5 nov. 2010

In de sleur van het wederzijds onbegrip


Als trouw lezer van SPIEGEL ONLINE en als NOS-journaalvolger valt het me vrijwel dagelijks op hoe weinig Europeanen weten en begrijpen van de Amerikaanse politiek, uiteraard met uitzondering van de nooit gladgeschoren vrolijke cynicus en Charles Groenhuizen.
Als je ergens totaal geen verstand van hebt, moet je je mond houden, vind ik persoonlijk, maar daarin schijn ik absoluut alleen te staan.
Wat bijna niemand begrijpt, is, dat vrijwel alle Amerikanen extreem rechts zijn, met op de uiterst linkse flank van wat nog parlementair verkiesbaar is, iets wat vergelijkbaar is met D66. Dat is ook ongeveer de positie van de huidige President Barack Hoesein Obama, maar dan wel met CU-achtig kleurtje. In de ogen van Tea Partiers en Republikeinen staat dat gelijk met Marxisme, communisme, socialisme of fascisme - geheel afhankelijk van de stemming van de dag.
Amerikanen noemen mensen als Obama "liberals" en objectief beschouwd zit Obama dan in de gematigde hoek. Die positie heeft hij altijd ingenomen, zolang ik hem volg in de Senaat vanaf 2004, nadat hij me opviel door een speech op de Nationale Conventie der Democraten van dat jaar en verdere studie leidt tot de conclusie dat hij die positie ook al innam gedurende zijn politieke activiteiten in zijn home-state Illinois.
Van links en rechts begrijpen Amerikanen niet veel, door een volslagen onbegrip van wat bij ons en in de rest van de wereld "links" is. Je doet er beter aan om - net als bij ons - van de meer duidelijke tegenstelling progressief en conservatief uit te gaan. Obama is progressief en gaat liever met kleine stapjes vooruit via het compromis, dan dat hij helemaal niets bereikt door een heel principiële houding. In Europa heeft die strategie cumulatief tot grote successen van de sociaal democratie geleid en dat zal Obama niet ontgaan zijn. De kapitalistische verzorgingsstaat naar West-Europees model is ook zijn ideaal en conservatieve Amerikanen hebben daar een beeld van dat overeen komt met het Stalinisme of de Nazie-terreur.
Dat is geen flauwekul, want dat geloven ze echt, dat het bij ons zo is, ook al omdat velen de hele democratie hartgrondig wantrouwen als de tirannie van het volk, althans zoals dat ooit door Lenin werd opgevat: "de macht aan het (arbeiders-)volk!" Zo'n geïsoleerd citaat van Lenin kennen ze uit hun hoofd en dat is dan meteen alles wat ze ervan weten.
Dat de bolsjewieken mede door steun van neo-conservatieve Amerikanen - zoals vader/grootvader Prescott Bush - aan de macht zijn geholpen, weet bijna niemand. Ook het eerste hoofdkwartier van Hitler te München is door hetzelfde rechtse Amerika gefinancierd. De gemiddelde geletterde Amerikaan heeft daar geen flauwe notie van.
Zo vreemd is het dus niet, dat alles wat conservatief is in bolsjewisme en fascisme gelijkvormig wordt teruggevonden bij Amerikaanse conservatieven en gekker is nog dat Amerikanen ook hun eigen grondleggers niet blijken te kennen en geen enkel blijk geven over kennis aangaande hun eigen grondwet te beschikken. Het merendeel blijkt volgens onderzoek ervan uit te gaan dat de Amerikaanse Unie gesticht is als een bij uitstek Christelijke staat, zoals Iran een moslim republiek is. Dan is het domweg niet handig om te weten dat de grondleggers merendeels helemaal niet zo Christelijk of zelfs helemaal niet Christelijk waren. De scheiding van kerk en staat wordt door conservatieven uitgelegd als onconstitutioneel. Constitutioneel recht is echter Obama zijn vak en als hij zich aan de echte tekst van hun constitutie houdt, is hij een gedoodverfde, on-Amerikaanse, anti-christelijke extremist.
Amerikaans rechts is extremer dan een Europeaan zich kan voorstellen.
Een goede vriend van Obama's tegenspeler in de presidentsverkiezingen, John McCain, roept dagelijks op de radio boodschappen om als dat het volgens de grondwet helemaal okay is om politie bij vuurwapencontrole overhoop te schieten. McCain moedigt dat aan en stemt zelfs voor een wet, die zou moeten vaststellen dat zoiets als het doden van met vuurwapencontrole belaste agenten een ordeverstoring is, maar geen misdaad. Die wet haalde het niet, maar het is wel een getuigenis en je moet ook weten dat McCain heel gematigd is in Republikeinse kringen en daarmee nog de meeste kans maakte tegen Obama.
Een ander voorbeeld van gematigd conservatief is dat McCain in de verkiezingscampagne ons westelijk Europa Amerika's aartsvijand noemt en even later verklaart dat hij weigert een gesprek aan te gaan met de Spaanse premier Zapatero, die hij overigens "de Spaanse President" noemt, niet wetend dat Spanje een Koninkrijk is.
Dat Obama tijdens de presidentsverkiezingen een uiterst succesvol bezoek aan Europa brengt, zet kwaad bloed bij conservatieve Amerikanen. Als je gewaardeerd wordt door buitenlanders, kun je niet anders dan een heel slechte president zijn, vindt conservatief Amerika. Amerika moet in de wereld niet gewaardeerd worden, vinden ze, maar gevreesd. Zo niet, dan is oorlog geboden om de Amerikaans positie te herstellen en de schrik er weer eens flink in te jagen. Dat Amerika sinds het bereiken van een patstelling in Korea in de jaren 50 er een gewoonte van maakt alle oorlogen ondanks enorme verwoestingen en talloze doden op termijn te verliezen, wordt over het hoofd gezien, want aan feiten laat conservatief Amerika zich niets gelegen liggen.
Integendeel, feitenkennis is elitair en exacte wetenschap is ook uiterst verwerpelijk. "Wie gelooft dat 'E is MC-kwadraat' houdt direct op met Bijbellezen", zegt de Amerikaanse conservatieve politicus en daarover bestaat in hun kringen geen twijfel. Wetenschap is vals en slecht, vooral de evolutieleer en de opvattingen van 'klimaatterroristen'. Vandaag zeggen wetenschappers dit en morgen zeggen ze wat anders, zo is de algemene conservatieve opvatting tot in de hoogste regeringskringen.
De meest gebruikelijke idiote opvatting is naar mijn smaak, dat Amerika in alles het allerbeste van de hele wereld heeft, ook wat de gezondheidszorg betreft, maar feitelijk staat de kwaliteit daarvan volgens de WHO slecht aangeschreven op een 46ste plaats achter Slovenië en nog net voor Sri Lanka en daar betalen ze gemiddeld acht keer zoveel voor als bij ons, die kwalitatief altijd in de top vijf staan. Dat wil zeggen dat de kosten, die slechts dubbel zo hoog zijn als bij ons, direct op de particulier worden verhaald, met doorberekening van overhead, marketing en een enorme overlading van administratieve romslomp - 23% administratiekosten bij geprivatiseerde zorg tegen 7% via de overheid. In elk stadium van die krankzinnige kostenontwikkeling worden extreme winstmarges toegevoegd, zodat de gemiddelde Amerikaan failliet gaat aan een gewone blindedarmontsteking.
"Wij hechten aan onze vrijheid," zegt de Amerikaans conservatief, "en daar betalen we dan maar wat meer voor".
Maar wat houdt die vrijheid nog in, als 50 miljoen Amerikanen onverzekerd in het ziekenhuis komen en hun rekening niet kunnen betalen, waardoor de kosten op de gemeenschap worden afgeschoven, terwijl men iedere heffing van belastingen, behalve voor militaire doeleinden, onrechtmatig vindt.
Het heffen van belasting wordt gezien als stelen van hen die het goed hebben, om dat kapitaal dan te herverdelen onder het armoedige uitschot. Bedenk dat 5% van de allerrijkste Amerikanen 75% van de gehele Amerikaanse welvaart bezitten, terwijl daarnaast 45% van de alle bezittingen in Amerika (Shell, ING, Rabobank en Philips, bijvoorbeeld) buitenlands eigendom is. De miljonairs en miljardairs betalen gemiddeld 15% belasting en de middenklasse 31%. Ze zijn fel tegen gelijke lasten voor iedereen. Herverdeling van welvaart noemen ze dat en dat is erger dan massamoord. Mensen die van de USA een verzorgingsstaat naar West-Europees model willen maken, moeten worden uitgeroeid, vinden ze, of, zoals een vooraanstaand Republikeins politicus zegt, "voor elke immigrant die je Amerikaans staatsburger toelaat, moet je een "liberal" (lees: lid van de Democratische Partij)deporteren". Dat is dan geen grap, of retorische overdrijving, maar een serieuze politieke stellingname. Van dezelfde man wordt tijdens een verjaardagsfeestje de uitspraak genoteerd, dat die zwarte moslim-apen in het Witte Huis niet thuishoren. Dat blanke Amerikanen allemaal immigranten zijn geweest of daarvan afstammen, doet niet ter zake, ook niet dat er nog steeds diep wordt neergekeken op de echt oorspronkelijke bevolking, de meest gediscrimineerde minderheid. In en bij afgelegen reservaten zijn er nog steeds blanke clubjes die af en toe een weekend erop uittrekken om voor de sport "Indianen" af te schieten alsof het konijnen zijn.
Het is dus onvoorstelbaar onnozel van Europeanen om te stellen dat President Barack Hoesein Obama het vertrouwen ven deze Amerikanen heeft verloren, of dat hij niet in staat is gebleken tot een vruchtbare samenwerking met hen te komen.
Hier is een bloemlezing van Europese opinies.
Nu de conservatieven de controle over het Huis van Afgevaardigden hebben verkregen, hebben ze reeds in alle toonaarden geroepen dat er van een compromis met de Obama-regering geen sprake kan zijn.
Lees dat op mijn Engelstalige blog Pointer's Weekly. Ik rapporteer daar regelmatig over, objectief en dus extreem links in conservatief Amerikaanse ogen.
De president moet volledig uitgerangeerd worden, vinden de zegevierende Republikeinen. Dat het nu even niet goed uitkomt, in verband met de van het Bush-bewind geërfde economische crisis en de daaruit voortkomende werkeloosheid, doet er niet toe. Het ergste wat de Republikeinen kan overkomen, is, dat Obama de Amerikaanse problemen geheel of gedeeltelijk oplost en daartegen strijden ze vol overtuiging, als echte liefhebbers van het vaderland en voor het bestwil van alle echte Amerikanen.
Dat wil het hele volk, zeggen ze.
Dat laatste klinkt ons bekend in de oren en doet ons terugdenken aan de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen die door de verklaarde favoriet van onze huidige premier werd verloren.

De werkelijkheid ziet er anders uit dan Europeanen en ook de Amerikaanse conservatieven zelf begrijpen.
Het is juist, dat de populariteit van Obama zwaar te lijden heeft onder de werkeloosheid en andere crisisverschijnselen, maar de populariteit van de meest populaire Presidenten in de recente geschiedenis, zoals de Republikeinse Reagan en de Democratische Clinton, was bij de tussentijdse verkiezingen nog lager en dat bij onvergelijkbaar veel betere economische omstandigheden, dipjes in plaats van een echte crisis. Bovendien scoort de verliezende Democratische Partij ook nu nog 8 punten beter in populariteit van de Congresstandpunten dan de Republikeinse Partij. Verlies bij de heersende partij in de tussentijdse verkiezingen is standaard, nooit anders waargenomen, omdat vooral de ontevreden Amerikanen dan gaan stemmen en de rest in meerderheid thuisblijft. Een opkomst van 30% is dan al heel mooi en al is dat idioot, zo gaat dat nu eenmaal altijd in Amerika, reeds vanaf 1935.
Kunnen wij dus wel even rekening houden met de feiten?

Geen opmerkingen: