12 aug. 2010

Wie en wat is Meindert Fennema?In Trouw heeft Meindert Fennema een artikel geschreven waarin hij bezwaar maakt tegen het feit dat velen in hun kritiek op de nationaalsocialistische beweging van dhr. Wilders refereren aan de oorlogstijd en het nationaalsocialisme van dhr. Hitler. Inderdaad schiet men vaak te ver door en daardoor ook mis, maar de PVV is nationalistisch én socialistisch én het is een beweging onder eenhoofdige leiding, dus geen partij met leden en een democratische besluitvorming.
Dat komt niet overeen met de NSB van dhr. Mussert en ook niet met de NSDAP van dhr. Hitler, doch met geringe aanpassingen is dat gemakkelijk te verhelpen.
Voorshands is Wilders geen racist maar een islamofoob. Ook kan ik de kern van het fascisme niet bij hem terugvinden, een autoritair bestuurde, corporatieve maatschappij, zoals we dat in Portugal, Spanje en Ialië gekend hebben, met een korte reprise in Griekenland. Hitler vulde dat fascisme aan met nationalistisch imperialisme en racisme, dus dat was een andere variant.
Wij kunnen dus rustig spreken van de Nationaal Socialistische Beweging van dhr. Wilders, want dat beschrijft precies wat die eigentijdse beweging in het alledaagse Hollandse heden bezielt.
Dat er vroeger ook een fascistische en racistische NSB is geweest doet er niet toe en persoonlijk vind ik onrecht op basis van levensovertuiging niet beter dan onrecht op basis van ras.
Waar het om gaat, is, dat iedereen in onze samenleving gelijke rechten en plichten heeft en dat idee wordt door de NSB van dhr. Wilders door het slijk gehaald. Hij is een vurig aanhanger van de gedachte dat de eigen overtuiging moet heersen over die van anderen en dat heeft hij gemeen met de meest fanatieke aanhangers van de islam, die hij juist daarom als zijn belangrijkste tegenstanders ziet.
Maar, zoals je onder Christenen, Joden en ongelovigen veel mensen vindt die daar heel anders over denken dan Wilders, zo vind je die andersdenkenden ook in de hoofdstroom van de (gematigde) moderne islam. Die mensen willen gewoon moslim en verder niemand tot last zijn, kortom prima burgers waar een land als het onze heel goed mee weg komt.
Ik ben er vooral niet zo bang voor, omdat ze mij toch niet tot de islam kunnen bekeren, zoals die andere religies daarin ook niet slagen kunnen en dan is het wel lekker, als dat allemaal mag in ons land, gewoon 100% ongelovig zijn, net als (agnost) Wilders zelf.
Er is in de verste verte geen sprake van dat de Nederlandse bevolking geïslamiseerd wordt en dus ook de samenleving als geheel niet.
Er is ruimte voor die mensen en o.k. een beetje raar zijn ze wel, maar dan hoef je niet zo ver te reizen om dat te zien, dus dat is ook veel voordeliger, nog dichterbij dan Staphorst. Eigenlijk vind ik zelf álle gelovigen minstens raar en sommigen zelfs ernstig gestoord, maar ja, verbieden zou me van belangrijk entertainment beroven. Daar ben ik dus tegen. Ik bedoel maar: geloven in een zwangere maagd, dat is toch hartstikke lollig? Dat de profeet Mohammed te paard een retourtje naar de hemel neemt doet daar niet voor onder. Dat is allemaal buitengewoon geestig.
Veel minder grappig zijn de dwalingen van hoogleraar Meindert Fennema, omdat het zijn vak is niet te dwalen, maar deugdelijk onderbouwd uit te leggen, hoe het werkelijk zit. Dat doet hij niet. Hij noemt bijvoorbeeld de CPN de enige politieke partij die in de oorlog voor het verzet gekozen heeft. Goed, het driemanschap van de Nederlandse Unie was daar niet bij, maar we mogen er niet aan voorbij gaan dat Hitler de communisten al voor de oorlog bestreed, dus van kiezen was geen sprake, terwijl ook de AR een aanzienlijk contingent verzetsstrijders leverde, evenals de sociaal-democraten. En de Telegraaf was en is hartstikke fout, zowel voor, in, als na de oorlog.
Dat mag ook vandaag best gezegd worden en daarin is niets overdreven.
Wat Fennema wil ontkennen, is, dat er verwantschap kan bestaan en vaak ook aanwijsbaar is tussen huidige uitingen en ideeën met die van de verleden tijd. Wat hij kennelijk wil voorkomen, is, dat wij zullen leren van onze geschiedenis, teneinde de fouten van vroeger niet te herhalen.
Meindert Fennema is hoogleraar politieke theorie van etnische verhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. Nu kun je zeggen "het is dus verdomd slecht gesteld met het onderwijs aan die universiteit", als je net zo onbeschaamd generaliseert als hij doet met alles wat hij nog steeds "links" noemt.
Er was iets merkwaardigs aan deze politieke karaktermoorden: de slachtoffers waren altijd mensen die als rechts beschouwd werden. Linkse fascisten had je eigenlijk niet. Bas de Gaay Fortman kon het Ceaucescu-regime prijzen zonder voor fascist uitgemaakt te worden. Het IKV kon de Oost-Europese regimes vergoelijken en zich uitspreken voor een dialoog zonder dat iemand sprak van een extreemrechtse organisatie. Linkse intellectuelen verdedigden de massamoorden in Cambodja, maar werden nooit met Adolf Eichmann vergeleken.

Het waarheidsgehalte in dit citaat is nul komma nul. Drie pure leugens achter elkaar. In werkelijkheid: Wat progressieve intellectuelen verdedigen, is, dat de dialoog beter werkt dan confrontatie en - volgens de Tweede Wet van Pointer - dat democratie een zelf-hulp organisatie is. Dat is dus een heel ander verhaal dan dat van Meindert Fennema, die zich als een politieke kleurenblinde ontpopt.
Omgekeerd zijn thema’s die vroeger rechts waren naar links verschoven. Dat geldt bijvoorbeeld voor het antisemitisme. Die verschuiving loopt via de kritiek op het zionisme. Het ontstaan van Israël als de laatste blanke kolonistenstaat, de verdrijving en onderdrukking van de Palestijnen, de steun van de VS aan Israël en de werkelijke of veronderstelde loyaliteit van Joden buiten Israël aan de Israëlische bezettingspolitiek, dat alles draagt ertoe bij dat een negatief oordeel over Joden steeds meer een linkse signatuur heeft gekregen. Wie voor de zwakken kiest, kiest voor de Palestijnen. „Ik vind antisemiet bijna een eretitel worden”, zei Gretta Duisenberg deze maand in een interview op de site van NieuwW!J. Het was de zoveelste in een serie soortgelijke uitspraken. En Gretta Duisenberg is zonder twijfel links.

In werkelijkheid is de progressieve kritiek op de Israëlisch politiek in Nederland dezelfde als de progressieve kritiek in Israël, maar ik zou Gretta Duisenberg geen progressief intellectueel kunnen noemen. De term "links" is sowieso gedateerd, maar indertijd zeker van toepassing op de Israëlisch kibboets-politiek die voor de Portugese Anjer-revolutie een voorbeeld was. Dat is allemaal achterhaald.
Van intellectuelen mag men verwachten dat ze op de hoogte zijn van de doelstellingen van Hamas en daaraan steun verlenen is uit den boze. Dat Israël met geweld een einde maakt aan reële bedreigingen van haar veiligheid, is naar mijn inzicht doodnormaal. Hamas moet vernietigd worden en de Gaza-strook wordt volledig beheerst door Hamas.
Evenzeer echter, is de bezettingspolitiek van Israël met het bouwen van steeds weer nieuwe nederzettingen buiten het rechtmatig aan Israël toegewezen gebied een schandelijke provocatie. Maar we moeten het ook niet nog erger maken dan het al is, want van het verdrijven van Palestijnen uit Israël is alleen sporadisch, d.w.z. incidenteel, sprake geweest. Dat is meer dan een halve eeuw geleden. Dan gaat het om twee of drie dorpen met pakweg elk enkele honderden inwoners en bovendien naar aanleiding van enkele voorafgaande bloedige incidenten. In Israël wonende Palestijnen en ander entiteiten hebben dezelfde burgerrechten. Als je grond wilt hebben in Israël of op de West Bank moet je dat kopen en Palestijnen die zich laten uitkopen bouwen dan mooie villa's in Amman. Dat de joodse orthodoxie in enkele opzichten een uitzonderingspositie inneemt, bijvoorbeeld vrijstelling van dienstplicht, is uiteraard sterk te bekritiseren, maar over het algemeen is de eis voor de verschillende groepen dat men zich aan de seculiere wet van het land houdt.
De term "links" moet geassocieerd worden met socialisme en zelfs waar je het nog wel in de naamgeving aantreft, zoals bij de SP en GroenLinks, vind je van socialisme vrijwel niets meer terug. Vooral GroenLinks kun je alleen nog maar progressief noemen en in het progressieve kamp heb je verschillende kleurslagen, bijvoorbeeld progressief liberaal bij D66, wat natuurlijk heel iets anders is dan conservatief liberaal bij de VVD van enkele jaren terug, toen er nog enig liberalisme in de VVD herkenbaar was. Echter, evenals de PVV zoekt de VVD navolging van Amerikaanse modellen en dan is de PVV een soort Tea Party variant, terwijl de VVD duidelijk van Neoconservative signatuur is. Overigens zijn de Neoconservatives dezelfde jongens die Hitler aan zijn eerste hoofdkwartier in München geholpen hebben en die nog wel eens zeggen dat de USA in Europa aan de verkeerde kant meegevochten hebben.
Mark Rutte heeft zijn devotie voor dit soort ideeën meermalen uitgesproken en nu is het nog afwachten of Maxim Verhagen voortaan nog vriendschappelijk met de Spaanse premier Zapatero mag omgaan, want zijn idool, John McCain, weigert pertinent ooit met "de president van Spanje" te spreken. Het is typerend voor neoconservatieven dat ze niet weten dat Spanje geen president heeft maar een koning en zo kan McCain ook beloven dat hij als president de problemen aan de grens tussen Irak en Afghanistan gaat oplossen, hoewel beide landen geen gemeenschappelijke grens hebben en dat hij een harde confrontatie-politiek zou gaan voeren met "Amerika's aartsvijand Europa".
Wat ik bedoel duidelijk te maken, is, dat voor conservatieven kennis van zaken niet relevant is. Het gaat om de ideologie, of, zo men wil, het geloof (in wat dan ook). De VVD is dan ook fel tegen duurzame energie en milieubescherming.
Daarmee blijkt Paars Plus een even hopeloze aangelegenheid als de verzwagering van het CDA met de PVV. Netjes regeren is alleen mogelijk zonder VVD en zonder PVV.
Maar ook het oud-linkse frame is nog volop in gebruik: daarin zijn de moslims de Joden geworden van deze tijd. Daarin is Wilders de erfopvolger van Adolf Hitler en is Hirsi Ali de Leni Riefenstahl van deze eeuw. De islamofobie is in dat frame de nieuwe vorm van antisemitisme. Lees de columns van Evelien Tonkens en Marcel van Dam in de Volkskrant.
Hoe kunnen oud-links en nieuw-rechts ooit samen 4 mei herdenken en 5 mei vieren?

Ja, dat vraag ik me ook af, maar dat staat los van de praktische politiek. Wat Fennema hier wil suggereren, is, dat linkse intellectuelen Islamistisch terrorisme of islamitische geloofsdwang goedkeuren en daar is uiteraard geen sprake van, met als markante uitzondering Gretta Duisenberg, die je geen intellectueel kunt noemen. Moslims en Islamisten zijn uiteraard niet dezelfde entiteiten, net zomin als "Staphorsters" en Christenen.
Als gelovige zit je, wat mij betreft, altijd ietwat in de verkeerde hoek, maar als ik daar geen last van heb, maak ik me er echt niet druk over en kunnen we zelfs goede vrienden zijn. Islamisten, aanhangers van de politieke islam als leidinggevend aan alle mensen, vind ik bedreigend en daar heb ik dus last van, maar handhaving van de seculiere wetgeving is voldoende om mij gerust te stellen. Ik verwacht dus van de overheid dat mijn rechten afdoende worden beschermd en anderen dezelfde rechten en plichten hebben. Zo is het ook en dat lijkt niet te veranderen. Er is dus in Nederland niks aan de hand op dat gebied.
Pogingen om Wilders de mond te snoeren omdat hij haat zou zaaien zijn even verwerpelijk als zijn uitspraak dat moslims die hun religie niet willen opgeven het land zouden moeten verlaten. De derde – en moeilijkste – regel is die van wederzijds respect. Het is moeilijk vol te houden dat het voorstel ’een kopvoddentaks’ in te voeren getuigt van enig respect voor de draagster van een hoofddoek. Maar ook vind ik het moeilijk te accepteren dat de fractieleider van D66 Geert Wilders tijdens het debat over diens film ’Fitna’ in de Tweede Kamer ’een bange, bange man’ heeft genoemd. Iemand die alleen vanwege zijn opvattingen 24 uur per dag bewaakt moet worden, verdient meer respect dan hieruit spreekt.

Zie?
Die Meindert Fennema is hartstikke gek.
Volgens mij hebben alleen respectabele mensen en hun respectabele ideeën recht op respect.
Dat ik alles wat een stelletje idioten loopt te roepen, bijvoorbeeld "Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas!", moet respecteren, is te dol om over te praten.
Waar houdt het op?
Moet ik de schuldigen aan de Holocaust respecteren of iemand die constant winkeldiefstallen pleegt? Heel veel mensen vertonen buitengewoon afkeurenswaardig gedrag en ook zijn veel ideeën afkeurenswaardig. Ik hoor de rechter al zeggen "ja u bent schuldig aan het verkrachten en doden van vijf jonge meisjes, maar ik heb respect voor u, dus laten we het er maar verder niet over hebben".
Zo heb ik geen respect voor het dragen van een hoofddoek, maar ik heb er geen last van, dus daar maak ik me niet druk om. Waar ik me wel druk om zou maken, is, als mensen gedwongen worden een hoofddoek te dragen. Daar heb ik ook geen respect voor. Ik heb ook geen respect voor besnijdenis, eerwraak en talloze andere zaken en ik heb geen respect voor de mensen die dat allemaal heel respectabel vinden.
Waar het vooral om gaat, is, dat respectabele mensen proberen vreedzame verhoudingen te scheppen en in stand te houden, met verschillen waarmee ze anderen niet lastig vallen, maar gewoon zichzelf zijn. Dat verdient respect, dus respect is aan nogal strikte voorwaarden gebonden. Het is een simpel regeltje: "wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet".
Wie daaraan niet voldoet, zoals Meindert Feddema, moet stijf gevloekt worden, omdat hij met grove leugens een valse voorstelling van zaken geeft en respectabele mensen daarmee beledigt.
Daar zit hij niet mee, want die mensen noemt hij "links" en in zijn verbeten strijd tegen "links" schijnt hij alles geoorloofd te vinden en doet de feitelijke waarheid er geen donder meer toe.
Wat een lage schoft, die vent, hè?
Al is hij geen fascist, veel beter is hij niet, toch?

Geen opmerkingen: