4 sep. 2010

Sola Gratia

Nu onze nationale politieke kopstukjes zich hebben uitgesproken over het rechtse "disaster", vallen me een paar typische dingetjes op, waardoor ik mijn verwachting dat we reeds in november (2010) een nieuwe regering hebben, wellicht moet bijstellen. Mogelijk krijgen we, net als in België, nooit meer een nieuwe regering. De VVD-verslaving blijkt namelijk uit te groeien tot een ware pandemie.
Onze Femke wil ook nog steeds samen met de extreem rechtse VVD overspel plegen en werkelijk, dan moet ze maar door schade en schande wijs worden. Kennelijk weet ze nog steeds niet waarop die vurige liefde van Rutte en Verhagen voor de Nationaal Socialistische Beweging van dhr. Wilders gebaseerd is. In alle gevallen zal de gedoodverfde premier het eerder eens zijn met de gedoodverfde oppositieleider, dan met de regeringspartners in een eventueel paars-plus en dat zal niets te maken hebben met enige tekst in een regeerakkoord. Je gaat bijvoorbeeld samen in de regering zitten, omdat je het uiteindelijk eens geworden bent over bezuinigingen tot 18 miljard en dan wil de premier dat de regering het standpunt inneemt dat alle moslims de wereld uit moeten, te beginnen uit Nederland. Luid applaus bij de oppositie, bestaande uit een deel van het CDA, de hele SGP, de jubelende PVV en de regeringspartij VVD. Dan zit je dus als fatsoenlijk mens mooi voor lul in die regering en er het beste van maken is precies wat Balkenende steeds deed, geen beslissing nemen en het probleem wegschuiven.
Dat werkt dus niet.
Je zit met een premier die steeds in zijn achterhoofd heeft dat de uiteindelijke oplossing van het Moslimprobleem gerealiseerd moet worden, geen idee dat door een fatsoenlijke partij wordt uitgedragen maar de liefde van Rutte voor het knappe blondje der zelver kunne is een vast gegeven. Het is dat Wilders goed beschermd wordt, anders zou hij door Mark zeker al zijn aangerand, uit liefde natuurlijk - en ik weet ook niet alles, dus...
Kijk, ik vind ook, dat je ongeveer zo'n 18-20 miljard moet bezuinigen, daarin zit de pijn niet en het is nogal lullig dat de PvdA, om populair te zijn, die noodzaak niet gul onder ogen wil zien. Het gaat erom waarop je die bezuinigingen toepast en als het enige zoden aan de dijk zou zetten zou ik zelfs voor een korting op de kunstsubsidies zijn, alleen, dat levert nu al haast niets meer op en dat kan dus nooit een goed idee zijn. Ik denk dat GroenLinks dan dichter bij de SP staat en omdat de NSB de sociale paragrafen van de SP heeft overgeschreven, zelfs dichter bij de PVV dan bij de PvdA. Ik denk echter ook dat de sociale paragrafen in het PVV-plan cosmetisch zijn, wisselgeld en dat is bij de SP niet het geval.
Lastig, maar beslist niet onmogelijk is het om D66 op één lijn met links-progressief te krijgen en dan moet ook de SP duidelijk inleveren. Dat weet Roemer best en hij bewaakt zijn hoofdlijn. Zijn hoofdlijn is links en daar moet een gaatje in te vinden zijn, bijvoorbeeld door een D66-er bij de Nederlandse Centrale Bank te benoemen als opvolger van Wellink. Met wat wrikken zit er ook nog wel meer beweging bij Roemer in en dan realiseert Pechtold zich dat het in provinciale en gemeentelijke besturen best leuk werken is met de SP, dus daar beweegt ook wat.
Maar speculeren op die prachtige mogelijkheden is voorbarig, omdat eerst de VVD moet worden uitgespeeld en onze Femke, bijvoorbeeld, is daar nog niet aan toe, maar uiteraard wel erop uit. Ik hoor Femke niet VVD-woorden in de mond nemen als "die idiote waanzin van windmolens en zonne-energie". Het moet maar blijken dat de VVD niet uit de extreem rechtse hoek is weg te branden. Volgens mij lukt dat niet en je kunt beter wederrechtelijk een kip aan flarden neuken - wat ik ook niemand wil aanbevelen - dan met Rutte in zee gaan.
Dat zou heel vlug kunnen, hoewel er geen staatsrechtelijke grondslag voor is, door het Rutte-plan klakkeloos te volgen. Mark schrijft dus de volgende troonrede overeenkomstig het VVD-program en kijkt dan, nadat onze geliefde vorstin dat volgens protocol heeft voorgelezen, wie het daarmee volledig eens is. "Daar teken ik voor" zegt Wilders dan en dan kun je het dus verder wel schudden, als gedoogsteun niet gevonden wordt en alleen de oppositie instemt, uiteraard op voorwaarde dat niet alleen alle moslims, maar ook alle katholieken de wereld uit moeten (een vrij logische gedachte, dacht ik, waar ook in Brabant en Limburg best wel grootschalig steun voor te vinden is, omdat ze weten wat die geperverteerde paapse knakkers allemaal onder mekaar en met weerloos kuise kindertjes uitvreten). De steun zal echter niet door een meerderheid in de volksvertegenwoordiging worden overgenomen, dus de eenmansregering van Rutte valt, ondanks de genade der eenmansoppositie.
Zie?
Op den duur wijst het zich vanzelf.
Democratie is als een rivier, de stromende beweging is nodig voor de zelfreinigende werking ervan.

De media leren dan meteen af, om een partijtje, dat even wat wint door de waan van de dag, te definiëren als het Ganse Nederlandse Volk.

Onze democratie is gebaseerd op een meerpartijenstelsel. Alle partijen zijn in evenredigheid tot de uitgebrachte stemmen in de Tweede Kamer vertegenwoordigd en via getrapte verkiezingen op de Provinciale Staten ook in de Eerste Kamer, alles volstrekt evenredig. Dat is een goed systeem en het blijkt ook onmisbaar om te voorkomen dat enkele, ietwat in de mode zijnde typetjes, even op een terrasje de Grondwet wijzigen. Dat de "grootste partij" met 31 van de 150 zetels in de Tweede Kamer als vanzelf tot het "Ganse Nederlandse Volk" wordt uitgeroepen, is dus te absurd voor woorden en de Eerste Kamer moet dan haar plicht doen en strijdigheid met de Grondwet aan de kaak stellen.
Het ganse Nederlandse volk is namelijk verdeeld en dat is karakteristiek voor ons democratische systeem van evenredige vertegenwoordiging met meerdere partijen. Dat is prachtig en daar wil ik geen kwaad woord over horen. Als het overal zo goed geregeld was, zou de wereld er een heel stuk beter uitzien. Nou ja, een beetje ellende hou je natuurlijk altijd wel, maar dat moet dan met enig gezond verstand wel te behappen zijn.
Hoort u nu D66?
Verdomd ja, ik heb absoluut geen hekel aan progressieve liberalen, maar ik zit wat meer op links nietwaar? Ik geloof niet in de universele goedheid van de mens die je daarom gerust alle vrijheid van handel en wandel mag geven, het liberale uitgangspunt. Vertrouwen is best, maar controle is beter en anders houden we in ons land geen enkele boom meer over - om maar eens iets te noemen. Maar dat de overheid mij gaat verbieden om mijn partner oraal te bevredigen, hoewel zij/hij dat domweg ontzettend lekker vindt, nee, dat zie ik toch echt niet zitten en dergelijke wetgeving wordt juist door conservatieve "liberalen" - voorbeelden daarvan in de VS, the Land Of The Free - in stand gehouden, waar Rutte het dan weer erg mee eens is, zodat het geen bevreemding kan wekken, dat hij zelf, tot op heden en voor zover wij weten, geen voldoende inschikkelijke partner heeft kunnen vinden.
Je hebt geen andere keus in Nederland, het is beffen of pijpen, maar die keus mag je wel helemaal zelf doen en ervan afzien is ook niet strafbaar. Dat is de Nederlandse realiteit, die Kamerbreed door de politiek gesteund wordt - geen onnodige inmenging in de persoonlijke levenssfeer - waarin extreem rechts zich moeilijk kan vinden. Vandaar dat de conservatieve "liberalen" minder liberaal zijn dan iedere andere democratische partij in de Tweede Kamer.
Goddank hebben we D66 om het met de echte liberalen op prettige wijze oneens te zijn.
Voor een verstandige voortgang naar de toekomst heb je progressieve partijen nodig.
Kijk, de toekomst is onontkoombaar, tenzij je alles zo laat als het is, want dan wordt het heden gelijk aan het verleden en het verleden eindigt op uiterst korte termijn. Mensen van het verleden zijn allemaal dood, dus alleen als je de dood als de meest wenselijke toekomst ziet, moet je wel conservatief zijn, maar per definitie sterft conservatisme dus uit. Er zit geen levensvatbaarheid in.
Rutte is dus een dorre tak. Als je hem niet weg snoeit uit de politiek, valt ie er vanzelf wel af.
Op de VVD stemmen vergt doodsverachting, van jezelf en van je kinderen. VVD-ers fluisteren elke avond, als ze hun kindertjes naar bed brengen: "Mijnheer Rutte zorgt wel dat je omkomt van ellende, maar dan heb je in ieder geval een "stukje zekerheid", want er zijn voorbeelden zat van."
Dhr. Wilders heeft een wat ander idee, namelijk, dat je de conservatieve gang van zaken actief moet bevorderen. "Geef ons wapens", roept zijn Vlaamse vriend Paul Belien en daarmee wil hij letterlijk moslims gaan afmaken, uitmoorden, omdat hij die bevolkingsgroep beschouwd als wilde dieren te midden van de vreedzaam grazende kudde die hij denkt te moeten beschermen.
De VVD wil zover niet gaan maar het ook niet tegenhouden.
Uiteraard zijn er ook in de VVD best wel gewetensbezwaarden, die hierin niet willen meegaan. Geen nood, want er is D66, een partij waarin je nog een echte liberaal kunt zijn. Wees blij dat je nog zo'n alternatief hebt, want wat moeten gelovigen dan?
Je hebt het CDA, de CU en de SGP en je weet bij god niet welke kant dat op gaat. Mogelijk houdt de CU wel een gaatje open voor ietwat progressieve gelovigen, maar verering van de dood is wel een kernidee van het Christelijk geloof en de Islam. Dus dat wordt dan verdomd lastig, vooral, omdat volstrekt duidelijk is, dat er van een wederopstanding na de dood feitelijk geen sprake is, waardoor de redelijke verwachting definitief in het water valt, zodra die aan de orde komt.
Wat dat betreft, is religie net als een doorsnee brandverzekering. Het argeloze slachtoffer betaalt, maar er wordt nooit iets uitgekeerd als het om een forse schade gaat. Ja, als je een stropdas op een brandende kaars laat hangen, dan is er soms helemaal geen probleem of in alle andere gevallen dat de schade niet de maandelijkse premie overstijgt. Dan is de klant wel koning. Een rechtsbijstandsverzekering, als van DAS is ook een goed voorbeeld. Je moet jarenlang tegen je rechtsbijstandsverzekering procederen om een advocaat betaald te krijgen die uiteraard niet jouw belang op het oog heeft in de zaak waarvoor je hem/haar nodig hebt.
Dat is een constellatie die nauwkeurig het ongereguleerde markt-ideaal van de conservatieve liberaal weergeeft. De ergste, minst scrupuleuze oplichter gaat er met de winst vandoor en laat alleen "domme" slachtoffers achter. Degene die in z'n recht staat, oogst uitsluitend minachting.
Nou, het progressieve volksdeel vindt dat zulke vuile zaakjes moeten worden gecorrigeerd en oud rechts noemt dan nieuw links. Doe er wat eigen verantwoordelijkheid voor onze leefwijze en onze omgeving bij, dan heb je GroenLinks.
Persoonlijk zou ik het liever progressief groen noemen, maar daarop ga ik niet doordrammen. Halszaak of breekpunt is het niet en onoverkomelijke bezwaren tegen de titulatuur heb ik niet. Het is ook iets van geschiedenis, een doorlopende lijn. Echt links is het onversneden socialisme van Marx en dat soort jongens, maar dat is volledig achterhaald en was in de praktijk niet eens leuk zolang het duurde. Een heleboel oud-linkse koppies kijken er nog steeds permanent chagrijnig van. Tja, het is ook altijd stug doorbijten geweest voor de oudere linkse generaties, maar uiteindelijk blijken de verworvenheden van de sociaaldemocratie van onafzienbare verdienste en dus was het botte stupiditeit van de weinig creatieve, maar sympathieke boekhouder Kok, om de "ideële veren" van zich af te schudden. Pragmatisch progressief en groen is namelijk ook een ideaal en dat moeten we ons niet laten afnemen. Het zijn wel oude maar geen vreemde veren die je in je kont steekt. Het streven naar duurzaamheid van zoveel mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen is nog steeds niet vergeten en het enige wat daar nieuw aan is, zijn de woordjes "duurzaamheid van".
De VVD heeft als ideaal zoveel mogelijk geluk door eigen toedoen voor de kleinst mogelijke elite. Wat voor elite? Zeker geen intellectuele elite. Niet iedereen kan zich dagelijks tien sigaren van 135 euro per stuk permitteren, zoals Hans Wiegel daarmee te koop loopt, als het onbenullige mannetje dat het met een grote bek opzetten heeft waargemaakt. Het is niet voor niets dat hij geen boeken schrijft, want lezen kon hij nog niet toen hij al mee mocht doen en als Van Agt hem dan voorlas, begreep hij het niet. Toch zijn die corpsballen goed van de tongriem gesneden, net als Mark Rutte - daarmee kun je lachen - maar op de inhoud en praktijk beschouwd, blijft er dan niets van over. Afgezien van Jelle Zijlstra (AR), kwamen de zuinige schatbewaarders allemaal uit de PvdA of zaten ze er bovenop om Gerrit Zalm wat discipline bij te brengen. Marcus Bakker (CPN) zou ook geen big spender zijn geweest - de CPN-partijideoloog Joop Wolf zei, "als je ze [de arbeiders] tevreden stelt, komen ze niet meer voor je in actie" - maar die kreeg de kans niet om met regeringsverantwoordelijkheid rare dingen te doen.
Je had een kaste van regenten en op zeer grote afstand een regering die vrijwel niets regelde wat niet catastrofaal uitpakte en die vooral het lokale regentendom z'n gang liet gaan naar de autoritaire richtlijnen van het fascisme. Daar heeft de sociaaldemocratie een eind aan gemaakt en soms hielpen de AR en de CPN, vanuit hun verzetsverleden ook nog een handje. Op één mei had je, gewoon op straat, het dansen rond de meiboom en als het donker werd fakkeloptochten met de Tamboer-Pijpers voorop, allemaal overgebleven van de Franse Revolutie, waar de Anti-Revolutionairen zo tegen waren. De Christelijk Historische Unie vond het wel gezellig allemaal, maar dat waren wel leden van de regentenclub, hoewel deerlijk verlicht. Samen met de proto-fascistische KVP vormden CHU en AR het CDA.
Dat het nog bestaat is een wonder, maar een eensgezind clubje is het dus nooit geweest en nooit geworden. In zijn inaugurale rede, toen Hirsh Ballin als minister weggestuurd was vanwege een schandaal en hij professor aan de KUT werd, zei de goede man, dat hij alleen en met hem andere katholieken die dezelfde van gedelegeerde incest vergeven opvoeding "genoten" hadden een waarlijk rechtzinnig normbesef gewonnen hadden en de rest der mensheid handelde in aangeboren normloosheid, als beesten. Toen ontstond er in de andere bloedgroepen van het CDA wat onmin, hetgeen weggenomen werd door te zeggen, dat wat gezegd was niet bedoeld was, zoals het gezegd was, maar er werd geen woord van teruggenomen.
Dat politiek een slangenkuil is merk je bij andere partijen pas op het hoogste niveau als het om de spaarzame superieure competentie gaat, maar bij het CDA ligt dat al aan de basis, op wijkniveau. Een Rooms-Katholieke fascist, gepokt en gemazeld in autoritair denken, kan nu eenmaal moeilijk omgaan met een Calvinist die van ganser harte gelooft dat de paapse mis een vervloekte afgoderij is, waar ik het wel mee eens moet zijn, omdat ik elke religie een vervloekte afgoderij vind. Nou ja, progressief betekent ook tolerant zijn. Ook de domme dwaas heeft recht op goede kaas.
Tegenwoordig zie je wel, dat zelfs gelovigen zich heel progressief kunnen gedragen, al zijn ze natuurlijk nooit helemaal te vertrouwen. Progressief groen denken lukt nu eenmaal beter met gezond verstand.
Het is dus een absurde dwaasheid om te denken dat progressieven erg van de islamitische religie houden. Het is, net als andere onzinnige godsdiensten, iets wat je tolereert, maar het moet niet te gek worden en zoals er mondjesmaat progressieve Christenen en Judaïsten zijn, heb je ook wel progressieve moslims en wat mij betreft, is er met al die drie groepen wel iets mis, maar dat is beslist niet onoverkomelijk.
De tegenstellingen in het progressieve kamp kunnen nooit zo groot en fundamenteel zijn als tussen de verschillende bloedgroepen in het CDA. De Christen Unie is iets duidelijker, want niemand is er katholiek, zodat het gemiddeld wat socialer en minder autoritair overkomt, maar er zitten tegenwoordig wel demonen en mormonen bij. Je zou wensen, atheïst zijnde, dat al die gelovigen zich nu eindelijk eens kunnen vinden in twee woorden: "Allahu Akbar" en het daar verder dan bij laten. Handen wassen mag natuurlijk altijd, maar de voeten, dat kan naar mijn bescheiden mening beter thuis. Dat vind ik echt heel erg prima.
Alleen door de genade der tolerantie kunnen wij één volk en zelfs het Ganse Nederlandse Volk zijn.
Dan stem je dus niet op Rutte en zeker niet op Wilders.

Geen opmerkingen: