27 aug. 2011

Kolencentrales op een gasbel. Ze zijn dus echt gek.


Het grootste bezwaar tegen de kolencentrales bij Delfzijl wordt in alle recente publiciteit eromheen doodgezwegen, maar enige tijd geleden is dat wel goed gedocumenteerd. Het belangrijkste motief om kolencentrales te bouwen is de prijs van de kolen als je bloedkolen koopt. Bloedkolen is de naam die gegeven wordt aan kolen die uit landen worden aangevoerd waar ze met slavenarbeid worden gewonnen en in sommige gevallen wordt daarvoor ook kinderarbeid gebruikt. De gemiddelde levensverwachting van deze goedkope mijnwerkers is 35 jaar. Kinderen zijn lekker klein dus die kun je goed inzetten bij dunne lagen steenkool zodat je maar weinig ruimte nodig hebt. Dan hoef je niet veel van het gesteente boven en onder de productieve laag weg te halen.
Een ander bezwaar tegen deze mijnbouw is dat mensen van hun grond worden weggejaagd, hun dorpen worden verwoest zonder enige compensatie en veelal met verlies van levens. Het winnen van bloedkolen is dus misdadig. Dan is het kopen ervan ook misdadig. Dat dit idee uit de koker van het CDA komt, is niet zo vreemd na de roep van Balkenende om meer VOC-mentaliteit. Dit is de uitwerking daarvan.
Balkenende legde alle verwijten naast zich neer: „U doet negatief en vervelend, maar laten we blij zijn, Nederland kan het weer. De VOC-mentaliteit, de dynamiek!”, zei Balkenende. NRC 28-9-2006

Vrij Nederland schreef er ook uitgebreid over: "Brandbaar spul uit Colombia"
De nieuwe kolencentrales bij Delfzijl zijn ook om een tweede reden te gek voor woorden. Een veel schonere brandstof zit er onder de grond, de grote gasbel. De techniek is niet veel verschillend. Je wekt warmte op en daarmee produceer je stoom om met turbines vervolgens elektriciteit op te wekken. Je kunt dus evengoed op gas gaan stoken en dat verbrand geheel, waardoor er vrijwel geen CO2 uitstoot is. Critici zeggen dat aardgas een hoog methaangehalte heeft, wat een veel sterker broeikasgas is dan CO2 en dat veel daarvan direct in de open lucht komt. Dat is onzin. Wie in de keuken het gas aansteekt laat iedere keer wel wat onverbrand gas los, maar dat is bij een centrale niet het geval, omdat je dat niet om de haverklap aansteekt. Al het methaan wordt volledig verbrand.
De derde reden waarom kolencentrales uit den boze zijn, is, dat ze zo moeilijk op een laag pitje gezet kunnen worden als er even weinig vraag door veel aanbod is uit de alternatieve bronnen, wind en zon. Hele windparken worden dan domweg afgeschakeld. Die leveren dan niet meer op de internationale energiebeurs in Leipzig. Windenergie en zonne-energie worden dan dus doorgedraaid zoals dat ook bij landbouwproducten gaat. Dit is ook een groot nadeel van kernenergie. Bij een gasgestookte centrale kun je de gaskraan gewoon een beetje dichtdraaien en die flexibiliteit is noodzaak in de moderne energiemarkt. Energie uit gas is een prima reserve en het hoeft niet van ver weg te komen.
Het is dus duidelijk dat het CDA een studie ervan gemaakt heeft wat het meest schadelijk voor mens en milieu zou zijn en toen na overweging van de uiterst kwalijke feiten vol overtuiging voor het allerergste gekozen heeft wat er aan opties voorhanden was. Moord, roof, onderdrukking, slavernij en maximale vervuiling, terwijl duurzame schone energiewinning zo veel mogelijk wordt tegengegaan.
Hoe verzin je het?