2 sep. 2010

Nee, niet te snel beslissen!


Haastige spoed is zelden goed. Dat weet je nietwaar? Daar is het CDA, als er rond bepaalde punten in de besluitvorming problemen rijzen, geheel op ingesteld. Dan dient een beslissing te worden uitgesteld, zelfs als die beslissing al genomen is. Dat weten we bijvoorbeeld van de besluitvorming over Afghanistan. De beslissing was genomen met een ruime meerderheid, dat we niet zouden doorgaan met oorlog voeren tegen de Taliban. Daar was ook een hechte meerderheid in de Tweede Kamer voor en dat veranderde niet in de loop der tijd. Maar toen de PvdA dat dus ook niet wilden heroverwegen, niet aan dat dode paard wilden sjorren en alleen over andere, mogelijk wel levensvatbare opties wilden praten, viel het kabinet Balkenende en werden de PvdA-ers als draaiers aangewezen, vanwege hun standvastigheid.
Natuurlijk vond Het Ganse Nederlandse Volk dat schandelijk van de PvdA, daar was iedereen in de media het over eens, bang als ze waren om bij de "linkse kerk" gerekend te worden. Als je vasthoudt aan eenmaal genomen besluiten, ben je een draaikont, besloot gans Nederland als enige land ter wereld.
Het was een uitvinding van Balkenende persoonlijk en zo zie je maar weer waarin een klein land..., een hardnekkige, kleine man zelfs, die ook nog, net als Maxime Verhagen met zijn "versleten nekwervels", heel lastig in zijn eigen lichaam zit.
Met Camile Eurlings hadden we dat ten aanzien van zijn kilometerheffing, een meerderheid in de Tweede Kamer en een instemmend kabinets-besluit, hoewel Balkenende er niet voor warm liep, dus toch nog even naar de ANWB om een soort selectieve volkstelling te houden en die waren er, tegen de verwachting in, óók voor. Toch kwam de wet er n iet, omdat de minister, om onnaspeurlijke redenen of "een fluitje van de baas", op zijn schreden terugkwam. Niemand noemde dat draaien, want dat is voorbehouden aan de "linkse kerk".
Maar inderdaad, waarom zou je het Ganse Nederlandse Volk niet to zijn recht laten komen, want dat zijn 1,2 miljoen stemmers, terwijl van de allochtonen nog niet de helft naar de stembus gaat, een verwaarloosbare half miljoen. Het Ganse Nedderlandse Volk echter bestaat naast het CDA uit VVD- en PVV stemmers en worden aangevuld door lieden die eigen kanalen hebben, buiten de mainstream-media die immers allemaal in handen zijn van de "linkse kerk". Eigen kanalen van het Ganse Nederlandse Volk dus, dat zijn er nogal wat. Het NRC noemt er enkele:
Extreemrechtse provider voor sites die door andere providers geweerd worden vanwege discriminatie of haat zaaien.
www.eigenvolkeerst.com

„Inlichtingendienst” voor verdachte, terroristische moslims.
www.virtueelvaderland.nl

Website van de (niet bestaande) Stichting Onderzoek Extreme Stromingen, gericht op extreemlinks.
www.antifa.nl

Moskeedatabank, waarin alle moskeeën in Nederland met adres.
www.moskeedatabank.com

Informatiesites over de „linkse kerk” en de „schreibtischmörder van de linkse media”.
www.linksekerk.nl
http://geocities.com/mediacontrole
www.politiekincorrect.com
www.zemblabla.nl
www.spg.8m.net

Anti-islam/moslimsites.
www.multikulkrant.net
www.eurabia.net
www.dewanand.com
www.dutch.faithfreedom.org
www.mujahedin.org
www.eurabia.net
http://members.lycos.nl/generaalpardon

(Extreem)rechtse persbureaus en internet-televisiestations die vertellen wat de „linkse media” verzwijgen.
http://nl.altermedia.info
http://nl.novopress.info
www.dogmatv.nl
www.contrasttv.nl

Site van de rechtse „onderzoeksjournalist” Peter Siebelt, onder meer over „het linkse front”.
www.petersiebelt.nl

Site waar met karikaturen de spot gedreven wordt met moslims.
www.gregoriusnekschot.nl

Verzamelplaatsen voor discussie over, en kritiek op, de „linkse maffia”, de „zogenaamde multiculturele samenleving”, en „criminele allochtonen”.
www.hetvrijevolk.com
www.polinco.net
www.uitgesproken.com
www.uitkijk.net
www.frontaalnaakt.nl
http://fokdiscussie.6.forumer.com/index.php

Islamofoob weblog.
www.shadned.web-log.nl

Webshops en postorderbedrijven met extreemrechtse en neonazistische parafernalia en (extreem)rechtse internetboekhandels.
www.houdenvannederland.nl
www.nieuwrechtswinkel.nl

Sites met racistische- en nazimuziek.
www.djpanzerfaust.com
www.standrecht.com
www.nationaalrevolutionair.com

Internetradio met nazistische muziek.
www.roephetnoorden.nl

Extreemrechtse (discussie)sites met fascistische en neonazistische bijdragen.
www.stormfront.org
http://forum.skadi.net
http://forum.grossdeutsches-vaterland.net
www.thephora.net/forum/forumdisplay.php?f=84

Internetsites van extreemrechtse, (volks)nationalistische, nazistische en fascistische (politieke) groeperingen.
www.nieuwenationaleeenheid.com
www.nieuwrechts.eu
www.nationalealliantie.com
www.nvu.info
www.vnn.nu
www.nationaalcollectief.org
www.dietsekameraden.com


Dat en "brave" lezers van de fundamentalistisch Calvinistische pers zijn óók kiezers die "respect verdienen" en daar moet je toch allemaal ernstig rekening mee houden?
Persoonlijk vind ik dat niet. Je moet ze in de gaten houden en meteen vervolgen als ze de wet overtreden, maar je moet ze niet vervolgen omdat ze hun mening uiten, wat niet zeggen wil, dat je henzelf of hun mening moet respecteren. Dergelijke groeperingen verdienen geen respect, net zoals de Nationaal Socialistische Beweging van dhr. Wilders en de man zelf geen respect verdienen en net zomin als politieke islamisten of andere radicale ideële of godsdienstige doordrijvers van geperverteerde ideologieën respect verdienen. We moeten het nog maar eens repeteren:
De Eerste Wet van Pointer luidt: Integratie zonder assimilatie is infiltratie; de Tweede Wet van Pointer luidt: Democratie is een zelf-hulp organisatie en de Derde Wet van Pointer luidt: Alleen de tolerante medemens verdient getolereerd te worden.
Ik zal dus niet dicteren hoe een democratie moet werken, maar in Nederland hebben we een aantal wetten en verdragen om de democratische voorgang van ons bestuur te laten voortduren en bewaken. Daar moeten we ons aan houden en zoals dhr. Aantjes naar voren bracht, hebben ook politieke partijen als het CDA een grondslag, zoals dat ze geen democratische partijen zullen uitsluiten. Echter, zegt hij, de "PVV" is geen democratische partij. Daar heeft hij natuurlijk volkomen gelijk in en hij vindt onze geliefde vorstin aan zijn zijde als ze een een keer zegt dat we intolerantie niet moeten tolereren. Aantjes vindt dus dat het CDA nooit aan deze formatiepoging had moeten beginnen en noemt de 18 ermee instemmende fractieleden dan ook de "18 dissidenten". Slechts 3 fractieleden zijn er loyaal aan de beginselen van de partij.
Eén daarvan is de mede-onderhandelaar Ab Klink. Dat is dus één van de zeer weinigen die met detailkennis weet waarop het uitdraait en hij heeft gewacht met zijn bezwaar, totdat hij dat ook werkelijk zag gebeuren, waarop hij zijn handen ervan aftrok.
Daarmee is het idee, dat de gedachte regering via aanvullende gedoogsteun kon rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer van tafel, wat de verdere besluitvorming ook moge zijn en bovendien heeft hij nog minstens 2 medestanders in de fractie en kunnen we erop rekenen dat er nog meer uit de kast zullen komen.
Tja, het is wel allemaal precies zoals ik het voorspeld heb, maar dat moet nu eenmaal zo gaan in de Nederlandse politiek. Over rechts kon het niet, dat wisten wij, het meer pientere volksdeel, van tevoren, maar je moet het proberen, omdat rechts nu eenmaal zoveel gewonnen heeft bij de verkiezingen, hoewel rechts dus geen meerderheid heeft. Dat moet je domweg glashard aantonen.
Als je het niet probeert, krijg je daar later gezeur over en nu is het aangetoond, wat het verdere verloop van het Opstelten-proces ook zal zijn. Het geeft ons ook een kijkje op het uiterst trage bevattingsvermogen van rechtse politici, want ze hadden de lijdensweg best kunnen bekorten en met veel minder schade, door met de moeilijke puntjes te beginnen en dan te zeggen"tot hier en niet verder", zoals de PvdA heeft gedaan, toen de piketpaaltjes van de VVD niet verplaatst konden worden. Dat is heel legitiem van de VVD en de PvdA. Als je het na een eerste verkenning niet ziet zitten, moet je er niet aan beginnen, een standvastigheid die het CDA volkomen vreemd is, ook al wilden mijn eigen partij GroenLinks en D66 dan nog wel even verder gaan, omdat ze minder in het brandpunt van Rutte's joyeuze corps-retoriek over de hekel zijn gehaald.
Maar tussen GroenLinks en de VVD zijn de verschillen eveneens te groot en zeker nu de VVD een brandende liefde voor de autoritaire Nationaal Socialistische Beweging van dhr. Wilders heeft getoond. Men mag verwachten dat de VVD in haar beginselprogramma opneemt, dat ze in geen geval nog met een democratische partij wil samenwerken, omdat dit onvoldoende bijdraagt aan de haat tegen de "linkse kerk" en de polarisatie waar de VVD het van moet hebben. Daarmee hobbelt de VVD, zoals altijd, tien jaar of meer achter de ontwikkelingen in de VS aan. Net als wijlen Anton Mussert en de tegenwoordige radicale Jihadisten, zijn ze wat traag in de ontwikkeling van hun ideologie, zodat ze zelfs de boot missen als hun grote kans komt en dan heeft Rutte - voor zover we weten - nog niet eens een tante die hem dag en nacht terzijde kan staan.
Het is wat sneu hè?
Progressief Nederland heeft zich heel beschaafd opvallend koest gehouden, wetende dat pogingen over rechts geen kans van slagen hebben en dat een CDA dat volledig de weg kwijt is, alles doet om zoveel mogelijk te verliezen. Sommigen zeggen dat Cohen doortastender had moeten zijn om met de VVD zaken te doen, d.w.z. het dictaat van de tegenstander, de VVD met één stem meer in de Kamer, had moeten volgen met een loyale poging om medestanders ook tot dat kiezersbedrog te verleiden. Dat heeft Cohen uiteraard moeten weigeren, ook als een poging over rechts wel kansrijk zou zijn geweest. Maar Job had het makkelijker, olmdat het vervolg zich liet uittekenen, zoals ik gedaan heb. Het proces over rechts zou de grootste tegenstanders, VVD en PVV, buiten spel zetten en het CDA sterk verzwakt in het progressieve kamp doen belanden. Dat had Cohen ook beloofd: hij streeft naar een zo progressief mogelijk kabinet. Anders hoeft het voor hem niet, geen gedraai.
Intussen staat de bejubelde en o zo triomfantelijke superwinnaar, leider van de kleinste Grootste Partij van Nederland ooit, Mark Rutte, die samen met Verhagen het Ganse Nederlandse Volk achter zich had - afgezien van de tweederdemeerderheid van kiezers die plotseling niet meer tot het Nederlandse Volk werden gerekend - in z'n niet door liefdevolle handen gewassen hemd.
Nu we echter gewend zijn aan het idee van een minderheidskabinet met gedoogsteun, doemt een heel ander perspectief op, namelijk een progressief minderheidskabinet van PvdA, GroenLinks, D66 en SP, eventueel aangevuld met de CU, dat op voldoende gedoogsteun van het CDA kan rekenen, met name als het om humane doch krachtige integratiepolitiek gaat. Ook Roemer, ogenschijnlijk het radicale linkse buitenbeentje, schijnt dat heel goed te begrijpen.
Het kost natuurlijk tijd om zover te komen, maar daar heeft Opstelten veel aan bijgedragen. Lof daarvoor. Het moet inmiddels mogelijk zijn en volgens mij is de weerzin van Ab Klink tegen de PvdA kleiner, dan zijn weerzin tegen de autoritair geleide Nationaal Socialistische Beweging. Daar zal het CDA het dan mee moeten doen, als die partij nog enig bestaansrecht wil overhouden, maar beter is natuurlijk een ommezwaai naar links, al zal Verhagen dat, vanwege zijn "versleten nekwervels", niet kunnen meemaken. Zeker niet Verhagen die een gruwelijke hekel heeft aan elke kerk - daar vind je hem niet - maar het meest aan de "linkse kerk".
Ik zit daar niet mee. U wel?
Je kunt er met Verhagen echter van uitgaan dat hij niet opgeeft en dat heeft ook z'n voordelen, als je verder gaande schade aan het CDA een voordeel noemt. Als ze nu kappen, komen we er nooit achter wat Ab Klink heeft doen afhaken, maar als de studie naar een eventueel regeer akkoord wordt afgerond en ten tonele verschijnt op het CDA-congres, dan weten we dat wel en zullen we nog van Ab Klink horen. Hij zal dus vervangen worden door een meer rechtse diehard om het klusje van Verhagen af te maken. Dan wordt het allemaal duidelijk wat Verhagen heeft ingeleverd om eventueel nog eventjes minister te blijven. Tot dat eindresultaat bekend is blijft de CDA-fractie bij elkaar en gaat Ankie Bijleveld optreden als secondant van Maxime Verhagen bij de onderhandelingen, die er toe moeten leiden dat alle bezwaren in het CDA worden opgelost. "Dat is wat het hele land van ons vraagt", zei de voorzitter Henk Bleker nog even.
Tja, het Ganse Nederlandse Volk dus weer.
Stemmers op andere partijen, als de VVD, de PVV en een deel van het CDA, horen daar niet meer bij, bij het hele land of het Ganse Nederlandse Volk, voor straf, omdat ze geen respect hebben voor de autoritair geleide Nationaal Socialistische Beweging van dhr. Wilders en diens wilde pogingen om de Nederlandse Rechtsstaat en de democratie om zeep te brengen.

Nochtans, geen reden tot ongerustheid.