22 mrt. 2010

Ondanks een meerderheid tegen is de wet er toch door


De kogel is door de Amerikaanse kerk, de wet op de hervorming van de gezondheidszorg - eigenlijk de hervorming van de ziektekostenverzekering - en dat heeft na honderd jaar strijd tot op de laatste dag nog heel wat voeten in aarde gehad. De meerderheid van het Amerikaanse volk is er trouwens tegen en het gekke is, dat ze niet tegen hetgeen in de wet staat zijn. Welnee, ze zijn tegen wat Republikeinen zeggen dat er in de wet staat. Ze zijn ertegen dat President Obama ambtenaren laat beslissen of opa en oma nog medisch mogen worden opgelapt, of dat het de moeite om er nog kosten aan te besteden niet meer waard is. Volgens de Republikeinen staat dat in de wet, maar dat is niet waar. Het staat er niet in en ook niet iets wat er ook maar enigszins op lijkt. Het volk is er ook op tegen dat de federale regering de ziektekostenverzekering gaat runnen. De Republikeinen zeggen dat dit in de wet staat en als dat waar zou zijn, zou het een enorme reductie van de kosten betekenen, maar helaas, de publieke optie - zo hebben ze dat genoemd - heeft het niet gehaald. Alleen de bestaande publieke optie "Medicaid" blijft bestaan en die publieke optie voor ouderen is razend populair, maar het Amerikaanse volk weet helemaal niet, dat het een publieke optie is, een zorgverzekering die reeds lang door de regering gerund wordt. Volgens de Republikeinen staat er in de wet, dat iedereen nu gedwongen wordt een andere verzekering te nemen, maar ook dat staat niet in de wet. Voor wie tevreden is met wat hij/zij heeft, hoeft er niets te veranderen.
Wel is er nu de verplichting om op de een of andere wijze verzekerd te zijn, zodat derden (belastingbetalers) niet voor de kosten hoeven op te draaien als een onverzekerde minvermogende onverhoopt levensreddend geholpen moet worden. Ook mogen verzekeraars geen klanten meer weigeren, vanwege vooraf bestaande condities. Willekeurige verhoging van premies is ook afgelopen. Vijfendertig miljoen Amerikanen, voor wie dat eerder niet mogelijk was, kunnen nu verzekerd worden. Nochtans blijft de Amerikaanse ziektekostenverzekering op grote afstand de allerduurste ter wereld, terwijl de kwaliteit van de Amerikaanse ziekenzorg op plaats nummer veertien staat, achter Slovenië en nog net voor Costa Rica. In Nederland betalen we gemiddeld een achtste voor onze verzekering als we het werknemersaandeel erbij nemen. Het Amerikaanse volk betaalt vooral voor het grote voorrecht dat de corporatieve verzekeringsinstellingen nog steeds het monopolie hebben en de gewone burger zich mag laten uitzuigen. Dat is niet zo vreemd, want daar betalen die instellingen vele honderden miljoenen voor ten behoeve van de verkiezingskas en de bedrieglijke propaganda met pure leugens der rechtse volksvertegenwoordigers en senatoren die over hun belangen waken. In Amerika is politiek domweg te koop en het hek is van de dam, nu het hoogste gerechtshof onlangs heeft bepaald, dat geld geven voor valse politieke propaganda een kwestie is van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting van het individu. Een multinational of een groot buitenlands bedrijf is dus een individu die (niet "dat") ongelimiteerd politieke invloed mag kopen. Bijvoorbeeld Chinezen mogen bepalen wie er in de Amerikaanse Huis van Afgevaardigden of in de Senaat komt. In Amerika is het nu eenmaal zo, dat degene die over de grootste verkiezingskas beschikt ook gekozen wordt.
Eén van de meest krankzinnige ideeën waarom de Democratische Partij en President Obama zo nodig de ziektekostenverzekering wilden hervormen, is de idiote verwachting dat zij dat gaan gebruiken, om zo ongeveer tweehonderd miljoen Amerikaanse burgers te liquideren, twee-derde van de hele bevolking. Er zijn werkelijk talloze Amerikanen die dat echt geloven en ze hebben er ook nog "bewijzen" voor, zoals ruim tweehonderd reeds ingerichte concentratiekampen, treinen die in plaats van met zitplaatsen zijn uitgerust met boeien om de passagiers/gevangenen in vast te klinken en ruim een miljoen buitenlandse militairen om de executies uit te voeren die zich reeds op Amerikaans grondgebied schuilhouden (maar niet door de bevolking woerden waargenomen). De bedoeling is dan dat Amerika geen weerstand meer kan bieden aan de Verenigde Naties waardoor deze organisatie een Nieuwe Wereldorde kan stichten, de hele wereld verenigd in één gigantische superstaat, om vervolgens de wereldbevolking te reduceren tot 5% van de huidige omvang, zodat er voor de overlevenden ongelimiteerde rijkdom en macht overblijft.
Dat je alleen echt rijk en dus machtig kunt worden door te verdienen aan zoveel mogelijk goed betalende klanten, wordt niet ingezien, want Amerikanen worden niet geschoold in de logica. De Amerikanen zijn het meest godsdienstige volk ter wereld, dus die kun je alles wijsmaken.

Texas is de staat die de verreweg meeste schoolboeken voor het openbaar onderwijs uitgeeft en deze maand is de inhoud daarvan opnieuw gescreend en geheel aangepast aan de Bijbelse "waarheid" met aanzienlijke herschrijving van de vaderlandse geschiedenis, waardoor duidelijk moet zijn dat de grondleggers van de staat en de auteurs van de grondwet de Republiek der Verenigde Staten van Amerika hebben bedoeld als een Christelijke theocratie, zonder federale democratische volksvertegenwoordiging. Democratie heet een uitvinding van Lenin te zijn, de dictatuur van het grauw. Zo worden ook alle Europese staten als communistische dictaturen gedefinieerd, met een speciale positie voor Nederland, want wij wonen in het enige land dat zonder mandaat van Senaat of Congres in een korte totale oorlog, uiteraard met gebruik van atoomwapens en gevolgd door een invasie, van de aarde mag worden weggevaagd.
Dat voorrecht hebben we te danken aan de aanwezigheid van het hoogste internationale gerechtshof in Den Haag. Want stel dat - wat helemaal niet te denkbeeldig is - daar een Amerikaan voor oorlogsmisdaden terecht zou moeten staan. Dat kan natuurlijk niet worden toegestaan. Eén Amerikaanse misdadiger is uiteraard oneindig veel meer waard dan de hele Nederlandse bevolking. Daarom is het ook terecht dat hun ziektekostenverzekering zoveel duurder is dan het normaal zou moeten kosten.
De Amerikaanse bevolking bestaat dus voor een aanzienlijk deel uit volslagen krankzinnigen en daar zitten ze helemaal niet mee. Al het kapitaal in de wereld schiet tekort om de nodige psychiatrische zorg te financieren. Het vervelende is dat wij politici hebben die denken dat alleen Amerikaanse opvattingen de juiste opvattingen kunnen zijn. Gelukkig hebben ze voorlopig nog een president die daar zelf absoluut niet van overtuigd is.