3 sep. 2010

Immigratie is noodzaak


De Zweeds rechter verbiedt een racistisch verkiezingspotje voor de islamofobe Zweeds Partij die tot op heden niet in het parlement vertegenwoordigd is. De Deense Nationalistische zusterbeweging (Zweedse Partij (SP)) van Wilders roept er schande over, alsof haat zaaien met een valse voorstelling van zaken tot de vrijheid van meningsuiting zou horen. Wat noem je dan nog fraude? Het spotje is ook in Denemarken geproduceerd, want geen enkele Zweedse firma wilde er z'n handen aan vuilmaken en het Deense bedrijf heeft er achteraf spijt van.
De centrale bank van Duitsland ontdoet zich van zijn omstreden bestuurslid Sarrazin, schrijver van een kritisch boek over het immigratie- en integratiebeleid en vanwege uitspraken die zowel anti-Semitische als islamofobe elementen bevatten. De bank is bang voor imago-schade.
Wilders gaat hoogstwaarschijnlijk in Nederland niet de nieuwe regering dirigeren, maar SGP, VVD en PVV blijven afstevenen op een ultrarechtse broederschap. Tot eer van God sluit de SGP een pact met de antichrist en de duivel.
Met al deze oprispingen van haat en onverdraagzaamheid, die deels ook wel weer gecorrigeerd worden, geeft Europa echter aan dat een deel der Europeanen hunkert naar opheffing van rechtstatelijkheid en de voorkeur geeft aan een autoritair bewind, zonder vrijheid van godsdienst, al dan niet als theocratie, overeenkomstig dat wat men aantreft in de meeste islamitische landen. Er is sprake van een trend van anti-islamisering die in niets van islamisering verschilt. Het zou natuurlijk veel prettiger zijn als de rechtshandhaving en staatsvorm blijft zoals die is, open, democratisch, vrij en met gelijke rechten en plichten voor iedereen.
Dan heb je Frankrijk dat een probleem met Roma schept door er een paar honderd wederrechtelijk het land uit te zetten. Kijk, als die lui zich niet braaf aan de wet houden dan pak je dat toch aan? In plaats daarvan toont de overheid dat wetgeving er totaal niet toe doet. Het wordt gewoon het recht van de sterkste en de sterkste is de staat, basta.
Intussen landt er in Italiƫ zo'n omhoog gevallen woestijnrat met een ruiterschare van vijftig magnifieke paarden, om te vertellen dat heel Europa bij het wereldkalifaat wordt ingelijfd. Maar de man is al sinds lang bekend net zo'n schertsfiguur als zijn Italiaanse vriend en gastheer te zijn, doch als eigenaar van God, land en volk van Libiƫ ben je natuurlijk wel poepierijk, dus wie doet je wat?
Erdogan, de baas van Turkije, roept dat Turken in Europa niet mogen assimileren en legt ze dienstplicht op in het Turkse leger waarvoor ze de eed van trouw aan Turkije moeten zweren en Marokko heeft een apart ministerie om de uit Marokko afkomstige Europeanen te regeren, ook al zijn die nog nimmer in Marokko geweest. De meeste Nederlandse Marokkanen vinden hun land van herkomst wel leuk om er met vakantie te gaan, wat het waarachtig ook wel is, maar ze voelen zich er toch niet thuis.
En dan heb je natuurlijk de economische vluchtelingen, alsof we er van degenen die voor oorlog en onderdrukking vluchten nog niet genoeg hebben. Ja, er is alle reden om een stevig immigratie- en integratiebeleid te voeren, maar mag het asjeblieft wel met respect en rechtvaardigheid? Wat kan daar mis mee zijn?
Andere landen die al veel langer in trek zijn en meer ervaring hebben als immigratieland hebben in de loop der jaren een behoorlijke wetgeving ontwikkeld, die moet garanderen dat de nieuwe burgers in staat zijn zich behoorlijk aan te passen zonder van sociale ondersteuning afhankelijk te zijn. Zo heb je bijvoorbeeld de Amerikaanse GreenCard als eerste stap naar het Amerikaanse burgerschap. Zorg dat je de taal leert en wat van het land en haar geschiedenis en instellingen af weet. Het idee dat we vreemdelingen die geen of heel weinig scholing hebben genoten een menswaardig bestaan kunnen bieden is een illusie, dus dat is een heel redelijk criterium en mensen die vijandig staan tegenover onze leefwijze hebben bij ons uiteraard ook niets te zoeken. Je moet dus wel selectief zijn, maar immigranten hebben we domweg keihard nodig en dat versterkt juist onze economie.
De cijfers in het grafiekje boven zijn Duitse gegevens in de VS duikt nog een ander verhaal op:

New Evidence Shows the Latest Immigrants to America Are Following in Our History’s Footsteps

By Dowell Myers, John Pitkin

A new study shows that immigrants to the U.S. are assimilating at high rates, most notably by becoming citizens and homeowners in the first 18 years of residency. Among the findings:

  • Only 9.3 percent of Latinos who were recently arrived owned homes in 1990, but the number surged to 58 percent by 2008.
  • High school completion and earnings also are rising. The share of foreign-born men earning above low income, for example, rose since 1990 from 35 percent, when they were recently arrived, to 66 percent in 2008, when they were longer settled.
  • Immigrant children—especially among Latinos—have higher rates of attainment in education and occupation than adult immigrants, who have less access to education as newly-arrived workers.

Ultimately, the longer immigrants are in the U.S., the more integrated they become, a fact that remains consistent across the nation, regardless of whether they came from Mexico and Central America or from other countries. Click here to the the full study based on numbers from the most recent U.S. Census, including an in-depth analysis of nine states.

Download "fast facts" on America's lastest immigrants (pdf).

Geen opmerkingen: