12 apr. 2010

Energieke fantasieën uit de oude doos


Soms duiken er in de politiek ideeën op waar je eigenlijk alleen maar hard om kunt lachen en een aardig voorbeeld is het plan om in het kader van de innovatie-politiek vier grote kolencentrales te gaan bouwen. Dat moet bij de Eemshaven, net buiten de rafelige rand der beschaving. De laatste bewoners van die streek zijn bezig met plannen om ook te vertrekken, want er is daar geen droog brood te verdienen, maar in Rotterdam of elders kunnen ze de aanvoer van de benodigde kolen niet aan. Die moeten per schip uit Zuid-Afrika komen, de laatste plek op aarde waar nog voldoende voorraad is om voor 100 jaar de plaatselijke bevolking van energie te voorzien, maar ook Zuid-Afrika weet dat er geen toekomst in kolen zit, behalve voor de chemische industrie. In Nederland sloot de laatste mijn in 1974 en de Beatrixmijn is zelfs nooit tot exploitatie gekomen. België ging met grote verliezen nog achttien jaar door.
Wat is er zo innovatief aan het gebruik van kolen?
In de oudheid, bijvoorbeeld bij de Romeinen, was al bekend dat steenkool als brandstof te gebruiken was, maar omdat hout toen nog veel gemakkelijker te krijgen was gebruikte men dit liever om aan warmte-energie te komen. Hout werd bovendien al vele eeuwen gebruikt. Sinds het uitvinden van het vuur gebruikt men al hout om warm te worden. Steenkool werd ook alleen gebruikt als het dicht aan de oppervlakte lag en zo goedkoop te delven was. Toen in middeleeuws Europa de houtvoorraad slonk, werd het economisch interessanter om de productie van steenkool op te pakken en werden er langzamerhand nieuwe mijnen aangelegd. Engeland was het eerste land waarin, vanwege de schaarste aan hout, de steenkoolwinning een betrekkelijk grote omvang aannam (13e eeuw). Omdat deze steenkool vanwege de hoge transportkosten hoofdzakelijk gewonnen werd in locaties dicht bij zee of aangevoerd werd over zee, stond het de eerste eeuwen ook wel bekend als "sea coal".
Bij de verbranding van 1 kg steenkool komt circa 2,6 kg CO2 vrij. Dit is uitsluitend de CO2 die aanwezig is in steenkolen zelf en die vrijkomt bij verbranding. Dit is echter maar een gedeelte van de totale hoeveelheid CO2-uitstoot die steenkool als product veroorzaakt. Volgens de well-to-wheel-methodiek wordt alle CO2 die ontstaat bij het opsporen, winnen, transporteren en opslaan van steenkolen toegerekend aan de CO2-uitstoot van steenkool. Dat kan wel zo'n 20% bedragen en daarmee komt de uitstoot op 3,1 kg CO2 per kg steenkool. Ik heb het zelf niet bedacht en kan het ook niet uitleggen, maar emeritus Prof Jo Hermans zet het in zijn "Energie Survival Gids" (ISBN 9789075541113) allemaal keurig uiteen.
Het idee is nu dat professor Jo Hermans een volslagen idioot is, die nergens de ballen verstand van heeft, omdat kolencentrales schoon zijn en dat er dus geen luchtvervuiling of CO2-uitstoot ontstaat. Dat is dus geheel nieuw inzicht en een nieuw inzicht is hetzelfde als innovatie denken rechtse politici. Een alternatief is kernenergie.
  • Rutte van de VVD zegt bijvoorbeeld glashard dat hij niet in windmolens gelooft, dus die bestaan helemaal niet. Hij kan zich niet voorstellen dat er ooit al eens eentje gebouwd is. Geen wonder dat de man nog steeds vrijgezel is.
  • Verder denkt de PVV onder aanvoering van Wilders, dat de mens totaal geen invloed heeft op klimaat en milieu en dan heten mensen die daar anders over denken eco-terroristen.
  • Het idee van die kolencentrales die zo schoon zijn komt voort uit het CDA.
  • Aan kerncentrales waar zelfs de PvdA al voor is zit het bezwaar dat er reeds honderden in aanbouw zijn, dat het dertig jaar duurt om een centrale van af het eerste schetsje op de tekentafel in bedrijf te krijgen, dat je de enorm hoge beheerskosten van het kernafval niet mee hoeft te tellen evenmin als de prijsverhogingen nu de wereldvoorraad aan bruikbare grondstoffen snel opraakt, redenen voor andere landen om het werk aan reeds half afgebouwde kerncentrales te staken, omdat de kosten voor alternatieve energie zonder vervuiling en schaarste of veiligheidsprobleem beduidend lager zullen zijn.


De gedachte, dat de ideale maatschappij met de middeleeuwen verloren ging, is niet nieuw voor aartsconservatieven en de doodsangst voor vernieuwing en verandering is zelfs vrij algemeen in die kringen.
Bij Rutte moeten we bedenken dat hij een groot bewonderaar is geworden van John McCain sinds tijdens diens campagne om de verkiezingen van Barack Obama te winnen, gebleken is, dat de oude krijger aan Alzheimer lijdt, gezien de medicatie die hij bleek te slikken en omdat hij zich niet meer kon voorstellen dat Irak en Afghanistan geen gemeenschappelijke grens hebben, terwijl hij nog wel wist te vertellen dat de Europese Unie de aartsvijand is van de Verenigde Staten en ook weigerde hij daarom te spreken met de Spaanse "president" Zapatero, niet wetend dat de man premier is en Spanje een koninkrijk. Maar goed, McCain was ook tegen windmolens, want in de States is windenergie slechts goed voor 2% van de energiebehoefte.
In Nederland is dat op dit moment 3%, maar in Duitsland 6% en dat verschil wordt heel snel groter, want de oosterburen volgen het voorbeeld van Denemarken dat nog verder voorop loopt. Dat je met de bestaande technologie van windmolens in tien jaar ook op 50% kunt komen, duurzaam en goedkoop, door er in rap tempo genoeg neer te zetten, schijnt een iets te ingewikkelde redenering te zijn om een conservatief te kunnen overtuigen. Bovendien levert het een heleboel nieuwe banen op, dus ook belastingopbrengsten en dat kan de schatkist goed gebruiken, maar ja, het liefst schaft de conservatief iedere vorm van inkomstenbelasting af en
conservatieven zijn dus geen liefhebbers van meer werkgelegenheid.
Zo moet het ontslagrecht versoepeld worden, zodat een werknemer zonder meer kan worden ontslagen, zodra hij/zij de leeftijd van het minimumloon overstijgt, om vervolgens levenslang via uitzendbureaus hap-snap voor korte tijd en veel goedkoper aan het werk gezet te worden, waar dat maar net even nodig is. Dagloners, hè? Goedkoper kan het niet.
Ook moet de algemeen verbindendverklaring van de CAO het raam uit, want anders zouden werkgevers geen soepel beleid kunnen voeren voor flexwerkers. Dat je flexwerkers en partieel thuiswerkers ook in de CAO kunt behandelen, komt bij deze aartsconservatieve heikneuters niet op. Wat aarzelend komt Balkenende ervoor uit dat hij dat nog wel in zijn achterhoofd houdt, want misschien moet hij het in een formatie nog over een andere boeg gooien, hoewel hij van mening is, dat je met de PvdA absoluut geen zaken meer kunt doen en een samenwerking met de VVD, PVV en ToN veel kansrijker is. Op de Christen Unie hoeft hij niet te rekenen, want die verdommen het om de huren omhoog te gooien en de huursubsidie af te schaffen, zodat alle ouderen die in een huurhuis wonen en geen eerste eigen woning kunnen kopen, gewoon op straat worden gesmeten.
Tja, anderhalf miljoen bejaarde daklozen, het is wel een manier om van de vergrijzing af te komen, vooral in de winter. De CU wil echter wel christelijk maar toch sociaal zijn en dat is een waarlijk opgestane nieuwe gedachte, die wel door het recente paasfeest ingegeven zal zijn. Nu maar zien of die gedachte tot aan de verkiezingen standhoudt.
In ieder geval lijkt het beleid om achterstandswijken op te knappen en huurhuizen te onderhouden het over rechts definitief af te leggen. De verpaupering en gettovorming moeten koste wat het kost doorgaan voor mensen die te beroerd zijn om een half miljoen euro of meer voor een doorzonwoning uit te geven. De hypotheekrenteaftrek moet immers blijven? Verplichte aflossing van hypotheken moet er niet komen.
Als je dat zo hoort lijkt het net of je een huis van een half miljoen voor niks krijgt. Nou ja, een handtekening zetten is nog steeds niet afgeschaft.
Ik leg nog maar eens uit dat de hypotheekrenteaftrek niet betekent dat je het bedrag van die hypotheekrente af kunt trekken van het bedrag dat je aan belasting betaalt. Je kunt het alleen aftrekken van je bruto inkomen, dus je moet het eerst wel volledig opbrengen, maar dan hoef je er geen belasting meer op te betalen. Het voordeel is dus slechts maximaal de helft als je heel dik verdient en slechts derde als je het wat krapper hebt en dan heb je ook nog de onroerendezaakbelasting, het onderhoud voor eigen rekening, de verzekering en allerlei precariorechten. Op tv liet iemand een straat zien, als het voorbeeld dat huiseigenaren veel netter de boel onderhouden dan huurders, maar aan de uniforme netheid was duidelijk te zien dat dit allemaal huizen van een woningbouwcorporatie waren, huurhuizen dus. Bij een straat met koopwoningen zie je allerlei afwijkingen in het onderhoud.
Wat gaat een koophuis nu kosten als je voor een schamel huurhok al duizend euro per maand neer moet tellen? Ik geef geen antwoord, want het zal vanzelf wel duidelijk zijn, dat de huizenmarkt zich onmiddellijk herstelt als de foute regering aantreedt en dat is opnieuw de opmaat voor een nieuwe en nog diepere crisis, want die kopers zullen hun hand overspelen, omdat hun inkomen flink achteruit zal gaan en dan gaan er weer banken failliet, stokt de kredietvoorziening voor het bedrijfsleven en dat net op het moment dat de regering besloten heeft dat de grenzen dichtgaan en we met Europa en de euro geen donder meer te maken willen hebben, omdat ze niet toegeven aan de eisen die premier Wilders stelt. Hij wil de landbouwsusidies afschaffen en de bio-industrie afbouwen dus als je toch niks meer uit te voeren hebt, wat moet je dan nog met Europa, waar ze hardnekkig vlees, eieren, melk graan aardappelen en groenten blijven verbouwen? Ontwikkelingssamenwerking afschaffen en de grenzen open voor goedkoop voedsel uit de hongerende ontwikkelingslanden. Hij heeft het volstrekt schaamteloos op zijn website gezet.
Voor één sinaasappel moet je veertig liter water geven, maar dat lossen ze daar in Afrika wel op, denkt Wilders.
Net als in het begin van de jaren dertig der vorige eeuw zal een koers over rechts weer gigantisch veranderingen teweegbrengen en juist door het beleid om elke verandering tegen te gaan, want verandering over links is vernieuwing en dat past niet in een tijd die op zichzelf al zo nieuw is door alle veranderingen in de wereld. Daar stelt de reactionaire aartsconservatief zich tegen te weer. Die ultra-rechtse ideeën, ter bevordering van stilstand en achteruitgang, blijken volgens de peilingen toch verrassend goed aan te slaan bij de Nederlandse bevolking. Liever dood dan rood en liever niks meer te doen dan lekker groen.

Geen opmerkingen: