16 aug. 2010

De Leider voert zijn eigen buitenlands beleid

Pamela Geller een enthousiaste fan van Wilders "de enige die Europa kan redden van de islamisering" schreef een boek onder de titel: "the Post-American Presidency: Abama's war on America" en ze wil wat kwijt op Fox News bij de Bill O'Reilly show.

De Leider van de zich PVV noemende Nationaal Socialistische Beweging gaat zijn eigen buitenlandpolitiek voeren door zich aan te sluiten bij degenen die onder meer oproepen tot terreuraanslagen op Moskeeën van gematigde Amerikaanse Moslims in de Verenigde Staten, bij voorkeur terwijl daarin Moslims voor het gebed bijeen zijn. Deze echte Christenen willen een zo groot mogelijk bloedbad aanrichten en de elfde september 2010 is een prima datum omdat op die dag het Suikerfeest gevierd wordt in de Moslimgemeenschappen overal in de wereld. Dat gaan de initiatiefnemers niet zelf doen, want dan zouden ze meteen opgepakt worden. Nee, ze geven als hun mening dat het te rechtvaardigen is als er zo'n massale slachting plaatsvindt. Persoonlijk zie ik dan nog weinig verschil met de handelwijze van Osama bin Laden en zijn trawanten. Die is ook nooit betrapt op het persoonlijk uitvoeren van zijn ideeën.
Het gaat niet alleen maar om een moskee op een steenworp afstand van Ground Zero. Ook op talloze andere plaatsen in de VS is al een hele tijd sterk verzet tegen de bouw van nieuwe moskeeën. Leiders van de Republikeinse Partij zeggen dat er pas weer een moskee gebouwd mag worden, als het Arabisch koninkrijk ook toestemming geeft om kerken in Mecca te bouwen. Het punt is echter dat de USA een heel andere wetgeving hebben. Die is seculier en democratisch, terwijl de Constitutie (Grondwet) de vrijheid van godsdienst garandeert.
Maar de eigen Constitutie is de Republikeinen ook een pain in the ass.
Zo willen de Republikeinen ook het 14de Amendement op de Grondwet herzien, door niet meer het staatsburgerschap van degenen die in de USA geboren zijn te erkennen indien hun ouders geen erkende Amerikanen zijn. De redenering is als de ouders geen erkende Amerikaanse staatsburgers zijn mogen hun kinderen die in Amerika geboren worden dat ook niet zijn. Dat is nogal raar omdat 95% van alle Amerikanen van immigranten afstammen en die zouden dan dus allemaal stateloos worden. Dat kan de bedoeling niet zijn. Uiteraard wil men dus selecteren op ras en/of geloofsovertuiging.
Dat blijkt ook uit het massieve verzet van de Republikeinen tegen de laatste benoeming van een rechter bij het Supreme Court (de Hoge Raad). Deze uitmuntende juriste, Elena Kagan, eerder al door Obama aangesteld als Advocaat Generaal, is ooit assistente geweest van Thurgood Marshall, eveneens rechter bij het Supreme Court en daarvoor één der meest gerespecteerde advocaten die baanbrekend werk heeft gedaan op het gebied van gelijke rechten voor alle Amerikanen. Daarom, vanwege dat dienstverband bij haar wereldberoemde voorganger, wordt Elena Kagan door de Republikeinen een bevooroordeelde activiste genoemd, die voor politieke doeleinden het rechtssysteem verkracht. Het idee is, dat christenen en andersdenkenden, blanken en gekleurde mensen, geen gelijke rechten moeten hebben, want dat is nog even onverdraaglijk voor Republikeinen als voor de opnieuw opbloeiende Knights of the Klu Kluks Klan.
De Leider van de Nederlandse Nationaal Socialistische Beweging sluit zich hier graag bij aan, naast militante islamofobie ook gewelddadig racisme toevoegend aan zijn ideologie. Hij begint dus steeds meer een onversneden Nazie te worden.
Tot groot ongenoegen van de Anti-Defamation League (ADL).
12 augustus plaatste de NRC een interview met Oren Segal, directeur onderzoek van de ADL. Deze analyseerde nauwkeurig dat het Wilders en Geller vooral gaat om haat zaaien tegen alles wat anders is. Overigens is het één van die zeldzame gelegenheden waarbij ik het oneens ben met de ADL die de bouwplannen ook afkeurt. De ADL vindt het ongewenst uit overwegingen van piëteit. Ik ben het daarmee oneens, omdat de New Yorkse Moslimgemeenschap die in de buurt van Ground Zero een gemeenschapscentrum wil stichten met onder meer een gebedsruimte, daar evenveel recht toe heeft als andere Amerikanen, omdat ze per slot ook geliefden als slachtoffers van 9/11 te betreuren hebben. Maar in Amerika mogen kennelijk alleen doden worden herdacht die geen Moslims zijn. Pamela Geller noemt het herdenken van Moslimslachtoffers een "viering van de Islamitische victorie."

Geen opmerkingen: