26 aug. 2010

Rumoer over Niets

Beste Maxime en Henk,
Gisterenavond woonde ik op verzoek van Henk het CDA-Prominentenberaad bij en deelde met de aanwezigen de inhoud van mijn brief aan jullie van jl. vrijdag.
Bij die gelegenheid deelde ik met de aanwezigen mijn kijk op de voorgeschiedenis en waarom VVD-CDA met PVV gedoogsteun nu onderzocht wordt.
Daarbij wees ik er op dat dit voortvloeide uit de expliciete wens van een meerderheid in de Tweede Kamer.
Echter, zo voegde ik daar gisterenavond aan toe : dat betekent niet dat er geen alternatief is. Dat is er wel, nl. VVD-CDA-D66-GL.
Dat is tezamen weliswaar slechts 72 zetels, maar niet minder stabiel dan wat nu beoogd wordt. Immers, CU, SGP en Dierenpartij zullen zo’n kabinet niet naar huis sturen.
Tijdens het beraad bleek overigens scherp een probleem waarvan ik mijzelf ook meer en meer bewust ben geworden.
Ank, die daar namens de fractie was, kon geen antwoord geven op bezorgde vragen van twee oud-ministers van Buitenlandse Zaken, Hans van den Broek en Ben Bot, hoe het nu toch stond met de risico’s op het terrein van Buitenlandse Zaken resp. het buitenland, gezien de markante posities die Geert Wilders ter zake inneemt.
Het is mij bekend dat ook VNO-NCW en de CEO’s van grote ondernemingen zich daar zorgen over maken.
Zo spraken anderen over “duurzaamheid” als een “verborgen” (of afwezige ?) kernwaarde.
Weer anderen, zoals ik, blijven in het duister tasten over voldoende uitzicht op godsdienst-vrijheid, ook voor Moslims, en het gevrijwaard blijven van discriminatie op grond van geloof.
Zo is er enerzijds het moedige en te waarderen initiatief van jullie beiden de partij inspraak te geven en anderzijds de frustratie over wat gebeurt met de opvattingen van prominenten die een en andermaal de moeite hebben genomen naar het Partijbureau te komen.
Ank Bijleveld beloofde getrouw verslag uit te brengen aan de fractievoorzitter (en aan de fractie ?). Dat is op zich een goede zaak. Echter, is het voldoende ?
Hoewel ik geleerd heb krantenberichten met een korreltje zout te nemen kan ik ook niet voorbijgaan aan het bericht in het AD van vanochtend (“Kritiek fractie op Verhagen”).
Om een lang verhaal kort te maken, ik overweeg mijn brief aan jullie van jl. vrijdag rechtstreeks tezamen met deze brief met de leden van de fractie te delen en dat te doen vergezellen met een oproep in de onderhandelingen voor een time-out te gaan, die de mogelijkheid biedt een tussenbalans op te maken.
Bij die gelegenheid zou ook informatie gedeeld kunnen worden met het Partijbestuur en met prominenten.
Wat mijzelf betreft behoud ik mijn positie van “neen, tenzij”.
Slechts als uit zulk een tussenbalans zou blijken dat het wel degelijk de goede richting
heengaat kan ik alsnog publiekelijk steun verlenen.
Voor nu met beste groet,
Ruud Lubbers
"Onze" Ruud gelooft dus nog steeds dat je niet om de VVD heen kunt, maar is dat realistisch?
Zou de VVD in zijn voorstel niet kunnen worden ingeruild door de PvdA, omdat dit per slot maar één zeteltje scheelt? En dan kan een meerderheidskabinet ook als de SP aanschuift. Hoe dan ook, de onmogelijkheid dat de huidige formatiepoging met de PVV stevig aan het roer als gedogende partij uiteindelijk bekroond gaat worden met een echt kabinet wordt steeds meer zichtbaar. Het is niks en het wordt niks.
Henk zegt dat er "in de loop van de volgende week een concreter zicht moet zijn of het akkoord er komt", maar Opstelten had al resultaat willen hebben aan het eind van deze week. Dat is dus ook niet kansrijk en we weten allemaal dat de moeilijkste stukken pas op het laatst op tafel komen. Okay, waar ze het over eens zijn hebben ze nu gehad en waarover ze met elkaar van mening verschillen is nu aan de orde. Als ze daar maar één week voor uittrekken, in de verwachting dat ze er wel uitkomen, zijn de verschillen tussen PVV, CDA en VVD dus helemaal niet zo groot als gesuggereerd wordt.
Gokje: de VVD wil best tien tot vijftien miljard minder bezuinigen, het CDA wil best alle Moslims het land uit flikkeren en de PVV geeft toe dat in de EU blijven voorlopig toch wel het beste is en dan gaan we ook niet terug naar de gulden.
Maar met de kennis van nu houd ik vol dat een akkoord onwaarschijnlijk is en een kabinet dat langer dan een maand zit nog veel onwaarschijnlijker.

Geen opmerkingen: