2 apr. 2008

Een Andere Film dan Fitna


Wat het Westen Zal Moeten Weten

Alles wat u altijd al heeft willen weten over de politieke islam, maar wat u niet durfde vragen. Daarover is wel iets beters te vinden, dan het knoeiwerkje van Geert Wilders en dit gaat niet over de hele islam en niet over alle moslims. Het gaat over een islamitische revolutie van een radicale stroming, een groeiende stroming, een verontrustend verschijnsel, maar niet speciaal een stroming die vaste grond heeft in de Nederlandse samenleving, bij Nederlandse moslims. Echter, er zijn wel invloeden en pogingen van deze stroming ook in ons land aanhangers te vinden, jonge mensen te radicaliseren en te rekruteren voor de jihad tegen de Westerse cultuur. Zorg en voorzichtigheid is geboden met buitenlandse sturende (financiële) invloed op de moslimgemeenschappen in ons land en de import van geestelijke leiders en leraren die onze taal niet spreken en onze cultuur niet kennen. Dat was al bekend en daar wordt onvoldoende op gelet. De buitenwereld is óók onze wereld en daar hebben we mee te maken. Daarvoor mogen we de ogen niet sluiten, maar er is geen enkele reden om op dit moment groot alarm te slaan.
In de discussie over Fitna is door velen opgemerkt dat de islamitische gemeenschappen in ons land zo voorbeeldig en gematigd hebben gereageerd, maar dan moeten we wel vergeten, dat je Fitna wegens bedreigingen met de dood niet meer op het internet terugvindt. Wie het niet met Wilders eens is en zich daarover uitspreekt wordt niet door Wilders met de dood bedreigd en daar zit volgens Pointer een verschil in, wat net vrolijk stemt over die “gematigde” reacties, omdat een gematigde dreiging met moord in niets verschilt met een extreme dreiging met moord. Ook de moordenaar van Theo van Gogh was in zekere zin erg gematigd, want hij was niet van plan alles wat adem heeft in ons land te doden. Moet Mohammed B. dan niet ook over zijn bol geaaid worden of althans onmiddellijk op vrije voeten worden gesteld?
We zullen Fitna niet missen.
Een veel betere documentaire, met Nederlandse ondertiteling, is beschikbaar op Google.com/videoplay. Feitelijk leidt deze documentaire tot een harder oordeel over de politieke islam en waar het dan vooral omgaat, is, dat wat gesignaleerd wordt zo onweerlegbaar feitelijk en onthullend is.
Het is eigenlijk nogal schokkend dat er zoveel voor onmogelijk wordt gehouden door mensen die liefst hun medemensen zien als vriendelijke buren die zich netjes weten te gedragen en vanzelfsprekend respect hebben voor de universele mensenrechten en onze daarop gebaseerde wet- en regelgeving. De westerse geschiedenis is toch vergeven van geweld ten aanzien van andersdenkenden? Is ook het christendom niet met extreem geweld verspreid? Goed, dat is nu voorbij, maar niet iedere cultuur heeft de gang door de humaniteit van de verlichting gemaakt en dat is goed te zien in de wereld. Uit die wereld worden die andere culturen, ook die welke geen vrijheid en gelijkheid voor andersdenkenden kennen ingevoerd. Wij mogen niet toegeeflijk toezien hoe onze zwaar bevochten tolerantie verloren gaat. Wat we binnenhalen aan andere culturen zal getoetst moeten worden aan onze wetgeving en ons waardesysteem. Over vrijheid en rechtsgelijkheid valt niet te onderhandelen.
Wat de documentaire aantoont, is, dat de islam in zijn originele staat niet alleen een godsdienst is, maar ook een politiek systeem, zoals het christendom voor de scheiding van kerk en staat dat ook is geweest. In de originele islam van koran, hadith en sharia kunnen, net als in het originele christendom en het Davidisch Judaïsme, kerk en staat niet gescheiden worden. Dit idee en de universele mensenrechten zijn dan ook niet van joods-christelijke oorsprong, maar ontwikkeld uit de Romeins-humanistische rechtstraditie. Het is zelfs gevaarlijk om, zoals politici graag doen, van een joods-christelijke traditie te spreken. Dat is de traditie van geweld, ketterjacht, slavernij en andere uitwassen. Het is goed dat dit allemaal overwonnen en voorbij is, maar nu moeten we diezelfde ellende niet langs de achterdeur weer binnenhalen.
Waar heel goed mee te leven zou zijn, is een moderne islam, die zich, evenals de hoofdstromen van boeddhisme, hindoeïsme, jodendom en christendom, voegt naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, maar een tak van de islam, welke daaraan voldoet, wordt buiten de door de overheid gesubsidieerde islamitisch omroep gehouden. Alevieten worden, evenals de vertegenwoordigers van Amadiyya en soefi afvalligen genoemd, verketterd door de islamitische hoofdstroom, gedwarsboomd en uitgestoten.
Nu treft het dat de originele islam, in navolging van Mohammed, zich voordoet als een zeer vreedzame beweging tot het moment dat moslims een aanzienlijke macht gaan vormen, in getal of door hun positie. Dan is het, eveneens in navolging van de profeet Mohammed, ineens uit met de vrede en tolerantie tussen moslims en andersdenkenden. Dat is nog nooit ergens ter wereld anders geweest en daarom valt niet te verwachten dat de uitvinding van de moderne islam nu vanzelf in Nederland gaat plaatsvinden, voor het eerst in de hele wereldgeschiedenis en ondanks alle afschrikwekkende voorbeelden in het buitenland. Daar zal dus hard aan gewerkt en wellicht voor gevochten moeten worden.
Op YouTube.com levert b00ger4u ook nog enkele series kwalitatief goede documentaires. Deze deeltjes zijn in het Engels en zijn gewoonlijk niet langer dan tien minuten. Overzicht:
Inside Taliban in 10 delen:
Suicide Killers in 10 delen
Jihad – The Men and Ideas Behind in 10delen

Geen opmerkingen: