28 aug. 2010

De Roemer-variant opnieuw geprobeerd


Ik vind het helemaal niet gek van Emile dat hij zijn plannetje op tafel gegooid heeft. Je kunt er nu nog niks mee, omdat de VVD nog steeds in beeld is en Roemer met de VVD, dat gaat echt niet samen, want Job Cohen heeft er al onoverkomelijke moeite mee. Fijn, het komt vrijwel overeen met wat ikzelf vanaf het begin in mijn hoofd haalde en ook meteen op dit blog gegooid, maar de schijnformaties moeten nu eenmaal eerst wat uitzieken over rechts. Emile Roemer zorgt ervoor dat hij in ieder geval niet te laat of te laks is, wat Cohen verweten werd en zijn voorganger Marijnesen eveneens. Van het gezeur over Cohen word ik trouwens wel wat onpasselijk. Loop ik zelf zoveel harder? Welnee, je hoort de kritiek op Cohen alleen van uiterst trage denkertjes, die nog lang niet doorhebben hoe het spel gespeeld moet worden.
Kijk, rechts heeft lekker gewonnen bij de verkiezingen, dat staat buiten kijf. GroenLinks ook, D66 eveneens en de laatste twee partijen zijn echt niet rechts . Die partijen kunnen niet met de PVV, want als ze het zouden proberen bestaan ze meteen niet meer. De VVD, omdat die de grootste is geworden ook als een echte winnaar te beschouwen, schijnt met vrijgezel Rutte de aangewezen bedpartner te zijn voor de geheel geblondeerde PVV, maar wie speelt hier eigenlijk de rol van het domme blondje? Dat is vreselijk interessant om te weten, dus daarom wachten we op het door de PVV gedoogde minderheidskabinet, dat er hoogstwaarschijnlijk niet komt, maar dan hebben we iets tastbaars over de bedachte inhoud en waarop het dan afgesprongen is of bij de Tweede Kamer alsnog afspringt.
Dan weet je waar je aan toe bent met dit CDA, deze VVD en het mannetje Wilders waarvan we al het nodige weten en meer kan er niet bij.
Het kan niet anders dan desastreus zijn voor de twee partijen van het gezelschap. De conservatieven hebben nu al totaal geen kritiek op de Nationaal Socialistische Beweging van dhr. Wilders, die overigens geen fascist is omdat hij - voor zover wij weten - geen aanhanger is van een corporatieve staat, zoals die bij de vorige NSB en bij de naoorlogse KVP in navolging van Hitler hoog stond aangeschreven en daaraan hebben we de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie nog aan overgehouden, een concessie binnen zo'n rooms-rood kabinet om de AOW los te krijgen; "als het je niks meer kan verdomme, dan stem je toch op Romme?" hoorde je en dan klonk het van die vervloekte paapse kant: "liever dood, dan rood!" Daarna ging men dan gezellig onderhandelen om samen in het volgende kabinet te komen.
Toch moet ik dat even ten voorbeeld stellen, de regeringen werden gevormd en gesteund overeenkomstig de daadwerkelijke krachtsverhoudingen die door de verkiezingen waren geijkt en in het regeerakkoord kon je aflezen hoe de onderhandelingen waren verlopen. Je hoefde niet eens te kunnen lezen, want de Koningin las het prachtig voor en "iedereen" had radio.
Dat is nu allemaal afgelopen. Als een kleine partij wat meer wint dan alle anderen is dat ineens "het hele volk" en als een volwassen partij wat minder verliest dan de gedoodverfde rivalen en daardoor de grootste wordt kan alleen die partij de nieuwe premier leveren. Dat wil dan "het hele volk" of dat is "zoals de kiezers hebben aangegeven wat ze willen".
Tja, zo werkt het dus niet, want je moet gewoon een meerderheid hebben om te regeren en dat andere landen een gebrekkiger systeem hebben doet er even niet toe. Er zijn namelijk veel meer kiezers die NIET op de VVD of de PVV hebben gestemd en tellen die meerderheid dan ineens niet meer mee?
"Godverpielemoos" dacht Maxim Verhagen, "als het Ganse Nederlandse Volk dat wil en ze bij de volgenden verkiezingen ook zo stemmen zijn we meteen weer de grootste".
Daar zit een zekere logica in, maar aangezien de kiezers van een meerderheid der parlementariërs dan ineens van het Ganse Nederlandse Volk uitgesloten zijn, komt er toch wat rumoer over, net als wanneer het uiteindelijke ideaal van de corporatieve staat, met rassenwetten-en registratie alsmede "das gesundes Volksempfinden" niet dichterbij dreigt te komen. Kijk, niet de wet, maar "de gezonde volkswil" van een rechts extreme minderheid regeert dan over Nederland en daaraan hebben Verhagen en Rutte zich al ruimschoots bezondigd: Weg Met De Grondwet! De onderbond moet het voor het zeggen hebben ten behoeve van de leiders. Dat wil het volk.
Het is zelfs nog wat principiëler: Democratie mag ook nooit verworden tot een tirannie van de meerderheid. Ook het alleenstaande unieke individu heeft onvervreemdbare rechten op gelijke behandeling en nu zou ineens het stemrecht van de meerderheid die niet op de VVD of de PVV gestemd hebben teniet gedaan moeten worden? Die kiezers horen ineens niet meer bij het Ganse Nederlandse Volk?
Ik geeft toe dat ze niet bij het betrekkelijk kleine clubje horen dat CDA, VVD en PVV graag samen ziet regeren. Maar dat clubje gaan we niet het stemrecht ontnemen, omdat ze dat tegen de democratie en tegen de Grondwet hebben misbruikt. Ik wil Wilders wel waarschuwen dat hij niet teveel met zijn Amerikaanse vriendjes of het gangstermeisje Geller, dat hem uitgenodigd heeft, moet heulen, want uitspraken als "wanneer we in de verkiezingen geen gelijk krijgen gaan "wij, het volk" onze wapens gebruiken en dan moet Harry Reid als eerste worden weggevaagd" worden in ons land uitgelegd als dreigen met terrorisme.
Stel je voor, dat we straks een kabinet krijgen dat mag regeren zolang Wilders het goed vindt en dat Wilders dan zegt: "Als de PvdA de grootste partij wordt dan maak ik zelfs Job Cohen dood, hoewel ik best wel weet dat hij een jood is, maar juist omdat hij eigenlijk tegen alle Moslims moet zijn, want die zijn ook allemaal tegen hem."
Ik verzin het niet zelf, want dergelijke uitspraken hoor je vrijwel dagelijks in de kring van Wilders' Amerikaanse vrienden en daarmee wordt hij dus besmet. Het is eigenlijk alleen even afwachten totdat hij zoiets gaat zeggen en als hij eenmaal iets zegt, herhaalt hij dat tot in den treure, net als Hitler.
Gottegot wat ben ik blij dat ik geen parlementariër ben en die man van tijd tot tijd een hand moet geven om van veel erger maar te zwijgen.

Geen opmerkingen: