10 jun. 2010

Is de VVD met Mark Rutte spekkoper?


Hij heeft gewonnen, maar kán hij ook winnen?
Als de VVD wil regeren zijn ze aangewezen op het CDA en de PVV en daar begint de ellende al mee. Samenwerken met de PvdA kan hij vergeten, want daarvoor is Job Cohen veel te sociaal. Nee, met nog rechtser kornuiten uit het CDA dan Balkenende al was - die zijn er óók - komt een rechtse coalitie op 76 zetels en dan gaat het niet meer om die frisse vrijgezel en lijsttrekker Mark Rutte, maar om de praktische politiek. Zo'n coalitie is niet een beetje rechts en daarin kan het CDA niet meer een middenpositie claimen.
Laten we beginnen met de financiële hervormingen, daar kan dan geen sprake meer van zijn, behalve dat er fors bezuinigd gaat worden. Dan heb ik het niet over de kunsten die weggevaagd worden, want dat is marginaal en slechts een uiting van een beeldenstormers-mentaliteit en ongeveer 20 keer zoveel zal uitgegeven worden aan nieuwe gevechtsvliegtuigen, waarmee natuurlijk in het buitenland flink gebombardeerd en geschoten moet worden.
Veel ingrijpender is de huurverhoging om huren even onbetaalbaar te maken als kopen. Dat kan de gemiddelde huurder natuurlijk niet betalen en met de dan heersende bezuinigingsdrift zal de overheid geen zin en geen geld hebben om compensatie te geven. Dan krijg je dus uitzettingen, terwijl er tegelijk al bezuinigd wordt op de opvang van daklozen, als daar trouwens nog iets van overblijft. Met 50% leegstand en verloedering van huurhuizen, waarbij de corporaties per saldo hetzelfde blijven verdienen en met twee miljoen nieuwe daklozen onder de bruggen, zal de rechtse coalitie dik tevreden zijn. Dan valt het nog mee, zullen ze zeggen en wie mooi wil zijn moet pijn leiden. Als het gaat vriezen zetten we de verwarming wat hoger en intussen komen we goedkoop van de vergrijzing af.
Maar we gaan natuurlijk ook uit de EU, grenzen dicht en een nieuwe munt die vervolgens aan een gierende inflatie wordt overgegeven, omdat we geen exportpositie meer hebben en de havens met de transportsector niet meer meedoen. Dat kost geld, maar dat geeft niet, omdat je dan gewoon verder gaat bezuinigen en door de sociale voorzieningen (klaploperscultuur) af te schaffen. Zo kom je ook van je gehandicapten en chronisch zieken af.
Tja, daar knapt het land wel van op.
Omdat onze banken en bedrijven vrolijk kunnen blijven gokken en frauderen, terwijl overal elders goed toezicht en regulering wordt uitgevoerd, raakt Nederland zakelijk en politiek volstrekt geïsoleerd. Van alle banken kun je de Nederlandse het minst vertrouwen omdat die geen regeltjes hoeven na te leven. We verdienen nu nog 70% van ons totale inkomen aan onze buitenlandse relaties en dat kun je dus doorstrepen. Dat geeft niet wat ontslagbescherming vervalt om de jeugdwerkloosheid te bestrijden en zodoende raken alle wat duurdere werknemers, de 45-plussers, hun baan kwijt. Tja, die hebben hun kans gehad. Weg ermee. Het is wel sneu dat ook het sociale vangnet is wegbezuinigd.
Als er toch geen werk meer is, behalve voor de uitvaartondernemingen, helpt bezuinigen alleen ook niet meer, maar moeten er ook belastingverlagingen komen voor hen die nog steeds loon verdienen. Dat is om de economie aan te jagen en dat zal niet helpen. Maar er is hoop want zo'n crisis moet je laten uitwoeden en dan zorgt de vrije markt al en jawel er zijn inderdaad nog Egyptenaren overgebleven, evenals Romeinen die ook zo'n crisis hebben meegemaakt waardoor het Romeinse Rijk in een dipje kwam, maar kom je tegenwoordig nog Neanderthalers tegen? Nee, dus die vrij markt en het afschaffen van alle regeltjes is toch niet alles. Je zou dus waarachtig weer naar de VOC-mentaliteit van Balkenende gaan verlangen.
Dus komt Wilders dan met het voorstel om Antillianen en(kut)Marokkanen te verkopen op slavenmarkten in het buitenland, omdat de kopvoddentaks uiteindelijk niet veel blijkt op te brengen. En we gaan ook in tulpenbollen speculeren om buitenlandse criminelen hun geld bij ons te laten witwassen. Dan krijgen we meteen ook een nog steviger marktpositie met onze Nederwiet en synthetische drugs. Voor Europa gaat dan echt te ver en onder dreiging van militair ingrijpen krijg je bonje in het kabinet en nieuwe verkiezingen. "Oorlog is juist goed voor de economie," zegt Rutte en dat hoor je in conservatieve kringen wel vaker. Dan wijzen ze erop dat er voor de oorlog een crisis was en dat de economie zich na de oorlog herstelde. Het idee is, dat als je niks meer hebt, je alleen nog maar kunt groeien, dus zorg eerst dat je niks meer hebt. Zie? Je zult een conservatief nooit op enige diepgang of wat doordenken kunnen betrappen.
Maar er komen dan dus nieuwe verkiezingen. De dan heersende regeringspartijen zullen worden gedecimeerd, weggevaagd zeg maar, omdat het volk leergeld heeft betaald, maar dat is heel duur leergeld, omdat het land al na één jaar kabinet-Rutte met hongersnood te kampen heeft. Neem Zimbabwe als voorbeeld, dan zie je nu al hoe de politiek van zo'n kabinet uitwerkt. Dat komt niet gauw meer goed. Je moet gewoon nooit op rechts stemmen, dat is veel beter. Met spijt achteraf - de kennis van nu - schiet je geen donder op, want met de kennis van toen had je ook beter kunnen weten.
Het beroerde is ook dat Rutte thuis niemand heeft die hem corrigeert.

Waar het op neerkomt, is dat Nederland in feite voor een onwerkbare meerderheid heeft gekozen en vreemd genoeg heeft het CDA de sleutels voor een nieuw kabinet in de o zo bescheiden handen. Gaan ze over links of gaan ze over rechts? Als ze over rechts gaan, kunnen ze net zo goed de partij meteen opheffen, want die afwijking heeft Balkenende al teveel laten zien en anderzijds is een minder radicaal rechtse koers niet te verkopen aan de PVV die ook onmisbaar is.
Ik denk dus dat het zover niet komt, omdat de combinatie VVD&PVV niet iets is om bij aan te schuiven.
Het idee van Mark Rutte dat samenwerking Van VVD&PVV met GroenLinks en D66 ook een optie is, kunnen we als volstrekt idioot terzijde schuiven. Als Wilders het woord "groen" hoort moet hij al overgeven. Het verschil met links en midden is te groot en dan zitten die twee partijen samen toch in een geïsoleerde minderheidspositie.

Het CDA zal juist behoefte hebben zich te herstellen door een meer sociaal gezicht te laten zien. Het Balkenende programma - alleen de KVP van Beel was ooit zo rechts - heeft ze teveel zetels gekost, dus zij staan het meest open voor onderhandelen over links. Het roer gaat dus om, te laat, maar nog zijn ze niet verloren als ze zich bescheiden aansluiten bij links.

Anderzijds, Wilders zag het al aankomen, zegt de PVV ook heel erg bereid te zijn om concessies te doen. Dat kan wel zijn, zodat de AOW-leeftijd toch omhoog gaat en er toch op de zorg wordt bezuinigd, maar sleutelbegrippen voor die partij zijn ononderhandelbaar, zoals het rigide anti-Europabeleid, het vreemdelingenbeleid en halvering van overheidsinstanties.
Het bevorderen van de grootschalige criminaliteit ven banken en bedrijven zal de VVD nooit opgeven, want het gangster-imago schijnt grote aantrekkingskracht te hebben op kiezers die daar het meeste geld aan kwijtraken. Die zien het liefst dat hun pensioen- en spaargelden door stinkend rijke patsers in het buitenland verbrast worden en hun aandelen en staatsobligaties goedkoper worden dan het behang bij de Hema.
"Economisch herstelbeleid" noemt Rutte dat. Een rare gedachte, want als je denkt dat het weer net zo "welvarend" zal worden als vroeger, toen de huidige crisis in de maak was en dat er daarvoor alleen maar bezuinigd moet worden op zaken die met het ontstaan van die crisis niets te maken hebben, dan geeft dat geen blijk van een helder inzicht.
Maar electoraal klinkt het wel aardig. Daardoor wordt de VVD de grootste partij in een flink deel van Nederland.
Nee, dat moet je Rutte nageven, dan heb je wel echt een kunstje geflikt. Hulde daarvoor. Het is alleen in praktische politiek niet vertaalbaar en dat is maar goed ook.
De VVD heeft zitten dromen in de oppositie na het uitvechten van een stel interne ruzies. Zelfs een beetje rondkijken wat er in de wereld gebeurt was er niet bij. Toen presidentskandidaat McCain ons, Europeanen de aartsvijanden van Amerika noemde sprak Mark Rutte prompt zijn voorkeur uit voor McCain en nam hij onnadenkend de reeds onomkeerbaar falende Bush-agenda over. Hij moet terug om zijn huiswerk te maken, niet op de bank, maar aan zijn bureau bij een boekenkast die niet gevuld is met ideologisch conservatieve werkjes van Edmond Burke maar met nuttige boeken die handelen over de werkelijkheid. Dan zou Nelie Kroes intussen zijn partij naar een herkansing kunnen leiden.