9 sep. 2010

Izz ad-Din Ruhulessin mag het uitleggen


Inleiding van de website:
In Iran is de 43-jarige Sakineh Mohammadi Ashtiani in afwachting van haar terechtstelling door steniging wegens overspel. De vrees bestaat dat haar straf spoedig zal worden voltrokken, ondanks oproepen van Europese landen haar te sparen. Gisteren bevestigde haar advocaat dat Ashtiani 99 zweepslagen in de gevangenis gekregen had, nadat de Britse krant The Times haar - foutief - had geïdentificeerd als een vrouw zonder hoofddoek op een foto.
Haar veroordeling in 2006 leidde tot internationale ophef over de wreedheid van de straf. Volgens Teheran was er naast overspel ook sprake van betrokkenheid bij de moord op haar man in 2005, maar haar advocaat ontkent dit ten stelligste.
Hafid Bouazza en Izz ad-Din Ruhulessin gaan over dit onderwerp met elkaar in debat. Hafid Bouazza is schrijver en schreef voor de Volkskrant een opiniestuk over de steniging van Ashtiani. Izz ad-Din Ruhulessin is student politicologie en schreef vandaag onder meer als reactie op het stuk van Bouazza zelf een opiniestuk in de Volkskrant,waarin hij kritiek heeft op de manier waarop de vermeende 'universele' mensenrechten worden verspreid.

Waar het mij nu vooral om gaat is, dat de Iranofiel Izz ad-Din Ruhulessin geheel geen begrip toont voor de Universele Mensenrechten zoals die uitstekend werden getypeerd door mijn partijleider Femke Halsema, namelijk dat deze Universele Mensenrechten de functie hebben om de burgers te beschermen tegen onrecht en totalitaire machtsuitoefening. Dat het hier dus niet gaat over inmenging van westerse staten in de binnenlandse aangelegenheden van een andere staat. Het protest is een protest van burgers in deze wereld.
Izz ad-Din Ruhulessin wil geen voorstander van steniging genoemd worden. Hij vindt de doodstraf in de vorm van steniging niet van goede smaak getuigen, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Hij vraagt zich af, althans doet pogingen daartoe, die in de discussie wat ondersneeuwen, hoe wij zullen reageren zodra Europa een moslimland is geworden en er vanuit andere delen in de wereld dergelijke kritiek op ons wordt geuit. Naar zijn idee worden we dan boos en terecht, want de sharia, de islamitische wet van God, is dan heersend en daartegen is dus niets te doen. Als God zegt, dat het zo moet, dan houdt elke discussie daarover op. Daar komt zijn visie op neer en dat houdt ook in dat het Iraanse regime dus geen andere keus heeft, dan dat die vrouw dood moet.
Hafid Bouazza laat zien dat je als moslim - of ex-moslim, dat weet ik niet - daar volkomen tegengesteld over denken kunt.
Nu zal ik je eens wat vertellen: ik zou mijn echtgenote liever met de charmante Hafid Bouazza alleen laten dan met de knappe Izz ad-Din Ruhulessin en hoe zou dat nu komen?

Wat is er te likken?


Even een kort commentaartje en dat hoeft niet met het staatsrecht te maken te hebben, want daarover hebben we nu wel genoeg gehoord. In dezelfde uitzending van Pauw en Witteman kwam ook nog het debat over integratie aan de orde. Jawel, de tent had al veel eerder deugdelijk aangeveegd moeten worden en als het om integratie gaat, wil men nu een voorbeeld nemen aan de USA. Oei, klinkt leuk en als je alleen naar de reguliere inburgering kijkt, werkt het ook prima, dus het goede zouden we zo kunnen overnemen, maar helaas, meestal worden informele kanalen bewandeld, waarbij de immigrant eerst een hele tijd illegaal in het land aanwezig is. Er is een bloeiende mensenhandel. Met name in de agrarische sector worden deze mensen met zwaar en langdurig werk tegen extreem lage lonen uitgebuit. Ze moeten wel, want enerzijds vraagt de markt - de consumerende burger - om concurrerende prijzen en anderzijds moet de illegale immigrant het stellen zonder sociaal vangnet. Uiteraard betalen illegalen, net als bij ons gewoon, de Amerikaanse versie van BTW en maken ze tal van andere kosten die bij het Amerikaanse leven behoren, inclusief loonbelasting zodra de hoogte van hun inkomen daartoe aanleiding geeft. In veel gevallen hoor je zeggen dat de slaven het vroeger beter hadden, maar naar ik hoop, zal dat wel wat overdreven zijn. Veel van deze illegalen weten zich door scholing en ervaring onmisbaar te maken in enige tak van bedrijvigheid. Men leert, want dat is de mens, net als andere primaten, ingeschapen. Kortom, er is een vorm van natuurlijke emancipatie, maar daarbij kan heel veel fout gaan want criminaliteit kan evengoed emancipatie zijn en in diepe armoede gedijt criminaliteit prima. Kortom, relatief is het percentage criminelen hoger onder deze illegalen dan onder de doorsnee bevolking, net als bij ons.
Geroepen wordt dat illegalen geen belasting betalen en de sociale zekerheid uitbuiten.
Dat kan dus niet waar zijn, omdat illegalen van sociale zekerheid zijn uitgesloten, en zelfs voor de eerste tien jaar indien ze wel als werkend in de VS geregistreerd zijn, wat één van de voorwaarden is voor het verkrijgen van volledige burgerrechten.
Het overnemen van de goede Amerikaanse inburgeringsprocedure is dus een oplossing van maar een klein deel van het probleem. Dan is het inburgeren of vertrekken. Dat of iets dergelijks moet ook zeker gebeuren. Commerciële uitbuiting van illegalen is een veel groter probleem en daaruit komen de meeste en meest schrijnende problemen voort.
Als iemand seksueel beschikbaar moet zijn of twaalf uur hard moet werken om wat fastfood en twee euro uitgereikt te krijgen dan kunnen wij dat in ons land niet tolereren. Zeker, dit soort praktijken zijn crimineel, maar als de slachtoffers, zodra ze met veel moeite aangifte hebben gedaan, worden weggestuurd dan krijgen ze straf van diezelfde criminelen of hun handlangers. Dat werkt dus niet.
Laat de discussie dáár nu eens over gaan.
Nu heb ik zo'n gevoel, dat een redelijke oplossing van deze problematiek niet in een programma staat "waar rechts-Nederland", het Ganse Nederlandse Volk zeg maar, zijn vingers bij zal aflikken. Maar wat is er dan eigenlijk te likken aan die vingers? Als er geen rechts kabinet met een rechtse regeringsverklaring komt, zullen we dat nooit weten. Dat zou toch wel jammer zijn, dus wil ik no een rechts kabinet, makkelijk zat, want het is toch zo weer weg. Een rechts kabinet met één stem meerderheid door een wankelmoedige middenpartij is niet anders dan een vertraging van het eigenlijke formatieproces, maar dan moet rechts wel met de billen bloot en - dat heb ik nu eenmaal - dan moet ik toch weer denken aan het niet met liegfde gwewassen hemdje van Mark Rutte. Als je daar aangezeten hebt, moet je niet aan je vingers likken. Dat is vies.