3 sep. 2010

Onverbeterlijk eigenwijs


Kennelijk ben ik vrij vaardig in het inschatten van de politieke realiteit in Nederland. Wat zonder uitzondering voor alle commentatoren als een (mogelijk gespeelde) verrassing komt, zie ik meteen al aankomen. Voor mij is de ontwikkeling die zich voordoet, verre van verrassend, hoewel "rechts Nederland zijn vingers zou aflikken bij wat er reeds op papier stond". Toen op vrijdag, voordat Rutte zich na de denkpauze voor VVD en PVV op het Binnenhof vervoegde, al liet vallen, dat hij zelfs niet wilde toegeven dat er weer onderhandeld zou worden. Dan zit het er niet in, want zulk een stilzwijgen - op de vraag of hij weer ging onderhandelen: "zelfs daarop geef ik geen antwoord" - is veelzeggend. Ik geef toe dat je wel enig gevoel voor nuance moet hebben en dan ben je niet geschikt voor de snelle journalistiek. Daarvoor, voor snelle journalistiek dus, moet je heel traag kunnen denken.
Nog steeds heeft de snelle journalistiek, die de Nederlandse media domineert, niet door, dat iemand, die voor zijn partij slechts 31 van de 150 zetels in de Tweede Kamer bestiert, niet gesteund wordt door het Ganse Nederlandse Volk.
Alleen iemand die 150 zetels bestiert, wordt gesteund door het Ganse Nederlandse Volk en dat hebben we nog nooit meegemaakt bij vrije verkiezingen, waarbij het niet wemelt van de buitenlandse waarnemers. Zelfs als er maar één kandidaat is, hebben we nog nooit een score van 100% gezien. Nou ja, laten we er geen doekjes omwinden, als het Ganse Nederlandse Volk werkelijk wil dat Mark Rutte onze volgende premier wordt, dan is er massaal fraude gepleegd bij de verkiezingen. Dan zou ik de enige zijn geweest die op GroenLinks gestemd heeft en is het mij niet gelukt Femke Halsema ertoe te bewegen op zichzelf of een geestverwant te stemmen. Ik vrees echter dat er verkiezingsfraude wordt gepleegd door het voor te stellen alsof Mark Rutte gesteund wordt door het Ganse Nederlandse Volk of, zoals ook wel gesteld wordt, het hele volk. Volgens de media is Rutte nog steeds de beoogd premier, maar volgens de wet is slechts een minderheid van 31 Kamerleden het daarmee eens, zolang de overige volksvertegenwoordigers zich niet bij de VVD hebben gevoegd, wat in principe mogelijk is. Heel veel eerlijker is dhr. Wilders die zichzelf nu terecht opwerpt als de oppositieleider.
Inmiddels is in de peilingen van De Hond de PVV de grootste partij met 11 zetels winst, verliest de PvdA net zoveel als D66 en GroenLinks winnen en is de VVD kleiner dan de PvdA. Maar aangezien dit niet door verkiezingen bevestigd wordt, hoeven we daar geen rekening mee te houden. Ik geef het alleen aan om de verdeling onder het Nederlandse volk weer te geven. Er is geen sprake van eensgezindheid en toch moet ik nog opboksen tegen de grote media die geen duimbreed wijken in hun onwankelbare stelligheid dat zonder enige uitzondering iedereen op Mark Rutte gestemd heeft, doodsbenauwd als ze zijn om tot de "linkse kerk" gerekend te worden in een tijd dat het Ganse Nederlandse Volk geacht wordt te vinden dat in de publieke omroep en andere media slechts plaats is voor puur fascistische propaganda. Eén volk, één stem en een premier die regeert naar de aanwijzingen van dhr. Wilders. Dát is het beeld dat ons door de strot geduwd wordt en wie dat niet steunt moet voor z'n hachje vrezen.
Nou goed, wat is er tegen een minderheidskabinet van uitsluitend Wilders volgende VVD-ers zolang dat kabinet door het Ganse Nederlandse Volk gesteund wordt? Daar is tegen, dat die situatie geen steun vindt in de feiten van het verkiezingsresultaat. Het zou dus eerst moeten blijken in nieuwe verkiezingen, maar nieuwe verkiezingen worden niet gehouden, omdat het resultaat dient te voldoen aan het beeld dat de media, al dan niet gedwongen door vreemde machten, wensen te scheppen. In Nederland, waar de democratie nog niet is afgeschaft, zijn we eraan gewend om te stemmen naar ons eigen gevoel en inzicht. Ook als de bevolking werkelijk wettelijk verplicht is om op Wilders of Rutte te stemmen, wil ik dat eerst zien, voordat ik het geloof en dan doe ik dat nóg niet, zelfs niet als daarop de doodstraf staat.
Je moet een beetje eigenwijs zijn, nietwaar?
Nu Wilders oppositieleider is geworden en Verhagen is weggestuurd is er geen andere mogelijkheid meer volgens de media dan dat de VVD alleen gaat regeren en dus rekent men erop dat Mark Rutte meteen een regeringsverklaring kan gaan schrijven. Dat is uiteraard onzin, want wat de VVD wil stond al voor de verkiezingen op het Internet. Het Ganse Nederlandse Volk heeft dat kunnen lezen en volgens de media is dat wat het Ganse Nederlandse Volk wil. Het is mij werkelijk een raadsel waarom het Ganse Nederlandse Volk dan toch voor twee derde meerderheid op andere partijen heeft gestemd. Ikzelf, bijvoorbeeld, heb GroenLinks gestemd omdat iok met huin voorgestelde beleid meer overeenkomsten dan verschillen heb. Ik had de stellige indruk dat dit in een proces van vrije verkiezingen ook precies de bedoeling is, maar nu blijkt dat een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid te zijn en ik moet nog maar afwachten hoe dat juridisch uitpakt. De meeste mensen hebben natuurlijk stiekem op een andere partij dan de VVD gestemd of ze hebben braaf de Nationaal Socialistiche Beweging van dhr. Wilders gesteund. Ik ben ontzettend benieuwd naar welk land ik nu word uitgewezen. Ik hoop dat het niet Israël maar Engeland zal worden, want ik spreek de taal en in het zuidwestelijke puntje wonen leuke mensen, die gewoon een haas uit het gras trekken, het de strot doorbijten en dan vriendelijk vragen of je ook een stukje wilt. Het aardige is ook dat niet het Ganse Britse Volk etnisch geregistreerd wil worden. Het is daar, net als in Israël, heel gewoon om eigenwijs te zijn en je stemt er op een persoon, niet op een partij of beweging.
Het Nederlandse systeem, waarbij er geen man overboord is als de lijsttrekker onder de bus komt, vind ik wel beter, maar dat geldt dus niet meer.
Jammer.
Ik had graag gezien dat mijn stem óók telt en volgens mij vindt onze geliefde vorstin dat ook prima. Maar als Rutte dus niet de volgende premier wordt, in weerwil van het Ganse Nederlandse Volk dat niks anders wil volgens de media, dan komt dat omdat ik persoonlijk - en kennelijk als vergeten enige - het er niet mee eens ben en dat ik de eigenwijze mening ben toegedaan dat ook andere partijen samen een regering met een meerderheid in de Tweede Kamer kunnen vormen.

Immigratie is noodzaak


De Zweeds rechter verbiedt een racistisch verkiezingspotje voor de islamofobe Zweeds Partij die tot op heden niet in het parlement vertegenwoordigd is. De Deense Nationalistische zusterbeweging (Zweedse Partij (SP)) van Wilders roept er schande over, alsof haat zaaien met een valse voorstelling van zaken tot de vrijheid van meningsuiting zou horen. Wat noem je dan nog fraude? Het spotje is ook in Denemarken geproduceerd, want geen enkele Zweedse firma wilde er z'n handen aan vuilmaken en het Deense bedrijf heeft er achteraf spijt van.
De centrale bank van Duitsland ontdoet zich van zijn omstreden bestuurslid Sarrazin, schrijver van een kritisch boek over het immigratie- en integratiebeleid en vanwege uitspraken die zowel anti-Semitische als islamofobe elementen bevatten. De bank is bang voor imago-schade.
Wilders gaat hoogstwaarschijnlijk in Nederland niet de nieuwe regering dirigeren, maar SGP, VVD en PVV blijven afstevenen op een ultrarechtse broederschap. Tot eer van God sluit de SGP een pact met de antichrist en de duivel.
Met al deze oprispingen van haat en onverdraagzaamheid, die deels ook wel weer gecorrigeerd worden, geeft Europa echter aan dat een deel der Europeanen hunkert naar opheffing van rechtstatelijkheid en de voorkeur geeft aan een autoritair bewind, zonder vrijheid van godsdienst, al dan niet als theocratie, overeenkomstig dat wat men aantreft in de meeste islamitische landen. Er is sprake van een trend van anti-islamisering die in niets van islamisering verschilt. Het zou natuurlijk veel prettiger zijn als de rechtshandhaving en staatsvorm blijft zoals die is, open, democratisch, vrij en met gelijke rechten en plichten voor iedereen.
Dan heb je Frankrijk dat een probleem met Roma schept door er een paar honderd wederrechtelijk het land uit te zetten. Kijk, als die lui zich niet braaf aan de wet houden dan pak je dat toch aan? In plaats daarvan toont de overheid dat wetgeving er totaal niet toe doet. Het wordt gewoon het recht van de sterkste en de sterkste is de staat, basta.
Intussen landt er in Italië zo'n omhoog gevallen woestijnrat met een ruiterschare van vijftig magnifieke paarden, om te vertellen dat heel Europa bij het wereldkalifaat wordt ingelijfd. Maar de man is al sinds lang bekend net zo'n schertsfiguur als zijn Italiaanse vriend en gastheer te zijn, doch als eigenaar van God, land en volk van Libië ben je natuurlijk wel poepierijk, dus wie doet je wat?
Erdogan, de baas van Turkije, roept dat Turken in Europa niet mogen assimileren en legt ze dienstplicht op in het Turkse leger waarvoor ze de eed van trouw aan Turkije moeten zweren en Marokko heeft een apart ministerie om de uit Marokko afkomstige Europeanen te regeren, ook al zijn die nog nimmer in Marokko geweest. De meeste Nederlandse Marokkanen vinden hun land van herkomst wel leuk om er met vakantie te gaan, wat het waarachtig ook wel is, maar ze voelen zich er toch niet thuis.
En dan heb je natuurlijk de economische vluchtelingen, alsof we er van degenen die voor oorlog en onderdrukking vluchten nog niet genoeg hebben. Ja, er is alle reden om een stevig immigratie- en integratiebeleid te voeren, maar mag het asjeblieft wel met respect en rechtvaardigheid? Wat kan daar mis mee zijn?
Andere landen die al veel langer in trek zijn en meer ervaring hebben als immigratieland hebben in de loop der jaren een behoorlijke wetgeving ontwikkeld, die moet garanderen dat de nieuwe burgers in staat zijn zich behoorlijk aan te passen zonder van sociale ondersteuning afhankelijk te zijn. Zo heb je bijvoorbeeld de Amerikaanse GreenCard als eerste stap naar het Amerikaanse burgerschap. Zorg dat je de taal leert en wat van het land en haar geschiedenis en instellingen af weet. Het idee dat we vreemdelingen die geen of heel weinig scholing hebben genoten een menswaardig bestaan kunnen bieden is een illusie, dus dat is een heel redelijk criterium en mensen die vijandig staan tegenover onze leefwijze hebben bij ons uiteraard ook niets te zoeken. Je moet dus wel selectief zijn, maar immigranten hebben we domweg keihard nodig en dat versterkt juist onze economie.
De cijfers in het grafiekje boven zijn Duitse gegevens in de VS duikt nog een ander verhaal op:

New Evidence Shows the Latest Immigrants to America Are Following in Our History’s Footsteps

By Dowell Myers, John Pitkin

A new study shows that immigrants to the U.S. are assimilating at high rates, most notably by becoming citizens and homeowners in the first 18 years of residency. Among the findings:

  • Only 9.3 percent of Latinos who were recently arrived owned homes in 1990, but the number surged to 58 percent by 2008.
  • High school completion and earnings also are rising. The share of foreign-born men earning above low income, for example, rose since 1990 from 35 percent, when they were recently arrived, to 66 percent in 2008, when they were longer settled.
  • Immigrant children—especially among Latinos—have higher rates of attainment in education and occupation than adult immigrants, who have less access to education as newly-arrived workers.

Ultimately, the longer immigrants are in the U.S., the more integrated they become, a fact that remains consistent across the nation, regardless of whether they came from Mexico and Central America or from other countries. Click here to the the full study based on numbers from the most recent U.S. Census, including an in-depth analysis of nine states.

Download "fast facts" on America's lastest immigrants (pdf).

Bloed aan de paalToen oud-partijleider Bolkenstein mede het burgerinitiatief "Uit Vrije Wil" lanceerde, kon hij niet bevroeden dat zijn VVD zich daar in haar geheel tegen zou verklaren.
't Kan verkeren.
Het voorstel behelst de wettelijke mogelijkheid tot euthanasie, ook als er van langdurig en ondraaglijk lijden geen sprake is. Het aantal mensen dat een snelle dood zoekt door van daken te springen of zich voor een trein te werpen zou dan afnemen. Dat bespaart een hoop overlast, nietwaar? Sinds de verkiezingen bestaat er een Kamermeerderheid voor zo'n wetsvoorstel, maar als de VVD haar steun onthoudt, vervalt die.
De SGP-fractie gaat gedoogsteun geven aan een regeringspolitiek van PVV, VVD en CDA, dat was al toegezegd maar nieuw rechts wil oud rechts ook echt blij maken met een sjiek cadeautje zodat er een moratorium komt op maatregelen op medisch-ethisch terrein.
Je zou kunnen verwachten dat de gehele gezondheidszorg dan verboden zou worden, maar dat schijnt toch wel mee te vallen, al is de bedoeling ernstig genoeg.
Voor de SGP is het een gruwel in hun ogen, dat steeds minder mensen sterven door een open benadering van medisch-ethische en seksuele kwesties en zij betonen zich furieuze tegenstanders van het bestrijden of voorkomen van tot nu toe ongeneeslijke ziektes, onder meer door de veelbelovende ontwikkeling van het stamcel-onderzoek.
Wereldvreemde ideeën, zou je zeggen, maar daar laat de SGP zich juist op voorstaan. Niet alleen dient het aantal abortussen drastisch te worden verhoogd, zoals dat in alle landen gebruikelijk is waar abortus taboe is, ook dienen abortussen weer met breinaalden of kleerhangers illegaal in vieze schuurtjes plaats te vinden, om het aantal sterfgevallen door complicaties te verveelvoudigen en het beroep van "engeltjesmakers" in ere te herstellen. Alles is beter dan een gebrek aan wanhoop, dood en verderf, want dat doet het verlangen naar een stil en gerust leven in de eeuwige zaligheid toenemen. Zodoende gaan de mensen dan weer naar de kerk en stemmen er daarom meer mensen op de SGP.
Dat is het idee.
De in fundamentalistische kringen heersende islamofobie stond bij voorbaat al garant voor steun aan de Nationaal Socialistische Beweging van dhr. Wilders, hoewel men verder wil gaan dan de geblondeerde schijtluis met homofobie en de SGP het uitroeien van de "moordenaars van Christus" ook graag zou hervatten. Maar je kunt niet alles hebben. Dus het moratorium op maatregelen op medisch-ethisch terrein is eigenlijk maar een troostprijs. Er zullen zeker mensen onnodig sterven door dit beleid en het aantal zelfmoorden zal niet afnemen, zoals anderszins te verwachten zou zijn geweest.
In de VS gaan Christelijk fundamentalisme en ongelimiteerde moordzucht al veel langer hand-in-hand.
Denk nu niet dat wij achter lopen, want zij gaan domweg de andere kant op, terug naar de donkerste middeleeuwen inclusief heksenjacht, bezweringen en het afkeuren en uitbannen van wetenschap. "Wie gelooft dat E=MC², houdt op met Bijbellezen", beweert men.
Kennelijk maakt deze opvatting snel school in conservatieve kring en gooit de hierdoor zeer verontruste VVD het roer nu snel om.