6 sep. 2010

Grafstemming in het CDA door het uittreden van Ab Klink?


Tegelijk met het uittreden van Ab Klink uit het CDA werd door Mark Rutte duidelijk gemaakt dat hij in geen enkel geval Job Cohen aan de onderhandelingstafel zal dulden en onder geen enkele voorwaarde. Juist als een markant en gewetensvol kamerlid - voor zover dat voor een CDA-er mogelijk is - zich on zijnentwil geheel uit de slangenkuil der politiek terugtrekt, zou toch duidelijk moeten zijn, dat één zetel verschil heel betrekkelijk is? Waar is Rutte dan mee bezig? Hij trekt zich op aan zijn vriend Wilders die in de peilingen weer fors wint en dat gaat wel ten koste van de partij van Rutte, maar Rutte is nu eenmaal smoorverliefd op het Nationaal Socialistisch Bewogen namaak-blondje.
Rutte loopt zijn lul achterna en denkt dat hij als vrijgezel er niemand verdriet mee doet.
Tja, als je ook van plan bent om alsnog in Afghanistan een frisse vrolijke oorlog te voeren, omdat het Ganse Nederlandse Volk dat wil en omdat je anders niet kunt aantonen, waarom je voor zo'n twintig miljard euro nogal onhandige en peperdure Joint Strike Fighters nodig hebt, dan moet je Job Cohen wel wat op afstand houden en valt het CDA je jubelend om de hals.
Dan is het toch geweldig makkelijk als je zo'n Ab Klink er niet meer bij hebt?
Ik denk dat Mark in al zijn onnozelheid op papier gaat zetten dat we inderdaad die moslims moeten aanpakken maar dat we met die joden ook nog lang niet klaar zijn. Daar moet toch een dealtje over te maken zijn met de PVV, zal hij denken. Op enig ander terrein, de sociale paragrafen van de PVV of van de "linkse kerk" zie in geen aanknopingspunten. Goed, ontwikkelingssamenwerking en kunstsubsidies afschaffen, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Wie zich daarmee bezighoudt, verdoet zijn tijd en intussen gaat Geert Wilders wel vreemd met het Amerikaanse gangstermeisje Pamela Geller die hem voor 11 september op Ground Zero in New York heeft uitgenodigd "om over moslims te komen praten".
Geen probleem toch?
Als Ab Klink weg is kan er meer.
Ik vind het jammer dat het CDA nu over rechts in de afgrond verdwijnt, omdat ik ooit op de INDON-school te Apeldoorn, een school voor Christelijk individueel onderwijs, eens de hoofdrol gespeeld heb in een toneelstuk over Schoenmaker Martijn dat geheel gebaseerd was op het beste wat het Christendom te bieden heeft: compassie met de medemens die in de verdrukking zit. "Zoals gij dat aan hen gedaan hebt, zo hebt gij dat aan Mij gedaan", zei de imaginaire Jezus en dat vind ik nog steeds heel goed klinken. Dat is ook wat ik zo in de Amerikaanse President Obama waardeer, "Ja, ik ben mijn broeders hoeder", zegt hij, hoewel de President ook geen god is en maar moet zien te roeien met de veel te korte riemen die hij heeft. En, even tussen ons, de Amerikaanse cultuur is volslagen achterlijk vergeleken bij de onze, dus dat is best lastig voor hem en juist hartstikke leuk voor Wilders. Als het politieke systeem kut met peren is, omdat zelfs een betrekkelijk kleine oppositie alles makkelijk kan lamleggen en de daaruit ontstane narigheid aan het courante beleid kan wijten, dan is degenen die in naam de macht heeft erg kwetsbaar en worden de geperverteerde rotzakken beloond. Het zal de Republikeinen en de ultra-conservatieve Tea Party Movement echt volkomen worst wezen als het land daardoor naar de bliksem gaat. Als het Witte Huis maar gereinigd wordt van het zwarte vuil. Wilders is er als een vis in het water, zolang hij maar verzwijgt dat hij een ongelovige is, zodat ook Sarah Palin graag met hem gezien wil worden. Die verklapt het niet en juist Pam, door onafzienbare rijen intimi "Bam-Bam-Pam" genoemd, gelooft helemaal in Geert als "de enige die Europa van de Islamisering redden kan". Zulke mensen zouden een man als Ab Klink nooit vertrouwen, want die heeft veel te veel gestudeerd en is dus, net als Obama, veel te erudiet. Dan ben je sowieso van God los, want als je gelooft dat E=MC2 dan stop je meteen met Bijbel lezen, wat overigens op zichzelf al een buitengewoon stupide vergissing is, want hoe zou ik God z'n nek om kunnen draaien, als ik niet lees wat voor zijn woord doorgaat en dat op, naar ik hoop, overtuigende wijze te grabbel gooi? Kijk, Wilders leest de Bijbel niet - nooit gedaan, snapt ie niet - en dat schrijf ik dus niet in zijn voordeel. Hij heeft dus geen flauw benul van het onweerlegbare feit dat de Bijbel in bepaalde delen veel gewelddadiger is dan de Koran en Mein Kampf, samen opgeteld of vermenigvuldigd. Deuteronomium 20:16. Niets van wat adem heeft in leven laten, dat is toch geen half werk? Je moet blijven hakken tot zelfs de hoofdluis, de vliegen, de torren, mieren en maden het leven gelaten hebben, alle vogels uit de lucht geschoten zijn, al het vee en wild zijn vernietigd en de vissen vergiftigd, inclusief het amfibisch gespuis als kikkers en salamanders en vergeet vooral de reptielen niet. Alles moet dood, dood, dood is de Bijbelse boodschap, tenminste voor steden en streken in de naaste omgeving. Verre vreemden mag je nog in leven laten, om ze als slaven te gebruiken als je daar in de buurt komt. Daar houden we hier helemaal niet van en dus trekt niemand zich iets van God aan. Ze doen het gewoon niet, ze verdommen het om al het leven in hele streken en steden restloos uit te roeien. Goed, zand erover. Als je in ons land doet wat God van je vraagt, word je terecht voorgeleid, veroordeeld en levenslang opgesloten. Kom mij dus niet aan met een Joods-Christelijke traditie van ons staatsbestel. Onze Grondwet komt uit de Verlichting en is dus volstrekt anti-religieus seculier, met scheiding van kerk en staat. De staat wil met God geen donder te maken hebben en tot op zekere hoogte mag je jezelf dan Christen of Moslim of Satanist of Judaïst noemen met wat bijpassende onschuldige rituelen. Kannibalisme is alleen toegestaan in de vorm van een symbolisch ouweltje en een slokje rode wijn. Dat maakt allemaal niet uit. Vanzelfsprekend gelden dezelfde wetten voor andersdenkenden en voor Nederlanders met een andere huidskleur ook. Als enige rechtvaardiging zou je na het uitmoorden van dorp of stad kunnen aanvoeren dat je, afgezien van je geloof, iets doet tegen het enorme probleem van de vergrijzing, maar zelfs Wilders heeft het beste voor met de tsunami van oudere mensen, zegt ie.
Misschien meent ie dat wel.
Moeten we dat afwachten?
Nogmaals zeg ik nadrukkelijk, dat Wilders geen fascist is, omdat hij daartoe ten ene male de ideologische en in de geschiedenis verankerde bagage ontbeert. Hij is intelligent, maar totaal ongeschoold. Hij doet maar wat en dat doet hij heel handig. Of Mark daadwerkelijk aan de wat te dikke kont van Geert likt, weet ik niet. Zo intiem ben ik toevallig niet met mannen.
Maar je ziet de lichaamstaal, nietwaar?
Rutte wil alleen Wilders en verder niks.
Maar Rutte zit in een partij die wegzakt en Wilders leidt een steeds verder groeiende beweging waar hij op grote hoogte boven staat. Wilders is wél God. Dat is het verschil.
Ja, samen met de SP hebben wij ook weer elk drie zetels gewonnen in de peiling, maar de PvdA verloor er 5, waarvan er maar eentje bij D66 is terug te vinden.
De grote winst is natuurlijk dat een kabinet van de VVD met de PvdA of met enige andere progressieve partij uitgesloten is en het Christelijk volksdeel zich volledig aan de duivel heeft verkocht. Dat kan niet goed gaan aan de rechterkant. Kennelijk is er geen enkele christenhond meer over, die wel eens over de Bergrede heeft horen vertellen en dan vallen ze uit mekaar als links- of rechtsdraaiend stemvee, dat niet meer begrijpt waarover het gaat.
Ik zie nog aankomen dat we, godbetert, met Van Agt worden opgescheept.

Geen opmerkingen: