12 apr. 2010

Inpakken en wegwezen, want Nederland heeft geen toekomst

Innovatieplatformlid Alexander Rinnooy Kan overhandigt de Kennisinvesteringsagenda 2010, een actieplan om Nederland in de top 5 van kenniseconomieën te brengen, aan politici Gerard Schouw (D'66), Marianne Besselink (PvdA), Mark Harberg (VVD), Jan Jacob van Dijk (CDA) en Tofik Dibi (Groenlinks).

“Onderwijs en kennis hebben geen vijanden, maar te weinig echte vrienden”, zegt Alexander Rinnooy Kan, SER voorzitter en voorzitter van de werkgroep Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform, met het uitkomen van de derde evaluatie van de Kennisinvesteringsagenda(KIA). “Juist de komende jaren hebben onderwijs, onderzoek en ondernemerschap echte vrienden nodig”. De KIA laat zien hoe Nederland er voor staat als kennisintensief land. Rinnooy Kan: “Helaas constateren we voor het derde achtereenvolgende jaar dat er maar sporadisch vooruitgang is geboekt. We benutten nog steeds lang niet al het talent dat in Nederland beschikbaar is. De afstand tot onze naaste concurrenten, Duitsland en Scandinavië, is verder opgelopen. Het doel om tot de top 5 te behoren raakt daarmee verder uit zicht."

Getalenteerde Nederlandse jongeren van alle leeftijden doen er goed aan het polderlandschap gehaast te verlaten. Met een IQ van boven de 75 heb je in dit land niets te zoeken of te verwachten. Laat mij maar achter want ik ben te oud, maar maak dat je als de sodemieter wegkomt en het beste is dat je kinderen elders zo vroeg mogelijk de taal van je nieuwe vaderland leren, want teruggaan zou buitengewoon onverstandig zijn. Eén goede raad: trek niet over of voorbij de Alpen, want dat is alleen leuk in vakanties. Het maakt weinig uit wat je vakgebied is, want het gaat om de toekomst na ons, d.w.z. de toekomst van onze kinderen en in Duitsland, om maar eens iets te noemen, liggen de kansen op een zinvol leven heel erg veel hoger. En niet alleen in Duitsland. Het Europese buitenland gaat met haar tijd mee en in Nederland blijven we niet een klein beetje, maar echt heel erg ver achter, omdat we nu eenmaal sinds het begin van deze eeuw een achterlijke politiek hebben en maar blijven doorgaan op de weg van een effectief debiliseringsbeleid, dat ook al de laatste dertig jaar van de vorige eeuw overheerste, terwijl men tracht de indruk te wekken, dat juist door het onderwijs steeds verder af te breken, in verwarring te brengen en financieel uit te kleden men razend snel op weg is naar de top in de kenniseconomie. Ga je objectief vergelijken dan zie je dat we steeds dieper wegzakken en steeds minder investeren met de lachwekkende pretentie daar steeds hoger mee te scoren. Dat niet iedereen het zo doet, hè? Als je echt voor een dubbeltje op de eerste rij kunt zitten zouden andere landen dat toch navolgen?
Zelfs als atheïst bid ik nog vijf keer per dag met het gezicht naar mijn geboortestad Arnhem dat God genadig moge verhoeden dat Verdonk, Wilders en Rutte de kans krijgen om Nederland van de EU af te zonderen, want dan worden de achtergebleven Nederlanders niet eens in leven gehouden door de Europese charitas zodat het massale sterven niet meer tegen te houden is. Wie niet werkt zal niet eten, maar als het enige werk dat van de doodgravers is, kun je in het laatst overgebleven baantje ook niet meer de kost verdienen.
Je kunt op school niks leren waaraan je wat hebt, want anders wordt het te moeilijk voor anderen die zo dom zijn als het achtereind van een vakrken en iedfereen moet gelijke kansen hebben desnoods ten koste van hen die wel tot iets in staat zijn. Een blinde en doofstomme analfabeet moet gewoon met goed gevolg eindexamen kunnen doen aan de school voor journalistiek. Je hoeft alleen de eisen maar wat terug te schroeven en dat kost echt niks extra. Dat haal ik er maar even bij om duidelijk te maken hoe het zit zonder dat ik erg hoef te overdrijven.
Gelukkig wordt slechts 6% van de kennis om een vak uit te oefenen op school geleerd en de rest in de praktijk. Jawel, dat is heel goed mogelijk maar het kost onvergelijkbaar meer tijd. Wat je in de schoolrijpe leeftijd kunt leren in een maand van 6 tot en met 24 jaar kost een jaar als je al wat ouder bent, dus daar moet je dan tot je pensioengerechtigde leeftijd over doen, zodat niemand daar nog wat aan heeft. Ik ken massa's kunstenaars die er dertig jaar over gedaan hebben, om te leren wat mij na drie maanden kunstacademie in Arnhem werd duidelijk gemaakt, namelijk dat ik wel talent had, maar nog geen begin van enig vakmanschap, terwijl ik toch vanaf mijn negende gemiddeld vier uur per dag geoefend had en iedereen in mijn omgeving het hartstikke prachtig vond. Tja, de handen konden wel wat, maar er mankeerden gewoon nog enkele fundamentele inzichten en conceptuele vaardigheden aan en daar moest nog vijf jaar intensief aan gewerkt worden. In die tijd kon dat nog lukken, zodat je alles kunt maken wat je bedenken kunt of zomaar in je opkomt, maar nu kun je alleen nog een op zichzelf staand kunstje leren dat misschien even in de mode komt.
Ik was nog net op tijd, ruim voor de Mammoetwet en de nota Herziening Onderwijs Salarissen. De Mammoetwet was bedoeld om het onderwijs buiten westen te meppen en de HOS-nota om het vervolgens dodelijk te wurgen en dat is enorm succesvol geweest. Het waren bezuinigingsmaatregelen die werden verkocht als onderwijsvernieuwing. Tja, als het volk niks geleerd heeft kun je het alles wijsmaken en dat is in het belang van de politiek. Toch kon iedereen het zien aankomen, want de mammoet was toch al helemaal uitgeroeid door menselijk toedoen? Dat moest dus ook zo met het onderwijs. Het onderwijs moest net als de mammoet worden uitgeroeid. Onderwijs kost namelijk geld.
Mijn grootouders waren ook op tijd, tot aan hun dood liefdevol verzorgd zonder ook maar één pyjama-dag en keurig ter aarde besteld. Ze hebben nooit te horen gekregen dat hun ouderdom een maatschappelijk probleem was, waar jongeren zwaar onder zouden moeten lijden. Ze hebben gewerkt en geoogst wat ze verdienden, levenslang trouw aan de sociaal-democratie.
Voor mijn moeder was dat al niet meer weggelegd zodat ze liever doorging tot ze erbij neerviel en voor mezelf heb ik ook geen enkele illusie dat een menswaardig einde in het verschiet ligt. Dat kost geld, dus dat zit er niet meer in.
De jongeren zouden daar veel te erg onder moeten lijden.
Daarom jongeren... je hebt geen toekomst in Nederland... ga weg!

Geen opmerkingen: