11 jun. 2010

Spannend? Nee hoor...


Ineens is er van alles gaande in het politieke landschap achter de dijken. Dat denk je tenminste en ik geef toe dat ik me meer op de Amerikaanse politiek gericht heb, omdat daar meer filosofisch commentaar op te geven is, maar er zit op z'n minst even wat leven in de Hollandse brouwerij. Het gaat natuurlijk wel de verkeerde kant op.
Nederland ging merendeels keihard over rechts bij de verkiezingen van deze week. Dat kennen ze niet, de generatie die het interbellum en de oorlog niet heeft meegemaakt, dat is anders, dus dat proberen ze dan maar eens opnieuw. In tijden van crisis is er altijd onvrede waarmee populisme een kans krijgt.
Nu wil ik Wilders absoluut niet met Hitler vergelijken, maar dezelfde volks-mentaliteit speelde voor de oorlog ook en dat heeft toen de NSB groot gemaakt, met die kwiebus Anton Mussert aan het roer. Dat was trouwens ook geen politieke partij, maar een beweging met een eenhoofdige leiding, net als de PVV, dus er zijn wel veel overeenkomsten. Je ziet het nu ook in zijn laatste verkiezingsprogramma.
Wat Geert Wilders sinds kort heeft overgenomen is de sociale babbel. Het nationalisme was er al en dat is recentelijk nationaal socialisme geworden. Nee, ik heb het nog steeds niet over het Nazie-racisme. Geert heeft bedacht dat het goed voor de verkiezingen is om lage inkomens te beschermen als die mensen er niets aan kunnen doen dat ze afhankelijk zijn, ouderen, invaliden en chronisch zieken. Dat deed het bij de Nazies ook goed, want daaraan hebben we het Ziekenfonds te danken, helemaal geen slecht idee voor die tijd. Mensen die niet veel geld hebben, gaan er niet op achteruit en de AOW-leeftijd blijft op 65. Dat is de belofte.
Hoewel, ...kijk, als je veroordeeld bent tot samenwerking met de VVD is die sociale koers wel het wisselgeld, waarmee Wilders al zwaait voordat de onderhandelingen begonnen zijn. Zo kun je begrijpen dat het programma voor de verkiezingen er totaal anders uitziet als de agenda waar de beweging mee is opgebouwd. Er moet enorm bezuinigd worden, daar zijn PVV en VVD het volledig over eens. Dan kun je kijken of de bezuinigingen van Wilders zoden aan de dijk zetten. Je kunt Wilders zijn voorstellen laten uitrekenen en dan lijkt het nog wel wat, want je houdt ontzaglijk veel geld over als het echt realiseerbaar is. Dat is in de verste verte niet het geval, omdat alle voorstellen die werkelijk iets zouden kunnen opbrengen, absoluut niet realiseerbaar zijn, zoals het afschaffen van minstens de helft van de hele overheid en geen geld meer uitgeven aan de Europese Unie en andere buitenlanden.
Spaart dat geld uit? Nou en of!
Dat is net zoiets als geen geld meer uitgeven aan eten en drinken. Juist door interactie met het buitenland verdienen we 70% van ons nationaal inkomen.
Er staan dus ontzaglijk kostbare offers tegenover. Het kost veel meer dan het oplevert en als we allemaal 70% moeten inleveren gaan er natuurlijk dooien vallen.
Hoe doet ie het, hè?
Zo moet de gulden terug komen, de grenzen moeten dicht en de Europese verdragen moeten op de schop. Ja, werkgevers' hotshot Wientjes zegt dat ons land imagoschade lijdt als Wilders wat te vertellen krijgt, maar als Wilders krijgt waar hij zijn anti-Europese zinnen op gezet heeft en we dus met het buitenland niets meer te maken hebben, dan maakt dat niks meer uit en bij de VVD leven ook vagelijk dat soort "Hollands-Vlag-Je-Bent-Mijn-Glorie-gevoelens". Het lijken me daarom geen breekpunten voor de VVD.
Je geeft absoluut minder geld uit, maar wat raak je daardoor kwijt?
Dat is zo overduidelijk onzinnig, dat nog niemand het precies heeft uitgerekend, maar ongeveer 70% achteruitgang van het nationaal inkomen is niet aan te zuiveren met bezuinigingen. Dan ga je bankroet en als we dan niet meer in de Eurozone meedoen, liggen anderen, zoals onze voormalige zakenpartners, daar niet wakker van. Zodra de PVV in de regering komt begint de uittocht van internationale en buitenlandse bedrijven. Er blijft geen groot bedrijf meer over.
Ik ga het voor de verwilderde gemeenschap nog even uitleggen met geen eten en drinken meer kopen en dan spaar je ontegenzeglijk geld uit, maar je leeft ook niet lang meer en dat kan de bedoeling niet zijn. Daarom is regeren voor de PVV niet mogelijk.

Zegt het woord "progressie" nog iets?
Dat betekent "vooruitgang" en je kunt veel zeggen van de VVD maar progressief zijn ze niet en dat willen ze ook niet zijn. Je hebt twee soorten liberalen, verstandige progressieve en domme conservatieve. Ze zijn conservatief en dat betekent dat ze in stand willen houden wat van vroeger is, in een tijd dat er nog niks geregeld was. Een echte conservatief vindt dat het met Karel de Grote (omstreeks 800) al fout is gegaan, want die ging scholen stichten en dat is overheidsbemoeienis. Conservatieven zijn tegen overheidsbemoeienis. Ze willen terug naar de vroege middeleeuwen toen er nog geen centrale overheidsbemoeienis bestond. De vrije markt, ofwel het voortbestaan van wat het beste past, maakt dat het allemaal vanzelf goed gaat. Wat niet past valt vanzelf af.
Klopt dat met de praktijk?
Geert Wilders denkt van niet. Om het goed te laten gaan moet je de bevolking passend maken, vindt hij, want anders werkt het niet. Wat niet past moet eruit en toevallig zijn dat dit keer niet de joden. Er is een groep die je veel makkelijker kunt herkennen en voor de zekerheid moet iedereen etnisch geregistreerd worden. Begrijpelijk, want anders zouden etnische minderheden onopvallend kunnen worden en dan slippen ze alsnog door de mazen van het net.
De VVD zegt echter dat ze best wel allochtonen willen, maar die moeten dan goed opgeleid zijn en dus niet kansarm. Een beleid om allochtone Nederlanders die kansarm zijn het land uit te zetten hebben ze (nog) niet, al is het indertijd met Ayaan Hirsi Ali wel gelukt. De wil is er dus wel en waarschijnlijk zal dit dus ook geen breekpunt opleveren met de PVV, mits de Nationaal Socialistische Beweging van Wilders afziet van het sociale wisselgeld. Dus om van de islamisering af te komen wordt er gewoon bezuinigd op alles en moet iedereen inleveren behalve de hogere inkomens. Zo gaat dat bij coalitievorming, geven en nemen. Conservatieven hebben daar een eigen logica voor: Daardoor wordt het dan aantrekkelijker om multi-miljardair te worden en dat stimuleert de economie. Ja, dat gaat met de gierende inflatie best lukken natuurlijk en dat zal wel moeten ook als je voor een paar sokken al een miljoen gulden moet neertellen.
"Maar," zal Mark dan aan Geert vragen, "hoe komen we nu van die verdomde allochtonen af zonder overheidsbemoeienis?"
"Nee," zegt Geert, "met overheidsbemoeienis zou het genocide moeten worden en ik ben geen racist, dus we laten ze gewoon vanzelf doodgaan als ze niet vertrekken."
Afijn, de VVD en de PVV komen er dus samen wel uit, al denken ze niet precies hetzelfde en dan zeggen ze tegen de PvdA-politici dat die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Doodat de PvdA jarenlang ten onrechte voor draaikonten zijn uitgescholden, zijn hun opposanten daar ook zelf in gaan geloven en dus schatten ze in dat Job Cohen wel zal meedraaien. Met progressieve liberalen, zoals die van D66, wil Rutte niks meer te maken hebben. Dat is hij zelf een beetje geweest, maar dat gaf teveel oppositie binnen zijn eigen partij, waardoor Wilders en Verdonk voor zichzelf begonnen zijn.

Nu heeft Job van tevoren gezegd, dat hij een zo progressief mogelijk kabinet wil. Dat moest ook wel, want anders zou GroenLinks nu de grootste partij zijn geworden. Progressief dat is zijn inzet geweest bij de verkiezingen. Dus conservatieven hebben bij Job echt niks te zoeken en daarom proberen ze, VVD en PVV, het eerst bij het CDA.
Dat moet kunnen, want er zijn neo-conservatieven zat in de rechtervleugel van het CDA, maar met een meerderheid van één zetel voor een krankzinnige suïcidale ommezwaai van de Nederlandse politieke koers is duidelijk dat zo'n kabinet geen blijvertje is.

Er speelt ook mee dat je haast geen ministers meer nodig hebt, alleen voor Binnenlandse Zaken, Justitie, Defensie en Belastingen. Dat zijn er maar vier in totaal, vijf met de premier erbij. Je hebt bijvoorbeeld geen persoon voor financiën, maar alleen iemand die van iedereen evenveel belasting heft en de rijken dan wat teruggeeft. Reguleren, daar doen we niet meer aan dus daar is ook geen extra bewindspersoon voor nodig en alle staatssecretariaten kunnen om soortgelijke redenen ook vervallen. Een ministerie voor Economische Zake is onzin als je de economie aan het spel der vrije krachten in de markt overgeeft. Dat is bezuinigen, nietwaar?
Het CDA zal kunnen aanvoeren dat koning Salomo het ook ongeveer zo geregeld had en dat was toch echt geen domme jongen.
De rest van de overheidstaken wordt opgeheven, want infrastructuur, onderwijs, industrie, handel, dienstverlening, cultuur, wetenschap, gezondheidszorg en sport worden aan de vrije ongereguleerde markt overgelaten. Dat worden allemaal bedrijfjes, hartstikke goed voor de werkgelegenheid. Ja, nieuwe banen, want het idee is dat je voor elke 100.000 werknemers die je afstoot bij de overheid er wel 10.000 kunnen terugkomen in de vrije markt en dat zijn dus 10.000 nieuwe banen, want die waren er eerst niet omdat de overheid dat werk allemaal deed.

Kijk, dat gaat dus niet gebeuren, dus dat kabinet zit drie maanden wat te ouwehoeren in plaats van het land te regeren, omdat het er niet van komt om iets van de voornemens uit te voeren. Het kán gewoon niet over rechts, omdat je dan onvermijdelijk op praktische onuitvoerbaarheid stuit. Daarom mogen de rechtse blaaskaken weer terug naar de oppositie, ruim voordat NVV en CNV, gesteund door de werkgevers automatische wapens aan hun leden gaan uitdelen. Als het niet over rechts kan vallen VVD en PVV vanzelf af.

PvdA, CDA, GroenLinks, D66 en SP.
Dat is een kansrijke optie met een ruime meerderheid en een groot voordeel is ook dat de SP die wel erg anti-Europees is, tenminste ruime bestuurlijke ervaring meebrengt en gebleken is dat er dan goed met die partij samen te werken is. Er zij n meer opties over links en met Het CDA kun je alle kanten op al zal het wel even slikken zijn. Het Christelijk karakter komt wel erg in het gedrang met al die ongelovigen erbij. Maar goed, sommige SP-ers gaan weer naar de kerk en bij GroenLinks heb je er ook nog een paar.
PvdA, CDA, GroenLinks, D66 en CU zou ook nog kunnen.

We denken er even over na. Je vraagt je intussen af of de verrechtsing van de VVD wel zo verstandig is geweest, maar wat moesten ze anders? Voor de echte liberalen, niet conservatief maar progressief, is er reeds een andere partij die er niet vies van is om behalve de burgerij ook bedrijven en instellingen aan wet en regelgeving te houden. Het is helemaal niet zo raar om te zeggen dat als een burger zich niet op oneerlijke wijze mag verrijken en dat een bank dat dan ook niet mag en dat geldt ook voor het vergiftigen van mensen en het vernielen van de leefbare omgeving.

Hoe je ook over dingen denkt, de praktijk is hardnekkig. Het kan of het kan niet en daartussen zit nog heel veel nuance. Daar is over te praten, maar aan het type VVD beleid van ongecontroleerde marktwerking hebben we de crisis te danken, dus dat blijkt niet te kunnen en juist zo doorgaan, kan die crisis alleen maar verergeren en natuurlijk niet oplossen. Als het op praktische mogelijkheden aankomt, doet Wilders totaal niet mee. Het onmogelijke kan nooit het alternatief zijn voor een progressief beleid, want het onmogelijke kan gewoon niet en dat wordt in de aartsconservatieve hoek niet of onvoldoende begrepen.
Daarom heeft Mark Rutte het woord "onmogelijk" vervangen voor het woord "ingewikkeld".
Dat is flauwekul, want hij heeft geen opening op links, dus geen andere keus dan de PVV.
Levensreddend voor de PVV zou het Deense model zijn: een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. De PVV heeft dan meer invloed dan de regering zelf, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid.
Zou het CDA overlevingskansen hebben als het een Kopvoddentaks instelt en bij hangjongeren kogels in de knieën laat schieten door een gewapende burgerwacht?
Lijkt me niet hè?
Wellicht wordt het nog heel leerzaam om te zien hoe de Nationaal Socialistische Wilders-beweging aan haar onmacht en groeistuipen ten onder gaat.