1 feb. 2010

Staphorst: Altijd Onveranderlijk Anders

„De aarde is vijf miljard jaar oud. En dat is helaas niet onderhandelbaar.” Minister Ronald Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, PvdA) is categorisch. Maar hij wil vooralsnog niet oordelen over een gemeentelijk rapport waarin ook de bijbelse visie op leeftijd en ontstaan van de aarde wordt verwoord. „Dat wil ik eerst zien.”

Een meerderheid van de gemeenteraad van de orthodox-christelijke gemeente Staphorst wil, met steun van de verantwoordelijk wethouder, dat in een rapport over de archeologische waarden in de bodem van de gemeente ook de bijbelse visie over leeftijd en ontstaan van de aarde wordt vastgelegd. In de woorden van raadslid Klaas Hanke (CU): „Schattingen over de leeftijd van de aarde lopen in christelijke kring uiteen van zes- tot twaalfduizend jaar.”

Sinds 2007 worden gemeenten door Plasterks ministerie verplicht het erfgoed in hun bodem in kaart te laten brengen. Bodemkundige Leo Tebbens van onderzoeksbureau BAAC deed dit voor Staphorst. Geconfronteerd met de wens van Staphorst bij de presentatie van het concept van zijn rapport zei Tebbens bereid te zijn ‘bij de dateringen een paragraaf in te lassen waarin gewezen wordt op het bestaan van andere standpunten hierover’. Over de precieze formulering zou nog gesproken worden.

Op de vraag waarom de gemeente niet volstaat met een eigen inlegvel antwoordde wethouder Sytse de Jong (SGP) gisteravond: „Het rapport wordt door ons betaald. Mogen wij alstublieft erkend zien dat andere visies mogelijk zijn?”

Kan Tebbens zich vinden in die formulering? „Nee, het woord ‘mogelijk’ is een brug te ver. We zijn bereid feitelijk vast te stellen dat er andere visies zijn. Maar wat ons betreft is het niet mogelijk de leeftijd van de aarde op zesduizend jaar te stellen.”‘høken’ godslasterlijk

De SGP in Staphorst wil een concert van de Achterhoekse formatie Normaal in het Overijsselse dorp verbieden. Dit vanwege het taalgebruik van de ‘boer’nrockgroep’ rond Bennie Jolink. De Staphorster SGP vindt dat dat van Normaal ‘in strijd met de normen en waarden’ van het dorp. Diverse media op internet melden dit verhaal. Waar gaat deze controverse nou precies over?

Dat lees je nergens. Bijna nergens, dan. Gelukkig leeft de SGP in Staphorst ("Principeel en praktisch") niet helemaal meer in de achttiende eeuw en hebben ze een website. Daarop staat het keurig uitgelegd.

Herkenbaar

Veel dingen van Normaal kunnen de Staatkundig Gereformeerden wel degelijk waarderen. Bijvoorbeeld dat Normaal in het dialect zingt en zich niets aantrekt van ‘wat de Randstad Oost-Nederland oplegt. "De belevingswereld van de muzikanten is herkenbaar en uit het leven gegrepen", aldus de site van SGP Staphorst.

Maar de teksten vinden de Staatkundig Gereformeerden grof, plat en onverschillig. Daarbij vinden ze dat de nummers van normaal een leefstijl uitdragen ‘waarin de zin van het bestaan niet in een positief daglicht staat’. Met andere woorden: de Achterhoekse heren zingen te veel over feesten en zuipen en te weinig over God.

Høken

Kenmerkend voor Normaal is het begrip høken. De SGP beweert dat dat is afgeleid van hokken, ongehuwd samenwonen. Daar zijn ze tegen. Ook zou het ‘luidruchtig en lallend feesten met veel bier’ kunnen zijn. "Of het nu om hokken gaat, of om feesten, in beide gevallen schrijft de bijbel een volslagen andere leefwijze voor."

Dat is duidelijk. Normaal wil feesten en samenwonen. Daar houden SGP’ers niet van. Dat mogen ze. Maar misschien kunnen ze beter watjes in hun oren stoppen en het wat minder gelovige deel van hun dorpsgenoten hun avondje uit gunnen.

1 opmerking:

Paul zei

Wat een slap gelul! Høken is hetzelfde als samenwonen? hahaha
Eerst weten, dan roepen.
Dat is het probleem met veel mensen in dit land, overal een mening over, snel een oordeel vellen en overal op neer kijken en ondertussen vergrijpt de pastoor zich aan een knul van acht en is het dorp bedropen in incest en inteelt! Walg van dit soort lui!!!