23 jul. 2010

Is het CDA Suïcidaal?

Ik heb twee artikeltjes gevonden die ik graag eens bij elkaar zou willen zetten. Beide komen uit De Volkskrant, maar daar geven ze er meer van over diverse varianten waar de VVD nog steds bij zit en ik kies de twee uitersten. Eerst eentje van de hoogste baas in het CDA, van Henk Bleker de voorzitter dus, want Verhagen is nog niet echt de partijleider.
Henk Bleker is feitelijk een amateur in de politiek, maar dat geeft nu even niet. In ieder geval heeft hij twee dingetjes nog niet helemaal begrepen ook al zijn die zonneklaar. Hij begrijpt niet dat zijn massaal weggelopen kiezers op de PVV hebben gestemd en hij wil dat ook niet weten. Het tweede is dat hij niet begrijpt of niet wil weten dat de overgebleven kiezers die nog wel op zijn partij hebben gestemd helemaal niets met de Nationaal Socialistische Beweging van de heer Wilders te maken willen hebben. Zelf is hij helemaal de weg kwijt. Zijn standpunt is vernietigend voor het resterende CDA of hij moet direct tot de orde geroepen worden en de partij uitgewerkt. Hij wil namelijk dat er alsnog een coalitie met VVD en PVV komt waaraan het CDA dan kan deelnemen. De Volkskrant doet verslag, maar De Pers vat het samen en voegt er een commentaartje van Wilders aan toe:

Nu een paars-pluskabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks is mislukt, moet een middenkabinet van VVD, PvdA en CDA worden onderzocht. Dat zegt CDA-voorzitter Henk Bleker donderdag in de Volkskrant.

,,Ook door de PvdA zal elke nieuwe realiteit na het mislukken van Paars-plus onder ogen moeten worden gezien. De optie van het middenkabinet van VVD, PvdA en CDA staat nu op de agenda'', aldus Bleker tegen de krant.

Tot nu toe heeft het CDA zich afzijdig gehouden in de formatie, maar Bleker vindt de tijd rijp voor zijn partij om in actie te komen. ,,Het land moet wel geregeerd worden'', stelt hij.

Met bepaalde punten van de PVV van Geert Wilders heeft het CDA nog steeds veel moeite. Over het verbod op hoofddoekjes, inperking van de godsdienstvrijheid en het stopzetten van de ontwikkelingssamenwerking zegt hij: ,,Hij raakt daarmee CDA'ers in het hart.''

Maar Wilders, en daarmee een coalitie van VVD, PVV en CDA, is wat betreft Blekers nog niet helemaal uit beeld. ,,De PVV ligt rationeel en emotioneel ver weg, tenzij Wilders nu begrip toont voor de gevoelens van onze achterban. Hij moet nu een betekenisvolle stap zetten. Wij willen serieus nadenken over regeringsdeelname'', stelt hij in het AD.

Wilders beticht de CDA-voorzitter van arrogantie, zo blijkt uit een korte reactie. ,,De CDA-voorzitter moet een toontje lager zingen met zijn eisen en voorwaarden vooraf. Met misplaatste arrogantie schieten we niks op en kan hij beter achterwege laten. Des te eerder kan er een kabinet van VVD, PVV, CDA zijn'', aldus de PVV-leider.

Nu kun je aanvoeren dat Bleker ook best wel zijn partij met PvdA en VVD wil laten regeren maar dan gaat hij voorbij aan het keiharde feit dat Cohen - wel een echte partijleider - met de VVD niks kan en Rutte niks met de PvdA. Dat kan hem niet ontgaan zijn, dus hij verheft zijn stem alleen om aan te geven dat samen met de rechts-liberalen collaboreren met de Nationaal Socialisten niet minder aantrekkelijk is dan in de oorlogsjaren toen ze dat ook deden en al net zo tegemoet getreden werden door de NSB als Wilders nu doet.

Roemer van de SP heeft echter het licht gezien en eindelijk komt dus de meest logische oplossing in mainstream media, zoals ik die vanaf het begin al heb aangegeven. Ik ben het er dus niet helemaal mee eens dat dit de Roemer-variant wordt genoemd. Het zou de Pointer-variant moeten heten en als er maandag mee begonnen wordt hebben we het weekend daarop een Kabinet-Cohen. De Volkskrant geeft het weer als iets wat pas in december mogelijk is:
AMSTERDAM - De VVD staat buiten spel. Job Cohen leidt een kabinet van PvdA, CDA, SP en GroenLinks.

Het is december. Een half jaar na de verkiezingen is het de winnaar VVD nog niet gelukt een kabinet te formeren. De pogingen (van rechts tot Paars-plus tot midden) zijn uit de handen van Rutte gevallen.

Dan komt een nieuwe informateur met de zogeheten Roemer-variant op de proppen. De eerste informateur Uri Rosenthal wuifde het idee van SP-leider Emile Roemer begin juni nog gekscherend weg. Nu, maanden onderhandelen verder, is een kabinet van PvdA, CDA, SP en GroenLinks dan toch echt een serieuze optie geworden.

PvdA-leider Job Cohen neemt het initiatief en gaat met de andere drie partijen om de tafel zitten. Dan gaan de onderhandelingen van centrum-rechts plots naar centrum-links.

De partijen bezuinigen, maar gaan met 10 miljard euro lang niet zo ver als wat bij de andere kabinetsvarianten op tafel lag. Schaalvergroting wordt taboe, centrum-links wil terug naar de kleine scholen en ziekenhuizen. Veel onderwerpen worden wegens de onderlinge verschillen wel vier jaar in de ijskast gezet, zoals de AOW-leeftijd, de hypotheekrenteaftrek en de kilometerheffing.

Geen opmerkingen: