16 sep. 2010

Geert Goes Global


Ja, je kunt het altijd wel zo in het vat gieten dat we het met heel veel wel eens zijn. Maar één ding ziet Geert over het hoofd en daar valt de hele demonstratie mee om: Het gaat hier om de bouw van een centrum van moslims die zeer gematigd, democratisch en Amerikaans zijn en die bovendien in eigen kring ook slachtoffers tellen van de aanslagen op 9 september 2001.
Natuurlijk, er is ook een radicale Islam die bestreden moet worden, maar daar gaat het hier niet om en we moeten niet juist datgene doen wat we de radicale islam in Islamitische landen verwijten. We kunnen Geert Wilders zelf als radicaal aanwijzen en eveneens als intolerant.
Enfin, voor de documentatie heb ik deze video gepost, maar ik moet er wel bij zeggen dat hier een volkomen verkeerde voorstelling van zaken gegeven wordt.
Pamela Geller die Wilders naar New York gehaald heeft, wordt beschreven door Wikipedia.
Hier vindt u haar blog en hoe geloofwaardig is dit?
Over het blog van Pamela Geller:
Controversial postings on "Atlas Shrugs" have included a number of false claims, including that Supreme Court Justice Elena Kagan (who is Jewish) supports Nazi ideology (accompanied by a fake picture of her in a Nazi uniform), a video suggesting that Muslims have sex with goats, a doctored photo showing President Obama urinating on an American flag and false claims that Obama's mother was involved in pornography and that Obama "was involved with a crack whore in his youth". Geller has also used her site to accuse President Obama of anti-Semitism and doing the bidding of "Islamic overlords," while posting an essay suggesting, without any evidence, that the President is the "love child" of Malcolm X. During an RT Television News interview, reporter Lauren Lister repeatedly questioned Geller's claim that she is not anti-Muslim, at one point calling attention to Geller's having posted a drawing of Muhammad on her blog with the face of a pig superimposed over his own. Geller responded by saying "I don't know where it is in America that you can't make jokes or make fun."

Geert Goes Global


Ja, je kunt het altijd wel zo in het vat gieten dat we het met heel veel wel eens zijn. Maar één ding ziet Geert over het hoofd en daar valt de hele demonstratie mee om: Het gaat hier om de bouw van een centrum van moslims die zeer gematigd, democratisch en Amerikaans zijn en die bovendien in eigen kring ook slachtoffers tellen van de aanslagen op 9 september 2001.
Natuurlijk, er is ook een radicale Islam die bestreden moet worden, maar daar gaat het hier niet om en we moeten niet juist datgene doen wat we de radicale islam in Islamitische landen verwijten. We kunnen Geert Wilders zelf als radicaal aanwijzen en eveneens als intolerant.
Enfin, voor de documentatie heb ik deze video gepost, maar ik moet er wel bij zeggen dat hier een volkomen verkeerde voorstelling van zaken gegeven wordt.
Pamela Geller die Wilders naar New York gehaald heeft, wordt beschreven door Wikipedia.
Hier vindt u haar blog en hoe geloofwaardig is dit?

13 sep. 2010

Wat zal er gebeuren met Basel III ?Twee jaar na het begin van de bankencrisis hebben de centrale bankiers en toezichthouders van 27 landen overeenstemming bereikt over verscherping van de regels voor financiële instellingen. Na het huidige Basel II wordt dit concept Basel III genoemd.
Maar wat zal er veranderen en is het genoeg?
De onderhandelingen in Basel waren bedoeld om de veiligheidsregelingen voor banken te verscherpen. De instituten zullen om hun risico's af te dekken meer eigen middelen moeten hebben en zelf moeten en kunnen ingrijpen om geen aanspraak te hoeven maken op de belastingbetaler. Zoals het ging, ging het vies fout en dat mag niet nog eens gebeuren. In de meeste gevallen moet het geld dat de schatkisten hebben opgehoest voor de reddingsoperatie nog worden terugbetaald en toch is doorvoering van zwaardere eisen aan de banken nu noodzakelijk.

Wat is Basel III ?
Het is een concept regeling en ieder land dient die nog om te zetten in een wet. Dan is het beter dat je het er van tevoren over eens bent hoe dat gedaan moet worden en je kunt een gezamenlijk autoriteit gebruiken om op die eenduidige wetgeving toezicht te houden. Dat is belangrijk voor het internationale geldverkeer. Onder Basel II moet het kernvermogen van een bank 4% zijn van het uitstaande kapitaal. Dat is de Capital Ratio, de verhouding tussen het eigen vermogen en de uitstaande verplichtingen. Onder Basel III wordt dat 8%, maar dat is niet alleen zomaar het dubbele. Het is wel zo dat je met 8% kernvermogen 12,5 keer zoveel geld kunt uitlenen. Daarmee heeft de bank verplichtingen ten opzichte van degenen die het kapitaal hebben ingelegd (spaarders en aandeelhouders) en de bank moet 8% daarvan zo kunnen ophoesten en voldoende winst maken om dividend en spaarrente uit te keren.
Nu is er een verschil in stille of zachte inleg en harde inleg van kapitaal. De zachte inleg is geld dat door de inlegger op korte termijn kan worden opgenomen en daar betalen banken minder voor dan voor harde de inleg van obligatie- en aandeelhouders. De nieuwe eis is dat een veel groter deel van het kernvermogen hard moet zijn, wat ook kan door het aanhouden van de winst, minder dividend of minder kredietverstrekking. Voor Duitsland, met een lange traditie van spaarkassen en coöperatieve banken die geen aandelen uitgeven, is dat een wat lastiger zaak dan in andere landen. Momenteel is de gemiddelde harde kapitaalbuffer 2,5%. Dat moet met 2-6% omhoog. Deze instellingen hebben dan ook tevoren gewaarschuwd dat het de kredietverstrekking zal beperken. De Duitse bankenvereniging heeft nochtans uitgerekend dat er slechts een rem op de economie van 0,2% van zal uitgaan.
Als dat uitkomt is het te overzien, maar de gedachte is dat een bank door krediet te verstrekken toch winst moet maken. Het alternatief is echter meer speculeren met hoger rendement en hoger risico en dat kan de bedoeling van Basel III niet zijn.
Bitter genoeg, kan voor sommige landen en afhankelijk van de omstandigheden een extra buffer van 2,5% vereisbaar zijn.
Zo is dus zowel het niveau als de samenstelling van het kernvermogen aangepast met enig voordeel voor beursgenoteerde bedrijven. Echter, aan banken die belangrijk zijn voor het voortbestaan van het hele systeem (too big to fail), kunnen ook extra eisen gesteld worden. Zo is er ook een bovengrens gesteld aan de schuldenpositie. Banken werken niet alleen met eigen geld en dat van hun aandeelhouders, maar ook met geld dat ze van een andere instelling lenen. Zolang de zaken goed gaan, kan daarmee extra winst gegenereerd worden, maar als het fout loopt sleurt de ene instelling de andere mee. Dat hogere rendement brengt ook extra risico met zich mee en dat extra risico moet worden afgevangen door het schuldenplafond van een instelling.
Er blijft natuurlijk nog genoeg te gokken over, maar Basel III is niet bedoeld om paranoïde hebzucht in de ban te doen.

9 sep. 2010

Izz ad-Din Ruhulessin mag het uitleggen


Inleiding van de website:
In Iran is de 43-jarige Sakineh Mohammadi Ashtiani in afwachting van haar terechtstelling door steniging wegens overspel. De vrees bestaat dat haar straf spoedig zal worden voltrokken, ondanks oproepen van Europese landen haar te sparen. Gisteren bevestigde haar advocaat dat Ashtiani 99 zweepslagen in de gevangenis gekregen had, nadat de Britse krant The Times haar - foutief - had geïdentificeerd als een vrouw zonder hoofddoek op een foto.
Haar veroordeling in 2006 leidde tot internationale ophef over de wreedheid van de straf. Volgens Teheran was er naast overspel ook sprake van betrokkenheid bij de moord op haar man in 2005, maar haar advocaat ontkent dit ten stelligste.
Hafid Bouazza en Izz ad-Din Ruhulessin gaan over dit onderwerp met elkaar in debat. Hafid Bouazza is schrijver en schreef voor de Volkskrant een opiniestuk over de steniging van Ashtiani. Izz ad-Din Ruhulessin is student politicologie en schreef vandaag onder meer als reactie op het stuk van Bouazza zelf een opiniestuk in de Volkskrant,waarin hij kritiek heeft op de manier waarop de vermeende 'universele' mensenrechten worden verspreid.

Waar het mij nu vooral om gaat is, dat de Iranofiel Izz ad-Din Ruhulessin geheel geen begrip toont voor de Universele Mensenrechten zoals die uitstekend werden getypeerd door mijn partijleider Femke Halsema, namelijk dat deze Universele Mensenrechten de functie hebben om de burgers te beschermen tegen onrecht en totalitaire machtsuitoefening. Dat het hier dus niet gaat over inmenging van westerse staten in de binnenlandse aangelegenheden van een andere staat. Het protest is een protest van burgers in deze wereld.
Izz ad-Din Ruhulessin wil geen voorstander van steniging genoemd worden. Hij vindt de doodstraf in de vorm van steniging niet van goede smaak getuigen, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Hij vraagt zich af, althans doet pogingen daartoe, die in de discussie wat ondersneeuwen, hoe wij zullen reageren zodra Europa een moslimland is geworden en er vanuit andere delen in de wereld dergelijke kritiek op ons wordt geuit. Naar zijn idee worden we dan boos en terecht, want de sharia, de islamitische wet van God, is dan heersend en daartegen is dus niets te doen. Als God zegt, dat het zo moet, dan houdt elke discussie daarover op. Daar komt zijn visie op neer en dat houdt ook in dat het Iraanse regime dus geen andere keus heeft, dan dat die vrouw dood moet.
Hafid Bouazza laat zien dat je als moslim - of ex-moslim, dat weet ik niet - daar volkomen tegengesteld over denken kunt.
Nu zal ik je eens wat vertellen: ik zou mijn echtgenote liever met de charmante Hafid Bouazza alleen laten dan met de knappe Izz ad-Din Ruhulessin en hoe zou dat nu komen?

Wat is er te likken?


Even een kort commentaartje en dat hoeft niet met het staatsrecht te maken te hebben, want daarover hebben we nu wel genoeg gehoord. In dezelfde uitzending van Pauw en Witteman kwam ook nog het debat over integratie aan de orde. Jawel, de tent had al veel eerder deugdelijk aangeveegd moeten worden en als het om integratie gaat, wil men nu een voorbeeld nemen aan de USA. Oei, klinkt leuk en als je alleen naar de reguliere inburgering kijkt, werkt het ook prima, dus het goede zouden we zo kunnen overnemen, maar helaas, meestal worden informele kanalen bewandeld, waarbij de immigrant eerst een hele tijd illegaal in het land aanwezig is. Er is een bloeiende mensenhandel. Met name in de agrarische sector worden deze mensen met zwaar en langdurig werk tegen extreem lage lonen uitgebuit. Ze moeten wel, want enerzijds vraagt de markt - de consumerende burger - om concurrerende prijzen en anderzijds moet de illegale immigrant het stellen zonder sociaal vangnet. Uiteraard betalen illegalen, net als bij ons gewoon, de Amerikaanse versie van BTW en maken ze tal van andere kosten die bij het Amerikaanse leven behoren, inclusief loonbelasting zodra de hoogte van hun inkomen daartoe aanleiding geeft. In veel gevallen hoor je zeggen dat de slaven het vroeger beter hadden, maar naar ik hoop, zal dat wel wat overdreven zijn. Veel van deze illegalen weten zich door scholing en ervaring onmisbaar te maken in enige tak van bedrijvigheid. Men leert, want dat is de mens, net als andere primaten, ingeschapen. Kortom, er is een vorm van natuurlijke emancipatie, maar daarbij kan heel veel fout gaan want criminaliteit kan evengoed emancipatie zijn en in diepe armoede gedijt criminaliteit prima. Kortom, relatief is het percentage criminelen hoger onder deze illegalen dan onder de doorsnee bevolking, net als bij ons.
Geroepen wordt dat illegalen geen belasting betalen en de sociale zekerheid uitbuiten.
Dat kan dus niet waar zijn, omdat illegalen van sociale zekerheid zijn uitgesloten, en zelfs voor de eerste tien jaar indien ze wel als werkend in de VS geregistreerd zijn, wat één van de voorwaarden is voor het verkrijgen van volledige burgerrechten.
Het overnemen van de goede Amerikaanse inburgeringsprocedure is dus een oplossing van maar een klein deel van het probleem. Dan is het inburgeren of vertrekken. Dat of iets dergelijks moet ook zeker gebeuren. Commerciële uitbuiting van illegalen is een veel groter probleem en daaruit komen de meeste en meest schrijnende problemen voort.
Als iemand seksueel beschikbaar moet zijn of twaalf uur hard moet werken om wat fastfood en twee euro uitgereikt te krijgen dan kunnen wij dat in ons land niet tolereren. Zeker, dit soort praktijken zijn crimineel, maar als de slachtoffers, zodra ze met veel moeite aangifte hebben gedaan, worden weggestuurd dan krijgen ze straf van diezelfde criminelen of hun handlangers. Dat werkt dus niet.
Laat de discussie dáár nu eens over gaan.
Nu heb ik zo'n gevoel, dat een redelijke oplossing van deze problematiek niet in een programma staat "waar rechts-Nederland", het Ganse Nederlandse Volk zeg maar, zijn vingers bij zal aflikken. Maar wat is er dan eigenlijk te likken aan die vingers? Als er geen rechts kabinet met een rechtse regeringsverklaring komt, zullen we dat nooit weten. Dat zou toch wel jammer zijn, dus wil ik no een rechts kabinet, makkelijk zat, want het is toch zo weer weg. Een rechts kabinet met één stem meerderheid door een wankelmoedige middenpartij is niet anders dan een vertraging van het eigenlijke formatieproces, maar dan moet rechts wel met de billen bloot en - dat heb ik nu eenmaal - dan moet ik toch weer denken aan het niet met liegfde gwewassen hemdje van Mark Rutte. Als je daar aangezeten hebt, moet je niet aan je vingers likken. Dat is vies.

6 sep. 2010

Grafstemming in het CDA door het uittreden van Ab Klink?


Tegelijk met het uittreden van Ab Klink uit het CDA werd door Mark Rutte duidelijk gemaakt dat hij in geen enkel geval Job Cohen aan de onderhandelingstafel zal dulden en onder geen enkele voorwaarde. Juist als een markant en gewetensvol kamerlid - voor zover dat voor een CDA-er mogelijk is - zich on zijnentwil geheel uit de slangenkuil der politiek terugtrekt, zou toch duidelijk moeten zijn, dat één zetel verschil heel betrekkelijk is? Waar is Rutte dan mee bezig? Hij trekt zich op aan zijn vriend Wilders die in de peilingen weer fors wint en dat gaat wel ten koste van de partij van Rutte, maar Rutte is nu eenmaal smoorverliefd op het Nationaal Socialistisch Bewogen namaak-blondje.
Rutte loopt zijn lul achterna en denkt dat hij als vrijgezel er niemand verdriet mee doet.
Tja, als je ook van plan bent om alsnog in Afghanistan een frisse vrolijke oorlog te voeren, omdat het Ganse Nederlandse Volk dat wil en omdat je anders niet kunt aantonen, waarom je voor zo'n twintig miljard euro nogal onhandige en peperdure Joint Strike Fighters nodig hebt, dan moet je Job Cohen wel wat op afstand houden en valt het CDA je jubelend om de hals.
Dan is het toch geweldig makkelijk als je zo'n Ab Klink er niet meer bij hebt?
Ik denk dat Mark in al zijn onnozelheid op papier gaat zetten dat we inderdaad die moslims moeten aanpakken maar dat we met die joden ook nog lang niet klaar zijn. Daar moet toch een dealtje over te maken zijn met de PVV, zal hij denken. Op enig ander terrein, de sociale paragrafen van de PVV of van de "linkse kerk" zie in geen aanknopingspunten. Goed, ontwikkelingssamenwerking en kunstsubsidies afschaffen, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Wie zich daarmee bezighoudt, verdoet zijn tijd en intussen gaat Geert Wilders wel vreemd met het Amerikaanse gangstermeisje Pamela Geller die hem voor 11 september op Ground Zero in New York heeft uitgenodigd "om over moslims te komen praten".
Geen probleem toch?
Als Ab Klink weg is kan er meer.
Ik vind het jammer dat het CDA nu over rechts in de afgrond verdwijnt, omdat ik ooit op de INDON-school te Apeldoorn, een school voor Christelijk individueel onderwijs, eens de hoofdrol gespeeld heb in een toneelstuk over Schoenmaker Martijn dat geheel gebaseerd was op het beste wat het Christendom te bieden heeft: compassie met de medemens die in de verdrukking zit. "Zoals gij dat aan hen gedaan hebt, zo hebt gij dat aan Mij gedaan", zei de imaginaire Jezus en dat vind ik nog steeds heel goed klinken. Dat is ook wat ik zo in de Amerikaanse President Obama waardeer, "Ja, ik ben mijn broeders hoeder", zegt hij, hoewel de President ook geen god is en maar moet zien te roeien met de veel te korte riemen die hij heeft. En, even tussen ons, de Amerikaanse cultuur is volslagen achterlijk vergeleken bij de onze, dus dat is best lastig voor hem en juist hartstikke leuk voor Wilders. Als het politieke systeem kut met peren is, omdat zelfs een betrekkelijk kleine oppositie alles makkelijk kan lamleggen en de daaruit ontstane narigheid aan het courante beleid kan wijten, dan is degenen die in naam de macht heeft erg kwetsbaar en worden de geperverteerde rotzakken beloond. Het zal de Republikeinen en de ultra-conservatieve Tea Party Movement echt volkomen worst wezen als het land daardoor naar de bliksem gaat. Als het Witte Huis maar gereinigd wordt van het zwarte vuil. Wilders is er als een vis in het water, zolang hij maar verzwijgt dat hij een ongelovige is, zodat ook Sarah Palin graag met hem gezien wil worden. Die verklapt het niet en juist Pam, door onafzienbare rijen intimi "Bam-Bam-Pam" genoemd, gelooft helemaal in Geert als "de enige die Europa van de Islamisering redden kan". Zulke mensen zouden een man als Ab Klink nooit vertrouwen, want die heeft veel te veel gestudeerd en is dus, net als Obama, veel te erudiet. Dan ben je sowieso van God los, want als je gelooft dat E=MC2 dan stop je meteen met Bijbel lezen, wat overigens op zichzelf al een buitengewoon stupide vergissing is, want hoe zou ik God z'n nek om kunnen draaien, als ik niet lees wat voor zijn woord doorgaat en dat op, naar ik hoop, overtuigende wijze te grabbel gooi? Kijk, Wilders leest de Bijbel niet - nooit gedaan, snapt ie niet - en dat schrijf ik dus niet in zijn voordeel. Hij heeft dus geen flauw benul van het onweerlegbare feit dat de Bijbel in bepaalde delen veel gewelddadiger is dan de Koran en Mein Kampf, samen opgeteld of vermenigvuldigd. Deuteronomium 20:16. Niets van wat adem heeft in leven laten, dat is toch geen half werk? Je moet blijven hakken tot zelfs de hoofdluis, de vliegen, de torren, mieren en maden het leven gelaten hebben, alle vogels uit de lucht geschoten zijn, al het vee en wild zijn vernietigd en de vissen vergiftigd, inclusief het amfibisch gespuis als kikkers en salamanders en vergeet vooral de reptielen niet. Alles moet dood, dood, dood is de Bijbelse boodschap, tenminste voor steden en streken in de naaste omgeving. Verre vreemden mag je nog in leven laten, om ze als slaven te gebruiken als je daar in de buurt komt. Daar houden we hier helemaal niet van en dus trekt niemand zich iets van God aan. Ze doen het gewoon niet, ze verdommen het om al het leven in hele streken en steden restloos uit te roeien. Goed, zand erover. Als je in ons land doet wat God van je vraagt, word je terecht voorgeleid, veroordeeld en levenslang opgesloten. Kom mij dus niet aan met een Joods-Christelijke traditie van ons staatsbestel. Onze Grondwet komt uit de Verlichting en is dus volstrekt anti-religieus seculier, met scheiding van kerk en staat. De staat wil met God geen donder te maken hebben en tot op zekere hoogte mag je jezelf dan Christen of Moslim of Satanist of Judaïst noemen met wat bijpassende onschuldige rituelen. Kannibalisme is alleen toegestaan in de vorm van een symbolisch ouweltje en een slokje rode wijn. Dat maakt allemaal niet uit. Vanzelfsprekend gelden dezelfde wetten voor andersdenkenden en voor Nederlanders met een andere huidskleur ook. Als enige rechtvaardiging zou je na het uitmoorden van dorp of stad kunnen aanvoeren dat je, afgezien van je geloof, iets doet tegen het enorme probleem van de vergrijzing, maar zelfs Wilders heeft het beste voor met de tsunami van oudere mensen, zegt ie.
Misschien meent ie dat wel.
Moeten we dat afwachten?
Nogmaals zeg ik nadrukkelijk, dat Wilders geen fascist is, omdat hij daartoe ten ene male de ideologische en in de geschiedenis verankerde bagage ontbeert. Hij is intelligent, maar totaal ongeschoold. Hij doet maar wat en dat doet hij heel handig. Of Mark daadwerkelijk aan de wat te dikke kont van Geert likt, weet ik niet. Zo intiem ben ik toevallig niet met mannen.
Maar je ziet de lichaamstaal, nietwaar?
Rutte wil alleen Wilders en verder niks.
Maar Rutte zit in een partij die wegzakt en Wilders leidt een steeds verder groeiende beweging waar hij op grote hoogte boven staat. Wilders is wél God. Dat is het verschil.
Ja, samen met de SP hebben wij ook weer elk drie zetels gewonnen in de peiling, maar de PvdA verloor er 5, waarvan er maar eentje bij D66 is terug te vinden.
De grote winst is natuurlijk dat een kabinet van de VVD met de PvdA of met enige andere progressieve partij uitgesloten is en het Christelijk volksdeel zich volledig aan de duivel heeft verkocht. Dat kan niet goed gaan aan de rechterkant. Kennelijk is er geen enkele christenhond meer over, die wel eens over de Bergrede heeft horen vertellen en dan vallen ze uit mekaar als links- of rechtsdraaiend stemvee, dat niet meer begrijpt waarover het gaat.
Ik zie nog aankomen dat we, godbetert, met Van Agt worden opgescheept.

De kern van de zaak kernenergie

Indian Point
Link
In een land als Nederland, waar door krap het grootste deel van de bevolking, CDA, VVD, PVV en SGP, gesproken wordt over “de milieureligie” en de “windmolenwaanzin” als “hobby’s van de linkse kerk” moet je er niet mee aankomen. Maar als de politiek heel direct levensbedreigend wordt, veranderen er wel wat dingetjes in de samenleving. Ik leef graag in een mooi en gezond land en ik kan nog pikken dat anderen daar fel op tegen zijn, omdat ik denk dat ze vanzelf wel tot een beter inzicht zullen komen, als de gevolgen van zo’n desastreus zelfgenoegzame ideologie gaandeweg meer en meer aan de dag treden. Waar het nu om gaat, is, dat je niks meer kunt verbeteren als je samen allemaal heel plotseling dood gaat door zo’n vergissing.
Boem is dom en daarna is er niks meer.
Het is beter om dat te voorkomen.
Bij onze buren is net een lange, doch ferme discussie tot een hoogtepunt gekomen. Naar mijn inzicht gaat het eigenlijk om de vraag of de overheid gerechtigd is het leven van alle burgers te verspelen, omdat er een zeer geringe kans is dat sommigen daar rijker van worden, hoewel het risico voor andere tot maximaal fatale zekerheid wordt verhoogt. Het is domweg een kwestie van misschien nog wat leven of een zekere dood en niet omdat kernenergie of het afval op zichzelf zo gevaarlijk is, maar omdat we er door toedoen van terroristen in een handomdraai aan kunnen sterven.
Makkelijk zat.
Gelovigen, zoals Bondskanselier Angela Merkel permitteren zich te denken dat de dood niet het einde is van hun bevoorrechte positie, omdat ze al, om onnaspeurlijke redenen, een kaartje hebben voor mooie vooruitzichten is het imaginaire hiernamaals. Zulke mensen stellen zich voor dat ze na hun dood al die anderen voor eeuwig in de hel zien branden en daar worden ze heel vrolijk van.
Daar kun je als ongelovige of twijfelaar, of willekeurige zondaar die niet uitverkoren is, geen goeds van verwachten. Hoe gruwelijker wij - het meer gezellige deel der mensheid - gedurende oneindig veel miljarden jaren gefolterd worden, hoe leuker de uitverkoren gelovigen het vinden, dat ze – niet om hun verdiensten, maar omdat ze nu eenmaal van tevoren al uitverkoren zijn – de dans der onvoorstelbaar gruwelijk en eindeloos gefolterde medemens in de hel ontspringen. Hun eigen ouders, broertjes en zusjes, hun beste vrienden zelfs ook, dus waarom zouden ze ons, vreemden iets naars willen besparen als er nu al politiek of geldelijk garen mee te spinnen is?
Ik vertrouw ze niet.
Je moet ze dus goed onder controle houden en laat ik beginnen met een heel gewone technische vraag: Wat betekent een langer productieleven van kerncentrales voor de hernieuwbare energiebronnen in de gemengde elektriciteitsmarkt?
Daar gaat het om in de discussie, niet alleen bij ons, maar ook bij de oosterburen. Windenergie, zonne-energie en dergelijke kunnen kernenergie op dit moment niet vervangen. Er is forse tegenwind voor de leuk geprobeerde energiepolitiek van de Duitse coalitie. Het lag een tijdje leuk in de politieke markt om een beetje "groen" te zijn, dus je kon er stemmen mee winnen, maar er was niet over nagedacht. Dan krijg je narigheid.
Ja, wat wil je, als je van harte geloofd dat deze aarde allang verdoemd en verloren is, omdat iemand ooit – zesduizend jaar geleden – eens een appeltje van andermans boom gejat heeft? Het wachten is dus op de imaginaire Nieuwe Aarde, wat dan een Tuin der Lusten, een waar Paradijs zal zijn, zonder enig ongemak en genoeg te vreten, te zuipen en zelfs genoeg te neuken zonder bang te zijn voor barensweeën. Je hoeft zelfs niet eens ooit te schijten of te pissen… Ik zei toch zonder enig ongemak?
Nou ja, er is daar niks te verbeteren, dus je verveelt je te pletter.
Vanuit dat beeld weten we hoe gelovigen - soms stiekem maar toch – openlijk belijden wat ze denken. Lees bijvoorbeeld de Heidelbergse Catechismus, voor iedereen – ook zonder kerkelijk pasje – verkrijgbaar in de gespecialiseerde boekhandel, waarop iedere Calvinist van ganser harte en onder ede geloofsbelijdenis doet (Jan-Peter Balkenende, Wouter Bos, Piet Hein Donner enzovoort). Je krijgt dan meteen al zo'n vraag: "Waaruit kent gij uw ellende?" dan moet je antwoorden: "Uit de Wet Gods." Kijk het even na, want ik verzin het echt niet. Ik klap met bezwaard gemoed uit de school over de beschamende feiten. Net als WikiLeaks.
Hoe godvergeten stupide moet je zijn om daar nog enig vertrouwen in te hebben?
De nuchtere vraag is natuurlijk: kun je iets beters bedenken?
Jawel, maar waar gaat het over?
Het gaat nu over energiepolitiek en duurzaamheid. We weten nu dat echte gelovigen per definitie niet voor duurzaamheid kunnen zijn, omdat dit tegen het principe van de gedoodverfde ondergang der door God vervloekte aarde is. En je moet God natuurlijk niks in de weg leggen, denken die lui. Maar wij, andersdenkenden, als we dat nu eens niet zomaar aanvaarden en die gelovigen met hun waandenkbeelden niet zomaar hun gang laten gaan, zouden wij niet iets beters kunnen bedenken?
Ik ben nu 69, dus voor mij maakt het niet zoveel uit wat er met de aarde gebeurt en als je op goede en redelijke gronden tegen al die obscure religie bent, zoals ik, krijg je karrenvrachten stront over je heen, van alle kanten. Maar laat ik toch, vanwege het grote belang voor het overleven van de samenleving, waar ik nu eenmaal uit aangeboren medemenselijkheid een zwak voor heb, maar zeggen waar het op staat: Geen kernenergie! Dat moet haalbaar zijn.
Godverdomme!
Precies, als je tegen kernenergie bent, kom je echt niet in de hemel, dat wil ik best wel duidelijk aangeven. Maar als je vóór kernenergie bent, kom je ook niet in de hemel. Die hemel of een hiernamaals bestaat namelijk niet, want dat is een hersenschim van primitieve mensen uit de oude doos, toen er een god verzonnen moest worden om te verklaren wat de toenmalige wetenschap niet verklaren kon. Inmiddels weten we alles wat er op dit moment te weten is en de rest weten we gewoon (nog) niet. Daar werken we aan, zodat het leven steeds beter wordt en gelovigen zijn daartegen, met de bedoeling om van de aarde een hel te maken voor de ondergeschikten die dan de happy view beter zullen bedienen op grond van de valse belofte dat, hoewel het leven een tranendal is wat je zo spoedig mogelijk wilt verlaten, het na de dood altijd nog goed kan komen. Prietpraat, dat maakt dus geen flikker uit.
Okay, wat is nu het probleem?
Worden de 17 Duitse kerncentrales die nog steeds draaien tegelijk stilgelegd, dan kan de hernieuwbare energie de vraag nu nog niet aan. Maar zou de gemiddelde werkzaamheid van een centrale aangehouden blijven op 32 jaar exploitatie van die installaties – dan is de laatste reactor rond het jaar 2027 van het netwerk af – dan zou dat voor alle prognoses zo’n groot probleem niet zijn als de alternatieve energie gewoon kan blijven groeien.
Maar kernenergie maakt de groei van duurzame energie onmogelijk.
Daar zit ‘m de kneep.
De Bondsregering zelf stuurde een paar weken geleden een "Nationaal actieplan voor hernieuwbare energie" aan de Europese Commissie in Brussel, waar ze naar verwachting tot 2020 het aandeel van hernieuwbare energie in het elektriciteitsverbruik van 38,6 procent mee haalt. Momenteel is dat ongeveer 16 procent, een voor Nederlandse begrippen onvoorstelbaar groot aandeel. Tegen 2027 zou ook de ontbrekende productiecapaciteit gebouwd kunnen zijn, om niet alleen de kerncentrales, maar ook geleidelijk aan alle bruinkool- en zelfs de bloedkolencentrales te vervangen door windenergie, elektriciteit uit foto-voltaïsche zonne-energie, biogasinstallaties en elektriciteit uit afval. Verder staan er ook nog veel verder gaande internationale initiatieven als DESERTEC in een ver gevorderd stadium op stapel, maar dat terzijde.
Het Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) verwacht dat hernieuwbare energiebronnen tegen 2020 een aandeel van 47 procent hebben. Het feit dat een verlenging van de productiviteitstermijn van kerncentrales de uitbreiding van hernieuwbare energieën zou vertragen, werd sinds oktober 2008 intensief besproken in de industrie. Op dat moment kwam de elektriciteitsbeurs in Leipzig voor het eerst in de negatieve cijfers. Omdat er een sterke wind blies, was de vraag laag, terwijl veel van de kerncentrales hun volle capaciteit aan het net leverden.
Meer en meer distributienetbedrijven schakelden hele windparken af om te zorgen dat het netwerk stabiel kon blijven. Voor enorm vervuilende, met bruinkool gestookte elektriciteitscentrales en zeker voor kerncentrales geldt, dat die niet flexibel zijn. Die centrales produceren dag en nacht voortdurend dezelfde hoeveelheden elektriciteit. Ze zijn wel te matigen en weer op te schalen, maar niet in het aanvaardbare tempo. Om te zorgen dat het netwerk stabiel is, kan niet onregelmatig elektriciteit uit windturbines en fotovoltaïsche installaties worden aangevoerd. Alternatieve energie wordt dan dus niet afgenomen, ongeacht het aantal huishoudens dat bewust voor groene energie gekozen heeft. Je krijgt niet waarvoor je betaald hebt. Wat dat betreft is het net religie, je bestelt volgens de regels en betaalt trouw, maar er wordt domweg niet geleverd, zogenaamd, omdat een hogere macht dat heeft beslist.
Niks aan te doen?
Snelle en flexibele reserve-installaties zijn olie- kolen- en gascentrales, dus daarmee zijn schommelingen op te vangen, niet met kernenergie of bruinkool. Alleen al om veiligheidsredenen, kan kernenergie niet snel zomaar capaciteit verminderen en niet snel weer op volle kracht komen. Kolencentrales moeten gestookt worden met bloedkolen om rendabel te zijn, dus om jou warm te laten douchen, is er iemand anders gestorven en alleen gas is redelijk schoon. Gas en olie worden schaarser en dus uiteindelijk ook te duur, duurder dan kernenergie, maar kernenergie houdt dus iedere duurzame ontwikkeling tegen en is ook eindig wat grondstoffen betreft. Uiteindelijk houdt dat dus ook op en vanwege de wereldwijd groeiende energiebehoefte gaat dat heel hard. Bovendien is iedere kerncentrale maximaal crashgevoelig en dus een eerst aangewezen doel voor grootschalig terrorisme.
Dat is het grote dodelijke gevaar waar het in essentie om gaat.
Op 11 september 2001 vlogen twee, naar men aanneemt gekaapte vliegtuigen, met een zeer korte tussentijd, kruislings over Indian Point, waar twee grote kwetsbare kerncentrales actief waren, gereed om een superramp van vier keer Chernobyl te veroorzaken, zodat alles van Boston tot en met New York voor duizenden jaren wasteland zou zijn geworden. Toch vlogen ze door, om slechts wat verouderde, onrendabele wolkenkrabbers, die al op de slooplijst stonden te vernielen en slechts een miniem aantal van 3000 mensen te doden op een moment dat er nog maar een derde van het dagelijkse aantal mensen aanwezig was.
Verdomde amateurs!
Een volslagen achterlijke actie.
Indian Point, waar ook nog een gigantische hoeveelheid nucleair afval was opgeslagen en waar ook nog een derde grote centrale stond, zou minimaal 30 miljoen Amerikanen het leven gekost hebben, door hetzelfde materiaal en dezelfde gelegenheid efficiënter te gebruiken. Als terrorist zou je dan goed bezig geweest zijn en als jezelf je leven ervoor geeft, doe je toch je uiterste best?
Het is moeilijk te geloven dat een ingenieur als Osama bin Laden, die de VS van haver tot gort kent, omdat zijn hele familie er gigantisch grote zaken doet, zo’n stupide sukkel is.
Maar wij moeten er niet op rekenen dat iedere terrorist zo’n sukkel is. Een moedermavo moet voldoende zijn om zoonlief de juiste instructies en een fruitmesje met bijbehorende onschuldige appel te geven. Ik bedoel maar, zolang journalisten nog fakebommen kunnen plaatsen, om publiekelijk aan te tonen dat de beveiliging van vliegtuigen kut met peren is, kan een fruitmesje geen probleem zijn, terwijl je een gekraakte, maar levensechte vluchtsimulator kunt downloaden van het Internet. FF oef (turbotaal voor “even oefenen”).
Het is merkwaardig dat die kwetsbaarheid – wel overwogen in de koude oorlog, zonder daar ooit een oplossing voor te vinden – voor de weerbaarheid en bescherming tegen terrorisme nooit in de discussie opduikt, alsof men denkt dat terroristen, anders dan communisten, het beste met ons voorhebben en het dus altijd wel bij ludieke plaagstootjes als het 9/11 event zullen laten.
Er staat meer op het spel, maar als gelovige weet je dat allang, want het staat in de Bijbel en dan is het goed. Gods wil geschiede.

Als het aan mij ligt dus niet.
Laat ik volledig zijn, want de wetenschap heeft niet stil gestaan en crashbestendige concepten voor nieuwe generaties kerncentrales opgeleverd, waar nog zo’n halve eeuw aan ontwikkeld moet worden, totdat zelfs voor de eindigheid der voorraad aan grondstoffen een tijdelijke noodoplossing gevonden wordt. Dat zouden dus toekomstige en gloednieuwe kerncentrales worden die niet vóór 2070 beschikbaar kunnen zijn en met de gebruikelijke prognose van vertraging en kostencumulatie uiteindelijk onbetaalbaar dure energie zullen gaan leveren rond 2080, wanneer we al tientallen jaren gewend zijn geen elektriciteit meer nodig te hebben, omdat het er zolang al helemaal niet meer was en we ons in diepe armoe daar helemaal op ingesteld hebben, zoals in Papoea-Nieuw Guinea. Je kruipt ’s morgens uit je hol om met pijl en boog een verwilderde politicus te scoren en die wordt dan bij een houtvuurtje klaargemaakt voor de maaltijd. En dan roept er ineens iemand: “er is weer licht!”

Laten we nu even redelijk zijn… wie gelooft er dan nog in God?

4 sep. 2010

Pasop Job!

Hans Hillen
Bij TROS Kamerbreed zaten Hans Hillen (CDA), Hero Brinkman (PVV) en Job Cohen (PvdA) wat na te lubberen over de afgesloten periode van het groot en vermakelijk formatiespel. Hartstikke leuk natuurlijk, maar voor ons allen weinig relevant, omdat men zich nog steeds niet kan voorstellen, dat er een andere regeringsmeerderheid kan zijn dan met de VVD. Brinkman sluit een kabinet van extreem rechts met ultra rechts nog steeds niet uit, maar geeft op geen enkele manier aan hoe de PVV en de VVD nog samen daarbij betrokken kunnen zijn. Een militaire coup?
Een andere mogelijkheid is er niet.
Het Ganse Nederlandse Volk vraagt zich in uiterste verbijstering af hoe deze eeuw nog te kunnen doorkomen zonder een kabinet-Rutte, maar hoe dat dan moet, tja, het gebruik van militair geweld zal dan wel nodig zijn. Langs democratische weg lukt het niet. Dat is uitputtend geprobeerd en nu gaat Mark Rutte de politiek zijn wil opleggen, geen overleg, maar gewoon slikken of stikken en zo hier en daar zal er iemand moeten worden gedood, want het land moet rechts geregeerd worden, ook als er geen democratische meerderheid voor is. Of eigenlijk moet voorkomen worden dat de democratische weg bewandelt wordt, want dat zou beslist niet rechts genoeg zijn, om ons land á la Afghanistan naar de verdommenis te helpen. Kijk, wij zijn Nederland, een verdomd klein zielig pestpleurispokkelandje, dat door geile moslims overlopen wordt en dat moet nu maar eens afgelopen zijn. Naar de hel ermee.
Ik ben het er niet mee eens, maar als er geschoten wordt, houd ik me heel rustig. Het volk heeft meer aan een levende held dan aan een dode. Voorlopig zie je mij dus niet meer op een dak lopen.
Hero Brinkman vindt dat het politiekorps van onwelgevallige elementen gezuiverd moet worden. Het Ganse Nederlandse Volk ziet natuurlijk liever dat de politie geheel in lijn met de Nationaal Socialistische Beweging door de straat marcheert en toegegeven, als een korpschef gaat roepen dat de PVV fascistisch is, dan zit ze fout. De PVV zou best fascistisch kunnen of willen zijn, lijkt er ook wel wat op, maar ze weten tegenwoordig niet meer hoe dat moet. Brinkman zelf is al helemaal de weg kwijt, want die wil de beweging zelfs ombouwen tot een echte partij met democratische besluitvorming en zo. Krijg je dus hetzelfde gebrek aan discipline als in het CDA.

Goed, nu gaat Rutte dus een regeringsverklaring schrijven en dan begrijp ik Cohen niet meer als die Rutte daarbij wil helpen. Het heeft er veel van weg dat Job liever achter Mark aanloopt dan dat hij met Roemer, Halsema en Pechtold gaat onderhandelen, waar het CDA dan bij kan aanschuiven zodrta ze zich van die roomse brokkenmaker ontdaan hebben en zo was het niet door Cohen voorgesteld in de campagne. Als Rutte niet naar de wapens grijpt, staat hij straks in zijn hemd met die velletjes papier, waar verder niemand een handtekening op wil zetten. Ik vind niet, dat alles wat slecht is voor een ander, wel goed moet zijn voor jezelf. Maar als het om tegenstanders gaat, wordt dat anders. Rechts laten doorgaan tot ze erbij neervallen, is natuurlijk prima en heel educatief voor het Ganse Nederlandse Volk, maar dan moet je niet aan stervensbegeleiding gaan doen, want dan wordt een aardige man als Job Cohen zelf ook verdrietig en ziet hij eruit als een verliezer. Wat verwacht de kiezer daar dan nog van? Daar moet je mee uitkijken in de politiek.
Je moet Rutte dus op z'n dooie eentje op z'n bek laten vallen en dan pas naar voren treden om als reserve kampioen krachtig orde op zaken te zetten.
Cohen had dus helemaal niet met Brinkman en Hillen bij TROS kamerbreed moeten zitten.

Sola Gratia

Nu onze nationale politieke kopstukjes zich hebben uitgesproken over het rechtse "disaster", vallen me een paar typische dingetjes op, waardoor ik mijn verwachting dat we reeds in november (2010) een nieuwe regering hebben, wellicht moet bijstellen. Mogelijk krijgen we, net als in België, nooit meer een nieuwe regering. De VVD-verslaving blijkt namelijk uit te groeien tot een ware pandemie.
Onze Femke wil ook nog steeds samen met de extreem rechtse VVD overspel plegen en werkelijk, dan moet ze maar door schade en schande wijs worden. Kennelijk weet ze nog steeds niet waarop die vurige liefde van Rutte en Verhagen voor de Nationaal Socialistische Beweging van dhr. Wilders gebaseerd is. In alle gevallen zal de gedoodverfde premier het eerder eens zijn met de gedoodverfde oppositieleider, dan met de regeringspartners in een eventueel paars-plus en dat zal niets te maken hebben met enige tekst in een regeerakkoord. Je gaat bijvoorbeeld samen in de regering zitten, omdat je het uiteindelijk eens geworden bent over bezuinigingen tot 18 miljard en dan wil de premier dat de regering het standpunt inneemt dat alle moslims de wereld uit moeten, te beginnen uit Nederland. Luid applaus bij de oppositie, bestaande uit een deel van het CDA, de hele SGP, de jubelende PVV en de regeringspartij VVD. Dan zit je dus als fatsoenlijk mens mooi voor lul in die regering en er het beste van maken is precies wat Balkenende steeds deed, geen beslissing nemen en het probleem wegschuiven.
Dat werkt dus niet.
Je zit met een premier die steeds in zijn achterhoofd heeft dat de uiteindelijke oplossing van het Moslimprobleem gerealiseerd moet worden, geen idee dat door een fatsoenlijke partij wordt uitgedragen maar de liefde van Rutte voor het knappe blondje der zelver kunne is een vast gegeven. Het is dat Wilders goed beschermd wordt, anders zou hij door Mark zeker al zijn aangerand, uit liefde natuurlijk - en ik weet ook niet alles, dus...
Kijk, ik vind ook, dat je ongeveer zo'n 18-20 miljard moet bezuinigen, daarin zit de pijn niet en het is nogal lullig dat de PvdA, om populair te zijn, die noodzaak niet gul onder ogen wil zien. Het gaat erom waarop je die bezuinigingen toepast en als het enige zoden aan de dijk zou zetten zou ik zelfs voor een korting op de kunstsubsidies zijn, alleen, dat levert nu al haast niets meer op en dat kan dus nooit een goed idee zijn. Ik denk dat GroenLinks dan dichter bij de SP staat en omdat de NSB de sociale paragrafen van de SP heeft overgeschreven, zelfs dichter bij de PVV dan bij de PvdA. Ik denk echter ook dat de sociale paragrafen in het PVV-plan cosmetisch zijn, wisselgeld en dat is bij de SP niet het geval.
Lastig, maar beslist niet onmogelijk is het om D66 op één lijn met links-progressief te krijgen en dan moet ook de SP duidelijk inleveren. Dat weet Roemer best en hij bewaakt zijn hoofdlijn. Zijn hoofdlijn is links en daar moet een gaatje in te vinden zijn, bijvoorbeeld door een D66-er bij de Nederlandse Centrale Bank te benoemen als opvolger van Wellink. Met wat wrikken zit er ook nog wel meer beweging bij Roemer in en dan realiseert Pechtold zich dat het in provinciale en gemeentelijke besturen best leuk werken is met de SP, dus daar beweegt ook wat.
Maar speculeren op die prachtige mogelijkheden is voorbarig, omdat eerst de VVD moet worden uitgespeeld en onze Femke, bijvoorbeeld, is daar nog niet aan toe, maar uiteraard wel erop uit. Ik hoor Femke niet VVD-woorden in de mond nemen als "die idiote waanzin van windmolens en zonne-energie". Het moet maar blijken dat de VVD niet uit de extreem rechtse hoek is weg te branden. Volgens mij lukt dat niet en je kunt beter wederrechtelijk een kip aan flarden neuken - wat ik ook niemand wil aanbevelen - dan met Rutte in zee gaan.
Dat zou heel vlug kunnen, hoewel er geen staatsrechtelijke grondslag voor is, door het Rutte-plan klakkeloos te volgen. Mark schrijft dus de volgende troonrede overeenkomstig het VVD-program en kijkt dan, nadat onze geliefde vorstin dat volgens protocol heeft voorgelezen, wie het daarmee volledig eens is. "Daar teken ik voor" zegt Wilders dan en dan kun je het dus verder wel schudden, als gedoogsteun niet gevonden wordt en alleen de oppositie instemt, uiteraard op voorwaarde dat niet alleen alle moslims, maar ook alle katholieken de wereld uit moeten (een vrij logische gedachte, dacht ik, waar ook in Brabant en Limburg best wel grootschalig steun voor te vinden is, omdat ze weten wat die geperverteerde paapse knakkers allemaal onder mekaar en met weerloos kuise kindertjes uitvreten). De steun zal echter niet door een meerderheid in de volksvertegenwoordiging worden overgenomen, dus de eenmansregering van Rutte valt, ondanks de genade der eenmansoppositie.
Zie?
Op den duur wijst het zich vanzelf.
Democratie is als een rivier, de stromende beweging is nodig voor de zelfreinigende werking ervan.

De media leren dan meteen af, om een partijtje, dat even wat wint door de waan van de dag, te definiëren als het Ganse Nederlandse Volk.

Onze democratie is gebaseerd op een meerpartijenstelsel. Alle partijen zijn in evenredigheid tot de uitgebrachte stemmen in de Tweede Kamer vertegenwoordigd en via getrapte verkiezingen op de Provinciale Staten ook in de Eerste Kamer, alles volstrekt evenredig. Dat is een goed systeem en het blijkt ook onmisbaar om te voorkomen dat enkele, ietwat in de mode zijnde typetjes, even op een terrasje de Grondwet wijzigen. Dat de "grootste partij" met 31 van de 150 zetels in de Tweede Kamer als vanzelf tot het "Ganse Nederlandse Volk" wordt uitgeroepen, is dus te absurd voor woorden en de Eerste Kamer moet dan haar plicht doen en strijdigheid met de Grondwet aan de kaak stellen.
Het ganse Nederlandse volk is namelijk verdeeld en dat is karakteristiek voor ons democratische systeem van evenredige vertegenwoordiging met meerdere partijen. Dat is prachtig en daar wil ik geen kwaad woord over horen. Als het overal zo goed geregeld was, zou de wereld er een heel stuk beter uitzien. Nou ja, een beetje ellende hou je natuurlijk altijd wel, maar dat moet dan met enig gezond verstand wel te behappen zijn.
Hoort u nu D66?
Verdomd ja, ik heb absoluut geen hekel aan progressieve liberalen, maar ik zit wat meer op links nietwaar? Ik geloof niet in de universele goedheid van de mens die je daarom gerust alle vrijheid van handel en wandel mag geven, het liberale uitgangspunt. Vertrouwen is best, maar controle is beter en anders houden we in ons land geen enkele boom meer over - om maar eens iets te noemen. Maar dat de overheid mij gaat verbieden om mijn partner oraal te bevredigen, hoewel zij/hij dat domweg ontzettend lekker vindt, nee, dat zie ik toch echt niet zitten en dergelijke wetgeving wordt juist door conservatieve "liberalen" - voorbeelden daarvan in de VS, the Land Of The Free - in stand gehouden, waar Rutte het dan weer erg mee eens is, zodat het geen bevreemding kan wekken, dat hij zelf, tot op heden en voor zover wij weten, geen voldoende inschikkelijke partner heeft kunnen vinden.
Je hebt geen andere keus in Nederland, het is beffen of pijpen, maar die keus mag je wel helemaal zelf doen en ervan afzien is ook niet strafbaar. Dat is de Nederlandse realiteit, die Kamerbreed door de politiek gesteund wordt - geen onnodige inmenging in de persoonlijke levenssfeer - waarin extreem rechts zich moeilijk kan vinden. Vandaar dat de conservatieve "liberalen" minder liberaal zijn dan iedere andere democratische partij in de Tweede Kamer.
Goddank hebben we D66 om het met de echte liberalen op prettige wijze oneens te zijn.
Voor een verstandige voortgang naar de toekomst heb je progressieve partijen nodig.
Kijk, de toekomst is onontkoombaar, tenzij je alles zo laat als het is, want dan wordt het heden gelijk aan het verleden en het verleden eindigt op uiterst korte termijn. Mensen van het verleden zijn allemaal dood, dus alleen als je de dood als de meest wenselijke toekomst ziet, moet je wel conservatief zijn, maar per definitie sterft conservatisme dus uit. Er zit geen levensvatbaarheid in.
Rutte is dus een dorre tak. Als je hem niet weg snoeit uit de politiek, valt ie er vanzelf wel af.
Op de VVD stemmen vergt doodsverachting, van jezelf en van je kinderen. VVD-ers fluisteren elke avond, als ze hun kindertjes naar bed brengen: "Mijnheer Rutte zorgt wel dat je omkomt van ellende, maar dan heb je in ieder geval een "stukje zekerheid", want er zijn voorbeelden zat van."
Dhr. Wilders heeft een wat ander idee, namelijk, dat je de conservatieve gang van zaken actief moet bevorderen. "Geef ons wapens", roept zijn Vlaamse vriend Paul Belien en daarmee wil hij letterlijk moslims gaan afmaken, uitmoorden, omdat hij die bevolkingsgroep beschouwd als wilde dieren te midden van de vreedzaam grazende kudde die hij denkt te moeten beschermen.
De VVD wil zover niet gaan maar het ook niet tegenhouden.
Uiteraard zijn er ook in de VVD best wel gewetensbezwaarden, die hierin niet willen meegaan. Geen nood, want er is D66, een partij waarin je nog een echte liberaal kunt zijn. Wees blij dat je nog zo'n alternatief hebt, want wat moeten gelovigen dan?
Je hebt het CDA, de CU en de SGP en je weet bij god niet welke kant dat op gaat. Mogelijk houdt de CU wel een gaatje open voor ietwat progressieve gelovigen, maar verering van de dood is wel een kernidee van het Christelijk geloof en de Islam. Dus dat wordt dan verdomd lastig, vooral, omdat volstrekt duidelijk is, dat er van een wederopstanding na de dood feitelijk geen sprake is, waardoor de redelijke verwachting definitief in het water valt, zodra die aan de orde komt.
Wat dat betreft, is religie net als een doorsnee brandverzekering. Het argeloze slachtoffer betaalt, maar er wordt nooit iets uitgekeerd als het om een forse schade gaat. Ja, als je een stropdas op een brandende kaars laat hangen, dan is er soms helemaal geen probleem of in alle andere gevallen dat de schade niet de maandelijkse premie overstijgt. Dan is de klant wel koning. Een rechtsbijstandsverzekering, als van DAS is ook een goed voorbeeld. Je moet jarenlang tegen je rechtsbijstandsverzekering procederen om een advocaat betaald te krijgen die uiteraard niet jouw belang op het oog heeft in de zaak waarvoor je hem/haar nodig hebt.
Dat is een constellatie die nauwkeurig het ongereguleerde markt-ideaal van de conservatieve liberaal weergeeft. De ergste, minst scrupuleuze oplichter gaat er met de winst vandoor en laat alleen "domme" slachtoffers achter. Degene die in z'n recht staat, oogst uitsluitend minachting.
Nou, het progressieve volksdeel vindt dat zulke vuile zaakjes moeten worden gecorrigeerd en oud rechts noemt dan nieuw links. Doe er wat eigen verantwoordelijkheid voor onze leefwijze en onze omgeving bij, dan heb je GroenLinks.
Persoonlijk zou ik het liever progressief groen noemen, maar daarop ga ik niet doordrammen. Halszaak of breekpunt is het niet en onoverkomelijke bezwaren tegen de titulatuur heb ik niet. Het is ook iets van geschiedenis, een doorlopende lijn. Echt links is het onversneden socialisme van Marx en dat soort jongens, maar dat is volledig achterhaald en was in de praktijk niet eens leuk zolang het duurde. Een heleboel oud-linkse koppies kijken er nog steeds permanent chagrijnig van. Tja, het is ook altijd stug doorbijten geweest voor de oudere linkse generaties, maar uiteindelijk blijken de verworvenheden van de sociaaldemocratie van onafzienbare verdienste en dus was het botte stupiditeit van de weinig creatieve, maar sympathieke boekhouder Kok, om de "ideële veren" van zich af te schudden. Pragmatisch progressief en groen is namelijk ook een ideaal en dat moeten we ons niet laten afnemen. Het zijn wel oude maar geen vreemde veren die je in je kont steekt. Het streven naar duurzaamheid van zoveel mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen is nog steeds niet vergeten en het enige wat daar nieuw aan is, zijn de woordjes "duurzaamheid van".
De VVD heeft als ideaal zoveel mogelijk geluk door eigen toedoen voor de kleinst mogelijke elite. Wat voor elite? Zeker geen intellectuele elite. Niet iedereen kan zich dagelijks tien sigaren van 135 euro per stuk permitteren, zoals Hans Wiegel daarmee te koop loopt, als het onbenullige mannetje dat het met een grote bek opzetten heeft waargemaakt. Het is niet voor niets dat hij geen boeken schrijft, want lezen kon hij nog niet toen hij al mee mocht doen en als Van Agt hem dan voorlas, begreep hij het niet. Toch zijn die corpsballen goed van de tongriem gesneden, net als Mark Rutte - daarmee kun je lachen - maar op de inhoud en praktijk beschouwd, blijft er dan niets van over. Afgezien van Jelle Zijlstra (AR), kwamen de zuinige schatbewaarders allemaal uit de PvdA of zaten ze er bovenop om Gerrit Zalm wat discipline bij te brengen. Marcus Bakker (CPN) zou ook geen big spender zijn geweest - de CPN-partijideoloog Joop Wolf zei, "als je ze [de arbeiders] tevreden stelt, komen ze niet meer voor je in actie" - maar die kreeg de kans niet om met regeringsverantwoordelijkheid rare dingen te doen.
Je had een kaste van regenten en op zeer grote afstand een regering die vrijwel niets regelde wat niet catastrofaal uitpakte en die vooral het lokale regentendom z'n gang liet gaan naar de autoritaire richtlijnen van het fascisme. Daar heeft de sociaaldemocratie een eind aan gemaakt en soms hielpen de AR en de CPN, vanuit hun verzetsverleden ook nog een handje. Op één mei had je, gewoon op straat, het dansen rond de meiboom en als het donker werd fakkeloptochten met de Tamboer-Pijpers voorop, allemaal overgebleven van de Franse Revolutie, waar de Anti-Revolutionairen zo tegen waren. De Christelijk Historische Unie vond het wel gezellig allemaal, maar dat waren wel leden van de regentenclub, hoewel deerlijk verlicht. Samen met de proto-fascistische KVP vormden CHU en AR het CDA.
Dat het nog bestaat is een wonder, maar een eensgezind clubje is het dus nooit geweest en nooit geworden. In zijn inaugurale rede, toen Hirsh Ballin als minister weggestuurd was vanwege een schandaal en hij professor aan de KUT werd, zei de goede man, dat hij alleen en met hem andere katholieken die dezelfde van gedelegeerde incest vergeven opvoeding "genoten" hadden een waarlijk rechtzinnig normbesef gewonnen hadden en de rest der mensheid handelde in aangeboren normloosheid, als beesten. Toen ontstond er in de andere bloedgroepen van het CDA wat onmin, hetgeen weggenomen werd door te zeggen, dat wat gezegd was niet bedoeld was, zoals het gezegd was, maar er werd geen woord van teruggenomen.
Dat politiek een slangenkuil is merk je bij andere partijen pas op het hoogste niveau als het om de spaarzame superieure competentie gaat, maar bij het CDA ligt dat al aan de basis, op wijkniveau. Een Rooms-Katholieke fascist, gepokt en gemazeld in autoritair denken, kan nu eenmaal moeilijk omgaan met een Calvinist die van ganser harte gelooft dat de paapse mis een vervloekte afgoderij is, waar ik het wel mee eens moet zijn, omdat ik elke religie een vervloekte afgoderij vind. Nou ja, progressief betekent ook tolerant zijn. Ook de domme dwaas heeft recht op goede kaas.
Tegenwoordig zie je wel, dat zelfs gelovigen zich heel progressief kunnen gedragen, al zijn ze natuurlijk nooit helemaal te vertrouwen. Progressief groen denken lukt nu eenmaal beter met gezond verstand.
Het is dus een absurde dwaasheid om te denken dat progressieven erg van de islamitische religie houden. Het is, net als andere onzinnige godsdiensten, iets wat je tolereert, maar het moet niet te gek worden en zoals er mondjesmaat progressieve Christenen en Judaïsten zijn, heb je ook wel progressieve moslims en wat mij betreft, is er met al die drie groepen wel iets mis, maar dat is beslist niet onoverkomelijk.
De tegenstellingen in het progressieve kamp kunnen nooit zo groot en fundamenteel zijn als tussen de verschillende bloedgroepen in het CDA. De Christen Unie is iets duidelijker, want niemand is er katholiek, zodat het gemiddeld wat socialer en minder autoritair overkomt, maar er zitten tegenwoordig wel demonen en mormonen bij. Je zou wensen, atheïst zijnde, dat al die gelovigen zich nu eindelijk eens kunnen vinden in twee woorden: "Allahu Akbar" en het daar verder dan bij laten. Handen wassen mag natuurlijk altijd, maar de voeten, dat kan naar mijn bescheiden mening beter thuis. Dat vind ik echt heel erg prima.
Alleen door de genade der tolerantie kunnen wij één volk en zelfs het Ganse Nederlandse Volk zijn.
Dan stem je dus niet op Rutte en zeker niet op Wilders.

3 sep. 2010

Onverbeterlijk eigenwijs


Kennelijk ben ik vrij vaardig in het inschatten van de politieke realiteit in Nederland. Wat zonder uitzondering voor alle commentatoren als een (mogelijk gespeelde) verrassing komt, zie ik meteen al aankomen. Voor mij is de ontwikkeling die zich voordoet, verre van verrassend, hoewel "rechts Nederland zijn vingers zou aflikken bij wat er reeds op papier stond". Toen op vrijdag, voordat Rutte zich na de denkpauze voor VVD en PVV op het Binnenhof vervoegde, al liet vallen, dat hij zelfs niet wilde toegeven dat er weer onderhandeld zou worden. Dan zit het er niet in, want zulk een stilzwijgen - op de vraag of hij weer ging onderhandelen: "zelfs daarop geef ik geen antwoord" - is veelzeggend. Ik geef toe dat je wel enig gevoel voor nuance moet hebben en dan ben je niet geschikt voor de snelle journalistiek. Daarvoor, voor snelle journalistiek dus, moet je heel traag kunnen denken.
Nog steeds heeft de snelle journalistiek, die de Nederlandse media domineert, niet door, dat iemand, die voor zijn partij slechts 31 van de 150 zetels in de Tweede Kamer bestiert, niet gesteund wordt door het Ganse Nederlandse Volk.
Alleen iemand die 150 zetels bestiert, wordt gesteund door het Ganse Nederlandse Volk en dat hebben we nog nooit meegemaakt bij vrije verkiezingen, waarbij het niet wemelt van de buitenlandse waarnemers. Zelfs als er maar één kandidaat is, hebben we nog nooit een score van 100% gezien. Nou ja, laten we er geen doekjes omwinden, als het Ganse Nederlandse Volk werkelijk wil dat Mark Rutte onze volgende premier wordt, dan is er massaal fraude gepleegd bij de verkiezingen. Dan zou ik de enige zijn geweest die op GroenLinks gestemd heeft en is het mij niet gelukt Femke Halsema ertoe te bewegen op zichzelf of een geestverwant te stemmen. Ik vrees echter dat er verkiezingsfraude wordt gepleegd door het voor te stellen alsof Mark Rutte gesteund wordt door het Ganse Nederlandse Volk of, zoals ook wel gesteld wordt, het hele volk. Volgens de media is Rutte nog steeds de beoogd premier, maar volgens de wet is slechts een minderheid van 31 Kamerleden het daarmee eens, zolang de overige volksvertegenwoordigers zich niet bij de VVD hebben gevoegd, wat in principe mogelijk is. Heel veel eerlijker is dhr. Wilders die zichzelf nu terecht opwerpt als de oppositieleider.
Inmiddels is in de peilingen van De Hond de PVV de grootste partij met 11 zetels winst, verliest de PvdA net zoveel als D66 en GroenLinks winnen en is de VVD kleiner dan de PvdA. Maar aangezien dit niet door verkiezingen bevestigd wordt, hoeven we daar geen rekening mee te houden. Ik geef het alleen aan om de verdeling onder het Nederlandse volk weer te geven. Er is geen sprake van eensgezindheid en toch moet ik nog opboksen tegen de grote media die geen duimbreed wijken in hun onwankelbare stelligheid dat zonder enige uitzondering iedereen op Mark Rutte gestemd heeft, doodsbenauwd als ze zijn om tot de "linkse kerk" gerekend te worden in een tijd dat het Ganse Nederlandse Volk geacht wordt te vinden dat in de publieke omroep en andere media slechts plaats is voor puur fascistische propaganda. Eén volk, één stem en een premier die regeert naar de aanwijzingen van dhr. Wilders. Dát is het beeld dat ons door de strot geduwd wordt en wie dat niet steunt moet voor z'n hachje vrezen.
Nou goed, wat is er tegen een minderheidskabinet van uitsluitend Wilders volgende VVD-ers zolang dat kabinet door het Ganse Nederlandse Volk gesteund wordt? Daar is tegen, dat die situatie geen steun vindt in de feiten van het verkiezingsresultaat. Het zou dus eerst moeten blijken in nieuwe verkiezingen, maar nieuwe verkiezingen worden niet gehouden, omdat het resultaat dient te voldoen aan het beeld dat de media, al dan niet gedwongen door vreemde machten, wensen te scheppen. In Nederland, waar de democratie nog niet is afgeschaft, zijn we eraan gewend om te stemmen naar ons eigen gevoel en inzicht. Ook als de bevolking werkelijk wettelijk verplicht is om op Wilders of Rutte te stemmen, wil ik dat eerst zien, voordat ik het geloof en dan doe ik dat nóg niet, zelfs niet als daarop de doodstraf staat.
Je moet een beetje eigenwijs zijn, nietwaar?
Nu Wilders oppositieleider is geworden en Verhagen is weggestuurd is er geen andere mogelijkheid meer volgens de media dan dat de VVD alleen gaat regeren en dus rekent men erop dat Mark Rutte meteen een regeringsverklaring kan gaan schrijven. Dat is uiteraard onzin, want wat de VVD wil stond al voor de verkiezingen op het Internet. Het Ganse Nederlandse Volk heeft dat kunnen lezen en volgens de media is dat wat het Ganse Nederlandse Volk wil. Het is mij werkelijk een raadsel waarom het Ganse Nederlandse Volk dan toch voor twee derde meerderheid op andere partijen heeft gestemd. Ikzelf, bijvoorbeeld, heb GroenLinks gestemd omdat iok met huin voorgestelde beleid meer overeenkomsten dan verschillen heb. Ik had de stellige indruk dat dit in een proces van vrije verkiezingen ook precies de bedoeling is, maar nu blijkt dat een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid te zijn en ik moet nog maar afwachten hoe dat juridisch uitpakt. De meeste mensen hebben natuurlijk stiekem op een andere partij dan de VVD gestemd of ze hebben braaf de Nationaal Socialistiche Beweging van dhr. Wilders gesteund. Ik ben ontzettend benieuwd naar welk land ik nu word uitgewezen. Ik hoop dat het niet Israël maar Engeland zal worden, want ik spreek de taal en in het zuidwestelijke puntje wonen leuke mensen, die gewoon een haas uit het gras trekken, het de strot doorbijten en dan vriendelijk vragen of je ook een stukje wilt. Het aardige is ook dat niet het Ganse Britse Volk etnisch geregistreerd wil worden. Het is daar, net als in Israël, heel gewoon om eigenwijs te zijn en je stemt er op een persoon, niet op een partij of beweging.
Het Nederlandse systeem, waarbij er geen man overboord is als de lijsttrekker onder de bus komt, vind ik wel beter, maar dat geldt dus niet meer.
Jammer.
Ik had graag gezien dat mijn stem óók telt en volgens mij vindt onze geliefde vorstin dat ook prima. Maar als Rutte dus niet de volgende premier wordt, in weerwil van het Ganse Nederlandse Volk dat niks anders wil volgens de media, dan komt dat omdat ik persoonlijk - en kennelijk als vergeten enige - het er niet mee eens ben en dat ik de eigenwijze mening ben toegedaan dat ook andere partijen samen een regering met een meerderheid in de Tweede Kamer kunnen vormen.

Immigratie is noodzaak


De Zweeds rechter verbiedt een racistisch verkiezingspotje voor de islamofobe Zweeds Partij die tot op heden niet in het parlement vertegenwoordigd is. De Deense Nationalistische zusterbeweging (Zweedse Partij (SP)) van Wilders roept er schande over, alsof haat zaaien met een valse voorstelling van zaken tot de vrijheid van meningsuiting zou horen. Wat noem je dan nog fraude? Het spotje is ook in Denemarken geproduceerd, want geen enkele Zweedse firma wilde er z'n handen aan vuilmaken en het Deense bedrijf heeft er achteraf spijt van.
De centrale bank van Duitsland ontdoet zich van zijn omstreden bestuurslid Sarrazin, schrijver van een kritisch boek over het immigratie- en integratiebeleid en vanwege uitspraken die zowel anti-Semitische als islamofobe elementen bevatten. De bank is bang voor imago-schade.
Wilders gaat hoogstwaarschijnlijk in Nederland niet de nieuwe regering dirigeren, maar SGP, VVD en PVV blijven afstevenen op een ultrarechtse broederschap. Tot eer van God sluit de SGP een pact met de antichrist en de duivel.
Met al deze oprispingen van haat en onverdraagzaamheid, die deels ook wel weer gecorrigeerd worden, geeft Europa echter aan dat een deel der Europeanen hunkert naar opheffing van rechtstatelijkheid en de voorkeur geeft aan een autoritair bewind, zonder vrijheid van godsdienst, al dan niet als theocratie, overeenkomstig dat wat men aantreft in de meeste islamitische landen. Er is sprake van een trend van anti-islamisering die in niets van islamisering verschilt. Het zou natuurlijk veel prettiger zijn als de rechtshandhaving en staatsvorm blijft zoals die is, open, democratisch, vrij en met gelijke rechten en plichten voor iedereen.
Dan heb je Frankrijk dat een probleem met Roma schept door er een paar honderd wederrechtelijk het land uit te zetten. Kijk, als die lui zich niet braaf aan de wet houden dan pak je dat toch aan? In plaats daarvan toont de overheid dat wetgeving er totaal niet toe doet. Het wordt gewoon het recht van de sterkste en de sterkste is de staat, basta.
Intussen landt er in Italië zo'n omhoog gevallen woestijnrat met een ruiterschare van vijftig magnifieke paarden, om te vertellen dat heel Europa bij het wereldkalifaat wordt ingelijfd. Maar de man is al sinds lang bekend net zo'n schertsfiguur als zijn Italiaanse vriend en gastheer te zijn, doch als eigenaar van God, land en volk van Libië ben je natuurlijk wel poepierijk, dus wie doet je wat?
Erdogan, de baas van Turkije, roept dat Turken in Europa niet mogen assimileren en legt ze dienstplicht op in het Turkse leger waarvoor ze de eed van trouw aan Turkije moeten zweren en Marokko heeft een apart ministerie om de uit Marokko afkomstige Europeanen te regeren, ook al zijn die nog nimmer in Marokko geweest. De meeste Nederlandse Marokkanen vinden hun land van herkomst wel leuk om er met vakantie te gaan, wat het waarachtig ook wel is, maar ze voelen zich er toch niet thuis.
En dan heb je natuurlijk de economische vluchtelingen, alsof we er van degenen die voor oorlog en onderdrukking vluchten nog niet genoeg hebben. Ja, er is alle reden om een stevig immigratie- en integratiebeleid te voeren, maar mag het asjeblieft wel met respect en rechtvaardigheid? Wat kan daar mis mee zijn?
Andere landen die al veel langer in trek zijn en meer ervaring hebben als immigratieland hebben in de loop der jaren een behoorlijke wetgeving ontwikkeld, die moet garanderen dat de nieuwe burgers in staat zijn zich behoorlijk aan te passen zonder van sociale ondersteuning afhankelijk te zijn. Zo heb je bijvoorbeeld de Amerikaanse GreenCard als eerste stap naar het Amerikaanse burgerschap. Zorg dat je de taal leert en wat van het land en haar geschiedenis en instellingen af weet. Het idee dat we vreemdelingen die geen of heel weinig scholing hebben genoten een menswaardig bestaan kunnen bieden is een illusie, dus dat is een heel redelijk criterium en mensen die vijandig staan tegenover onze leefwijze hebben bij ons uiteraard ook niets te zoeken. Je moet dus wel selectief zijn, maar immigranten hebben we domweg keihard nodig en dat versterkt juist onze economie.
De cijfers in het grafiekje boven zijn Duitse gegevens in de VS duikt nog een ander verhaal op:

New Evidence Shows the Latest Immigrants to America Are Following in Our History’s Footsteps

By Dowell Myers, John Pitkin

A new study shows that immigrants to the U.S. are assimilating at high rates, most notably by becoming citizens and homeowners in the first 18 years of residency. Among the findings:

  • Only 9.3 percent of Latinos who were recently arrived owned homes in 1990, but the number surged to 58 percent by 2008.
  • High school completion and earnings also are rising. The share of foreign-born men earning above low income, for example, rose since 1990 from 35 percent, when they were recently arrived, to 66 percent in 2008, when they were longer settled.
  • Immigrant children—especially among Latinos—have higher rates of attainment in education and occupation than adult immigrants, who have less access to education as newly-arrived workers.

Ultimately, the longer immigrants are in the U.S., the more integrated they become, a fact that remains consistent across the nation, regardless of whether they came from Mexico and Central America or from other countries. Click here to the the full study based on numbers from the most recent U.S. Census, including an in-depth analysis of nine states.

Download "fast facts" on America's lastest immigrants (pdf).

Bloed aan de paalToen oud-partijleider Bolkenstein mede het burgerinitiatief "Uit Vrije Wil" lanceerde, kon hij niet bevroeden dat zijn VVD zich daar in haar geheel tegen zou verklaren.
't Kan verkeren.
Het voorstel behelst de wettelijke mogelijkheid tot euthanasie, ook als er van langdurig en ondraaglijk lijden geen sprake is. Het aantal mensen dat een snelle dood zoekt door van daken te springen of zich voor een trein te werpen zou dan afnemen. Dat bespaart een hoop overlast, nietwaar? Sinds de verkiezingen bestaat er een Kamermeerderheid voor zo'n wetsvoorstel, maar als de VVD haar steun onthoudt, vervalt die.
De SGP-fractie gaat gedoogsteun geven aan een regeringspolitiek van PVV, VVD en CDA, dat was al toegezegd maar nieuw rechts wil oud rechts ook echt blij maken met een sjiek cadeautje zodat er een moratorium komt op maatregelen op medisch-ethisch terrein.
Je zou kunnen verwachten dat de gehele gezondheidszorg dan verboden zou worden, maar dat schijnt toch wel mee te vallen, al is de bedoeling ernstig genoeg.
Voor de SGP is het een gruwel in hun ogen, dat steeds minder mensen sterven door een open benadering van medisch-ethische en seksuele kwesties en zij betonen zich furieuze tegenstanders van het bestrijden of voorkomen van tot nu toe ongeneeslijke ziektes, onder meer door de veelbelovende ontwikkeling van het stamcel-onderzoek.
Wereldvreemde ideeën, zou je zeggen, maar daar laat de SGP zich juist op voorstaan. Niet alleen dient het aantal abortussen drastisch te worden verhoogd, zoals dat in alle landen gebruikelijk is waar abortus taboe is, ook dienen abortussen weer met breinaalden of kleerhangers illegaal in vieze schuurtjes plaats te vinden, om het aantal sterfgevallen door complicaties te verveelvoudigen en het beroep van "engeltjesmakers" in ere te herstellen. Alles is beter dan een gebrek aan wanhoop, dood en verderf, want dat doet het verlangen naar een stil en gerust leven in de eeuwige zaligheid toenemen. Zodoende gaan de mensen dan weer naar de kerk en stemmen er daarom meer mensen op de SGP.
Dat is het idee.
De in fundamentalistische kringen heersende islamofobie stond bij voorbaat al garant voor steun aan de Nationaal Socialistische Beweging van dhr. Wilders, hoewel men verder wil gaan dan de geblondeerde schijtluis met homofobie en de SGP het uitroeien van de "moordenaars van Christus" ook graag zou hervatten. Maar je kunt niet alles hebben. Dus het moratorium op maatregelen op medisch-ethisch terrein is eigenlijk maar een troostprijs. Er zullen zeker mensen onnodig sterven door dit beleid en het aantal zelfmoorden zal niet afnemen, zoals anderszins te verwachten zou zijn geweest.
In de VS gaan Christelijk fundamentalisme en ongelimiteerde moordzucht al veel langer hand-in-hand.
Denk nu niet dat wij achter lopen, want zij gaan domweg de andere kant op, terug naar de donkerste middeleeuwen inclusief heksenjacht, bezweringen en het afkeuren en uitbannen van wetenschap. "Wie gelooft dat E=MC², houdt op met Bijbellezen", beweert men.
Kennelijk maakt deze opvatting snel school in conservatieve kring en gooit de hierdoor zeer verontruste VVD het roer nu snel om.

2 sep. 2010

Nee, niet te snel beslissen!


Haastige spoed is zelden goed. Dat weet je nietwaar? Daar is het CDA, als er rond bepaalde punten in de besluitvorming problemen rijzen, geheel op ingesteld. Dan dient een beslissing te worden uitgesteld, zelfs als die beslissing al genomen is. Dat weten we bijvoorbeeld van de besluitvorming over Afghanistan. De beslissing was genomen met een ruime meerderheid, dat we niet zouden doorgaan met oorlog voeren tegen de Taliban. Daar was ook een hechte meerderheid in de Tweede Kamer voor en dat veranderde niet in de loop der tijd. Maar toen de PvdA dat dus ook niet wilden heroverwegen, niet aan dat dode paard wilden sjorren en alleen over andere, mogelijk wel levensvatbare opties wilden praten, viel het kabinet Balkenende en werden de PvdA-ers als draaiers aangewezen, vanwege hun standvastigheid.
Natuurlijk vond Het Ganse Nederlandse Volk dat schandelijk van de PvdA, daar was iedereen in de media het over eens, bang als ze waren om bij de "linkse kerk" gerekend te worden. Als je vasthoudt aan eenmaal genomen besluiten, ben je een draaikont, besloot gans Nederland als enige land ter wereld.
Het was een uitvinding van Balkenende persoonlijk en zo zie je maar weer waarin een klein land..., een hardnekkige, kleine man zelfs, die ook nog, net als Maxime Verhagen met zijn "versleten nekwervels", heel lastig in zijn eigen lichaam zit.
Met Camile Eurlings hadden we dat ten aanzien van zijn kilometerheffing, een meerderheid in de Tweede Kamer en een instemmend kabinets-besluit, hoewel Balkenende er niet voor warm liep, dus toch nog even naar de ANWB om een soort selectieve volkstelling te houden en die waren er, tegen de verwachting in, óók voor. Toch kwam de wet er n iet, omdat de minister, om onnaspeurlijke redenen of "een fluitje van de baas", op zijn schreden terugkwam. Niemand noemde dat draaien, want dat is voorbehouden aan de "linkse kerk".
Maar inderdaad, waarom zou je het Ganse Nederlandse Volk niet to zijn recht laten komen, want dat zijn 1,2 miljoen stemmers, terwijl van de allochtonen nog niet de helft naar de stembus gaat, een verwaarloosbare half miljoen. Het Ganse Nedderlandse Volk echter bestaat naast het CDA uit VVD- en PVV stemmers en worden aangevuld door lieden die eigen kanalen hebben, buiten de mainstream-media die immers allemaal in handen zijn van de "linkse kerk". Eigen kanalen van het Ganse Nederlandse Volk dus, dat zijn er nogal wat. Het NRC noemt er enkele:
Extreemrechtse provider voor sites die door andere providers geweerd worden vanwege discriminatie of haat zaaien.
www.eigenvolkeerst.com

„Inlichtingendienst” voor verdachte, terroristische moslims.
www.virtueelvaderland.nl

Website van de (niet bestaande) Stichting Onderzoek Extreme Stromingen, gericht op extreemlinks.
www.antifa.nl

Moskeedatabank, waarin alle moskeeën in Nederland met adres.
www.moskeedatabank.com

Informatiesites over de „linkse kerk” en de „schreibtischmörder van de linkse media”.
www.linksekerk.nl
http://geocities.com/mediacontrole
www.politiekincorrect.com
www.zemblabla.nl
www.spg.8m.net

Anti-islam/moslimsites.
www.multikulkrant.net
www.eurabia.net
www.dewanand.com
www.dutch.faithfreedom.org
www.mujahedin.org
www.eurabia.net
http://members.lycos.nl/generaalpardon

(Extreem)rechtse persbureaus en internet-televisiestations die vertellen wat de „linkse media” verzwijgen.
http://nl.altermedia.info
http://nl.novopress.info
www.dogmatv.nl
www.contrasttv.nl

Site van de rechtse „onderzoeksjournalist” Peter Siebelt, onder meer over „het linkse front”.
www.petersiebelt.nl

Site waar met karikaturen de spot gedreven wordt met moslims.
www.gregoriusnekschot.nl

Verzamelplaatsen voor discussie over, en kritiek op, de „linkse maffia”, de „zogenaamde multiculturele samenleving”, en „criminele allochtonen”.
www.hetvrijevolk.com
www.polinco.net
www.uitgesproken.com
www.uitkijk.net
www.frontaalnaakt.nl
http://fokdiscussie.6.forumer.com/index.php

Islamofoob weblog.
www.shadned.web-log.nl

Webshops en postorderbedrijven met extreemrechtse en neonazistische parafernalia en (extreem)rechtse internetboekhandels.
www.houdenvannederland.nl
www.nieuwrechtswinkel.nl

Sites met racistische- en nazimuziek.
www.djpanzerfaust.com
www.standrecht.com
www.nationaalrevolutionair.com

Internetradio met nazistische muziek.
www.roephetnoorden.nl

Extreemrechtse (discussie)sites met fascistische en neonazistische bijdragen.
www.stormfront.org
http://forum.skadi.net
http://forum.grossdeutsches-vaterland.net
www.thephora.net/forum/forumdisplay.php?f=84

Internetsites van extreemrechtse, (volks)nationalistische, nazistische en fascistische (politieke) groeperingen.
www.nieuwenationaleeenheid.com
www.nieuwrechts.eu
www.nationalealliantie.com
www.nvu.info
www.vnn.nu
www.nationaalcollectief.org
www.dietsekameraden.com


Dat en "brave" lezers van de fundamentalistisch Calvinistische pers zijn óók kiezers die "respect verdienen" en daar moet je toch allemaal ernstig rekening mee houden?
Persoonlijk vind ik dat niet. Je moet ze in de gaten houden en meteen vervolgen als ze de wet overtreden, maar je moet ze niet vervolgen omdat ze hun mening uiten, wat niet zeggen wil, dat je henzelf of hun mening moet respecteren. Dergelijke groeperingen verdienen geen respect, net zoals de Nationaal Socialistische Beweging van dhr. Wilders en de man zelf geen respect verdienen en net zomin als politieke islamisten of andere radicale ideële of godsdienstige doordrijvers van geperverteerde ideologieën respect verdienen. We moeten het nog maar eens repeteren:
De Eerste Wet van Pointer luidt: Integratie zonder assimilatie is infiltratie; de Tweede Wet van Pointer luidt: Democratie is een zelf-hulp organisatie en de Derde Wet van Pointer luidt: Alleen de tolerante medemens verdient getolereerd te worden.
Ik zal dus niet dicteren hoe een democratie moet werken, maar in Nederland hebben we een aantal wetten en verdragen om de democratische voorgang van ons bestuur te laten voortduren en bewaken. Daar moeten we ons aan houden en zoals dhr. Aantjes naar voren bracht, hebben ook politieke partijen als het CDA een grondslag, zoals dat ze geen democratische partijen zullen uitsluiten. Echter, zegt hij, de "PVV" is geen democratische partij. Daar heeft hij natuurlijk volkomen gelijk in en hij vindt onze geliefde vorstin aan zijn zijde als ze een een keer zegt dat we intolerantie niet moeten tolereren. Aantjes vindt dus dat het CDA nooit aan deze formatiepoging had moeten beginnen en noemt de 18 ermee instemmende fractieleden dan ook de "18 dissidenten". Slechts 3 fractieleden zijn er loyaal aan de beginselen van de partij.
Eén daarvan is de mede-onderhandelaar Ab Klink. Dat is dus één van de zeer weinigen die met detailkennis weet waarop het uitdraait en hij heeft gewacht met zijn bezwaar, totdat hij dat ook werkelijk zag gebeuren, waarop hij zijn handen ervan aftrok.
Daarmee is het idee, dat de gedachte regering via aanvullende gedoogsteun kon rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer van tafel, wat de verdere besluitvorming ook moge zijn en bovendien heeft hij nog minstens 2 medestanders in de fractie en kunnen we erop rekenen dat er nog meer uit de kast zullen komen.
Tja, het is wel allemaal precies zoals ik het voorspeld heb, maar dat moet nu eenmaal zo gaan in de Nederlandse politiek. Over rechts kon het niet, dat wisten wij, het meer pientere volksdeel, van tevoren, maar je moet het proberen, omdat rechts nu eenmaal zoveel gewonnen heeft bij de verkiezingen, hoewel rechts dus geen meerderheid heeft. Dat moet je domweg glashard aantonen.
Als je het niet probeert, krijg je daar later gezeur over en nu is het aangetoond, wat het verdere verloop van het Opstelten-proces ook zal zijn. Het geeft ons ook een kijkje op het uiterst trage bevattingsvermogen van rechtse politici, want ze hadden de lijdensweg best kunnen bekorten en met veel minder schade, door met de moeilijke puntjes te beginnen en dan te zeggen"tot hier en niet verder", zoals de PvdA heeft gedaan, toen de piketpaaltjes van de VVD niet verplaatst konden worden. Dat is heel legitiem van de VVD en de PvdA. Als je het na een eerste verkenning niet ziet zitten, moet je er niet aan beginnen, een standvastigheid die het CDA volkomen vreemd is, ook al wilden mijn eigen partij GroenLinks en D66 dan nog wel even verder gaan, omdat ze minder in het brandpunt van Rutte's joyeuze corps-retoriek over de hekel zijn gehaald.
Maar tussen GroenLinks en de VVD zijn de verschillen eveneens te groot en zeker nu de VVD een brandende liefde voor de autoritaire Nationaal Socialistische Beweging van dhr. Wilders heeft getoond. Men mag verwachten dat de VVD in haar beginselprogramma opneemt, dat ze in geen geval nog met een democratische partij wil samenwerken, omdat dit onvoldoende bijdraagt aan de haat tegen de "linkse kerk" en de polarisatie waar de VVD het van moet hebben. Daarmee hobbelt de VVD, zoals altijd, tien jaar of meer achter de ontwikkelingen in de VS aan. Net als wijlen Anton Mussert en de tegenwoordige radicale Jihadisten, zijn ze wat traag in de ontwikkeling van hun ideologie, zodat ze zelfs de boot missen als hun grote kans komt en dan heeft Rutte - voor zover we weten - nog niet eens een tante die hem dag en nacht terzijde kan staan.
Het is wat sneu hè?
Progressief Nederland heeft zich heel beschaafd opvallend koest gehouden, wetende dat pogingen over rechts geen kans van slagen hebben en dat een CDA dat volledig de weg kwijt is, alles doet om zoveel mogelijk te verliezen. Sommigen zeggen dat Cohen doortastender had moeten zijn om met de VVD zaken te doen, d.w.z. het dictaat van de tegenstander, de VVD met één stem meer in de Kamer, had moeten volgen met een loyale poging om medestanders ook tot dat kiezersbedrog te verleiden. Dat heeft Cohen uiteraard moeten weigeren, ook als een poging over rechts wel kansrijk zou zijn geweest. Maar Job had het makkelijker, olmdat het vervolg zich liet uittekenen, zoals ik gedaan heb. Het proces over rechts zou de grootste tegenstanders, VVD en PVV, buiten spel zetten en het CDA sterk verzwakt in het progressieve kamp doen belanden. Dat had Cohen ook beloofd: hij streeft naar een zo progressief mogelijk kabinet. Anders hoeft het voor hem niet, geen gedraai.
Intussen staat de bejubelde en o zo triomfantelijke superwinnaar, leider van de kleinste Grootste Partij van Nederland ooit, Mark Rutte, die samen met Verhagen het Ganse Nederlandse Volk achter zich had - afgezien van de tweederdemeerderheid van kiezers die plotseling niet meer tot het Nederlandse Volk werden gerekend - in z'n niet door liefdevolle handen gewassen hemd.
Nu we echter gewend zijn aan het idee van een minderheidskabinet met gedoogsteun, doemt een heel ander perspectief op, namelijk een progressief minderheidskabinet van PvdA, GroenLinks, D66 en SP, eventueel aangevuld met de CU, dat op voldoende gedoogsteun van het CDA kan rekenen, met name als het om humane doch krachtige integratiepolitiek gaat. Ook Roemer, ogenschijnlijk het radicale linkse buitenbeentje, schijnt dat heel goed te begrijpen.
Het kost natuurlijk tijd om zover te komen, maar daar heeft Opstelten veel aan bijgedragen. Lof daarvoor. Het moet inmiddels mogelijk zijn en volgens mij is de weerzin van Ab Klink tegen de PvdA kleiner, dan zijn weerzin tegen de autoritair geleide Nationaal Socialistische Beweging. Daar zal het CDA het dan mee moeten doen, als die partij nog enig bestaansrecht wil overhouden, maar beter is natuurlijk een ommezwaai naar links, al zal Verhagen dat, vanwege zijn "versleten nekwervels", niet kunnen meemaken. Zeker niet Verhagen die een gruwelijke hekel heeft aan elke kerk - daar vind je hem niet - maar het meest aan de "linkse kerk".
Ik zit daar niet mee. U wel?
Je kunt er met Verhagen echter van uitgaan dat hij niet opgeeft en dat heeft ook z'n voordelen, als je verder gaande schade aan het CDA een voordeel noemt. Als ze nu kappen, komen we er nooit achter wat Ab Klink heeft doen afhaken, maar als de studie naar een eventueel regeer akkoord wordt afgerond en ten tonele verschijnt op het CDA-congres, dan weten we dat wel en zullen we nog van Ab Klink horen. Hij zal dus vervangen worden door een meer rechtse diehard om het klusje van Verhagen af te maken. Dan wordt het allemaal duidelijk wat Verhagen heeft ingeleverd om eventueel nog eventjes minister te blijven. Tot dat eindresultaat bekend is blijft de CDA-fractie bij elkaar en gaat Ankie Bijleveld optreden als secondant van Maxime Verhagen bij de onderhandelingen, die er toe moeten leiden dat alle bezwaren in het CDA worden opgelost. "Dat is wat het hele land van ons vraagt", zei de voorzitter Henk Bleker nog even.
Tja, het Ganse Nederlandse Volk dus weer.
Stemmers op andere partijen, als de VVD, de PVV en een deel van het CDA, horen daar niet meer bij, bij het hele land of het Ganse Nederlandse Volk, voor straf, omdat ze geen respect hebben voor de autoritair geleide Nationaal Socialistische Beweging van dhr. Wilders en diens wilde pogingen om de Nederlandse Rechtsstaat en de democratie om zeep te brengen.

Nochtans, geen reden tot ongerustheid.