5 nov. 2010

Bloedrood millieu- en energiebeleid



In de Verenigde Staten is de kerst-commercie reeds van start gegaan. In barre economische tijden heb je als middenstander absoluut meer tijd nodig om mensen ertoe te bewegen bizarre dingen te kopen die ze absoluut niet nodig hebben.
Bij ons zijn de mensen ook totaal de weg kwijt.
Wat superminister Maxime Verhagen weergaf bij de toelichting op zijn besluit om geen CO2-opslag in Barendrecht te laten plaatsvinden, is buitengewoon alarmerend voor de mentaliteit van het huidige Nederlandse schaduwrijk bruine no-way-forward kabinet-Rutte. De opslag te Barendrecht gaat niet door, terecht, vanwege het gebrek aan draagvlak onder de bevolking.
Wat scheelt die bevolking dan?
Nou, ze vinden het gevaarlijk.
Hier lopen de meningen uiteen, maar je moet al een erg verknipte sadist zijn om uit te dragen dat echt gruwelijk lijden met vreselijke ongelukken ontzettend lekker is, hoewel een gruwelijk levensverloop uiteraard de hunkering naar eeuwige hemelse zaligheid aanzienlijk doet toenemen. Hartstikke goed, vindt de paapse Verhagen, dus de opslag van CO2 noemt hij het niet heilig maar wel veilig. Althans voor mensen die in desolate streken als Noord-Oost Groningen wonen, welke allemaal door directeur Schnabel van het Sociaal Cultureel Planbureau zijn opgegeven. Daar moet je niet meer in investeren, zegt Paul Schnabel, want dat geld zie je nooit meer terug en je bereikt er toch niks mee. Als je er banen creëert wil er niemand solliciteren. Verhagen ziet licht voor zulke mensen. Hij belooft CO2 opslag en hij is heus niet zo oerdom om niet zeker te weten dat het helemaal niet veilig is. Je moet alleen mensen vinden die erin stinken. Als ze eraan dood gaan klagen ze niet meer en dan is er door anderen toch lekker aan verdiend. De Heer Verhagen geeft en de Heer Verhagen neemt. De naam des Here zij geloofd.

CO2 ondergronds opslaan is niet veilig, omdat het naar boven kan ontsnappen door poreuze aardlagen. Waar zout gewonnen is, kun je CO2 opslaan, maar dat gas dringt langzaam, doch onstuitbaar door de aardlagen heen weer naar boven, vooral door de enorme ondergrondse druk. Met gas gaat dat nog makkelijker dan met een vloeistof als water en ook water komt onvervroren de grond uit. Dat noem je dan een bron of spreng en zo ontstaan beekjes en rivieren. Een andere mogelijkheid is, om CO2 daar op te slaan waar eerder het aardgas gezeten heeft. Lijkt een goed idee, maar dat is het niet, want wie in zo'n gebied woont tijdens de gaswinning, weet dat de boel daar beneden instort als het gas verdwijnt. Er ontstaat bodemdaling en er komen scheuren in huizen bij lichte aardbevingen. Dus ontstaan er daar beneden breuken in het ondoordringbaar gesteente dat eeuwenlang de gasbel opgesloten hield en via die breuken in de deklaag, cap-rock erosie genoemd, kan het CO2 gewoon ontsnappen door de meer poreuze aardlagen erboven. In voormalige olievelden vind je dezelfde gammele condities, want ook een ingestort huis wordt niet zomaar vanzelf weer waterdicht. Indien het gas of de olie direct door het CO2 vervangen waren en onder dezelfde druk ingebracht, zodat er geen instorting opgetreden zou zijn, dan zou het er veel beter hebben uitgezien, maar dan kost de opslag van CO2 meer dan olie- of gaswinning. Wie kan rekenen begint er niet aan.
Verhagen bespreekt dus per definitie alleen onveilige opslag van CO2 en dan komt hij uit in het Noorden Des Lands, waar al dat kostbare aardgas vandaan komt. Hij zegt letterlijk: "als ze daar de energiehaven van Nederland willen zijn, moeten ze er ook wat voor over hebben."
Dat zijn de woorden van de bewindsman en wat bedoelt hij dan?
Hij bedoelt dat ze er hun leven en gezondheid voor moeten over hebben.
De volkomen in de steek gelaten volwaardige zeehaven bij Delfzijl, het Havenproject Eemsmond, een lelijk litteken in het winderige kustgebied,is niet bedacht voor windfarms en getijdencentrales, wat veel onderhoudswerk oplevert, maar krijgt nu toch een belangrijke functie, omdat er twee gloednieuwe en ontzettend vervuilende kolencentrales worden gevestigd en daar de kolen, nog druipend van het menselijk bloed, gemakkelijk en goedkoop kunnen worden aangeland. Om die kolen heel goedkoop te winnen, worden elders op de wereld hele dorpen uitgemoord en opgeruimd, compleet met alles wat leeft en beeft, mens en dier. Eerst wordt alles wat adem heeft vernield, zoals dat in het Bijbelboek Deuteronomium (20) is bedoeld. Vervolgens worden die kolen door primitieve slavenarbeid onder onmenselijke omstandigheden uit de grond gehaald en in diep geladen schepen naar dat Nederlandse Noorden Des Lands vervoert, waar Zuidelijk Nederland als gewetenloos paapse afnemer denkt zo de duurzame energieontwikkeling een slag voor te zijn. Ook Rutte heeft een hekel aan de "windmolenwaanzin" zoals hij dat noemt, om van de PVV-haat jegens "milieuterroristen" maar te zwijgen. Tja, ook bedenkingen tegen massamoord en slavernij (levensverwachting van de slaven is 35 jaar) zijn hobby's van de linkse kerk. Een zichzelf respecterende corporatistische partij als het Christen Democratisch Appel, met paapse wortels in de politieke traditie van Salazar, Franco en Mussolini, doet daaraan niet mee. Per slot dient men het verlangen naar de eeuwige zaligheid te bevorderen en dat lukt zo wel. De ene moet eerst nog flink lijden en de andere wordt heel genadig al direct naar de virtuele Schepper doorgestuurd en voor deze hand- en spandienst aan de Almachtige verkrijgt men voor een spotprijsje dat zwarte goud om er nog veel meer onheil mee aan te richten.
Een Nederlands knus decemberdagje thuis op de bank na een lekkere douche kost slechts één mensenleven elders. Bijna niks dus, hè Verhagen?
Het is toch niet de boodschap van vrede en in mensen een welbehagen.
Op het gebied van vuilste schone energiebeleid dat als groen wordt verkocht, heeft het CDA een stand op te houden. Zo werd vorig jaar trots gemeld dat Verhagen en Balkenende exclusief bilateraal met de Braziliaanse President Lula overeengekomen waren dat er enorme arealen regenwoud - een aantal malen groter dan Nederland - zouden worden gekapt om er spullen te verbouwen voor de productie van ethanol, waarvan een bepaald percentage moet worden bijgemengd in dieselolie om aan de Europese normen te voldoen. Ook daar wordt eerst de oorspronkelijke plaatselijke bevolking uitgeroeid, voordat het regenwoud veilig gekapt kan worden.
Het is een sport binnen het CDA om zo schandelijk mogelijk te bedenken hoe je op de smerigste en meest schadelijke manier aan de eisen van milieuwetgeving kunt voldoen. Ze vertonen op feestjes filmpjes van de clearing van gebieden die voor mijnbouw of plantages bestemd zijn en als goed in beeld komt hoe mensen in stukken gehakt of vanuit vliegtuigjes neergemaaid worden, zijn dat echte dijenkletsers. Stel je voor, het kan nog steeds, wat in ons eigen land allang verboden is en zelfs in Afghanistan teveel in de kijker loopt, alles vernielen en willekeurig heersen over leven en dood. Om de oeroude politieke traditie in stand te houden, dat is toch echt genieten?
Tja, het is allemaal ontzettend zondig, maar ooit is onze-lieve-heer aan het kruis gestorven, om de zonden van CDA-leden te verzoenen en dus is het allemaal dik in orde. Het laatste oordeel is aanstaande en dan komt er een heel nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat staat in de Bijbel, dus waar maakt die linkse kerk van ongelovigen en afvalligen zich druk om?
God regeert in Nederland sinds de stichter van onze staat in 1619 werd onthoofd.
Met gezonde VOC-mentaliteit is dat goed te waarderen.

Geen opmerkingen: