8 apr. 2010

De natte droom van Jan Kees de Jager


Achttien miljard, een beste hap. Zag je die boekenkast?
Dat is maar behelpen hè?
De PvdA wil in de komende vier jaar tien en in de volgende vier jaar nog eens tien miljard structureel bezuinigen. Het CDA, wil alles ineens uit de begrooting schrappen, maar hoe, dat zeggen ze nog niet dus dat mogen de partijen aan hun rechterkant invullen, alles weghalen aan de onderkant der armen, gehandicapten en chronisch zieken en ouden en de rijken en grote bedrijven wat extra toestoppen, alsof je daarmee de economie kunt redden en aan hun linkerkant hebben ze geen zin om de werkloosheid finaal uit de hand te laten lopen en de economie te laten instorten door zo'n idioot idee. We moeten ophouden met steeds meer op Amerika te willen lijken waar 5% van de bevolking 75% van alle welvaart bezit.
Multimiljonair Jan Kees de Jager denkt daar anders over.
Mijnheer de Jager, nu demissionair minister en eerst onder de "straatarme" Wouter Bos staatssecretaris, had de naam een bekwaam en gedegen rekenmeester te zijn. Daar heb je wat aan, denk je dan, maar helaas, we hoorden hem spreken van zulke gigantisch grote rentebedragen, indien het Financiën niet het volle bezuinigingsbedrag van achttien miljard euro gedurende een volgende kabinetsperiode binnenhaalt. Dan zal de schuld met dertig miljard per jaar toenemen, zegt hij.
Wonderlijke gedachte die hij kennelijk pas uitspreekt, nu hij onder het wakend ook van zijn voormalige en meer deskundige PvdA-baas weg is.

Eens even kijken, dat is dus honderdtwintig miljard meer tekort over die vier jaar, als er 8 miljard minder bespaard wordt. We zouden dus eigenlijk dat bedrag plus de reeds door de PvdA geraamde twintig miljard moeten besparen in de komende vier regeringsjaren. Dat is honderdveertig miljard in totaal, dus deel dat even door vier, dan kom je op een besparing van vijfendertig miljard euro per jaar uit, wat je moet Besparen om de schuld niet groter te laten worden. Dat betekent dat alle politieke partijen met de verkeerde sommetjes bezig zijn en dat ons land er heel erg veel slechter voorstaat, dan bijvoorbeeld Griekenland, maar dat dit nog niemand opgevallen is, ook het CDA niet.
Of zou De jager meer weten dan alle anderen? Zouden het Ministerie van Financiën en onze Rekenkamer de kluit belazerd en op grote schaal gefraudeerd hebben, net als de vorige Griekse regering?
Dat geloven we toch niet?
Zo niet, hoe komt CDA-er De Jager dan aan die krankzinnige tekorten van dertig miljard per jaar als er over vier jaar geen twintig miljard bespaard wordt? Moet doe toen miljard die de PvdA tot 2015 wil laten staan echt honderdtwintig miljard aan rente kosten? Hij zegt het.
Daar past maar één antwoord op: hij roept maar wat in Den Haag Vandaag, om ons allemaal de stuipen op het lijf te jagen, zodat we denken dat we er met het CDA nog goed vanaf komen, met een vervijfvoudiging van de werkloosheid (van 5% naar 25%) en het afschaffen van alle sociale voorzieningen en subsidies. Want het volkomen uit de hand lopen van de uitgaven aan de sociale kant, past natuurlijk niet bij een bezuinigingsplan en wat je door die werkloosheid aan belasting minder binnenkrijgt, moet ook weer extra bezuinigd worden, dus dan gaan we nog eens dertig miljard per jaar extra in het rood en als dat ook wegbezuinigd moet worden, kan er van economische stabiliteit geen sprake meer zijn en als je de schuld met die dertig miljoen per jaar laat oplopen, ben je dus helemaal niets verder gekomen, maar je hebt er wel een enorm leger hongerende werklozen bij, die geen van allen een cent uitkering krijgen en dus maar moeten verrekken. Om de kosten van gezondheidszorg ook niet te laten stijgen mogen de hongerende massa natuurlijk niet medisch geholpen worden. Wat de economie dan nog redden kan is dat de pest uitbreekt, zodat alle lagen van de bevolking sterk worden uitgedund waardoor dan weer werkgelegenheid ontstaat en er voor die kleinere bevolking minder kosten aan voorzieningen zijn. Ook geen files meer.
Kijk, uiteindelijk komt het allemaal wel weer goed, na een eeuw of zo, maar voor in de moderne tijd lijkt me dit CDA-idee toch geen begaanbare weg. Een groot deel van de bevolking tekent dan haar eigen doodvonnis met een stem op het CDA en ze hebben al zo'n moeite om de boel bij elkaar te houden.
Het lijkt op wat er in de Sovjet Unie gebeurde als een vijfjarenplan weer eens een hongersnood had teweeggebracht. Dan aten de boeren hun vee en zaaigoed op en hakten ze hun vruchtbomen om om in de Russische winter warm te blijven. Heeft die De Jager eigenlijk wel een gedegen opleiding gehad in zijn vakgebied zodat hij niet verder komt dan het eenvoudige: "de tering naar de nering zetten?"
Is dat een schril contrast met het "Meer VOC-mentaliteit" van Balkenende?
Natuurlijk niet. Net als in Zimbabwe en Noord Korea kun je de eigen bevolking koloniseren.
Waar zijn we mee bezig, draai ik nu door of deed De Jager dat?
Dertig miljard per jaar meer schuld door de rentelast over twee-en-een-half miljard per jaar minder te bezuinigen, teneinde de werkgelegenheid te ontzien. Tja, het geeft toch te denken.

De PvdA wil achttien miljard bezuinigen over twee keer vier jaar en - heel verstandig - dan rekenen ze over die hele structurele bezuinigingsoperatie van acht jaar twee miljard extra als rentekosten en wat tegenvallers. Het is altijd fijn als het achteraf meevalt. Gekker kun je het niet maken, als je de nog steeds heel kwetsbare economie niet wil ruïneren met een enorme explosie van werkloosheid, die dan gepaard gaat met minder belastinginkomsten en hogere lasten voor het Rijk, zodat de bezuinigingen averechts gaan werken. Of je dat nu vooral in bezuiniging op de infrastructuur moet zoeken zoals de PvdA aangeeft is voor mij nog wel de vraag en meer kernenergie over dertig jaar in plaats van groene energie nu meteen, lijkt me ook niet zo'n gaaf idee. Maar goed, daarover is te praten en over vijfendertig miljoen per jaar bezuinigen, nee, daar praat je niet eens over. Dat is economische zelfmoord.

Maar ja, op rechts vind je wel meer van dat soort ideetjes, zoals weg uit de EU, de grenzen weer dicht, de gulden terug, allochtonen door de knieën schieten, vakbonden afschaffen en slechts één tv-zender van de staat aan de Telegraaf (de meest foute pro-Nazie in en na de oorlog) beschikbaar stellen. Dat schijnt voor Balkenende en De Jager wel bespreekbaar te zijn, als er maar geen verbod op hoofddoekjes komt.

Als dat doorgaat, wat doen we dan?
Dat lijkt me heel simpel, dan gaan we gewoon weg.

Geen opmerkingen: