14 sep. 2011

O moedertje, wat gebeurt er toch allemaal?


Mijn vorige stukje, ja, ook van vandaag, dus het is bepaald ongewoon hectisch aan deze kant van de Atlantische Oceaan, besloot ik met een reactie op berichten van Radio-1, dat onze vaderlandse politiekelingen hartstikke zenuwachtig worden, omdat de ontwikkelingen zich uur na uur snel opvolgen en kennelijk volgens een door onze volksvertegenwoordigende "elite" niet verwacht patroon, zonder dat wordt uitgelegd hoe, wat en waarom.
Ja, zo komt er weinig terecht van de controlerende taak der Tweede Kamer der Staten Generaal, het hoogste orgaan van onze politieke constellatie. Ik vermoed dat onze geliefde vorstin al helemaal overal buiten gehouden wordt, tot het tijd is dat ze ook deze week weer eens wordt bijgepraat door de premier, die zelf ook niet meer snapt waar Jan-Cash de Jager mee bezig is. Geschiedenis is zijn vak (1813 tegen Donner's 1815) en geschiedenis is een opeenvolging van samenhangende feiten, die eerst tot in ampele vergetelheid moeten bezinken, voordat de geschiedkundige zich daar aarzelend over begint uit te laten.
Betrouwbare telepathie, waardoor we constant met de minister kunnen meedenken, zou een uitkomst zijn, want dan hoeven we in ieder geval niets te vragen en kunnen we veel directer reageren als de bewindspersoon linksaf of rechtsaf uit de bocht dreigt te vliegen. Alleen, wie wil er dan nog rijden? Kijk toch uit, Jan Cees!
Nu heb je weer die twee Franse banken die afgewaardeerd worden en ze waren al zo problematisch, dat Sarkozy er het heen-en-weer van kreeg. Zie je nu hoeveel haast we hebben om het eenvoudigste en snelste onmiddellijk te doen? Maar wat doet die Franse Hongaar? Die wil zo snel mogelijk nog meer geld sturen naar de Grieken en bezweert ons allemaal op die weg voort te varen, hoewel dat momenteel te laat is en daardoor volstrekt onzinnig. Het zal niet eens genoeg zijn om de snel oplopende rente te betalen. Nee, anders dan wat altijd over Polen gezegd wordt, nu is Griekenland verloren. Neem dat verlies en probeer er nog wat moois van te maken, maar luister miet naar de smeekbeden der Fransen die geroerd zijn door de doodskreten van hun grote banken. Ketelmuziek, als het inderdaad om slechts 3,5 miljard gaat. Het is juist goed dat in de bankenwereld eens een voorbeeld gesteld wordt en dodelijk voor de rest zal het niet zijn.
Het moet Frankrijk duidelijk worden dat de Frans-Duitse solo-partij nu eens moet opschieten. Bij deze treurmuziek moet je in de maat blijven.
Dat gezeik met tante Angela moet dus direct stoppen.
Hallo, is er een dirigent in de zaal om ze af te tikken?

De Grieken gaan failliet en gelukkig hebben we nog niet zo heel erg veel geld gegooid in die plotseling zo bodemloos geworden put. Feitelijk is er helemaal geen aanleiding om zenuwachtig te worden, want, omdat we bij een faillissement van de Grieken, onze beloften aan Griekenland om ze te redden, mits ze zelf passende maatregelen nemen, niet hoeven te vervullen, blijken we zelfs rijker te zijn dan we hadden verwacht. Terwijl de Chinezen met het opgevrolijkte Italië aan het sparren zijn, kunnen wij wat morele steun bieden, waar het elders nodig is aan de warme kust en van een Grieks faillissement zullen we zelf ook wel wat deuken oplopen. Wellicht komt de Staatsbank ABN-AmRoh wat later met de afbetaling aan de schatkist maar dat is ook geen ramp omdat ze een lekkere 8% rente betalen en toch weer winst maken.

De erkende leider van ultra-rechts Nederland, ik bedoel die geblondeerde schutspatroon tegen Eurabia, laat ons weten tegen achterkamertjespolitiek te zijn hoewel hij onlangs het hele kabinetsbeleid van de lopende regeerperiode heeft vastgesteld zonder dat iemand te weten mocht komen, wat er gaat gebeuren en waar het heen gaat, met als enige zekerheid dat we daar allemaal heel blij van zouden worden, vooral ook, omdat we de Regering zouden krijgen DIE HEEL NEDERLAND WIL. Dan moet je dat toch gewoon laten gebeuren? En het gaat toch allemaal geweldig? De kunst die er al heel lang was gaat weg uit Nederland en dan zal het natuurlijk met die moslims die er immers nog niet zo lang zijn nog wel makkelijker gaan. En Het Hele Nederland, bestaande uit de achterban van de ultra-rechtse leider, blikt nog tevreden terug op het bewijs uit Noorwegen dat de boodschap internationaal, van Geller tot Breivik, goed overkomt.

Een andere lachertje is dat het kabinet nu moet uitrekenen wat het faillissement van Griekenland ons gaat kosten. Potverjantudekontje, dat is rekenen geblazen en van oost tot west, van noord tot zuid, over het hele continent moet daarover onderhandeld worden met iedereen die op regeringsniveau financieel iets met de Grieken te maken had, eventjes vlug dus, nog voor Prinsjesdag en van computerbestanden uitwisselen kan geen sprake zijn, want dat werkt niet meer betrouwbaar bij de overheid. Goed voor het internationale papiertransport waarin Nederland van oudsher zo goed is, maar ja, met Poolse chauffeurs? Moet wel, anders kost het nog veel meer.
Jongens en meisjes, wat veel dringender en belangrijker is en bovendien veel eenvoudiger, is het even vlot benoemen van een nijvere schooljuf tot Europese Budget Autoriteit, om het huiswerk de lidstaten door te nemen. Of liever nog, neem een ouderwetse pedofiele bovenmeester, dan houden we die meteen ook wat effectiever bij de kwetsbare kindertjes weg. Heus die Griekse kwestie is administratief een rotzooitje dus dat kan wel jaren duren voor we weten wat het gaat kosten en dat is helemaal geen onredelijke aanname. Als er nu cijfers genoemd worden, hebben die geen andere betekenis dan telefoonnummers waarbij je de namen vergeten bent.

Gemiddeld Amerika: "Oderint Dum Metuant "Bij het hysterische af proberen massa's Amerikanen in hun reacties op artikelen in kranten en op het Internet ons te vertellen, dat de Europese eenwording vanaf het begin al het stomste is wat we konden ondernemen, omdat we immers zo verschillend zijn en tegengestelde belangen hebben.
Dat is typisch Amerikaans, om te denken dat onderlinge verschillen vanzelfsprekend onoverbrugbare tegenstellingen zijn.
Vandaar dat ze een reusachtig militair apparaat hebben opgebouwd, waaraan ze meer geld besteden, dan de twintig grootste daarop volgende big spenders in de warfare bij elkaar.
O.K. ook is waar dat ze wat terugverdienen door flink wat van dat militaire spul te exporteren, zoals die peperdure en technisch al reeds achterhaalde Joint Strike Fighter en enorme hoeveelheden landmijnen, om voor Midden en Zuid Amerikaanse, Aziatische en Afrikaanse kindertjes van elke wandeling een spelletje Russische roulette te maken.
Vandaar dat de meest karakteriserende uitspraak voor Amerikanen de lijfspreuk van de Romeinse keizer Caligula kan zijn: oderint dum metuant, ofwel, het geeft niet dat ze niet van mij houden, als ze me maar vrezen. Net als Bush43, die door zijn oorlogszuchtige inspanningen tekende voor 42,7% van de huidige nationale schuld, deed ook de Romein niets om de liefde van zijn tijdgenoten te winnen. Caligula was maar kort aan de bak, dus het is verwonderlijk dat zijn voorbeeld zoveel navolging vindt.
"Wie niet met mij is, is tegen mij" verklaarde Bush simplistisch en dan denkt zo'n Amerikaan dus ook nog, dat wij niet met elkaar kunnen zijn als Europeanen, omdat we zo verschillend zijn en dat we dus vanzelf wel tegen elkaar moeten zijn.
Verder zijn ze nog steeds flink pissig op ons, omdat we het bevel van Bush genegeerd hebben om Turkije ook in onze Unie op te nemen, onmiddellijk en zonder enige overeenkomst vooraf.
Waarom?
Wel, omdat Turkije ook al in de NATO zit, was het welhaast debiele antwoord, want die Bush is geen intellectuele hoogvlieger.
De President is geen lezer, verklaarde Condoleezza Rice - een boze, maar buitengewoon getalenteerde heks - de weerzin van Bush om stukken tot zich te nemen die op meer dan één A4-tje staan. Ook een reden om in het bijzijn van leden der Amerikaanse Hoge Raad de Amerikaanse Constitutie "a damned piece of paper" te noemen, want dat is een compleet boekwerk, wel een heel dun boekwerk, niet dikker dan een schoolschrift, maar toch... Wat zo'n Texaanse cowboy doorgaans bij zich heeft aan papier zit op een rol en er staan geen letters op.
Het treurige is natuurlijk, dat zoveel Europeanen Amerika trachten te imiteren, inclusief de haat tegen mensen met een behoorlijke opleiding. Maar goed, ik zou het erover hebben hoe Amerikanen onze Europese situatie in de Europese schuldencrisis beoordelen en dat is dus niet mals.
Nu is sinds mijn laatste stukje op dit blog de situatie voor Griekenland ernstig verslechterd, verdomd snel dus, en wel zodanig, dat een kind kan uitrekenen dat Griekenland niet meer aan een bankroet kan ontkomen. Oorzaak is de veel hogere rente die het land nu moet betalen om haar schulden te financieren. Dan kunnen ze bezuinigen tot ze helemaal pimpelpaars scheel zien en collectief flauwvallen van de honger, met gelijktijdige verveelvoudiging van de productie, dat zal allemaal niet meer helpen om enige verbetering tot stand te brengen.
Inflatie is het enige redmiddel en dat kan niet als je in de Eurozone zit, dus om in die zalige staat van zelfredzaamheid te geraken, moeten ze eerst failliet gaan en dan lekker met hun eigen muntje weer wat zien op te bouwen. Vakanties in Griekenland worden dus weer spotgoedkoop en dat zal ze flink helpen. Turkije zal knarsetanden.
Amerikanen zien dat als het eind van de euro voor ons allemaal, die zwartkijkers en doemdenkers. We hadden er nooit aan moeten beginnen, zeggen ze.
Doe hele eenwording was al fout.
We hadden volgens de Amerikanen - nu bedoel ik niet de domste - dus gewoon moeten doorgaan met het voeren van bloedige oorlogen tegen elkaar, omdat we zoveel van elkaar verschillen en dus tegengestelde belangen hebben. Als Amerikanen naar het buitenland kijken, denken ze al snel dat de dode buitenlanders het gelukkigste zijn.
Nou, persoonlijk zie ik het helemaal niet zitten, dat onze dappere luchtmacht uitvliegt om Kopenhagen plat te gooien en daar kan ik dan tenminste nog aan denken, omdat Denemarken een beetje kleiner is en wellicht nog iets meer bescheiden dan wij, maar: ... B..B..ber...L..L..Lijn? Brrrr.
Ik moet eerst op de plee gaan zitten, voordat ik daaraan durf te denken, anders overkomen me ongelukjes met heel vervelend ongemak. Nee, laat die Denen lekker hun kaas maken, zoals wij ook doen, want die luitjes waarheen wij dat exporteren willen toch een beetje van dit en een beetje van dat, en zeg nu zelf, die Denen doen het toch helemaal niet beroerd? Hun spul mag best naast ons spul op dezelfde kaasplank liggen.

Eén ding moet ik eerlijk toegeven, die Amerikanen hebben absoluut geen gebrek aan VOC-mentaliteit.
Trouwens, wel anders dan wij vroeger, want behalve dat we wat gingen halen overzee, gingen we ook een heleboel brengen en echt niet alleen kralen en spiegeltjes. Maar in de USA is de fabricage van bruikbare producten sterk achteruit gegaan. Ja, ze exporteren wat vette hamburgers die ze dan bij gelegenheid zelf in het buitenland gaan opeten. Ze hebben niet veel meer wat wij graag hebben willen en wat wij hebben willen, kunnen we overal goedkoper krijgen, vooral ook, omdat de Yanks het werk hebben uitbesteed aan lagelonenlanden. Zoals bijvoorbeeld Apple, het grootste bedrijf ter wereld, dat voor 12 dollar per dag in China die populaire speeltjes laat maken, waarmee je kunt telefoneren en internetten tegelijk, maar dus niet zoals op mijn computer tegen een heel laag tarief en met ruim honderd keer sneller dataverkeer.
Internetten uit de losse pols gaat vanaf nu heel duur worden en dat is zwaar kloten voor Apple en concurrerende merken. Internetten doe je dus alleen nog maar thuis of op het werk, waar je wireless of anderszins over een permanent aangesloten netwerk in verbinding met je vaste provider bent.
Dat is ook zo Amerikaans, dat je het moet doen, met wat ze je aanbieden voor je goede geld, in plaats van dat ze je dat aanbieden waarmee je het wilt doen.
Wij moeten stoppen met de USA imiteren en we kunnen zelfs nooit genoeg verschil maken met de Amerikaanse manier van denken en doen. Natuurlijk niet dat we nu tegen ze moeten zijn, maar al het verschil met hen zal ons beter bekomen dan imitatie en import van hun problemen.
De armoede is voor het vierde opeenvolgende jaar weer groter geworden in de USA. Er zitten nu 46 miljoen Amerikanen onder de armoede grens, 15% dus. Die groei is voor het eerst in de geschiedenis tijdens de termijn van een Democratische President en hoewel ze de Europese Unie een ramp blijven noemen, neemt de Europese armoede daarentegen nog steeds af, ondanks alles en, ook toegegeven, in een lager tempo dan vijf jaar geleden werd verwacht. Wij zijn dus beslist niet vrij van problemen, maar dat de eenwording van Europa en de invoering van de euro daar schuldig aan zijn, kun je vergeten.
Superdom was het om de euro in te voeren zonder een strenge onafhankelijke Europese Budget Autoriteit en de instelling daarvan is nu het eerste wat moet gebeuren.
Dan hoor ik die Amerikanen daarvan zeggen dat we op weg zijn naar een United States of Europe, de Verenigde Staten van Europa, USE dus en ze zeggen erbij dat ons dat niet lukken zal.
Nou nee, dat zullen we niet proberen ook. Maar de genoemde Europese Budget Autoriteit heeft geen Amerikaans precedent en het is juist typisch Europees om - nog wat onwennig - een beetje te regeren met vooruitziende blik en dus met de nodige regulerende en controlerende preventie, om herhaling van het Griekse drama te voorkomen.
Wat ze kennelijk nog niet doorhebben is dat elke dag van politiek krakeel onnodig miljarden extra kost. Als Angela even moet plassen zijn we zo weer honderd miljoen armer.
Direct ingrijpen is dus noodzakelijk, juist en vooral ook omdat de Europese Unie reeds een economische grootmacht is, groter dan de USA, grote r dan China, groter dan Japan en de opkomende reuzen India en Brazilië. Dat geeft een navenant grote verantwoordelijkheid voor de wereldeconomie. Wat er bij ons fout gaat is schadelijk voor alle andere spelers op ons geglobaliseerde ondermaanse. Dat geeft niks als wij het beter doen dan vorige wereldse grootmachten. Leren van de fouten die anderen maken en gemaakt hebben, maar vooral ook leren van onze eigen fouten en die corrigeren.
Wij geven dus geen soevereiniteit uit handen door een agent aan te stellen die regelt dat wij onze politiek overeengekomen afspraken nakomen en die ons straft als we dat nalaten of de regels overtreden.
Griekenland heeft ons geleerd dat het mis gaat als we zo'n autoriteit niet hebben. Dus we regelen dat, omdat we er niet onderuit kunnen dat het nodig is.
Ik heb dat in mijn discussies via mijn blog Pointer's Weekly wel aardig weergeven, al zeg ik het zelf. Het is als wanneer je uit een hoog vliegend vliegtuig gesprongen bent. Dan heb je een parachute nodig en je hebt zelfs geen tijd om daarover te twisten.
Persoonlijk zou ik een parachute willen hebben die niet vol gaten zit.
Dat we zullen terugvliegen achter ons vliegtuig aan, om angstig voor de val weer naar binnen te kruipen, zullen we niet overwegen. Zo kan er ook van het opgeven van de euro geen sprake zijn.
Je kunt daar wel een populistisch verkiezingspraatje over houden om wat stemmen te winnen, maar het is domweg niet mogelijk en geen enkele serieuze politicus stelt het voor. Ja, de leider van de PVV wel natuurlijk.
Feitelijk is de euro een groot succes, niet voor de Grieken, maar dat is hun eigen schuld.
Omdat wij een open economie hebben vinden Chinezen het ook fijn.
Die Aziaten en ook Brazilië, de opkomende reuzen dus, willen betrouwbare handelspartners die een sterke economie hebben. Vooral ook, omdat wij anders zijn en een enorme potentie hebben met een hoogontwikkelde populatie die meer dan twee keer zo groot is als het Noord-Amerikaans blok. Nu zijn wij, als Nederland, al 16de in de lijst van grootste nationale economieën van de wereld en dat is heel leuk, maar eerste zijn, als Europese Unie, is toch nog een stuk beter. Dan word je werkelijk serieus genomen, terwijl we nu niet eens als één van de grootste 20 aan één tafel mogen aanzitten, ondanks onze plaats 16. Dat wordt door Amerikanen beslist in weerwil van het feit dat we, weer als Nederland, tot de 4 grootste investeerders in de USA behoren. Dat uit buitenspelen worden gestuurd is dus pure en heel dure arrogantie van die lui.
Wat ook opvalt bij die Amerikanen is, dat ze denken dat wij allemaal zuchten onder het juk van het machtige Duitsland. Daar hoef je bij Jan-Cees de Jager niet mee aan te komen. Onze nationale financiële pitbull is niet geheel toevallig de aanvoerder van alle kleinere landen, de Benelux natuurlijk, maar ook alles aan de Noordelijke kusten van Europa, tot en met de Baltisch Golf en dat is niet toevallig, omdat we dat in Hanze verband al eeuwenlang zijn geweest en dan mag Engeland daar jaloers op zijn, maar die hebben hun Gemene Best, al zijn ze daar nu niet meer zo blij mee als vroeger. Jan-Cees is dus in de ogen van onze beleefde oosterburen een verdomd respectabel kereltje, want als hij een scheet laat steken ze van Luxemburg tot Litouwen een kaarsje aan.
Dan denken die Polen, ook niet gek, dat zij dat ook kunnen in het midden van Europa tot op de Balkan en dat is niet verkeerd. Je hebt zo ook de Club Med en zo blijft Frankrijk een beetje beverig in het midden van alles zitten en Engeland, dat lieve Albion in Splendid Isolation, wordt daar steeds onrustiger van, want zelfs de Schotten weten waar Abram de mosterd haalt, om van de Ieren, de licht gewonde Celtic Tiger, maar te zwijgen. Ik hoop dat we Oranje-kwestie niet al te lullig gaan doen tegen Willem-Alexander anders vragen de Britten ons straks nog of ze hem kunnen overnemen in een poging ons naar de kroon te steken. Nee, watermanagement, dat is nu juist typisch iets van ons.
Sarkozy en zijn aanstaande opvolger kunnen heel moeilijk anders dan proberen zo goed mogelijk vriendjes te blijven met de overige landen binnen de Unie. Er is niet veel speelruimte voor Frankrijk, al willen de Fransen zelf daar natuurlijk nog niet aan. Maar ja, elk politiek standpunt wordt onder het vergrootglas van een genadeloze reality-check gelegd, want er moet nu niet nog meer misgaan. Dat is niet omdat dan alles mislukt, maar gewoon omdat het veel teveel geld kost. Dat is onnodig. Dat is dus zonde.

Maar wat Amerikanen vrijwel allemaal ontgaat, is dat de zogenaamde problemen van de Club Med juist heel weldadig kunnen zijn, als die luitjes gewoon bij ons blijven horen en de broekriem aanhalen, totdat ze eens echt vlijtig aan het werk gaan, om net zoveel te verdienen en belasting te betalen als wij.
Eén van die Amerikanen schreef dat wij in de protestantse streken van Europa roepen: "wij zijn de Unie en daarom zijn we ook verantwoordelijk," terwijl die katholieken in het zuiden roepen: "wij zijn in de Unie, dus de Unie moet voor ons zorgen."
Goed, dat klopt niet helemaal, want religie speelt geen rol in de Europese politiek. Dat heeft Polen ondervonden toen ze per se God in de "Grondwet" wilden hebben en Ierland toen ze tienduizenden "gevallen meisjes", die door de kerk in slavernij gehouden werden, moesten vrijlaten, voordat ze mochten toetreden tot de Unie. Als een religie zich niet aan onze seculiere neutraliteit of rechtsregels houdt, dan zwaait er wat en dat maakt ook de in Amerika geroepen waarschuwingen tegen de Islamisering van Europa tot een lachertje. Schei toch uit! Je mag hier niet eens ritueel slachten of gewoon een beetje ouderwets katholiek of protestant zijn, om in het weekend op heksenjacht te gaan of ketters te verbranden. En wat te denken van het verbod op het besnijden van meisjes, wat terecht wordt aangerekend als het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel?
Het komt erop neer, dat een land ook binnen de Europese Unie zelf z'n broek moet kunnen ophouden en daar willen we best bij helpen, als ze maar inzien, dat het door vermagering van de staat, wegens belastingontduiking en corrupte vriendjespolitiek, dan wel wegens achterblijvende ijver en productiviteit, alleen maar steeds moeilijker wordt. Nee, zo erg als in China of India hoeft het nu ook weer niet. Dus is het een pedagogisch verantwoord voordeel, dat ze niet kunnen vluchten in inflatie wat compenserende exportvoordelen oplevert. Zo doen wij dat niet in Europa en zo horen we het ook niet te doen.

Nu hoor ik net op de radio dat de politici willen weten waar het kabinet mee bezig is en wat er nu nog in het vat zit. Wel dat heb ik dus net verteld en ik kan het niet mis hebben want als Jan-Cees iets anders gaat zeggen, betekent dat alleen maar peperduur uitstel van het onvermijdelijke. Zo'n Eurocommissaris bijvoorbeeld is ook een heel slecht idee. Houd je aan mijn aanwijzingen Jan-Cees! Geen politicus in een bestaande Europese Commissie erbij stoppen, maar een onafhankelijke Europese Budget Autoriteit.