezingswinst, in z’n eentje dat het breekpunt van zijn partij aangaande de AOW-leeftijd best opgegeven kon worden. Dus dat is dan ook zo en zo kan het ook gaan met de hypotheekrente aftrek en met talloze andere puntjes, als de kern van zijn programma maar overeind blijft: afrekenen met de Islam en andere oorspronkelijk uit het buitenland en de koloniën afkomstige Nederlanders.
Net als in Denemarken moeten die met hun hele gezin, inclusief aangetrouwde Denen, het land uit en het Deense koningshuis is inmiddels al gedegradeerd tot een stelletje randdebielen die alleen maar lintjes doorknippen en die nooit iets met enige inhoud zullen mogen zeggen, zelfs niet in de familiekring, want de vijand luistert altijd mee. Een beschaafd bastaardvloekje bij het uitglijden onder de douche en koningin Margaretha II wordt ter verantwoording geroepen, foei. De centrum-rechtse minderheidsregering blijft in het zadel met gedoogsteun van de Dansk Folkeparti van Pia Kjærsgaard, een constructie die onlangs is ook voorgesteld door Wilders voor een minderheidsregering van VVD en CDA. Uiteraard stuurt en beheerst deze Deense Volkspartij het gehele regeringsbeleid zonder zelf enige verantwoordelijkheid te dragen. De naam van de partij is – uiteraard niet toevallig - gelijkluidend aan die van de partij die net als de Vlaamse DINASO tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Duitsers collaboreerde.
Ik denk dat het Huis van Oranje-Nassau zich niet tot die rol van het Deense voorbeeld zal verlagen, waarop het nageslacht van de door Wilders meest gehate vrouw, Koningin Wilhelmina, die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Engeland zijn gedachtegoed zo fel bekritiseerde via Radio Oranje, het land uitgezet wordt, omdat Nederland van vreemde smetten vrijgemaakt moet worden.
Overigens is streng Gereformeerd Nederland ook heel gecharmeerd en prijzen ze Wilders, die van zichzelf zegt dat hij agnost is, de hemel in om zijn onversneden deugdelijk christelijke standpunten. Het is allemaal precies als in de periode ’40-’45. Hitler citeerde ook rijkelijk anti-Semitische uitspraken van Luther en kerkelijke autoriteiten van Rooms Katholieke huize. Maar nu nemen moslims en kleurlingen de plaats van joden in en wat nog mooier is, deze keer wordt het niet aan een ander volk overgelaten om met mensen als Ahmed Aboutaleb of Umberto Tan af te rekenen. Zo hier en daar wordt Wilders ook actief gesteund door een met zijn gedachtegoed dwepende pastoor of kapelaan. Het is allemaal net als vroeger.
Goed, toegegeven, het land is in een morele crisis.
Vreemd genoeg las ik dat GroenLinks ook denkt dat het goed is dat het vorstenhuis uit ons staatsbestel verwijderd wordt, om plaats te maken voor een trendy president, die men zich door de mode van de tijd laat opdringen, zoiets als een Wilders dus. Dat juist nu moet blijken hoe belangrijk de stuurmanskunst van onze geliefde vorstin is in zulke verwarrende tijden. Allicht wil Hare Majesteit de afgang van haarzelf en haar familie niet bevorderen. Dat is toch niet zo raar? Zou een president dat juist wel doen, dan?
Zeker, daarin heeft ze inderdaad politieke invloed, maar dat is in dit geval conform de Grondwet en ze doet het bescheiden vanuit de achtergrond. Dus wat wil je anders?
Is dat achterkamertjes politiek?
Wat een ongelooflijke onzin. We hebben toch voldoende voorbeelden te bezichtigen in het buitenland om te leren hoe lastig het is met zo’n president? Dat zijn allemaal amateurs die niet van kindsbeen af zijn opgeleid tot de moeilijke opgave om boven de partijen te staan.
Nee, niet boven alle bewegingen. Ze wordt niet geacht te sympathiseren met de Hell’s Angels of de kale jongens van zo’n Volksfront. Je mag toch wel enig moreel besef en beschaving tonen als vorstin of zou men dat een president ook kwalijk nemen?
Bovendien lijkt me het vorstenhuis, naast het nationale voetbalelftal nog het enige wat ons volk bindt. We hebben liever oranje dan de Nederlandse driekleur, liever het Wilhelmus dan “Wie Neêrlands bloed door d’adren vloedt…”
En laten we ook niet vergeten dat al die fractieleiders weleens naar de kerk gaan, behalve Wilders, en ze stuk voor stuk op tv tegenover Andries Knevel in Het Elfde Uur hebben beleden dat ze verdomd gelovig zijn, hartstikke gelovig, zelfs voormalige lid van de op Mao georiënteerde Kommunistische Eenheidpartij Nederland (KEN) Jan Marijnissen. Dus dat de Koningin dan ook eens iets zegt als gelovige, mag je haar evenmin kwalijk nemen, al zie ik er zelf, als atheïst, geen heil in.
Ja, ik snap dat wel. Als je weinig tijd hebt om je kinderen behoorlijk op te voeden, dan pleur je er in godsnaam maar een zooi christelijke moraal in. Dat ligt nog overal voor het oprapen en als dat faalt kun je altijd zeggen dat jij je best gedaan hebt – wat natuurlijk niet zo is.
Overigens is er met de moderne Christelijke moraal niet erg veel mis sinds men besloten heeft dat je de Bijbel vooral niet serieus moet nemen. Naastenliefde bijvoorbeeld is een puur humanistische gedachte en het kan mij niet schelen hoe je eraan komt als je het maar in praktijk brengt. Beatrix heeft dat, Wilders niet.
Dat naastenliefde in orthodox gereformeerde kringen evenmin aangetroffen wordt, kan ik uit eigen ervaring getuigen. Maak maar eens een kerkscheuring mee. Geen enkele gereformeerde hond weet nu nog waarover het toen ging, maar ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Nee, ze gaan niet naar de hel. Daar zitten ze al midden in, de man-made hell.
Zielig hè?
Overigens ben ik, door de vurige liefde die Rutte koestert voor wat Wilders vertegenwoordigt, erachter gekomen waarom de voorman de van de VVD nog steeds vrijgezel is: Zijn tante is al getrouwd.

23 jul. 2010

Voorstel Wilders: Het Deens Model

Denen die gehuwd zijn met allochtonen hebben het land moeten verlaten. Veel van hen zijn met hun gezinnen naar Zweden verhuisd en pendelen over de brug nog naar hun werk in hun thuisland. Dat is gevolg van de gedoogsteun die de Deense PVV geeft aan het liberaal-christelijke minderheidskabinet. Dat kunstje wil Wilders in Nederland ook flikken. De kroonprins en zijn uit Argentinië afkomstige echtgenote zullen dan op instructie van een Rutte-Verhagen kabinet ook het land moeten verlaten. Zo niet, dan valt de regering want Wilders zal geen enkele maatregel gedogen die niet overeenkomt met zijn politieke agenda en ook niet gedogen dat een voorstel van hem wordt afgewezen. Zo werkt het in Denemarken, maar gezegd moet worden dat de Deense variant van de PVV een heel stuk milder is. Er is geen wereldwijd rumoer over ontstaan en het koningshuis wordt (nog) niet openlijk aangevallen.
Een complicatie voor de Nationaal Socialistische Beweging van de heer Wilders is dat Wilders zelf ook het land zou moeten verlaten omdat hij gehuwd is met een Hongaarse. Echter, in Wilders' woonplaats is het buitenland op loopafstand.

Is het CDA Suïcidaal?

Ik heb twee artikeltjes gevonden die ik graag eens bij elkaar zou willen zetten. Beide komen uit De Volkskrant, maar daar geven ze er meer van over diverse varianten waar de VVD nog steds bij zit en ik kies de twee uitersten. Eerst eentje van de hoogste baas in het CDA, van Henk Bleker de voorzitter dus, want Verhagen is nog niet echt de partijleider.
Henk Bleker is feitelijk een amateur in de politiek, maar dat geeft nu even niet. In ieder geval heeft hij twee dingetjes nog niet helemaal begrepen ook al zijn die zonneklaar. Hij begrijpt niet dat zijn massaal weggelopen kiezers op de PVV hebben gestemd en hij wil dat ook niet weten. Het tweede is dat hij niet begrijpt of niet wil weten dat de overgebleven kiezers die nog wel op zijn partij hebben gestemd helemaal niets met de Nationaal Socialistische Beweging van de heer Wilders te maken willen hebben. Zelf is hij helemaal de weg kwijt. Zijn standpunt is vernietigend voor het resterende CDA of hij moet direct tot de orde geroepen worden en de partij uitgewerkt. Hij wil namelijk dat er alsnog een coalitie met VVD en PVV komt waaraan het CDA dan kan deelnemen. De Volkskrant doet verslag, maar De Pers vat het samen en voegt er een commentaartje van Wilders aan toe:

Nu een paars-pluskabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks is mislukt, moet een middenkabinet van VVD, PvdA en CDA worden onderzocht. Dat zegt CDA-voorzitter Henk Bleker donderdag in de Volkskrant.

,,Ook door de PvdA zal elke nieuwe realiteit na het mislukken van Paars-plus onder ogen moeten worden gezien. De optie van het middenkabinet van VVD, PvdA en CDA staat nu op de agenda'', aldus Bleker tegen de krant.

Tot nu toe heeft het CDA zich afzijdig gehouden in de formatie, maar Bleker vindt de tijd rijp voor zijn partij om in actie te komen. ,,Het land moet wel geregeerd worden'', stelt hij.

Met bepaalde punten van de PVV van Geert Wilders heeft het CDA nog steeds veel moeite. Over het verbod op hoofddoekjes, inperking van de godsdienstvrijheid en het stopzetten van de ontwikkelingssamenwerking zegt hij: ,,Hij raakt daarmee CDA'ers in het hart.''

Maar Wilders, en daarmee een coalitie van VVD, PVV en CDA, is wat betreft Blekers nog niet helemaal uit beeld. ,,De PVV ligt rationeel en emotioneel ver weg, tenzij Wilders nu begrip toont voor de gevoelens van onze achterban. Hij moet nu een betekenisvolle stap zetten. Wij willen serieus nadenken over regeringsdeelname'', stelt hij in het AD.

Wilders beticht de CDA-voorzitter van arrogantie, zo blijkt uit een korte reactie. ,,De CDA-voorzitter moet een toontje lager zingen met zijn eisen en voorwaarden vooraf. Met misplaatste arrogantie schieten we niks op en kan hij beter achterwege laten. Des te eerder kan er een kabinet van VVD, PVV, CDA zijn'', aldus de PVV-leider.

Nu kun je aanvoeren dat Bleker ook best wel zijn partij met PvdA en VVD wil laten regeren maar dan gaat hij voorbij aan het keiharde feit dat Cohen - wel een echte partijleider - met de VVD niks kan en Rutte niks met de PvdA. Dat kan hem niet ontgaan zijn, dus hij verheft zijn stem alleen om aan te geven dat samen met de rechts-liberalen collaboreren met de Nationaal Socialisten niet minder aantrekkelijk is dan in de oorlogsjaren toen ze dat ook deden en al net zo tegemoet getreden werden door de NSB als Wilders nu doet.

Roemer van de SP heeft echter het licht gezien en eindelijk komt dus de meest logische oplossing in mainstream media, zoals ik die vanaf het begin al heb aangegeven. Ik ben het er dus niet helemaal mee eens dat dit de Roemer-variant wordt genoemd. Het zou de Pointer-variant moeten heten en als er maandag mee begonnen wordt hebben we het weekend daarop een Kabinet-Cohen. De Volkskrant geeft het weer als iets wat pas in december mogelijk is:
AMSTERDAM - De VVD staat buiten spel. Job Cohen leidt een kabinet van PvdA, CDA, SP en GroenLinks.

Het is december. Een half jaar na de verkiezingen is het de winnaar VVD nog niet gelukt een kabinet te formeren. De pogingen (van rechts tot Paars-plus tot midden) zijn uit de handen van Rutte gevallen.

Dan komt een nieuwe informateur met de zogeheten Roemer-variant op de proppen. De eerste informateur Uri Rosenthal wuifde het idee van SP-leider Emile Roemer begin juni nog gekscherend weg. Nu, maanden onderhandelen verder, is een kabinet van PvdA, CDA, SP en GroenLinks dan toch echt een serieuze optie geworden.

PvdA-leider Job Cohen neemt het initiatief en gaat met de andere drie partijen om de tafel zitten. Dan gaan de onderhandelingen van centrum-rechts plots naar centrum-links.

De partijen bezuinigen, maar gaan met 10 miljard euro lang niet zo ver als wat bij de andere kabinetsvarianten op tafel lag. Schaalvergroting wordt taboe, centrum-links wil terug naar de kleine scholen en ziekenhuizen. Veel onderwerpen worden wegens de onderlinge verschillen wel vier jaar in de ijskast gezet, zoals de AOW-leeftijd, de hypotheekrenteaftrek en de kilometerheffing.

De Majesteit grijpt in


Uit de reactie van Mark Rutte op de aanstelling van oud-premier Ruud Lubber tot informateur blijkt dat hij nog steeds ervan overtuigd is dat het volgende kabinet een kabinet dient te zijn van zijn partij als de grootste met de Nationaal Socialistische Beweging van de heer Wilders, omdat deze beweging de grootste winnaar is bij de verkiezingen. Ondanks het feit dat ze samen slechts 55 van de 150 Kamerzetels bezetten, stelt ultra-rechts zich op het standpunt dat de overige partijen niet het recht hebben te weigeren met hun combinatie samen te werken. Het CDA, dat de grootste verliezer is, wordt min of meer bevolen in het nieuwe kabinet te gaan zitten.
Dat Wilders het koningshuis wil afschaffen, een prioriteit op zijn agenda en hij een ziedende haat koestert tegen onze geliefde vorstin die herhaaldelijk heeft gepleit voor tolerantie en democratie, schijnt voor de VVD geen enkel bewaar te zijn, maar het is natuurlijk ondenkbaar dat de Koningin samen met Wilders glimlachend op het bordes zal staan. Wilders die vanuit zijn beweging een militie wil oprichten die gewapend door de wijken gaat kruisen om hangjongeren door de knieën te schieten is niet vies van SA-methodes en aangezien de ultra-rechtse combinatie geen meerderheid heeft om de Grondwet te veranderen blijft er weinig anders over dan om de doelen van ultra-rechts met geweld te verwezenlijken.
Als peilingen en verkiezingsuitslagen een betrouwbare indicatie zijn dan wil een derde van de bevolking terug naar het politieke bestel van 1940-45. VVD-ers zijn woedend dat Rutte is meegegaan met een onderzoek of Paars-plus ook mogelijk is. Voor hen is geen andere combinatie denkbaar, dan samen met de Nationaal Socialistische Beweging van Geert Wilders. Weg met de democratische verzorgingsstaat, weg met de tolerantie, weg met de Europese Unie, weg met de eco-terroristen, grenzen dicht, allochtonen eruit, de gulden terug, allemaal op klompen en geen milieumaatregelen of duurzame energie.

Er woerden talloze taalspelletjes gespeeld om de indruk te wekken dat de soep niet zo heet gegeten wordt als die in partijprogramma's wordt opgediend, echter zonder ook maar op één punt wat in te binden. Zo hoeft de relatie met de Europese Unie helemaal geen schade te leiden indien de andere buitenlanden maar dezelfde politiek gaan voeren als Wilders voorstaat en daar gaat dan dus overleg over gevoerd worden. Persoonlijk zie ik dat absoluut niet gebeuren. De totstandkoming van het Verdrag van Lissabon ging moeizaam genoeg, dus dat gaan we niet nog eens helemaal overdoen aan de hand van zeer drastische wijzigingsvoorstellen. Zelfs de verdragen aangaande mensenrechten en internationale rechtsgang zou helemaal op de schop moeten en er zal ook weinig bereidheid zijn om het streven naar duurzame energie anders dan door atoomcentrales op te geven. Dat weten Wilders en Rutte ook wel, dus uit het verbreken van de banden met de EU is domweg de enige weg die te gaan is. Zodra dan Nederlandase allochtonen het land uitgedreven worden kunnen sancties niet uitblijven en de verwachting van het koppel Rutte-Wilders is waarschijnlijk dat dit de nationalistische elementen in onze samenleving zullen versterken wat dan de Nationaal Socialistische Beweging ten goede zal komen en tenslotte moet er dan een oorlogseconomie op gang komen.

Vijf jaar geleden zou niemand zoiets van Mark Rutte verwacht hebben, maar Rutte is sterk naar rechts opgeschoven om voor zijn partij zetelwinst in de wacht te slepen en dat is wel gelukt, maar daardoor is hij zo verstrikt geraakt in het Nationalistische conflictdenken dat hij zich er niet zomaar weer van kan losmaken. Hij moet nu in feite het gedachtegoed van de Nationaal Socialistische Beweging aan de man brengen bij de andere partijen om aan een regeerbare meerderheid te komen. In onderhandelingen kan hij zich niet profileren zoals hij tijdens zijn campagne deed als de enige die bereid is te bezuinigen. Iedereen weet en zegt hardop dat er flink bezuinigd moet worden en dat de PvdA in acht jaar hetzelfde bedrag wil bezuinigen als de VVD in vier jaar kan geen echt breekpunt zijn. Bovendien heeft Wilders een aantal zaken waarop niet bezuinigd mag worden die sterke overeenkomst vertonen met de opvattingen aan de linkerzijde, dus je vraagt je af waarom Rutte van Cohen niet pikt wat hij al door Wilders in de maag gesplitst heeft gekregen. Op deze wijze, door socialisme toe te voegen aan zijn nationalisme, heeft Wilders ook stemmen van links aangetrokken, met name uit de SP. Het zijn de lokkertjes om de lage inkomensgroepen aan zich te binden. Wilders leert van de geschiedenis. Zijn Nationaal Socialistische Beweging is niet erg origineel en de formule is al eerder heel succesvol geweest.
Laten we echter het drama ook niet overdrijven. TBC heeft in de vorige eeuw meer slachtoffers gemaakt dan de Tweede Wereldoorlog. We vinden er wel weer wat op al krijg je de slachtoffers daarmee niet terug.

We kennen Ruud Lubbers als één van de meest effectieve, daadkrachtige en probleemoplossende premiers in de recente geschiedenis en we weten dat hij een grondige hekel aan Wilders' gedachtegoed heeft. Dat zijn werk als informateur ertoe zal leiden dat de combinatie VVD-PVV-CDA tot stand komt is uitgesloten en omfdat Rutte zich een andere combinatie dan met de PVV niet kan veroorloven wordt de VVD daardoor ook definitief afgeserveerd, wat de volgende rituele dansen dan ook nog mogen zijn. Een rtegering met de VVD is even ondenkbaar als een regering met de PVV en zo vreemd is het niet dat de kern van een oppositie uit een derde van de Tweede Kamer bestaat. Als een gekozen twee-derde van de volksvertegenwoordigers regeert, is daar niets ondemocratisch aan, hoe hard de oppositie ook het tegendeel beweert die het alleen als democratisch ziet, wanneer zij, hoewel in de minderheid, de meerderheid overheersen. Ze hebben immers gewonnen?
Tja, ze hebben gewonnen, maar niet genoeg. Ze zullen ook nog wel iets meer winnen, vooral de PVV ten koste van de VVD, maar het zal nooit genoeg zijn voor een meerderheid. Als je in de meerderheid bent kun je regeren en anders niet.

De media willen er nog niet aan. De NOS geeft een lijstje met mogelijkheden op hun website, waaruit de bezoekers mogen kiezen welke combinatie hun voorkeur heeft, maar geen van die mogelijkheden geeft de meest voor de hand liggende mogelijkheid zonder de VVD. De NRC ziet alleen nog een extra-parlementair zakenkabinet als mogelijkheid als de VVD en de PVV niet aan de bak komen. Maar er zijn veel meer meerderheidskabinetten mogelijk met twee-derde van de kamer die niet tot het ultra-rechtse blok behoort. Dat is toch een vrij eenvoudige constatering, lijkt me.

Ik begin me een beetje zorgen te maken over de gedachten die spelen bij het voornemen het aantal kamerleden terug te brengen tot 100. Er moeten er dus vijftig uit en het lijkt er nu op dat gesteld wordt dat je gewoon die parlementariërs moet verwijderen die het niet met Wilders en Rutte eens zijn. Ultra-rechts geeft uiting aan dat soort denken als Rutte zegt: "Heel Nederland Wil Een Kabinet Met VVD-PVV-CDA".
Nee, dat is niet waar. Iets minder dan twee-derde van Nederland wil dat zeker niet. Dat is een dikke meerderheid, maar Rutte schijnt te denken dat die helemaal niet meetellen en geen recht van spreken hebben, omdat ze niet op de grootste partij en ook niet op de grootste winnaar van de verkiezingen hebben gestemd.

De winst van het aantreden van Lubbers is, dat nu de andere mogelijkheden, zonder VVD en zonder PVV ook eens bekeken kunnen worden en voor het eerst zal het CDA nu ook meespelen in het formatieproces. Zoals ik eerder betoogd heb, het CDA heeft de sleutels voor het kabinet-Cohen in handen. Verwezen naar de oppositiebank kan de VVD dan geleidelijk zich losweken van ultra-rechts en weer een eigen liberale identiteit hervinden. Terecht heeft Hare Majesteit het voorstel om Rutte tot informateur te benoemen van de hand gewezen. Hij kan daarmee alleen verschrikkelijk op zijn bek vallen want slagen is onmogelijk waar hij ook gaat of keert. In feite heeft onze koningin daarmee de VVD als behoudzuchtige liberale partij gered van de totale ondergang. Niet dat die partij nog een mooie toekomst heeft. Wie bij de tijd is en liberaal is vanzelfsprekend bij D66 beter thuis.

22 jul. 2010

Het verloop


Op het NOS-blog vond ik het volgende:
Teleurgesteld waren ze. Alle vier, Rutte, Pechtold, Halsema en Cohen. Maar hopeloos in de put zitten ze niet, na het afbreken van de Paars-plus snuffelronde. Want, wat zei Mark Rutte vandaag? “Op basis van deze gesprekken is er onvoldoende perspectief om te gaan onderhandelen over deze coalitie”.Rutte vindt de inhoudelijke verschillen tussen zijn partij en de andere partijen nog te groot.” Op dit moment dus, op basis van deze gesprekken. Maar dat kan veranderen, hopen GroenLinks, PvdA en D66.
Een van de ‘snuffelaars’ omschrijft de gebeurtenissen van de afgelopen dagen als volgt. We zaten misschien te vroeg om de tafel. Er lagen nog te veel opties op tafel.’

Kijk, dat zijn zo van die journalistieke fantasieën, waaraan ik totaal geen geloof hecht. Als politici zich zo uitlaten is dat beleefd geklets voor de Bühne.
De VVD staat voor keiharde bezuinigingen aan de onderkant van de samenleving. Ze willen nu eindelijk een einde maken aan de gepamperde samenleving - weg met de verzorgingsstaat - en ze eisen aandacht voor de noden der stinkend rijken die, doordat ze zo stinkend rijk zijn geworden, hebben laten zien dat ze veel beter met geld kunnen omgaan dan die armoedzaaiers, die alleen de AOW of een uitkering hebben om van te leven. Dus moet de hypotheekrente heilig verklaard worden en de huren moeten omhoog, om zo de prijzen van koophuizen concurrerend te maken. Uiteraard moet tegelijk de huurcompensatie worden afgeschaft, zodat onder andere zo'n 500.000 oudjes als daklozen de straat opgeschopt worden.
Welke van de andere partijen kan daar nu bij aansluiten? D66 niet, GroenLinks niet en de PvdA ook niet.
Voor de VVD waren de verkiezingen met al die zetelwinst het maximaal haalbare en verder al bij voorbaat einde oefening. Er is geen steun voor hun onverholen moordaanslag op de massa van minvermogenden en als andere partijen blijven vasthouden aan huurcompensatie, terwijl ze wel instemmen met de huurverhogingen, dan is er geen geld voor, want de budgetten moeten over de hele linie omlaag of hoogstens hetzelfde blijven, maar zeker niet omhoog.
Als je de formatieprocessen op hun waarde wilt inschatten, dan moet je wel de oorspronkelijke partijprogramma's enigszins in de gaten houden. De verschillen tussen VVD en de andere democratische partijen zijn onoverbrugbaar, met één uitzondering dat de VVD het met de Nationaal Socialistische Beweging van Wilders best ziet zitten en ook wel met het CDA erbij.
Wat nogal dom is.
De CDA-kiezers die daarvoor voelen zijn al overgelopen naar VVD en PVV. Dat heeft juist de verliezen bij het CDA veroorzaakt, want de koers van leidsman Balkenende was wel extreem rechts, maar die had er het kabinet niet voor om daar iets van te realiseren. Balkenende kon dus alleen maar traineren en voor zich uitschuiven wat hem niet aanstond. Door zijn gebrek aan daadkracht hebben de rechts CDA-kiezers hun partij door de rechter achterdeur verlaten en door nu met PVV en VVD in zee te gaan zou het CDA, reeds van de rechtervleugel ontdaan, resterende CDA-kiezers ook van zich vervreemden.
PvdA en GroenLinks gaan ook echt geen 80 kreupele JSF straaljagers aanschaffen voor 130 miljoen per stuk en ook steunen ze niet een voortzetting van militaire acties in Afghanistan.
Dat zijn zo de piketpaaltjes waarover je hoort spreken.
Daar is geen compromis over mogelijk.
Maar natuurlijk blijven er altijd puntjes liggen, waarover je het eens zou kunnen worden. Dat zal niet gelogen zijn. Het heeft alleen weinig zin, als je van te voren weet, dat het door bepaalde dominante breekpunten toch niks worden kan. Het enige politieke nut is dat men weer eens in elkaars keuken heeft kunnen kijken en ongetwijfeld zal er ook heel wat politieke desinformatie over en weer zijn gegaan.
Het is geen stelletje amateurs dat aan het werk is geweest. Dat is ook te merken aan al die tentoongestelde welwillendheid. Ja, onze tegenstanders hebben echt hun best gedaan en onze medestanders ook. Ze gaan niemand de Zwarte Piet toespelen. Maar medestanders van de VVD waren er in feite niet. Intussen hadden Pechtold en Halsema de gelegenheid zich naast Cohen en Rutte als grote spelers te presenteren, maar het mooiste toneel werd opgevoerd door Verhagen die doodleuk met zijn gezin op vakantie ging.
Ongetwijfeld zullen de schermutselingen hun politieke nut hebben gehad, zelfs voor de VVD, maar veel meer voor de andere. De strategie is bedacht om straks in plaats van met de VVD eens met het CDA te gaan babbelen en dat is handig, want het CDA is altijd nogal ontwijkend als daadkracht gevraagd wordt, net als de SP die er dan ook bij moet komen. Men heeft zich warm gelopen voor een Kabinet-Cohen en daartegen heeft het CDA geen ander verweer dan ook de CU in te schakelen, omdat die andere de SP erbij halen. Het is veelzeggend dat nu de hoogst gekwalificeerde CDA-man Lubbers tot informateur is benoemd. Die gaat geen tijd verbeuzelen aan combinaties waarvan één der elementen al duidelijk nee tegen gezegd heeft. Het wordt geen VVD-CDA met PvdA of PVV.
Streep de VVD en de PVV door dan kun je zaken doen.
Je hebt kans dat D66 dan afhaakt, resulterend in een kleinere Kamermeerderheid, maar dat zou nog kunnen. Via de achterkamertjes zal dan toch zoveel mogelijk met geven en nemen de steun van D66 gezocht worden en wellicht kan D66 van geval tot geval zo meer invloed kopen dan door in het kabinet te gaan zitten.
Nu denkt men dus als je het NOS-verslagje leest, dat er in een later stadium nog kansen zijn voor Paars-plus.
Piketpaaltjes rooien?
Vergeet het maar.
Moet je eens zien hoe furieus afwijzend VVD-stemmers reageren op Paars-plus. In de peilingen krijgt de PVV er meteen 11 zetels bij en de VVD verliest er 8, het CDA nog eens 3. Als het CDA op de PVV-avances zou zijn ingegaan zouden ze er naar mijn idee 18 zetels in de peilingen verloren hebben ten gunste van de CU, D66 en GroenLinks. Ze zouden dan in de peilingen drie zetels behouden hebben.

Zo gaat dat nu eenmaal andermaal in Nederland


Terecht besteedt Vrij Nederland deze week aandacht aan wat het noemt "het verraad van Rutte"..., een leuke kreet, waarin ik me wel vinden kan, maar neem het vooral met een flinke korrel zout. Het zijn vooral de VVD-leden zelf die er op die manier over praten. "Stem je VVD, krijg je een links kabinet. Dat was niet de bedoeling."
De VVD-ers willen dat Rutte met de Nationaal Socialistische Beweging van Wilders gaat regeren, maar ja er zijn nog steeds niet voldoende extreem rechtse kiezers om de geschiedenis van het onversneden fascisme nog eens dunnetjes over te doen. Voorlopig geen SA in de straten op jacht om jongeren levenslang invalide te maken door hun knieën kapot te schieten en Nederlanders met een legale buitenlandse partner - zoals onze kroonprins en prinses Maxima - hoeven niet, zoals in Denemarken, het land uit. Dat is dus nog even knarsetanden voor de liberalen. Ze zullen de gruwel van het dictatoriale koningshuis - een gedachte die wordt ontleend aan het formatieproces - nog een tijdje moeten dulden. Houzee kameraden!
Ongetwijfeld was deze ontwikkeling niet voorzien door de politici die in de jaren 60 kamerbreed het debiliseringsoffensief ter hand namen, door het uitstekende onderwijs in ons land tot de grond toe af te breken, met als hoogtepunt de Herziening Onderwijs Salarissen waardoor vakleerkrachten ineens twee keer zoveel in het bedrijfsleven konden verdienen dan in het onderwijs, zonder erop vooruit te gaan, want de onderwijssalarissen werden drastisch verlaagd en de dure voor-HOS-ers, die hun oude salarissen behielden werden weggepest. De bedoeling was om deskundigheid in het onderwijs uit te drijven en zo op den duur, door totale verdomming van de massa, meer manipulerende kunstjes met de kiezers uit te kunnen halen. Dat is geweldig goed gelukt. Het is het meest succesvolle overheidsbeleid sinds eeuwen en de kwaliteit van ons onderwijs zakte tot het peil nul, zodat men pas op de universiteit te horen krijgt dat er verschil is tussen een zelfstandig naamwoord en een bijwoord. Als je tenminste een taal gaat studeren.
Basiskennis is niet meer aanwezig bij de gemiddelde adolescent, maar omdat scholen diploma's blijven afgeven, lijkt het net alsof het allemaal nog wel meevalt, hoewel enige zinvolle kennis niet vereist is om je voor zo'n diploma te kwalificeren. Het gaat uitsluitend om bezuiniging op de uitgaven en het inkomende lesgeld dat betaald moet worden. Er wordt geen onderwijs zonder winstoogmerk gegeven, maar er moet nog steeds geld bij. Met de kennis die ik op mijn twaalfde jaar verworven had, zou ik nu zo kunnen slagen voor een VMBO-examen, ja, wel met een pretpakket, maar voldoende voor een studie rechten, politicologie of sociologie, om maar te zwijgen van bedrijfskunde of vrije-tijds-management. Niet omdat ik zo slim ben - dan maakt alleen maar lui - want dat geldt voor vrijwel al mijn tijdgenoten.
Er is derhalve geen uitdaging meer voor de jongeren en als het onderwijs die uitdaging niet biedt krijgen ze een hekel aan school en verdomd, volwassenen brengen daar nog begrip voor op ook, voor die jongeren dan, niet voor de desastreuze aard van de situatie. Binnen de EU is er geen enkel land dat per hoofd van de bevolking zo weinig over heeft voor het onderwijzen van de nieuwe generaties. Wat dat betreft, zou het een zegen zijn om Turkije bij de EU te krijgen, zodat we niet langer op de laagste plaats staan en als we vervolgens Syrië erbij nemen wil dat ook wel helpen. Maar verder kunnen we niet gaan, want in Iran zijn de educatieve zaakjes alweer beter geregeld dan bij ons.
Ja, in de VS is het nog beroerder, want daar heb je wel behoorlijke opleidingen, doch dan ben je een volledig middenstandsinkomen kwijt om die te volgen. Gelukkig heeft Obama nu geregeld dat je via de staat je studiekosten kunt lenen, zodat je niet wordt uitgekleed door woekerrentes. Studeren is niet langer de kortste weg naar maatschappelijke ondergang.
Zuinigheid en vlijt lonen dan weer, tot grote woede van het conservatieve volksdeel.
Wij hebben het Amerikaanse onderwijssysteem, maar dan zonder de private elite-scholen. Dat vreet door in het hele leven.Een aantal jaren geleden schoof er een kinderarts in wording door mijn kennissenkring. Hij was bezig met zijn promotieonderzoek waaraan duizenden juveniele ratten werden opgeofferd. Het betrof een kwantitatieve vergelijking en hij hield de gang van zaken nauwkeurig bij met rapportjes, verslagjes op twee velletjes papier die ingetikt moesten worden op een computer die hij echter zelf niet bezat. Het geklungel om die knullige verslagjes bij elkaar te sprokkelen in een soort pigeon-English op kleuter-niveau ter toelichting op zijn tabelletjes, was een meelijwekkend gezicht, geen gedrag dat hij kon ontplooien in het Academisch Medisch Centrum zonder elk gezag te verliezen. Zoals wij allen weten, is gezag uitoefenen voor veel artsen belangrijker dan eten en drinken. Dus gaf ik hem een werkplek voor zijn eerste ervaringen met informatietechnologie, hoewel ik geen vertrouwen erin had, daarmee de medische wetenschap te dienen. Af en toe, als ik even in de buurt was, gaf ik een kleine aanwijzing, zoals dat hij beter kon schrijven "I had to facilitate the rats with an other kind of food" in plaats van "I was facilitated with an other kind of ratfood". Ik bedoel maar, zelfs voor een proefschrift lijkt het me handig als enigszins duidelijk is wat er bedoeld wordt. En een proefschrift werd het dus, die verzameling van ongeveer tweehonderd verslagjes elk met een tabelletje dat inzicht gaf op het verloop van de terminale levensfase bij verschillende voedingen, temperaturen en bewegingsruimte. Het onderzoek had ook gedaan kunnen worden door een eerstejaars student, maar dat was niet mijn pakkie-an.
Op een gegeven moment had hij in mijn omgeving opgevangen, dat ik als klein jongetje drie jaar lang geïnterneerd was geweest en toen ging hij mijn inner circle bewerken met "welgemeende" waarschuwingen, dat hij als deskundige in de kinderartsenij, wist dat zulke kinderen als ze volwassen zijn geworden niet in staat zijn tot enige vorm van liefde. Als dat wel eens anders lijkt, is dat het gevolg van schizofrenie.
Hij noemde daarbij namen van gerenommeerde wetenschappers die dit onderzocht hadden en tot die eensluidende conclusie kwamen. Hij zei er natuurlijk niet bij dat het geldt voor kinderen die vanaf de geboorte en gedurende enige jaren daarna geheel van sociale roots en context worden afgesloten. Enkele maanden nadat ik hem de tent uitgeschopt had was hij gescheiden. Zij ex had het lang met hem volgehouden, ter wille van de kinderen, maar ondervond dat hij geen echte liefde kon opbrengen, voor haarzelf niet en ook niet voor hun kindertjes. Hij had dus zijn eigen probleem op mij geprojecteerd omdat ik hem in zijn nietigste staat had waargenomen en hij mijn belangeloze hulp niet missen kon. Nochtans is hij gepromoveerd en behandelt hij zieke kinderen. Dat doe je als kinderarts echter nooit alleen en er was veel kritiek op zijn functioneren.
In die tijd gaf ik ook les in mijn eigen vak op een kunstacademie en daar kwam het ook wel eens voor dat mensen onvoldoende talent en vaardigheden aan de dag legden, waarop ik dan adviseerde met de studie te stoppen en iets anders te gaan doen, wat meer kon aansluiten bij de persoonlijke mogelijkheden en/of omstandigheden. Als het dorre hout was gerooid in de eerste twee jaar van het vijfjarige studietraject, hield je een kleinere groep optimaal geïnspireerde studenten over die zichzelf wekelijks overtroffen wat tot geweldige resultaten en progressie leiden kon. Ik vroeg me af waarom al het onderwijs niet daarop gericht was, want jongeren willen voor alles leren en als ze merken dat ze inderdaad groeien in de vaardigheden waar ze een specifieke aanleg voor hebben, zijn ze altijd enthousiast en is geen moeite hen teveel.
Een slechte arts is een wandelend rampgebied en voor een kinderarts vind ik dat nog een graadje erger. Met een goede opleiding kun je dat soort narigheid voorkomen. Dat kan niet met een diploma-fabriek wat onvermijdelijk leidt tot diploma-inflatie.
En wat te denken van leerkrachten die zelf de vaardigheid missen die ze anderen moeten bijbrengen? Dat verschijnsel is nu min of meer standaard in ons onderwijs, al valt het niet zo op als in de VS, omdat je bij ons domweg geen beter onderwijs hebt als referentiekader.
Het makkelijkste vak in het hele onderwijs is wiskunde, omdat het allemaal zo verschrikkelijk logisch en dus vanzelfsprekend is. Het één volgt vanzelf uit het ander, maar je moet wel vanaf het begin blijven opletten want als je een tussenschakel mist snap je het verdere niet meer. Dat vak is niet veel veranderd in de tijd en nu kiest vrijwel niemand het, meer omdat het verschrikkelijk moeilijk heet te zijn. Daar hebben ze wat op gevonden. Tegenwoordig wordt alles wiskunde genoemd als het iets met de verwerking van getallen of hoeveelheden te maken heeft. Zelfs klokkijken is dan al wiskunde en nu zijn meisjes er ook goed in, hoewel die van nature doorgaans geen benul van ruimte en richting hebben, zodat ze met hun specifiek vrouwelijke hersenen grote moeite hebben met het vereiste voorstellingsvermogen. Als ze exact willen doen, kunnen ze maar beter scheikunde nemen, want ze zijn wel geboren gifmengers. Je moet gebruiken en verder ontwikkelen wat er van nature al in zit.
Afijn, dat is allemaal niet aan de orde in ons onderwijs. Alleen particulier onderwijs, waar de overheid totaal geen zeggenschap in heeft, kan ons nog redden, als het erom gaat in de pas te blijven op het gebied van kennis en technologie. Dan heb je zes jaar basisonderwijs, zes jaar voorbereiding op de wetenschappelijke loopbaan en zes tot acht jaar vakstudie inclusief promotie. Iemand met een IQ van 120 of hoger moet dat aankunnen. 's Morgens vier uur nieuwe stof absorberen, 's middags sport, softe vakken en sociale activiteiten en 's avonds lekker repeteren om de verworven kennis up to date en actief te houden. Een beetje discipline is nooit weg.In dit verband is het interessant om op Wikipedia eens naar het verhaal over Balkenende na te gaan. De man is natuurlijk zelf allerminst interessant maar twee aspecten moeten we van hem in de gaten houden, zijn politieke loopbaan en de povere revenuen daarvan en zijn echtgenote die de eerste is van een premier met een eigen wetenschappelijke loopbaan van enig niveau. Ze zijn beide juristen van huis uit en wat ook wel grappig is hun relatie is er eentje uit de losse pols als ik dat zo noemen mag. Ze gingen bijvoorbeeld pas samenwonen toen er kinderen kwamen terwijl ze daarvoor al geruime tijd waren getrouwd. Maar goed, de dame doet hier nu even niet ter zake. Wat opvalt aan het cverhaal over Balkenende is dat zijn falen zorgvuldig uit het beeld gehouden wordt en ik wil het nu juist hebben over zijn geweldige idee om een Innovatieplatform te stichten om ons landje op te stoten in de vaart der kenniseconomie. Dat is dus weer eens iets anders dan Fatsoen-Moet-Je-Doen aan de ene kant en meer schandalige VOC-mentaliteit aan de andere kant. Bij nadere beschouwing echter blijkt het verschil snel te vervagen. Wat het fatsoen betreft werden, sinds dat een beleidsvoornemen werd, kinderen van ongewenste vreemdelingen op straat geschopt wat een schending is van verdragen waarvoor we getekend hebben. Een gemeente die zo'n kind op de rand van de dood onder een brug aantreft mag dat kind niet helpen. Dat zou onfatsoenlijk zijn. Ook van de VOC-mentaliteit kwam niets terecht, als je de toenemende mensenhandel en seksslaverny niet meerekent. Daar treedt men zelfs tegenop, geheel in strijd met de aanbevolen VOC-traditie. Troost biedt dat Nederland wel de grootste producent en exporteur van synthetische drugs is geworden. Dat is echt in de lijn van de VOC, maar dat is dan ook het enige en Balkenende zelf heeft er weinig aan gedaan om dat te bevorderen. Kijken we niu naar het Innovatieplatform dan zien we dat het een avrechts effect heeft gehad doordat het een teken aan de wand is geworden waaruit te lezen is dat je wat innovatie betreft niet in Nederland moet wezen. We zakten van de derde naar voorbij de tiende plaats, d.w.z. als je het maar van tien landen bijhoudt, staan wij op de laagste plaats en dat zou waarschijnlijk niet veranderen als we het van twintig of dertig landen bijhouden.
De auteur van het Wikipedia-artikel heeft het derhalve wijzer geacht over het Innovatieplatform, dat vlaggenschip van het Balkenende-beleid, geen melding te doen.
an te geven hoezeer het schrappen van onwelgevallige vermeldingen een artikel kan verminken de volgende eerste zinnen over Balkenende IV:
Het kabinet-Balkenende IV is het huidige (demissionaire) Nederlandse kabinet, bestaande uit de politieke partijen CDA en ChristenUnie. Het kabinet staat onder leiding van premier Jan Peter Balkenende en werd beëdigd op 22 februari 2007, na de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 en de daaropvolgende kabinetsformatie. Op 20 februari 2010 viel het kabinet naar aanleiding van de besluitvorming over de militaire missie in Uruzgan.
Valt het wel op dat de PvdA dus al vanaf het begin niet meedoet in dit kabinet?
Dat is nu typisch extreem rechts, dat het waarnemend en verslag gevend vermogen aangaande de realiteit heel sterk tekort schiet. In ditzelfde artikel over Balkenende IV komt ook voor het eerst een lijst met verrichtingen van het kabinet onder het kopje belangrijke wijzigingen. Dat was nog niet vertoond in de artikelen van de voorgaande kabinetten met Balkenende. Wat ons vooral veel wijzer maakt is dat onder die belangrijke veranderingen ook alle zaken genoemd zijn waar totaal niets van terechtgekomen is zodat deze impliciete les over falend beleid als het enige belangrijke genoemd kan worden. Waarschijnlijk is er nooit een premier geweest die minder tot stand gebracht heeft wat enigszins positief beoordeeld kan worden.

20 jul. 2010

Als premier-Rutte uit beeld is, kan de formatie beginnen


Om nu te zeggen dat ik heel vlot gelijk gekregen heb nu Paars+ van de baan is, zou erg overdreven zijn. Ze hebben er nog knap lang over gedaan, maar dat is natuurlijk, omdat ze niet willen dat gezegd wordt, dat ze niet zorgvuldig zijn geweest. Rutte blijft natuurlijk nog een tijdje doordrammen en één van de meest idiote suggesties is die van het zogenaamde "middenkabinet". Dat zou dan VVD met CDA en PvdA moeten zijn. Wel een bewijs dat Rutte geheel uit zijn evenwicht is. Ik zie 30% rechts en 40% extreem rechts met de PvdA als middenpartij in een uiterst bescheiden en dodelijke bijrol bijrol niet als een middenkabinet.

Laten we even een paar (=2) dingetjes zuiver stellen:
1.) Als je wilt dat rijken niks hoeven in te leveren en er zelfs wat op vooruit moeten gaan, terwijl de armen en de middenklasse voor de bezuinigingen moeten opdraaien, dan ben je rechts.
2.) Als je daarbij ook uit de EU en de gulden terug wilt, indien de EU niet een ultra-rechtse politiek gaat voeren, dan ben je extreem-rechts.

Met het CDA kun je alle kanten op. Als het CDA met de VVD wil regeren, zal de rechtervleugel aantreden die inmiddels via Balkenende bekend gemaakt heeft dat er met de PvdA niet te regeren is. Die vleugel heeft met de laatste verkiezingen flink op z'n donder gekregen en als ze daarvan willen herstellen, zullen ze een andere koers moeten kiezen. Dat is logisch, want ze hebben in vier opeenvolgende kabinetten niets gepresteerd en als er al eens iets definitief besloten was, dan moest het tegenovergestelde als voorkeur-optie toch nog op tafel blijven. Ik denk even aan de kilometerheffing en het Afghanistan beleid. In beide gevallen gaat het CDA recht tegen het eerdere eigen kabinetsbesluit en de Kamermeerderheid in en dan beschuldigen ze de PvdA van draaien.
Het CDA zal terug naar het midden moeten om weer wat geloofwaardigheid op te bouwen en het midden is in CDA-ogen hun linkse vleugel. Het zijn lui die de werkgelegenheid willen bevorderen en geen mensen willen uitsluiten of afschrijven en een enkeling wil zelfs ophouden de wereld zo snel mogelijk naar de verdommenis te helpen. Kortom, ze zullen geen kabinetscrisis willen om te voorkomen dat er nog ergens een windmolen bijkomt, zoals je van Rutte moet verwachten. Dat geeft dus alleen een opening op links, al zal dat best nog wel moeizaam zijn. Op die manier is het CDA een middenpartij net als de PvdA van Wouter Bos.
Dat kan niet samengaan met de rechtse VVD en dus al helemaal niet met de PVV die te Nationalistisch is om de Socialistische trekjes te omarmen. De Nationaal Socialistische Beweging van Wilders kan alleen op steun van Rutte rekenen en dat is niet genoeg. Maxime Verhagen, als interim paus van het CDA, ziet ook geen opening over rechts. Met de VVD in het kabinet kan hij Buitenlandse Zaken wel vergeten. Misschien wordt dat ministerie dan wel geheel opgeheven. Voor Verhagen is dat beslist een breekpunt.

Zoals ik al eerder gesteld heb, heeft het CDA de sleutels voor een nieuw kabinet in handen en dat kan dus alleen over links, want Job Cohen wijst CDA, VVD, PvdA af en Verhagen sluit CDA, VVD, PVV volledig uit. Wat Rutte wil gaat er dus niet komen.
We moeten dus domweg af van het idee dat Rutte de volgende premier wordt en dat is alleen voor hemzelf een beetje moeilijk. Onbegrijpelijk trouwens, want over rechts wordt het eerste regeringsvoorstel afschaffing van het Koningshuis en daar heb je een wijziging van de Grondwet voor nodig, wat al onmiddellijk het einde van het Kabinet-Rutte zou betekenen en dus komt zo'n kabinet niet aan regeren toe. Rutte (+Wilders) exit of gaan we de combinatie VVD, PVV, PvdA nog onderzoeken? Zo gek kun je toch niet zijn?

Als uiterste zou je nog aan het Deense model kunnen denken, een minderheidskabinet van VVD en CDA met de steun van de PVV, althans zolang dat kabinet het PVV-beleid in praktijk brengt en ook dan valt niet in te zien dat het gehele CDA in de Eerste en de Tweede Kamer akkoord gaat met het afschaffen van het Koningshuis, waaruit dan noodzakelijkerwijs zou volgen dat Wilders de eerste Nederlandse President wordt voor het leven. Dat haalt het niet.
Kijk, dat ons Koningshuis zelf wil blijven als het met staatszaken niets meer te maken mag hebben en ook geen pleidooien meer mag houden voor instandhouding van onze democratie en onze traditie van tolerantie, dat acht ik uitgesloten.
Hoe je het ook bekijkt, rechts is een doodlopende weg, zelfs of juist door de laatste verkiezingen. Wat ik niet uitgesloten acht, is, dat de Nationaal Socialistische Beweging van Wilders op zichzelf een meerderheid in beide kamers krijgt en het helemaal alleen kan doen met steun van de VVD voor het wijzigen van de Grondwet. Maar dat is voor na de volgende Kamerverkiezingen pas aan de orde en wie dan leeft wie dan zorgt.

Goed, wat dan wel en hoe dan wel?
Ik kan er eigenlijk wel vrolijk van worden, want er is geen redelijk alternatief voor de combinatie PvdA, CDA, GroenLinks, D66, SP en +.
Waar staat dat plusje voor? Daar moet je de CU voor invullen om het CDA te verleiden mee te doen. Je moet die Christenen niet op Defensie hebben, maar in de sociale hoek kunnen ze niet veel kwaad - in denk weemoedig terug aan Boersma - en Binnenlandse Zaken zou ook kunnen. Als het maar Christelijk is, dan is het al gauw goed voor het CDA en deze combinatie heeft een heel redelijke meerderheid.
Nee, dan krijg je geen wetgeving om euthanasie te regelen, zoals D66 graag wil. Daar moeten we wellicht blij mee zijn, omdat Mevrouw Borst zich daarmee bemoeit en die was ervoor om iedereen die wel eens gerookt heeft van medische voorzieningen uit te sluiten, dus dat komt dan ook ergens in dat euthanasie-wetje te staan, waarop de Hoge Raad terecht zal beslissen dat naar analogie hetzelfde ook moet gelden voor mensen die wel eens alcohol gebruikt hebben, vette happen hebben genuttigd, zonnebaders zijn of zijn geweest, dan wel ooit eens consumenten waren of zijn van iets anders dat schadelijk is, ofwel aan het verkeer hebben deelgenomen. Dan kun je de hele gezondheidszorg opdoeken en dat scheelt enorm in de centen. Nee, als het over gezondheidszorg gaat, inclusief stervensbegeleiding en levensbeëindiging dan moeten we daar voorlopig (zolang mevr. Borst nog leeft) D66 niet bij hebben. Je moet bang zijn voor wetsregels als: "we staken de medische behandeling als de patiënt door conditie, houding of gedrag daar aanleiding toe geeft." Geen euthanasie dus, maar dat zal geen breekpunt zijn.
Als je iets aan gezondheidszorg wilt doen, moet je bij Femke Halsema zijn en zullen we dat dan maar vast afspreken?

16 jul. 2010

Verf je vliegtuig onzichtbaar

Nee, we hebben het niet over een Wonder Woman-soort onzichtbaar vliegtuig, maar over wel een dat erg moeilijk op te sporen is met radar.
Het Israëlische Ynetnews rapporteert dat een Israëlisch bedrijf genaamd Nanoflight met succes tests heeft uitvoert met dummy-raketten die werden geschilderd met een nano-coating en die hebben aangetoond dat de radar niet ze niet herkennen als raketten.
Het YnetNews artikel, wijst nogal bescheiden erop dat het beschilderen van een luchtvaartuig met deze nanocoating veel goedkoper is dan het kopen van een stealth vliegtuig uit de VS. Natuurlijk moet ook worden opgemerkt dat een verkoper van stealth-vliegtuigen een groot aantal luchtvaart-ingenieurs en ander personeel in dienst heeft, die er goed hun brood aan verdienen en het hoge prijskaartje maakt het ook veel moeilijker voor anderen om de technologie te kopen. Maar die anderen bezitten nu ook het vermogen om vijanden om de tuin te leiden ook.
De nanocoating bereikt het radarbedrog door het absorberen van de radiogolven van de radar en verstrooit ze als de warmte-energie genoeg is, zodat wanneer de radar het signaal terugkrijgt dit niet regelmatig genoeg om een object te geven.
Het lijkt erop dat nanocoating op de weg naar commercieel succes is.
Nanoflight lijkt er vrij ver mee in op de goede weg van de ontwikkeling. Een woordvoerder van Nanoflight, Eli Shaldag, wordt geciteerd in het artikel dat aangeeft dat het bedrijf in de laatste fase van het ontwikkelingsproces is, waarna ze in staat zullen zijn om de coating in grotere hoeveelheden te produceren.
Het bedrijf ziet ook een gelegenheid om het materiaal te gebruiken op de soldaten om ze onzichtbaar te maken voor infrarood-en nachtkijkers.