29 jun. 2010

Emile Roemer wordt wat ongeduldig, ten onrechte


Formeren in Nederland kost tijd, we weten dat al heel lang en daar is niets tegen te doen. Je kunt te ongeduldig zijn door uit de formatie te stappen, zoals de SP al eens demonstreerde, maar je kunt ook te ongeduldig zijn om op je beurt te wachten, zoals Roemer nu demonstreert. Natuurlijk is het voor Cohen veel prettiger om met D66, GroenLinks, CDA en de SP te regeren, maar terecht is de lijn van de PvdA dat dan eerst recht gedaan moet worden aan de verkiezingsuitslag door te proberen de onverzoenlijken te verzoenen, dus VVD, PvdA, GroenLinks en D66 in het nieuwe kabinet, maar dat gaat uiteraard niet lukken. Dan moet de VVD veel te veel inleveren en dan is de ferme ruk naar rechts van de VVD in feite kiezersbedrog. Geen enkele VVD-stemmer wilde een overwegend links kabinet met een liberaal randje.
Dat zou Roemer toch ook moeten weten?
Het is nu niet het moment om de formateur voor te stellen een kabinet over links te formeren, meer links dan paars-plus.
Dus, je kunt erop wachten, al moet je wel lang wachten hoewel paars-plus geen begaanbare weg is. In de ogen van een rechtgeaarde VVD-er is dat paars-min, de SP helemaal buiten beschouwing latend. De favoriete combinatie voor Wilders en Rutte is nu een minderheidsregering naar Deens model, een regering van aards-Christenen en aards- Conservatieven die alleen overeind blijft door gedoogsteun van de PVV, waardoor Wilders in feite het regeringsbeleid van dag tot dag kan dicteren. Komt er geen kopvoddentax dan valt het kabinet. Geven we de euro niet op, dan valt het kabinet. Gaan we niet uit de Europese Unie, dan valt het kabinet. Sluiten we de grenzen niet, dan valt het kabinet. Willen we nog zaken doen met het buitenland, dan valt het kabinet. En we weten inmiddels dat zowel de VVD als het CDA niets zo verschrikkelijk vinden als de val van een kabinet waar zij inzitten. Maar ja, dat de PVV haar kroonjuwelen door het parlement kan jassen met gedoogsteun is ondenkbaar want de consistentie van de PVV is ondenkbaar. We zouden dan volledig overgeleverd zijn aan het falen van de PVV en dat is een zelfmoordscenario voor het CDA.
Laten we ook niet vergeten dat zowel de conservatieven als de politieke neefjes van Wilders een stuk redelijker zijn dan hun Nederlandse varianten en Maxim Verhagen is het soort haantje dat niet met zich laat sollen.
Tot zover is alles wat fout loopt in de formatie een overwinning voor links waarvoor weinig gedaan hoeft te worden. In feite komt het erop neer dat Rutte eerst het moede hoofd in de schoot moet leggen, nogal lastig, omdat hij thuis zo'n schoot niet voorhanden heeft. Maar past ons dan nu een collectief medelijden?
Dat dacht ik niet. Kijk, als je op de VVD stemt ben je sowieso fout aangesloten. Dat is volkomen uit de tijd. Moderne liberalen stemmen D66 omdat ze niet langer achterlijk conservatief willen zijn. Teruggaan naar het midden der vorige eeuw zit er echt niet meer in, al zou dat wat het onderwijs betreft wellicht geen slecht idee zijn, hoewel moeilijk uitvoerbaar, omdat de goede docenten van die tijd bijna niet meer voorhanden zijn.
Afijn, we wachten dus tot de grote winnaar Rutte zelf afhaakt en het zou dan ook veel handiger van Roemer zijn intussen eens bij de progressieve collega's na te gaan wat er dan in het verschiet ligt, maar uiteraard in het diepste geheim.
Om PvdA, GroenLinks en D66 op voorhand je "vrienden" te noemen is ook nogal overdreven van de SP-voorman. Okay, je kunt samen door één deur, maar de verschillen met progressief Nederland zijn vaak even groot als de overeenkomsten die de SP heeft met de Nationaal Socialistische Wilders-beweging. Een zeer groot deel van de stemmen op Wilders komt dan ook bij de SP vandaan.
Maar goed, het beste wat je van Emile Roemer's recente meesterzet kunt zeggen, is dat hij toont vol goede wil te zijn, maar wat mij betreft was dat onnodig. Wat we nu vooral nodig hebben is formatie-discipline en zowel Halsema als Cohen geven een zeer goed voorbeeld.