10 feb. 2010

PvdA diep door de knieën om "eer" van Balkenende te reddenMoet de Tweede Kamer geïnformeerd worden door de Regering in zaken van oorlog en vrede?
Ja, kijk eh... dat is natuurlijk wel het beste, maar als een Minister President daar anders over denkt kan de PvdA daar goed mee leven.
Mag een Minister President valse informatie verspreiden om angst te zaaien teneinde het land zonder VN-mandaat en zonder steun van het volkenrecht een particuliere vuile oorlog in te slepen?
Nou nee, maar kijk, eh... daar mag je heel verschillende standpunten over hebben want wat er feitelijk aan de hand is doet er niet toe.

De Pers zegt het simpel maar duidelijk:

Zeur niet zo

In het politieke debat bestaan nog steeds ‘diepgevoelde verschillen’ over Irak en het kabinet ‘spreekt de wens uit dat verschillen in opinies door een ieder voluit gerespecteerd worden’. Vertaling: dit kabinet ligt totaal met zichzelf overhoop, maar zeur daar niet zo over, Geert Wilders, Femke Halsema en Alexander Pechtold.

Staatsrechtelijk maakt het kabinet er zo een knoeiboeltje van. Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor alle fouten van hun voorgangers, ook al kunnen ze daar persoonlijk niets aan doen. Maar het is onmogelijk om vast te stellen waar de huidige bewindslieden verantwoording voor dragen wanneer zij elk zo hun eigen opvatting hebben over wat er rond de Irak-oorlog eigenlijk is gebeurd.

‘We zitten er nog steeds en we hopen er te zitten tot mei 2011’, zo sprak het ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind, door Radio 1 gevraagd naar zijn gevoel over de dag van gisteren. Ook daarin wordt de coalitie onbeschaamder: het is langzamerhand een doel op zich geworden voor dit kabinet om ondanks alle conflicten níet te vallen. Hoeveel belangrijks daarvoor ook moet worden uitgesteld, welke zompige formuleringen daarvoor ook moeten worden verzonnen.