29 jul. 2010

NRC: Kiezers Houzee!


NRC heeft een verhaal dat we reeds kennen maar de details zijn wel interessant:
Rotterdam, 28 juli. Nederlandse kiezers lijken eensgezinder dan de politici in Den Haag. Dat valt op te maken uit onderzoek van NRC Handelsblad, waarin kiezers gevraagd is naar bezuinigingen die de komende regering zou moeten doorvoeren. Vooral de VVD grijpt mis met de weerstand van deze partijtegen het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek: de eigen achterban blijkt voor die maatregel.

Het nieuwe kabinet wordt een bezuinigingskabinet, welke coalitie er ook gaat komen. Gedwongen door het grote begrotingstekort moet 29 miljard euro worden bezuinigd. NRC Handelsblad vroeg lezers en bezoekers van nrc.nl daarom op de stoel van de toekomstige coalitie te gaan zitten en op de website een persoonlijk bezuinigingspakket samen te stellen in de zogeheten Bezuinigingsmeter. Ruim 8.000 mensen vulden de opgaven in.

zie NRC

Het artikel heeft de kop "Breekpunten bestaan niet voor de kiezers" en dat geeft de teneur die ik sinds de verkiezingen steeds bespeur, n.l. dat alleen rechtse kiezers tellen. Andere kiezers, toch twee keer zoveel, bestaan niet meer blijkens de media en dat komt overeen met wat we van rechtse kiezers reeds weten.
De gedachte is dat de partij die het meest gewonnen heeft moet regeren. De gedachte is ook dat iedereen dat wil. Om nu niet meteen op je bek te vallen, bevraag je dus ook alleen rechtse kiezers over dit onderwerp. Maar mijn gedachte is juist, dat het realistischer is om een kabinet te laten regeren dat kan steunen op een meerderheid in het parlement. Dat is geen nieuw idee, dacht ik, maar het is wel een mogelijkheid die al een halve eeuw wordt toegepast en nu geheel naar het land der fabelachtige absurditeiten verwezen is.
Stel nu dat de PVV met de VVD een minderheidskabinet gaat vormen.
Hoe gaat dat dan met slechts de steun van 55 de 150 stemmen in de Tweede Kamer?
Dat gaat zo: Ieder voorstel van het kabinet wordt in eerste instantie door het presidium van de Tweede Kamer teruggestuurd naar de regering met de opmerking dat er geen steun voor is en of de minister het ook even wat kan aanpassen. Als een regeringsvoorstel namelijk meteen wordt afgestemd is dat heel sneu voor zo'n regering en het presidium is er onder andere voor om kamer en regering zoveel mogelijk narigheid te besparen.
Bijvoorbeeld de etnische registratie of de kopvoddenbelasting of totale bouwstop van moskee├źn (waar overigens een grondwetswijziging voor nodig is). Het presidium zal de regering erop wijzen dat er meer steun is voor afbouw van de hypotheekrenteaftrek als je ergens geld mee verdienen wilt en dat een bouwstop ten koste gaat van de werkgelegenheid en dus de een verhoging van de sociale lasten inhoudt. Maar de regering zal deze wijze aanwijzingen naast zich neerleggen en het op een debat met stemming laten aankomen. Veel debat zal er niet zijn. Het gaat gewoon niet door en als de regering op zijn strepen gaat staan valt het kabinet reeds voordat het ook maar voor een dubbeltje aan regeren is toegekomen.
Dan kun je dus weer helemaal overnieuw beginnen.
Met nieuwe verkiezingen komen we er ook niet, want er stromen heel wat kiezers van de VVD naar de Nationaal Socialistische Beweging van de heer Wilders, maar dat de blok-verhoudingen in het parlement daardoor veranderen, lijkt me niet erg waarschijnlijk. Je houdt een extreem rechts blok van onverantwoordelijke idioten tegenover een veel groter blok van verstandige mensen. Maar de PVV zal beslist weer de grootste groeier zijn en dat is ook goed. Duidelijkheid is nooit verkeerd. Je moet weten wie en met hoeveel die fascistische rotzakken zijn. Een meerderheid wordt het toch nooit.
Dat joden weer een grote J in hun paspoort en op hun rijbewijs krijgen is natuurlijk niet iets waarvoor een meerderheid in de samenleving erg warm loopt, maar als de etnische registratie erdoor komt, zoals hoog op het verlanglijstje van Wilders staat, zou dat wel moeten. De meeste niet, maar veel 65-plussers zullen zich toch liever door de politie laten doodknuppelen. Het is dan nog de vraag hoe zwarte, bruine of gele mensen aangeduid moeten worden en moeten Friezen ook een aparte etnische categorie worden of worden die al bij voorbaat geacht van vreemde smetten vrij te zijn?
Het vervelende voor het land is echter, dat er al zo lang niet meer geregeerd is en dat het nu toch wel tijd wordt dat er weer eens serieus aanstalten wordt gemaakt.
Overigens moet ik terugkomen op mijn eerder ingenomen stellingname dat eventueel de CU zou kunnen aanschuiven bij een progressief kabinet, dat ook moet bezuinigen, maar dan anders. Enig onderzoek heeft mij duidelijk gemaakt dat het dogmatisch christelijk volksdeel grote waardering heeft voor de fascistische idealen van de ongelovige Wilders. Zij bidden hem massaal Gods zege en heil toe. Voor de ongeletterden onder ons: in het Duits is dat "Sieg und Heil". Anton Mussert, de vorige NSB-leider en dus ook geen heilig boontje, hield het nog op "Houzee!"

Geen opmerkingen: