13 jan. 2010

Wat bezielt Balkenende?

Wat bezielt Balkenende?
Zijn kritische reactie op de door hem zelf ingestelde Commissie-Davids, roept de vraag op: wat bezielt premier Balkenende?

Woedend
Gisteren distantieerde Balkenende zich van de belangrijkste conclusies uit het onderzoeksrapport van de Commissie-Davids. Coalitiegenoot PvdA reageerde woedend op de reactie van Balkenende. Na een spoedvergadering liet fractievoorzitter Mariëtte Hamer weten dat de premier niet namens de PvdA-bewindslieden heeft gesproken.

Nieuwe reactie
De sociaal-democraten eisen dat Balkenende met een nieuwe reactie komt. Hamer gaf vandaag aan te verwachten dat de premier het ontstane beeld rechtzet en "dan zegt wat dit kabinet vindt".

Topoverleg
Woensdagochtend kwamen Balkenende en de beide vicepremiers Bos (PvdA) en Rouvoet (ChristenUnie) in Den Haag al voor topoverleg bijeen. Volgens de NOS zou het gesprek moeizaam verlopen.

Uitgeregeerd
In Netwerk spreken CDA-prominenten Anton Zijderveld en Willem Aantjes over een klunzelige reactie van een man die de regie kwijt is of de vlucht naar voren van een uitgeregeerde minister-president die aanstuurt op een breuk?

Kerk annuleert begrafenis van homo

Oud 13 augustus 2007 De High Point Church in Texas heeft de begrafenis van een homoseksueel op het laatste moment geannuleerd. Een kleine 24 uur voor de dienst kwam de kerk achter de geaardheid van de overledene, waarna de mis rigoureus geschrapt werd.

De dode, Cecil Sinclair (46), overleed een paar dagen geleden aan een infectie die hij opliep tijdens een operatie. Toen de kerk ontdekte dat Cecil in zijn testament zijn levenspartner als nabestaande noemde, werd de mis geschrapt.

De voorganger van de baptistenkerk, Gary Simons, maakte de keuze toen hij foto's onder zijn neus kreeg van 'mannen die elkaar kusten en knuffelden'. 'We houden van de familie, maar volgens de kerk is homoseksualiteit fout. Hadden we de dienst wel door laten gaan, dan zou dat de schijn hebben gewekt dat we dergelijk gedrag goedkeuren', aldus de predikant.

De commissie W. M. J. Davids brengt storm in de polder.

Get Microsoft Silverlight
Het zou leuk zijn als het iedereen nog ietsje duidelijker zou zijn. Daarom stel ik een simpel vraagje: Waarom wist ik zelf dat de powerpoint-presentatie van de toenmalige US Secretary of State Colin Powel voor de VN van A tot Z leugen en bedrog was, zoals de man zelf later ook toegaf daarmee zowel Britse premier Blair als POTUS (President Of The US) Bush43 dwingend te erkennen dat er beslissingen genomen waren op grond van onjuiste gegevens. Dat deze gegevens onjuist waren was ook bij de MIVD (Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst)bekend en die "genuanceerde" visie, namelijk dat er grof bedrog en leugens in het spel waren, werd ook aan de Nederlandse Regering doorgegeven. Zij zullen daarvoor ongetwijfeld gebruik gemaakt hebben van dezelfde open bronnen die ik ook geraadpleegd heb. Spionnetje spelen is niet zo moeilijk of ingewikkeld als James Bond wil doen geloven. Je kunt het zelf als je er wat tijd aan besteed.
Dat ik dat wist komt alleen, omdat ik met nauwkeurige aandacht de ontwikkelingen heb gevolgd en meerdere bronnen uit verschillende kampen raadpleegde en daar vervolgens met gezond verstand over nadacht. Er waren geen WMD's en geen raketten met kernkoppen in Irak en ook stond Irak niet op het punt enig land aan te vallen, wat in de voorgaande jaren natuurlijk wel eens anders is geweest. Ook waren Sadam Hoesein en Al Qaeda werkelijk water en vuur, al was het alleen al omdat Sadam een min of meer erkende secularist was die zelfs een Christen als minister in zijn kabinet nam. Er was geen regeringssteun voor Al Qaeda in Irak. Dat kwam pas later, na de "gewonnen" oorlog, zoals de algehele situatie na de val van Hoesein in Irak verslechterd is. Ja, het kan altijd nog erger.
Merkwaardig is, dat in de hier gegeven video VVD-er Frank de Grave zich op een gegeven moment op onduidelijke wijze beroept op Barack Obama (die is immers populair en dus noem je die even als zogenaamde medestander), er volledig aan voorbijgaand, dat de huidige POTUS van stonde af aan zich tegen de oorlog in Irak gekeerd heeft, op grond van dezelfde gegevens als ik, maar niet tegen de inval in Afghanistan was, een lijn die ik van het begin af aan heb gevolgd, hoewel ik Barack Obama toen nog niet kende.
Wat Frank de Grave wel moet leren, is dat er verschil is tussen de vorige en de huidige POTUS. Dat verschil beperkt zich niet tot de huidskleur, het intellect, de overtuigingskracht, de effectiviteit, de visie en de betrouwbaarheid. Waar Bush43 zei, dat wie niet vóór hem was, tegen hem was, verklaarde Obama zich glashard tegen hem, op een moment dat je daar in de USA niet bepaald populair mee werd.
Tja, een rechtsgeleerde hè?
Hij kende zijn zaakjes.
Balkenende kiest niet tussen de visie van Obama of die van Bush, maar tussen Sadam Hoesein of Bush43. Die kortzichtigheid dat er geen andere keuze mogelijk was, moest wel desastreus zijn.
Waar Balkenende ook nog even aan voorbij gaat, is, dat dezelfde Bush een wet liet aannemen die hem als POTUS machtigt, zonder voorafgaande toestemming van Senatoren en Afgevaardigden, een invasie á la Irak in ons land te ondernemen, zodra een Amerikaan berecht dreigt te worden door het internationaal gerechtshof van de VN in Den Haag. Let wel: om de berechting van één Amerikaanse oorlogsmisdadiger te wreken, worden minstens een miljoen Nederlanders gedood en een totale oorlog met de EU aangegaan.
Vreemd dat de Balkenende-vleugel van het CDA en de gehele VVD hun voorkeur hebben uitgesproken voor John McCain als President, wetend dat deze presidentskandidaat Europa de "aartsvijand van de VS" noemde en verklaarde nooit van zijn leven ooit in gesprek te willen gaan met een sociaal-democratische Europese premier, zoals bijvoorbeeld die van het Koninkrijk Spanje, die hij gemakshalve de President van dat land noemde, omdat een koning niet in zijn virtueel concept van het Europees communisme past. Want Bijstandswet, AOW en een betaalbare ziektekostenverzekering, dat is allemaal puur communisme in de Amerikaans Republikeinse opvatting. Dit is de kern van al dit ultra-rechts gekonkel, dat je iets bedenkt en dat dan tot absolute en onaantastbare waarheid verklaart, volstrekt in strijd met de werkelijkheid, zonder het te checken. Spanje is dus geen Europees koninkrijk, want dat past niet in de visie van Amerikaanse conservatieven en lui als Balkenende vinden het Amerikaanse conservatisme hartstikke makkelijk en dus wel lekker.
Daarom probeerde Balkenende in Italië populair te worden door te vertellen dat hij het absoluut oneens is met de Nederlandse wetgeving en daar ook nooit enige steun aan gegeven heeft. Laat me heel weloverwogen dit zeggen: de "President of the Netherlands" is a fucking idiot! Het wordt dan ook tijd dat er aan de bijkomende schade van het poldermodel paal en perk gesteld worden. Balkenende is een eigentijdse Mussert. Je zou hem eigenlijk tijdig op moeten hangen, uiteraard na een deugdelijk proces, om nog veel meer schade door achteloze verspilling van duizenden mensenlevens te voorkomen.
Kijk, ik betreur de dood van hysterische jodenhaters, en dat is vrijwel de voltallige bevolking van Irak, niet. Ik ben er niet blij mee, omdat het niet nodig was. Er zijn andere middelen om mensen tot rede te brengen, om de eenvoudige rede dat het mensen zijn zoals wij en derhalve beschikkend over dezelfde gevoeligheden.
Wat wij nodig hebben is een globaal bewustzijn van medemenselijkheid.
Dat leidt tot meer en noodzakelijke zorgvuldigheid.