29 jun. 2010

Emile Roemer wordt wat ongeduldig, ten onrechte


Formeren in Nederland kost tijd, we weten dat al heel lang en daar is niets tegen te doen. Je kunt te ongeduldig zijn door uit de formatie te stappen, zoals de SP al eens demonstreerde, maar je kunt ook te ongeduldig zijn om op je beurt te wachten, zoals Roemer nu demonstreert. Natuurlijk is het voor Cohen veel prettiger om met D66, GroenLinks, CDA en de SP te regeren, maar terecht is de lijn van de PvdA dat dan eerst recht gedaan moet worden aan de verkiezingsuitslag door te proberen de onverzoenlijken te verzoenen, dus VVD, PvdA, GroenLinks en D66 in het nieuwe kabinet, maar dat gaat uiteraard niet lukken. Dan moet de VVD veel te veel inleveren en dan is de ferme ruk naar rechts van de VVD in feite kiezersbedrog. Geen enkele VVD-stemmer wilde een overwegend links kabinet met een liberaal randje.
Dat zou Roemer toch ook moeten weten?
Het is nu niet het moment om de formateur voor te stellen een kabinet over links te formeren, meer links dan paars-plus.
Dus, je kunt erop wachten, al moet je wel lang wachten hoewel paars-plus geen begaanbare weg is. In de ogen van een rechtgeaarde VVD-er is dat paars-min, de SP helemaal buiten beschouwing latend. De favoriete combinatie voor Wilders en Rutte is nu een minderheidsregering naar Deens model, een regering van aards-Christenen en aards- Conservatieven die alleen overeind blijft door gedoogsteun van de PVV, waardoor Wilders in feite het regeringsbeleid van dag tot dag kan dicteren. Komt er geen kopvoddentax dan valt het kabinet. Geven we de euro niet op, dan valt het kabinet. Gaan we niet uit de Europese Unie, dan valt het kabinet. Sluiten we de grenzen niet, dan valt het kabinet. Willen we nog zaken doen met het buitenland, dan valt het kabinet. En we weten inmiddels dat zowel de VVD als het CDA niets zo verschrikkelijk vinden als de val van een kabinet waar zij inzitten. Maar ja, dat de PVV haar kroonjuwelen door het parlement kan jassen met gedoogsteun is ondenkbaar want de consistentie van de PVV is ondenkbaar. We zouden dan volledig overgeleverd zijn aan het falen van de PVV en dat is een zelfmoordscenario voor het CDA.
Laten we ook niet vergeten dat zowel de conservatieven als de politieke neefjes van Wilders een stuk redelijker zijn dan hun Nederlandse varianten en Maxim Verhagen is het soort haantje dat niet met zich laat sollen.
Tot zover is alles wat fout loopt in de formatie een overwinning voor links waarvoor weinig gedaan hoeft te worden. In feite komt het erop neer dat Rutte eerst het moede hoofd in de schoot moet leggen, nogal lastig, omdat hij thuis zo'n schoot niet voorhanden heeft. Maar past ons dan nu een collectief medelijden?
Dat dacht ik niet. Kijk, als je op de VVD stemt ben je sowieso fout aangesloten. Dat is volkomen uit de tijd. Moderne liberalen stemmen D66 omdat ze niet langer achterlijk conservatief willen zijn. Teruggaan naar het midden der vorige eeuw zit er echt niet meer in, al zou dat wat het onderwijs betreft wellicht geen slecht idee zijn, hoewel moeilijk uitvoerbaar, omdat de goede docenten van die tijd bijna niet meer voorhanden zijn.
Afijn, we wachten dus tot de grote winnaar Rutte zelf afhaakt en het zou dan ook veel handiger van Roemer zijn intussen eens bij de progressieve collega's na te gaan wat er dan in het verschiet ligt, maar uiteraard in het diepste geheim.
Om PvdA, GroenLinks en D66 op voorhand je "vrienden" te noemen is ook nogal overdreven van de SP-voorman. Okay, je kunt samen door één deur, maar de verschillen met progressief Nederland zijn vaak even groot als de overeenkomsten die de SP heeft met de Nationaal Socialistische Wilders-beweging. Een zeer groot deel van de stemmen op Wilders komt dan ook bij de SP vandaan.
Maar goed, het beste wat je van Emile Roemer's recente meesterzet kunt zeggen, is dat hij toont vol goede wil te zijn, maar wat mij betreft was dat onnodig. Wat we nu vooral nodig hebben is formatie-discipline en zowel Halsema als Cohen geven een zeer goed voorbeeld.

23 jun. 2010

Cohen's inschatting: Is regeren met VVD nog niet rechts genoeg voor PvdA?


Als GroenLinks niet suïcidaal is wijst ze het jongste idee van Job Cohen categorisch van de hand.
Je denkt wel eens: waar zijn die jongens en meisjes waar we op gestemd hebben nu in godsnaam mee bezig? Dit is zo'n moment en juist nu ik dacht dat het veld langzamerhand en onvermijdelijk verschoof naar mijn visie als de enige objectieve mogelijkheid zonder apert kiezersbedrog.
Nadat Cohen al maandenlang zei dat hij een zo progressief mogelijk kabinet wil, is de samenwerking met de VVD na zorgvuldig zoeken naar openingen afgekeurd.
Geheel zoals te verwachten was, maar, hoe onbegrijpelijk ook, nu blijkt dat we Cohen totaal verkeerd begrepen hebben. PvdA, D66 en GroenLinks samen met de VVD zag Cohen niet zitten, maar een veel meer rechtse combinatie met het CDA erbij nu juist wel.
Kijk, de CDA-ers die met de VVD willen samenwerking zijn een soort softe PVV-met-de-Bijbel en binnen de eigen partij en sinds de verkiezingen niet het meest populair, omdat ze nu juist het sociale gezicht - bij de PVV een carnavalsmasker voor de verkiezingen - node missen, de Balkenende-vleugel, zeg maar. De voorbije prominente betekenis van deze neo-conservatieve groep in het CDA is de belangrijkste oorzaak van hun verlies. Door de verrassende suggestie van Cohen, die zich zo profileert als "Bush43 Behind the Dikes", komen ze weer helemaal in beeld.
Inderdaad, ook volgens mijn analyse heeft het CDA de sleutels van de formatie in handen, maar om een gewenste politieke richting te verkrijgen - zoals wij meenden dat Cohen bedoelde met "een zo progressief mogelijk kabinet",zou de VVD in de oppositie moeten en het linker smaldeel van het CDA zou moeten aanschuiven. Dat is ook goed voor het CDA zelf, dat daarmee de koers verlegt in de door hun achterban meest gewenste richting. Die willen een deugdelijk economisch beleid maar ook goed zijn voor de mensen, met name voor de minder bedeelden en afhankelijke.
Dus dacht ik aan: PvdA (premier en Financiën); CDA (Sociale Zaken), GroenLinks (Gezondheidszorg)en D66 (Economie) met, ter versterking van het Christelijke tintje, de Christen Unie (Jeugd en Gezin) erbij, wat enige zekerheid geeft van de loyale steun van PvdD (feitelijk ook een Christelijke partij) en SGP. Dan heb je ook ruim voldoende meerderheid in beide kamers. De details met de poppetjes laat ik verder maar even achterwege. Ik geef hier de grote lijn der verhoudingen waarover partijen het best eens kunnen worden. Dit linker deel van het CDA en de CU zijn samen ongeveer net zo progressief als D66, afgezien van enkele punten die geen grote urgentie hebben.

update:
Omdat ik er toch wel erg veel moeite mee heb de PvdA als een stelletje draaikonten af te doen, heb ik in arre moede maar besloten dat Job Cohen met zijn voorstel Mark Rutte wil wegpesten uit de formatie. Dat zou natuurlijk makkelijk kunnen door op geen enkel punt ook maar iets af te wijken van een accoord waarover D66, GroenLinks en de PvdA het eens kunnen worden, althans een bruikbare strategie zolang de VVD nog wil meedoen. Is Rutte weg, omdat er in paars-plus met CDA niks te halen is voor de VVD, dan kan er met het CDA ook zaken gedaan worden met wat geven en nemen, mits de CDA-poppetjes voldoende progressief sociaal zijn. Dat lijkt me voor een Christelijke partij niet zo moeilijk als de Navolging van Christus wat consequenter in praktijk gebracht wordt en de eredienst van Goch en Magoch, mitsgaders de onderwerping aan de heidense Mammon wordt verlaten. Kortom men hoeft in het CDA slechts de afgoderij van het Beest en verkering met de Hoer van Babylon te mijden en de zaak is rond en als daarvoor dan een beetje steun van de Christen Unie voor nodig is moet dat ook kunnen. Nee katholieken mogen nog gewoon naar de mis, hoewel de Calvinistische catechismus duidelijk uitspreekt dat de Paapse mis een vervloekte afgoderij is. Kijk eerst maar naar je eigen, zeg ik dan. Tja, een meerderheid van slechts één mager zeteltje als de VVD wegvalt, is natuurlijk niet echt stevig, dus daar moet nog wat bij. Dus versterking van het bekeerde Calvinisme kan geen kwaad als ze lief zijn voor de Katholieken en dan is de geur van de worst die je Maxime Verhagen kunt voorhouden, dat hij nog een tijdje Buitenlandse Zaken mag doen, volstrekt onweerstaanbaar. Als je in de Haag sociaal beleid zit te maken moet Verhagen niet steeds op je vingers zitten te kijken, dus dat buitenland komt dan goed uit.
Goed ik ben weer over de schrik heen en ik zie het weer helemaal zitten.

16 jun. 2010

Oordelen over beestjes en mensen


Nertsen zijn hartstikke leuke beestjes, als je even hun eigen bloeddorstige gedrag in de vrije natuur niet meerekent, maar dat is hun natuur en erg leerzaam. Het lijkt me nu niet meer van levensbelang voor de samenleving, dat we ons tooien met nertsenbont bij ontstentenis van berenbont en als het dan niet nodig is, om die beestjes te fokken voor hun bont, laten we daar dan eens een referendum over houden.
Dat is nu typisch een onderwerp voor een referendum, om zo de kiezer het gevoel te geven meer bij de nationale politiek betrokken te zijn. Dat mag best een bedrag aan schadevergoeding voor die bontkwekers kosten. Die hebben geïnvesteerd toen het nog mocht en hun wettelijke rechten moeten worden afgekocht. Het is echt geen drama.
Bontjassen kom ik nauwelijks meer tegen in de buitenlucht, al droom ik er wel eens van, wellustig gevuld met iets menselijks van de vrouwelijke kunne dat me aanspreekt. Dat geeft wel eens vlekken in m'n beddegoed, hoewel de vooraf geprogrammeerde verse koffie als instrumentele begeleiding bij het ontwaken, overeenkomstig mijn leeftijd, in tweede instantie meestal wint.
Zie? Je hebt verschillende impulsen tegelijk, verschillende keuzes in verschillende menu's en dan heb ik het alleen nog maar over het dagelijks wakker worden. Je moet geen referendum houden over zulke complexe vraagstellingen. Dat is ook veel te persoonlijk en het gaat niemand wat aan hoe je in je privé-leven wordt beïnvloed. De vraagstelling van een referendum moet eerst geobjectiveerd worden, verwijderd van persoonlijke fantasie en dromen.
Ik heb dat vooral betoogd met betrekking tot de zogenaamde Europese Grondwet, die in feite echt geen grondwet was, maar een samenvoeging van de bestaande verdragen, aangevuld met wat zeer gewenste democratiserende herstructurering van bevoegdheden en procedures.
Dat gaf tegenstanders de gelegenheid om, geheel ten onrechte, te betogen dat een "ja" de democratie verder zou ondermijnen. Het tegendeel was juist het geval, maar, hoe duidelijk ook, in de massa van het complexe geheel moeilijk terug te vinden. Niemand die "nee" stemde had alles gelezen waarover het ging en met zo'n beroerde presentatie moet je bij het Nederlandse volk niet aankomen.
Eén van de meest beschamende ongelukken vond ik wel de bangmakerij van Laurens Jan Brinkhorst, dat Nederland uitgestoten zou worden uit de Europese Unie. Tja, vanwege de catastrofaal slechte marketing van een product, waarvan we elke dag de enorme voordelen genieten? Zo kun je mij niet bang maken, wel kwaad. Ik zou, alleen daarom al bijna zelf ook "nee" gestemd hebben.

Een referendum moet je houden over zaken die heel overzichtelijk zijn en dan nog vergt het veel om er goede voorlichting over te geven, maar vooral ook wetgeving die het verbied om bewust een verkeerde voorstelling van zaken te geven.
Ik geef als voorbeeld de voorstelling die Van Agt gaf aangaande abortus, dat huilende kindertjes uit de moederschoot gerukt worden en achteloos in een emmer geflikkerd, om met het vuilnis te worden afgevoerd. Dat bedoel ik, liegen en bedriegen, om je zin door te drijven met het doel door zo'n taboe illegale abortus op een numeriek hoog peil te houden, met zo veel mogelijk slachtoffers onder ongewenst zwangere, dus heel "zondige" dames.
Dat is namelijk wat de statistiek aangeeft als het verschil tussen landen waar abortus verboden is en waar het is toegestaan. Van Agt was niet zo dom of onwetend om de feitelijke gegevens niet te kennen. Hoe strenger het verbod, hoe meer het voorkomt met een evenredig aantal slachtoffers. Voor Van Agt kon het aantal door God zelf gruwelijk gestrafte dodelijke slachtoffers nooit groot genoeg zijn en, dat geef ik toe, hoewel ik in mijn persoonlijk leven abortus niet aanvaardbaar vind, dat is mijn vrije keus in mijn omstandigheden en mogelijkheden die geen voorschrift voor anderen mag zijn.
Om verder te gaan op het vraagstuk of en hoe referenda de democratie meer beleefbaar kunnen maken, moet je de overzichtelijkheid van de eenvoudige vraagstelling overbrengen, met inzicht aangaande de praktische consequenties. Als je tegen abortus bent worden er meer abortussen uitgevoerd en als je het toestaat worden er minder abortussen uitgevoerd. Dat blijkt zonneklaar uit de statistieken.
Dat is heel iets anders dan de angst zaaiende speculaties van Laurens-Jan Bronkhorst, die ik aanhaalde.
Dus, wat wil je nou eigenlijk? Dat moet iedereen voor zichzelf beslissen.
Dan dient het strafbaar te zijn om propagandistisch te ontkennen dat de statistieken dat inderdaad uitwijzen, tenzij aangetoond kan worden dat die statistieken een vals beeld geven van de werkelijke situatie, wat met abortussen dus echt niet kan, als je afgaat op de geregistreerde meldingen van zwangerschap en de telling van geboortes als primaire basis, aangevuld met complicaties ten gevolge van geknoei en de gemiddelde risicofactor bij de gemiddelde of plaatselijk gebruikelijke omstandigheden.
Politiek staat nog steeds slechts gedeeltelijk in relatie tot de kunst van besturen en dat is vooral te wijten aan de hang naar ideologie. Je moet als politicus aansprekende principiële uitspraken doen, denkt men, maar in feite gaat het om praktisch effectief beleid om dingetjes, die niet lekker lopen of domweg de verkeerde weg opgaan, wat beter te laten werken.
Het gaat erom, dat zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk welbevinden voor iedereen ervaren. Het eerste wetje van Pointer houdt in dat dit de enige en reële basis van democratie is.
Daar komt nog heel wat bij kijken, want het is een zooitje nu, maar overal elders is het op de meeste punten nog beroerder en we staan daarom nog steeds aan de top als he gelukkigste volk ter wereld, maar dat laatste kan snel verkeren.
Ik ben een sterk voorstander van referenda, mits enkel aangaande eenvoudige, eenduidige en goed gedocumenteerde vraagstellingen. Realiteit is het machtigste wapen van progressieve liberalen en ik zie eigenlijk geen andere relevante tegenstelling meer dan die van progressieve liberalen met conservatieve liberalen en met neo-fascistische (PVV) of neo-communistische (SP) ideologieën als gepasseerde outsiders die meer gemeen hebben dan dat ze verschillen. Dat is domweg onbenul dat moet worden bestreden met objectieve educatie, trouwens ook link voor religie (maar dat terzijde).
Kijk, links, in de betekenis van socialistisch zoals Karl Marx dat zag of ietsje die kant op, dat is echt niet progressief, omdat daarin wel het idee over historisch materialisme, maar de actuele realiteit niet dominant richtinggevend is en ooglappen voordoen om een Utopie te realiseren is echt uit de tijd. Als je trouwens Hegel wilt volgen kun je beter meteen bij het Calvinisme aansluiten om bij de CU uit te komen. Dat is een kortere weg waarop iets minder ongelukken zijn gebeurd. Er is dus ook veel mis mee, maar dat is hanteerbaar, omdat kerk en staat gescheiden zijn en we het daarover eens zijn.
Dat is wat we tegen Wilders, de USA, Turkije en Israël verdedigen moeten en de essentie is dat onze staat niet op Joods-Christelijke beginselen (hoewel toegestaan) is gebaseerd, maar op Romeins-Humanistische rechtsfilosofie, waaraan de overgrote meerderheid van ons volk, verdeeld als we zijn in talloze minderheden, het voortbestaan aangaande het vege lijf te danken heeft. De huidige trend om elkaar de hersens in te slaan, vanwege religieuze of ideologische, dan wel culturele verschillen, of op z'n minst om animositeit te genereren of te bevorderen, dat komt wel eens op in onze neus, maar dan moeten we dat goed uitsnuiten.
De laatste tijd hoor je het vrijwel dagelijks overal roepen op de publieke omroep dat we zo verschrikkelijk op joods-christelijke tradities gebaseerd zijn als staat, en dat wordt geroepen omdat men ervan uitgaat dat we niet meer weten dat zoiets betekent dat we iedereen die een afwijkende mening heeft domweg afslachten. Een aardig voorbeeld is nog altijd de juridische moord op de werkelijke grondlegger van onze staat, Johan van Oldenbarnevelt, in het jaar 1619, dat de bevindingen van de Gereformeerde Synode van Dordrecht, by wijze van referendum de populistische Grondwet van de Verenigde Nederlanden werd, in strijd met alles wat door de Unie van Utrecht wettelijk was beslist. Het is vergelijkbaar met de Europese Unie, dat uiteindelijk het verstand (de realiteit dus) toch wint, terwijl men ook als enige best mag terugvallen naar de middeleeuwen, wat de PVV dus gaarne zou zien en waarvoor in de VVD ook veel sympathie bestaat, nog afgezien van de SP-ers, die zo gefrustreerd zijn omdat het oude wereld-idee van Marx niet klopt, dat ze graag nog verder teruggaan naar de ideeën van reeds lang uitgestorven "natuurvolkeren", toen het lokale stamhoofd de baas was en elke centrale overheid en institutionele regulering ontbrak. Ook de Taliban gaven een goed voorbeeld hoe je zo kunt scoren en die positie zullen ze wel weer terugwinnen ook, want volgens de tweede wet van Pointer is democratie een zelf-hulp organisatie, zowel daar als hier.
Je kunt een ander niks duurzaam opdringen en als je dat toch forceert, kweek je heftige tegenstand van lieden die je moet uitschakelen, totdat je de enige overlevende op aarde bent en wie dient of beschermt jou dan nog? Dat is het historische lot van autoritair conservatieve ideologie waarop realistisch progressieve innovatie het enige reddende antwoord is, altijd al en ook nu.
Samen het beste voor ons allen is een zaak van wetenschappelijk afwegen der hoofdlijnen in het kader van gelijkberechtiging, maar niet allemaal gelijk en juist daardoor allemaal rijk. Als je dat goed kunt uitleggen is het houden van eenduidige overzichtelijke referenda een verdomd goed voertuig van de democratie.

Toch nog puntjes waarover te praten valt, maar ja...


Om de informatie van een nieuw kabinet wat te bespoedigen wil ik nog even wijzen op de ideetjes die de Nationaal Socialistische Wilders-beweging, ook wel "PVV" genoemd, zoal bezig houden.
Een Nederland om weer trots op te zijn!

I. Belastingverlaging

* 16 miljard belastingverlaging voor burgers en ondernemers (fors lagere tarieven inkomstenbelasting en dus hogere koopkracht voor iedereen, te financieren uit bezuinigingen op ambtenaren, Europa, subsidies, ontwikkelingshulp)
* Miljard extra voor AOW'ers
* Extra geld voor meer agenten op straat, meer docenten voor de klas en meer verplegend personeel in het verpleeghuis door het wegsnijden van bureaucratie en overhead en de benutting van een deel van een mogelijk begrotingsoverschot aan deze drie sectoren
* Lagere benzineprijzen door terugdraaien ‘kwartje van Kok'
* Onverkort handhaven hypotheekrenteaftrek
* Minder ministeries, minder ambtenaren
* Geen stijging gemeentelijke lasten

II. Keiharde aanpak criminaliteit en terrorisme

* Hogere straffen voor crimineel gedrag en invoering minimumstraffen voor misdrijven en overtredingen
* Na drie zware geweldsmisdrijven levenslange gevangenisstraf
* Afschaffen van de korting op de maximumstraf in geval van poging tot misdrijf
* Wettelijke verplichting OM tot voordeelsontneming daders bij misdrijven
* Minder taakstraffen
* Afschaffen verjaring gewelds- en zedenmisdrijven
* Geen kwijtschelding deel gevangenisstraf bij goed gedrag
* Introductie heropvoedingskampen
* Preventief fouilleren in het hele land
* Herinvoering jeugd- en zedenpolitie
* Wettelijk verbod op pedofielenpartij
* Professionelere hulp voor slachtoffers
* Einde gedoogbeleid: sluiten coffeeshops, krachtige aanpak thuisteelt en drugsoverlast, geen vrije heroïneverstrekking
* Denaturalisatie en uitzetting recidiverende (Marokkaanse) straatterroristen met dubbele nationaliteit
* Introductie van administratieve detentie bij terrorisme
* 10 jaar geen recht op uitkering bij uitkeringsfraude
* Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen worden direct uit Nederland verwijderd
* Agressie tegen politiefunctionarissen en andere hulpverleners: 1/3 hogere minimumstraf en 1/3 hogere maximumstraf
* Kraakverbod
* Reorganisatie politie: terug van 26 naar 4 politieregio's, plus KLPD

III. Onderwijs en gezin

* Meer aandacht voor onderwijs, gezin en opvoeding kinderen: veilige scholen, kwaliteitsverbetering lerarenopleiding, normen en waarden terug in gezin en onderwijs, ouders meer verantwoordelijk voor crimineel gedrag van hun minderjarige kinderen (waar van toepassing ook als het gaat om hun eigen verblijfsstatus)
* Geschiedenis en nationale identiteit prominent in het curriculum van alle scholen
* Menselijke maat terug in onderwijs: kleinere scholen, primaat bij docenten en ouders
* Afschaffen tweede fase/studiehuis en VMBO, herinvoering ambachts- en tuchtscholen
* Sociale dienstverlening/maatschappelijke stage verplicht onderdeel schoolcurriculum voortgezet onderwijs (3 maanden: ouderenbezoek etc.)
* Handhaving artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs), maar moratorium van 5 jaar op nieuwe islamitische scholen
* Wachtlijsten jeugdzorg wegwerken

IV. Immigratiestop / Integratie

* Immigratiestop niet-westerse allochtonen (Marokkanen en Turken) voor 5 jaar
* Invoering quotum asielzoekers van maximaal 5.000 per jaar, opvang in eigen regio
* Nieuw artikel 1 van de Grondwet: christelijk/joods/humanistische cultuur moet in Nederland dominant blijven
* Moratorium van 5 jaar op bouw nieuwe moskeeën en islamitische scholen
* Sluiten radicale moskeeën, uitzetten radicale imams
* Verbod op buitenlandse financiering of buitenlandse bestuurlijke invloed moskeeën
* Preekverbod buitenlandse imams, verplichting tot spreken van Nederlandse taal in gebedshuizen
* Afschaffen stemrecht gemeenteraden voor niet-Nederlanders
* Teksten vanwege de overheid op (voorlichtings- en informatie-)folders uitsluitend in de Nederlandse taal
* Afschaffen dubbele nationaliteit
* Geen medische zorg voor illegalen behoudens spoedeisende hulp
* Naturalisatie pas na 10 jaar rechtmatig verblijf in Nederland gedurende welke periode men volledig moet hebben gewerkt en geen misdrijf mag hebben gepleegd
* Eerste tien jaar verblijf vreemdelingen in Nederland: geen recht op uitkering
* Geen verblijfsvergunning voor immigranten die tien jaar voor aanvraag verblijfsvergunning waar ook ter wereld zijn veroordeeld voor een misdrijf
* Geen export van uitkeringen buiten de EU
* Uitvoering motie-Wilders inzake burqaverbod in openbare ruimte
* Verbod hoofddoekjes in publieke functies
* Bevorderen vrijwillige remigratie

V. Directe democratie: meer invloed van de burgers

* Meer directe democratie: invoering bindende referenda, te beginnen met (1) Turks lidmaatschap EU, (2) wenselijkheid Euro en (3) Antillen wel of niet in Koninkrijk
* Invoering districtenstelsel, gekozen burgemeester en gekozen minister-president
* Afschaffen Eerste Kamer
* Terugbrengen aantal leden Tweede Kamer van 150 naar 100
* Afschaffen wachtgeldregelingen voor politici, zelfde sociale zekerheidsrechten als andere burgers. Onmiddellijke invoering sollicitatieplicht voor oud-politici
* Geen salarisverhoging voor ministers, kamerleden en andere politici/bestuurders
* Geen overheidssubsidies voor politieke partijen

VI. Zorg / Sociale Zaken

* Extra geld voor verpleeghuiszorg: minder bureaucratie/overhead en meer handen aan het bed
* Nette eenpersoonskamers voor ouderen in verpleeghuizen: ouderen zijn geen gevangenen
* Belastingvrij loon voor vrijwillig werkende 65-plussers
* Grenzen zo lang mogelijk dichthouden voor Oost-Europese werknemers
* Werken voor een uitkering
* Geen fiscalisering AOW, vergroting draagvlak AOW door meer werkenden onder de 65 jaar

VII. Infrastructuur / Ruimtelijk ordening / Energie

* Meer investeren in wegen en automobiliteit: meer wegen, prioriteit bij knelpunten
* Geen tolheffing, geen rekeningrijden, afschaffen trajectcontroles
* Verhoging maximumsnelheid, extra verhoging in avonduren en 's nachts
* Tweede nationale luchthaven in Flevopolder of in zee
* Van Groene Hart naar Kloppend Hart: wonen, werken en recreëren
* Bouw nieuwe kerncentrales

VIII. Europese Unie / Vredesoperaties / Buitenlands beleid

* Geen nieuwe landen bij Europese Unie
* Turkije in de EU dan Nederland eruit
* Afschaffen Schengen-visa, Nederland gaat weer geheel over eigen toelatingsbeleid vreemdelingen
* Geen nieuwe Europese Grondwet of overdracht nationale bevoegdheden aan Brussel
* Samenwerking EU vooral economisch, terugbrengen politieke zeggenschap naar nationale parlementen
* Afschaffen Europees Parlement, sterke beperking Europese Commissie en stoppen met jaarlijkse Nederlandse miljardenafdrachten aan Brussel
* Minder Nederlandse militaire bijdragen aan internationale (vredes)operaties, alleen nog deelname aan NAVO-operaties
* Meer prioriteit voor mensenrechten in buitenlands beleid
* Verhoging efficiency krijgsmacht
* Verbetering zorg en nazorg thuisfront uitgezonden en teruggekeerde militairen
* Steun voor strijd tegen internationaal terrorisme zoals Al-Qaida, Hezbollah en Hamas

IX. Dierenrechten/dierenwelzijn

* Rechten van het dier in de Grondwet
* Minimumgevangenisstraf voor dierenmishandelaars
* Na veroordeling dierenmishandeling: levenslang verbod op houden van dieren
* Meer prioriteit bij politie en justitie voor opsporing en vervolging dierenmishandeling (animal cops)
* Introductie nationaal alarmnummer voor dieren: 113
* Strenger naleven verbod op ritueel ‘thuisslachten'

Al met al heb ik toch wat puntjes gevonden waarover te praten zou zijn. Dat heb ik met een ander kleurtje aangegeven en als Wilders de rest laat vallen, bijvoorbeeld "omdat de tijd er nog niet rijp voor is" en hij daar verder ook niet over doorzeurt, wel, dan kan hij een plaatsje op het pluche krijgen en dan wachten we de verdere ontwikkelingen binnen de Nationaal Socialistische Wilders-beweging rustig af.
Dat zo moeten betekenen dat de Nationalistische Socialistische Wilders-beweging zich beperkt tot de racistische uitingen die we inmiddels van ze gewend zijn (dat is opgemerkt, hoewel in erbij blijf dat Wilders zelf geen racist genoemd kan worden maar wel lijdt aan islamofobie), maar dat ze vooral afzien van anti-Europese uitingen en standpunten die ons land grote schade toebrengen. Albanisering kunnen we nu net even niet hebben en dat dreigt mede doordat de invloed van de Nationaal Socialistische Wilders-beweging in het buitenland zwaar overschat wordt.
We kunnen er echter (zoals het nu gaat) gerust op zijn, dat mijn eerdere analyse van de mogelijkheden de juiste is en dat een kabinet waarin de zogenaamde "PVV" deelneemt uitgesloten is. Het CDA, zo bescheiden als ze nu zijn, zal in geen geval een meerderheidskabinet VVD-CDA-PVV overleven en dan kan Rutte zijn winst weer inleveren. Het zou dan oon veel slimmer zijn van Rutte om zelf geen premier te worden van zo'n kabinet en het binnen drie maanden ten val te brengen met een optie op nieuwe verkiezingen, maar ja, zou Nelie Kroes zich lenen voor een anti-Europa kabinet? Dat lijkt me stug, maar wellicht kan Wiechel geslachtofferd worden. Hoe dan ook, het CDA heeft de sleutel op zak en aangezien Verhagen geen alleenheerser á la Wilders is binnen de partij, is het beste alternatief een koers met progressief Nederland en met Job Cohen aan het roer. Intussen kan de SP dan even duidelijk maken wat de verschillen en overeenkomsten met de Wilders-beweging zijn om duidelijk te maken dat ze niet in het Interbellum zijn blijven steken. Dat, de uitwisseling van coöperatie naar corporatie, hebben we immers ook al eerder gezien? Daarover moeten we meer duidelijkheid hebben en over het pauselijk gezag natuurlijk, want het neo-communisme is heden ten dage weer verdomd gelovig en ook wat dat betreft schijnt de beweging van Wilders listig aan te schuiven.
Dan wordt het PvdA, CDA, GroenLinks en D66, eventueel aangevuld, om het Christelijk Sociaal volksdeel meer reliëf te geven met de CU (bij voorkeur op Sociale Zaken of Gezin- en Jeugdzorg). Dat is een ruime meerderheid maar ik verdom het om dat een Nationaal Kabinet te noemen. Het kan heel goed een progressief kabinet zijn waarmee Nederland opnieuw de juiste niet ideologische maar realistische richting aangeeft.
Per slot heb je geen donder aan ideologie en geloof als je er geen goede resultaten mee boeken kunt in de vorm van zoveel mogelijk welbevinden voor zoveel mogelijk mensen.

Kindertjes leren SOCIALISME op een Amerikaanse school!

Socialism Studies
The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
www.thedailyshow.com
Daily Show Full EpisodesPolitical HumorTea Party

Tja, schokkend nietwaar?
Ik zou geen Engelstalige dingetjes meer doen op dit blog, maar deze moest er toch echt even uit. Dat je even weet wat er allemaal verandert in de wereld en hoe de Amerikaanse gemeenschap zich dapper weert om de USA van vreemde smetten vrij te houden. Daar kan de PVV een voorbeeld aan nemen, o ja, sorry, dat doen ze al. Nou ja, ik moest het toch even doorgeven.
Echter... vinden jullie ook niet dat Geert Wilders duidelijk wat Aziatisch aandoende ogen heeft? Zijn wij dus al niet heel veel verder van huis dan we eigenlijk weten?

11 jun. 2010

Spannend? Nee hoor...


Ineens is er van alles gaande in het politieke landschap achter de dijken. Dat denk je tenminste en ik geef toe dat ik me meer op de Amerikaanse politiek gericht heb, omdat daar meer filosofisch commentaar op te geven is, maar er zit op z'n minst even wat leven in de Hollandse brouwerij. Het gaat natuurlijk wel de verkeerde kant op.
Nederland ging merendeels keihard over rechts bij de verkiezingen van deze week. Dat kennen ze niet, de generatie die het interbellum en de oorlog niet heeft meegemaakt, dat is anders, dus dat proberen ze dan maar eens opnieuw. In tijden van crisis is er altijd onvrede waarmee populisme een kans krijgt.
Nu wil ik Wilders absoluut niet met Hitler vergelijken, maar dezelfde volks-mentaliteit speelde voor de oorlog ook en dat heeft toen de NSB groot gemaakt, met die kwiebus Anton Mussert aan het roer. Dat was trouwens ook geen politieke partij, maar een beweging met een eenhoofdige leiding, net als de PVV, dus er zijn wel veel overeenkomsten. Je ziet het nu ook in zijn laatste verkiezingsprogramma.
Wat Geert Wilders sinds kort heeft overgenomen is de sociale babbel. Het nationalisme was er al en dat is recentelijk nationaal socialisme geworden. Nee, ik heb het nog steeds niet over het Nazie-racisme. Geert heeft bedacht dat het goed voor de verkiezingen is om lage inkomens te beschermen als die mensen er niets aan kunnen doen dat ze afhankelijk zijn, ouderen, invaliden en chronisch zieken. Dat deed het bij de Nazies ook goed, want daaraan hebben we het Ziekenfonds te danken, helemaal geen slecht idee voor die tijd. Mensen die niet veel geld hebben, gaan er niet op achteruit en de AOW-leeftijd blijft op 65. Dat is de belofte.
Hoewel, ...kijk, als je veroordeeld bent tot samenwerking met de VVD is die sociale koers wel het wisselgeld, waarmee Wilders al zwaait voordat de onderhandelingen begonnen zijn. Zo kun je begrijpen dat het programma voor de verkiezingen er totaal anders uitziet als de agenda waar de beweging mee is opgebouwd. Er moet enorm bezuinigd worden, daar zijn PVV en VVD het volledig over eens. Dan kun je kijken of de bezuinigingen van Wilders zoden aan de dijk zetten. Je kunt Wilders zijn voorstellen laten uitrekenen en dan lijkt het nog wel wat, want je houdt ontzaglijk veel geld over als het echt realiseerbaar is. Dat is in de verste verte niet het geval, omdat alle voorstellen die werkelijk iets zouden kunnen opbrengen, absoluut niet realiseerbaar zijn, zoals het afschaffen van minstens de helft van de hele overheid en geen geld meer uitgeven aan de Europese Unie en andere buitenlanden.
Spaart dat geld uit? Nou en of!
Dat is net zoiets als geen geld meer uitgeven aan eten en drinken. Juist door interactie met het buitenland verdienen we 70% van ons nationaal inkomen.
Er staan dus ontzaglijk kostbare offers tegenover. Het kost veel meer dan het oplevert en als we allemaal 70% moeten inleveren gaan er natuurlijk dooien vallen.
Hoe doet ie het, hè?
Zo moet de gulden terug komen, de grenzen moeten dicht en de Europese verdragen moeten op de schop. Ja, werkgevers' hotshot Wientjes zegt dat ons land imagoschade lijdt als Wilders wat te vertellen krijgt, maar als Wilders krijgt waar hij zijn anti-Europese zinnen op gezet heeft en we dus met het buitenland niets meer te maken hebben, dan maakt dat niks meer uit en bij de VVD leven ook vagelijk dat soort "Hollands-Vlag-Je-Bent-Mijn-Glorie-gevoelens". Het lijken me daarom geen breekpunten voor de VVD.
Je geeft absoluut minder geld uit, maar wat raak je daardoor kwijt?
Dat is zo overduidelijk onzinnig, dat nog niemand het precies heeft uitgerekend, maar ongeveer 70% achteruitgang van het nationaal inkomen is niet aan te zuiveren met bezuinigingen. Dan ga je bankroet en als we dan niet meer in de Eurozone meedoen, liggen anderen, zoals onze voormalige zakenpartners, daar niet wakker van. Zodra de PVV in de regering komt begint de uittocht van internationale en buitenlandse bedrijven. Er blijft geen groot bedrijf meer over.
Ik ga het voor de verwilderde gemeenschap nog even uitleggen met geen eten en drinken meer kopen en dan spaar je ontegenzeglijk geld uit, maar je leeft ook niet lang meer en dat kan de bedoeling niet zijn. Daarom is regeren voor de PVV niet mogelijk.

Zegt het woord "progressie" nog iets?
Dat betekent "vooruitgang" en je kunt veel zeggen van de VVD maar progressief zijn ze niet en dat willen ze ook niet zijn. Je hebt twee soorten liberalen, verstandige progressieve en domme conservatieve. Ze zijn conservatief en dat betekent dat ze in stand willen houden wat van vroeger is, in een tijd dat er nog niks geregeld was. Een echte conservatief vindt dat het met Karel de Grote (omstreeks 800) al fout is gegaan, want die ging scholen stichten en dat is overheidsbemoeienis. Conservatieven zijn tegen overheidsbemoeienis. Ze willen terug naar de vroege middeleeuwen toen er nog geen centrale overheidsbemoeienis bestond. De vrije markt, ofwel het voortbestaan van wat het beste past, maakt dat het allemaal vanzelf goed gaat. Wat niet past valt vanzelf af.
Klopt dat met de praktijk?
Geert Wilders denkt van niet. Om het goed te laten gaan moet je de bevolking passend maken, vindt hij, want anders werkt het niet. Wat niet past moet eruit en toevallig zijn dat dit keer niet de joden. Er is een groep die je veel makkelijker kunt herkennen en voor de zekerheid moet iedereen etnisch geregistreerd worden. Begrijpelijk, want anders zouden etnische minderheden onopvallend kunnen worden en dan slippen ze alsnog door de mazen van het net.
De VVD zegt echter dat ze best wel allochtonen willen, maar die moeten dan goed opgeleid zijn en dus niet kansarm. Een beleid om allochtone Nederlanders die kansarm zijn het land uit te zetten hebben ze (nog) niet, al is het indertijd met Ayaan Hirsi Ali wel gelukt. De wil is er dus wel en waarschijnlijk zal dit dus ook geen breekpunt opleveren met de PVV, mits de Nationaal Socialistische Beweging van Wilders afziet van het sociale wisselgeld. Dus om van de islamisering af te komen wordt er gewoon bezuinigd op alles en moet iedereen inleveren behalve de hogere inkomens. Zo gaat dat bij coalitievorming, geven en nemen. Conservatieven hebben daar een eigen logica voor: Daardoor wordt het dan aantrekkelijker om multi-miljardair te worden en dat stimuleert de economie. Ja, dat gaat met de gierende inflatie best lukken natuurlijk en dat zal wel moeten ook als je voor een paar sokken al een miljoen gulden moet neertellen.
"Maar," zal Mark dan aan Geert vragen, "hoe komen we nu van die verdomde allochtonen af zonder overheidsbemoeienis?"
"Nee," zegt Geert, "met overheidsbemoeienis zou het genocide moeten worden en ik ben geen racist, dus we laten ze gewoon vanzelf doodgaan als ze niet vertrekken."
Afijn, de VVD en de PVV komen er dus samen wel uit, al denken ze niet precies hetzelfde en dan zeggen ze tegen de PvdA-politici dat die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Doodat de PvdA jarenlang ten onrechte voor draaikonten zijn uitgescholden, zijn hun opposanten daar ook zelf in gaan geloven en dus schatten ze in dat Job Cohen wel zal meedraaien. Met progressieve liberalen, zoals die van D66, wil Rutte niks meer te maken hebben. Dat is hij zelf een beetje geweest, maar dat gaf teveel oppositie binnen zijn eigen partij, waardoor Wilders en Verdonk voor zichzelf begonnen zijn.

Nu heeft Job van tevoren gezegd, dat hij een zo progressief mogelijk kabinet wil. Dat moest ook wel, want anders zou GroenLinks nu de grootste partij zijn geworden. Progressief dat is zijn inzet geweest bij de verkiezingen. Dus conservatieven hebben bij Job echt niks te zoeken en daarom proberen ze, VVD en PVV, het eerst bij het CDA.
Dat moet kunnen, want er zijn neo-conservatieven zat in de rechtervleugel van het CDA, maar met een meerderheid van één zetel voor een krankzinnige suïcidale ommezwaai van de Nederlandse politieke koers is duidelijk dat zo'n kabinet geen blijvertje is.

Er speelt ook mee dat je haast geen ministers meer nodig hebt, alleen voor Binnenlandse Zaken, Justitie, Defensie en Belastingen. Dat zijn er maar vier in totaal, vijf met de premier erbij. Je hebt bijvoorbeeld geen persoon voor financiën, maar alleen iemand die van iedereen evenveel belasting heft en de rijken dan wat teruggeeft. Reguleren, daar doen we niet meer aan dus daar is ook geen extra bewindspersoon voor nodig en alle staatssecretariaten kunnen om soortgelijke redenen ook vervallen. Een ministerie voor Economische Zake is onzin als je de economie aan het spel der vrije krachten in de markt overgeeft. Dat is bezuinigen, nietwaar?
Het CDA zal kunnen aanvoeren dat koning Salomo het ook ongeveer zo geregeld had en dat was toch echt geen domme jongen.
De rest van de overheidstaken wordt opgeheven, want infrastructuur, onderwijs, industrie, handel, dienstverlening, cultuur, wetenschap, gezondheidszorg en sport worden aan de vrije ongereguleerde markt overgelaten. Dat worden allemaal bedrijfjes, hartstikke goed voor de werkgelegenheid. Ja, nieuwe banen, want het idee is dat je voor elke 100.000 werknemers die je afstoot bij de overheid er wel 10.000 kunnen terugkomen in de vrije markt en dat zijn dus 10.000 nieuwe banen, want die waren er eerst niet omdat de overheid dat werk allemaal deed.

Kijk, dat gaat dus niet gebeuren, dus dat kabinet zit drie maanden wat te ouwehoeren in plaats van het land te regeren, omdat het er niet van komt om iets van de voornemens uit te voeren. Het kán gewoon niet over rechts, omdat je dan onvermijdelijk op praktische onuitvoerbaarheid stuit. Daarom mogen de rechtse blaaskaken weer terug naar de oppositie, ruim voordat NVV en CNV, gesteund door de werkgevers automatische wapens aan hun leden gaan uitdelen. Als het niet over rechts kan vallen VVD en PVV vanzelf af.

PvdA, CDA, GroenLinks, D66 en SP.
Dat is een kansrijke optie met een ruime meerderheid en een groot voordeel is ook dat de SP die wel erg anti-Europees is, tenminste ruime bestuurlijke ervaring meebrengt en gebleken is dat er dan goed met die partij samen te werken is. Er zij n meer opties over links en met Het CDA kun je alle kanten op al zal het wel even slikken zijn. Het Christelijk karakter komt wel erg in het gedrang met al die ongelovigen erbij. Maar goed, sommige SP-ers gaan weer naar de kerk en bij GroenLinks heb je er ook nog een paar.
PvdA, CDA, GroenLinks, D66 en CU zou ook nog kunnen.

We denken er even over na. Je vraagt je intussen af of de verrechtsing van de VVD wel zo verstandig is geweest, maar wat moesten ze anders? Voor de echte liberalen, niet conservatief maar progressief, is er reeds een andere partij die er niet vies van is om behalve de burgerij ook bedrijven en instellingen aan wet en regelgeving te houden. Het is helemaal niet zo raar om te zeggen dat als een burger zich niet op oneerlijke wijze mag verrijken en dat een bank dat dan ook niet mag en dat geldt ook voor het vergiftigen van mensen en het vernielen van de leefbare omgeving.

Hoe je ook over dingen denkt, de praktijk is hardnekkig. Het kan of het kan niet en daartussen zit nog heel veel nuance. Daar is over te praten, maar aan het type VVD beleid van ongecontroleerde marktwerking hebben we de crisis te danken, dus dat blijkt niet te kunnen en juist zo doorgaan, kan die crisis alleen maar verergeren en natuurlijk niet oplossen. Als het op praktische mogelijkheden aankomt, doet Wilders totaal niet mee. Het onmogelijke kan nooit het alternatief zijn voor een progressief beleid, want het onmogelijke kan gewoon niet en dat wordt in de aartsconservatieve hoek niet of onvoldoende begrepen.
Daarom heeft Mark Rutte het woord "onmogelijk" vervangen voor het woord "ingewikkeld".
Dat is flauwekul, want hij heeft geen opening op links, dus geen andere keus dan de PVV.
Levensreddend voor de PVV zou het Deense model zijn: een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. De PVV heeft dan meer invloed dan de regering zelf, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid.
Zou het CDA overlevingskansen hebben als het een Kopvoddentaks instelt en bij hangjongeren kogels in de knieën laat schieten door een gewapende burgerwacht?
Lijkt me niet hè?
Wellicht wordt het nog heel leerzaam om te zien hoe de Nationaal Socialistische Wilders-beweging aan haar onmacht en groeistuipen ten onder gaat.

10 jun. 2010

Is de VVD met Mark Rutte spekkoper?


Hij heeft gewonnen, maar kán hij ook winnen?
Als de VVD wil regeren zijn ze aangewezen op het CDA en de PVV en daar begint de ellende al mee. Samenwerken met de PvdA kan hij vergeten, want daarvoor is Job Cohen veel te sociaal. Nee, met nog rechtser kornuiten uit het CDA dan Balkenende al was - die zijn er óók - komt een rechtse coalitie op 76 zetels en dan gaat het niet meer om die frisse vrijgezel en lijsttrekker Mark Rutte, maar om de praktische politiek. Zo'n coalitie is niet een beetje rechts en daarin kan het CDA niet meer een middenpositie claimen.
Laten we beginnen met de financiële hervormingen, daar kan dan geen sprake meer van zijn, behalve dat er fors bezuinigd gaat worden. Dan heb ik het niet over de kunsten die weggevaagd worden, want dat is marginaal en slechts een uiting van een beeldenstormers-mentaliteit en ongeveer 20 keer zoveel zal uitgegeven worden aan nieuwe gevechtsvliegtuigen, waarmee natuurlijk in het buitenland flink gebombardeerd en geschoten moet worden.
Veel ingrijpender is de huurverhoging om huren even onbetaalbaar te maken als kopen. Dat kan de gemiddelde huurder natuurlijk niet betalen en met de dan heersende bezuinigingsdrift zal de overheid geen zin en geen geld hebben om compensatie te geven. Dan krijg je dus uitzettingen, terwijl er tegelijk al bezuinigd wordt op de opvang van daklozen, als daar trouwens nog iets van overblijft. Met 50% leegstand en verloedering van huurhuizen, waarbij de corporaties per saldo hetzelfde blijven verdienen en met twee miljoen nieuwe daklozen onder de bruggen, zal de rechtse coalitie dik tevreden zijn. Dan valt het nog mee, zullen ze zeggen en wie mooi wil zijn moet pijn leiden. Als het gaat vriezen zetten we de verwarming wat hoger en intussen komen we goedkoop van de vergrijzing af.
Maar we gaan natuurlijk ook uit de EU, grenzen dicht en een nieuwe munt die vervolgens aan een gierende inflatie wordt overgegeven, omdat we geen exportpositie meer hebben en de havens met de transportsector niet meer meedoen. Dat kost geld, maar dat geeft niet, omdat je dan gewoon verder gaat bezuinigen en door de sociale voorzieningen (klaploperscultuur) af te schaffen. Zo kom je ook van je gehandicapten en chronisch zieken af.
Tja, daar knapt het land wel van op.
Omdat onze banken en bedrijven vrolijk kunnen blijven gokken en frauderen, terwijl overal elders goed toezicht en regulering wordt uitgevoerd, raakt Nederland zakelijk en politiek volstrekt geïsoleerd. Van alle banken kun je de Nederlandse het minst vertrouwen omdat die geen regeltjes hoeven na te leven. We verdienen nu nog 70% van ons totale inkomen aan onze buitenlandse relaties en dat kun je dus doorstrepen. Dat geeft niet wat ontslagbescherming vervalt om de jeugdwerkloosheid te bestrijden en zodoende raken alle wat duurdere werknemers, de 45-plussers, hun baan kwijt. Tja, die hebben hun kans gehad. Weg ermee. Het is wel sneu dat ook het sociale vangnet is wegbezuinigd.
Als er toch geen werk meer is, behalve voor de uitvaartondernemingen, helpt bezuinigen alleen ook niet meer, maar moeten er ook belastingverlagingen komen voor hen die nog steeds loon verdienen. Dat is om de economie aan te jagen en dat zal niet helpen. Maar er is hoop want zo'n crisis moet je laten uitwoeden en dan zorgt de vrije markt al en jawel er zijn inderdaad nog Egyptenaren overgebleven, evenals Romeinen die ook zo'n crisis hebben meegemaakt waardoor het Romeinse Rijk in een dipje kwam, maar kom je tegenwoordig nog Neanderthalers tegen? Nee, dus die vrij markt en het afschaffen van alle regeltjes is toch niet alles. Je zou dus waarachtig weer naar de VOC-mentaliteit van Balkenende gaan verlangen.
Dus komt Wilders dan met het voorstel om Antillianen en(kut)Marokkanen te verkopen op slavenmarkten in het buitenland, omdat de kopvoddentaks uiteindelijk niet veel blijkt op te brengen. En we gaan ook in tulpenbollen speculeren om buitenlandse criminelen hun geld bij ons te laten witwassen. Dan krijgen we meteen ook een nog steviger marktpositie met onze Nederwiet en synthetische drugs. Voor Europa gaat dan echt te ver en onder dreiging van militair ingrijpen krijg je bonje in het kabinet en nieuwe verkiezingen. "Oorlog is juist goed voor de economie," zegt Rutte en dat hoor je in conservatieve kringen wel vaker. Dan wijzen ze erop dat er voor de oorlog een crisis was en dat de economie zich na de oorlog herstelde. Het idee is, dat als je niks meer hebt, je alleen nog maar kunt groeien, dus zorg eerst dat je niks meer hebt. Zie? Je zult een conservatief nooit op enige diepgang of wat doordenken kunnen betrappen.
Maar er komen dan dus nieuwe verkiezingen. De dan heersende regeringspartijen zullen worden gedecimeerd, weggevaagd zeg maar, omdat het volk leergeld heeft betaald, maar dat is heel duur leergeld, omdat het land al na één jaar kabinet-Rutte met hongersnood te kampen heeft. Neem Zimbabwe als voorbeeld, dan zie je nu al hoe de politiek van zo'n kabinet uitwerkt. Dat komt niet gauw meer goed. Je moet gewoon nooit op rechts stemmen, dat is veel beter. Met spijt achteraf - de kennis van nu - schiet je geen donder op, want met de kennis van toen had je ook beter kunnen weten.
Het beroerde is ook dat Rutte thuis niemand heeft die hem corrigeert.

Waar het op neerkomt, is dat Nederland in feite voor een onwerkbare meerderheid heeft gekozen en vreemd genoeg heeft het CDA de sleutels voor een nieuw kabinet in de o zo bescheiden handen. Gaan ze over links of gaan ze over rechts? Als ze over rechts gaan, kunnen ze net zo goed de partij meteen opheffen, want die afwijking heeft Balkenende al teveel laten zien en anderzijds is een minder radicaal rechtse koers niet te verkopen aan de PVV die ook onmisbaar is.
Ik denk dus dat het zover niet komt, omdat de combinatie VVD&PVV niet iets is om bij aan te schuiven.
Het idee van Mark Rutte dat samenwerking Van VVD&PVV met GroenLinks en D66 ook een optie is, kunnen we als volstrekt idioot terzijde schuiven. Als Wilders het woord "groen" hoort moet hij al overgeven. Het verschil met links en midden is te groot en dan zitten die twee partijen samen toch in een geïsoleerde minderheidspositie.

Het CDA zal juist behoefte hebben zich te herstellen door een meer sociaal gezicht te laten zien. Het Balkenende programma - alleen de KVP van Beel was ooit zo rechts - heeft ze teveel zetels gekost, dus zij staan het meest open voor onderhandelen over links. Het roer gaat dus om, te laat, maar nog zijn ze niet verloren als ze zich bescheiden aansluiten bij links.

Anderzijds, Wilders zag het al aankomen, zegt de PVV ook heel erg bereid te zijn om concessies te doen. Dat kan wel zijn, zodat de AOW-leeftijd toch omhoog gaat en er toch op de zorg wordt bezuinigd, maar sleutelbegrippen voor die partij zijn ononderhandelbaar, zoals het rigide anti-Europabeleid, het vreemdelingenbeleid en halvering van overheidsinstanties.
Het bevorderen van de grootschalige criminaliteit ven banken en bedrijven zal de VVD nooit opgeven, want het gangster-imago schijnt grote aantrekkingskracht te hebben op kiezers die daar het meeste geld aan kwijtraken. Die zien het liefst dat hun pensioen- en spaargelden door stinkend rijke patsers in het buitenland verbrast worden en hun aandelen en staatsobligaties goedkoper worden dan het behang bij de Hema.
"Economisch herstelbeleid" noemt Rutte dat. Een rare gedachte, want als je denkt dat het weer net zo "welvarend" zal worden als vroeger, toen de huidige crisis in de maak was en dat er daarvoor alleen maar bezuinigd moet worden op zaken die met het ontstaan van die crisis niets te maken hebben, dan geeft dat geen blijk van een helder inzicht.
Maar electoraal klinkt het wel aardig. Daardoor wordt de VVD de grootste partij in een flink deel van Nederland.
Nee, dat moet je Rutte nageven, dan heb je wel echt een kunstje geflikt. Hulde daarvoor. Het is alleen in praktische politiek niet vertaalbaar en dat is maar goed ook.
De VVD heeft zitten dromen in de oppositie na het uitvechten van een stel interne ruzies. Zelfs een beetje rondkijken wat er in de wereld gebeurt was er niet bij. Toen presidentskandidaat McCain ons, Europeanen de aartsvijanden van Amerika noemde sprak Mark Rutte prompt zijn voorkeur uit voor McCain en nam hij onnadenkend de reeds onomkeerbaar falende Bush-agenda over. Hij moet terug om zijn huiswerk te maken, niet op de bank, maar aan zijn bureau bij een boekenkast die niet gevuld is met ideologisch conservatieve werkjes van Edmond Burke maar met nuttige boeken die handelen over de werkelijkheid. Dan zou Nelie Kroes intussen zijn partij naar een herkansing kunnen leiden.

9 jun. 2010

Notoire Brokkenmaker Weggestuurd


J-P is weg, niet verbazingwekkend, maar het karwei is nog niet af. Onze hoop is Ab Klink om hem de nieuwe leider van het CDA te zien worden en de rechtse hoek in het CDA uit te ruimen. Er zitten veel progressieven bij het CDA, maar die zijn onder Balkenende volledig monddood gemaakt en wil die partij zich rehabiliteren dan zullen de leiders toch meer naar hun verstandelijk beter ontwikkelde achterban moeten luisteren. Wellicht is dan een nieuwe regering van PvdA, CDA, GroenLinks, SP en D66 wel mogelijk, een coalitie die zich duidelijk links van het midden begeeft en als er dan toch nog een Christelijk tintje aan zit, waarom dan niet de CU, sociaal toch een heel aanvaardbare partner, ook erbij, om een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen?
Hoewel zo'n coalitie veel wegheeft van een postzegelverzameling zie ik eigenlijk geen echte breekpunten bij zo'n club, maar absolute voorwaarde is wel, dat het CDA haar linkervleugel activeert. Je kreeg de laatste jaren de indruk dat het CDA alleen niet tegen abortus is, omdat je die kindertjes van gedepriveerde tienermoeders ook wel met de vuilniswagen kunt meegeven en het optimisme van Balkenende, gespeeld of niet, was er toch vooral op gericht om samen met de VVD de huren zodanig te verhogen - teneinde de koopsector te bevorderen - dat iedere bejaarde in een huurhuis voortaan onder de brug zou moeten slapen. Men wilde de koopsector bevorderen en rekende erop dat dit voor iedereen een doorslaggevend punt zou zijn. Een huis kunnen kopen, jawel, maar met een onaantastbare hypotheekrente aftrek. In plaats van de koopprijzen naar een betaalbaar niveau te brengen moeten dan de huren omhoog, is de redenering, maar als je een koophuis niet kunt betalen, helpt het dan dat huren even duur wordt? Ja, dat zou familiewaarden en het kerkelijk leven weer op de kaart terugzetten, volwassen kinderen en lege kerken die zich over de hulpbehoevende verwanten ontfermen, omdat er domweg geen alternatief is. Katholieken zouden zich toch wel even bedenken voordat ze hun kinderen onder de rokken der geestelijkheid vandaan halen, want er zijn zware tijden op komst. Wat dan ook heel redelijk lijkt, is dat je een flinke korting berekent op de AOW omdat die oudjes geen energie- en woonlasten meer hebben en kunnen we de hulp bij hun ziektekostenverzekering ook niet afschaffen als mensen zo onverstandig zijn om bij 20 graden vorst buiten te slapen? Daarmee jagen ze anderen immers op kosten? Zo ben je gauw af van de vergrijzing. Het is een kwestie van visie! Fatsoen moet je doen, naar de kerk gaan en bij je kinderen gaan inwonen. Als je dat niet wilt moet je het zelf maar weten maar dat moet dan wel consequenties hebben omdat in ons land iedereen zelf verantwoordelijk is.
Kijk, dit soort gedachtegang wordt echt niet door iedereen in het CDA gedeeld. Er is wel degelijk óók een sociaal CDA, al is de herinnering daaraan wel erg vaag geworden, vooral als je nagaat dat Cees-Jan de Jager vindt dat snoep uitgedeeld door priesters of "vreemde mannen" gewoon als gezinsinkomen belast moet worden. Allicht het is loon naar verleende diensten nietwaar? De fiscus gaat echt niet voor moraalridder spelen.
Dat zou het seculiere karakter van de staat aantasten en dat willen we toch niet?
Precies, vandaar dus.

UPDATE:
Maar bekering en wedergeboorte zijn het CDA niet vreemd en je moet veranderen als je op je donder gekregen hebt nietwaar?
Daarom lijkt mij vooralsnog de volgende coalitie het meest voor de hand liggend:
PvdA + premier (32); CDA + vice-premier (22); SP + Vice premier (15) en GroenLinks (10).
Dat geeft een meerderheid van 79 zetels.
Een totaal linkse coalitie is niet haalbaar en een totaal rechtse coalitie kan niet zonder de PvdV (23) van Wilders wat voor CDA en VVD (31) levensgevaarlijk is, nog afgezien van de vele hete breekpunten, dan kan Balkenende net zo goed aanblijven, want zo'n coalitie zit niet eens de eerste drie maanden uit, maar Mark Rutte is ook geen ster in het bij elkaar houden en bovendien wie moet er aanschuiven? D66 kijkt wel uit vanwege de PvdV en de CU zal ook niet happig zijn. Met drie partijen gaat het rechtse slachthuis niet door en de oppositie zal krachtig en kritisch zijn, veel krachtiger dan bij mijn eerste optie want D66 en de CU zullen zich in veel van een centrum-links kabinet kunnen vinden en als we dan in de internationale politiek tegen stierenvechten zijn is Marianne ook tevreden.
Maar we gaan dan dus geen gekke dingen meer doen op enig strijdtoneel, kopen geen JSF, zullen Israel op z'n vestje spuwen vanwege de sluipende gebiedsuitbreidingen, maar ook Turkije vanwege het aanschurken tegen schurkenstaat Iran en beide vanwege de toenemende neiging - tegengestelde richting - om het seculiere pad te verlaten.
Er zal flink worden bezuinigd, maar niet overdreven op onderwijs en zorg, terwijl we geen kolencentrales gaan bouwen, maar meer in duurzaam investeren (ombuigen dus), openbaar vervoer stimuleren in plaats van meer autoverkeer genereren, actief Europees progressief beleid voeren in plaats van fiscale angsthazerij (grote bedrijven fiscaal aanpakken ten behoeve van de schuldsanering). Een dergelijk kabinet zou er waarschijnlijk ook wel voor te porren zijn om onze groene achterstand in te lopen met stimulering van nieuwe technologie om CO2 niet alleen af te vangen maar er ook iets bruikbaars van te maken.
Zie ook Pointer's Weekley hier en hier.

8 jun. 2010

Nieuw materiaal NLR en TU Delft verbetert schadegedrag composieten aanzienlijk

Het NLR heeft samen met de TUDelft een nieuw composiet ontwikkeld dat beter bestand is tegen impact. Dit is belangrijk voor vliegtuigconstructies.

Detail of the AP-PLY materialComposiet materialen maken vliegtuigen lichter en hierdoor kan het brandstofverbruik en dus de CO2 uitstoot dalen. Er kleeft echter een nadeel aan composieten. Bij aluminium - het materiaal waar de meeste vliegtuigen uit bestaan - resulteert een botsing in een zichtbare deuk, maar composiet kan van binnen delamineren. Dat houdt in dat de lagen waaruit het materiaal bestaat los kunnen laten, wat niet zichtbaar is aan de buitenkant.

Door een weefpatroon te imiteren, kunnen de voordelen van een geweven stof (betere weerstand tegen schade) en een unidirectioneel laminaat (betere mechanische eigenschappen) gecombineerd worden in een geautomatiseerd productieproces met een fibre placement machine. Dit resulteert in laminaten met het zogenaamde AP-PLY patroon, die de sterkte na schade aanzienlijk vergroten. Het patroon lijkt op dat van de deegreepjes op een appeltaart, maar dan opgevuld. Door de betere onderlinge verbondenheid van de vezels blijft de schade beperkt tot een klein gebied.

Sheet from AP-PLYDe eerste testresultaten zijn veelbelovend en een gewichtsbesparing van ongeveer 10% lijkt realiseerbaar ten opzichte van een traditionele laagopbouw. Dit kan nog oplopen als het materiaal verder geoptimaliseerd wordt voor specifieke toepassingen. Deze uitvinding vloeit voort uit het promotieonderzoek van Martin Nagelsmit aan het NLR en de Technische Universiteit Delft. Inmiddels hebben de onderzoekers een patent aangevraagd.Meer informatie:
NLR
Ingrid Leeuwangh
020-5113663/06-13289669
leeuwangh@nlr.nl

2 jun. 2010

De kennis van toen en daar vindt meer steunOm de zoveel jaar wordt door de Verenigde Naties een soort symposium georganiseerd met als onderwerp de bestrijding van discriminatie. Een hoop landen doen er aan mee, maar de meeste westerse landen verzaken, terwijl sommige alleen waarnemers sturen met de bedoeling die demonstratief te laten weglopen, zodra de gebruikelijke provocerende taal wordt uitgeslagen. Een keer of drie geleden is de bijeenkomst namelijk "gekaapt" door een groep islamitische landen en sindsdien komt men steeds unaniem tot een gelijkluidende conclusie, inhoudende, dat de discriminatie alleen de wereld uit geholpen kan worden door alle joden, waar ook ter wereld, maar te beginnen in Israël, worden uitgeroeid. Het is een oud Islamitisch dogma dat Allah's schepping schreeuwt om de uitroeiing van joden, terug te voeren op de Hadith (verhalen over Mohammed en zijn tijdgenoten met hun ideeën, praktijken en wederwaardigheden, als model voor het leven van de Moslimgemeenschap) waarin verteld wordt dat een steen zal schreeuwen: "Oh Moslim er zit een jood achter mij verborgen, kom hier en dood hem."
Belangrijke krachten achter deze vertoning zijn de staat Iran en organisaties als de Moslim Broederschap, Hamas en Hezbollah. Deze organisaties maken hun doelstellingen kenbaar in een Charter, voor de meesten van ons onleesbaar in het Arabisch maar er is een Engelse vertaling van het Charter van Hamas en dat vindt men hier.
Daaruit blijkt dat uitroeiing van de joden niet de enige doelstelling is. Het is slechts een begin. Als de staat Israël van de aarde is weggevaagd dient er met de rest van de niet-islamitische wereld op gelijke wijze gehandeld te worden en vervolgens moet de islam gezuiverd worden van afwijkende meningen. Dan heb je het voor mekaar als Moslim en dan zal er een tijd van vrede aanbreken, want daar gaat het om: De Islam wil vrede brengen op deze aarde.
Dat kan natuurlijk nooit als er over allerlei dingen verschillend gedacht wordt, denkt men.
Ja, waar blijft Jan-Peter Balkenende dan met zijn idee dat je overal wel verschillend over denken kunt, omdat de kennis van toen anders is dan de kennis van nu? Dat is juist zo'n leuke formule omdat je er dus nooit iets aan kunt doen als je iets totaal verkeerd hebt gedaan.
Daar heeft de politieke islam dus iets op gevonden want het gaat alleen om de kennis van toen en daar en dan hebben we het over de zevende eeuw van onze jaartelling op het Arabisch schiereiland. Dat is de norm.
Als het om de uitroeiing van joden gaat blijken de Islamitische landen opvallend eensgezind, maar wordt dit item even vergeten, dan kunnen ze elkaars bloed wel drinken en dat doen ze dan ook regelmatig als soennieten en sjiieten elkaar tegenkomen. Ook Turkije gaat nu meedoen aan dit islamitisch gezelschapsspel na jarenlang zich tot een bondgenoot van Israël verklaard te hebben. Het doorbreken van de blokkade van de Gaza-strip wordt dan ook hoofdzakelijk in en door Turkije georganiseerd.
Heeft het dan nog wel zin om in Afghanistan te vechten om te voorkomen dat daar weer een vrijhaven ontstaat voor moslim-terroristen?
Indien we een land bij de Europese Unie willen betrekken, een land dat als vrijhaven voor moslim-terroristen wil dienen, gelijk het Taliban-bewind dat in Afghanistan deed, dan hebben we duidelijk tevergeefs Nederlands bloed verspild. Ik wil wel even waarschuwen: als u de twee links natrekt die ik hierboven gegeven heb, dan kunt u mijn conclusie niet meer ontkennen en dan loopt deze wereld gevaar om met uw welwillende instemming nog veel langer joden te herbergen, wat natuurlijk helemaal niet erg is met de kennis van hier en nu, maar wat volgens de kennis van toen en daar absoluut niet door de beugel kan.

UPDATE:
Jihadi
De Israëliërs zijn niet de enigen in hun vermoeden dat het humanitaire werk door IHH slechts een dekmantel is. Ook analisten van denktanks als de Carnegie Endowment for International Peace en het Deense Instituut voor Internationale Studies menen dat IHH er een geheime jihadi-agenda op nahoudt en hechte banden onderhoudt met onder andere de Palestijnse organisatie Hamas en met soennitische opstandelingen in Irak. In 2007 zouden bij een inval door de Turkse politie in het IHH- hoofdkwartier wapens, explosieven en instructies om bommen te maken zijn gevonden. IHH werd in 1992 opgericht om hulp te verlenen aan Bosnische moslims in hun strijd tegen de Serviërs. Eén van de redenen van Israël om IHH tot terreurgroep te bestempelen, is de band van de organisatie met de Union of Good (UoG), een koepelorganisatie waaronder zo’n vijftig islamitische hulporganisaties wereldwijd vallen. Volgens Israël kanaliseert de UoG fondsen van die organisaties naar Hamas. Het Israëlische bewijs voor die fi nanciële jihad is een document uit 2005 dat aantoont dat UoG familieleden van Palestijnse zelfmoordenaars sommen geld betaalt.