2 jun. 2010

De kennis van toen en daar vindt meer steunOm de zoveel jaar wordt door de Verenigde Naties een soort symposium georganiseerd met als onderwerp de bestrijding van discriminatie. Een hoop landen doen er aan mee, maar de meeste westerse landen verzaken, terwijl sommige alleen waarnemers sturen met de bedoeling die demonstratief te laten weglopen, zodra de gebruikelijke provocerende taal wordt uitgeslagen. Een keer of drie geleden is de bijeenkomst namelijk "gekaapt" door een groep islamitische landen en sindsdien komt men steeds unaniem tot een gelijkluidende conclusie, inhoudende, dat de discriminatie alleen de wereld uit geholpen kan worden door alle joden, waar ook ter wereld, maar te beginnen in Israël, worden uitgeroeid. Het is een oud Islamitisch dogma dat Allah's schepping schreeuwt om de uitroeiing van joden, terug te voeren op de Hadith (verhalen over Mohammed en zijn tijdgenoten met hun ideeën, praktijken en wederwaardigheden, als model voor het leven van de Moslimgemeenschap) waarin verteld wordt dat een steen zal schreeuwen: "Oh Moslim er zit een jood achter mij verborgen, kom hier en dood hem."
Belangrijke krachten achter deze vertoning zijn de staat Iran en organisaties als de Moslim Broederschap, Hamas en Hezbollah. Deze organisaties maken hun doelstellingen kenbaar in een Charter, voor de meesten van ons onleesbaar in het Arabisch maar er is een Engelse vertaling van het Charter van Hamas en dat vindt men hier.
Daaruit blijkt dat uitroeiing van de joden niet de enige doelstelling is. Het is slechts een begin. Als de staat Israël van de aarde is weggevaagd dient er met de rest van de niet-islamitische wereld op gelijke wijze gehandeld te worden en vervolgens moet de islam gezuiverd worden van afwijkende meningen. Dan heb je het voor mekaar als Moslim en dan zal er een tijd van vrede aanbreken, want daar gaat het om: De Islam wil vrede brengen op deze aarde.
Dat kan natuurlijk nooit als er over allerlei dingen verschillend gedacht wordt, denkt men.
Ja, waar blijft Jan-Peter Balkenende dan met zijn idee dat je overal wel verschillend over denken kunt, omdat de kennis van toen anders is dan de kennis van nu? Dat is juist zo'n leuke formule omdat je er dus nooit iets aan kunt doen als je iets totaal verkeerd hebt gedaan.
Daar heeft de politieke islam dus iets op gevonden want het gaat alleen om de kennis van toen en daar en dan hebben we het over de zevende eeuw van onze jaartelling op het Arabisch schiereiland. Dat is de norm.
Als het om de uitroeiing van joden gaat blijken de Islamitische landen opvallend eensgezind, maar wordt dit item even vergeten, dan kunnen ze elkaars bloed wel drinken en dat doen ze dan ook regelmatig als soennieten en sjiieten elkaar tegenkomen. Ook Turkije gaat nu meedoen aan dit islamitisch gezelschapsspel na jarenlang zich tot een bondgenoot van Israël verklaard te hebben. Het doorbreken van de blokkade van de Gaza-strip wordt dan ook hoofdzakelijk in en door Turkije georganiseerd.
Heeft het dan nog wel zin om in Afghanistan te vechten om te voorkomen dat daar weer een vrijhaven ontstaat voor moslim-terroristen?
Indien we een land bij de Europese Unie willen betrekken, een land dat als vrijhaven voor moslim-terroristen wil dienen, gelijk het Taliban-bewind dat in Afghanistan deed, dan hebben we duidelijk tevergeefs Nederlands bloed verspild. Ik wil wel even waarschuwen: als u de twee links natrekt die ik hierboven gegeven heb, dan kunt u mijn conclusie niet meer ontkennen en dan loopt deze wereld gevaar om met uw welwillende instemming nog veel langer joden te herbergen, wat natuurlijk helemaal niet erg is met de kennis van hier en nu, maar wat volgens de kennis van toen en daar absoluut niet door de beugel kan.

UPDATE:
Jihadi
De Israëliërs zijn niet de enigen in hun vermoeden dat het humanitaire werk door IHH slechts een dekmantel is. Ook analisten van denktanks als de Carnegie Endowment for International Peace en het Deense Instituut voor Internationale Studies menen dat IHH er een geheime jihadi-agenda op nahoudt en hechte banden onderhoudt met onder andere de Palestijnse organisatie Hamas en met soennitische opstandelingen in Irak. In 2007 zouden bij een inval door de Turkse politie in het IHH- hoofdkwartier wapens, explosieven en instructies om bommen te maken zijn gevonden. IHH werd in 1992 opgericht om hulp te verlenen aan Bosnische moslims in hun strijd tegen de Serviërs. Eén van de redenen van Israël om IHH tot terreurgroep te bestempelen, is de band van de organisatie met de Union of Good (UoG), een koepelorganisatie waaronder zo’n vijftig islamitische hulporganisaties wereldwijd vallen. Volgens Israël kanaliseert de UoG fondsen van die organisaties naar Hamas. Het Israëlische bewijs voor die fi nanciële jihad is een document uit 2005 dat aantoont dat UoG familieleden van Palestijnse zelfmoordenaars sommen geld betaalt.