28 aug. 2010

De Roemer-variant opnieuw geprobeerd


Ik vind het helemaal niet gek van Emile dat hij zijn plannetje op tafel gegooid heeft. Je kunt er nu nog niks mee, omdat de VVD nog steeds in beeld is en Roemer met de VVD, dat gaat echt niet samen, want Job Cohen heeft er al onoverkomelijke moeite mee. Fijn, het komt vrijwel overeen met wat ikzelf vanaf het begin in mijn hoofd haalde en ook meteen op dit blog gegooid, maar de schijnformaties moeten nu eenmaal eerst wat uitzieken over rechts. Emile Roemer zorgt ervoor dat hij in ieder geval niet te laat of te laks is, wat Cohen verweten werd en zijn voorganger Marijnesen eveneens. Van het gezeur over Cohen word ik trouwens wel wat onpasselijk. Loop ik zelf zoveel harder? Welnee, je hoort de kritiek op Cohen alleen van uiterst trage denkertjes, die nog lang niet doorhebben hoe het spel gespeeld moet worden.
Kijk, rechts heeft lekker gewonnen bij de verkiezingen, dat staat buiten kijf. GroenLinks ook, D66 eveneens en de laatste twee partijen zijn echt niet rechts . Die partijen kunnen niet met de PVV, want als ze het zouden proberen bestaan ze meteen niet meer. De VVD, omdat die de grootste is geworden ook als een echte winnaar te beschouwen, schijnt met vrijgezel Rutte de aangewezen bedpartner te zijn voor de geheel geblondeerde PVV, maar wie speelt hier eigenlijk de rol van het domme blondje? Dat is vreselijk interessant om te weten, dus daarom wachten we op het door de PVV gedoogde minderheidskabinet, dat er hoogstwaarschijnlijk niet komt, maar dan hebben we iets tastbaars over de bedachte inhoud en waarop het dan afgesprongen is of bij de Tweede Kamer alsnog afspringt.
Dan weet je waar je aan toe bent met dit CDA, deze VVD en het mannetje Wilders waarvan we al het nodige weten en meer kan er niet bij.
Het kan niet anders dan desastreus zijn voor de twee partijen van het gezelschap. De conservatieven hebben nu al totaal geen kritiek op de Nationaal Socialistische Beweging van dhr. Wilders, die overigens geen fascist is omdat hij - voor zover wij weten - geen aanhanger is van een corporatieve staat, zoals die bij de vorige NSB en bij de naoorlogse KVP in navolging van Hitler hoog stond aangeschreven en daaraan hebben we de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie nog aan overgehouden, een concessie binnen zo'n rooms-rood kabinet om de AOW los te krijgen; "als het je niks meer kan verdomme, dan stem je toch op Romme?" hoorde je en dan klonk het van die vervloekte paapse kant: "liever dood, dan rood!" Daarna ging men dan gezellig onderhandelen om samen in het volgende kabinet te komen.
Toch moet ik dat even ten voorbeeld stellen, de regeringen werden gevormd en gesteund overeenkomstig de daadwerkelijke krachtsverhoudingen die door de verkiezingen waren geijkt en in het regeerakkoord kon je aflezen hoe de onderhandelingen waren verlopen. Je hoefde niet eens te kunnen lezen, want de Koningin las het prachtig voor en "iedereen" had radio.
Dat is nu allemaal afgelopen. Als een kleine partij wat meer wint dan alle anderen is dat ineens "het hele volk" en als een volwassen partij wat minder verliest dan de gedoodverfde rivalen en daardoor de grootste wordt kan alleen die partij de nieuwe premier leveren. Dat wil dan "het hele volk" of dat is "zoals de kiezers hebben aangegeven wat ze willen".
Tja, zo werkt het dus niet, want je moet gewoon een meerderheid hebben om te regeren en dat andere landen een gebrekkiger systeem hebben doet er even niet toe. Er zijn namelijk veel meer kiezers die NIET op de VVD of de PVV hebben gestemd en tellen die meerderheid dan ineens niet meer mee?
"Godverpielemoos" dacht Maxim Verhagen, "als het Ganse Nederlandse Volk dat wil en ze bij de volgenden verkiezingen ook zo stemmen zijn we meteen weer de grootste".
Daar zit een zekere logica in, maar aangezien de kiezers van een meerderheid der parlementariërs dan ineens van het Ganse Nederlandse Volk uitgesloten zijn, komt er toch wat rumoer over, net als wanneer het uiteindelijke ideaal van de corporatieve staat, met rassenwetten-en registratie alsmede "das gesundes Volksempfinden" niet dichterbij dreigt te komen. Kijk, niet de wet, maar "de gezonde volkswil" van een rechts extreme minderheid regeert dan over Nederland en daaraan hebben Verhagen en Rutte zich al ruimschoots bezondigd: Weg Met De Grondwet! De onderbond moet het voor het zeggen hebben ten behoeve van de leiders. Dat wil het volk.
Het is zelfs nog wat principiëler: Democratie mag ook nooit verworden tot een tirannie van de meerderheid. Ook het alleenstaande unieke individu heeft onvervreemdbare rechten op gelijke behandeling en nu zou ineens het stemrecht van de meerderheid die niet op de VVD of de PVV gestemd hebben teniet gedaan moeten worden? Die kiezers horen ineens niet meer bij het Ganse Nederlandse Volk?
Ik geeft toe dat ze niet bij het betrekkelijk kleine clubje horen dat CDA, VVD en PVV graag samen ziet regeren. Maar dat clubje gaan we niet het stemrecht ontnemen, omdat ze dat tegen de democratie en tegen de Grondwet hebben misbruikt. Ik wil Wilders wel waarschuwen dat hij niet teveel met zijn Amerikaanse vriendjes of het gangstermeisje Geller, dat hem uitgenodigd heeft, moet heulen, want uitspraken als "wanneer we in de verkiezingen geen gelijk krijgen gaan "wij, het volk" onze wapens gebruiken en dan moet Harry Reid als eerste worden weggevaagd" worden in ons land uitgelegd als dreigen met terrorisme.
Stel je voor, dat we straks een kabinet krijgen dat mag regeren zolang Wilders het goed vindt en dat Wilders dan zegt: "Als de PvdA de grootste partij wordt dan maak ik zelfs Job Cohen dood, hoewel ik best wel weet dat hij een jood is, maar juist omdat hij eigenlijk tegen alle Moslims moet zijn, want die zijn ook allemaal tegen hem."
Ik verzin het niet zelf, want dergelijke uitspraken hoor je vrijwel dagelijks in de kring van Wilders' Amerikaanse vrienden en daarmee wordt hij dus besmet. Het is eigenlijk alleen even afwachten totdat hij zoiets gaat zeggen en als hij eenmaal iets zegt, herhaalt hij dat tot in den treure, net als Hitler.
Gottegot wat ben ik blij dat ik geen parlementariër ben en die man van tijd tot tijd een hand moet geven om van veel erger maar te zwijgen.

26 aug. 2010

Rumoer over Niets

Beste Maxime en Henk,
Gisterenavond woonde ik op verzoek van Henk het CDA-Prominentenberaad bij en deelde met de aanwezigen de inhoud van mijn brief aan jullie van jl. vrijdag.
Bij die gelegenheid deelde ik met de aanwezigen mijn kijk op de voorgeschiedenis en waarom VVD-CDA met PVV gedoogsteun nu onderzocht wordt.
Daarbij wees ik er op dat dit voortvloeide uit de expliciete wens van een meerderheid in de Tweede Kamer.
Echter, zo voegde ik daar gisterenavond aan toe : dat betekent niet dat er geen alternatief is. Dat is er wel, nl. VVD-CDA-D66-GL.
Dat is tezamen weliswaar slechts 72 zetels, maar niet minder stabiel dan wat nu beoogd wordt. Immers, CU, SGP en Dierenpartij zullen zo’n kabinet niet naar huis sturen.
Tijdens het beraad bleek overigens scherp een probleem waarvan ik mijzelf ook meer en meer bewust ben geworden.
Ank, die daar namens de fractie was, kon geen antwoord geven op bezorgde vragen van twee oud-ministers van Buitenlandse Zaken, Hans van den Broek en Ben Bot, hoe het nu toch stond met de risico’s op het terrein van Buitenlandse Zaken resp. het buitenland, gezien de markante posities die Geert Wilders ter zake inneemt.
Het is mij bekend dat ook VNO-NCW en de CEO’s van grote ondernemingen zich daar zorgen over maken.
Zo spraken anderen over “duurzaamheid” als een “verborgen” (of afwezige ?) kernwaarde.
Weer anderen, zoals ik, blijven in het duister tasten over voldoende uitzicht op godsdienst-vrijheid, ook voor Moslims, en het gevrijwaard blijven van discriminatie op grond van geloof.
Zo is er enerzijds het moedige en te waarderen initiatief van jullie beiden de partij inspraak te geven en anderzijds de frustratie over wat gebeurt met de opvattingen van prominenten die een en andermaal de moeite hebben genomen naar het Partijbureau te komen.
Ank Bijleveld beloofde getrouw verslag uit te brengen aan de fractievoorzitter (en aan de fractie ?). Dat is op zich een goede zaak. Echter, is het voldoende ?
Hoewel ik geleerd heb krantenberichten met een korreltje zout te nemen kan ik ook niet voorbijgaan aan het bericht in het AD van vanochtend (“Kritiek fractie op Verhagen”).
Om een lang verhaal kort te maken, ik overweeg mijn brief aan jullie van jl. vrijdag rechtstreeks tezamen met deze brief met de leden van de fractie te delen en dat te doen vergezellen met een oproep in de onderhandelingen voor een time-out te gaan, die de mogelijkheid biedt een tussenbalans op te maken.
Bij die gelegenheid zou ook informatie gedeeld kunnen worden met het Partijbestuur en met prominenten.
Wat mijzelf betreft behoud ik mijn positie van “neen, tenzij”.
Slechts als uit zulk een tussenbalans zou blijken dat het wel degelijk de goede richting
heengaat kan ik alsnog publiekelijk steun verlenen.
Voor nu met beste groet,
Ruud Lubbers
"Onze" Ruud gelooft dus nog steeds dat je niet om de VVD heen kunt, maar is dat realistisch?
Zou de VVD in zijn voorstel niet kunnen worden ingeruild door de PvdA, omdat dit per slot maar één zeteltje scheelt? En dan kan een meerderheidskabinet ook als de SP aanschuift. Hoe dan ook, de onmogelijkheid dat de huidige formatiepoging met de PVV stevig aan het roer als gedogende partij uiteindelijk bekroond gaat worden met een echt kabinet wordt steeds meer zichtbaar. Het is niks en het wordt niks.
Henk zegt dat er "in de loop van de volgende week een concreter zicht moet zijn of het akkoord er komt", maar Opstelten had al resultaat willen hebben aan het eind van deze week. Dat is dus ook niet kansrijk en we weten allemaal dat de moeilijkste stukken pas op het laatst op tafel komen. Okay, waar ze het over eens zijn hebben ze nu gehad en waarover ze met elkaar van mening verschillen is nu aan de orde. Als ze daar maar één week voor uittrekken, in de verwachting dat ze er wel uitkomen, zijn de verschillen tussen PVV, CDA en VVD dus helemaal niet zo groot als gesuggereerd wordt.
Gokje: de VVD wil best tien tot vijftien miljard minder bezuinigen, het CDA wil best alle Moslims het land uit flikkeren en de PVV geeft toe dat in de EU blijven voorlopig toch wel het beste is en dan gaan we ook niet terug naar de gulden.
Maar met de kennis van nu houd ik vol dat een akkoord onwaarschijnlijk is en een kabinet dat langer dan een maand zit nog veel onwaarschijnlijker.

18 aug. 2010

Trouw


Kop op Job
Wij dienen te geloven dat het goed gaat met de kabinetsformatie, althans voor een blad als Trouw, een voormalige verzetskrant is de samenwerking van het CDA met de Nationaal Socialistische Beweging van de heer Wilders een groot succes. Het CDA zag aankomen dat Balkenende verliezen zou en had alvast zich bezonnen op hoe het dan verder zou moeten. Ook wordt een column in de Staatscourant van de jurist R. J. Hoeksema aangehaald die daarin een voorkeur uitspreekt voor minderheidskabinetten. Dan heeft de Tweede Kamer meer invloed, is het argument. Het lijkt mij nogal een onnozel argument omdat uiterste fractiediscipline geboden is als slechts één afwijkende stem al resulteert in de val van het kabinet. De regerende fracties en gedogende mogen applaudisseren maar moeten hun mond houden, anders telt de oppositie ook weer mee. In de strakke regie die daarbij vereist is lijkt het niet eens onwaarschijnlijk dat de het regeerakkoord (met de gedoogparagraaf, volledig geheim kan blijven. Ook de regering heeft geen ruimte om iets aan te dragen waarover niet in deze drie formatieweken die men zichzelf toegemeten heeft is beslist. Afijn de helft zit erop.
Nederland heeft in het verleden diverse minderheidskabinetten gekend, weet Trouw ons te vertellen. Tja, we moeten vooral niet denken dat er iets bijzonders aan de hand is, want daar houdt de gemiddelde Nederlander niet van. Het was er echter maar eentje en je moet flink oud zijn om dat bewust te hebben meegemaakt. Het interbellum lijkt me ook niet zo'n gelukkige tijd voor ons land, politiek gezien, maar daarover kun je verschillend denken. Sommige politici willen er graag naar terug en ook Trouw staat daar niet afwijzend tegenover.
Het CDA verloor twintig zetels, maar heeft door magistraal politiek handelen van Verhagen en Lubbers nog steeds een centrale plek in de Nederlandse politiek. De formule van Lubbers om niet formeel, maar informeel te onderhandelen is politiek gezien van een macabere schoonheid. Hij handelde tijdens zijn informatie net zo als zijn voorbeeld, de katholieke politicus [Charles] Ruys de Beerenbrouck, die in 1929 tijdens de formatie razendsnel overschakelde van een parlementair naar een extraparlementair kabinet.

Overigens was het derde kabinet Ruys de Beerenbrouk geen minderheidskabinet. Met zijn drie kabinetten leidde Charles Joseph Marie Ruijs de Beerenbrouck Nederland vaardig de crisis van de Grote Depressie in en zijn beleid om de kleine man de zwaarste lasten te laten dragen, is meer een voorbeeld van grandioos succes voor Rutte dan voor Lubbers.
Nu heb ik vanaf mijn eerste opmerkingen over de verkiezingsuitslag al gesteld dat het CDA de sleutels voor een volgend kabinet in handen heeft. Dat komt echter niet door magistraal handelen van Verhagen, maar door de numerieke verhoudingen in de Tweede Kamer en ik neem aan dat het CDA niet tevoren precies heeft bepaald hoeveel zetels elke partij zou krijgen. Dat Paars-Plus er niet inzat, omdat de VVD niks met de PvdA wil, tenzij de PvdA zelf ook een conservatief rechtse partij wordt, door op alle wenken, aan alle wensen en de meest absurde eisen van de VVD toe te geven, ondanks de belofte van Cohen om te streven naar een zo progressief mogelijk kabinet. Als Cohen dat belooft, denk ik niet aan samenwerking met de VVD. Dat noem ik ook niet "draaien" als Paars-Plus dan niks wordt.
Howe het verder afloopt met deze formatiepoging doet er eigenlijk niet veel meer toe. Dat er allerwege gejubeld wordt over het grote succes, terwijl de heren pas halverwege de onderhandelingen zijn en het, als gewoonlijk, op het laatst juist steeds moeilijker wordt. Ze mikken alvast op de volgende verkiezingen want als je denkt lang te regeren met zo'n minderheidsconstructie dan is de bedrading niet in orde. Hoe dan ook, dat kabinet valt al na zeer korte tijd.
Nu weet Trouw het zo te draaien dat als dit minderheidskabinet spoedig valt, dit te wijten is aan de PvdA.
Met name de PvdA dient zich te bezinnen op de zoveelste mislukte campagne en informatie. Cohen is waarschijnlijk het slachtoffer geworden van het jeugdige campagneteam dat al onder Bos actief was en lijkt teveel adviseurs te hebben gehad. Daardoor was hij niet meer zichzelf. De meest geruisloze machtswisseling in een Nederlandse politieke partij – die tussen Bos en Cohen – is door de totstandkoming van het speciale minderheidskabinet Rutte toch nog pijnlijk geworden.

Kortom Cohen heeft volgens Trouw de onvergeeflijke blunder begaan om niet twintig zetels te verliezen teneinde met grandioos politiek handelen de Nationaal Socialistische Beweging van dhr. Wilders een flink stuk op weg naar de macht te brengen.

16 aug. 2010

De Leider voert zijn eigen buitenlands beleid

Pamela Geller een enthousiaste fan van Wilders "de enige die Europa kan redden van de islamisering" schreef een boek onder de titel: "the Post-American Presidency: Abama's war on America" en ze wil wat kwijt op Fox News bij de Bill O'Reilly show.

De Leider van de zich PVV noemende Nationaal Socialistische Beweging gaat zijn eigen buitenlandpolitiek voeren door zich aan te sluiten bij degenen die onder meer oproepen tot terreuraanslagen op Moskeeën van gematigde Amerikaanse Moslims in de Verenigde Staten, bij voorkeur terwijl daarin Moslims voor het gebed bijeen zijn. Deze echte Christenen willen een zo groot mogelijk bloedbad aanrichten en de elfde september 2010 is een prima datum omdat op die dag het Suikerfeest gevierd wordt in de Moslimgemeenschappen overal in de wereld. Dat gaan de initiatiefnemers niet zelf doen, want dan zouden ze meteen opgepakt worden. Nee, ze geven als hun mening dat het te rechtvaardigen is als er zo'n massale slachting plaatsvindt. Persoonlijk zie ik dan nog weinig verschil met de handelwijze van Osama bin Laden en zijn trawanten. Die is ook nooit betrapt op het persoonlijk uitvoeren van zijn ideeën.
Het gaat niet alleen maar om een moskee op een steenworp afstand van Ground Zero. Ook op talloze andere plaatsen in de VS is al een hele tijd sterk verzet tegen de bouw van nieuwe moskeeën. Leiders van de Republikeinse Partij zeggen dat er pas weer een moskee gebouwd mag worden, als het Arabisch koninkrijk ook toestemming geeft om kerken in Mecca te bouwen. Het punt is echter dat de USA een heel andere wetgeving hebben. Die is seculier en democratisch, terwijl de Constitutie (Grondwet) de vrijheid van godsdienst garandeert.
Maar de eigen Constitutie is de Republikeinen ook een pain in the ass.
Zo willen de Republikeinen ook het 14de Amendement op de Grondwet herzien, door niet meer het staatsburgerschap van degenen die in de USA geboren zijn te erkennen indien hun ouders geen erkende Amerikanen zijn. De redenering is als de ouders geen erkende Amerikaanse staatsburgers zijn mogen hun kinderen die in Amerika geboren worden dat ook niet zijn. Dat is nogal raar omdat 95% van alle Amerikanen van immigranten afstammen en die zouden dan dus allemaal stateloos worden. Dat kan de bedoeling niet zijn. Uiteraard wil men dus selecteren op ras en/of geloofsovertuiging.
Dat blijkt ook uit het massieve verzet van de Republikeinen tegen de laatste benoeming van een rechter bij het Supreme Court (de Hoge Raad). Deze uitmuntende juriste, Elena Kagan, eerder al door Obama aangesteld als Advocaat Generaal, is ooit assistente geweest van Thurgood Marshall, eveneens rechter bij het Supreme Court en daarvoor één der meest gerespecteerde advocaten die baanbrekend werk heeft gedaan op het gebied van gelijke rechten voor alle Amerikanen. Daarom, vanwege dat dienstverband bij haar wereldberoemde voorganger, wordt Elena Kagan door de Republikeinen een bevooroordeelde activiste genoemd, die voor politieke doeleinden het rechtssysteem verkracht. Het idee is, dat christenen en andersdenkenden, blanken en gekleurde mensen, geen gelijke rechten moeten hebben, want dat is nog even onverdraaglijk voor Republikeinen als voor de opnieuw opbloeiende Knights of the Klu Kluks Klan.
De Leider van de Nederlandse Nationaal Socialistische Beweging sluit zich hier graag bij aan, naast militante islamofobie ook gewelddadig racisme toevoegend aan zijn ideologie. Hij begint dus steeds meer een onversneden Nazie te worden.
Tot groot ongenoegen van de Anti-Defamation League (ADL).
12 augustus plaatste de NRC een interview met Oren Segal, directeur onderzoek van de ADL. Deze analyseerde nauwkeurig dat het Wilders en Geller vooral gaat om haat zaaien tegen alles wat anders is. Overigens is het één van die zeldzame gelegenheden waarbij ik het oneens ben met de ADL die de bouwplannen ook afkeurt. De ADL vindt het ongewenst uit overwegingen van piëteit. Ik ben het daarmee oneens, omdat de New Yorkse Moslimgemeenschap die in de buurt van Ground Zero een gemeenschapscentrum wil stichten met onder meer een gebedsruimte, daar evenveel recht toe heeft als andere Amerikanen, omdat ze per slot ook geliefden als slachtoffers van 9/11 te betreuren hebben. Maar in Amerika mogen kennelijk alleen doden worden herdacht die geen Moslims zijn. Pamela Geller noemt het herdenken van Moslimslachtoffers een "viering van de Islamitische victorie."

12 aug. 2010

Wie en wat is Meindert Fennema?In Trouw heeft Meindert Fennema een artikel geschreven waarin hij bezwaar maakt tegen het feit dat velen in hun kritiek op de nationaalsocialistische beweging van dhr. Wilders refereren aan de oorlogstijd en het nationaalsocialisme van dhr. Hitler. Inderdaad schiet men vaak te ver door en daardoor ook mis, maar de PVV is nationalistisch én socialistisch én het is een beweging onder eenhoofdige leiding, dus geen partij met leden en een democratische besluitvorming.
Dat komt niet overeen met de NSB van dhr. Mussert en ook niet met de NSDAP van dhr. Hitler, doch met geringe aanpassingen is dat gemakkelijk te verhelpen.
Voorshands is Wilders geen racist maar een islamofoob. Ook kan ik de kern van het fascisme niet bij hem terugvinden, een autoritair bestuurde, corporatieve maatschappij, zoals we dat in Portugal, Spanje en Ialië gekend hebben, met een korte reprise in Griekenland. Hitler vulde dat fascisme aan met nationalistisch imperialisme en racisme, dus dat was een andere variant.
Wij kunnen dus rustig spreken van de Nationaal Socialistische Beweging van dhr. Wilders, want dat beschrijft precies wat die eigentijdse beweging in het alledaagse Hollandse heden bezielt.
Dat er vroeger ook een fascistische en racistische NSB is geweest doet er niet toe en persoonlijk vind ik onrecht op basis van levensovertuiging niet beter dan onrecht op basis van ras.
Waar het om gaat, is, dat iedereen in onze samenleving gelijke rechten en plichten heeft en dat idee wordt door de NSB van dhr. Wilders door het slijk gehaald. Hij is een vurig aanhanger van de gedachte dat de eigen overtuiging moet heersen over die van anderen en dat heeft hij gemeen met de meest fanatieke aanhangers van de islam, die hij juist daarom als zijn belangrijkste tegenstanders ziet.
Maar, zoals je onder Christenen, Joden en ongelovigen veel mensen vindt die daar heel anders over denken dan Wilders, zo vind je die andersdenkenden ook in de hoofdstroom van de (gematigde) moderne islam. Die mensen willen gewoon moslim en verder niemand tot last zijn, kortom prima burgers waar een land als het onze heel goed mee weg komt.
Ik ben er vooral niet zo bang voor, omdat ze mij toch niet tot de islam kunnen bekeren, zoals die andere religies daarin ook niet slagen kunnen en dan is het wel lekker, als dat allemaal mag in ons land, gewoon 100% ongelovig zijn, net als (agnost) Wilders zelf.
Er is in de verste verte geen sprake van dat de Nederlandse bevolking geïslamiseerd wordt en dus ook de samenleving als geheel niet.
Er is ruimte voor die mensen en o.k. een beetje raar zijn ze wel, maar dan hoef je niet zo ver te reizen om dat te zien, dus dat is ook veel voordeliger, nog dichterbij dan Staphorst. Eigenlijk vind ik zelf álle gelovigen minstens raar en sommigen zelfs ernstig gestoord, maar ja, verbieden zou me van belangrijk entertainment beroven. Daar ben ik dus tegen. Ik bedoel maar: geloven in een zwangere maagd, dat is toch hartstikke lollig? Dat de profeet Mohammed te paard een retourtje naar de hemel neemt doet daar niet voor onder. Dat is allemaal buitengewoon geestig.
Veel minder grappig zijn de dwalingen van hoogleraar Meindert Fennema, omdat het zijn vak is niet te dwalen, maar deugdelijk onderbouwd uit te leggen, hoe het werkelijk zit. Dat doet hij niet. Hij noemt bijvoorbeeld de CPN de enige politieke partij die in de oorlog voor het verzet gekozen heeft. Goed, het driemanschap van de Nederlandse Unie was daar niet bij, maar we mogen er niet aan voorbij gaan dat Hitler de communisten al voor de oorlog bestreed, dus van kiezen was geen sprake, terwijl ook de AR een aanzienlijk contingent verzetsstrijders leverde, evenals de sociaal-democraten. En de Telegraaf was en is hartstikke fout, zowel voor, in, als na de oorlog.
Dat mag ook vandaag best gezegd worden en daarin is niets overdreven.
Wat Fennema wil ontkennen, is, dat er verwantschap kan bestaan en vaak ook aanwijsbaar is tussen huidige uitingen en ideeën met die van de verleden tijd. Wat hij kennelijk wil voorkomen, is, dat wij zullen leren van onze geschiedenis, teneinde de fouten van vroeger niet te herhalen.
Meindert Fennema is hoogleraar politieke theorie van etnische verhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. Nu kun je zeggen "het is dus verdomd slecht gesteld met het onderwijs aan die universiteit", als je net zo onbeschaamd generaliseert als hij doet met alles wat hij nog steeds "links" noemt.
Er was iets merkwaardigs aan deze politieke karaktermoorden: de slachtoffers waren altijd mensen die als rechts beschouwd werden. Linkse fascisten had je eigenlijk niet. Bas de Gaay Fortman kon het Ceaucescu-regime prijzen zonder voor fascist uitgemaakt te worden. Het IKV kon de Oost-Europese regimes vergoelijken en zich uitspreken voor een dialoog zonder dat iemand sprak van een extreemrechtse organisatie. Linkse intellectuelen verdedigden de massamoorden in Cambodja, maar werden nooit met Adolf Eichmann vergeleken.

Het waarheidsgehalte in dit citaat is nul komma nul. Drie pure leugens achter elkaar. In werkelijkheid: Wat progressieve intellectuelen verdedigen, is, dat de dialoog beter werkt dan confrontatie en - volgens de Tweede Wet van Pointer - dat democratie een zelf-hulp organisatie is. Dat is dus een heel ander verhaal dan dat van Meindert Fennema, die zich als een politieke kleurenblinde ontpopt.
Omgekeerd zijn thema’s die vroeger rechts waren naar links verschoven. Dat geldt bijvoorbeeld voor het antisemitisme. Die verschuiving loopt via de kritiek op het zionisme. Het ontstaan van Israël als de laatste blanke kolonistenstaat, de verdrijving en onderdrukking van de Palestijnen, de steun van de VS aan Israël en de werkelijke of veronderstelde loyaliteit van Joden buiten Israël aan de Israëlische bezettingspolitiek, dat alles draagt ertoe bij dat een negatief oordeel over Joden steeds meer een linkse signatuur heeft gekregen. Wie voor de zwakken kiest, kiest voor de Palestijnen. „Ik vind antisemiet bijna een eretitel worden”, zei Gretta Duisenberg deze maand in een interview op de site van NieuwW!J. Het was de zoveelste in een serie soortgelijke uitspraken. En Gretta Duisenberg is zonder twijfel links.

In werkelijkheid is de progressieve kritiek op de Israëlisch politiek in Nederland dezelfde als de progressieve kritiek in Israël, maar ik zou Gretta Duisenberg geen progressief intellectueel kunnen noemen. De term "links" is sowieso gedateerd, maar indertijd zeker van toepassing op de Israëlisch kibboets-politiek die voor de Portugese Anjer-revolutie een voorbeeld was. Dat is allemaal achterhaald.
Van intellectuelen mag men verwachten dat ze op de hoogte zijn van de doelstellingen van Hamas en daaraan steun verlenen is uit den boze. Dat Israël met geweld een einde maakt aan reële bedreigingen van haar veiligheid, is naar mijn inzicht doodnormaal. Hamas moet vernietigd worden en de Gaza-strook wordt volledig beheerst door Hamas.
Evenzeer echter, is de bezettingspolitiek van Israël met het bouwen van steeds weer nieuwe nederzettingen buiten het rechtmatig aan Israël toegewezen gebied een schandelijke provocatie. Maar we moeten het ook niet nog erger maken dan het al is, want van het verdrijven van Palestijnen uit Israël is alleen sporadisch, d.w.z. incidenteel, sprake geweest. Dat is meer dan een halve eeuw geleden. Dan gaat het om twee of drie dorpen met pakweg elk enkele honderden inwoners en bovendien naar aanleiding van enkele voorafgaande bloedige incidenten. In Israël wonende Palestijnen en ander entiteiten hebben dezelfde burgerrechten. Als je grond wilt hebben in Israël of op de West Bank moet je dat kopen en Palestijnen die zich laten uitkopen bouwen dan mooie villa's in Amman. Dat de joodse orthodoxie in enkele opzichten een uitzonderingspositie inneemt, bijvoorbeeld vrijstelling van dienstplicht, is uiteraard sterk te bekritiseren, maar over het algemeen is de eis voor de verschillende groepen dat men zich aan de seculiere wet van het land houdt.
De term "links" moet geassocieerd worden met socialisme en zelfs waar je het nog wel in de naamgeving aantreft, zoals bij de SP en GroenLinks, vind je van socialisme vrijwel niets meer terug. Vooral GroenLinks kun je alleen nog maar progressief noemen en in het progressieve kamp heb je verschillende kleurslagen, bijvoorbeeld progressief liberaal bij D66, wat natuurlijk heel iets anders is dan conservatief liberaal bij de VVD van enkele jaren terug, toen er nog enig liberalisme in de VVD herkenbaar was. Echter, evenals de PVV zoekt de VVD navolging van Amerikaanse modellen en dan is de PVV een soort Tea Party variant, terwijl de VVD duidelijk van Neoconservative signatuur is. Overigens zijn de Neoconservatives dezelfde jongens die Hitler aan zijn eerste hoofdkwartier in München geholpen hebben en die nog wel eens zeggen dat de USA in Europa aan de verkeerde kant meegevochten hebben.
Mark Rutte heeft zijn devotie voor dit soort ideeën meermalen uitgesproken en nu is het nog afwachten of Maxim Verhagen voortaan nog vriendschappelijk met de Spaanse premier Zapatero mag omgaan, want zijn idool, John McCain, weigert pertinent ooit met "de president van Spanje" te spreken. Het is typerend voor neoconservatieven dat ze niet weten dat Spanje geen president heeft maar een koning en zo kan McCain ook beloven dat hij als president de problemen aan de grens tussen Irak en Afghanistan gaat oplossen, hoewel beide landen geen gemeenschappelijke grens hebben en dat hij een harde confrontatie-politiek zou gaan voeren met "Amerika's aartsvijand Europa".
Wat ik bedoel duidelijk te maken, is, dat voor conservatieven kennis van zaken niet relevant is. Het gaat om de ideologie, of, zo men wil, het geloof (in wat dan ook). De VVD is dan ook fel tegen duurzame energie en milieubescherming.
Daarmee blijkt Paars Plus een even hopeloze aangelegenheid als de verzwagering van het CDA met de PVV. Netjes regeren is alleen mogelijk zonder VVD en zonder PVV.
Maar ook het oud-linkse frame is nog volop in gebruik: daarin zijn de moslims de Joden geworden van deze tijd. Daarin is Wilders de erfopvolger van Adolf Hitler en is Hirsi Ali de Leni Riefenstahl van deze eeuw. De islamofobie is in dat frame de nieuwe vorm van antisemitisme. Lees de columns van Evelien Tonkens en Marcel van Dam in de Volkskrant.
Hoe kunnen oud-links en nieuw-rechts ooit samen 4 mei herdenken en 5 mei vieren?

Ja, dat vraag ik me ook af, maar dat staat los van de praktische politiek. Wat Fennema hier wil suggereren, is, dat linkse intellectuelen Islamistisch terrorisme of islamitische geloofsdwang goedkeuren en daar is uiteraard geen sprake van, met als markante uitzondering Gretta Duisenberg, die je geen intellectueel kunt noemen. Moslims en Islamisten zijn uiteraard niet dezelfde entiteiten, net zomin als "Staphorsters" en Christenen.
Als gelovige zit je, wat mij betreft, altijd ietwat in de verkeerde hoek, maar als ik daar geen last van heb, maak ik me er echt niet druk over en kunnen we zelfs goede vrienden zijn. Islamisten, aanhangers van de politieke islam als leidinggevend aan alle mensen, vind ik bedreigend en daar heb ik dus last van, maar handhaving van de seculiere wetgeving is voldoende om mij gerust te stellen. Ik verwacht dus van de overheid dat mijn rechten afdoende worden beschermd en anderen dezelfde rechten en plichten hebben. Zo is het ook en dat lijkt niet te veranderen. Er is dus in Nederland niks aan de hand op dat gebied.
Pogingen om Wilders de mond te snoeren omdat hij haat zou zaaien zijn even verwerpelijk als zijn uitspraak dat moslims die hun religie niet willen opgeven het land zouden moeten verlaten. De derde – en moeilijkste – regel is die van wederzijds respect. Het is moeilijk vol te houden dat het voorstel ’een kopvoddentaks’ in te voeren getuigt van enig respect voor de draagster van een hoofddoek. Maar ook vind ik het moeilijk te accepteren dat de fractieleider van D66 Geert Wilders tijdens het debat over diens film ’Fitna’ in de Tweede Kamer ’een bange, bange man’ heeft genoemd. Iemand die alleen vanwege zijn opvattingen 24 uur per dag bewaakt moet worden, verdient meer respect dan hieruit spreekt.

Zie?
Die Meindert Fennema is hartstikke gek.
Volgens mij hebben alleen respectabele mensen en hun respectabele ideeën recht op respect.
Dat ik alles wat een stelletje idioten loopt te roepen, bijvoorbeeld "Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas!", moet respecteren, is te dol om over te praten.
Waar houdt het op?
Moet ik de schuldigen aan de Holocaust respecteren of iemand die constant winkeldiefstallen pleegt? Heel veel mensen vertonen buitengewoon afkeurenswaardig gedrag en ook zijn veel ideeën afkeurenswaardig. Ik hoor de rechter al zeggen "ja u bent schuldig aan het verkrachten en doden van vijf jonge meisjes, maar ik heb respect voor u, dus laten we het er maar verder niet over hebben".
Zo heb ik geen respect voor het dragen van een hoofddoek, maar ik heb er geen last van, dus daar maak ik me niet druk om. Waar ik me wel druk om zou maken, is, als mensen gedwongen worden een hoofddoek te dragen. Daar heb ik ook geen respect voor. Ik heb ook geen respect voor besnijdenis, eerwraak en talloze andere zaken en ik heb geen respect voor de mensen die dat allemaal heel respectabel vinden.
Waar het vooral om gaat, is, dat respectabele mensen proberen vreedzame verhoudingen te scheppen en in stand te houden, met verschillen waarmee ze anderen niet lastig vallen, maar gewoon zichzelf zijn. Dat verdient respect, dus respect is aan nogal strikte voorwaarden gebonden. Het is een simpel regeltje: "wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet".
Wie daaraan niet voldoet, zoals Meindert Feddema, moet stijf gevloekt worden, omdat hij met grove leugens een valse voorstelling van zaken geeft en respectabele mensen daarmee beledigt.
Daar zit hij niet mee, want die mensen noemt hij "links" en in zijn verbeten strijd tegen "links" schijnt hij alles geoorloofd te vinden en doet de feitelijke waarheid er geen donder meer toe.
Wat een lage schoft, die vent, hè?
Al is hij geen fascist, veel beter is hij niet, toch?

3 aug. 2010

CDA & VVD willen het vuile werk opknappen voor de PVV

File:Nieuw kabinet (1966).ogv

link naar video: minderheidskabinet 1966

Van mei tot september 1940 was De Quay regeringscommissaris voor de arbeid bij het ministerie van Sociale Zaken. In een radiotoespraak noemde hij het werken in Duitsland "een vaderlandse plicht". Van 5 april tot 23 juni 1945 was hij minister van Oorlog in het Tweede Kabinet-Gerbrandy. Willem Drees wilde De Quay echter niet in zijn kabinetten hebben vanwege diens omstreden oorlogsverleden. Het CDA i sdaar veel makkelijker in.
CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen verwacht geen problemen met de achterban van zijn partij door samen te werken met de PVV. Dat zei hij dinsdagmorgen voorafgaand aan zijn bezoek aan informateur Ruud Lubbers. Verschillende media meldden maandag dat er sprake zou zijn van onrust binnen het CDA. Cijfers laten echter zien dat dit erg meevalt: bijna acht op de tien CDA-stemmers willen dat de formatie van een minderheidskabinet van VVD, CDA en PVV, slaagt.
Verhagen ziet dat ook. 'Ik ben ervan overtuigd dat we in de partij een goede discussie zullen hebben,' zei Verhagen. 'Ik heb een goed contact met het partijbestuur en de fractie stemde vrijdag unaniem in met de onderhandelingen.'

Lidmaatschap
Slechts vijftien (van de 67.592) CDA-leden hebben hun lidmaatschap de afgelopen week opgezegd, meldde het partijbureau maandag.
Dat is bitter weinig, maar mogelijk is dat de meeste CDA-leden denken: "dat moeten we nog maar eens zien". In ieder geval is ook een verlies van slechts 20% in ledental mooi meegenomen en omdat een kabinet-Rutte niet veel langer dan een maand overeind zal blijven tikt dat toch lekker aan bij de volgende verkiezingen omdat dan duidelijk is dat het CDA niet naar links te branden is en Jezus Christus dus tevergeefs zijn Bergrede heeft uitgesproken- voor dovemans oren, zeg maar. Ook de VVD doet geen goede zaken, maar dat blijft bij extreem rechts, dus daar heb je niks aan.
Wat kan het CDA inleveren om zowel de VVD als de nationaalsocialistische beweging van de heer Wilders ter wille te zijn? Dat is niet moeilijk te raden. Om de verzorgingsstaat uit het vuur te slepen moest Drees (PvdA) de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie over zijn kant laten gaan, een poging van de toenmalige KVP (CDA) met de liberalen om zoveel mogelijk het fascistisch ideaal van de corporatieve staat (Franco, Salazar en Mussolini) te benaderen. Weemoedig denkt men terug aan de mooie dagen van de Nederlandse Unie,toen geestverwanten als Louis Einthoven, Johannes Linthorst Homan en Jan de Quay het volk vertegenwoordigden om zoveel mogelijk eendrachtig met de Duitse bezetters samen te werken zonder lid te zijn van de toenmalige PVV van de heer Mussert, die volgens de Duitsers te weinig anti-semiet was. Feitelijk was er geen oppositie, geen onenigheid enh omdat ze geen lid waren geworden van de club van Mussert, viel hen niets te verwijten vond men achteraf.

CDA-leden hebben moeite met PVV

sitestat
CDA-leden zijn sterk verdeeld over een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Een ruime meerderheid (90 procent) zegt redelijk wat tot veel problemen te hebben met de opvattingen van de PVV. Dit blijkt uit een vandaag gehouden onderzoek van EenVandaag onder 450 CDA-leden.

De helft (50 procent) van de respondenten onderschrijft de kritiek van CDA-prominenten dat met het geven van gedoogsteun de PVV de vrijheid houdt om alles te blijven roepen, zonder daarvoor verantwoordelijkheid te hoeven nemen.

Wilders moet zich in zo’n situatie inhouden wat betreft zijn opvattingen over de islam, zegt ruim driekwart. En 70 procent van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat het gedachtegoed van de PVV haaks staat op het gedachtegoed van het CDA.

Bent u voor of tegen een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV? Van de 450 ondervraagde CDA-leden is op dit moment 55 procent voor en 39 procent tegen. Maar als de leden van het CDA het voor het zeggen zouden hebben, dan gaat de eerste voorkeur uit naar een middenkabinet van VVD, PvdA en CDA (41 procent), dan naar een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV (17 procent) en op de derde plaats komt een coalitie van VVD, PvdA, CDA en D66 (13 procent).

Van alle ondervraagden overweegt 17 procent zijn CDA-lidmaatschap op de zeggen als er een minderheidskabinet komt met gedoogsteun van de PVV.

1 aug. 2010

Homohaat naar record van 10%


Eén op tien Nederlanders vindt anno 2010 nog steeds dat "gevangenschap homoseksuelen tot inkeer zal brengen" en dat "de formele rechten van homo's moeten worden afgepakt".

Dat is het schokkende resultaat van de homofobiemeter van ontwikkelingsorganisatie Hivos, Nederlands grootste aidsbestrijder wereldwijd. Ook uit cijfers van het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat 10 procent van de Nederlandse bevolking zo negatief staat tegenover homoseksuelen dat ze vindt dat homoseksuelen niet mogen leven zoals ze dat zouden willen.

Helft neemt aanstoot
Ook blijkt uit onderzoek dat de tolerantie in Nederland dunner is dan het lijkt. Zo neemt bijna de helft van de Nederlanders aanstoot aan zoenende mannen, terwijl maar één op de tien aanstoot neemt aan zoenende hetero's. Ook homojongeren hebben nog grote problemen, één op de twee heeft ooit nagedacht over zelfmoord.

In 76 landen homoseksualiteit nog altijd verboden
Hivos constateert wereldwijd een achteruitgang in tolerantie: in 76 landen in homoseksualiteit bij wet verboden. Vorig jaar was dat nog maar in 72 landen zo.

Incidenten
Onlangs waren er al drie nieuwsitems die voor beroering zorgden bij de homoseksuele gemeenschap. Tijdens een inburgeringscursus zou een docent een homoseksuele cursist hebben aangeraden zijn seksuele voorkeur zoveel mogelijk voor zich te houden. De Zuid-Amerikaan, inmiddels getrouwd met een Nederlander, zou te horen hebben gekregen: "De meeste andere leerlingen hebben een islamistische achtergrond en die hebben het niet zo op homo's."

En in Bergen op Zoom hebben "slechts" vijf mannen zich gemeld bij de politie, maar vermoedelijk zijn de afgelopen maanden veel meer homo's afgeperst. Uit gesprekken met enkele slachtoffers en chatsessies op homo-sites blijkt dat hoogstwaarschijnlijk veertig à vijftig homo's geld afhandig is gemaakt. Ze werden afgeperst door een groepje minderjarige jongens uit de regio. Twee van de vijf die zich meldden deden ook daadwerkelijk aangifte, de anderen zouden nog overwegen dat te doen.

Afgeperst
Het groepje minderjarige jongens uit de regio Bergen op Zoom legde via een datingsite contact met de homoseksuelen voor een afspraakje. De slachtoffers werden vervolgens bij een geldautomaat gedwongen te pinnen en het geld af te geven. Uitzending van beelden van de bewakingscamera's bij de pinautomaten leidde er in juni toe dat twee verdachten uit Bergen op Zoom zich bij de politie meldden. De politie is nog op zoek naar een derde verdachte.

Straat
In één en dezelfde straat in Amsterdam West zijn de laatste tijd al zeker drie homo's en lesbiennes verbaal of fysiek aangevallen. De daders waren meestal met een groep Turkse en Marokkaanse jongeren die in de buurt rondhangt, meldde AT5. De zender noemt bewust de straat niet waar het geweld zich afspeelt, omdat alle betrokkenen bang zijn voor escalatie. De slachtoffers durven ook meestal geen aangifte te doen.

Eén lesbienne die in de straat woonde vertelde dat ze diverse malen is lastig gevallen, maar veel vaker is uitgescholden of bespot. Een andere man die in de straat woont zei dat hij in elkaar is geslagen en beroofd vanwege zijn seksuele geaardheid. Ook hij durft geen aangifte te doen, "want dan staan de daders na twee weken weer op straat en ben ik niet beschermd". Hij denkt dat de politie zijn anonimiteit niet kan garanderen.

Een derde stel dat in de straat woont zou volgens verschillende buren het getreiter zat zijn en besloten hebben te verhuizen.

82 homo's geslagen
De politie in Amsterdam heeft afgelopen jaar bijna een kwart meer meldingen gekregen van geweld tegen homoseksuelen. In 2009 werden 82 homo's op straat geslagen. Een jaar eerder waren er dat 54. Omdat dit alleen feiten zijn die werden aangegeven bij de politie, ligt het geweld tegen homoseksuelen in werkelijkheid nog veel hoger.