12 okt. 2010

Onderzoekers teleurgesteld over Duitse energiepolitiekDe meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van hernieuwbare energiebronnen in Duitsland zijn teleurgesteld door het eind september goedgekeurde energieplan van de federale regering. "Te timide," aldus Wolfgang Eberhard, hoogleraar en directeur van het Helmholtz-Zentrum in Berlijn voor materialen en energie, op maandag tijdens een persconferentie in Berlin-Friedrichshain, in aanwezigheid van vier andere instituutshoofden. De aanleiding was de oprichting, 20 jaar geleden, van de Renewable Energy Research Association (FVEE), op dat moment nog de Solar Energy Research Association. De organisatie vertegenwoordigt 1.800 medewerkers in elf instellingen en ongeveer 80 procent van de capaciteit der buitenuniversitaire onderzoeksinstellingen te velde in Duitsland.
Op hun jubileumvergadering, bespraken de onderzoekers vragen ten aanzien van de voorwaarden waaronder een volledig duurzame energievoorziening mogelijk is - niet alleen de elektriciteit, maar ook voor warmte en transport. Een conclusie die het verbond in de zomer heeft vastgelegd in een gezamenlijke studie en voorgelegd aan de regering luidt: “een dergelijke energievoorziening is in 2050 mogelijk en betaalbaar”.
De regering heeft echter voor de lange termijnaanpak gekozen, gebaseerd op een rapport van drie instellingen die zeer kritisch tegenover duurzame energie staan. Dus de overheid verwacht nu dat in 2050 slechts ongeveer 60 procent van de elektriciteit met wind, zon, biomassa en geothermische energie kan worden opgewekt. Dus 40 procent van de elektriciteit zou over 40 jaar, nog steeds met behulp van fossiele brandstoffen worden geproduceerd.
“Dat zou niet alleen ecologisch maar ook economisch onverstandig zijn”, zei Frithjof Staiß, hoogleraar en directeur van het Centrum voor Zonne-energie- en Waterstofonderzoek (ZSW) in Stuttgart. Zelfs nu geeft de Bondsrepubliek Duitsland ongeveer 60 miljard euro per jaar uit aan invoer van energie en in 2050 zou dit bedrag kunnen zijn verdubbeld als de energieprijzen gestegen zijn. De kosten van de grondstoffen zijn in het algemeen, veel moeilijker te voorspellen dan die voor de uitbreiding van duurzame energiewinning. "Dat kunnen we goed duidelijk maken." Momenteel, zou de wereld ongeveer 130 miljard euro per jaar investeren in technologieën voor hernieuwbare energie. Het aandeel van de Duitse bedrijven ligt op ongeveer een kwart daarvan, schatte Staiß. Ondertussen bedraagt de werkgelegenheid in de sector, ongeveer 340.000 mensen in Duitsland. "In de toekomst kunnen dat er tweemaal zoveel worden," zei hij.
De onderzoekers bekritiseerden op diverse gronden de productieverlenging van kerncentrales en geloofden niet aan enig voordeel daarvan. De kanselier en haar ministers hebben herhaaldelijk benadrukt dat met de extra winst van de nucleaire bedrijven, vooral hernieuwbare energie moet worden onderzocht. Een groot deel van het geld moet worden besteed aan CCS, CO2-opslag-technologie, aldus de onderzoekers.
Ook werd gewezen op de technische hindernissen voor een volledig duurzame economie en samenleving. "Het wordt vooral in het verkeer lastig," zei professor Jürgen Schmid, hoofd van het Fraunhofer Instituut voor Windenergie en Systeemtechnologie (IWES). Zo is het mogelijk in 2050, dat vrijwel alle personenauto's in Duitsland elektrische auto’s zijn, maar voor het zware vrachtvervoer, schepen en vliegtuigen is dat moeilijk. De kwestie van opslag van energie is nog niet voldoende onderzocht. Hij verwees naar waterstof en methaan, die gedurende een overmaat aan windenergie geproduceerd kunnen worden als een technisch mogelijke oplossing.

Geen opmerkingen: