20 jul. 2010

Als premier-Rutte uit beeld is, kan de formatie beginnen


Om nu te zeggen dat ik heel vlot gelijk gekregen heb nu Paars+ van de baan is, zou erg overdreven zijn. Ze hebben er nog knap lang over gedaan, maar dat is natuurlijk, omdat ze niet willen dat gezegd wordt, dat ze niet zorgvuldig zijn geweest. Rutte blijft natuurlijk nog een tijdje doordrammen en één van de meest idiote suggesties is die van het zogenaamde "middenkabinet". Dat zou dan VVD met CDA en PvdA moeten zijn. Wel een bewijs dat Rutte geheel uit zijn evenwicht is. Ik zie 30% rechts en 40% extreem rechts met de PvdA als middenpartij in een uiterst bescheiden en dodelijke bijrol bijrol niet als een middenkabinet.

Laten we even een paar (=2) dingetjes zuiver stellen:
1.) Als je wilt dat rijken niks hoeven in te leveren en er zelfs wat op vooruit moeten gaan, terwijl de armen en de middenklasse voor de bezuinigingen moeten opdraaien, dan ben je rechts.
2.) Als je daarbij ook uit de EU en de gulden terug wilt, indien de EU niet een ultra-rechtse politiek gaat voeren, dan ben je extreem-rechts.

Met het CDA kun je alle kanten op. Als het CDA met de VVD wil regeren, zal de rechtervleugel aantreden die inmiddels via Balkenende bekend gemaakt heeft dat er met de PvdA niet te regeren is. Die vleugel heeft met de laatste verkiezingen flink op z'n donder gekregen en als ze daarvan willen herstellen, zullen ze een andere koers moeten kiezen. Dat is logisch, want ze hebben in vier opeenvolgende kabinetten niets gepresteerd en als er al eens iets definitief besloten was, dan moest het tegenovergestelde als voorkeur-optie toch nog op tafel blijven. Ik denk even aan de kilometerheffing en het Afghanistan beleid. In beide gevallen gaat het CDA recht tegen het eerdere eigen kabinetsbesluit en de Kamermeerderheid in en dan beschuldigen ze de PvdA van draaien.
Het CDA zal terug naar het midden moeten om weer wat geloofwaardigheid op te bouwen en het midden is in CDA-ogen hun linkse vleugel. Het zijn lui die de werkgelegenheid willen bevorderen en geen mensen willen uitsluiten of afschrijven en een enkeling wil zelfs ophouden de wereld zo snel mogelijk naar de verdommenis te helpen. Kortom, ze zullen geen kabinetscrisis willen om te voorkomen dat er nog ergens een windmolen bijkomt, zoals je van Rutte moet verwachten. Dat geeft dus alleen een opening op links, al zal dat best nog wel moeizaam zijn. Op die manier is het CDA een middenpartij net als de PvdA van Wouter Bos.
Dat kan niet samengaan met de rechtse VVD en dus al helemaal niet met de PVV die te Nationalistisch is om de Socialistische trekjes te omarmen. De Nationaal Socialistische Beweging van Wilders kan alleen op steun van Rutte rekenen en dat is niet genoeg. Maxime Verhagen, als interim paus van het CDA, ziet ook geen opening over rechts. Met de VVD in het kabinet kan hij Buitenlandse Zaken wel vergeten. Misschien wordt dat ministerie dan wel geheel opgeheven. Voor Verhagen is dat beslist een breekpunt.

Zoals ik al eerder gesteld heb, heeft het CDA de sleutels voor een nieuw kabinet in handen en dat kan dus alleen over links, want Job Cohen wijst CDA, VVD, PvdA af en Verhagen sluit CDA, VVD, PVV volledig uit. Wat Rutte wil gaat er dus niet komen.
We moeten dus domweg af van het idee dat Rutte de volgende premier wordt en dat is alleen voor hemzelf een beetje moeilijk. Onbegrijpelijk trouwens, want over rechts wordt het eerste regeringsvoorstel afschaffing van het Koningshuis en daar heb je een wijziging van de Grondwet voor nodig, wat al onmiddellijk het einde van het Kabinet-Rutte zou betekenen en dus komt zo'n kabinet niet aan regeren toe. Rutte (+Wilders) exit of gaan we de combinatie VVD, PVV, PvdA nog onderzoeken? Zo gek kun je toch niet zijn?

Als uiterste zou je nog aan het Deense model kunnen denken, een minderheidskabinet van VVD en CDA met de steun van de PVV, althans zolang dat kabinet het PVV-beleid in praktijk brengt en ook dan valt niet in te zien dat het gehele CDA in de Eerste en de Tweede Kamer akkoord gaat met het afschaffen van het Koningshuis, waaruit dan noodzakelijkerwijs zou volgen dat Wilders de eerste Nederlandse President wordt voor het leven. Dat haalt het niet.
Kijk, dat ons Koningshuis zelf wil blijven als het met staatszaken niets meer te maken mag hebben en ook geen pleidooien meer mag houden voor instandhouding van onze democratie en onze traditie van tolerantie, dat acht ik uitgesloten.
Hoe je het ook bekijkt, rechts is een doodlopende weg, zelfs of juist door de laatste verkiezingen. Wat ik niet uitgesloten acht, is, dat de Nationaal Socialistische Beweging van Wilders op zichzelf een meerderheid in beide kamers krijgt en het helemaal alleen kan doen met steun van de VVD voor het wijzigen van de Grondwet. Maar dat is voor na de volgende Kamerverkiezingen pas aan de orde en wie dan leeft wie dan zorgt.

Goed, wat dan wel en hoe dan wel?
Ik kan er eigenlijk wel vrolijk van worden, want er is geen redelijk alternatief voor de combinatie PvdA, CDA, GroenLinks, D66, SP en +.
Waar staat dat plusje voor? Daar moet je de CU voor invullen om het CDA te verleiden mee te doen. Je moet die Christenen niet op Defensie hebben, maar in de sociale hoek kunnen ze niet veel kwaad - in denk weemoedig terug aan Boersma - en Binnenlandse Zaken zou ook kunnen. Als het maar Christelijk is, dan is het al gauw goed voor het CDA en deze combinatie heeft een heel redelijke meerderheid.
Nee, dan krijg je geen wetgeving om euthanasie te regelen, zoals D66 graag wil. Daar moeten we wellicht blij mee zijn, omdat Mevrouw Borst zich daarmee bemoeit en die was ervoor om iedereen die wel eens gerookt heeft van medische voorzieningen uit te sluiten, dus dat komt dan ook ergens in dat euthanasie-wetje te staan, waarop de Hoge Raad terecht zal beslissen dat naar analogie hetzelfde ook moet gelden voor mensen die wel eens alcohol gebruikt hebben, vette happen hebben genuttigd, zonnebaders zijn of zijn geweest, dan wel ooit eens consumenten waren of zijn van iets anders dat schadelijk is, ofwel aan het verkeer hebben deelgenomen. Dan kun je de hele gezondheidszorg opdoeken en dat scheelt enorm in de centen. Nee, als het over gezondheidszorg gaat, inclusief stervensbegeleiding en levensbeëindiging dan moeten we daar voorlopig (zolang mevr. Borst nog leeft) D66 niet bij hebben. Je moet bang zijn voor wetsregels als: "we staken de medische behandeling als de patiënt door conditie, houding of gedrag daar aanleiding toe geeft." Geen euthanasie dus, maar dat zal geen breekpunt zijn.
Als je iets aan gezondheidszorg wilt doen, moet je bij Femke Halsema zijn en zullen we dat dan maar vast afspreken?

Geen opmerkingen: