21 jan. 2010

Arabieren: Wij zijn rijk en verder geen gezeik

Vandaag meende ik te moeten reageren op het commentaar van een moslim op dit artikel in De Pers over de weigering van het Saoedisch Arabische koningshuis om Haïti te helpen. Het ging als volgt:

‘Gecondoleerd en veel sterkte’, aldus de Saoedische koning Abdullah in een telegram aan René Préval, de Haïtiaanse president, vier dagen nadat diens land door een zware aardbeving werd getroffen. En daar bleef het tot nu toe bij.

De Saoedische regering, ofwel het Saoedische koningshuis, is één van de rijkste ter wereld. Als het gaat om het bouwen van islamitische scholen en moskeeën in landen als Pakistan, Indonesië en Palestina, is zij reuze gul. Maar Haïti ontving tot dusver nog geen cent van de in oliedollars badende Saoedi’s. Ook is geen hulp aangeboden in natura, zoals hulpgoederen of een team artsen.Andere golfstaten dragen wel bij aan de internationale noodhulp aan het door een zware aardbeving getroffen land. Qatar heeft een reddingsteam naar Haïti gevlogen en dinsdag landde een vliegtuig met een lading tenten uit de Verenigde Arabische Emiraten. In de rest van de Arabische wereld hebben de Libische, Libanese en de Jordaanse overheden vliegtuigen beschikbaar gesteld voor het vervoer van hulpgoederen naar Haïti. De niet-Arabische landen in de regio – Israël, Turkije en Iran – hebben respectievelijk een mobiel hospitaal, een reddingsteam en veertig ton hulpgoederen naar Haïti gestuurd.

Magertjes

Het totaal aan financiële toezeggingen aan Haïti beslaat 116.772.897 dollar volgens de laatste gegevens van het UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), ofwel het VN-kantoor dat humanitaire hulp ondersteunt en coördineert. Daarvan is slechts 636.000 euro afkomstig uit de Arabische landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, namelijk uit Marokko.


Foto's: AFP, Reuters, Getty Images


Daarnaast heeft de Rode Halve Maan, het islamitische Rode Kruis, in enkele Arabische landen geld en materiële hulp bijeengebracht. ‘In totaal zo’n miljoen euro’, zegt Matthew Cochrang van de IFRC, de Internationale Federatie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. ‘Het geld is geschonken door burgers, bedrijven en ruim drie ton van het bedrag is door de OPEC beschikbaar gesteld.’

Alle beetjes helpen, maar al met al is het maar magertjes als je bedenkt dat een land als Polen meer geeft dan alle Arabische landen samen. Hoe anders was dat in 2004 toen Arabische landen massaal doneerden voor de slachtoffers van de tsunami, die onder andere de islamitische staten Indonesië en de Malediven trof. En toen het islamitische Pakistan in 2005 werd opgeschud door een zware aardbeving trok de Arabische Liga zonder aarzelen 250 miljoen dollar uit voor de slachtoffers.

Vliegtuigen vol dekens en andere hulpgoederen werden direct naar Pakistan gevlogen, met name uit Saoedi-Arabië. De Saoedische International Islamic Relief Organisation, opgericht door het Saoedische koningshuis, hield grote inzamelingsacties voor de ontheemde Pakistanen.

Koninklijke vloot

Voor Haïti geen Arabische giro 555, laat staan Arabische ministers van Ontwikkelingssamenwerking die het bedrag op die rekening verdubbelen. ‘Het is hartverwarmend hoe wereldwijd iedereen zich inzet om Haïti er bovenop te helpen’, zegt Cochrang van de IFRC. ‘Zelfs ontwikkelingslanden als Mozambique en Namibië doneren.’ Intussen blijft in Saoedi-Arabië de extreem luxe koninklijke vloot vliegtuigen en helikopters werkloos aan de grond. En de hand op de uitpuilende knip.


Kartilish schreef:

estar schreef:

En wij maar betalen aan diverse moslimlanden als daar iets loos is.
Laten die voortaan maar hun eigen boontjes doppen.
Maar wel de decadente figuur uithangen.(Dubai, Emiraten, Oman e.d.)
Logisch dat ze dit niet doen want in Haiti leven alleen maar Christenen.

Goed idee, als jullie eens afbleven van hun landen en dus ook jullie hulp of hoop voor jullie houden dan hadden moslims het mis[s]chien een stuk beter gehad.
Zo niet? hun probleem.

Voor een aantal die graag over wreedheden praten.
Laten wij alle slachtoffers van het christelijke westen tegen niet-christelijke landen optellen en die afwegen tegen de slachtoffers die moslims gemaakt hebben tegen niet-moslims?
Dan ben je zo klaar met al dat geijl over wreedheden van en door moslims, want de moslims hebben dan nog heel wat in te halen op onze vredelievende christenen.
En ik kan het weten onze gehele beschaving is door jullie zogenaamde vredig (anglo-spaans)christelijk volkje vrijwel geheel uitgeroeid.
Religie is achterhaald en altijd een instrument geweest om anderen te onderdrukken,het zou er gewoon niet meer moge zijn of bestaan.

Daarop heb ik het volgende op geantwoord:

Uw commentaar is "gefundenes Fressen" voor de haatzaaiers aan de ultrarechtse kant van ons politiek spectrum, maar laten we liever reëel zijn. In de wereld waarin wij nu leven, met een mensheid die verantwoordelijk is voor de eigen daden, is er geen sprake van grotere wreedheid of vijandigheid aan niet-islamitische kant. Integendeel. Er is vrijwel geen moslimland dat geen bloedige strijd voert tegen Christenen en andersdenkenden, binnenslands tegen andere groepen, tegen buurlanden of tegen de hele wereld. Daar is in de geciviliseerde wereld geen precedent voor, maar, eerlijk gezegd, fundamentalistische Christenen in de Verenigde Staten huldigen hetzelfde idee dat andersdenkenden moeten worden uitgeroeid, niet bij een laatste oordeel, maar - om een kennelijk te luie en mogelijk niet alerte God - hun God een handje te helpen, voor de zekerheid, zeg maar, want dat God zelf voldoende straft, daar schijnt nogal wat twijfel over te bestaan.
Voorts is de geciviliseerde wereld allang niet meer overwegend praktiserend of inhoudelijk Christelijk in de Bijbelse zin en volgens de authentieke leer. Neem Balkenende als voorbeeld, een gereformeerde man, die ooit om volwaardig lid van zijn kerk te worden, beleden heeft, dat de paapse (katholieke) mis een vervloekte afgoderij is, maar niettemin zijn er een hoop Rooms Katholieken lid van hetzelfde CDA, die hunnerzijds belijden, dat protestanten vervloekte ketters zijn, die regelrecht de hel ingaan. Dit soort geschillen wordt tegenwoordig vrijwel unaniem genegeerd.
Het is dus goed, dat in de geciviliseerde wereld geldt, dat staat (politiek) en godsdienst (geloof) strikt gescheiden moeten zijn en juist dát is totaal verschillend en strijdig met de overheersende praktijk van de islam, lerend dat het geloof in Allah en zijn profeet leidend deel uitmaken moet van alle handelingen en intenties van het dagelijks leven, ook in de politiek.

Wij kunnen niet anders, als we de realiteit onder ogen zien, dan erkennen dat beide godsdiensten hun volgelingen gebieden andersdenkenden te vervolgen en zo mogelijk te vermoorden of ernstig ondergeschikt te maken (slavernij en strafbelasting), met het oogmerk de gelovigen te beschermen tegen ongewenste invloeden.
Het verschil is echter, dat in het Christendom, evenals in het jodendom, de gelovigen zich geen donder aantrekken van de instructies van hun God, omdat die strijdig zijn met de beginselen van een geciviliseerde samenleving, waarin niet iedereen ieder ander (met andere opvattingen) naar het leven staat. Daarom is het in een land als Nederland gerieflijker te leven dan in ieder willekeurig islamitisch land en het wereldwijde islamitisch terrorisme probeert daar verandering in te brengen.
Vandaar dat de politieke islam terecht als een bedreiging ervaren wordt, hoewel vele moslims in ons land gewoon op onze manier in vrede eb vrijheid en met ons waardepatroon wensen te leven, waarvoor mijnerzijds hulde.

Uw bijdrage, spreekt van ernstiger geweld van Christelijke zijde tegen de islam dan het geweld dat moslims teweeg brengen. Ja, allicht lijkt dat zo, want er is nogal veel kwaliteitsverschil in technologische oorlogsvoering, maar door het islamitisch terrorisme worden er aanzienlijk meer moslims gedood dan door westerse inmenging, want die terroristen zijn dichterbij, het is je buurman, zeg maar en, als je al op school geweest bent, wat kennelijk niet wordt aangemoedigd, word je even later door je klasgenoot gedood om indruk te maken op de westerse wereld.
Dat soort gedoe willen we hier niet. Wij bestrijden dat dus en volgens mij heeft dat ook weinig met geloof te maken. Het is heel simpel een zaak van beschaving of barbarij.
Dat is waarop Pim Fortuyn doelde, toen hij zei, dat de islam een achterlijke godsdienst is, die niet door de zeef van de Verlichting gegaan is. Maar nogmaals, er zijn en met name in de USA, ook fundamentalistische Christenen die dezelfde ideeën hebben als de Salafistische moslims in Saoedi Arabië en zij zijn om delfde redenen ook fel tegen hulp aan Haïti. Sommige mensen in Haïti zijn namelijk wel Christelijk, maar ze hebben daarbij ook nog hun uit Afrika meegenomen bijgeloof.

Geen opmerkingen: