12 apr. 2010

Tegen beter weten in

Waar moet Nederland in de toekomst zijn geld mee verdienen? Feike Sybesma, CEO DSM pleit voor een nieuwe Nederlandse industriepolitiek en waarschuwt voor de directe gevolgen voor Nederland.
Spijtig, niet mijn schuld, maar Buitenhof staat niet toe dat embedded video op ander site verschijnt, dus we moeten het doen met een linkje: dit dus. Wat de meerwaarde van dit uitstapje zou kunnen zijn is een raadsel, maar goed, autisme en achterlijkheid gaan in Nederland hand in hand, wat dan gepaard gaat met narcisme, dus in die richting zullen we het waarschijnlijk moeten zoeken.
Dit is de man:

Feike Sybesma pept de zaak nog aardig op. We stellen vast dat Nederland smadelijk uit de top-tien gezakt is, maar hij heeft het er consequent over dat we ons best moeten doen om onze plaats in de top-tien te behouden. Dat is net zoiets als een voetbaltrainer die vindt dat je de score op gelijkspel moet zien te houden, terwijl je al met 5-0 achterstaat.
Maar de opdracht van het Innovatieplatform was om Nederland in de top-vijf te houden en dat dit niet is gelukt, is niet alleen overduidelijk, Feike geeft ook aan, hoewel schoorvoetend, waar dat aan ligt. Per slot is hij de man niet om de regering te vertellen hoe er geregeerd moet worden. Dat is een misverstand, want hij is die man nu juist wel, omdat de regering daarom gevraagd heeft, vanwege het feit dat ze het zelf niet weten. Hoe zouden ze ook? Het is domweg hun vak niet. Hij doet net of vakmanschap een politiek onderwerp is en dat is het natuurlijk niet, net zomin als economie. Je kunt keuzes maken, dat is waar, maar die zijn altijd te onderscheiden in goede keuzes en foute keuzes. Een goede keuze is het als het beoogde resultaat wordt bereikt en het aardige is, dat je bij deze test best mag afkijken. Het is niet verboden, om, als Finland het bijzonder goed doet, dat beleid klakkeloos over te nemen om een vergelijkbaar resultaat te bereiken. In mijn vak kan dat niet, omdat ik creatief en uniek moet zijn, maar in zijn vak kan dat nu juist wel en als je dan lekker bezig bent, kom je vanzelf wel tot een eigen stijl, met de kans boven iedereen uit te stijgen.
In Nederland is men bereid te geloven, dat we het beste van de wereld zijn op het gebied van onderwijs, kennis en innovatie met het absolute minimum aan investeringen. Dat hoor je Feike ook nog zeggen, dat het zo verbazend is wat we toch nog voor mekaar krijgen, gezien hoe weinig we erin investeren. Wij en hij kunnen echter niet aanwijzen dat we iets voor mekaar krijgen en dat mag geen verwondering wekken gezien het feit hoe weinig we in de kenniseconomie investeren. Krijgen we echt iets voor mekaar zonder dat het wat kost? Hoe komt men erbij?
Ik denk door de sporten waar we goed in zijn, omdat we veel vlees eten dat vergeven is met groeiversterkers en antibiotica, meer dan overal elders in de wereld. Ze geven het aan die beesten; er wordt mest uitgereden op het land; de rotzooi spoelt uit via de grond in de sloot en daarmee wordt onze groente besproeid, dus ook als vegetariër ontkom je er niet aan. Dat we daardoor ESBL binnenhalen - bacteriën die immuun zijn voor antibiotica - en daarmee onze volksgezondheid op dodelijke wijze ondermijnen, ach, wat dondert dat, als er met onze bio-industrie goed verdiend wordt in de export? Dat is nu een voorbeeld waarover we kunnen roepen dat we voorop lopen. Ongeveer 80% van al het kippenvlees is met ESBL besmet en hoelang zullen we dat nog mogen uitvoeren, als kippenvlees uit andere landen wél gezond is?

Het Innovatieplatform wordt nu opgeheven en je hoort voorzitter Feike niet zeggen dat het is mislukt, maar dat is het natuurlijk wel.
Ze hebben nagelaten de regering te vertellen wat de regering móét doen en als je die amateurs dan laat kiezen wat er werkelijk gaat gebeuren kiezen voor wat het minste kost en dat is zo weinig mogelijk doen met als alternatief alles verkeerd doen. Het zijn per slot politici en dat zijn heel slimme mensen die vrijwel nergens de ballen verstand van hebben anders hadden ze wel een zinniger vak gekozen. Dat is niet erg als ze de deskundigheid van anderen maar aangeleverd krijgen in hapklare brokken. Ze willen best wel succes hebben en ook wel zonder zelf op een originele gedachte te komen. Dat vinden ze fijn, van niks weten, maar doen wat een echt deskundige ander zegt en daarmee succes behalen en dan de eer opstrijken die eigenlijk aan die ander toekomt. Om een politicus te overtuigen moet je gewoon voorrekenen dat het financieel-economisch zo duidelijk winst oplevert dat het Centraal Plan Bureau en de Raad voor het Regeringsbeleid er óók in geloven. Dat had het Innovatieplatform moeten doen.
Op typisch Hollandse manier hebben ze dat uit pure bescheidenheid nagelaten.
Dat er geen donder van terecht gekomen is, heeft het Innovatieplatform te wijten aan het feit dat ze niet een hele lijst hebben van noodzakelijke maatregelen die de kabinetten-Balkenende tijdens hun bestaan hebben nagelaten en waarvoor ze, wegens weloverwogen obstructie tegen het landsbelang, zonder meer levenslang in de bajes gegooid moeten worden.
Dat het gevoerde beleid verwoestend is voor talloze levens van Nederlanders moge duidelijk zijn.
Om maar even bij het voorbeeld van ESBL te blijven, in Denemarken wordt het probleem getackeld door het gebruik van antibiotica in de dierhouderij met 80% terug te brengen, terwijl het narcistische CDA-meisje Verhoeven, met de kekke blonde lokjes in heur donkere haar, besluit nog maar eens een proef te doen met 10% minder antibiotica, duidelijk met de bedoeling om, terwijl er reeds honderden menselijke doden vallen, een werkelijk ingrijpen voor onbepaalde tijd uit te stellen en liefst tot in eeuwigheid, al zou de helft van de bevolking erdoor uitsterven, omdat er intussen toch wel lekker aan verdiend wordt.
Er zijn al vijftig jaar proeven gedaan en het is allemaal uitgebreid onderzocht, maar de minister gaat er kennelijk vanuit, dat Nederland zich op een andere planeet bevindt, waar heel andere wiskundige, bio-medische en fysische wetten gelden. Er is al zoveel onderzocht dat het onmogelijk is dat een Nederlands onderzoek nog tot nieuwe feiten komt, tenzij het de bedoeling is dat er met alles in dit onderzoek godsgruwelijk gefraudeerd wordt tot en met de duidelijk waarneembare besturende "Hand Gods" die het beste met ons voorheeft. Dat zal dus de bedoeling wel zijn. Heb vertrouwen, want als het niet goed zou zijn zou God ons er wel van weerhouden.
Dan ben je niet alleen onvoorstelbaar stupide, maar ook door en door slecht.

Geen opmerkingen: