9 jun. 2010

Notoire Brokkenmaker Weggestuurd


J-P is weg, niet verbazingwekkend, maar het karwei is nog niet af. Onze hoop is Ab Klink om hem de nieuwe leider van het CDA te zien worden en de rechtse hoek in het CDA uit te ruimen. Er zitten veel progressieven bij het CDA, maar die zijn onder Balkenende volledig monddood gemaakt en wil die partij zich rehabiliteren dan zullen de leiders toch meer naar hun verstandelijk beter ontwikkelde achterban moeten luisteren. Wellicht is dan een nieuwe regering van PvdA, CDA, GroenLinks, SP en D66 wel mogelijk, een coalitie die zich duidelijk links van het midden begeeft en als er dan toch nog een Christelijk tintje aan zit, waarom dan niet de CU, sociaal toch een heel aanvaardbare partner, ook erbij, om een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen?
Hoewel zo'n coalitie veel wegheeft van een postzegelverzameling zie ik eigenlijk geen echte breekpunten bij zo'n club, maar absolute voorwaarde is wel, dat het CDA haar linkervleugel activeert. Je kreeg de laatste jaren de indruk dat het CDA alleen niet tegen abortus is, omdat je die kindertjes van gedepriveerde tienermoeders ook wel met de vuilniswagen kunt meegeven en het optimisme van Balkenende, gespeeld of niet, was er toch vooral op gericht om samen met de VVD de huren zodanig te verhogen - teneinde de koopsector te bevorderen - dat iedere bejaarde in een huurhuis voortaan onder de brug zou moeten slapen. Men wilde de koopsector bevorderen en rekende erop dat dit voor iedereen een doorslaggevend punt zou zijn. Een huis kunnen kopen, jawel, maar met een onaantastbare hypotheekrente aftrek. In plaats van de koopprijzen naar een betaalbaar niveau te brengen moeten dan de huren omhoog, is de redenering, maar als je een koophuis niet kunt betalen, helpt het dan dat huren even duur wordt? Ja, dat zou familiewaarden en het kerkelijk leven weer op de kaart terugzetten, volwassen kinderen en lege kerken die zich over de hulpbehoevende verwanten ontfermen, omdat er domweg geen alternatief is. Katholieken zouden zich toch wel even bedenken voordat ze hun kinderen onder de rokken der geestelijkheid vandaan halen, want er zijn zware tijden op komst. Wat dan ook heel redelijk lijkt, is dat je een flinke korting berekent op de AOW omdat die oudjes geen energie- en woonlasten meer hebben en kunnen we de hulp bij hun ziektekostenverzekering ook niet afschaffen als mensen zo onverstandig zijn om bij 20 graden vorst buiten te slapen? Daarmee jagen ze anderen immers op kosten? Zo ben je gauw af van de vergrijzing. Het is een kwestie van visie! Fatsoen moet je doen, naar de kerk gaan en bij je kinderen gaan inwonen. Als je dat niet wilt moet je het zelf maar weten maar dat moet dan wel consequenties hebben omdat in ons land iedereen zelf verantwoordelijk is.
Kijk, dit soort gedachtegang wordt echt niet door iedereen in het CDA gedeeld. Er is wel degelijk óók een sociaal CDA, al is de herinnering daaraan wel erg vaag geworden, vooral als je nagaat dat Cees-Jan de Jager vindt dat snoep uitgedeeld door priesters of "vreemde mannen" gewoon als gezinsinkomen belast moet worden. Allicht het is loon naar verleende diensten nietwaar? De fiscus gaat echt niet voor moraalridder spelen.
Dat zou het seculiere karakter van de staat aantasten en dat willen we toch niet?
Precies, vandaar dus.

UPDATE:
Maar bekering en wedergeboorte zijn het CDA niet vreemd en je moet veranderen als je op je donder gekregen hebt nietwaar?
Daarom lijkt mij vooralsnog de volgende coalitie het meest voor de hand liggend:
PvdA + premier (32); CDA + vice-premier (22); SP + Vice premier (15) en GroenLinks (10).
Dat geeft een meerderheid van 79 zetels.
Een totaal linkse coalitie is niet haalbaar en een totaal rechtse coalitie kan niet zonder de PvdV (23) van Wilders wat voor CDA en VVD (31) levensgevaarlijk is, nog afgezien van de vele hete breekpunten, dan kan Balkenende net zo goed aanblijven, want zo'n coalitie zit niet eens de eerste drie maanden uit, maar Mark Rutte is ook geen ster in het bij elkaar houden en bovendien wie moet er aanschuiven? D66 kijkt wel uit vanwege de PvdV en de CU zal ook niet happig zijn. Met drie partijen gaat het rechtse slachthuis niet door en de oppositie zal krachtig en kritisch zijn, veel krachtiger dan bij mijn eerste optie want D66 en de CU zullen zich in veel van een centrum-links kabinet kunnen vinden en als we dan in de internationale politiek tegen stierenvechten zijn is Marianne ook tevreden.
Maar we gaan dan dus geen gekke dingen meer doen op enig strijdtoneel, kopen geen JSF, zullen Israel op z'n vestje spuwen vanwege de sluipende gebiedsuitbreidingen, maar ook Turkije vanwege het aanschurken tegen schurkenstaat Iran en beide vanwege de toenemende neiging - tegengestelde richting - om het seculiere pad te verlaten.
Er zal flink worden bezuinigd, maar niet overdreven op onderwijs en zorg, terwijl we geen kolencentrales gaan bouwen, maar meer in duurzaam investeren (ombuigen dus), openbaar vervoer stimuleren in plaats van meer autoverkeer genereren, actief Europees progressief beleid voeren in plaats van fiscale angsthazerij (grote bedrijven fiscaal aanpakken ten behoeve van de schuldsanering). Een dergelijk kabinet zou er waarschijnlijk ook wel voor te porren zijn om onze groene achterstand in te lopen met stimulering van nieuwe technologie om CO2 niet alleen af te vangen maar er ook iets bruikbaars van te maken.
Zie ook Pointer's Weekley hier en hier.

Geen opmerkingen: