20 feb. 2010

Ho stop en hoe nu verder?


Ik heb een retorisch vraagje: Wat is het verschil tussen de huidige Afghaanse regering en de verdreven Taliban?
Dat is vrij duidelijk.
Ze zijn allemaal fundamenteel politiek islamitisch en de huidige regering bestaat uit roofridders en corrupte krijgsheren, terwijl de verdreven Taliban meer klerikaal georiënteerd is en zich enigermate tegen corruptie keerde.
De manier waarop de Taliban het land wil regeren is weerzinwekkend en wat de huidige regering ervan terecht brengt is niet beter. Als je in Afghanistan wilt vechten, waar vecht je dan eigenlijk voor?
Ook dat is duidelijk. Je gaat er vechten om de westerse beschaving met onze opvattingen over democratie en recht aan die rare snuiters op te leggen. Het is voor hun bestwil en dan zul je zien dat ze er financieel-economisch ook op vooruit gaan. Dat is het oude liedje uit de koloniale doos, echt wat je noemt VOC-mentaliteit en zo heeft Colijn de inlandse opstandelingen in Atjeh er ook onder gekregen, iets meer dan een eeuw geleden. Wat je niet aanstaat moet je radicaal uitroeien, daar heb je het leger voor.
Na het neerslaan van alle tegenstand kun je voor de overlevenden wel wat gaan opbouwen.
Wie dat wil moet op ernstige tegenstand in het Nederlandse volk en de volksvertegenwoordiging rekenen. Als de Regering zou besluiten om de militaire missie in Uruzgan te verlengen zou het vierde oorlogskabinet-Balkenende naar huis gestuurd worden. Daarover kon geen twijfel bestaan en dus was dat geen bespreekbare optie, vond de PvdA. Daarover wilden de sociaal democraten niet meer onderhandelen. Logisch, want het zou niet tot een uitvoerbaar besluit kunnen leiden. Omdat CDA en CU tóch bleven doordrammen op die onmogelijke militaire optie – laten we het bespreekbaar houden totdat de tijd rijp is om het ook uit te voeren, desnoods tegen de wil van de Tweede Kamer in – viel het kabinet.
Om op de been te blijven had het kabinet al veel eerder besloten dat de militaire missie in Uruzgan in 2010 niet verlengd zou worden, maar stiekem wilden CDA en CU die verlenging toch wel doorzetten. Dan moet je het volgens Balkenende en Rouwvoet bespreekbaar houden zolang het nog niet uitvoerbaar is. Maar de Tweede Kamer drong aan op besluitvorming met 1 maart 2010 als deadline.
Nu was er in het kabinet afgesproken dat alle opties bespreekbaar moeten zijn, maar redelijkerwijs was verlenging van de missie al geen optie meer, want er was reeds eerder besloten dat er van verlenging geen sprake zou zijn.
Balkenende en Rouwvoet hebben gedacht dat een kabinetscrisis in deze moeilijke tijden, waarbij Wouter Bos op Financiën niet gemist kan worden, de geesten rijp zou maken om hun zin te kunnen doordrijven. De Kamer wil immers juist nu geen kabinetscrisis? Nou, dan is het slikken of stikken en CDA en CU hebben net zolang geroepen dat Bos een draaikont is dat ze het zelf zijn gaan geloven. Bos zou wel gaan draaien, dachten ze.
Nu blijkt dat Wouter Bos geen draaikont is valt dat tegen.
Tja, je bent een vieze, smerige, vuile rotzak als je niet doet wat Jan-Peter zegt. Dat zal wel ergens in de bijbel staan, denken ze dan.

Veel mensen hebben het nu erover dat er geen vertrouwen meer was tussen de regeringspartners. Ja, dat dankt je de koekoek. Wie conservatieven of Christenen denkt te kunnen vertrouwen moet wel knettergek zijn, dus met conservatieve Christenen kon daar al helemaal geen sprake van zijn. Theocratie en democratie zijn twee totaal verschillende politieke systemen die onmogelijk kunnen samensmelten. Dat is nu juist waarover het ook in Afghanistan gaat.

Het Kabinet Balkenende is gevallen met de opstanding van de PvdA


"Beter laat dan nooit" zou misplaatst zijn. Minister van Financiën Wouter Bos heeft in de beste sociaal democratische traditie een enorm belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel en de reformatie van het financieel economisch stelsel, hoewel het eind van de noodzakelijke hervormingen nog niet is te voorzien. Er moet nog veel meer gebeuren en juist in de richting die door Bos wordt voorgestaan.
Dat Wouter Bos op het juiste moment op de juiste plaats zat, was - toegeven ook toevallig - van uitzonderlijk belang voor het Nederlandse volk en Europa.
Het was vals om te redeneren, dat Bos juist water in de wijn moest doen in de divergerende standpunten van CDA/CU enerzijds en PvdA/meerderheid-van-het-volk anderzijds, aangaande de kwestie of Nederland militair moet blijven participeren in de Afghaanse oorlog en de westerse pogingen, om daar - in dat verscheurde land met een merendeels onbegrepen cultuur - de democratische regels van onze recht- en bestuur-traditie van buitenaf op te leggen.
Alle westerse idealen, juridisch, politiek en economisch, zijn ter plaatse niet meer dan doodgeboren kinderen of - op z'n best - niet levensvatbaar voor nu en in de afzienbare toekomst. Dat is triest maar reëel.
Moest Bos water in de wijn doen, om, juist in deze moeilijke tijd van een nog niet geheel overwonnen financieel-economische crisis, zijn positie als een gezaghebbend Minister van Financiën van een serieus genomen lidstaat der EU veilig te stellen?
Laten we even reëel zijn.
Jelle Zijlstra was een uitstekende Minister van Financiën en daar begon het realiteitsbesef op dat ministerie mee. Hij had grote invloed in de Europese Kolen-en-Staal-Gemeenschap. Diverse hoog scorende Nederlandse opvolgers volgden. Het Nederlands beleid was constant en solide en werd een ijkpunt binnen de Europese Gemeenschap.
Wim Kok was een uitstekende Minister van Financiën.
Gerrit Zalm was een uitstekende Minister van Financiën. De Zalm-norm werd leidinggevend in de EU.
Wouter Bos was van diezelfde school, maar wist bovendien mee te komen met de verandering der tijden, wat ook kenmerkend is voor zijn voorgangers. De pragmatische benadering werd los gezongen van de ideologie onder dwang van toenemend wetenschappelijk inzicht. Er is geen equivalent, niemand die hem gezaghebbend vervangen kan of een redelijk alternatief te bieden heeft en dat heeft niets met politiek te maken, meer met realiteitszin. Bos is nog steeds minister en hij moet dat blijven, bij voorkeur onder een toekomstige Minister President Job Gohen, die eerder terecht bedankte voor de eer om de verkiesbare premier te worden, omdat een overtuigend sociaal-progressief Kabinet er nog niet inzat, met het door Balkenende geleide CDA erbij. Er dreigde gedurende de formatie een nog donkerder grijs Regenboog-kabinet van CDA met alles wat rechts was. Het CDA wil nu eenmaal koste wat het kost regeren, ongeacht de identiteit en doelstellingen van andere regeringspartners. Dat is eens temeer nu ook weer gebleken en nu dreigt de coalitie van Wilders met God en Balkenende met God.
Ik wil er intussen even op wijzen dat in religieus opzicht de PVV gelijk is aan de SGP, met als enig verschil dat het volgens de SGP niet de paus is die de richtlijnen aangeeft. Nu ja, ze zijn tegen andersdenkenden, d.w.z. tegen iedereen die iets nieuws wil of ruimte wil geven aan nieuwe ideeën. Hety grootste verschil tussen SGP en PVV is dat de SGP de door God gegeven regering en wetten respecteert en dat is bij de PVV niet het geval. De PVV is de partij van het anarchistisch canaille: terug naar het middeleeuwse platteland met lokale roofridders en slavernij van de onderworpen bevolking met een lokale heerser die bepaalt wat de heersende normen en waarden zijn, niet zoveel verschillend van de VOC-mentaliteit in de "filosofie" van Jan-Peter Balkenende, inclusief slavernij, onderdrukking en ongelimiteerde wreedheid, als een soort natuurwet die door God is ingesteld.
Dat moeten we juist niet hebben.
Wat nodig is om de oorzaak van de crisis, het echec van ongelimiteerd inhalige kapitalisme, te keren en in het vervolg te voorkomen, is gewoon pragmatische (niet ideologisch) maatregelen nemen, om te voorkomen dat we opnieuw als consumenten en belastingbetalers gegijzeld worden door de macht der multinationals en andere uit hun krachten gegroeide bedrijven, te groot om ze te laten falen, zodat eerlijke competitie van de vrije markt niet meer werkt.
Er kan ons, naar is te voorzien, geen grotere onheil overkomen dan een vijfde Kabinet Balkenende dat conform vorige kabinetten in de EU van zijn geestverwanten, zoals bijvoorbeeld in Spanje en Griekenland, mooi weer wil spelen op weg naar een nationale ondergang. Maar alles is volgens Balkenende achteraf te verklaren en te rechtvaardigen "met de kennis van toen" en "daar wordt verschillend over gedacht". Daarin past geen zelfkritiek.

Wat de PvdA nu wordt verweten is dat de afgesproken procedure "niet netjes wordt afgewerkt."

Wat hield dat dan in? Dat hield nadrukkelijk in dat een besluit genomen zou kunnen worden wat al eerder door hetzelfde Kabinet verworpen is geworden en waarvoor geen meerderheid in de Tweede Kamer te vinden zou zijn. De PvdA wilde een onmogelijke optie niet overwegen, terwijl de anderen iedere optie wilden openhouden, zelfs als die niet te realiseren zou zijn. Dat noemen we struisvogelpolitiek. Vertrouwen in elkaar, tegen beter weten in, is dus niet de oplossing als het vertrouwen van het volk en de volksvertegenwoordiging ontbreekt. Balkenende kan dat niet inzien. Hoer zou het Ne3derlandse volk en haar vertegenwoordigers zijn van God gegeven wijsheid kunnen weerstaan? Tja, door te stemmen, natuurlijk en Balkenende is al vaker naar huis gestuurd.
Dat het vierde Kabinet Balkenende naar huis gestuurd zou worden, indien de militaire missie in Afghanistan zou worden verlengd (zoals CDA en Christen Unie wilden), staat als een paal boven water. Wouter Bos wilde geen deel hebben aan die afgang, toen bleek dat in feite, ondanks allerlei afleidende en meer verleidelijke denkbeeldige opties, concrete verlenging van de huidige militaire missie feitelijk de enige begeerde optie bij de regeringspartners was.
Zal dit het aanzien van Nederland in het buitenland beschadigen?
Nou, zeker niet direct in de EU, want daar zijn we in goed gezelschap en op termijn zal opnieuw blijken dat niemand het Afghaanse volk kan redden van buitenaf, want de Tweede Wet van Pointer luidt: "Democratie is een zelfhulp-organisatie." Daar is niet aan te ontkomen.
Inzet van een nieuw Kabinet is dus of we doorgaan met actief oorlog voeren in Afghanistan om een corrupt bewind in stand te houden, exact het dilemma van de smadelijk verloren Vrijheidsoorlog in Vietnam.

Maar inderdaad, Balkenende en zijn CDA hebben gedurende het politieke spel andere regels gedicteerd, waarin de PvdA zich uiteindelijk niet kon vinden en dat was absoluut geen verrassing. Immers, het Kabinet had reeds eerder besloten in dit jaar Afghanistan te verlaten en zolang als dat vaststond kon de PvdA deelnemen aan de Regering. Toen dat veranderde moesten ze wegwezen en zodoende kwam het Kabinet aan het afwegen van civiele in plaats van militaire opties niet meer toe. Als je niet akkoord gaat met actief oorlog voeren in Afghanistan ziet het CDA geen heil in ontwikkelingssamenwerking en ze zijn blij dat ze daar dan ook niet verder over hoeven te praten, om in de verkiezingsstrijd de PvdA ervan te kunnen beschuldigen dat zij het Afghaanse volk in de steek gelaten hebben.
Volgens mij echter, zijn Afghanen niet blij dat er om hun bestwil op hen geschoten wordt door Nederlandse militairen en daarmee spreek ik uit eigen ervaring.

18 feb. 2010

Nog even geduld!


Aangezien het mij vrij duidelijk lijkt, dat het Nederlandse Kabinet moet vallen als de PvdA niet instemt met het idee dat op enige manier Nederlandse militairen nog langer blijven knokken in Afghanistan, aanvallend of verdedigend - en ik vind aanval de beste verdediging - is het mij ook duidelijk dat Vice-premier Wouter Bos het zich niet kan permitteren met CDA en CU mee te gaan in voortzetting van, of een nieuw concept van, wat voor militaire inzet binnen Afghanistan dan ook. De laatste Nederlandse militairen zouden met het volgend oud en nieuw thuis zijn is er beloofd. Dat is helder. Minister Bos heeft dat standpunt nog eens en andermaal herhaald als leider van de PvdA en het sociaal democratisch smaldeel in het Kabinet trekt nadrukkelijk één lijn daarin.
Ze gaan dus alles bekijken, horen we, iedere optie, maar alle opties van militaire aard binnen Afghanistan zijn dus onbespreekbaar wat de PvdA betreft - dat mogen we alvast weten. Opbouw prima, maar geen Nederlandse militairen om die opbouw te beschermen of af te dwingen. Nederlandse bemoeienis die qua veiligheid afhankelijk is van buitenlandse bescherming en gewapend handelen hadden we al eerder uitgesloten na Srebrenica.
Ja, natuurlijk kunnen we Afghaanse militairen en politieagenten opleiden in Nederland, maar of dat wenselijk is in verband met onze persoonlijke veiligheid thuis is voor mij ook zeer de vraag, aangezien er geen enkelen deugdelijke screening is of die militairen en politieagenten in opleiding in feite niet de Taliban zijn toegedaan. Per slot is Osama Bin Laden zelf ook opgeleid door Amerikanen. Amerikanen zijn ontzettend goed in fouten maken, maar daar moeten we van leren en het niet blindelings navolgen.
Duidelijk is, dat het huidige regiem in Afghanistan onvoorstelbaar corrupt is met grote invloed van krijgsheren die we moeten zien als oorlogsmisdadigers met velen onder hen die dezelfde vijandige grondhouding hebben tegen democratie en de westerse cultuur van tolerantie voor andersdenkenden, niet veel verschillend daarin en zeker niet beter dan de Taliban.
Netjes Engels spreken, zoals President Karzai, is niet het enige criterium voor verantwoord bestuur. Hierbij gaat de Tweede Wet van Pointer op: Democratie is een zelfhulp organisatie. Het is niet anders en dat ik dat ontdekt en bondig geformuleerd heb, wil niet zeggen, dat ik daar iets aan doen kan, dus geef mij niet de schuld. Het is nu eenmaal zo.
Je kunt verantwoorde democratie niet opleggen, noch verkopen, brengen of weggeven. Toewijding aan volkenrecht, democratie en de scheiding van staat en religie staat in die streken in de kinderschoenen, vergelijkbaar met onze periode ten tijd van Van Oldenbarnevelt, voor en rond 1619. En dan is het de vraag of opbouw niet evenzeer een doodgeboren kind is als militaire geweldsontplooiing. Naast zinloos geweld heb je ook zinloze opbouw. Dat die lui in plaats van papaver op dezelfde schaal het net zo renderende saffraan gaan telen is natuurlijk volstrekte flauwekul. Zonder een betrekkelijk integer bestuur is alles vruchteloos.
Met de Romeinse overheersing ging het ook zo. We hebben er hel lang geleden veel van geleerd, maar dat gingen we pas voor onszelf ontwikkelen toen die Romeinen allang opgesodemieterd waren. Je kunt toch wel iets leerzaams meenemen uit de geschiedenis? Ze moeten het zelf doen! Dat schijnt deze eeuw nog niet te gebeuren en dan kun je alleen maar afwachten en opletten dat we er geen last van hebben. Ik bedoel, dat je er niet vies van moet zijn om incidenteel 500.000 Afghanen of meer af te slachten als ze een daad van terrorisme hebben gepleegd tegen ons. Laat ze verder hun eigen rotzooi trappen in hun eigen land. Het redden van mensen die geen hoger doel kennen dan ons, andersdenkenden, allemaal uit te moorden is ook niet erg verstandig, maar, zonder dat zij agressie uitoefenen ten opzichte van ons, erop afgaan om ze tegen wil en dank onze mores te leren ook niet.

Nu zullen wij spoedig (morgen, na het kabinetsberaad van 18 februari) weten hoe de conclusies van het Kabinet zullen luiden. Mogelijk scharen de overige bewindslieden zich achter het standpunt van de PvdA kabinetsleden. Wij weten het niet, maar volgens mij is er geen andere mogelijkheid om het Kabinet overeind te houden of de PvdA zou volstrekt ongeloofwaardig worden, wat neerkomt op politieke zelfmoord. Mijn inschatting is, dat de rek eruit is en het Kabinet zal vallen op onverenigbaarheid van standpunten tussen met name CDA en PvdA, maar de bal ligt nu eerst bij het Kabinet. Het enige zinnige is nog even afwachten. Er is in de tijd geen ruimte meer voor verder uitstel van de besluitvorming.

Blijft staan wat de NRC meldt:
Balkenende noemde in het spoeddebat over de dreigende kabinetscrisis over de Nederlandse militaire missie in Afghanistan „prematuur” als er al uitspraken worden gedaan voordat het kabinet een besluit daarover heeft genomen. Juist Bos had eerder deze week expliciet gezegd dat alle Nederlandse militairen eind dit jaar uit Uruzgan weg moeten, terwijl er een verzoek van de NAVO ligt waarin juist aan Nederland gevraagd wordt om in Uruzgan actief te blijven.
Bos zei op vragen uit de Kamer dat hij er geen behoefte aan heeft iets terug te nemen en „dat dit impliceert dat ik het niet prematuur vind.” Tegelijkertijd benadrukte hij dat er morgen in het kabinet pas verder over de zaak gesproken wordt.

Clary Polak van Nova concludeert: "het is de PvdA die breekt."
Ik zou zeggen dat er kabinetten zijn geweest die voor minder uit mekaar gingen, maar de dag van morgen zal pas uitsluitsel geven met het dan uit te leggen kabinetsstandpunt, na het laatste kabinetsberaad dat voor de uiterste datum van 1 maart 2010 nog rest.
Balkenende en Rouvoet weigerden verder om een oordeel te geven over de uitspraak van Bos. Ook wilde ze er inhoudelijk niet op ingaan. Ze verwezen consequent naar de ministerraad van morgen.
De spanning tussen de coalitiepartijen is de afgelopen dagen hoog opgelopen nadat PvdA-leider Bos gisterochtend het ultimatum had gesteld. Hij vindt dat het NAVO-verzoek moet worden afgewezen dat Nederland nog een jaar extra met een kleinere missie in Uruzgan blijft. Het CDA en de ChristenUnie willen nog niet besluiten omdat meerdere opties nog worden onderzocht.

14 feb. 2010

Fun

De gouden stap van kampioen naar schaatslegendeNagelbijtend spannend was het op de Olympic Oval van Richmond. Maar de gepijnigde man op het middenterrein kon na het aanschouwen van de drie laatste ritten de armen heffen. Sven Kramer (23) werd, als gepland, gewenst en verwacht, olympisch kampioen op de 5 kilometer.

Onder zware omstandigheden, het kunstijs van de Oval sloeg wegens de gebrekkige verzorging wit uit, was Kramer als enige in staat om onder het acht jaar oude olympische record van Jochem Uytdehaage te duiken. Hij reed 6.14,60, zeshonderdste onder de tijd van de olympische kampioen van de 5 kilometer.
Tegenstand bleef uit

De verwachte tegenstand van de Italiaan Enrico Fabris en landgenoot Bob de Jong bleef uit. De andere podiumplaatsen waren voor een Koreaan en een Rus, Lee en Skobrev. Vooral de zilveren plak voor Seung Hoo Lee was verbazingwekkend. Hij versloeg Bob de Jong, waar niemand dat verwacht had.Lee was nog nooit hoger geklasseerd dan vijfde in de wereldbeker (Calgary 2009) en begon het seizoen in de B-groep.

De cijfers die ertoe doen:


opening: 18.73; rondetijden: 28.4; 29.4; 29.4; 29.7; 29.3; 29.5; 29.5; 29.7; 29.6; 29.9; 30.0; 30.5 eindtijd: 6.14,60. Olympisch Record en Goud.Druk

De man die niet mag verliezen, de man die volgens de tabellen eigenlijk ook niet kan verliezen, die man overlaadt zich met zulke hoge verwachtingen dat hij ook bevangen kan worden door een alles blokkerende stress. Sven Kramer kan het namelijk op de olympische 5 kilometer maar op één manier goed doen.

Zijn – beoogde – zege van zaterdag wordt al drie jaar voorspeld, niet in het laatst door de wereldkampioen zelf. Hij wil, hij moet en hij zal.

Verkeerde stress

Om de verkeerde stress buiten te sluiten, wordt Kramer, 23 pas, in zijn laatste dagen voor de race nadrukkelijk gevolgd door zijn twee coaches, Gerard Kemkers en Geert Kuiper.

Zij zijn tevreden over de fysieke en mentale staat waarin hun pupil verkeert, zo verklaarden ze woensdag in het olympisch dorp van Vancouver. Kuiper, officieel de assistent-coach bij TVM: ‘Sven is relaxt, opgelucht zelfs. Dat kun je goed aan hem zien. De route is klaar. Hij heeft vertrouwen geput uit de geslaagde 3 kilometer van afgelopen zaterdag, een officieus wereldrecord voor laaglandbanen.’

Valkuil

De valkuil is een overmatig groot vertrouwen. Kuiper: ‘Wij zijn zeker niet klaar als coaches. In dit soort omstandigheden moeten wij juist scherp blijven. Sven komt ontspannen over. Ja. Maar hoe echt is dat? Ligt hij ’s nachts niet wakker? Dat moeten wij controleren.’

Zij kennen hun pupil van haver tot gort. Zo’n laatste voorbereidingsweek voor een grote wedstrijd hebben ze door de jaren heen vaak gedraaid. Ze doen de dingen precies als anders. ‘Niks anders dan anders’, noemt Kuiper dat.

Overdrijven

Kramer spreekt in dezelfde termen. ‘Ik moet nu niet gaan overdrijven, omdat het Olympische Spelen zijn. En heel geforceerd andere dingen gaan doen. Dat is niet goed. Mijn manier van de laatste vier jaar is zeker niet slecht. Daar houd ik me aan vast.’

In die ingestampte en doordachte routine bestaan ook de zwakke momenten. Zelfs voor Kramer, de schaatser die al twaalf wereldtitels veroverde in drie jaar, bestaan die. Kuiper, eerlijk: ‘Sven voelt zich nu goed, maar als de wedstrijd nog dichterbij komt, kan er een bepaalde paniek toeslaan. Dan zijn wij erbij om dat weg te halen.’

Hedrick

In dat verband is er een mooi verhaal dat de Nederlander Bart Schouten, destijds de coach van de Amerikaanse ploeg, over zijn toenmalige pupil Chad Hedrick vertelde.

Hedrick haalde in Turijn olympisch goud op de 5 kilometer, met twee tellen verschil vóór Sven Kramer. Maar in de kleedkamer was hij vooraf uitgebarsten in tranen. De stress was hem even te veel geworden.

Zoiets heeft Kuiper met Kramer nooit meegemaakt. ‘Maar Sven heeft ook wel zijn momentjes. Op enig moment voor grote wedstrijden, zoals EK’s en WK’s, zegt hij zonder uitzondering: het wordt niks. Daar maak ik dan meestal een grapje over. Ik denk inderdaad dat het niks wordt, zeg ik dan terug.

Niet cynisch

‘Het is een spel. Hij gooit iets in de lucht. En jij reageert. Niet cynisch. Dat werkt niet bij hem. Maar je bevestigt hem en je houdt hem een spiegel voor. O, ik heb zere benen, gooit-ie eruit. Ja, jij bent de enige met zere benen, zeggen wij dan. Dat werkt.’

Kramer is de nuchtere Fries, de jongen uit Oudeschoot die voor niets en niemand bang is. Althans zo lijkt het. Woensdag gaf hij ten overstaan van de internationale pers toe dat hij ook weleens bang is. ‘Ik ben bang om hier te verliezen. Dat maakt me zenuwachtig.’

Verliezen

Kuiper, ter duiding: ‘Natuurlijk heeft Sven ook over verliezen nagedacht. Het is een optelsom van altijd winnen en het zal me toch niet gebeuren dat ik hier verlies. Die gedachte komt ook bij hem op en die moet je verdringen.’

Winnen als topfavoriet, Gianni Romme deed het bij de Winterspelen van Nagano in 1998 op de 5 en de 10 kilometer, de twee afstanden die Kramer tot zijn exclusieve domein rekent. Toch is de favoriet niet bij zijn landgenoot te rade gegaan.

Romme

Eerst grappend: ‘Gianni is nu een Duitser, hè.’ Romme coacht de Duitse Anni Friesinger.

Dan wordt hij toch serieus: ‘Romme is groot olympisch schaatser. Hij heeft het destijds toch maar weten waar te maken. Hij was de jaren ervoor niet zo overheersend als ik de laatste jaren ben geweest. Maar hij deed het wel als topfavoriet. Maar adviezen? Ik krijg zoveel goede adviezen van mensen. Ik kies mijn eigen ritme. Dat heb ik altijd gedaan en dat heeft gewerkt.’

11 feb. 2010

Wellink heeft bewijzen!

Björgvin G. Sigurdsson

IJslandse ex-minister: Wellink onbeschoft misleidendAMSTERDAM - Nout Wellink, president van De Nederlandsche Bank, heeft een ‘onbeschoft misleidende’ verklaring afgelegd voor de commissie-De Wit.

Dit schrijft Björgvin G. Sigurdsson, de IJslandse oud-minister van Handel en Bankzaken (2007-2009) vandaag op de opinipagina van de Volkskrant.

Geen goed woord

Sigurdsson, inmiddels fractievoorzitter van de regerende Sociaal-Democraten, heeft geen goed woord over voor de manier waarop Wellink de schuld van het omvallen van Icesave op het bord van de IJslandse toezichthouder probeert te schuiven. Wellink zei tegen de commissie-De Wit onder meer dat IJsland hem had ‘voorgelogen’.

Volgens Sigurdsson heeft Wellink zelf grote steken laten vallen. Zo zou IJsland bijtijds hebben laten weten dat het nooit garant kon staan voor alle Icesave-tegoeden.

Frankrijk, een ander land waar Icesave spaargeld wilde inzamelen, weigerde daarop de toegang. Nederland echter liet Icesave gewoon zijn gang gaan. De Nederlandse en IJslandse belastingbetaler moeten volgens Sigurdsson nu de gevolgen van dat besluit dragen. DNB zon gisteravond nog op een reactie.

Maar...

Commissie-De Wit krijgt bewijzen van Wellink

HILVERSUM - President Nout Wellink van De Nederlandsche Bank wil de parlementaire commissie-De Wit bewijzen laten zien dat IJsland heeft beweerd dat zijn depositogarantiestelsel de spaartegoeden van Nederlandse spaarders bij Icesave kon garanderen. Wellink verwees woensdag in tv-programma Nova naar notulen van overleg met de IJslandse toezichthouder op het bankwezen.

De bankpresident voelde zich geroepen te reageren nadat de voormalige IJslandse minister Björgvin Sigurdsson van bank- en handelszaken eerdere beweringen van Wellink tegenover de commissie-De Wit een ‘onbeschoft misleidende weergave van de werkelijkheid’ had genoemd. Wellink zei in Nova dat de IJslandse toezichthouder duidelijk had gemaakt dat het depositogarantiestelsel van IJsland ‘gezond’ was.

De afloop is bekend. Icesave kapseisde in oktober 2008 op het hoogtepunt van de financiële crisis. De Nederlandse staat betaalde Nederlandse spaarders tot 100.000 euro van hun spaartegoeden terug, maar eist nu dat IJsland de voorgeschoten bedragen terugbetaalt.

De commissie-De Wit sprak Wellink onlangs over Icesave in het kader van haar onderzoek naar de oorzaken van de kredietcrisis.

Madre - Luca Serio Bertolini

10 feb. 2010

PvdA diep door de knieën om "eer" van Balkenende te reddenMoet de Tweede Kamer geïnformeerd worden door de Regering in zaken van oorlog en vrede?
Ja, kijk eh... dat is natuurlijk wel het beste, maar als een Minister President daar anders over denkt kan de PvdA daar goed mee leven.
Mag een Minister President valse informatie verspreiden om angst te zaaien teneinde het land zonder VN-mandaat en zonder steun van het volkenrecht een particuliere vuile oorlog in te slepen?
Nou nee, maar kijk, eh... daar mag je heel verschillende standpunten over hebben want wat er feitelijk aan de hand is doet er niet toe.

De Pers zegt het simpel maar duidelijk:

Zeur niet zo

In het politieke debat bestaan nog steeds ‘diepgevoelde verschillen’ over Irak en het kabinet ‘spreekt de wens uit dat verschillen in opinies door een ieder voluit gerespecteerd worden’. Vertaling: dit kabinet ligt totaal met zichzelf overhoop, maar zeur daar niet zo over, Geert Wilders, Femke Halsema en Alexander Pechtold.

Staatsrechtelijk maakt het kabinet er zo een knoeiboeltje van. Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor alle fouten van hun voorgangers, ook al kunnen ze daar persoonlijk niets aan doen. Maar het is onmogelijk om vast te stellen waar de huidige bewindslieden verantwoording voor dragen wanneer zij elk zo hun eigen opvatting hebben over wat er rond de Irak-oorlog eigenlijk is gebeurd.

‘We zitten er nog steeds en we hopen er te zitten tot mei 2011’, zo sprak het ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind, door Radio 1 gevraagd naar zijn gevoel over de dag van gisteren. Ook daarin wordt de coalitie onbeschaamder: het is langzamerhand een doel op zich geworden voor dit kabinet om ondanks alle conflicten níet te vallen. Hoeveel belangrijks daarvoor ook moet worden uitgesteld, welke zompige formuleringen daarvoor ook moeten worden verzonnen.

8 feb. 2010

Hot Dog

Geef toe: het is maar goed dat er een eind komt aan seks zoals God het niet bedoeld heeft.

3 feb. 2010

Homoseksuele Teletubbies?


In het Limburgse Born heeft een vrouw twee nachten amper of niet kunnen slapen omdat er bij de buren voortdurend een film van de Teletubbies werd afgespeeld.

Zondag begon de nachtmerrie voor de vrouw. Ten einde raad besloot ze dinsdag de politie op te trommelen.

Ook de agenten hoorden in de woning van het slachtoffer de Teletubbies-muziek. Ze drongen uiteindelijk binnen bij buren, die op vakantie waren, en daar bleek de dvd-speler op 'replay' ingesteld te staan.

De Poolse problemen met de Teletubbies zijn van meer existentiële aard. Zijn de bij de allerkleinsten populaire Teletubbies homoseksueel? Die vraag was voor de Poolse ombudsvrouw voor kinderen de aanleiding om psychologen een onderzoek naar het televisieprogramma te vragen.

"Ze moeten inschatten of het in het openbaar op televisie kan worden getoond", verklaarde Eva Sowinska aan het magazine Wprost.

Sowinska is niet aan haar proefstuk toe. Dit voorjaar nog pleitte ze voor een beroepsverbod voor homoseksuele leraars, sporttrainers en kunstdocenten. Homo's zouden wat haar betreft geen omgang mogen hebben met kinderen en jongeren in scholen.

Sowinska, die deel uitmaakt van de extreem-rechtse Liga van Poolse Families, een van de drie coalitiegenoten in de ultraconservatieve regering van premier Jaroslaw Kaczynski, wilde zelfs dat er een uitputtende lijst komt van functies die homoseksuelen niet mogen uitvoeren.

Dat nu ook het kinderprogramma wordt verdacht van "homoseksuele propaganda", ligt aan het figuurtje Tinky Winky (de paarse Teletubbie). "Ik heb gemerkt dat Tinky Winky een handtas draagt, maar het was mij onbekend dat het een jongen is", aldus een bezorgde Sowinska. "Later ben ik te weten gekomen dat er een homoseksueel verband kan verborgen liggen".

1 feb. 2010

Staphorst: Altijd Onveranderlijk Anders

„De aarde is vijf miljard jaar oud. En dat is helaas niet onderhandelbaar.” Minister Ronald Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, PvdA) is categorisch. Maar hij wil vooralsnog niet oordelen over een gemeentelijk rapport waarin ook de bijbelse visie op leeftijd en ontstaan van de aarde wordt verwoord. „Dat wil ik eerst zien.”

Een meerderheid van de gemeenteraad van de orthodox-christelijke gemeente Staphorst wil, met steun van de verantwoordelijk wethouder, dat in een rapport over de archeologische waarden in de bodem van de gemeente ook de bijbelse visie over leeftijd en ontstaan van de aarde wordt vastgelegd. In de woorden van raadslid Klaas Hanke (CU): „Schattingen over de leeftijd van de aarde lopen in christelijke kring uiteen van zes- tot twaalfduizend jaar.”

Sinds 2007 worden gemeenten door Plasterks ministerie verplicht het erfgoed in hun bodem in kaart te laten brengen. Bodemkundige Leo Tebbens van onderzoeksbureau BAAC deed dit voor Staphorst. Geconfronteerd met de wens van Staphorst bij de presentatie van het concept van zijn rapport zei Tebbens bereid te zijn ‘bij de dateringen een paragraaf in te lassen waarin gewezen wordt op het bestaan van andere standpunten hierover’. Over de precieze formulering zou nog gesproken worden.

Op de vraag waarom de gemeente niet volstaat met een eigen inlegvel antwoordde wethouder Sytse de Jong (SGP) gisteravond: „Het rapport wordt door ons betaald. Mogen wij alstublieft erkend zien dat andere visies mogelijk zijn?”

Kan Tebbens zich vinden in die formulering? „Nee, het woord ‘mogelijk’ is een brug te ver. We zijn bereid feitelijk vast te stellen dat er andere visies zijn. Maar wat ons betreft is het niet mogelijk de leeftijd van de aarde op zesduizend jaar te stellen.”‘høken’ godslasterlijk

De SGP in Staphorst wil een concert van de Achterhoekse formatie Normaal in het Overijsselse dorp verbieden. Dit vanwege het taalgebruik van de ‘boer’nrockgroep’ rond Bennie Jolink. De Staphorster SGP vindt dat dat van Normaal ‘in strijd met de normen en waarden’ van het dorp. Diverse media op internet melden dit verhaal. Waar gaat deze controverse nou precies over?

Dat lees je nergens. Bijna nergens, dan. Gelukkig leeft de SGP in Staphorst ("Principeel en praktisch") niet helemaal meer in de achttiende eeuw en hebben ze een website. Daarop staat het keurig uitgelegd.

Herkenbaar

Veel dingen van Normaal kunnen de Staatkundig Gereformeerden wel degelijk waarderen. Bijvoorbeeld dat Normaal in het dialect zingt en zich niets aantrekt van ‘wat de Randstad Oost-Nederland oplegt. "De belevingswereld van de muzikanten is herkenbaar en uit het leven gegrepen", aldus de site van SGP Staphorst.

Maar de teksten vinden de Staatkundig Gereformeerden grof, plat en onverschillig. Daarbij vinden ze dat de nummers van normaal een leefstijl uitdragen ‘waarin de zin van het bestaan niet in een positief daglicht staat’. Met andere woorden: de Achterhoekse heren zingen te veel over feesten en zuipen en te weinig over God.

Høken

Kenmerkend voor Normaal is het begrip høken. De SGP beweert dat dat is afgeleid van hokken, ongehuwd samenwonen. Daar zijn ze tegen. Ook zou het ‘luidruchtig en lallend feesten met veel bier’ kunnen zijn. "Of het nu om hokken gaat, of om feesten, in beide gevallen schrijft de bijbel een volslagen andere leefwijze voor."

Dat is duidelijk. Normaal wil feesten en samenwonen. Daar houden SGP’ers niet van. Dat mogen ze. Maar misschien kunnen ze beter watjes in hun oren stoppen en het wat minder gelovige deel van hun dorpsgenoten hun avondje uit gunnen.

Optreden Kok ontluisterend

Oud-premier Wim Kok moet volgens PvdA-prominent en econoom Arie van der Zwan terugkomen op de manier waarop hij zich donderdag als voormalig commissaris van bankverzekeraar ING heeft verdedigd voor de parlementaire onderzoekscommissie-De Wit. De oud-partijleider van de PvdA schoot in de ogen van Van der Zwan te veel in de verdediging bij de commissie, die onderzoek doet naar de financiële crisis. Dat zei de econoom zondag in televisieprogramma Buitenhof. Hij noemde het optreden van Kok ,,ontluisterend''.

Volgens Van der Zwan verdedigde de oud-partijleider op weinig overtuigende wijze het beleid van bankiers voor de crisis om de winst voorop te zetten, waarbij werd voorbijgegaan aan de risico's. Volgens de econoom had Kok moeten erkennen dat hij het achteraf bezien verkeerd heeft gedaan. Hij had als commissaris meer oog moeten hebben voor het publieke belang en tegen risicovol beleid kunnen stemmen. ,,Kok is het aan zichzelf en zijn stand verplicht om hierop terug te komen.''

Video | Samenvatting verhoor Wim Kok voor de commissie-De Wit