23 jul. 2010

Voorstel Wilders: Het Deens Model

Denen die gehuwd zijn met allochtonen hebben het land moeten verlaten. Veel van hen zijn met hun gezinnen naar Zweden verhuisd en pendelen over de brug nog naar hun werk in hun thuisland. Dat is gevolg van de gedoogsteun die de Deense PVV geeft aan het liberaal-christelijke minderheidskabinet. Dat kunstje wil Wilders in Nederland ook flikken. De kroonprins en zijn uit Argentinië afkomstige echtgenote zullen dan op instructie van een Rutte-Verhagen kabinet ook het land moeten verlaten. Zo niet, dan valt de regering want Wilders zal geen enkele maatregel gedogen die niet overeenkomt met zijn politieke agenda en ook niet gedogen dat een voorstel van hem wordt afgewezen. Zo werkt het in Denemarken, maar gezegd moet worden dat de Deense variant van de PVV een heel stuk milder is. Er is geen wereldwijd rumoer over ontstaan en het koningshuis wordt (nog) niet openlijk aangevallen.
Een complicatie voor de Nationaal Socialistische Beweging van de heer Wilders is dat Wilders zelf ook het land zou moeten verlaten omdat hij gehuwd is met een Hongaarse. Echter, in Wilders' woonplaats is het buitenland op loopafstand.

Is het CDA Suïcidaal?

Ik heb twee artikeltjes gevonden die ik graag eens bij elkaar zou willen zetten. Beide komen uit De Volkskrant, maar daar geven ze er meer van over diverse varianten waar de VVD nog steds bij zit en ik kies de twee uitersten. Eerst eentje van de hoogste baas in het CDA, van Henk Bleker de voorzitter dus, want Verhagen is nog niet echt de partijleider.
Henk Bleker is feitelijk een amateur in de politiek, maar dat geeft nu even niet. In ieder geval heeft hij twee dingetjes nog niet helemaal begrepen ook al zijn die zonneklaar. Hij begrijpt niet dat zijn massaal weggelopen kiezers op de PVV hebben gestemd en hij wil dat ook niet weten. Het tweede is dat hij niet begrijpt of niet wil weten dat de overgebleven kiezers die nog wel op zijn partij hebben gestemd helemaal niets met de Nationaal Socialistische Beweging van de heer Wilders te maken willen hebben. Zelf is hij helemaal de weg kwijt. Zijn standpunt is vernietigend voor het resterende CDA of hij moet direct tot de orde geroepen worden en de partij uitgewerkt. Hij wil namelijk dat er alsnog een coalitie met VVD en PVV komt waaraan het CDA dan kan deelnemen. De Volkskrant doet verslag, maar De Pers vat het samen en voegt er een commentaartje van Wilders aan toe:

Nu een paars-pluskabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks is mislukt, moet een middenkabinet van VVD, PvdA en CDA worden onderzocht. Dat zegt CDA-voorzitter Henk Bleker donderdag in de Volkskrant.

,,Ook door de PvdA zal elke nieuwe realiteit na het mislukken van Paars-plus onder ogen moeten worden gezien. De optie van het middenkabinet van VVD, PvdA en CDA staat nu op de agenda'', aldus Bleker tegen de krant.

Tot nu toe heeft het CDA zich afzijdig gehouden in de formatie, maar Bleker vindt de tijd rijp voor zijn partij om in actie te komen. ,,Het land moet wel geregeerd worden'', stelt hij.

Met bepaalde punten van de PVV van Geert Wilders heeft het CDA nog steeds veel moeite. Over het verbod op hoofddoekjes, inperking van de godsdienstvrijheid en het stopzetten van de ontwikkelingssamenwerking zegt hij: ,,Hij raakt daarmee CDA'ers in het hart.''

Maar Wilders, en daarmee een coalitie van VVD, PVV en CDA, is wat betreft Blekers nog niet helemaal uit beeld. ,,De PVV ligt rationeel en emotioneel ver weg, tenzij Wilders nu begrip toont voor de gevoelens van onze achterban. Hij moet nu een betekenisvolle stap zetten. Wij willen serieus nadenken over regeringsdeelname'', stelt hij in het AD.

Wilders beticht de CDA-voorzitter van arrogantie, zo blijkt uit een korte reactie. ,,De CDA-voorzitter moet een toontje lager zingen met zijn eisen en voorwaarden vooraf. Met misplaatste arrogantie schieten we niks op en kan hij beter achterwege laten. Des te eerder kan er een kabinet van VVD, PVV, CDA zijn'', aldus de PVV-leider.

Nu kun je aanvoeren dat Bleker ook best wel zijn partij met PvdA en VVD wil laten regeren maar dan gaat hij voorbij aan het keiharde feit dat Cohen - wel een echte partijleider - met de VVD niks kan en Rutte niks met de PvdA. Dat kan hem niet ontgaan zijn, dus hij verheft zijn stem alleen om aan te geven dat samen met de rechts-liberalen collaboreren met de Nationaal Socialisten niet minder aantrekkelijk is dan in de oorlogsjaren toen ze dat ook deden en al net zo tegemoet getreden werden door de NSB als Wilders nu doet.

Roemer van de SP heeft echter het licht gezien en eindelijk komt dus de meest logische oplossing in mainstream media, zoals ik die vanaf het begin al heb aangegeven. Ik ben het er dus niet helemaal mee eens dat dit de Roemer-variant wordt genoemd. Het zou de Pointer-variant moeten heten en als er maandag mee begonnen wordt hebben we het weekend daarop een Kabinet-Cohen. De Volkskrant geeft het weer als iets wat pas in december mogelijk is:
AMSTERDAM - De VVD staat buiten spel. Job Cohen leidt een kabinet van PvdA, CDA, SP en GroenLinks.

Het is december. Een half jaar na de verkiezingen is het de winnaar VVD nog niet gelukt een kabinet te formeren. De pogingen (van rechts tot Paars-plus tot midden) zijn uit de handen van Rutte gevallen.

Dan komt een nieuwe informateur met de zogeheten Roemer-variant op de proppen. De eerste informateur Uri Rosenthal wuifde het idee van SP-leider Emile Roemer begin juni nog gekscherend weg. Nu, maanden onderhandelen verder, is een kabinet van PvdA, CDA, SP en GroenLinks dan toch echt een serieuze optie geworden.

PvdA-leider Job Cohen neemt het initiatief en gaat met de andere drie partijen om de tafel zitten. Dan gaan de onderhandelingen van centrum-rechts plots naar centrum-links.

De partijen bezuinigen, maar gaan met 10 miljard euro lang niet zo ver als wat bij de andere kabinetsvarianten op tafel lag. Schaalvergroting wordt taboe, centrum-links wil terug naar de kleine scholen en ziekenhuizen. Veel onderwerpen worden wegens de onderlinge verschillen wel vier jaar in de ijskast gezet, zoals de AOW-leeftijd, de hypotheekrenteaftrek en de kilometerheffing.

De Majesteit grijpt in


Uit de reactie van Mark Rutte op de aanstelling van oud-premier Ruud Lubber tot informateur blijkt dat hij nog steeds ervan overtuigd is dat het volgende kabinet een kabinet dient te zijn van zijn partij als de grootste met de Nationaal Socialistische Beweging van de heer Wilders, omdat deze beweging de grootste winnaar is bij de verkiezingen. Ondanks het feit dat ze samen slechts 55 van de 150 Kamerzetels bezetten, stelt ultra-rechts zich op het standpunt dat de overige partijen niet het recht hebben te weigeren met hun combinatie samen te werken. Het CDA, dat de grootste verliezer is, wordt min of meer bevolen in het nieuwe kabinet te gaan zitten.
Dat Wilders het koningshuis wil afschaffen, een prioriteit op zijn agenda en hij een ziedende haat koestert tegen onze geliefde vorstin die herhaaldelijk heeft gepleit voor tolerantie en democratie, schijnt voor de VVD geen enkel bewaar te zijn, maar het is natuurlijk ondenkbaar dat de Koningin samen met Wilders glimlachend op het bordes zal staan. Wilders die vanuit zijn beweging een militie wil oprichten die gewapend door de wijken gaat kruisen om hangjongeren door de knieën te schieten is niet vies van SA-methodes en aangezien de ultra-rechtse combinatie geen meerderheid heeft om de Grondwet te veranderen blijft er weinig anders over dan om de doelen van ultra-rechts met geweld te verwezenlijken.
Als peilingen en verkiezingsuitslagen een betrouwbare indicatie zijn dan wil een derde van de bevolking terug naar het politieke bestel van 1940-45. VVD-ers zijn woedend dat Rutte is meegegaan met een onderzoek of Paars-plus ook mogelijk is. Voor hen is geen andere combinatie denkbaar, dan samen met de Nationaal Socialistische Beweging van Geert Wilders. Weg met de democratische verzorgingsstaat, weg met de tolerantie, weg met de Europese Unie, weg met de eco-terroristen, grenzen dicht, allochtonen eruit, de gulden terug, allemaal op klompen en geen milieumaatregelen of duurzame energie.

Er woerden talloze taalspelletjes gespeeld om de indruk te wekken dat de soep niet zo heet gegeten wordt als die in partijprogramma's wordt opgediend, echter zonder ook maar op één punt wat in te binden. Zo hoeft de relatie met de Europese Unie helemaal geen schade te leiden indien de andere buitenlanden maar dezelfde politiek gaan voeren als Wilders voorstaat en daar gaat dan dus overleg over gevoerd worden. Persoonlijk zie ik dat absoluut niet gebeuren. De totstandkoming van het Verdrag van Lissabon ging moeizaam genoeg, dus dat gaan we niet nog eens helemaal overdoen aan de hand van zeer drastische wijzigingsvoorstellen. Zelfs de verdragen aangaande mensenrechten en internationale rechtsgang zou helemaal op de schop moeten en er zal ook weinig bereidheid zijn om het streven naar duurzame energie anders dan door atoomcentrales op te geven. Dat weten Wilders en Rutte ook wel, dus uit het verbreken van de banden met de EU is domweg de enige weg die te gaan is. Zodra dan Nederlandase allochtonen het land uitgedreven worden kunnen sancties niet uitblijven en de verwachting van het koppel Rutte-Wilders is waarschijnlijk dat dit de nationalistische elementen in onze samenleving zullen versterken wat dan de Nationaal Socialistische Beweging ten goede zal komen en tenslotte moet er dan een oorlogseconomie op gang komen.

Vijf jaar geleden zou niemand zoiets van Mark Rutte verwacht hebben, maar Rutte is sterk naar rechts opgeschoven om voor zijn partij zetelwinst in de wacht te slepen en dat is wel gelukt, maar daardoor is hij zo verstrikt geraakt in het Nationalistische conflictdenken dat hij zich er niet zomaar weer van kan losmaken. Hij moet nu in feite het gedachtegoed van de Nationaal Socialistische Beweging aan de man brengen bij de andere partijen om aan een regeerbare meerderheid te komen. In onderhandelingen kan hij zich niet profileren zoals hij tijdens zijn campagne deed als de enige die bereid is te bezuinigen. Iedereen weet en zegt hardop dat er flink bezuinigd moet worden en dat de PvdA in acht jaar hetzelfde bedrag wil bezuinigen als de VVD in vier jaar kan geen echt breekpunt zijn. Bovendien heeft Wilders een aantal zaken waarop niet bezuinigd mag worden die sterke overeenkomst vertonen met de opvattingen aan de linkerzijde, dus je vraagt je af waarom Rutte van Cohen niet pikt wat hij al door Wilders in de maag gesplitst heeft gekregen. Op deze wijze, door socialisme toe te voegen aan zijn nationalisme, heeft Wilders ook stemmen van links aangetrokken, met name uit de SP. Het zijn de lokkertjes om de lage inkomensgroepen aan zich te binden. Wilders leert van de geschiedenis. Zijn Nationaal Socialistische Beweging is niet erg origineel en de formule is al eerder heel succesvol geweest.
Laten we echter het drama ook niet overdrijven. TBC heeft in de vorige eeuw meer slachtoffers gemaakt dan de Tweede Wereldoorlog. We vinden er wel weer wat op al krijg je de slachtoffers daarmee niet terug.

We kennen Ruud Lubbers als één van de meest effectieve, daadkrachtige en probleemoplossende premiers in de recente geschiedenis en we weten dat hij een grondige hekel aan Wilders' gedachtegoed heeft. Dat zijn werk als informateur ertoe zal leiden dat de combinatie VVD-PVV-CDA tot stand komt is uitgesloten en omfdat Rutte zich een andere combinatie dan met de PVV niet kan veroorloven wordt de VVD daardoor ook definitief afgeserveerd, wat de volgende rituele dansen dan ook nog mogen zijn. Een rtegering met de VVD is even ondenkbaar als een regering met de PVV en zo vreemd is het niet dat de kern van een oppositie uit een derde van de Tweede Kamer bestaat. Als een gekozen twee-derde van de volksvertegenwoordigers regeert, is daar niets ondemocratisch aan, hoe hard de oppositie ook het tegendeel beweert die het alleen als democratisch ziet, wanneer zij, hoewel in de minderheid, de meerderheid overheersen. Ze hebben immers gewonnen?
Tja, ze hebben gewonnen, maar niet genoeg. Ze zullen ook nog wel iets meer winnen, vooral de PVV ten koste van de VVD, maar het zal nooit genoeg zijn voor een meerderheid. Als je in de meerderheid bent kun je regeren en anders niet.

De media willen er nog niet aan. De NOS geeft een lijstje met mogelijkheden op hun website, waaruit de bezoekers mogen kiezen welke combinatie hun voorkeur heeft, maar geen van die mogelijkheden geeft de meest voor de hand liggende mogelijkheid zonder de VVD. De NRC ziet alleen nog een extra-parlementair zakenkabinet als mogelijkheid als de VVD en de PVV niet aan de bak komen. Maar er zijn veel meer meerderheidskabinetten mogelijk met twee-derde van de kamer die niet tot het ultra-rechtse blok behoort. Dat is toch een vrij eenvoudige constatering, lijkt me.

Ik begin me een beetje zorgen te maken over de gedachten die spelen bij het voornemen het aantal kamerleden terug te brengen tot 100. Er moeten er dus vijftig uit en het lijkt er nu op dat gesteld wordt dat je gewoon die parlementariërs moet verwijderen die het niet met Wilders en Rutte eens zijn. Ultra-rechts geeft uiting aan dat soort denken als Rutte zegt: "Heel Nederland Wil Een Kabinet Met VVD-PVV-CDA".
Nee, dat is niet waar. Iets minder dan twee-derde van Nederland wil dat zeker niet. Dat is een dikke meerderheid, maar Rutte schijnt te denken dat die helemaal niet meetellen en geen recht van spreken hebben, omdat ze niet op de grootste partij en ook niet op de grootste winnaar van de verkiezingen hebben gestemd.

De winst van het aantreden van Lubbers is, dat nu de andere mogelijkheden, zonder VVD en zonder PVV ook eens bekeken kunnen worden en voor het eerst zal het CDA nu ook meespelen in het formatieproces. Zoals ik eerder betoogd heb, het CDA heeft de sleutels voor het kabinet-Cohen in handen. Verwezen naar de oppositiebank kan de VVD dan geleidelijk zich losweken van ultra-rechts en weer een eigen liberale identiteit hervinden. Terecht heeft Hare Majesteit het voorstel om Rutte tot informateur te benoemen van de hand gewezen. Hij kan daarmee alleen verschrikkelijk op zijn bek vallen want slagen is onmogelijk waar hij ook gaat of keert. In feite heeft onze koningin daarmee de VVD als behoudzuchtige liberale partij gered van de totale ondergang. Niet dat die partij nog een mooie toekomst heeft. Wie bij de tijd is en liberaal is vanzelfsprekend bij D66 beter thuis.