10 apr. 2010

SGP uit het lood geslagen door Hoge Raad


De uitspraak van de Hoge Raad dat binnen de SGP vrouwen niet mogen worden uitgesloten van de kandidatenlijst bij verkiezingen en niet mogen worden geweerd als kandidaat bij aanstelling in een regeringsfunctie heeft verregaande consequenties.
Op grond van onder meer Genesis 3:16b waar God zegt tegen de vrouw: "naar uw man zal uw hart uitgaan en hij zal over u heersen" meent de Staatkundig Gereformeerde Partij het bijbels recht aan haar zijde te hebben en nu zegt de Hoger Raad, dat kunt u wel vinden maar dat neemt niet weg dat u verplicht bent de Nederlandse wet te gehoorzamen en die verbiedt domweg de ongelijke berechting tussen mannen en vrouwen. De overheid heeft volgens de Hoge Raad de verplichting om handhaving van dat principe af te dwingen. De SGP is in paniek, maar ook Moslims hebben reden om hierover uiterst ongerust te zijn, omdat de vrijheid van godsdienst dus niet de vrijheid geeft andere vrijheden en rechten te negeren. Tot nu toe was het altijd schipperen met die tegenstrijdige vrijheden en nu komt er een eind aan dat geschipper. Het is wel een beetje raar dat een demissionaire minister voor Binnenlandse Zaken nu denkt meteen weer een nieuwe wet te moeten voorbereiden. Het is reeds wettelijk geregeld en op grond daarvan heeft de Hoge Raad deze uitspraak kunnen doen. Het is natuurlijk niet toevallig dat dit dezelfde minister is, die een wet van zijn pa weer nieuw leven in wilde blazen, waardoor het wettelijk verboden is zich kritisch of spottend uit te laten over religie of God, terwijl zo langzamerhand de meeste Nederlanders wel weten dat er helemaal geen enkele god bestaat en ook nooit bestaan heeft waardoor elke vorm van religie dus pure flauwekul is.
Het misverstand van veel fundamentalistisch denkende gelovigen wordt in de hand gewerkt door de veel breder gedragen idee dat onze wetgeving en staatsvorm gebaseerd zijn op joods-christelijke beginselen. Uiteraard ga je dan in de bijbel kijken of er ook regeltjes zijn die bij ons op straat moeten worden toegepast en velen wijzen dan op de tien geboden, over het hoofd ziende dat je dan geen enkele afbeelding mag maken van iets of iemand in de omgeving en dat een vader die zijn eigen dochter verkracht door die dochter gerespecteerd moet worden hoewel hij voor de wet strafbaar is. Dat lijkt me toch allemaal wel wat problematisch net als het voorschrift dat slaven zich moeten schikken in hun slavernij en dat praktiserende homoseksuelen gedood moeten worden. Goddank vinden we daarvan niets terug in onze wetgeving en de reden is dat de wetgeving is gebaseerd op Romeinse en Humanistische principes en temeer als gevolg van De Verlichting. Zich naar de wet van het land voegen betekent dat men zich van God of zijn gebod geen donder aan moet trekken en dat is de enige manier om vreedzaam met elkaar als Nederlanders met zeer uiteenlopende overtuigingen in één volksgemeenschap samen te wonen. In tegenstelling tot het goddelijk bevel om andersdenkenden uit te roeien wordt dat in de Nederlandse wet verboden en dat is heel prettig.
De grote grap is nu dat, terwijl de Hoge Raad mede verwijst naar de binding aan internationale verdragen aangaande de mensenrechten, de SGP nu overweegt in hoger beroep te gaan bij de Raad voor Europa. Ja, ze gaan toestemming vragen om vrouwen te discrimineren bij de hoogste instantie die erop gericht is elke vorm van discriminatie te bestrijden.
De verdediging van de SGP luidt dat naar hun idee vrouwen wel gelijkwaardig zijn aan mannen maar dat ze niet gelijk zijn wat dan impliceert dat ze niet dezelfde rechten kunnen hebben. Men kan zich grappige vergelijkingen voorstellen zoals dat mannen niet het recht hebben een kind te baren of borstvoeding te geven. Die vergelijking gaat niet op omdat mannen die rechten wel hebben maar er niet toe in staat zijn. Aldus is de vrouw niet in staat te functioneren als wethouder, meent de SGP en dat wordt in de praktijk dikwijls anders ervaren, maar de realiteit telt niet voor de gelovige, want geloven is een zeker weten tegen beter weten in en zonder enig spoor van bewijs. Kortom de aarde is een plat vierkant en heel het universum draait eromheen en de aarde is bovendien niet ouder dan pakweg zesduizend jaar. Het staat allemaal in de bijbel. Red je er maar mee.

Wat betekent nu de vrijheid van godsdienst nog?
Het betekent niet meer dan dat je alle onzin die je maar verzinnen kunt mag geloven en anderen zo kunt doen weten hoe geschift je bent.

Geen opmerkingen: