26 jul. 2010

LoveParade, alles in orde!Een woedende menigte heeft zondagavond burgemeester Adolf Sauerland van Duisburg verdreven, toen die een bezoek bracht aan de plek des onheils bij de Loveparade-terrein. In Duitse media doen inmiddels geruchten de ronde dat de 55-jarige burgervader van de stad in het Ruhrgebied wil aftreden.
De burgemeester bestond het te verklaren dat alle nodige voorzorgsmaatregelen waren getroffen en er geen fouten zijn gemaakt. Niets aan de hand dus. Dat heeft verregaande implicaties want dit betekent dat alles naar wens en verwachting is verlopen en dan kun je rustig stellen dat men tevoren advies van deskundigen heeft ingewonnen en toen men hoorde hoe bloedlink het was om anderhalf miljoen bezoekers als enige weg in en uit door een tunnel te jagen, heeft men dus gezegd: fijn, dat willen we juist, lekker veel lijken en gewonden. Dan komt Duisburg in het nieuws. De voorzorgsmaatregelen moesten dus garanderen dat het fout zou aflopen met een flink aantal bezoekers. Nou dat is goed gelukt, niets op aan te merken.
Waar zijn de mensen nu zo kwaad om, hè?
Sauerland werd door een woedende menigte beschimpt toen hij naar de noodlottige tunnel kwam. Mensen verweten hem dat hij de ramp kon zien aankomen die aan negentien mensen het leven heeft gekost. De 'idioot' Sauerland zou uit gierigheid hebben bezuinigd op de veiligheidsmaatregelen, aldus de krant Bild.
De burgemeester werd met vuilnis bekogeld en van achteren geraakt. Agenten scheidden de burgemeester van de woedende menigte en begeleidden hem naar zijn dienstauto, die in zijn achteruit wegvluchtte.

Geen opmerkingen: